wyszukiwanie zaawansowane
2 wyników w czasie 310 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Zarząd - problematyka może się komós przyda (początek wątku)

zarządowi do zawarcia umowy. 10. Dla uchwały właścicieli lokali, udzielającej pełnomocnictwa , ustawodawca zastrzega wymóg zachowania „formy prawem przewidzianej”. Zastosowanie znajdą tu przepisy kodeksu cywilnego, regulujące formę pełnomocnictwa (art. 98 zd. 2 oraz art. 99 § 1 k.c

Re:zarząd

należących do nieruchomości wspólnej, utrzymywania porządku i czystości, a także wywozu odpadów z nieruchomości wspólnej. 5. Zgodnie z obowiązującym obecnie brzmieniem art. 20 ust. 1 zd. 2 ustawy , osoba prawna nie może skutecznie reprezentować wspólnoty jako członek zarządu. W przypadku