wyszukiwanie zaawansowane
6 wyników w czasie 416 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: główny kurek gazowy

. www.e-instalacje.pl/82_247.htm mail.mokotow.waw.pl/zampubl/pliki/SP98/STWiORB.pdf#search=%22Kurek%20gazowy%20w%C5%82asno%C5%9B%C4%87%22

Re: do poczytania

właściwej treści oświadczenia, a nie okoliczności sprzecznych z jego treścią lub wcale nią nieobjętych. W drodze wykładni nie można uzupełniać oświadczenia woli o dalsze elementy materialnoprawne (por. orz. SN z dnia 28 czerwca 1945 r., C I/45, OSN 1945- 1946, poz. 1; PiP 1946, z. 5-6, s. 185). 2

Re: Zarząd właścicielski

zbiornikowych naziemnych i podziemnych na materiały stałe, płynne i gazowe: a) niebezpieczne dla ludzi, mienia i środowiska, b) o wysokości lub zagłębieniu 5 m i większych, 8) ujęć i przepompowni wód powierzchniowych o wydajności powyżej 300 m3/h lub głębokości 100 m i większej, 9) obiektów stacji

Zdjęcia:

Re: aktualia

jako sprawy cywilnej w rozumieniu art. 1 k.p.c. nie sprzeciwia się okoliczność, że żądanie powódki nakazania pozwanemu określonego zachowania się pozostaje pośrednio w funkcjonalnym związku z obowiązkami powódki, których źródłem są normy o charakterze publicznoprawnym zawarte w przepisach Prawa

Zarząd - problematyka może się komós przyda (początek wątku)

zarządowi do zawarcia umowy. 10. Dla uchwały właścicieli lokali, udzielającej pełnomocnictwa , ustawodawca zastrzega wymóg zachowania „formy prawem przewidzianej”. Zastosowanie znajdą tu przepisy kodeksu cywilnego, regulujące formę pełnomocnictwa (art. 98 zd. 2 oraz art. 99 § 1 k.c

Re:zarząd

należących do nieruchomości wspólnej, utrzymywania porządku i czystości, a także wywozu odpadów z nieruchomości wspólnej. 5. Zgodnie z obowiązującym obecnie brzmieniem art. 20 ust. 1 zd. 2 ustawy , osoba prawna nie może skutecznie reprezentować wspólnoty jako członek zarządu. W przypadku