wyszukiwanie zaawansowane
6 wyników w czasie 245 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: Urlop dla poratowania zdrowia

URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA – WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego

Re: Podwyżki a urlop dla poratowania zdrowia

Julka zażądaj na piśmie uzasadnienia tych potrąceń, to po pierwsze, po drugie napisz pismo podając cytowany artykuł KN. W razie czego sąd pracy. -- mała_a

Re: urlop zdrowotny a wypowiedzenie....

również wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 września 1996 r. (I PRN 70/96, OSNP 1997, nr 7, poz. 113), stwierdzający, że z uwagi na cel urlopu dla poratowania zdrowia, w trakcie trwania tego urlopu nie jest dopuszczalne rozwiązanie z nauczycielem stosunku pracy, o ile nie zachodzi całkowita

Re: urlop zdrowotny a wypowiedzenie....

1982 r. - Karta Nauczyciela, tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm., powoływanej dalej jako Karta Nauczyciela). W okresie od dnia 3 sierpnia 2002 r. do dnia 2 sierpnia 2003 r. powódka przebywała na płatnym urlopie dla poratowania zdrowia. Jej wynagrodzenie miesięczne wynosiło 2

Zdjęcia: