wyszukiwanie zaawansowane
3 wyników w czasie 230 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Sprawy Urzedowe - w Toku czesc 3 (ostatnia)

II. Podstawowe dane statystyczne dotyczące liczby ludności na terenie objętym wnioskiem, a także powierzchni tego terenu. 1. Teren objęty wnioskiem według granic z 1972 r. obejmuje 123,0248 ha. Szczegółowy wykaz działek zawarto w zał. nr 1.2 do niniejszego wniosku. Po włączeniu 320 ha

Sprawy Urzedowe - w Toku czesc 2

zgodziły się na drobną zmianę granic. Polegała ona na przekazaniu Bieruniowi osiedla „Homera” oraz niewielkiej korekty na terenie zaplecza poinwestycyjnego. Łącznie Bieruń odzyskał 9,76 ha na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia granic niektórych