9 wyników w czasie 162 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: A może wątek kulinarny VIII

SAŁATKA Z JAJ Z KARTOFLAMI Ile j a j u g o t o w a n y c h n a t w a r d o , t y l e k a r t o f l i w m u n d u r a c h . O b r a ć j e d n o i d r u g i e i p o k r a j a ć w t a l a r k i . N a s a la te r c e u k ł a d a ć r z ę d a m i k a r t o f l e i j a ja , aż w s z y s t k o w y j d z i

Re: A może wątek kulinarny VIII

n n i e je s t c z y s t y , s k l a r o w a ć g o b i a ł k i e m , r o z b i t e m z ł y ż k ą o c t u , z a g o t o w a ć i p r z e c e d z i ć p r z e z g ę s te , c z y s te p ł ó t n o . D o f o r e m k i n a l a ć n a p a l e c t e j g a l a r e t y , z a s t u d z i ć . U ł o ż y ć j a j a u