wyszukiwanie zaawansowane
2 wyników w czasie 204 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: Usunięty SygatePersonalFirewall :-(

-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Eksplorator pulpitów" -> {HKLM...CLSID} = "Eksplorator pulpitów" \InProcServer32\(Default) = "L:\WINNT\System32\nvshell.dll" "{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided

Usunięty SygatePersonalFirewall :-( (początek wątku)

\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E- AFF36D6C7040} - L:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - L:\WINNT\web\related.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080