2 wyników w czasie 173 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Sprawozdanie z działalności "Magurycza" za 2010 r.

też na różne sposoby społeczność Szarhorodu; 52 obóz. – 19 - 30 VIII – Zawadka Rymanowska, gm. Dukla – cmentarz greckokatolicki „grzebalny” – remont z użyciem wybranych technik konserwatorskich 17 nagrobków we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi

Re: Uchwała nr 51/2005 Załącznik Nr 5: DOTACJE

Ale gdzie tam. Wszystko to się odbywa zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr 26/2002 ze zmianami wprowadzonymi uchwałą 167/2003. W Rozdziale 80104 Lp.VI PRZEDSZKOLA PUBLICZNE: Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek , ul. Waygarta 12, na 2004 rok zaplanowano 948 928 zł , a