1 wyników w czasie 9 943 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Same klopoty (Z Forum TURYSTYKA w PRL) (początek wątku)

´ciach), w    których mieszkacie, tym samym udzielaja˛c mi informacji odnos´nie :    1. Moz˙liwos´ci znalezienia pracy (ja znam postawy angielskiego, skon´czy?am    Wydzia? Ekonomiczny, ma˛z˙ wcale nie zna angielskiego).    2. Nauki 7-letniego dziecka w szkole.    3. Koszty zwia˛zane z wynajmowaniem