• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

Nieuczciwi developerzy

  • Gość: Kolejny zwiedzion IP: *.111.245.171.static.crowley.pl 17.12.08, 14:14
   Wiadomość została usunięta ze względu na złamanie prawa lub regulaminu.
   • Gość: Waldemar Wolańczyk IP: 87.204.209.* 04.02.09, 13:35
    Z uwagi na powtarzające się nieprawdziwe anonimowe informacje na
    forum dotyczące mojej firmy oświadczam, że moja firma:
    1.Nigdy nie pobierała i nie pobiera zaliczek na poczet prac. Klienci
    płacą zawsze za konkretne etapy prac określone w umowie i to po ich
    wykonaniu, a nie z góry.
    2.Nie ma ani jednego prawomocnego wyroku sądowego , poza jednym
    oszustwem, które obecnie wyjaśnia prokuratura i sąd.
    3.Nigdy nie zerwaliśmy umowy z żadnym klientem. Nie jesteśmy
    deweloperem, nie pobieramy pieniędzy z góry a tylko za etapy w
    umowie, zatem nigdy nie jesteśmy my winni, ani nam nie są winni
    klienci, gdyż etapowość gwarantuje bezpieczeństwo rozliczeń.
    4.Nie pełnimy roli dewelopera, co wydaje się sadzić
    nieuczciwy „obserwator”, gdyż tylko nasza firma gwarantuje własność
    działki od razu i to klient decyduje o losach budowy, jak i o
    rozliczeniach. Jesteśmy tylko i wyłącznie wykonawcą woli
    poszczególnych klientów.
    5.Jako jedyna firma gwarantujemy klientom pełne bezpieczeństwo w
    inwestowaniu. Za niską, stałą cenę klienci nasi nie tylko zakupili
    dom, ale zrobili tez dobry interes (np. segmenty przy ul.Karolinki
    kupowane były po ok. 200 tys. zł, a klienci sprzedawali je po
    wykończeniu po 800-900 tys. zł). Tylko pewna patologiczna
    przypadłość charakterologiczna sprawia, że nieliczni klienci usiłują
    cos jeszcze „ugrać” lub wyłudzić. Na to sobie nigdy nie pozwolę.
    6.Proszę porównać inne oferty domów na rynku i politykę deweloperów,
    czy tez ceny nieruchomości i sposób ich zakupu, a dostrzeżecie
    Państwo nieporównywalną i niezwykle przyjazna klientowi ofertę mojej
    firmy, z czego jestem dumny i nie obawiam się hołoty moralnej
    typu „obserwator”

    Z poważaniem
    Waldemar Wolańczyk
    • Gość: Robert Głuchowski IP: *.aster.pl 09.12.10, 18:30
     Przepraszam p. Waldemara Wolańczyka właściciela firmy P.R.I. EKO-BUD z siedzibą w Warszawie ul. Bartycka 175 paw. 13 za to, że błędna interpretacja mojej wypowiedzi z dnia 27.11.2010 przyczyniła się do powstania nieprawdziwej plotki, iż Waldemar Wolańczyk oszukuje klientów. Padłem ofiarą dezinformacji, nad czym ubolewam.

     Z wyrazami szacunku
     Robert Głuchowski
    • 25.01.12, 15:24
     Warszawa, dn. 04.01.2012 r.


     Sąd Rejonowy
     dla Warszawy–Mokotowa
     ul. Ogrodowa 51 a
     00-873 Warszawa


     Powód: Waldemar Wolańczyk
     zam. ul. Bajeczna 64
     05-502 Bobrowiec
     prowadzący działalność gospodarczą
     pod nazwą P.R.I. EKO-BUD W. Wolańczyk
     ul. Puławska 49 lok. 5
     02-508 Warszawa

     Pozwany: AGORA S.A.
     ul. Czerska 8/10
     00-732 Warszawa     POZEW
     o naruszenie dóbr osobistych przez Wydawcę Forum Internetowego - platformy zawierającej anonimowe wypowiedzi


     Wnoszę o:
     1. Zasądzenie od pozwanego kwoty 10.000 zł, jako częściowego roszczenia w wysokości 1.000.000 zł w myśl treści art. 445§3 i 445§1 oraz 448 KC.
     2. Zakazanie pozwanemu dalszego naruszania dóbr osobistych powoda poprzez umieszczanie na portalu internetowym Gazeta.pl niezgodnych z prawdą, szkalujących powoda treści.
     3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 10.000 zł (dziesięć tysięcy zł), jako zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną bezprawnym działaniem pozwanego, co jest roszczeniem częściowym wobec kwoty pełnego roszczenia 1.000.000 zł.
     4. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu.
     5. Przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność powoda.
     6. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek z art. 339 k.p.c.
     7. Zdecydowałem się na częściowe dochodzenie roszczeń, aby ograniczyć ryzyko finansowe związane ze sporem sądowym. Jako poszkodowany wnoszę o respektowanie przez Wysoki Sąd treści art. 444§3 oraz art. 445 KC, tj. w sprawie uznania jednorazowej zapłaty, jako zadośćuczynienie stratom materialnym i psychicznym na przestrzeni wielu lat. Od wielu bowiem lat domagam się bezskutecznie zaprzestania działania na moją niekorzyść.


     UZASADNIENIE

     1. Wielokrotnie zwracałem się z żądaniem do Wydawcy/Właściciela Forum Internetowego o wykreślenie wszelkich zapisów dotyczących mojej firmy P.R.I. EKO-BUD Waldemar Wolańczyk, jak i mojej osoby, naruszających moje dobre imię, na potwierdzenie czego załączam dokumenty (zał. nr 1).
     2. Wskazywałem na konkretne zapisy, naruszające moje dobre imię i podane w sposób anonimowy i nie weryfikowalny oraz nie mający oparcia w wyrokach sądowych. Szkodliwość zamieszczania tego typu informacji jest nie tylko naruszeniem dobrego imienia mojego i innych osób/firm, ale budowaniem społeczeństwa faszystowskiego, schlebiającego niskim instynktom, donosicielstwu i pomawianiu, a w efekcie podważa i niszczy najważniejsze wartości dla życia publicznego, tj. zaufania, mówienia prawdy i gotowości do świadczenia prawdy, obrony krzywdzonych itp. Lista wartości, w której wymierza wprost lub pośrednio prowadzenie tego typu anonimowych forów, jest długa. Nie w długości tej listy jednak jest bardzo poważny problem niezwykle szkodliwy dla prowadzenia działalności społecznej i zawodowej. Poczucie bezkarności i prawnego przyzwolenia tego typu działalności jest niezrozumiałym faktem i zdumiewać może tu bierność organów ścigania, czemu wydaje się tylko po części sprzyjać slogan, że wolność słowa nie może być niczym skrępowana. Brzmi to wręcz groteskowo w wydaniu tzw. michnikowszczyzny i p.Adama Michnika, zagorzałego wręcz obrońcy dialogu i odpowiedzialności, usprawiedliwiającego nawet bezspornych zbrodniarzy, nazywając ich ludźmi honoru. Wolność – jeżeli nie wiąże się integralnie z odpowiedzialnością za słowo i czyny przeradza się w patologiczne postawy szkodliwe dla życia społecznego i gospodarczego. Rozumienie wolności przez Właściciela i Wydawcę patologicznego forum jest pozbawione odpowiedzialności i tak, jak np. miało to miejsce w przypadku naruszenia dóbr osobistych ministra Radosława Sikorskiego, skutkowało konsekwencjami prawno-finansowymi. Radosław Sikorski i tylko on – nie wiedzieć czemu z jakiego powodu - zyskał przychylność Sądu i wygrał spór z wydawcą anonimowych paszkwili na forum. W moim przypadku, gdy prowadzę firmę inwestycyjną, spotykam się często z zarzutem, że piszą o mnie negatywnie w Internecie na owym anonimowym forum, co skutkuje także obawą przed podpisaniem umów na realizację inwestycji, a nawet i odmową. Zarzuty potencjalnych klientów są jednak formułowane, co może potwierdzić właścicielka agencji „Profit” obsługująca sprzedaż nieruchomości mojej firmy. Zamieszczam oświadczenie p.Anety Niemczak (zał. nr 2), jako dowód na potwierdzenie mojego stanowiska. Można na temat postawy nieetycznej Wydawcy owego forum stworzyć nawet poważną dysertację. Szerszy to bowiem problem i nie ograniczony li tylko do zamieszczania anonimów i „uatrakcyjniania” oraz epatowania wręcz czytelników plugawymi donosami i poglądami patologicznych frustratów i nieuczciwej konkurencji, znajdujących w anonimowej formie wypowiedzi poczucie bezkarności za wypowiadane słowa. Podobnie w anonimowym tłumie kiboli dochodzi do poczucia bezkarności, lecz tu – o dziwo – następuje nawet przesadna reakcja organów porządkowych i ścigania, gdy godzą głośno wypowiadane grupowo hasła w obłudnych polityków, w tym i premiera, który składając publicznie obietnice nie dotrzymuje ich i tym samym narusza prawo! Nikt premiera jednak nie rozlicza, ani nie stawia przed Sądem. Kampania wyborcza, ani fakt bycia premierem nie zwalnia z przestrzegania prawa i nie oszukiwania celowo obywateli. Gdzież tu zatem jest praworządność, równość wobec prawa i państwo prawa? Promowanie i sankcjonowanie anonimowych forum rozbija, skłóca i podjudza ludzi do wzajemnych oskarżeń, procesów i tym samym uderza w tożsamość i poczucie więzi narodowych i obywatelskich podważa wartość fundamentalną - zaufanie. Tę zdolność obóz tzw. michnikowszczyzny posiadł w stopniu najwyższym i to zarówno w przestrzeni społecznej, zawodowej i politycznej. W swoim projekcie rozprawy doktorskiej nt. „Closed Mind. Analiza krytyczna teorii dogmatyzmu Miltona Rokeach’a” (zał. nr 3 – wersja elektroniczna na CD) dokonałem analizy krytycznej postaw uważanych za dogmatyczne wedle rabinowskiej wykładni Miltona Rokeach’a – klasyka w tej dziedzinie. Dokonałem też analizy psychologicznej w tym aspekcie niezwykle bogatej, choć etycznie dwuznacznej Adama Michnika – niewątpliwie guru tej ideologicznej orientacji obcej cywilizacyjnie naszemu narodowi. W swoim drugim projekcie rozprawy doktorskiej pt. „Podmiotowość Obywateli a Instytucje Państwa” (zał. nr 3 – wersja elektroniczna na CD) dokonałem m.in. analizy krytycznej tzw. michnikowszczyzny w sferze politycznej, w zdradzie wspólnie z Wałęsą ideałów Solidarności i budowania struktury instytucji państwa na wzór zaleceń socjotechnicznych ujętych w „Protokołach Mędrców Syjonu”, w „1984 r.” Orwella, czy „Paragrafu 22” Hellera. Ostatnie fakty ujawnione w programie „Bliżej” przez Jana Pospieszalskiego o nikczemnej postawie Bronisława Gieremka są tylko jednym z dowodów słuszności mojej tezy. Ten agenturalny „opiekun” nieżyjącego już znakomitego profesora Giejsztona wsławił się w kreowaniu siebie, jako eksperta samozwańczego „Solidarności”, by ją w istocie rozbijać od środka, podjudzać przywódców Ruchu i tym samym czyniąc ich postawy dwuznacznymi. Celowo ukazuję szerszy kontekst mojego pozwu, bowiem nie tylko w propagowaniu anonimowych paszkwili leży cel tej antypolskiej opcji, ale stworzenie klimatu do rozbicia naszej tożsamości narodowej i wydania nas na żer neoliberalnej hołoty moralnej i na zniewalającą siłę wilczej gęby kapitalizmu w tworzeniu biedy, która demoralizuje w stopniu najwyższym. Stajemy się państwem owładniętym coraz bardziej regułami neokolonializmu, a w nim poczucie godności, własnej wartości i tożsamości stoi ością w gardle amoralnej władzy. Władza demokratyczna może także stanowić władzę totalitarną i autorytarną (przypisywane przymioty jedynie satrapom politycznym), gdy skrywa się za hasłami i pseudo rozdzielną trójwładzą. W istocie władza wykonawcza – gdy stanowi większość – decyduje o personalnym awansie władzy ustawodawczej i sądowniczej. Pozornoś
     • 25.01.12, 15:27
      Warszawa, dn. 24.01.2012 r.


      Sąd Rejonowy
      dla Warszawy–Mokotowa
      ul. Ogrodowa 51 a
      00-873 Warszawa


      Powód: P.R.I. EKO-BUD
      Waldemar Wolańczyk
      ul. Puławska 49 lok. 5
      02-508 Warszawa

      Pozwany: AGORA S.A.
      ul. Czerska 8/10
      00-732 Warszawa      PISMO PROCESOWE
      uzupełnienie Pozwu z dn. 04.01.2012 r.


      1. Pozew mylnie datowano na dzień 04.01.2011 r., a powinno być 04.01.2012 r.
      2. W swojej linii dowodowej pragnę powołać się na czynne najście na mieszkanie prywatne studenta prowadzącego stronę „Anty-Komor” w celu uniemożliwienia kontynuowania publikowania w Internecie treści rzekomo naruszających dobra osobiste p.Bronisława Komorowskiego. Zabrano komputer. Nic takiego jednak nie zachodzi wobec portalu Agory, choć szkodliwość i zakres patologicznej działalności jest niewspółmiernie szerszy.
      3. W wielu audycjach w mediach wręcz wrze na temat wykorzystywania w celach nawet przestępczych Internetu i to nie tylko w celu naruszenia praw autorskich, o czym jest aż nazbyt hałaśliwie, ale o naruszaniu dobrego imienia osób i firm w sposób anonimowy do zwalczania w sposób nieuczciwy konkurencji. W tym zakresie istnieje niezrozumiała i nieakceptowalna synekura (od łac.: syne-brak i kura-troska) wydawcy forum, jak i Wymiaru Sprawiedliwości. Według Andrzeja Jonasa, red. The Warsaw Voice wolność to nie dowolność (TV Polsatu „To był tydzień na świecie” 22.01.2012 r.). paradoksalnie to rząd premiera Rakowskiego o korzeniach totalitarnych morderczego systemu stalinowskiego, jako jedyny (sic!) uznał donosy anonimowe, jako bezprawne i nie podlegające rozpatrywaniu. W 1988 roku wydano najbardziej prorozwojową ustawę o gospodarce przez ten rząd, a potem tylko psuto prawo i gospodarkę. Wybiórczość wydawcy forum wręcz szokuje w pomieszaniu znaczeń pojęć i rozmyciu ich rzeczywistych znaczeń. Agora – piewca dialogu i otwarcia na innych - knebluje usta wielu dziennikarzom (np. Rafałowi Ziemkiewiczowi), choć sama zatrudnia donosiciela Maleszkę i w tym chociaż jest spójna z promocją anonimowego donosicielstwa i paszkwilanctwa. Na to jednak zgody nie ma i stąd mój pozew należy uznać ze wszech miar za uzasadniony, a kwota roszczenia jest tylko niewielką rekompensatą za lata uporczywego, świadomego szerzenia patologii i działania na szkodę mojej firmy i naruszania moich dóbr osobistych, w czym nie jestem odosobniony. Rozważam nawet możliwość powołania Stowarzyszenia Poszkodowanych przez portal Agory promujący anonimowe donosicielstwo. Kwota roszczenia na pewno nie uszczupli w sposób znaczący majątku koncernu wyrosłego na szachrajstwie i trefnym biznesie, co jestem w stanie udowodnić przed Sądem (np. Witold Kieżun „Patologia Transformacji”, Wyd. Poltex 2012r.).
      Do wiadomości:
      1. Prokuratura Okręgowa ul. Chocimska 28 (00-791) Warszawa
      2. „Uważam, Rze…” e-mail: redakcja@uwazamrze.pl
      3. Rzeczpospolita e-mail: listy@rp.pl
      4. Gazeta Polska e-mail: sekretariat@gazetapolska.pl
      5. Newsweek e-mail: redakcja@newsweek.pl
      6. Wprost e-mail: m.buczek@wprost.pl
      7. Polityka e-mail: internet@polityka.com.pl
      8. TVP Info e-mail: info@tvp.pl
      9. TVN24 e-mail: kontakt24@tvn.pl
      10. Telewizja TRWAM e-mail: sekretariat@tv-trwam.pl
      11. Nasz Dziennik e-mail: redakcja@naszdziennik.pl
      12. Super Express e-mail: listy@se.com.pl
  • Gość: m IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.01.09, 22:48
   Uwaga !!!! - swiatowe inwestycje to oszuści !!!!!!!!!!!!!! - zajrzycie na link
   www.tvnwarszawa.pl/28415,1578590,0,11,nieuczciwy_deweloper_wyprowadzil_setki_klientow_w_pole,wiadomosc.html
  • Gość: antyszuja IP: 217.153.40.* 12.01.09, 23:20
   j a n a s, z a r s k i, 3 b p r a x i s
   Uważajcie na tych asów diweloperki.
   Wpłaciłem wszystkie raty określone w umowie a te asy zastosowały szantaż -
   albo podpisujesz nowa umowę albo wmówimy ci ze to z twojej winy nie możemy
   budować, a ja tym szujom ze dopłacę ale umowę już mam podpisana i nowej nie
   potrzebuje.
   Umowę zerwali (kilka lat temu), mieszkanie sprzedali innej osobie a pieniędzy
   nie oddali.
   Tzw. polski sąd przez ten czas nic nie zrobił w sprawie mojego pozwu (janas to
   brat milicjanta)

   j a n a s, z a r s k i, z e r a n s k i, o p e n h a m m e r z zona

   sbm augu_stowka -> augu_stowka sp zoo -> 3 b p r a x i s
  • 28.01.09, 10:33
   No cóż, moja Mama z mężem mieli odebrać dom w sierpniu 2008 na julianowskiej.
   Teraz widać który jest a tam do zrobienia jeszcze kilka rzeczy....
   • Gość: Maria IP: 85.222.116.* 12.01.10, 22:33
    kurierpoludniowy.pl/?page=artykul&id=4053
    Eko-bud to najgorsze, co się może przytrafić uczciwemu człowiekowi.
    Prezes obraża ludzi, szykanuje, straszy zerwaniem umowy, potem
    miesiącami palcem na budowie nikt nie ruszy. Sprawy w sądzie już ma,
    bo klientom puszczają nerwy. I nie ma się czemu dziwić. Wystarczy
    przejść sie po budowanych przez niego osiedlach.Z burmistrza
    Piaseczna też oszusta chciał zrobić...
    • Gość: Temida IP: *.acn.waw.pl 27.01.10, 22:16
     Wszystko, co na forach napisano o Eko-Bud Warszawa jest bolesną prawdą! Jeżeli
     są osoby, które wygrały (lub niestety przegrały) z nim sprawy w Sądzie lub są w
     ich trakcie - napiszcie! Wymieniajmy się doświadczeniami!! Waldemar W. nie może
     dłużej bezkarnie nabierać ludzi, trwoniąc ich życiowy dorobek!!! Jest nas wielu
     i pomóżmy sobie na wzajem!!!
     • 04.02.10, 19:36
      Wiele nieporozumień i zatargów wynika ze złej woli inwestora (nie
      wszystkich oczywiście) chęci uzyskania darmowych, łatwych pieniędzy
      braku zrozumienia trudności jakie czasem wynikaja na rynku
      budowlanym. Są tacy którzy już na początku (wyłapują) korzyści jakie
      mogą osiągnąć mimo obiektywnych trudności wykonawcy w trakcie
      realizacji inwestycji. Do takich należą Ci jak na przykład osoba o
      nicku Temida, która nie jest w stanie być odpowiedzialną i rozumieć
      sytuację obu stron!
     • Gość: suri IP: 77.255.254.* 05.02.10, 14:39
      Uważam, że opinia na temat EKO BUDu Pana Wolańczyka jest krzywdząca. Ma odwagę
      własnym nazwiskiem firmować budowę, oferta jego firmy jest bezpieczna i tania, i
      stąd może konkurencja albo nieuczciwi klienci próbują coś ugrać.
     • 27.07.16, 20:03
      Pan Wolańczyk przegrał już kilka procesów,są prawomocne wyroki,Ma kilka egzekucji komorniczych,oraz kilka swoich nieruchomości zajętych przez komornika. Ryszard
      • 02.08.16, 09:10
       Jeśli masz wątpliwości, czy potrafisz prawidłowo odebrać mieszkanie od nieuczciwego dewelopera i czy nie dasz sobie wcisnąć jakiejś fuszery, to polecam moje usługi.
       Polecam fachowy odbiór mieszkania w stanie deweloperskim.
       www.odbiory-warszawa.pl
       603 869 359
    • 04.02.10, 19:45
     Zaczynając od końca to nie wiadomo czy burmistrz taki święty bo
     wyroku jeszcze nie było, a jak dla mnie to może nie być on taki
     pomyślny dla tego Pana.
     Kontynuując moją wypowiedz chciałbym podkreslić, że bardzo słaba
     znajomość obowiązków inwestora zawarowana w prawie budowlanym
     sprowadza sie do tego że inwestor obarcza swoimi obowiązkami
     wykonawcę (często myli pojęcia developer, a wykonawca zleconych
     zadań)Uważam, że gdyby inwestorzy (jest ich niewielu) Ci zawiedzeni
     byli bardziej odpowiedzialni, wykazywali więcej dobrej woli i
     współpracy- nie byłoby niepotrzebnych spotkań przed sądami ani
     bezczelnych oskarżeń na forum!
  • Gość: Elle IP: *.acn.waw.pl 04.02.09, 16:01
   Wawel Service, mało znany w Warszawie krakowski deweloper (w Wwie
   buduje mrówkowiec na czluchowskiej)stosuje kuriozalne zapisy umowne
   w których przyszły właściciel oddaje deweloperowi nieodplatnie i na
   czas nieokreślony swój udział we współwłasności dachu w celu
   zamontwania tam anten telekomunikacyjnych i reklam.Dodatkowo
   kupujący zrzeka się na rzecz dewelopera prawa do czerpania pozytków
   z wynajmu dachu firmom telekomunikacyjnym lub reklamowym. Pisano
   wprawdzie juz o tym w jakimś innym wątku że takie zapisy są
   niezgodne z ustawą a więc prawnie nieskuteczne, radzę mimo to
   ostrożność ponieważ dewelop zostawia sobie całą powierzchnię
   handlowo-usługową (tzn.nie sprzedaje jej a wynajmuje) co w sumie z
   dużą ilością niesprzedanych mieszkań daje mu i tak większość we
   wspolnocie mieszkaniowej i mozliwość decydowania o wszystkim.
  • Gość: XX IP: 88.220.166.* 03.03.09, 14:12
   Uwaga na niejakiego Królikowskiego budującegoa na Zielonej
   Białołęce. Same problemy. Uważa się za developera ale nim nie jest.
   Buduje prywatnie niby dla siebie , potem sprzedaje.
   • Gość: :( IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 03.03.09, 14:52
    królik ? ja słyszałem że to zając
    • Gość: gosc IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13.03.09, 01:58
     Przestroga przed KBD, czyli Konsorcjum Budowlano-Deweloperskim.
     Wiele mieszkań w ofercie, tylko chyba 2 czy 3 inwestycje ukończone.
     Nie wiem jak pozostałe, ale Willa Włochy przy Chrościckiego bez
     aktów notarnialnych, gazu i ciepłej wody. Nie ma też windy,
     domofonów i dostępu do garażu. Lokale są oddawane w kiepskim stanie.
     Powierzchnie wspólne są już zniszczone. Spółka co chwilę przekłada
     termin wydania aktów notarialnych. Może będą w wakacje.

     Dla chętnych:
     forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=106&w=83481352
     • Gość: obserwator IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 14.08.09, 00:04
      Wakacje mijają, a jaskółki śpiewają, że aktów końcowych nadal nie ma
      i nie wiadomo, kiedy będą. KBD (deweloper) cały czas kręci i robi
      swoich klientów w tak zwaną "trombę" :-( Ciekawe, kiedy jeden z
      wykonawców lub klientów nie wytrzyma i złoży wniosek o ogłoszenie
      upadłości delikwenta. Ciekawie też wyglądają kolejne zmiany w KRS'ie
      spółki, zmierzające do wprowadzenia władzy absolutnej prezesa
      Lewandowskiego.
     • Gość: gosc IP: *.nat.umts.dynamic.eranet.pl 20.11.09, 17:36


      Mamy listopad 2009 I nadal brak aktow notarialnych I nie wiadomo kiedy
      beda. Wedlug KBD zawsze ktos inny jest winny a to urzad nie chce wydac
      pozwolenia, a to ktos oprotestowal a to ....najlepiej gdyby wogole nie
      zabierali sie za deweloperke skoro nie wiedza jak sie takie sprawy
      zalatwia.
      • 23.11.09, 09:16
       Tak dla rozrywki - ze strony znanego dewelopera piaseczyńskiego

       "Jestem wdzięczny Moim Klientom za to, że kupili u Mnie mieszkanie.
       Dzięki temu codziennie dostaję Mnóstwo Pieniędzy. (MONITOR POLSKI B nr 1420,
       21.08.2009 r.)
       A to pozwala mi pławić się w bogactwie i luksusie.
       Ja kocham pieniądze, a pieniądze kochają mnie. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję."

       - Jacek Piekut -"

       ŹRÓDŁO piekut.pl/index.php?value=text

       myślę, że on szczerze oddaje swoje myśli jak traktuje klientów, dodam ze bardzo
       uczuciowo :P
      • Gość: Klient KBD IP: *.chello.pl 13.06.10, 18:45
       Pytanie czy jest jakakolwiek inwestycja Pana Dominika Lewandowskiego
       która w 100% jest zakończona - pytam o Włochy I i II, Michałowice
       Oktawa i Ogrody oraz Tomnicka. Chyba należy ostrzec jak największą
       populację przed Panem Dominikiem Lewandowskim i jego nowym sposobem
       na wyudzenie pieniędzy od uczciwych obywateli, które nazywa
       się "Międzykwiatami" - nie dajcie się nabrać mury jest łatwo
       postawić, a potem bez prądu, gazu, kanalizacji i wody - bo jak powie
       Pan Prezes Lewandowski "to nienormalny kraj". Tylko że tą
       nienormalność tworzą tacy jak Lewandowski.
  • Gość: marik IP: *.gprs.plus.pl 27.03.09, 22:08
   nikomu nie polecam jakichkolwiek interesów z tym niepoważnym i
   nieuczciwym deweloperem. W biurze sprzedaży pracuje banda przygłupów
   ktorzy za wszelka cene chca ci wcisnąć sciany z grzybem i plesnia
   pod szyldem wysokiego standardu. Umowy dantexu sprytnie
   zabezpieczaja tylko i wyłacznie interes tego marnego dewelopera.
   interes klinta jest tylko pozorny- ale to juz sprawa dla porządnego
   prawnika. tylko patrzec jak stado rozżalonych mieszkańców dobrolina
   wnosi sprawy do sądu............
   • Gość: Tomasz IP: *.centertel.pl 05.04.09, 23:16
    Catalina development i wszelkie spolki corki.
    Oszukuja klientow w umowach, naciagaja zapisy umow zawsze na
    niekorzysc klienta.
    Opozniaja oddanie inwestycji lub wykonuja je niezgodnie z planem
    budowy co skutkowalo opoznieniom oddania inwestycji.
    • Gość: tech IP: *.adsl.inetia.pl 17.04.09, 19:21
     Niedługo wejdzie możliwość dokonywania pozwów zbiorowych, wystarczy 10 osób, zawsze to jakiś bat na developerów.
     • Gość: EDBUD UWAGA IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 15.05.09, 23:14
      edbud to już komletna ruina. ta firma nie ma płynności finansowej.
      wycofałem się z umowy na mieszkanie bo podejżewałem ich kłopoty.
      udało mi się wyrwać z nimi jeszcze podpis na p[orozumieniu o
      rozwiązaniu umowy i do dwóch miesięcy nie zwracają mi pieniędzy mimo
      kilkukrotnych ustalanych terminów. w złości ich dyrektor sprzedaży
      Pan Wasilewski powiedział mi że nie mają pieniędzy i się mnie nie
      boją bo i tak nie zgłoszę ich upadłości bo wtedy nic nigdy nie
      odzyskam. to się pomylił bo teraz nie mam ani mieszkania ani
      pieniędzy więc przynajmniej uwolnię ich od tego cierpienia i
      przestrzęgę wszystich innych zgłaszając do sądu wniosek o ich
      upadłość w najbliższych dniach. szkoda mi tylko wszystkich klientów
      ze mną na czele, ale czas przestać się już oszukiwać TA FIRMA TO
      BANKRUT
      • Gość: Prawnik IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 16.05.09, 08:37
       • Gość: powaga IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.05.09, 14:43
        pokażcie mi uczciwych !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        • Gość: waiter IP: *.171.95.114.static.crowley.pl 19.05.09, 12:45
         Ej ty "powaga", ja już kiedyś widziałem na takim forum "skupienie",
         coś mi się zdaje że to ten sam typ, co ?
       • 01.07.09, 23:20
        Kuuuurcze...
        Same informacje z pierwszej ręki.
        Sami specjalści?!

        ...czyli nic tu na tym forum się nie zmieniło:)
        hi hi hi

        pozdr.

        [/b]
        --
        kate
      • 28.08.09, 11:21
       Właśnie ma sprawe w prokuraturze, proszę dołączyć, jak najszybciej złożyć pozew
  • Gość: BB IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.07.09, 11:30

   Witam wszystkich zainteresowanych kupnem rezydencji wybudowanych
   przez firmę Deltacom Development.
   Jestem właścicielem jednej tzw. "rezydencji" - chcesz uzyskać info -
   niekoniecznie pozytywne :( niestety.
   Chętnie służę pomocą: beacina@tlen.pl
  • Gość: bezdomna IP: *.dag.pl 31.07.09, 11:40
   EMBUD SP. Z O.O.-PREZES BOGDAN OWCZAREK, LOKALIZACJA SYTA 175
   UWAGA OSZUST
   PRZY OKAZJI POSZUKUJĘ OKRADZIONYCH PRZEZ OWEGO.
   • Gość: BEZDOMNA IP: *.dag.pl 31.07.09, 11:44
    ZŁODZIEJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • 15.08.09, 14:08

     kurka dlaczego??
     właśnie się zastanawiam nad zakupem!!!
     pls odpowiedz!!!

     Gość portalu: BEZDOMNA napisał(a):

     > ZŁODZIEJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   • Gość: m IP: 62.29.174.* 01.09.09, 10:12
    prosze o kontakt mieszkaniec syta 177
    • 03.09.09, 12:51
     czy to też embud ?, jeśli kontakt automatyczny na gazeta.pl
    • Gość: chouppy IP: *.chello.pl 06.01.10, 13:23
     witam tez mam do czynienia z niejaka firma embud,dlatego prosze o
     kontakt pod kayaha@wp.pl
   • Gość: poszkodowany IP: *.dip.t-dialin.net 02.11.09, 17:09
    Jestem jednym z poszkodowanych w wyniku działalności tego człowieka. Uwaga działa pod różnymi spółkami. Przeglądając KRS-y jego spółek i informacje w internecie pojawiają się niemal zawsze te same powiązane nazwiska i spółki. Mam wrażenie, że reprezentuje on jakąś grupę kapitałową, która robi interesy kosztem innych naiwnych klientów. Jak robi się zbyt gorąco "to chyc" zakładamy inną spółkę. Na temat jednej z nich można znaleźć w internecie raport NIKu, z którego wynika że za budowę osiedla na Wilanowie wypłacono mu więcej (suma siedmiocyfrowa) z PZU niż się należało. To dziwne bo cały czas "płacze", że ma problemy z płynnością finansową. Ostatnio dowiedziałem się, że ktoś zafundował mu prawomocny zakaz prowadzenia działalności. Brawo za wytrwałość i chęci walki. Dziwne jest tylko, że do tej pory w KRSach spółek nadal figuruje on jako prezes. Uwaga na tego człowieka.
  • 20.08.09, 09:24
   Osiedle Zielone Zacisze etap ABC do dzisiaj ma nierozwiązaną sprawę własności
   działki w środku osiedla, na ktorej jest m.in. plac zabaw. To skutkuje tym, że
   Turret nie chce inwestować w plac a Wspólnoty wg prawa nie mogą, bo działka jest
   własnością Turreta. Wobec czego plac zabaw zmienia się w ruinę, a Turret umywa
   od wszystkiego rece i straszy mieszkańców, że sprzeda tą dzialke. Szczegóły na
   priv albo zapraszam na ZZ - sami zobaczcie jaki bałagan zostawil po sobie Turret.
   • Gość: Lucyna IP: *.128.11.218.static.crowley.pl 21.08.09, 10:37
    Ale w radiu slyszalam reklame ze to rzetelny developer:)
  • Gość: leo IP: *.chello.pl 20.08.09, 23:44
   3 tgodnie temu pojechałam po raz pierwszy na Heroldów, żeby obejrzeć mieszkanie, potem przyjeżdżałam kilka razy, żeby obejrzeć kolejne mieszkania. W międzyczasie rozmawiałam o zapisach umowy, ustalałam szczegóły. Upewniłam się, że nie muszę kupować miejsca postojowego. Wybrałam mieszkanie, ale przez kilka dni nie było osoby, z którą można by ustalić ostateczną cenę oraz terminy rat. Rzekomo nie było też wiadomo, kiedy ta osoba na pewno będzie w biurze. Odmówiono mi połączenia z prezesem Kasprowiakiem (skądinąd znanym), jak również nie udostępniono do niego kontaktu. Ponieważ byłam zdecydowana na jedno z mieszkań, wysłałam swoje dane do umowy. W poniedziałek zostałam poinformowana, że pani dyrektor wróciła z urlopu, ale nie ma czasu, żeby mnie przyjąć. Następnego dnia pojechałam więc, żeby sprawdzić, kiedy będę mogła rozmawiać z panią dyrektor. Przyjęła mnie, ustaliłyśmy ostateczną cene, terminy rat i na kiedy będzie przygotowana umowa do podpisu. Na sam koniec pani dyrektor przypomniała sobie, że muszę kupić miejsce postojowe. Zaskoczona powiedziałam, że pierwszy raz o tym słyszę, że upewniałam się i takiego obowiązku nie było. Powiedziała, że owszem, nie było, ale od poniedziałku jest obowiązek wykupu miejsc parkingowych. Podała cenę: tylko 34 000 zł. Powiedziałam,że nie ma mowy, żebym teraz kupiła to miejsce. Na mój protest odpowiedziała, że jeszcze powylicza różne rzeczy i da mi znać, co wyszło i zobaczy. W środę pojechałam podpisać umowę i oczywiście dano mi do podpisu aneks o wykupie miejsca postojowego. Rozmowa nic nie dała, argumenty o nieuczciwosci również nic nie pomogły. Pani dyrektor poweidziała, że mają problem z miejscami postojowymi i muszę ją zrozumieć. Nie widziała nic nieuczciwego w tym, że mimo przedstawionej mi wcześniej oferty, ostatecznie zmusza się mnie do zakupu miejsca. Rozmowa z prezesem, z którym w końcu mnie połączono nie dała nic i była żenująca: ma pani taką ofertę i tyle, jak się nie podoba, to nie. Fakt, że przez trzy tygodnie, od kiedy zaczęłam z nimi rozmawiać przedstawiano mi ofertę bez miejsca postojowego nic go nie obchodzi: ja się z panią nie umawiałem na żadną ofertę. Może mi dać upust, 4 tysiące na to miejsce.
   Pani dyrektor uważa, że ją potraktowałam lekceważaco.Że nie rozumiem, że oni mają problem i nie mogą sprzedać tych miejsc. A ja mam jakieś pretensje...
   Rozmowę mam nagraną. Na pamiątkę.

   Żenada! Uważajcie. To nie jest wprowadzenie klienta w błąd, to jest oszukanie!
   • Gość: Miel IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 21.08.09, 12:40
    A to jest coś dziwnego że deweloper chce sprzedać swoją własność??
    Wybudowanie też kosztuje. Dlaczego by koleżanka miała nie kupić
    skoro ma samochód pewnikiem? Parkować się chce na dziko na chodniku
    pod klateczką? Pewnie deweloper byłby wpisany na złotą listę
    deweloperów jakby oddał za darmo prawda? Oczywiście że tak..
    • Gość: leo IP: *.chello.pl 25.08.09, 17:15
     a to w tym dziwnego, że nie było mowy o kupnie miejsca parkingowego do czasu podpisywania umowy! Poza tym kolega jest w błędzie - samochodu nie posiadam i w najbliższej pryszłości nie przewiduję. Wiec nie wiem, po co ta złosliwość. Nie chce nic za darmo, kwestia uczciwości.
  • Gość: pogoda IP: *.g1.isko.net.pl 25.08.09, 08:13
   Przestrzegamy przed kupowaniem czegokolwiek od firm z członem Prestige. Jest już
   ich troszkę i będzie jeszcze więcej bo deweloper za każdym razem ukrywa się pod
   nową nazwą. Prestige Piaseczno Sp. z o.o., Osiedle Róż Prestige PM Sp. z o.o.;
   Prestige PM Sp.z o.o.; Osiedle Róż 9 Prestige PM; Osiedle Róż 10 Prestige PM; itd...
   • Gość: Instytut walki IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.08.09, 08:34
    Ale napisz dlaczego??? Moderator powinieneś wykasowywać
    niemeryteryczne wątki. Zero podparcia. Tak się dyskusji prowadzić
    nie da.
  • Gość: e-mona IP: *.chello.pl 31.08.09, 23:06
   Witam,
   w październiku 2008 podpisałam umowę przedwstępną na mieszkanie w
   segmencie z firmą WENA SP. J. ŁUPKOWSCY z Warszawy (Stara Miłosna).
   wpłaciłam całą kase od razu - odbiór miał się odbyć na początku
   listopada....z moimi małymi zmianami szykowałam sie na grudzień-
   styczeń......
   mamy wrzesień 2009 i zrobiłam częściowy odbiór techniczny z całą
   masa usterek - wg protokołu odbioru (kierownik budowy nawet nie
   pofatygował sie z nami do mieszkania bo miał IMIENINY)usterki miały
   być usuniete w 21 dni....
   mamy poczatek września i gdyby nie moje domagania się nic nikt by
   nie zrobił - a naprawdę sie nie napracowali - pomalowali barierki na
   balkonach i postawili przegrode na jednym z nich; na pozostałe pkt
   nawet nie zareagowali
   ściany sa krzywe i pełne wyprysków, uszczerbień i dołków, łączenia
   na płytach gipsowych pękają, a ściany pomalowano jakąś farba bez
   uprzedniego gruntowania - wszystkie farby schodzą, okna i futryny
   brudne od pianek i zniszczone - a to dopiero początek....

   jednym słowem
   JEŚLI CHCECIE KUPIĆ MIESZKANIE TO NIE OD WENY - BĘDZIECIE PŁAKAC
   I NIEPOTRZEBNIE WYDAWAĆ CIĘŻKO ZAROBIONE PIENIĄDZE !!!!!


   suma: rok opóźnienia, mieszkanie w stanie katastrofalnym, nie
   wspomnę że nie ma grzejników, pieca itp....

   ale naj sa pracownicy - niekompetentni kierownicy i leniwi
   pracownicy, którzy zamiast pracować leżą na trawie i dmuchaja w
   trawke...;(
   zero terminowości, profesjonalizmu - tylko mydlenie oczu i obiecanki
   bez pokrycia

   NA PEWNO TAK TEGO NIE ZOSTAWIE - POMÓŻCIE - CO ZROBIĆ ŻEBY COŚ OD
   NICH WYEGZEKWOWAĆ??


   e-mona@o2.pl

   pozdrawiam
   Monika

  • Gość: pOLALA IP: 188.33.200.* 25.09.09, 11:51
   Nero Development przy współpracy Market Mieszkaniowy- apartament il. Dźwiękowa ,
   Józefoslaw: - umowa końcowa na 475 tys i mamy iść do notariusza żeby finalizować
   zakup. Po 24 h telefon ze cena to 500 tys. Ja zwariowałam czy takie zachowanie
   to gó...arstwo?????
  • Gość: Urquell IP: *.ip.netia.com.pl 28.10.09, 10:11
   Wszystko co napiszesz moze zostac wykorzystane przeciwko Tobie.
   Na tym forum juz o tym bylo wielokrotnie. Trzeba bylo czytac przed decyzja o
   zakupie:
   forum.gazeta.pl/forum/w,106,76226181,76226181.html?v=2&f=106&w=76226181&a=76226181&wv.x=0
   forum.gazeta.pl/forum/w,106,63244158,63423198,Re_Nieuczciwy_deweloper_w_Warszawie.html
   forum.gazeta.pl/forum/w,106,2532765,52554472,Wlodarzewska_SA_Warszawa.html
   PS. Niech zgadne, administratorem jest firma, ktora zobligowala sie do usuniecia
   wad gwarancyjnych. Prawda? 3 lata w akcie notarialnym zapisane? Tyle co trwa
   gwarancja? :))))
  • Gość: francuz IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 01.02.10, 02:13
   uwaga na bouyguesa - przy odbiorach jestes nikim, np w wilanowie,
   mniejsze balkony i tarasy niz w umowie, tłumaczą że nie płacisz za
   nie - idac tym tropem mogą w ogóle ich nie wybudować, poza tym
   miejsca postojowe w garażu nie spełniają w wiekszości norm - i też
   mają to gdzieś, kontakt z tzw biurem obsługi klienta - w zasadzie
   niemozliwy z przyczyn niedostępności osob itp. w domach Villa
   Moderne było jeszcze gorzej - praktycznie każdy dom, nie tani, do
   poprawy, kupa nerwów i arogancja francuskiego szefa.oraz opóźnienie
   ponad pół roku; Le village - nieuregulowane sprawy z sasiadem czyli
   develperem Na Skraju Miasta, zmiana koncepcji budowy kolejnych domów
   mając gdzieś tych co już kupili; Śródziemnomorska...- pół roku
   opóźnienia, kuriozalna Villa lazur- brak pozwolenia na uzytkowanie,
   budynki skończone latem do odbioru w grudniu. najgorsza jest
   AROGANCJA
   • 04.02.10, 12:51
    uwaga na jakość wykonania!!!
    moja znajoma kupiła mieszkanie u nich. w 3/4 mieszkań na ostatnim piętrze
    przecieka dach!! i to nie tylko zimą - sąsiedzi raz zmieniali parkiet w czerwcu
    a teraz będą drugi. developer twierdzi że tym razem administracja za mało
    odśnieża dachy prze co na dachu mansardowym/złamaniu płaszczyzn/ powstał lód i
    woda nie miała gdzie ściekać - przez co developer nie chce płacić za zalania.
    koszmar
  • Gość: Waldemar Wolańczyk IP: *.dynamic.gprs.plus.pl 04.02.10, 11:03
   Szanowni Klienci
   Co kilka lat jestem zmuszony zamieszczać oświadczenia prostujące
   kłamliwe informacje – anonimy – na temat mojej firmy.
   Po pierwsze nie jestem deweloperem, a tylko wykonawcą woli klientów –
   inwestorów.
   Po drugie niektórzy inwestorzy sami zaniedbują swoje obowiązki, a
   winą starają się obarczyć wykonawcę i piszą różne niedorzeczności na
   forum.
   Po trzecie w swojej wieloletniej działalności miałem kilka spraw
   sądowych i to głównie z mojego powództwa o zapłatę lub o wyłudzenie
   pieniędzy. Przegrałem jedną sprawę z oszustem, który uzyskał wyrok
   zaoczny, gdyż sąd nie dopełnił obowiązku powiadomienia mnie, ale
   obecnie wystąpiłem z pozwem o zapłatę odszkodowania i wierzę, że ze
   skutkiem pozytywnym.
   Po czwarte, na każdy podpisany z imienia i nazwiska zarzut odpiszę
   oficjalnie i jestem przekonany, że żaden z anonimowych oszustów z
   takim zarzutem nie wystąpi, gdyż od razu spotka się z należną
   reakcją – pozwem sądowym. Mam odwagę oficjalnie i wprost o tym
   mówić, gdyż oferta mojej firmy jest unikalną na rynku i nieuczciwa
   konkurencja lub nierozważni ludzie usiłują odreagować swoje stresy i
   problemy. Pomylili zapewne instytucje i oczekują raczej terapii.

   • Gość: Rychu IP: *.spray.net.pl 10.02.10, 00:26
    Gdyby pan W. był jednak do końca OK, to nie byłoby tylu postów ludzi, którzy
    czują że nie zagrano w stosunku do nich sportowo.
    A rozpaczliwa 'obrona' poprzez straszenie sądami ewidentnie nie przyniesie
    nowych klientów.
   • Gość: anty wolanczyk IP: *.159.14.178.static.crowley.pl 14.12.10, 13:49
    Niech nie bedzie Pan smieszny - "Przegrałem jedną sprawę z oszustem, który uzyskał wyrok
    zaoczny, gdyż sąd nie dopełnił obowiązku powiadomienia mnie" - Pan nie pojawil sie na rozprawie, bo wiedzial Pan, ze ja przegra, wiec juz lepiej bylo machnac reka niz tlumaczyc sie i odpowiadac na niewygodne pytania.
  • 09.02.10, 10:06
   Terra Development popisała się niedawno następującym zagraniem:
   Część mieszkańców osiedla Ogrody Jeziorowa w Warszawie chciała dokonać końcowego rozliczenia z tą firmą. To znaczy wyegzekwować zapisy z umowy przedwstępnej: o karach za opóźnienie, o rekompensacie w przypadku zmiany powierzchni gruntu itp.
   W odpowiedzi Terra Development wysłała wezwania do zapłaty tym mieszkańcom, domagając się zapłaty za prace, których nikt im bezpośrednio nie zlecał (między innymi odwodnienie budynków, wykonanie szybkozłączek do szamb, wywóz śmieci z budowy). Na wszystkie te prace nie było oni zlecenia ani ich odbioru, nie mówiąc już o informacji że ktokolwiek z mieszkańców będzie musiał za nie płacić.
   Wezwanie do zapłaty zostało wysłane przez wynajętego prawnika, pełnomocnika dewelopera. Informuje on że w przypadku niewpłacenia wymaganej kwoty, skieruje sprawę do sądu.

   Piszę o tym, żeby ostrzec potencjalnych klientów tej firmy, żeby mieli świadomość jakie niespodzianki mogą ich czekać jeśli spróbują egzekwować zapisy umowy zawartej z deweloperem.
   • Gość: terrafan IP: *.197.158.213.umts.dynamic.t-mobile.pl 13.08.11, 15:14
    Ale to jeszcze nic. O tym, co wyprawia Terra z klientami pisała niedawno "Rzeczpospolita" w warszawskim dodatku nieruchomości. Serdecznie polecam ewentualnym nabywcom. Zwłaszcza tym którzy chcą mieć do czynienia z developerem, ktory przestrzega umów.

    www.rp.pl/artykul/8,689193_Klient-narzeka--deweloper-go-pozywa-.html
   • Gość: terrafan IP: *.197.158.213.umts.dynamic.t-mobile.pl 15.09.11, 09:45
    Terra Development ma zresztą ze swoimi klientami kilka procesów, o czym pisała Rzeczpospolita www.rp.pl/artykul/8,689193_Klient-narzeka--deweloper-go-pozywa-.html
  • Gość: Waldemar Wolańczyk IP: *.dynamic.gprs.plus.pl 22.02.10, 15:49
   Dyrekcja portalu Gazeta.pl


   PRZEDSĄDOWE WEZWANIE
   do usunięcia z portalu Gazeta.pl informacji szkalujących moje dobre
   imię oraz współudział w rozpowszechnianiu poświadczenia nieprawdy na
   temat mojej firmy


   1.Przesłałem Państwu w dniu 15.02.2010 r. pismo z żądaniem usunięcia
   określonych zapisów na Waszym portalu, jako nieprawdziwych i
   szkalujących moje dobre imię.
   2.Raczyliście Państwo odpowiedzieć na moje pismo w sprawie, także
   anonimowo.
   3.Wobec braku decyzji w sprawie, kieruję sprawę bez wzywania już
   Państwa o zajęcie stanowiska do:
   A.Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Ministra Sprawiedliwości –
   Prokuratora Generalnego;
   B.Rady Etyki Mediów;
   C.Centrum Monitoringu Mediów „Mediaskop”;
   Problem, który poruszam jest jednym z fundamentalnych dla życia
   społecznego. Prowadząc tak amoralny portal umożliwiacie Państwo
   świadomie i cynicznie wypowiedzi osób anonimowych, godzących w dobre
   imię innych ludzi i instytucji. Proponując i wzmacniając
   faszystowskie postawy, współdziałacie w judzeniu, intrygach i
   szkalowaniu osób i firm, z których część być może i na to zasługuje,
   ale od tego jest państwo prawa, aby działania niezgodne z prawem
   obywatele mogli egzekwować wedle przewidzianych prawem procedur. Wy
   natomiast urządziliście sobie moralny i prawny HydePark w poczuciu
   niczym nieograniczonej wolności wypowiedzi bez elementarnego
   poczucia odpowiedzialności. Godzicie w ten sposób w wartość
   zaufania, tj. jedną z fundamentalnych wartości dla naszego państwa o
   tradycjach Cywilizacji Łacińskiej. Swobodnie wyrażać się można o
   gustach estetycznych czy upodobaniach osób, kiedy jednak w grę
   wchodzi naruszenie dobrego imienia, uczciwy nadawca takich treści,
   ex definitione, nie wydrukuje, ani nie wyemituje, bowiem jest
   świadom odpowiedzialności moralnej i karnej. Dopóki nie ma
   prawomocnego wyroku zasada domniemanej niewinności obowiązuje, ale
   schlebianie najniższym instynktom i umożliwianie publiczne
   wygłaszania kłamstw i oszustw i to w formie anonimowej sytuuje Was w
   jednym szeregu z hołotą moralną, która karmi się takimi treściami i
   takie treści publikuje, niczym najgorszego gatunku brukowiec. Do
   takiego poziomu zniżył się koncern medialny Agory. Jak widać fakt
   zatrudnienia donosiciela cynicznego Maleszki, przyjaciela Adama
   Michnika, nie był przypadkowy, tak jak i nagrywanie nielegalne
   rozmów (przypadek Rywina) i to bezkarnie! Cóż to za przykład dajecie
   społeczeństwu! W projekcie rozprawy doktorskiej (niedługo w druku)
   pt. „Closed mind. Analizy krytyczna teorii dogmatyzmu Miltona
   Rokeach’a” opisuję tego typu przypadłość, jaką m.in. Wasza
   orientacja skutecznie i uporczywie feruje, aby demoralizować
   społeczeństwo i uczynić go etycznie podłym na modłę Waszej
   orientacji wybiórczej w dosłownym tego słowa znaczeniu.

   Z poważaniem
   Waldemar Wolańczyk
  • Gość: Andrzej Krysiak IP: *.dynamic.gprs.plus.pl 09.03.10, 15:07
   Z zażenowaniem czytam niektóre wypowiedzi anonimowych twórców. Łatwo
   jest bowiem pisać kryjąc się za jakimś pseudonimem, trudniej gdy
   trzeba się podpisać, bo to i odpowiedzialność inna i odwagi trzeba
   trochę wykazać… a przecież fakty są zwykle inne, a prawda różny ma
   odcień. Tak naprawdę znam b. dobrze W. Wolańczyka. To człowiek aż
   nadto wyrozumiały dla niektórych klientów. Nie jest żadnym
   deweloperem, a jedynie wykonawcą, a „musi” często tłumaczyć się jako
   deweloper. Znane mi są też przypadki, gdy realizuje umowy z
   klientami z minimalnym zyskiem, wychodząc naprzeciw zasadzie, że
   lepiej jeść małą łyżeczką niż dużą łyżką. A klienci sami są
   nieuczciwi, często nie płacą w terminie, niestarannie czytają umowy,
   a potem mają nieuzasadnione pretensje. Warto, zanim się coś napisze,
   zastanowić się czy aby sam byłem w porządku, a potem wymagać.
   • Gość: Maria IP: 85.222.116.* 09.03.10, 19:56
    A ja dziękuję Najwyższemu, że trafiłam na to forum i jeszcze drugie,
    starsze. Pewnie dałabym się nabrać tak jak wiele innych osób. A
    wiecie co mnie najbardziej zraziło? wypowiedzi właściciela, taki
    język nienawiści i obrażania wszystkich, którzy nie są nim samym,
    albo mu nie potakują. Współczuję wszystkim oszukanym i życzę
    powodzenia w walce o swoje :)
   • Gość: Jarząbek IP: *.adsl.inetia.pl 20.08.10, 12:00
    Gość portalu: Andrzej Krysiak napisał(a):

    > Tak naprawdę znam b. dobrze W. Wolańczyka. To człowiek aż
    > nadto wyrozumiały dla niektórych klientów. Nie jest żadnym
    > deweloperem, a jedynie wykonawcą, a „musi” często tłumaczyć
    > się jako deweloper. Znane mi są też przypadki, gdy realizuje
    > umowy z klientami z minimalnym zyskiem, wychodząc naprzeciw
    > zasadzie, że lepiej jeść małą łyżeczką niż dużą łyżką. A klienci
    > sami są nieuczciwi, często nie płacą w terminie

    Ja chciałem powiedzieć, że nasz prezes wszystkie rozliczenia bardzo dobrze prowadzi. Jak tylko coś na przykład jest komu winien, to zaraz odda. W ogóle to nigdy nic nie jest winien, bo jest w tych sprawach dbający. Firmę prowadzi dobrze!

    Warunki w segmentach mieliśmy bardzo dobre! Wszystko to zasługa naszego prezesa i nie jest prawdą, że nad łóżkami dach przeciekał! Szczególnie, że prawie nie padało! Prezes dba o nas jak ojciec najlepszy! Czasem, aż oczy bolą patrzeć jak się przemęcza - prezes Wolańczyk Waldemar. Ciągle pracuje! Wszystkiego przypilnuje i jeszcze inni, niektórzy wtykają mu szpilki. To nie ludzie - to wilki!

    Łubudubu, łubudubu, niech żyje nam prezes naszego klubu. Niech żyje nam. To śpiewałem ja - Jarząbek.

    • Gość: Waldemar Wolańczyk IP: *.play-internet.pl 10.08.11, 12:00
     Warszawa, dn. 08.08.2011 r.


     Dyrekcja portalu Gazeta.pl
     Agora S.A.
     ul. Czerska 8/10
     00-732 Warszawa
     e-mail: forum@agora.pl


     WEZWANIE OSTATECZNE PRZEDSĄDOWE
     do zaprzestania naruszania dóbr osobistych


     Wzywam po raz kolejny i ostatni do zaprzestania naruszania moich dóbr osobistych poprzez:
     1.Usunięcie wszelkich danych osobowych Waldemara Wolańczyka z treści wszystkich forum internetowych prowadzonych na stronach Gazety Wyborczej.
     2.Usunięcie wszelkich treści dotyczących nazwy i adresu firmy P.R.I. EKO-BUD będącej moją własnością z treści wszystkich forum internetowych prowadzonych na stronach Gazety Wyborczej (w tym nazwy, adresu itp.).
     3.Monitorowanie forum „dom” celem wyeliminowania podawania mojego nazwiska w sytuacji nie udowodnionych zarzutów pod moim adresem mających charakter oszczerczy i obrażający moje dobre imię.

     UZASADNIENIE

     Pomimo moich wielokrotnych prób (zał. nr 1) oraz uprzednio przez adw. Filipa Dopierały (zał. nr 2) wezwań do zaprzestania szkalowania mojej osoby i mojej firmy – bez prawomocnego wyroku sądowego nadal Państwo – jako właściciel i wydawca - uprawiacie ten przestępczy w istocie proceder, bazując na anonimowych pomówieniach nie znajdujących żadnego pokrycia ani w wyrokach, ani w udokumentowanych faktach. Minister Radosław Sikorski wymógł jednak na Państwa firmie usunięcie ze stron internetowych wpisów szkalujących jego dobre imię i słusznie wniósł roszczenie o odszkodowanie. Mylnie bowiem i to świadomie zacieracie Państwo granicę między wolnością wypowiedzi a odpowiedzialnością za słowa wypisywane w Waszej Gazecie i na forach internetowych. W efekcie budujecie i wzmacniacie postawy faszystowskie i schlebiacie najniższym instynktom, przed czym – na ironię – tak polską rzeczywistość bronicie! Cóż to za objaw schizofrenii i dwulicowości. Już znakomity polski uczony i patriota Feliks Koneczny przestrzegał przed tą dwulicowością w wyśmienitym dziele „Państwo i Prawo w Cywilizacji Łacińskiej”. Polecam Wam to dzieło uważnej lekturze.
     Wnoszę również prywatny akt oskarżenia z wnioskiem o odszkodowanie, aby sroga kara stanowiła dla Państwa przestrogę przed tak antypolskimi i antyobywatelskimi procederami, jakich się dopuszczacie. Obłuda i cynizm, z jakim zwalczacie polski patriotyzm nazywając to ksenofobią jest porażający i przerażający. Podjudzacie obywateli wzajemnie na siebie, obniżając morale społeczeństwa i tworząc oficjalne przyzwolenie do odreagowania agresji i nienawiści, co jest ścigane karnie i to z urzędu. I tylko wielkie zdziwienie i zażenowanie może budzić tolerancja, z jaką spotyka się Wasza postawa. Z jednej strony dopuszczacie się i propagujecie agresję oraz nienawiść, a z drugiej strony kneblujecie usta każdemu, kto tylko odważy się – w imię wolności słowa – krytycznie o Was mówić lub pisać. Zabrakło Wam jednak odwagi na proces przeciwko Stanisławowi Remuszce, który obnażył Wasze postawy i ciemne strony Waszego biznesu przejęcia społecznej Fundacji władającej Gazetą Wyborczą w prywatną własność! Jak to się stało, że ze społecznego ciała stała się prywatną? Jak to się stało, że z parweniuszy „opozycji” staliście się miliarderami? Za czyim przyzwoleniem? Odpowiedzi na w/w pytania i szereg innych ważnych pytań ciągle nie ma odpowiedzi, a tchórzliwi i oportunistycznie nastawieni dziennikarze obawiają się skazania sądowego lub skazania na infamię czy jak to określił znakomity polski filozof na „mokry koc na głowę”. Prawdy nie ukryjecie i już niedługo obywatele osądzą Was obiektywnie bez uciekania się do pomówień czy bezpodstawnych oskarżeń, czego Wam szczerze życzę.

     Z poważaniem
     Waldemar Wolańczyk
  • Gość: :-( IP: *.home.aster.pl 19.06.10, 09:55
   Temat dotyczy inwestycji Chrościckiego, Nowe Włochy.
   Najpierw dzielne Supo prawie pół roku od wydania lokali załatwiało pozwolenie na
   użytkowanie a obecnie, już 5 miesięcy po pozwoleniu na użytkowanie, nie
   przystąpili jeszcze do aktów notarialnych.
   Pytani kiedy wreszcie raczą to uregulować odpowiadają, że do końca roku 2010 !!!!!!
   Nie muszą się śpieszyć bo pieniądze, oczywiście, już wzięli!!
   Kupowanie u nich lokali to spore ryzyko zarówno dla klientów jak i dla banków
   finansujących!!
   Ostatnio podjęliśmy udaną próbę usunięcia zarządu dewelopera korzystając z trybu
   glosowania "1 na 1". Reakcja jest natychmiastowa, zwołują kolejne zebranie, przy
   czym tak ustalili termin aby możliwie jak najwięcej liczbie osób uniemożliwić
   wzięcie w nim udziału - 25.06 godz. 8:00 czyli akurat wtedy gdy większość
   rodziców chce być obecnych na zakończeniu roku szkolnego!
   Takie działanie jest im potrzebne ze względu na niezliczoną ilość fuszerek w
   inwestycji. Kontrolowany przez nich zarząd podpisuje bez zastrzeżeń!!
   • Gość: :-( IP: *.home.aster.pl 12.07.10, 19:06
    Co do jakości ich wykonastwa to wszystkim potencjalnym klientom proponuję zejść
    do piwnicy i powąchać - i wszystko jasne!
    Mieszkanko kupujesz - grzyba dostajesz gratis!
  • Gość: Kowalski IP: *.182.161.225.nat.umts.dynamic.eranet.pl 04.12.10, 13:16
   Przyłączamy się do publikowanych opinii i ostrzeżeń co do firmy KLIMA – DEX sp. z o.o. w Starej Miłosnej i jej prezesa p. Roman Ratyńskiego. Biorą pieniądze z góry i na tym kończy się ich zainteresowanie . Ciągłe opóźnienia i w efekcie niedotrzymywanie terminów. Pomimo to żądania dalszych wpłat Standard robót - w obiektach przy ul. Mazowieckiej 38 w Warszawie Wesołej roboty wykończeniowe ( ocieplenia bądź tynkowanie) na zewnątrz budynków prowadzone były przy kilkunastostopniowym mrozie; zbudowano budynek bez przewodów wentylacyjnych/ kominowych i dopiero po naszej interwencji zdecydowano się to poprawić. Teraz występujemy się o zwrot wpłaconych pieniędzy
  • Gość: potencjalny klient IP: *.159.14.178.static.crowley.pl 14.12.10, 13:45
   czy ma Pan na mysli ulice Zasciankowa w Wilanowie?
  • Gość: Nabici_w_PH IP: *.pool.mediaWays.net 29.03.11, 00:40
   Ze względu na tragiczna politykę dewelopera, amatorską jakość wykonania, wszechobecną fuszerkę, ogromną nieterminowość, brak kompetencji i ogólny balagan firmy Peterhouse Sp. z o.o. uruchamiamy blog informacyjny dla potencjalnych klientów w celu ostrzeżenia przed w.w. firmą oraz dla osób juz poszkodowanych przez tego developera.

   peterhousepl.blogspot.com/
   Blog ma za zadanie przedstawienie postępu i jakości prac budowlanych.

   Dotyczy inwestycji firmy Peterhouse:

   - Osiedle Przy Trakcie, Trakt Lubelski 231,
   - Osiedle Leśna Polana, Liliowa, Tawułkowa I i II Etap
   - Zgierska 10,
   - Boremlowska 20
   • Gość: Klient. IP: *.play-internet.pl 29.03.11, 09:58
    UWAGA !!!!!!!!!!!!!
    OSIEDLE LESNA POLANA - PETERHOUSE WAWER :
    Etap I >565 dni = ok. 19miesac opoznienia w ODDANIU !!!!!
    to już niezłe przegięcie :((
    • 29.03.11, 10:35
     Gość portalu: Klient. napisał(a):

     > UWAGA !!!!!!!!!!!!!
     > OSIEDLE LESNA POLANA - PETERHOUSE WAWER :
     > Etap I >565 dni = ok. 19miesac opoznienia w ODDANIU !!!!!
     > to już niezłe przegięcie :((

     Chwileczke, to po co byl ten owczy ped? nie lepiej bylo poczekac i kupic gotowe?
     Stac bylo przeplacic, stac bedzie poczekac .....
     • Gość: Nabici_w_PH IP: *.pool.mediaWays.net 29.03.11, 19:29
      To nie byl "owczy ped", domy znajdowaly sie w stanie surowym zamknietym.
      Chodzi o oddanie zarowno pojedynczych domow jak i calego osiedla.

      Tutaj wyjasnienie:

      -> peterhousepl.blogspot.com/
      • Gość: Nabici_w_PH IP: *.pool.mediaWays.net 14.06.11, 22:22
       W dniu 14.06.2011 na osiedlu "Lesna Polana" na Wawrze miala miejsce interwencja ekipy TVP Warszawa z programu "Kurier Warszawski".

       Reportaz oraz wyjasnienie sytuacji z deweloperem znajda Panstwo na blogu informacyjnym:

       peterhousepl.blogspot.com/2011/06/interwencja-tvp-warszawa-na-osiedlu.html
       • Gość: Nikita IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 16.06.11, 22:44
        I tym oto sposobem wymienieni zostali wszyscy developerzy w Warszawie :-) Bravvo.
    • Gość: Peter House IP: 195.216.250.* 26.09.12, 15:24
     Do powyższych danych należy dodac wszelkie społki powiązane z firmą Pana Wojciecha P. z AARDOMU forum.gazeta.pl/forum/w,106,6866895,,AARDOM_proponuje_przeczytac_.html?v=2&wv.x=1
     Pan Wojciech przez podstawione osby załozył społką Developer House. Gdy zrobiło się głośno o ich wybrykach z klientami i gdy próbowano dochodzić długów wobec nidokończonych budów podzielili oni majątek spółki pomiędzy firmy takie jak Peter House, Avalone Residence itd. Biorąc pod uwagę powiązania kapiatłowe należy sprawdzać nazwiska słupów jak i nazwy firm wykonawczych które za Wojciecha P. wobec nich długi poprzejmowały domy budowane przez te spółki. Z danych wynika, że mają kolejną spółkę która jeszcze nie rozpoczęła sprzedaży domów, a taką działalność ma wpisanę do KRS to RMR DEVELOPMENT SP. Z O.O.
  • Gość: bezradny IP: *.connect.netcom.no 06.10.11, 19:22
   Konsorcjum Budowlano - Deweloperski oszukało wiele ludzi. Sprawdź tę firmę sam jak nie wierzysz..
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.