wyszukiwanie zaawansowane
2 wyników w czasie 385 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: Czy mam prawo do urlopu dla porstowaia zdrowi

O urlopie dla poratowania zdrowia już pisano na tym forum forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=33&w=45876086&a=45882554 -- ...time goes by so slowly...

Re: urlop zdrowotny, czy mogę...

Karta Nauczyciela Rozdział 8 Ochrona zdrowia Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze