1 wyników w czasie 91 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

A może tak

Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.03.2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ruda Śląska Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn