wyszukiwanie zaawansowane
2 wyników w czasie 7 747 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: do poczytania

właściwej treści oświadczenia, a nie okoliczności sprzecznych z jego treścią lub wcale nią nieobjętych. W drodze wykładni nie można uzupełniać oświadczenia woli o dalsze elementy materialnoprawne (por. orz. SN z dnia 28 czerwca 1945 r., C I/45, OSN 1945- 1946, poz. 1; PiP 1946, z. 5-6, s. 185). 2

Re: aktualia

jako sprawy cywilnej w rozumieniu art. 1 k.p.c. nie sprzeciwia się okoliczność, że żądanie powódki nakazania pozwanemu określonego zachowania się pozostaje pośrednio w funkcjonalnym związku z obowiązkami powódki, których źródłem są normy o charakterze publicznoprawnym zawarte w przepisach Prawa