Dodaj do ulubionych

Innowacyjność - co to właściwie jest?

08.10.07, 13:11
Dużo się dzisiaj mówi o tym modnym słowie "INNOWACYJNOŚĆ".
Programy operacyjne wymagają tego by projekty inwestycyjne zawierały element
innowacyjności w skali regionu, Polski czy Europy! Moje pytanie brzmi - Kto
stwierdza czy dany projekt jest innowacyjny?, Jakie kryteria przyjęto by
zdefiniować "INNOWACYJNOŚĆ"?, Kto określa czy projekt jest innowacyjny czy nie?
Wiem, że pytania są mało precyzyjne i nie oparte na danym projekcie ale żeby
taki zrobić licząc na dofinansowanie trzeba być innowacyjnym. Kupić nowy
program do firmy? Zamówić nową maszynę? Stworzyć nowy produkt?
Edytor zaawansowany
 • Gość: Ocedix IP: *.adsl.inetia.pl 09.10.07, 05:01
  he he ty jestes jak nowo narodzona dziewica - ocenia ta opcja polityczna ktora
  wkreci swoich urzednikow jako oceniajacych. Skoro nie ma reguł jasnych to oni
  juz podejma własciwe dla swojej kliki decyzje. jak już sie napchają to wtedy
  może maluczkie bydło wyborcze - czyli my zwykli obywatele - dostaniemy dostęp do
  odpadków. Możesz sie ze mną nie zgadzać ale tak wskazuje dotychczasowa praktyka
  i doświadczenie, bye
 • eltommo 09.10.07, 09:10
  hmm... Ocedix z kolei ty wyznajesz teorie spiskowe. Myślałem, że to forum na,
  którym odpowiadają eksperci a ty się do nich nie zaliczasz. Fundusze
  europejskie, z których moja firma już korzystała pochodzą z zachodu tego
  kontynentu więc trafiają na stół a nie pod. To, że ocena innowacyjności polegała
  na tym, że sprawdzano ile lat jest na rynku technologia, którą wprowadzamy do
  firmy, okazało się w mojej ocenie chybione. Ze względu na to, że dużo
  kreatywnych i innowacyjnych pomysłów może powstać na bazie tego co jest. A w
  latach 2007-2013 w POIG, pomijając barierę jaką jest minimalna stawka 2mln euro,
  nie ma definicji INNOWACYJNEJ TECHNOLOGI, więc niech jakiś espert powie jak to
  rozumieć!!??
 • ekspert_ernst.and.young 10.10.07, 12:19
  Zarówno nowy program informatyczny, nowa maszyna lub wytwarzanie
  nowego produktu mogą nosić cechy innowacyjności. Co więcej,
  innowacyjne mogą być również procesy i metody organizacyjne – np.
  nowa, nieznana metoda nauczania języka. Oczywiście łatwiej jest
  udowodnić, a urzędnikowi oceniającemu wniosek zaakceptować
  innowacyjność maszyny czy urządzenia, gdyż jest to
  bardziej „namacalne”.

  Pojęcie „innowacyjność” to istotnie słowo klucz nowych programów
  wsparcia. Ma ono wiele definicji. Powinniśmy jednak odwołać się do
  znaczenia nadanego mu przez Program Operacyjny Innowacyjna
  Gospodarka na lata 2007 – 2013: „Przez innowację rozumie się
  wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania
  w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu
  lub organizacji. Wspierane będą przede wszystkim inwestycje, w
  wyniku których powstaną nowe lub znaczącą ulepszone produkty.
  Wsparcie udzielane będzie głównie na inwestycje w zakresie innowacji
  produktowych oraz procesowych. Jednocześnie, innowacyjne rozwiązania
  organizacyjne i marketingowe będą stanowić wydatki kwalifikowane i
  mogą również zostać ujęte w projektach. Innowacyjność nie ma
  charakteru obiektywnego, lecz relatywny, w odniesieniu do
  konkretnego przedsiębiorstwa, które wdrażając u siebie innowację
  staje się – w danym okresie – przedsiębiorstwem innowacyjnym. W
  rezultacie innowacyjność może występować na różnych poziomach –
  zarówno samego przedsiębiorstwa, jak i danego rynku, kraju czy
  świata. Innowacyjność cechuje nowość i stopień rozprzestrzeniania.
  Szczególny nacisk zostanie położony na innowacyjność produktową, a
  także procesową, marketingową i organizacyjną, związaną z
  elektroniczną gospodarką opartą na wiedzy”.

  Oczywiście definicja to jedno, a praktyka to zupełnie inna kwestia.
  Odwołując się do naszych doświadczeń z lat 2004 – 2007 możemy
  stwierdzić, że ocena, czy dany projekt jest innowacyjny pozostawała
  w dyskrecjonalnej ocenie urzędników.

  Przykładowo, w działaniu 2.2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego
  Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw za innowacyjną uznawano
  technologię, jeżeli fakt innowacyjności został potwierdzony przez
  odpowiednią jednostkę naukową. W mojej opinii, zgodnie z przepisami
  prawa, urzędnicy byli w tym przypadku pozbawieni dowolności w ocenie
  i powinni uznać, iż dowód w postaci fachowej opinii zewnętrznego
  eksperta jest wystarczający. W ostatnich rundach konkursowych
  urzędnicy zaczęli jednak podważać zewnętrzne opinie bez właściwego
  umocowania prawnego. Rodzi to uzasadnione wątpliwości biorąc pod
  uwagę fakt, iż nie są ujawniane kwalifikacje urzędników, którzy
  oceniają czy dana technologia jest innowacyjną w skali świata.
  Działanie 2.2.1 cechował również skrajny formalizm. Przykładowo, gdy
  opinia jednostki naukowej stwierdzała, iż dane rozwiązanie
  techniczne jest znane na świecie „nie dłużej niż 1 rok”, to w opinii
  urzędnika nie było to równoznaczne ze stwierdzeniem, iż dana
  technologia jest znana na świecie „krócej niż 1 rok” i praktycznie
  firma traciła szansę na dotację. Chciałbym tylko uwypuklić, iż
  między określeniem „nie dłużej niż 1 rok” a „krócej niż 1 rok”
  pozostaje jedynie 1 dzień różnicy. W opinii urzędników ten 1 dzień
  przesądzał, iż technologia nie jest już innowacyjna do roku.

  Niewątpliwą korzyścią dla przedsiębiorcy w działaniu 2.2.1 była
  możliwość wykazania innowacyjności jedynie w drobnym elemencie
  projektu, który mógł dotyczyć np. budowy potężnego zakładu
  produkcyjnego. Wystarczyło przykładowo wykazać, iż nabywana w ramach
  projektu jedna z maszyn, dzięki nowym rozwiązaniom technicznym, była
  bardziej wydajna lub pozwalała na produkcję produktu o lepszych
  właściwościach, aby cały projekt zakładający w przeważającej części
  wydatki budowlane kwalifikował się do wsparcia. Wydaje się, że
  zarówno nowe programy regionalne jak i program Innowacyjna
  Gospodarka ograniczą znacząco dopuszczalną proporcję „wydatków
  budowlanych” w stosunku do wydatków na maszyny/urządzenia i
  oprogramowanie.

  Ważną kwestią są również fachowe kwalifikacje oceniających wnioski.
  W ostatniej, „zmodernizowanej” rundzie działania 2.2.1
  organizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, z
  karty oceny projektów wynikało, iż te same osoby oceniały projekt we
  wszystkich kategoriach. Osoby te musiały się zatem wypowiedzieć nie
  tylko co do innowacyjności projektu, ale także orzec, czy jest on
  pozytywny względem środowiska, równości kobiet i mężczyzn, BHP, czy
  też projekt jest ekonomicznie wykonalny i opłacalny. Należy
  pozazdrościć Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tego typu
  wszechstronnych specjalistów. Jest to tym bardziej istotne, iż w
  gestii Agencji będzie pozostawała ocena projektów w ramach programu
  Innowacyjna Gospodarka. Optymalne z punktu widzenia przedsiębiorców
  byłoby w mojej opinii powołanie specjalnego panelu ekspertów z
  różnych branż, który wypowiadałby się tylko co do kryteriów oceny, w
  której się specjalizuje. Oczywiście jest to system trudniejszy w
  implementacji, ale zdecydowanie sprawiedliwszy względem
  przedsiębiorców startujących w konkursie. Inaczej kwestia oceny
  projektów wygląda w regionach – tam zadanie oceny wniosków zostało
  przekazane urzędom marszałkowskim. Jest to dla nich nowość
  wymagająca powołania i przeszkolenia potężnej rzeszy urzędników.
  Pierwsze rundy aplikacyjne, które czekają nas w regionach mogę
  przyrównać do wprowadzenia w Polsce systemu VAT i zapoznawania się
  zarówno podatników jak i urzędników z zupełnie nieznanym systemem
  podatkowym. Jestem przekonany, że czeka nas wiele niespodzianek,
  jeżeli w regionach do oceny wniosków i poziomu innowacyjności nie
  zostaną zaangażowani przedstawiciele jednostek naukowych, a oceny
  będą dokonywać zwykli urzędnicy.

  Nasze doświadczenia pokazują, że kluczowe nie było posiadanie
  niezwykle innowacyjnej technologii, lecz wyczerpujące udowodnienie,
  które elementy technologii są lepsze niż dotychczas zwyczajowo
  stosowane w podobnego typu projektach. Tak więc prawidłowy dowód
  innowacyjności to opis rozwiązania technicznego dotychczas
  stosowanego w Polsce/Europie/świecie i pokazanie elementów nowej
  technologii, które różnią nowe rozwiązanie od starego. Urzędnik
  oceniający projekt nie będzie sam poszukiwał dowodów na obronę
  naszej tezy, lecz podejmie decyzję w oparciu o przedstawione przez
  nas materiały. Nie wystarczy zatem rzucić hasła, iż w ramach
  projektu będziemy tworzyć nieznaną dotąd na świecie metodę produkcji
  np. super cienkiej folii, a niezbędne jest wyczerpujące opisanie
  elementów, które składają się na nową metodę produkcji. Należy też
  podkreślić, iż jeśli nasz opis zostanie potwierdzony przez znane w
  danej branży autorytety, jednostki naukowe, czy jednostki badawczo-
  rozwojowe to nasze szanse na uznanie, iż projekt jest innowacyjny
  rosną diametralnie.

  Istotne wątpliwości mogą dotyczyć innowacji programów
  informatycznych. Zgodnie z przyjętą praktyką nowe wersje
  standardowego oprogramowania nie zostaną uznane za innowację.
  Jedynie oprogramowanie będące absolutną nowością dla danej branży,
  najlepiej przygotowane specjalnie na potrzeby danego zakładu /
  projektu lub chociaż indywidualnie dostosowane do wymogów projektu
  będzie mogło zostać uznane za innowacyjne.

  Paweł Porada, Dział Ulg i Dotacji Inwestycyjnych Ernst & Young

 • eltommo 10.10.07, 12:44
  Proszę o więcej szczegółów dotyczących oprogramowania! Czy jest szansa na
  dofinansowanie z RPO w woj. Wielkopolskim na dostosowanie (napisanie modułu)
  istniejącego programu np. Symfonia czy CMD do wymagań naszej firmy. Projekt
  polega na tym by do programu zrobić dodatek, który będzie odpowiadał za
  zamówienia przez internet i będzie łączył się z bazą w naszym programie
  magazynowym. Czy jest szansa na wykonanie takiego modułu za pieniądze unijne?
 • ekspert_ernst.and.young 11.10.07, 16:21
  W ramach RPO woj. wielkopolskiego dostępne będą dotacje na projekty
  związane z zastosowaniem i wykorzystaniem technologii
  informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania
  przedsiębiorstwem. Działanie to skierowanie jest jednak tylko do
  mikroprzedsiębiorstw, tj. przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż
  10 osób, których obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie
  przekraczają 2 mln EUR. (Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw).
  Firmy małe i średnie będą mogą uzyskać dofinansowanie w ramach
  Działania 1.2 - Wsparcie rozwoju MSP. Przewidziano w nim wsparcie
  innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej oraz
  zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym technologii
  informacyjnych. Prawdopodobnie jednym z kryteriów oceny projektów
  będzie innowacyjność nabywanej technologii. Jeżeli jednak nie
  posiadają Państwo obecnie podobnego modułu, to jest to już innowacja
  na skalę przedsiębiorstwa. Może informatykom przygotowującym
  oprogramowanie uda się wyszczególnić jego innowacyjne elementy na
  większą skalę – np. Wielkopolski. Jeśli nie, to proszę pamiętać, że
  innowacyjność jest tylko jednym z kryteriów oceny projektu i będzie
  miał Pan szansę na „odrobienie strat” w innych kategoriach. Zalecamy
  monitorowanie RPO województwa wielkopolskiego i przeanalizowanie
  kryteriów oceny, gdy zostaną opublikowane. Wstępnie wydaje się, że
  Państwa projekt ma szansę na uzyskanie wsparcia.
  Paweł Porada, Agnieszka Roman, Dział Ulg i Dotacji Inwestycyjnych
  Ernst & Young

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka