wyszukiwanie zaawansowane
1 wyników w czasie 10 929 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: jeszcze do bubu

, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski" Art 30 b 5a. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga dochody, o których mowa w ust. 1, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, dochody te łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się