3 wyników w czasie 148 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Same klopoty (Z Forum TURYSTYKA w PRL) (początek wątku)

´ciach), w    których mieszkacie, tym samym udzielaja˛c mi informacji odnos´nie :    1. Moz˙liwos´ci znalezienia pracy (ja znam postawy angielskiego, skon´czy?am    Wydzia? Ekonomiczny, ma˛z˙ wcale nie zna angielskiego).    2. Nauki 7-letniego dziecka w szkole.    3. Koszty zwia˛zane z wynajmowaniem

Udoste˛pnianie danych ze zbioru PESEL

Wydzia? Udoste˛pniania Informacji CBA ? wyspecjalizowana komórka Departamentu Rejestrów Pan´stwowych MSWiA zajmuja˛ca sie˛ udzielaniem informacji ze zbioru PESEL i Ogólnokrajowej Ewidencji Wydanych i Utraconych Dowodów Osobistych. Adres: ul. Pawin´skiego 17/21, 02-106 Warszawa. Centralne

Re: Niemiecki Slask

Osobnika mowiacego publicznie po niemiecku nalezy zatrzymac Dokument przechowywany jest w Archiwum Akt Nowych (mikrofilm 2152/ 5. sygn. 295/X - 40. k 26.27). Wojewódzki Komitet PPR Katowice, dnia 2 sierpnia 47 r. Wydzia³ Adm. Samorz¹dowy Poufne! Do Wszystkich Powiatowych i

Zdjęcia: