wyszukiwanie zaawansowane
1 wyników w czasie 185 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: w sprawie pit 37 i dziłalności wykonywanej os

przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) updof, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód