1 wyników w czasie 181 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: Jak zydowscy

tekstu pp3ka Kowalskiego: "W Klewaniu, na przyk3ad, istniejący Zak3ad Wychowawczy, prowadzony przez 6 zakonnic ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Marii, które wychowywa3y oko3o 100 dzieci w wieku od 7 do 15 lat, odebrano im i przekazano Wydzia3owi Sanitarnemu Zarządu Miejskiego, na którego czele