wyszukiwanie zaawansowane
1 wyników w czasie 162 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Uwaga, nowe pieprzenie w bambus

: europa.eu.int/eur-lex/lex/Notice.do?list=284873:cs,&pgs=10&hwords=&val=284873:cs&lang=pl&nbl=1&pos=1&checktexte=checkbox&visu=&page=1 "Dyrektywa 2003/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 kwietnia 2003 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/671/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach poniżej 3,5 tony" MfG C.