1 wyników w czasie 85 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: Państwa strefy euro zacieśniają współpracę

kondycję finansową. Ale dane makroekonomiczne sytuują Francję w kategorii krajów AA jak Belgia” – tłumaczy Alessandro Giansanti, ekspert banku ING. Obniżenie ratingu miałoby bardzo poważne skutki dla całej unii walutowej. Europejski Mechanizm Stabilizacji Finansowej (EFSM) na razie jest w