1 wyników w czasie 145 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

nazywam się Zdzisława Grajcar

WKSiR w sprawie zmian do Statutu SCS-ZS s? cz? onkowie PTTK-u, a nie cz?onkowie Komisji Kultury, przedstawiciele ?rodowisk twórczych z Sosnowca, czy te˝ kierownik i Rada Programowa SCS-ZS ? Pan A.Równicki Naczelnik Wydzia?u Kultury w pi?mie WKS.4015-04-56/04 z dnia 29.11.2004r. wyja