wyszukiwanie zaawansowane
4 wyników w czasie 174 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: NIF Jupiter - proszę o szybką radę :-)

kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii C, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wraz ze zmianą art. 9.1 Statutu oraz ubiegania się o wprowadzenie praw poboru akcji serii C, praw do akcji serii C oraz akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym i ich

Re: NIF Jupiter

Funduszu w ten sposób, że art. 9.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 5.214.440,80 zł (słownie: pięć milionów dwieście czternaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 13.036.102 akcje zwykłe na okaziciela Serii A o numerach

Re: Fular

dzień 20 czerwca 2006 roku. § 8. Upoważnia się Zarząd Funduszu do ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C, do określenia szczegółowych zasad subskrypcji akcji w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą oraz dokonania przydziału akcji serii C. § 9. Walne Zgromadzenie

Zdjęcia:

Re: NFI PIAST

gielda.wp.pl/a,1,b,1,c,17,page,9,wid,8087727,espiemitent.html Nie mówiąc o tym jak bardzo poprawiła się sytuacja spółek portfelowych Piasta przez ostatni rok. Każdy kolejny kwartał jest coraz lepszy. Exclamation W Raporcie za IV kwartał niestety są te same dane jak po III kwartale więc nie mogłem porównać pozycji i ich zmian po IV kwartale Exclamation