wyszukiwanie zaawansowane
134 wyników w czasie 458 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

proszę o sprawdzenie loga (początek wątku)

:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b- 00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class

proszę o sprawdzenie loga (początek wątku)

\Main,Default_Page_URL = file:///C:\Program Files\TOSHIBA\Free Update Service\splash.html R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: HomepageBHO - {4da4616d-7e6e-4fd9-a2d5-b6c535733e22} - C:\WINDOWS\System32\hp5BBB.tmp O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C

proszę o sprawdzenie loga (początek wątku)

: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab O18 - Filter: text/html - {2D2716B7-341A-4D9D-AF06-0587ACADE421} - C:\WINDOWS\System32\mgfn.dll O18 - Filter: text/plain - {2D

Zdjęcia:

proszę o sprawdzenie loga (początek wątku)

:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b- 00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29

proszę o sprawdzenie loga (początek wątku)

O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class

proszę o sprawdzenie loga (początek wątku)

) - www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6

proszę o sprawdzenie loga (początek wątku)

\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: mobsync.exe /logon O4 - HKLM\..\Run: d

proszę o sprawdzenie loga (początek wątku)

\Administrator\Pulpit\hijackthis\hijackthis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: BitComet Toolbar Helper - {6A373B7E-496E-424f-A9BE-486A5E9AB018

proszę o sprawdzenie loga (początek wątku)

-00600818EDB1} (ParallelGraphics Cortona Control) - www.parallelgraphics.com/bin/cortvrml.cab O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class

proszę o sprawdzenie loga (początek wątku)

.INF: MS_START_PAGE_URL=www.eu.microsoft.com/poland/ O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class

1 2 3 4 5 6