1 wyników w czasie 204 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: Urlop nauczyciela

wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku, z zastrzeżeniem ust. 2. KN Art. 73.10. O potrzebie udzielenia nauczycielowi