wyszukiwanie zaawansowane
1 wyników w czasie 9 596 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: Bumerang Monte Cassino ! z Angory

o Lenino czy Monte Cassino. Ale na przyk³ad znaczna czÍúÊ dyskusji wokÛ³ powstania warszawskiego opiera siÍ na przes³ankach, øe to by³o wielkie moralne zwyciÍstwo. Za tak¹ cenÍ?! ñ Kiedyú w emigracyjnych úrodowiskach Londynu spotka³em si