• gajasirocco 14.08.06, 07:57
  Krystyna Feldman nagrodzona w Maroku
  ela.k, Za: Biuletyn kulturalny MSZ 32 (385)
  niedziela, 2006-08-13 23:06:55
  Krystyna Feldman otrzymała nagrodę aktorską 7. Międzynarodowego Festiwalu
  Filmów Autorskich w Rabacie (Maroko) za kreację w filmie Krzysztofa Krauze "Mój
  Nikifor" - poinformował w piątek PAP Polski Instytut Sztuki Filmowej.  Festiwal zakończył się 2 sierpnia. "Mój Nikifor" jest pierwszym polskim filmem,
  który został zaprezentowany na tym festiwalu w jego siedmioletniej historii.
  -
  sirocco.turystyka.net
  krajearabskie.prv.pl
 • gajasirocco 08.09.06, 09:01
  Wizyta Putina w Maroku
  KUNA
  piątek, 2006-09-08 08:37:56
  Rosyjski prezydent Władimir Putin zakończył wczoraj swoją oficjalną wizytę w
  Maroku, która była odpowiedzią na otrzymane zaproszenie od króla Maroka
  Mohammada VI.

  Po pożegnaniu Putina na Międzynarodowym Lotnisku Mohammada VI, marokański
  premier Driss Jettou powiedział dziennikarzom, że przy obustronnym
  zainteresowaniu wzmocniono stosunki marokańsko-rosyjskie.

  Jettou dodał, że oba kraje zorganizują wspólne imprezy – między innymi tydzień
  kultury w rosyjskich i marokańskich miastach.

  Putin podpisał też dwustronne porozumienia z Marokiem w wielu dziedzinach
  --
  sirocco.turystyka.net
  krajearabskie.prv.pl
 • gajasirocco 18.09.06, 18:45
  Demonstracja Amnesty International w Maroku
  KUNA
  poniedziałek, 2006-09-18 08:30:42
  Wielu Marokańczyków zorganizowało wczoraj protest, wyrażając w ten sposób swoją
  solidarność z dotkniętym wojną sudańskim regionem Darfur. Protestujący, w
  demonstracji zorganizowanej przez marokańską filię Amnesty International,
  zaapelowali o natychmiastowe rozmieszczenie międzynarodowych wojsk pokojowych w
  Darfurze w celu zakończenia wojny i katastrofy humanitarnej w tym regionie.

  Według oświadczenia złożonego przez Amnesty International, protest, w którym
  również uczestniczyły organizacje pozarządowe miał wywołać nacisk na rządy i
  ONZ, by zadbały o życia cywilów w Darfurze przez rozmieszczenie wojsk
  pokojowych.

  Choć 5 maja br. podpisano pakt pokojowy, w zachodnim Sudanie nastąpiła
  eskalacja przemocy. Ludzi zabijano, gwałcono i wysiedlano. Według AI w walkach
  w Darfurze od czasu ich wybuchu w 2003 roku zginęło 300 000 osób oraz milion
  ludzi została pozbawiona dachu nad głową.--
  sirocco.turystyka.net
  krajearabskie.prv.pl
 • gajasirocco 23.09.06, 16:14
  Zmiany w służbach bezpieczeństwa
  Biuletyn MSZ
  piątek, 2006-09-22 19:46:56
  Prasa marokańska: Marokańscy analitycy poświęcają wiele uwagi ostatnim zmianom
  w najwyższych strukturach służby bezpieczeństwa, traktując je jako kontynuację
  rozpoczętych w 2005 r. przez króla przegrupowań w tych formacjach.

  Wzbudzająca wiele komentarzy nominacja Cherkiego Draissa 13 bm. na Generalnego
  Dyrektora Bezpieczeństwa Narodowego, pierwszego cywila na tym stanowisku,
  zbiegła się w czasie ze wzmożonymi działaniami DGSN w dziedzinie walki z
  terroryzmem (rozpracowanie w sierpniu br. grupy Al Ansar Al Mahdi) oraz
  przestępczością zorganizowaną, mającą często wspólników w organach
  administracji państwowej. W I połowie września ok. 40 funkcjonariuszy policji,
  żandarmerii, służb celnych oraz administracji terytorialnej, w tym kilkunastu
  piastujących eksponowane stanowiska, przede wszystkim z regionu Tangeru,
  zostało zawieszonych w pełnieniu obowiązków służbowych i oddanych do dyspozycji
  wymiaru sprawiedliwości.

  Wśród osób tych znalazł się także dyrektor służby bezpieczeństwa pałaców
  królewskich, Abdelaziz Izzou. Był on w latach 1996-2003 szefem policji w
  Tangerze. Jemu zawdzięcza się rozpracowanie w 2003 r. siatki terrorystycznej
  powiązanej z zamachowcami w Casablance, na czele której stał Francuz,
  konwertyta na islam, Pierre Robert (aktualnie odbywający w Maroku karę
  dożywotniego pozbawienia wolności). W tym samym czasie A. Izzou zneutralizował
  również czołowych handlarzy środków odurzających z północnych regionów KM.
  Powyższe działania zostały określone przez śmp jako wyraz braku pobłażliwości
  najwyższych czynników państwowych wobec urzędników podejrzewanych o sprzyjanie
  handlarzom narkotyków (śledztwo jest w toku). Fakt, iż dzieje się to w
  Tangerze, ma również swoje symboliczne znaczenie. Jest to miasto cieszące się
  aktualnie szczególnymi względami władcy. Poczynione tam inwestycje przemysłowe
  i infrastrukturalne (budowa autostrady, portu Tanger Med, utworzenie specjalnej
  strefy gospodarczej Tanger Free Zone) mają doprowadzić do dynamicznego rozwoju
  tego obszaru. W samym mieście rozpoczęto wiele przedsięwzięć mających poprawić
  jakość życia mieszkańców.

  Bez wątpienia postanowiono również, zdaniem marokańskich komentatorów,
  zainteresować się działaniami władzy lokalnej, tolerującej od lat aktywność
  mafii narkotykowej. Udowadnia to tym samym, iż kończy się w Maroku epoka, gdy
  wysocy funkcjonariusze byli nietykalni. Jeżeli zaś chodzi o generała H.
  Laânigri, objął on swą funkcję w 2003 r., bezpośrednio po zamachach w
  Casablance. Na czele policji dał się poznać jako sprawny menadżer. Wprowadził
  rewaloryzację płac, dokonał rekrutacji wysokokwalifikowanych kadr,
  zrestrukturyzował i zinformatyzował służby policyjne oraz powołał jednostki
  bezpieczeństwa miejskiego GUS, będące w bezpośrednim kontakcie z ludnością
  (ostatnio często krytykowane za brutalność; kilku funkcjonariuszom postawiono
  zarzuty doprowadzenia do śmierci młodych ludzi przy przeprowadzaniu kontroli
  tożsamości).

  Przyjął on twardą linię działania wobec osób podejrzewanych o działalność
  ekstremistyczną oraz terrorystyczną. Rozwinął współpracę ze służbami
  specjalnymi francuskimi, hiszpańskimi, amerykańskimi i saudyjskimi. Ponadto,
  zdołał przekonać Interpol o zorganizowaniu w 2007 r. w Marrakeszu 76. kongresu
  tej instytucji. Nie tolerował nieuczciwości wśród podwładnych. Kilkudziesięciu
  funkcjonariuszy wysokiego szczebla zostało usuniętych z zajmowanych stanowisk,
  a niektórym wymiar sprawiedliwości postawił zarzuty współpracy z lokalnym i
  międzynarodowym środowiskiem mafijnym. Za jego kadencji zadecydowano o
  wdrożeniu w Maroku elektronicznego dowodu osobistego (pierwsze egzemplarze
  pojawiają się pod koniec roku). Realizacja tego projektu o wartości 1,5 mld
  dirhamów została powierzona francuskiej firmie Thales, bez przeprowadzenia
  przetargu. Sprawa ta wzbudziła zresztą krytykę organizacji pozarządowych, m.in.
  Transparency International. Wcześniej jeszcze, gdy w latach 1999-2003 stał na
  czele DST (kontrwywiadu marokańskiego), nawiązał po 11 września 2001 r.
  współpracę z Amerykanami. W 2003 r. miał powiedzieć, iż liczył się z
  możliwością ataków terrorystycznych w Maroku, choć nie przewidział ich
  samobójczego charakteru ani tak szerokiej skali. Nie ustają spekulacje na temat
  przyczyn powierzenia mu nowej funkcji w Siłach Pomocniczych. Obserwatorzy
  twierdzą, iż zaczął być zbyt spolegliwy w stosunku do Amerykanów, przedkładając
  lojalność wobec nich nad interesy kraju w zakresie bezpieczeństwa.

  Mógł też sprzeciwiać się projektom reorganizacji służb bezpieczeństwa. Z kolei
  aresztowanie ekstremistów z Ansar Al Mahdi oraz czołowego handlarza narkotyków
  w Tangerze, poszukiwanego od 3 lat przez policję hiszpańską (który oskarżył
  właśnie owych 40 funkcjonariuszy o protekcję) naruszyło pozytywny wizerunek
  kierowanej przez H. Laânigriego policji. Śledztwo to zostało jej odebrane i
  powierzone Żandarmerii Królewskiej, z powodu obaw o brak bezstronności
  policjantów wobec podejrzanych. Generałowi H. Laânigri będą podlegać obydwie
  strefy Sił Pomocnicznych: południowa i północna, liczące łącznie ok. 45 tys.
  żołnierzy. Siły Pomocnicze utworzono w 1946 r., a ich dotychczasowy status
  został im nadany Dekretem Królewskim z 1973 r. Ich zadaniem jest wspieranie
  zarówno żandarmerii (na terenach wiejskich) jak i policji (na terenach
  miejskich) w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa publicznego. Ponadto,
  uczestniczą w akcjach ratunkowych i niosą pomoc ludności w przypadku katastrof
  naturalnych. Są formacją wojskową, podlegającą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
  W ich skład wchodzą m.in. jednostki zmechanizowane i oddziały górskie. SP
  odgrywają znaczącą rolę w walce z przemytem narkotyków i nielegalną migracją,
  zwłaszcza w północnych regionach Maroka.

  Od kilku lat mówi się również o potrzebie nadania im nowego statusu, ponieważ
  dotychczasowy jest przestarzały i nie odpowiada nowym zadaniom i rosnącej roli
  SP. Gen. Laânigriemu powierza się więc nie tylko dowództwo nad tą liczną
  formacją, lecz także zadanie jej zreformowania. Przegrupowania nastąpiły też w
  wojsku, co spowodowało pogłoski o dalszych zmianach kadrowych. Oprócz szefa
  bezpieczeństwa wojskowego, generała Mohameda Belbachira, który stracił
  stanowisko latem tego roku (zastąpionego przez pułkownika żandarmerii Mohameda
  Maiche), zdymisjonowany został w dniu 8 września br. komendant wojskowy
  Casablanki, generał Mourad Belhasen. Zastąpił go dotychczasowy komendant
  wojskowy Tangeru. Zmiany te wpisują się więc w dalszy ciąg reorganizacji
  zapoczątkowanych w 2005 r., które mają na celu trwałe umocnienie nadzoru króla,
  przy pomocy zaufanych współpracowników, nad siłami bezpieczeństwa publicznego.
  Obecnie koordynacja nad służbami wywiadu (DGED) i kontrwywiadu (DST) jest
  sprawowana przez ministra delegowanego ds. wewnętrznych Fouada Alego El Himmy.
  W 2005 r. DGED objął kolejny protegowany władcy, Yassine Mansouri, podczas gdy
  Abdellatif Hammouchi otrzymał stanowisko szefa kontrwywiadu.
  --
  sirocco.turystyka.net
  krajearabskie.prv.pl
 • gajasirocco 25.09.06, 14:43
  Marokański pisarz zdobył nagrodę Pokoju i Przyjaźni
  KUNA
  poniedziałek, 2006-09-25 08:57:33
  Marokański pisarz At-Taher ibn Dżallun otrzymał nagrodę Pokoju i Przyjaźni
  podczas festiwalu kultury śródziemnomorskiej zorganizowanego w Rzymie. Nagroda
  jest dowodem uznania jego twórczości literackiej, która promuje zacieśnianie
  stosunków międzyludzkich na całym świecie.

  W festiwalu, który będzie trwał do 14 października, biorą udział
  śródziemnomorscy intelektualiści, specjaliści i artyści.

  Przy okazji festiwalu zostanie zorganizowane sympozjum skupiające się na
  współpracy między krajami śródziemnomorskimi w trzecim tysiącleciu. Wcześniej
  tę samą nagrodę otrzymał egipski minister kultury Faruk Hosni.
  --
  sirocco.turystyka.net
  krajearabskie.prv.pl
 • gajasirocco 26.09.06, 17:39
  Wykłady marokańskiego ministra nt. umiaru w islamie
  KUNA
  2006-09-26 08:36:07
  Marokański minister spraw muzułmańskich Ahmad Tufik rozpoczął wczoraj serię
  wykładów, które dotyczą pojęcia umiaru w islamie. Seria, sponsorowana przez
  króla Mohammada VI, ma na celu umocnienie wartości muzułmańskich wśród
  marokańskiej młodzieży.

  Minister zaczął wczoraj swój wykład od cytatów z Koranu, które wzywają
  muzułmanów do wykorzystania umiaru jako sposobu na życie. Młodzież marokańska
  powinna słuchać kleryków, którzy apelują o umiar, ponieważ w nim istnieje
  istota islamu, powiedział Tufik.
  --
  sirocco.turystyka.net
  krajearabskie.prv.pl
 • gajasirocco 27.09.06, 10:10
  Członkowie HuT aresztowani w Maroku

  Marokańskie siły bezpieczeństwa aresztowały członków nielegalnego ugrupowania
  politycznego, Muzułmańskiej Marokańskiej Partii Wyzwolenia (Hizb ut-Tahrir al-
  Islami al-Maghrebi).

  Według źródeł rządowych zatrzymano 13 osób należących do partii . Do aresztowań
  doszło w Meknesie, Casablance oraz Tetuanie.
  --
  sirocco.turystyka.net
  krajearabskie.prv.pl
 • gajasirocco 10.10.06, 13:51
  www.arabia.pl/content/view/286520/2/
  W ocenie Unii Europejskiej Maroko stanowi wiodący przykład wdrażania reform
  demokratycznych. Realizuje je panujący od 1999 r. król Mohammed VI, który jako
  zwolennik przemian, liberalizuje ustrój, zrywając z tradycją autorytarnej
  władzy swego ojca Hasana II (przykład mogą tu stanowić m. in. wybory powszechne
  z 2002 r., uchwalona 28.12.2005 r. ustawa o partiach politycznych). Król
  zachował jednak daleko idącą kontrolę nad rządem – bezpośrednio przez niego
  desygnowani i przed nim odpowiedzialni są ministrowie spraw zagranicznych,
  wewnętrznych, obrony narodowej, sprawiedliwości oraz ds. wyznaniowych.

  Królestwo stoi w obliczu problemów typowych dla krajów rozwijających się.
  Marokański rząd usiłuje przy pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku
  Światowego i Klubu Paryskiego, realizować program gospodarczy zmierzający do
  zmniejszenia wydatków, redukcji ograniczeń dla działalności prywatnej i handlu
  zagranicznego oraz osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego. Dodatkowym
  problemem jest zależność od warunków atmosferycznych – w ostatnim roku
  spowodowały spadek mającej dla Maroka kluczowe znaczenie produkcji rolnej i
  wpłynęły na wyhamowanie wzrostu gospodarczego (spadł on do 1,8%).

  Wkład turystyki w gospodarkę nie jest jeszcze w pełni doceniany. Dlatego
  konieczne jest przyspieszenie realizacji zaplanowanych projektów, celem
  osiągnięcia przewidywanej na 2010 r. liczby 10 mln turystów. Inne branże,
  których dobra kondycja przełoży się na poprawę ogólnej sytuacji gospodarczej
  państwa w przyszłym roku, to budownictwo (zwłaszcza mieszkaniowe), a także
  transport oraz telekomunikacja. Kryzysowa sytuacja występuje w przemyśle
  przetwórczym - z powodu wzmożonej konkurencji międzynarodowej, spowodowanej
  m.in. otwarciem się marokańskiej gospodarki na mocy zawartych umów o wolnym
  handlu (dotyczy to przede wszystkim sektora tekstylnego).

  Do głównych problemów gospodarczych Maroka należy bezrobocie, wysoki wskaźnik
  analfabetyzmu sięgający 47% i ubóstwo (21% mieszkańców Królestwa żyje w
  warunkach skrajnego zubożenia). Połączenie powyższych czynników stanowi podatny
  grunt dla aktywizacji ugrupowań terrorystycznych (wyrazem tego były zamachy
  bombowe w Casablance z 16 maja 2003 r.).

  Polityka zagraniczna Maroka koncentruje się na trzech głównych kierunkach
  działania:

  zacieśnianie więzi z państwami Unii Europejskiej - szczególnie bliskie stosunki
  łączą Królestwo z Francją, a także z Hiszpanią (odkąd władzę w niej przejęli
  socjaliści)
  – współdziałanie w celu ograniczenia nielegalnej emigracji;

  budowa strategicznego partnerstwa z USA – m. in. w celu rozwiązania po swojej
  myśli sporu o Saharę Zachodnią;

  współdziałaniu z innymi państwami arabskimi i afrykańskimi.

  Cywilizacja zachodnia jako promotor przeobrażeń
  Przeobrażenia w krajach Maghrebu, zmierzające do zapewnienia stabilnej i
  sprzyjającej rozwojowi sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej, odbywają się przy
  pomocy i „w asyście” Zachodu. Dominująca dziś cywilizacja zachodnia stymuluje w
  opisywanych państwach podejmowanie trudnych działań adaptacyjnych w wymiarze
  wartości (westernizacja) i techniki (modernizacja) - państwom rozwijającym się
  pozostaje jedynie akceptacja lub odrzucenie tych tendencji. Możliwe są trzy
  sposoby reakcji na modernizację i westernizację:
  Na początku oba procesy - modernizacji i westernizacji - rozwijają się obok
  siebie. Społeczeństwa niezachodnie przyswajają sobie wiele elementów kultury
  zachodniej czyniąc kroki w kierunku nowoczesności. Dalsza modernizacja wraz z
  upływem czasu doprowadza do osłabienia tempa westernizacji i rozwoju kultury
  rodzimej. Westernizacja we wczesnych fazach wspomaga zatem modernizację. W
  fazach późniejszych natomiast modernizacja warunkuje odchodzenie od
  westernizacji. W konsekwencji społeczeństwa cywilizacji niezachodnich będą
  dążyły do odróżnienia się od Zachodu, znalezienia własnego Ja3.

  Adaptacja państw Maghrebu ma charakter kreatywny4. Przejawia się to w procesie
  selekcjonowania bodźców z otoczenia i takiego ich dostosowywania do środowiska
  wewnętrznego, by zachować równowagę między tradycją a nowoczesnością.
  Jednocześnie w sferze aksjologicznej mogą pojawić się tendencje adaptacji
  aktywnej, a w dziedzinie modernizacji technicznej – pasywnej (stanowisko Maroka
  w przeszłości określić można jako antyzachodni modernizm «modernizacja bez
  westernizacji», a postawy algierskich fundamentalistów oraz współczesnych
  maghrebińskich terrorystów – mianem antyzachodniego antymodernizmu).  Ulf Hannerz - spoglądając w przyszłość - kreśli cztery możliwe scenariusze
  globalnej ekumeny kulturowej (definiowanej jako trwałość kulturowych
  interakcji, ich wzajemnego przenikania się i zmian)5.

  Pierwszym jest scenariusz globalnej homogenizacji. Zakłada on
  rozprzestrzenienie się na cały świat specyficznych idei, płynących głównie z
  Europy Zachodniej. Wynikiem tego procesu byłaby całkowita dominacja zachodniej
  kultury. Kultury narodowe i lokalne stanowiłyby wierną replikę zachodniego
  stylu życia, norm, wartości, poglądów i wierzeń. W konsekwencji na całym
  świecie byłyby identyczne produkty w sklepach, takie same filmy, samochody, to
  samo menu w restauracjach... Autor uważa ten scenariusz za przesadzony.

  Szczególną wersją tego procesu jest scenariusz nasycenia gdzie podkreślany jest
  też wymiar czasu: wzory centrum ulegają powolnemu wchłonięciu przez peryferia,
  nasycając się nimi.

  Trzecim scenariuszem jest deformacja peryferii. W procesie tym wypaczaniu będą
  ulegały przyjmowane z centrum wzorce. Wyższe wartości ulegną zepsuciu na skutek
  uruchomienia procesu selekcji. Adaptacji podlega to, co łatwiejsze, bardziej
  powierzchowne, nie wymagające edukacji. Nic zatem dziwnego, że przyjmuje się
  raczej pornografia niż wyszukana literatura, że społeczeństwo przyciąga
  Dynastia, a nie Szekspir itp.

  Ostatnim scenariuszem przedstawionym przez Hannerza jest dojrzewanie. Według
  autora jest to proces najbardziej prawdopodobny, gdyż zakłada dialog i wymianę,
  a nie jednostronne przyjmowanie treści płynących z centrum. Przyswajanie innej
  kultury następuje w toku selektywnego przerabiania jej elementów, wzbogacenia
  ich o nowe wartości. Skutkiem tego procesu jest zatem rozszerzanie i
  wzbogacanie lokalnej kultury (kreolizacja kultury).

  Warto w tym kontekście rozpatrzyć uwarunkowaną kulturowo, a więc
  charakterystyczną dla danego obszaru, podatność na zmiany. Świat arabski w
  świetle porównawczych badań międzykulturowych, obok dużego dystansu w stosunku
  do władzy oraz niskiego poczucia indywidualizmu, najtrafniej opisuje wskaźnik
  unikania niepewności (Uncertainty Avoidance Index). Wysoka wartość tego indeksu
  informuje o braku społecznej tolerancji oraz o poparciu dla rządów
  utrzymujących status quo – w zamian za minimalizację niepewności. Społeczeństwo
  arabskie niechętnie podejmuje ryzyko i z trudem akceptuje zmiany.  Jednakże w państwach Maghrebu modernizacja jest procesem akceptowanym - nawet
  za cenę kosztów społecznych (mimo otwarcia na Zachód, westernizacja na
  charakter selektywny i nie oznacza wyrzeczenia się własnej tożsamości).
  Występują też rozbieżności regionalne – Tunezja jest pod tym względem
  najbardziej, a Algieria najmniej zaawansowana. Również rozwój społeczno –
  ekonomiczny Maghrebu pozostaje nierównomierny - wskutek dynamicznych procesów
  migracyjnych, wewnętrznych reform systemowych i intensyfikacji kontaktów z
  cudzoziemcami.

  Przeobrażenia w państwach Maghrebu można również rozpatrywać w kontekście
  procesów globalizacyjnych – powodujących typowy wzrost migracji społecznych
  oraz intensyfikację praktyk religijnych w odpowiedzi na zagrożenie arabsko-
  muzułmańskiej tożsamości. Kraje Maghr
 • gajasirocco 11.10.06, 20:15
  Kandydatura Tangeru do organizacji EXPO 2012
  Biuletyn MSZ-na podstawie Arabia.pl
  "Le Reporter" z 05.10: W związku ze zgłoszeniem kandydatury Tangeru do
  organizacji EXPO 2012, Maroko rozpoczęło działania lobbingowe, zwracając się o
  poparcie dla swoich starań przez Międzynarodową Organizację Frankofonii.

  Konkurentami dla Tangeru są: koreańskie Yeosu i polski Wrocław. Aby jak
  najskuteczniej zabiegać o głosy 98 krajów członkowskich Międzynarodowego Biura
  Wystaw (BIE), Królestwo powołało specjalną autonomiczną finansowo komórkę
  organizacyjną przy Urzędzie Premiera.

  sirocco.turystyka.net
  krajearabskie.prv.pl
 • gajasirocco 17.11.06, 11:37
  Wizerunek Polski w marokańskich mediach
  Biuletyn MSZ
  Marokańska prasa lokalna: W okresie wakacyjnym w marokańskich mediach francusko-
  i arabskojęzycznych ukazały się 24 artykuły o Polsce. Były one zróżnicowane
  pod względem tematycznym i z dużą dozą obiektywizmu relacjonowały wydarzenia w
  naszym kraju.


  Wszystkie publikacje ukazywały Polskę w pozytywnym świetle. Na obszarze
  polityki zagranicznej przedmiotem zainteresowania prasy francuskojęzycznej była
  aktywność premiera J. Kaczyńskiego (wizyta w USA), nasze kontakty z Rosją i
  Niemcami, jak również udział polskich żołnierzy w misji NATO w Afganistanie.

  Zarówno prasa, jak i media internetowe dostrzegły atrakcyjność Polski jako
  partnera gospodarczego. Podkreślano zwłaszcza znaczenie inicjatyw regionalnych
  (Forum Ekonomiczne w Krynicy) dla przybliżenia naszego kraju marokańskim
  środowiskom biznesowym.

  Dużo uwagi poświęcono zagadnieniom kulturalnym; szeroko komentowano udział
  filmu „Mój Nikifor" w 12. edycji Festiwalu filmów w Rabacie, a także obchody
  Roku Giedroycia w Polsce. Ponadto media odnotowały wprowadzenie przez Polskę
  paszportów biometrycznych.

  --
  sirocco.turystyka.net
  krajearabskie.prv.pl
 • beduinka 03.12.06, 12:14
  onet.pl, IAR, Daga /02.12.2006

  W stronę filmowego Marrakeszu

  W marokańskim mieście Marrakesz rozpoczął się międzynarodowy festiwal filmowy.
  Przewodniczącym jury konkursu głównego jest Roman Polański. O Złotą Gwiazdę
  ubiega się piętnaście filmów z czternastu krajów.
  Festiwal w Marrakeszu odbywa się po raz szósty.

  W tym roku szczególna uwaga zostanie poświęcona kinowi indyjskiemu. Hołd
  zostanie oddany także twórczości amerykańskiej aktorki Susan Sarandon, która
  zagrała w ponad pięćdziesięciu filmach tak wybitnych reżyserów jak Billy
  Wilder, Robert Altman czy Louis Malle.

  Przez dziewięć dni festiwalu widzowie obejrzą ponad sto dwadzieścia filmów z
  całego świata. Pokazy odbędą się nie tylko w kinowych salach, ale także na
  placu, który UNESCO wpisało na listę światowego dziedzictwa kultury.

 • beduinka 13.12.06, 10:25
  Gazeta.pl reklamuje ten film - nie ja go jeszcze nie widziałam.

  Uśpione dziecko
  Północne Maroko. Zeinab, panna młoda, zaraz po nocy poślubnej, zostaje
  opuszczona przez męża. Dziewczyna obserwuje wyjeżdżającego mężczyznę, który,
  jak wkrótce zrozumie, porzuca ją na zawsze Wkrótce Zeinab odkrywa, że spodziewa
  się dziecka Dotykając czule powiększonego brzucha, ciągle tęskni i czeka na
  męża. Czas mija Czy podobnie jak tysiące innych kobiet całe życie spędzi
  samotnie, uwięziona w tradycyjnym świecie rządzonym surowym prawem Szariatu?
  Jakie są prawdziwe oblicza współczesnego islamu? Czy samotna kobieta jest w
  stanie przeciwstawić się okrutnej prozie życia, która staje się jej udziałem w
  tej kulturze?


  serwisy.gazeta.pl/film/2,23804,,,,76413588,P_FILMY2.html

  Wywiad z Yasmine Kassari

  Jaka jest baza „mityczna” i historyczna „usypiania dziecka”?

  Jest to praktyka aktualna w krajach Maghrebu, liczy sobie ponad 1000 lat i jest
  rozumiana nawet w krajach czarnej Afryki. Wypełnia rolę pasa cnoty - mężczyźni,
  którzy wyjeżdżali na wojnę "usypiali" zarodki w łonach swoich żon, by
  przedłużyć ten stan, co miało być gwarancją wierności. W świecie arabskim wraz
  z nadejściem Koranu i prawa, które się z niego wywodzi, mit ten uchwycił to, co
  Koran pozostawia otwartym. W kodeksie rodzinnym, prawodawcy i myśliciele
  muzułmańscy, by uregulować problemy związane z dziedziczeniem i legalnością
  przychodzących na świat dzieci, postawili przed sobą pytanie o czas trwania
  ciąży. Zgodnie z mitem, nie ma limitu czasowego dla tego, by ciąża "ziściła
  się". Cztery odłamy legislacyjne islamu ustaliły, że ciąża może trwać od trzech
  do dziesięciu lat. Obiektywnie, miało to ochronić kobiety przed twardymi
  prawami religii i pozwolić im korzystać z przychylności społecznej w sytuacjach
  niejednoznacznych, które nastręczają wątpliwości: ochronić je przed egzekucją
  (na przykład w Nigerii, za niewierność grozi kobietom ukamienowanie). Jeśli
  kobieta niezamężna, wdowa, albo taka, której mąż wyjechał, urodzi dziecko, mówi
  się, że dziecko "się obudziło". Zostało to zalegalizowane i stanowi to prawo,
  które trwa od 12 wieków w świecie arabskim. Kobieta może mieć dziecko całe lata
  po śmierci męża, a ono nadal będzie uznane za jego dziecko.

  W latach 50-tych dwudziestego wieku prawnicy zmodyfikowali zapisy, jakkolwiek
  nie zaprzeczając starym prawom szanującym tę filozofię. Postawili tylko warunek
  zaufania kobietom ciężarnym i "skrócili ciążę" do 12 miesięcy.

  Mit ten interesował mnie w takim zakresie, w jakim mógł przenieść sens tego, o
  czym chciałam opowiedzieć. To o czym opowiadam, w żadnym wypadku nie jest
  odniesieniem socjologicznym, czy antropologicznym do tego mitu, lecz raczej do
  jego "zawartości" metaforycznej. Jest wykorzystaniem jego pojemności
  generowania sensu.

  Wydało ci się ważne by poruszyć temat sytuacji kobiet w krajach Maghrebu. Czy
  nie byłaś atakowana za stworzenie obrazu kobiety arabskiej, który ilustruje
  tylko generalną tendencję emancypacji, zwłaszcza w środowisku miejskim?

  Nie sądzę, by mnie takie ataki spotkały w Maroku, zwłaszcza, że jasne jest, że
  moje bohaterki to kobiety ze wsi. Mieszkają 40 kilometrów od miasta, które
  widują może raz na rok. Te kobiety nie umieją czytać ani pisać. Nie są ani
  zniewolone, ani do niczego zmuszane, są jedynie zakładniczkami skazanymi na
  nieobecność i separację od swoich mężów. Przez cały film próbują nawiązać
  kontakt z nimi. Często się buntują. W tym filmie mężczyźni są ważni, przez
  swoją nieobecność. Moim celem jest zwrócić ludziom ich człowieczeństwo, na
  przekór obiegowym opiniom i kliszom. Kochać, czekać, mieć seksualne pragnienia
  to nastawienie aktywne sprzeczne z kliszą o bierności kobiet.

  Czy robiłaś ten film by opowiedzieć o sytuacji kobiet w rolniczych regionach
  Maroka?

  Nie. Rozliczenia nie są dla mnie nigdy powodem pisania scenariusza, czy
  robienia filmu. Powody były podyktowane znacznie głębszymi pobudkami, które
  pochodzą chyba z podświadomości. Ten film opowiada o postaciach kobiet, ale
  zanim powstał, zrobiłam wcześniej film o mężczyznach "Kiedy mężczyźni płaczą".
  Nie uważam jednak, by "Uśpione dziecko" koncentrowało się bardziej na
  kobietach, niż na mężczyznach. W rzeczywistości mężczyźni istnieją tutaj
  najmocniej poprzez swą nieobecność. Oni są na "peryferiach". Ludzie, których
  kochamy, nawet kiedy ich nie ma, są obecni w wielu szczegółach życia
  codziennego.

  W filmie Graja debiutanci, z wyjątkiem roli Halimy , przyjaciółki głównej
  bohaterki - Zeinab. Skąd ten wybór?

  Zrobiłam casting z kilkoma setkami aktorek w Maroku, Algierii, Francji i
  Belgii. Kiedy dzwoniłam po raz pierwszy do Rachidy Brakni, nie znałam jej, nie
  wiedziałam, że ma już na koncie Cezara za film "Chaos". Wcale nie chciałam
  pracować z tak renomowaną, utytułowana aktorką. Obawiałam się, że inni będą w
  jej cieniu, a ja chciałam zachować w obsadzie równowagę, jakąś homogeniczność.
  Ale ona przeczytała scenariusz i bardzo chciała zagrać.

  Rachida jest osobą o wielkiej pokorze i skromności. Zainteresowała mnie,
  ponieważ sama jest częścią kultury, o której opowiada film. Jej rodzice
  pochodzą z Oranu, który jest bardzo blisko Oriental - regionu, w którym
  powstawały zdjęcia. Oran jest bliższy tym miejscom, które są w filmie niż na
  przykład Casablanca. Nikt z aktorów oprócz Rachidy nie był profesjonalistą.
  Mounia Osfour przyszła z 17-letnim bratem na casting w Casablance. To on jest
  aktorem i chciał się zaprezentować. Nie mieliśmy roli dla tak młodego
  człowieka, ale zrobiliśmy zdjęcia jej i wkrótce zaproponowaliśmy jej rolę
  Zeinab. Była bardzo zaskoczona, ale odpowiedziała: dlaczego nie? Nigdy nie
  grała, ale była managerką swojego brata, który ma już za sobą jedną małą rolę.
  Zawsze z nim podróżowała. W dodatku ich dziadek był filmowcem, tak więc miała
  podstawowe rozeznanie w materii, w której będzie się poruszać.

  Inni aktorzy to ludzie z tego regionu. Wszyscy pochodzą z tego samego pnia
  etnicznego. Może dlatego właśnie wszyscy są do siebie bardzo podobni fizycznie,
  mają ten sam typ budowy, urody. I co zabawne, Rachida, ze swymi orańskimi
  korzeniami, też ich przypomina. Mounia z kolei, pochodzi z południa Maroka i ma
  ciemniejszą cerę.

  Nie chciałam aktorów z dużym doświadczeniem zawodowym. To było ryzykowne
  posunięcie, ale postanowiłam zaufać swemu instynktowi. Potrzebowaliśmy w
  związku z tym więcej czasu na pracę, ale wszyscy się na to zgodzili. Chcieli
  tylko mieć pewność, że wyjaśnię im wszystko, będę tłumaczyć intencje postaci,
  zmiany, które w nich zachodzą. Wszyscy byli bardzo sumienni jeśli chodzi o
  znajomość tekstu. Zaskoczyli mnie pamięcią i wrażliwością na detale. Ja po
  prostu mówiłam im ogólnie jaka jest idea danej sceny i prosiłam, by wyrazili to
  środkami, które są im dostępne.

  Czy jesteś przywiązana do regionu Oriental, na północnym wschodzie Maroka,
  gdzie umieściłaś akcję filmu?

  To region, który dobrze znam. Bywałam na wakacjach w tym miejscu, kiedy byłam
  dzieckiem. To tam usłyszałam po raz pierwszy rozmowy na temat
  legendy "uśpionego dziecka". Dzisiaj również "usypia się tam dzieci", tak jak
  pokazuje to film. To wiara twarda jak stal.

  Uwiodło mnie również piękno miasta Taourirt. Stamtąd pochodzi większość
  mężczyzn, których pokazałam w filmie dokumentalnym "Kiedy mężczyźni płaczą".
  Oriental jest największą i najbardziej ubogą prowincją Maroka. We wsiach wieje
  pustką. Migracja z tych rejonów spowodowana była suszą, a jej celem było
  Taourirt, największe miasto w regionie. To bardzo stare miasto, ale w tej
  chwili kojarzy się tylko z masową emigracją, ucieczką. Tam zatrzymywali się
  ludzie na jakiś czas, zanim poszli dalej, to był taki punkt przejściowy między
  ucieczką ze wsi a tym, co dalej. Jeśli mieli za co, mę
 • beduinka 13.12.06, 10:26
  Uwiodło mnie również piękno miasta Taourirt. Stamtąd pochodzi większość
  mężczyzn, których pokazałam w filmie dokumentalnym "Kiedy mężczyźni płaczą".
  Oriental jest największą i najbardziej ubogą prowincją Maroka. We wsiach wieje
  pustką. Migracja z tych rejonów spowodowana była suszą, a jej celem było
  Taourirt, największe miasto w regionie. To bardzo stare miasto, ale w tej
  chwili kojarzy się tylko z masową emigracją, ucieczką. Tam zatrzymywali się
  ludzie na jakiś czas, zanim poszli dalej, to był taki punkt przejściowy między
  ucieczką ze wsi a tym, co dalej. Jeśli mieli za co, mężczyźni budowali tam
  domy, lecz najczęściej potem wyjeżdżali dalej zostawiając kobiety i dzieci.
  Najpierw wyruszali na południe kraju, lecz wraz z rozszerzaniem się obszaru
  dotkniętego suszą, zaczęli migrować w stronę Hiszpanii. To miasto żyło głównie
  dzięki transakcjom czarnorynkowym, imigracji, handlowi haszyszem.

  Chciałam sfilmować miejsca, które są "przekrojowe" i charakterystyczne dla
  ducha i wyglądu tego miasta. Są tam dwa, czy trzy miejsca, które pełnią funkcję
  centrum, wokół rond. Wybrałam te, które wydawały mi się najbardziej
  reprezentatywne, najlepiej przenosiły klimat - miejsca, gdzie są kawiarnie,
  restauracje, ruch

  Wioska, w której mieszka Zeinab jest naprawdę maleńka. Zaledwie kilkoro
  mieszkańców i ogromne pustynne przestrzenie. To daje, paradoksalnie, wrażenie
  osaczenia, zamknięcia, mimo otwartych przestrzeni wokoło.

  To nie jest tylko wioska. To osada wśród ziem przodków. Wszystkie te tereny są
  własnością prywatną, nawet zbocza gór, a kiedyś wszystkie one były uprawiane.
  Rosły tam drzewa owocowe, tereny tonęły w zieleni. Jednak w ciągu trzydziestu,
  czterdziestu lat te ziemie stały się pustynią. W tym rejonie nie ma właściwie
  wsi z prawdziwego zdarzenia, są tylko osady rozrzucone po pustyni, które często
  dzieli wiele kilometrów. Dawniej, rodziny liczyły co najmniej tuzin osób, nie
  było tej pustki, samotności, którą odczuwa się dziś. Dawniej wszyscy ludzie
  pracowali. Wierzyli w chodzenie na pole, w poszukiwanie wody Mieli swoje
  miejsca spotkań - rynek, sezonowe święta i uroczystości. Dziś kobiety nie mają
  żadnego powodu by wychodzić z domu, oddalać się od swojego miejsca
  zamieszkania. Domostwo stało się centrum ich świata. W większości osad w
  regionie Oriental nie ma wody, ani elektryczności. Ten region jest ogromnie
  opóźniony w stosunku do reszty kraju.

  Ma się wrażenie, że bohaterowie poddają się przede wszystkim ciężarowi
  tradycji, nie zaś religii.

  "Obciążenia Islamu" to klisze europejskiego myślenia o świecie arabskim! W
  miejscu, gdzie kręciłam film wiele osób traktuje religię jako coś, co
  sankcjonuje, usprawiedliwia rygorystyczne nakazy umiarkowania, które są
  wartościami podstawowymi dla ich tradycji. Nie religii.

  Czy figura „MACHO” w tej społeczności?

  To również jest rodzaj kliszy. Wydaje mi się, że nie ma dojrzałych mężczyzn w
  społeczeństwie, w którym kobiety są uległe wobec trybu życia, który ogranicza
  mocno ich zdolność do działania, inicjatywę, możliwość "wzięcia swojego życia w
  swoje ręce". W takich sytuacjach cierpią zarówno kobiety jak i mężczyźni.

  Mężczyźni od dawna grają w rodzinie rolę kogoś, kto rządzi. To jest
  uwarunkowane historyczne. Kobieta nie pracuje. Zostaje w domu i prowadzi go.
  Dziś mężczyźni muszą wyjeżdżać, inaczej inni wezmą ich za tchórzy.
  Społeczeństwo nie zaakceptuje sytuacji, w której mężczyzna słucha w domu jak
  jego dzieci płaczą z głodu, bo on nie ma pomysłu co zrobić i jakie podjąć
  kroki. Ludzie, którzy nigdy nie opuścili swego kraju w poszukiwaniu pracy nie
  wiedzą czym jest poszukiwanie chleba za granicą. To jedna z najtrudniejszych
  sytuacji jakie się mogą zdarzyć, wymagających najwyższej odwagi. W pierwszej
  chwili można powiedzieć: "mężczyźni uciekają". Ale oni nie mają dokąd uciec.
  Kiedy widzisz jak żyją kobiety w regionie Oriental, to są to warunki i tak
  dziesięć razy lepsze niż te, w których żyją mężczyźni w Hiszpanii. Muszą
  stawiać czoła światu, rzeczywistości, która jest dla nich bardzo skomplikowana
  Często są analfabetami, nie mówiąc już o znajomości obcego języka Pracują jak
  konie za nędzne wynagrodzenie. To straszne, jak muszą żyć. Kobiety przynajmniej
  są u siebie. Przynależą do czegoś w rzeczywisty sposób. One buntują się przeciw
  tej przynależności, ale mężczyźni są pozbawieni nawet tego. Oni miotają się jak
  zawieje wiatr.

  Sytuujesz pragnienie ucieczki, uchodźstwa, w kontekście społeczno-
  ekonomicznym. Nie ma w nim miejsca na fascynację innym światem, innym miejscem?

  Rolnicy są zafascynowani jedynie swoją ziemią: wcale nie mają ochoty wyjeżdżać.
  W swoich tułaczkach przemierzają cale Maroko, wykonując masę dorywczych zajęć,
  zanim zdecydują się na przymusową emigrację, ale nigdy nie robią tego, bo mają
  taki pomysł lub ochotę. To emigracja ekonomiczna, ale również egzystencjalna.

  To uderzające, że każdy film Maghrebski jest rozdarty przez ten „ wyjazd w
  nieznane”. Czy to jest nieuniknione? Odnosi się wrażenie że problem ten
  strukturyzuje całe społeczeństwo

  Myślę, że to absolutnie nieuniknione. Jeśli się chce zmienić sytuację kraju,
  zaczyna się od tego. I tu nie chodzi o Maroko, tylko o 3 planety. Cały świat
  chce się wyprawić na północ. Kiedy można pozbyć się ograniczeń, pojawia się
  czas na kultywowanie stosunków międzyludzkich, szuka się większej wolności w
  stosunkach damsko-męskich, w miłości, w stosunku państwo - jednostka. Jak mówi
  Nietzsche - filozofujemy, kiedy wszystko idzie dobrze. Ale kiedy spędza się
  czas na ciągłym poszukiwaniu sposobu by zarobić na chleb, nie ma czasu wdawać
  się w niuanse męsko - damskie: jesteśmy, mamy dzieci, jesteśmy dla siebie
  dobrzy, ale musimy przeżyć i priorytetem jest ekonomia.

  Film zaczyna się małżeństwem Zeinab. Ta sekwencja jest filmowana z wielkim
  umiarem i powściągliwością.

  Od początku, pisząc scenariusz, wiedziałam, że film rozpocznie się sceną
  zaślubin i że mąż zaraz potem wyjedzie. To jest wprowadzenie i początek, które
  prezentują i ustawiają wszystkie problemy i reguły w tej społeczności. Zdajemy
  sobie sprawę, że w tej sytuacji nie ma nic wyjątkowego. Tam jest tak samo jak
  wszędzie, są tacy sami mężczyźni, kobiety. Tak samo się śmieją, tańczą,
  kochają, zazdroszczą Od początku wszystko wiadomo, nie wiemy tylko jak to się
  skończy. Teraz można przejść do prawdziwego tematu filmu. Mężczyźni wyjeżdżają
  i widzimy co zostawiają za sobą. To dlatego atmosfera nie jest jednoznacznie
  świąteczna. Jest napięcie dotyczące wyjazdu, które od początku się wyczuwa. To
  małżeństwo jest zawierane trochę na siłę, żeby przetrwać; od początku jest
  naznaczone pęknięciem. Kiedy mężczyźni wyjeżdżają, jeśli są żonaci, jest pewne,
  że chronią, legitymizują byt społeczności. Trzydzieści lat później przechodząc
  przed ich domami mówiło się jeszcze : To jest dom IKSA czy IGREKA , a kiedy
  wracali, byli traktowani i przyjmowani tak, jakby nigdy nie wyjechali. A oni
  sami zawsze wiedzieli, że kiedykolwiek zdecydują się wrócić, będą oczekiwani.

  Halima, postać, którą gra Rachida Brakni odgrywa bardzo wazną rolę w
  przemianie, której ulega Zeinab. Ona zdaje się mocniej walczyć o swoją wolność

  Zeinab i Halima są dla mnie dwoma stronami tego samego medalu. Awers i rewers.
  Zeinab milczy, Halima krzyczy. Zeinab pohamowuje się, Halima eksploduje. Halima
  to osobowość anarchiczna, łamie reguły nie czekając, aż ktoś jej na to pozwoli.
  Buntuje się. Hołduje swoim prawdziwym potrzebom, nie tłumi ich. Kocha swojego
  męża, który również wyjechał, jednak sypia z innym mężczyzną, bo potrzebuje
  tego fizycznie. Chce żyć. Ośmiela się mówić o tym. A o tym się tam nie mówi,
  zwłaszcza, jeśli chodzi o mężczyzn, którzy wyjechali. Tak jakby problem nie
  istniał. Ona nazywa po imieniu rzeczy, o których inni milczą. Ona chce zmienić
  bieg rzeczy nie wiedząc co się stanie później, jaki
 • beduinka 13.12.06, 10:27
  Zeinab i Halima są dla mnie dwoma stronami tego samego medalu. Awers i rewers.
  Zeinab milczy, Halima krzyczy. Zeinab pohamowuje się, Halima eksploduje. Halima
  to osobowość anarchiczna, łamie reguły nie czekając, aż ktoś jej na to pozwoli.
  Buntuje się. Hołduje swoim prawdziwym potrzebom, nie tłumi ich. Kocha swojego
  męża, który również wyjechał, jednak sypia z innym mężczyzną, bo potrzebuje
  tego fizycznie. Chce żyć. Ośmiela się mówić o tym. A o tym się tam nie mówi,
  zwłaszcza, jeśli chodzi o mężczyzn, którzy wyjechali. Tak jakby problem nie
  istniał. Ona nazywa po imieniu rzeczy, o których inni milczą. Ona chce zmienić
  bieg rzeczy nie wiedząc co się stanie później, jakie będą rezultaty. To jak
  zaklęcie. Ona zmienia, żeby wywołać zmianę. Ona oświeca Zeinab, jest
  inicjatorką jej rozwoju i przemiany.

  Są jeszcze dwie ważne postaci: Matka i Babka. Babka zdaje się rozumieć lepiej
  cierpienie Zeinab

  Babka reprezentuje część tradycji, lecz jest ona przede wszystkim wizjonerką.
  Dla mnie to matka jest strażniczką tradycji. Jest twarda, nieustępliwa,
  niereformowalna. Babka zaznała innego życia. Kiedy wspomina co przeżyła,
  widzimy, że było to zupełnie inne życie niż to, które wiodą dziś Zeinab i
  Halima. Żyła dostatnio, w regionie była praca, miała przy sobie swojego
  mężczyznę, dzieci. Przeżywała małe i duże sprawy, a teraz jest świadoma tego,
  że młodzi nie poznają takiego życia. Jest dużo bardziej postępowa niż matka
  Zeinab, ale nikt się temu nie dziwi. Zawsze myślałam, a w przypadku moich
  dziadków to się potwierdziło, że starzy ludzie mają dystans do życia, który
  pozwala im zobaczyć co w tym życiu było nieważne, puste, a co słuszne i
  istotne. Matka Zeinab nie ma tej wyrozumiałości, jest cały czas w pełni sił, ma
  obowiązki. Babka nie ma już sil, może się skupić na prawdzie.

  Twoja kamera jest często bardzo dokumentalna, chwyta pejzaż, ziemię, które pod
  jej okiem zyskują jakby cechy ludzkie. Jednak wybierasz fikcję. Dlaczego?

  Nidy nie czułam bym miała spojrzenie dokumentalisty. Nawet w dokumencie.
  Robiłam zawsze fabuły i pisałam scenariusze fabularne dla innych. Filmowanie
  pejzażu jest również sposobem opowiadania, to wciąż moja historia. Mogę wyrazić
  w tym głębokie przesłanie. To żyje w nas - światło, zapach, dom, pochodzenie.
  Kiedy pojechałam w rejon w którym kręciliśmy film, pomyślałam o "Pleur au pays
  bien aime"(Lament nad krajem ukochanym) Alana Patona: ten tytuł oddaje dobrze
  to, co czuję. Czuję czułość w stosunku do tych kamieni, tej surowości, tego
  słońca, które "pali dusze", jak mówi Camus o Algierii.

  Filmografie

  Yasmine Kassari, ur. 1972, Marokańska reżyserka, scenarzystka i producentka
  mieszkająca w Belgii. Ukończyła szkołę filmową w Brukseli. Autorka filmów
  Chiens Errants, Quand Les Hommes Pleurent, Enfant Endormi  Yorgos Arvanitis, ur. 1941, grecki operator filmowy, autor zdjęć do ponad 90
  filmów wśród których są tytuły takie jak Homo Faber Volkera
  Schlondorfa, "Całkowite zaćmienie" Agnieszki Holland, czy "Pociąg życia" Radu
  Mihaileanu.

  źródło: serwisy.gazeta.pl/film/1,39884,3776189.html


  O filmie

  Północne Maroko. Zeinab, panna młoda, zaraz po nocy poślubnej, zostaje
  opuszczona przez męża. Dziewczyna obserwuje wyjeżdżającego mężczyznę, który,
  jak wkrótce zrozumie, porzuca ją na zawsze

  Wkrótce Zeinab odkrywa, że spodziewa się dziecka Dotykając czule powiększonego
  brzucha, ciągle tęskni i czeka na męża. Czas mija

  Czy podobnie jak tysiące innych kobiet całe życie spędzi samotnie, uwięziona w
  tradycyjnym świecie rządzonym surowym prawem Szariatu?

  Jakie jest prawdziwe oblicze współczesnego Islamu? Czy samotna kobieta jest w
  stanie przeciwstawić się okrutnej prozie życia, która staje się jej udziałem w
  tej kulturze?

  "Uśpione dziecko" to pierwszy film długometrażowy Yasmine Kassari, młodej
  reżyserki, docenionej już trzy lata wcześniej za film dokumentalny "Kiedy
  męzczyźni placzą", który opisuje rozpacz i samotność młodych Marokańczyków,
  którzy szukają szczęścia i pracy wyjeżdżając do Hiszpanii.

  "Uśpione dziecko" udowadnia dojrzałość pierwszego pełnometrażowego filmu
  reżyserki i poruszający dyskurs wzbudzający refleksję. Autorka zmusza nas
  delikatnie, lecz z determinacją do porzucenia klisz myślowych na temat Maroka,
  świata islamskiego i ich percepcji, którą dotychczas mieliśmy, opowiadając nam
  historię o mężczyznach i kobietach, choć mężczyźni, przez swoją nieobecność
  grają w nim zasadniczą rolę.

  Oprócz pięknych portretów reżyserka proponuje refleksję o potrzebie wolności,
  sprawowania władzy nad swoim życiem, ale również o zniszczeniach, jakie
  spowodowało załamanie gospodarki rolnej, kiedyś tak dobrze prosperującej.

  Prasa o filmie

  Istnieje niedaleko nas świat, którego nie znamy - Islam. Nieczęsto mamy okazję
  zobaczyć jego prawdziwe oblicze, pokazane w sposób zrozumiały dla człowieka
  Zachodu. Dzięki temu filmowi poznałem część prawdy o ludziach Południa. Wartą
  dużo więcej niż sensacyjne i powierzchowne informacje wszechobecne w gazetach,
  mediach i kinie masowym. Film ponadto magiczny i poetycki - zachwyca obrazami
  otwartych przestrzeni i muzyką. Piotr Kobus, KINO

  Choć filmy o trudnościach nielegalnych imigrantów poszukujących pracy, stały
  się stałym elementem festiwali, nie można tego powiedzieć o obrazach
  ukazujących tych, których emigranci pozostawili w swoich ojczystych krajach.
  Ból i niepewność tych, którzy zostali, ukazane w tym filmie, przełamują
  wszelkie bariery językowe. EYE WEEKLY

  „Uśpione dziecko” rozbija klisze i pozwala zwrócić człowieczeństwo odebrane
  kobietom przez socjologizujące podejście filmów opisujących tematy miłości,
  tęsknoty, pojawiających się potrzeb seksualnych w skrócie .życia.

  Chloe Larouchi

  Marokańskie kino budzi się z letargu i niespodziewanie szybko nadrabia swoje
  zaległości. Delikatnie, ale zdecydowanie toruje sobie drogę w świecie, w którym
  jest miejsce tylko dla najlepszych.

  Yasmine Kassari jest z tych twardych i zahartowanych filmowców, którym nie jest
  obojętna rzeczywistość, którzy nie odsuwają się od niej. To stwarza obowiązek,
  któremu trzeba sprostać: spojrzenia na otaczający świat z pełną przenikliwością
  i uwagą. Autorka „Uśpionego dziecka” nie traktuje kina jak fabryki ruchomych
  obrazów, lecz również i przede wszystkim jako mechanizm odsłaniania spraw życia
  codziennego, uczuć i cierpienia, które się ścierają.

  Nagrody i festiwale

  Angers European First Film Festival 2005 (Francja) - nagroda publiczności, oraz
  nagroda dla najlepszych aktorek (Mounia Osfour, Rachida Brakni)

  Fribourg International Film Festival 2005 (Szwajcaria)- nagroda FIPRESCI

  Mar de la Plata International Film Festival 2005 (Argentyna) - nagroda za
  najlepszą reżyserię

  Mar de la Plata International Film Festival 2005 (Argentyna) - nagroda za
  najlepsze zdjęcia(Yorgos Arvanitis)

  Tbilisi International Film Festival 2005 (Gruzja) - nagroda im. Paradżanowa dla
  Yasmine Kassari


  Valdivia International Film Festival 2005 (Chile)- nagroda dla najlepszego filmu

  Festiwal Vues d'Afrique Montreal (Kanada) 2006 - nagroda dla najlepszego filmu
  długometrażowego

  Festiwal Filmowy w Koszalinie 2004 - Grand Prix

  Festival International du Film Francophone de Namur 2004 (Belgia) - nagroda
  publiczności

  serwisy.gazeta.pl/film/1,39884,3776175.html
 • beduinka 22.02.07, 17:25
  Maroko. Wycieczki z Mubarakiem
  Malina Kluźniak
  2007-02-05
  gazeta.pl turystyka

  Na siedem dni spędzonych w Królestwie Marokańskim, tych wycieczek było cztery.
  Wszystkie zaczynały się i kończyły w Agadirze, półmilionowym porcie nad
  Atlantykiem, do którego trafia większość turystów

  Fot. Malina Kluźniak
  Pasterz berberyjski
  więcej zdjęć To dziwne miejsce. Agadir założyli Portugalczycy w XV w., ale
  próżno szukać tu zabytków. Nocą 29 lutego 1960 r. trzęsienie ziemi w ciągu 15
  min zrównało miasto z ziemią - zginęło ok. 15 tys. osób. Odbudowano je z
  przeznaczeniem na ośrodek turystyczny. Choć jest tu szeroka, piaszczysta plaża
  (podobno ma 10 km), rosną palmy, a słońce świeci prawie przez cały rok,
  potrzeba sporo wyobraźni, żeby poczuć się jak w Afryce. Nad brzegiem oceanu
  biegnie (właśnie przedłużana) betonowa promenada - bulwar Muhammada V. Przy
  niej hotele, kluby, restauracje, sklepy, sklepiki. Dosyć daleko od centrum
  znajdziemy jednak medynę (dzieło włoskiego dekoratora Coco Polizziego, ciągle w
  budowie), suk, meczety, a nawet synagogę. W ogrodzie za wysokim murem ukrywa
  się pałac aktualnego króla 38-letniego Muhammada VI z dynastii Alawitów,
  pilnowany dzień i noc. Ogrody niemal przylegają do plaży, nie zdziwmy się więc,
  jeśli spacer przerwie nam ostry dźwięk gwizdka - dalej nie wolno!

  Idąc w przeciwną stronę, trafimy do portu (podobno przeładowuje się tu
  najwięcej sardynek na świecie). Na sporym, brudnym placu kramy z rybami i
  owocami morza, knajpki pełne miejscowych, koty uganiają się za resztkami.
  Spaliny (tuż obok biegnie ruchliwa szosa) mieszają się z ostrym zapachem
  zgnilizny i ryb. Po drugiej stronie szosy wyrasta góra z ruinami XVIIII-
  wiecznej kazby na szczycie i ogromnym, podświetlonym nocą napisem po
  arabsku: "Bóg, Ojczyzna, Król".

  ***

  Naszego kierowcę i, jak się okazało, przewodnika spotkaliśmy przypadkowo. Po
  pierwszej wycieczce do odległego o 80 km Tarudant postanowiliśmy: Mubarak
  (oficjalnie Mbarek) is our man! Nie dość, że znał okolicę jak własną kieszeń
  (już ćwierć wieku wozi ciekawych Maroka turystów), że był miły i uprzejmy, to
  jego grand taxi, biały, dość wiekowy mercedes, z łatwością pokonywał wąskie,
  bardzo kręte i naprawdę niebezpieczne górskie drogi (dwa razy do roku robi mu
  przegląd techniczny). Zatrzymywał się wprawdzie, przynajmniej na początku, w
  oklepanych, "turystycznych" miejscach, ale z czasem zaczął uwzględniać również
  nasze prośby.

  Pierwsze takie miejsce znajdowało się tuż przy szosie (porządna, asfaltowa). Po
  obu jej stronach ciągnął się półpustynny krajobraz - spękana, żółtawa ziemia,
  gdzieniegdzie porośnięta niskimi, zielonymi krzakami, na horyzoncie góry -
  Atlas Wysoki. Nagle na gałęziach niedużego drzewa o dziwacznie poskręcanym pniu
  zobaczyliśmy... kozy! Jedne stały, inne dosłownie zwisały z gałęzi, chciwie
  skubiąc zielone listki. Obok grupka dzieci, dalej osiołek w cieniu podobnego
  drzewa. Gdy podeszliśmy bliżej, okazało się, że drzewo ma też bardzo ostre,
  spiczaste kolce i że leżą pod nim małe, zielonkawe owoce. - Argan tree -
  wyjaśnił nasz kierowca (łac. argania spinosa). Ten prawdziwy cud natury rośnie
  tylko na południu Maroka. Między As-Sawirą (Essaouira) i Agadirem, na
  powierzchni ok. 800 tys. ha doliczono się 21 mln drzew arganowych (niestety,
  jest ich coraz mniej). Świetnie sobie radzą bez pomocy ludzi, którzy bez nich
  być może w ogóle by nie przeżyli. Dają cień, pożywienie kozom, z ich owoców
  wytwarza się olej jadalny i do celów kosmetycznych, z kwiatów pszczoły robią
  miód, drewno służy na opał i do dekorowania mebli.

  Na innej wycieczce wstąpiliśmy do „wytwórni”, gdzie kilka kobiet rozłupywało, a
  potem mełło kamiennym wałkiem arganowe orzeszki - z powstałej masy ręcznie
  wyciska się olej. Aby uzyskać litr bezcennego płynu, trzeba ośmiu godzin bardzo
  ciężkiej pracy i owoców zebranych z siedmiu drzew! (wyrobów z orzeszków
  arganowych lepiej nie kupować na sukach, bo mogą być podrabiane, dobry sklep w
  Agadirze: www.diaragran.com, apteka ziołowa w Marrakeszu:
  www.rosa-huile.net.ma).
  Mijamy plantacje oliwek, mandarynek (właśnie dojrzewają) i bananów, szklarnie i
  pola (nawadniane). Skręcamy w boczną drogę, by zobaczyć z bliska berberyjską
  wioskę Tiout z oazą. Samochód zostaje we wsi, a my idziemy w ostrym słońcu
  piaszczystą drogą, za nami dzieci na osiołkach (miały nadzieję, że ktoś się
  skusi na przejażdżkę). Nad drogą wyrasta rudawo piaskowa kazba, prawie nie do
  odróżnienia od otaczającego ją krajobrazu (kiedyś obok był kirkut). Oazę
  zapowiada piękny gaj palmowy, dalej kanały z wodą, a w pobliżu małej
  kawiarenki - niewielki basen, otoczony zielenią, ozdobiony wazami. Pijemy
  wszechobecną w Maroku herbatę miętową nalewaną z wysoka, tak by powstała
  pianka. Jest dobra, ale bardzo słodka. Kiedy wracając do wsi na skróty,
  przechodzimy tuż obok kazby, widać, jak bardzo jest zniszczona, a w dodatku
  dobudowano do niej hotel (podobno luksusowy) - nie wygląda to najlepiej.

  ***

  W Tarudant, liczącym ok. 30 tys. mieszkańców "małym Marrakeszu" w sercu doliny
  Sus, chwilę spacerujemy po pięknym, długim na 8 km XVI-wiecznym murze obronnym,
  rdzawopomarańczowym, w słońcu prawie czerwonym. Otacza całe, kameralne miasto,
  pierwszą stolicę dynastii Sadytów (przed przeniesieniem jej do Marrakeszu). Z
  murów podziwiamy medynę i góry, a potem idziemy na targ, a właściwie dwa, bo w
  Tarudant można zrobić zakupy na Souq Arabe Artisanal i na Marché Berbere
  (najlepiej w czwartki i soboty, kiedy mieszkańcy pobliskich wiosek przywożą
  swoje wyroby i produkty rolne). Oba są wspaniałe! Nie trzeba się zrażać
  widokiem straganów z tanią i brzydką odzieżą chińską, tylko wejść głębiej,
  gdzie są kramy z wyrobami skórzanymi (sandały, torby), srebrnymi naczyniami,
  ceramiką. W styczniową niedzielę jest niewielu turystów, za to dużo mieszkańców
  i przyjezdnych. Mężczyźni w długich galabijach, z głowami nakrytymi spiczasto
  zakończonymi kapturami wyglądają jak średniowieczni mnisi. W tłumie śmigają
  chłopcy na rowerach, z trudem przeciskają się stare samochody, wolno lawirują
  dorożki konne (caleche), drepczą osiołki, niektóre zaprzęgnięte do
  samochodowych przyczep na kółkach.

  Niestety, już koło 6 robi się ciemno - pora wracać do Agadiru. Ta wycieczka z
  Mubarakiem była naszym pierwszym spotkaniem z południowym Marokiem i jego
  mieszkańcami. Są raczej nieufni, bardzo nie lubią, jak się ich fotografuje
  znienacka, ale wystarczy chwila rozmowy, by zmienili nastawienie.

  Ale przede wszystkim zachwyciły nas kolory gór, ziemi i nieba. Majestatyczne,
  kropkowane zielenią niskich krzewów zbocza Atlasu, gdzieniegdzie kępy kaktusów
  z czerwonymi plamami opuncji, szarozielone oliwki i palmy, jaskrawy pomarańcz
  mandarynek wśród zielonych liści - chyba tylko poeta znalazłby odpowiednie
  słowa, by to opisać. Nie wiedziałam, że może tu być jeszcze piękniej...

  ***

  Z Mubarakiem trafiliśmy też do Tiznitu, miasta w pustynnym zakątku doliny Sus,
  otoczonego 6-kilometrowym czerwonym murem z ośmioma bramami, znanego ze
  srebrnych wyrobów. Piliśmy miętową herbatę na szczycie ogromnej zapory Youssef
  Ben Tachfine. Spacerowaliśmy wzdłuż rzeki Massa do Parku Narodowego Sus-Massa,
  gdzie wypatrzyliśmy przez lornetkę stado flamingów. Przejechaliśmy (z duszą na
  ramieniu!) cudowną, niesamowicie krętą drogą przez dolinę Ameln w Antyatlasie,
  osiągając 1160 m. n.p.m. (widoki nieopisane!).

  A w sobotę, na pożegnanie, znaleźliśmy się w... raju, który zaczyna się już 12
  km za Agadirem, tuż po skręcie na Imuzzer des Ida Utanan. Mijamy malutkie
  wioski - w pamięci zostaje kobieta z zasłoniętą twarzą w jaskrawo czerwonej
  szacie, opuszczona kaplica katolicka, praczki przy studni (wyprana bielizna
  schnie na sznurku między drzewami). Nad wąską drogą z mn
 • beduinka 22.02.07, 17:27
  A w sobotę, na pożegnanie, znaleźliśmy się w... raju, który zaczyna się już 12
  km za Agadirem, tuż po skręcie na Imuzzer des Ida Utanan. Mijamy malutkie
  wioski - w pamięci zostaje kobieta z zasłoniętą twarzą w jaskrawo czerwonej
  szacie, opuszczona kaplica katolicka, praczki przy studni (wyprana bielizna
  schnie na sznurku między drzewami). Nad wąską drogą z mnóstwem zakrętów zwisają
  czapy czerwonorudych, łupkowych skał (nie ma siatek, które by powstrzymywały
  spadające kamienie). Po drugiej stronie szumi rzeka, jej nurt tworzy
  gdzieniegdzie miniaturowe kaskady. Jesteśmy w Zielonej Dolinie zwanej Rajską,
  cudownym wąwozie, który kończy się wodospadem spadającym z dosyć wysoka do
  głębokiego jeziora z atramentową wodą (my zobaczyliśmy tylko wąską strużkę).
  Niestety, turyści zdążyli już zadeptać to piękne miejsce, ścieżka do wodospadów
  obrosła straganami...

  Z powrotem Mubarak prowadzi nas na skróty, ale wcale nie do samochodu...

  Klucząc w górę i w dół wąskimi niby-uliczkami, zatrzymujemy się na tarasie
  (fantastyczny widok na całą dolinę!) malutkiego biało-niebieskiego domu, obok w
  komórce kozy i kury, pod nogami biegają koty. Czeka tu nas poczęstunek
  berberyjski. Gospodarza, znajomego naszego kierowcy, nie ma akurat w domu,
  kobiety nie pokazują się obcym (słyszymy tylko ich śmiech zza ściany), więc
  usługuje nam kilkunastoletni chłopiec. Najpierw przynosi dzbanek z wodą i
  polewa nam ręce. Potem wnosi talerz płaskich chlebów i tacę z przekąskami:
  oliwa z oliwek i arganowa, miód z własnej pasieki (widać ją w dole pod tarasem)
  i pasta z migdałów utartych z olejem arganowym i miodem. Na koniec herbata -
  miętowa oczywiście. To był nasz ostatni - najlepszy - posiłek w Królestwie
  Marokańskim.
 • beduinka 27.02.07, 09:36
  Tygodnik obraził króla i sam się zawiesił

  gw, rz, pap
  2007-02-01

  Lewicowe pismo sugerowało, że król Mohammed VI dostał 13 milionów dolarów
  łapówki. Gdy zarzuty okazały się nieprawdziwe redakcja postanowiła sama się
  zawiesić, by uniknąć zamknięcia.


  Tygodnik "Assahifa", który opublikował nieudokumentowany zarzut korupcyjny
  wobec króla, zawiesił się na czas nieokreślony. Pismo zasugerowało w jednym z
  artykułów, że król Mohammed VI dostał od jednego z amerykańskich koncernów
  naftowych milionową łapówkę. Wkrótce potem redakcja musiała jednak przyznać, że
  nie ma dowodów na poparcie tego zarzutu.

  Tygodnik przeprosił opinię publiczną, a w czwartek redaktor naczelny Mohammed
  Hafid zapowiedział, że "Assahifa" na razie nie będzie się ukazywać. Wkrótce
  potem dwór królewski ogłosił, że w tej sytuacji monarcha rezygnuje z pozwania
  tygodnika do sądu za oszczerstwo.

  Przed dwoma tygodniami sąd zawiesił na dwa miesiące tygodnik "Nichane" za
  przedrukowanie żartów na temat islamu, seksu i polityki. Dwóch redaktorów
  skazano na trzy lata pozbawienia wolności, ale wykonanie kary zawieszono.
 • beduinka 02.04.07, 15:07
  February 2007
  Why EU needs Morocco as more than a neighbor?
  © 2007, IRED.Com, Inc. Simeon Mitropolitski.
  Morocco and the European states exist in close geographic proximity for many
  centuries. Yet, despite this proximity, Morocco may never become a member of
  the EU. Exactly 20 years ago its government submitted an official application
  to join the union, then still an economic community. Brussels, on the ground
  that Morocco was not a European country, almost immediately turned the
  application down. In terms of geography Morocco is still not in Europe. With so
  many worries coming after its eastern expansions, Europeans have little time to
  think about those living on the other side of the Mediterranean. EU, however,
  needs Morocco as more than a good neighbor. It's almost unimaginable that this
  country won't get a special status vis-�-vis the union, a status that will
  reflect its special geographic location and special responsibilities in terms
  of security.

  Unfortunately for Morocco, European Union now looks like as a Christian club of
  ex-colonial powers plus their former eastern agricultural appendixes. In such a
  club, in general, there is no place for predominantly Muslim nations. At some
  point, many years from now, this may change; the European Union may become a
  place of shared civic instead of religious values, but this day isn't around
  the corner. Turkey doesn't look well positioned to become EU member at any time
  soon. Morocco has even less chance being not so strategically located as
  Turkey. But can it be treated as a simple neighbor, akin of Moldova?

  Europe has a major problem with thousands of illegal migrants coming from
  Africa and Asia. Morocco is a key transit point for some of this traffic. In
  fact, it's the 'good neighbor' policy of Morocco that saves Europe from even
  higher wave of illegal immigration. The reason for cooperation is simple,
  Europe needs a solid buffer zone as faraway as possible from its frontiers;
  Morocco needs a special treatment for its exports and its own citizens
  traveling and working in Europe. This need of cooperation singles Morocco out
  of most other 3rd world countries. It cannot play the card of being close to
  other great powers outside Europe, but it can hurt European interests by doing
  nothing, unless a reasonable accommodation is reached.

  What this special status may mean? It may include duty-free exports to Europe
  for all goods and services produced in Morocco. In the future this duty-free
  zone may grow up into a custom union, meaning that Morocco will impose duties
  on imports from third countries in accordance to European rules. At some point
  it's also possible that Morocco may be allowed to join the Schengen free-
  movement area, meaning its citizens will be able to travel freely to Europe.
  All these measures don't require EU membership for Morocco. There are other
  countries that have similar agreements with the EU and enjoy similar special
  status, so this won't even set a precedent.

 • kate310 18.06.08, 20:19
  z całego serca dziekuję :)
 • aisza5 10.07.08, 10:54
  wyborcza.pl/1,75477,5440175,Marokanska_lekcja_tolerancji.html?nltxx=1721538&nltdt=2008-07-10-03-15

  Marokańska lekcja tolerancji

  Tysiące pobożnych Żydów z Izraela i Zachodu co roku pielgrzymują do
  Maroka, gdzie na grobie swojego rabina modlą się razem z miejscowymi
  muzułmanami
  W ciągu ostatnich kilku dni Safi, senne miasteczko na marokańskim
  wybrzeżu, jak co roku o tej porze przeżywało prawdziwe oblężenie.
  Ortodoksyjni Żydzi z Izraela, żydowscy biznesmeni z Francji i Kanady
  i marokańscy Żydzi z całego kraju zjechali się tu, żeby świętować
  żydowską hillulę (po arabsku mausim), czyli modlić się na grobie
  rabina i filozofa Abrahama ben Zmirro.

  Rabin, który właśnie w Maroku schronił się przed prześladowaniami w
  XV-wiecznej Hiszpanii, został tu pochowany razem z szóstką potomków
  i co roku tysiące Żydów przyjeżdżają tu oddać mu cześć i poprosić o
  łaskę - podobno modlitwa na grobie leczy choroby, a nawet pomaga w
  znalezieniu męża.


  Czytaj dalej »

  Razem z pielgrzymami mausim zawsze świętują marokańscy oficjele. W
  niedzielę wielki rabin Maroka Aaron Monsenego modlił się w
  miejscowej synagodze z gubernatorem prowincji Hassanem Sebbarim, a
  pielgrzymom przygrywał zespół złożony z Żydów i muzułmanów, którzy
  po francusku, arabsku i hebrajsku śpiewali o "jednym Bogu, którego
  jedni czczą, klęcząc, inni stojąc". - To bardzo ważne, że możemy
  razem świętować, razem się modlić - mówił potem dziennikarzom
  agencji AP Monsenego, a Sebbari stwierdził, że "jest bardzo dumny,
  że marokańscy muzułmanie dają taką piękną lekcję tolerancji innym
  krajom arabskim".

  Takie wspólne świętowanie żydowskiego święta, szczególnie z
  Izraelczykami, to wyjątek w krajach arabskich, z których część w
  ogóle nie uznaje istnienia państwa Izrael i nie wpuszcza do siebie
  jego obywateli, a z izraelską pieczątką w paszporcie można zapomnieć
  o ich wizie.

  Mimo że w Maroku dzisiaj na stałe mieszka tylko kilka tysięcy Żydów,
  w samej Casablance działają 32 synagogi, jest tu nawet jedyne w
  świecie arabskim żydowskie muzeum.

  Podobnie jak w Safi jest na corocznej majowej pielgrzymce w Ait
  Bajjud, gdzie Żydzi z różnych krajów przyjeżdżają na grób rabina Ben
  Nessima. Także w Fezie, kulturalnym centrum kraju, w czerwcu odbywa
  się festiwal muzyki sakralnej, na którym spotykają się muzułmańscy,
  żydowscy i chrześcijańscy muzycy i poeci. - Takie imprezy to świetna
  okazja, żeby promować zrozumienie między kulturami i wyznaniami -
  mówił na konferencji prasowej organizator ostatniego festiwalu
  Muhammad Kabbadż. - Bo religia to zbyt ważna sprawa, żeby zostawiać
  ją w rękach imamów, rabinów i księży.


  Źródło: Gazeta Wyborcza
 • aisza5 06.08.08, 08:32
  wyborcza.pl/1,75477,5557409,Nie_Palestynczycy.html?nltxx=1721538&nltdt=2008-08-06-03-15

  W sprawie Sahary Zachodniej, o którą pytał dziennikarz, nie ma
  bowiem, od dawna nie było i zapewne już nie będzie nic nowego. ONZ-
  owski mediator Peter von Walsum już w kwietniu powiedział, że w
  obliczu braku presji na Maroko - które okupuje Saharę Zachodnią od
  1975 r. - "niepodległość nie jest realistyczną propozycją".

  Wkrótce potem Rada Bezpieczeństwa pochwaliła "poważne i wiarygodne
  starania Maroka", by rozwiązać konflikt, i wezwała strony
  do "realizmu". O prawach człowieka Rada nawet nie wspomniała, co
  zresztą w świetle tego, że nie zaobserwowano ich na Saharze, jest
  istotnie absolutnie realistyczne.  Podobnie poważne i wiarygodne są starania Maroka. Dwa tygodnie temu
  zlikwidowano ostatnie tymczasowe obozowisko marokańskich osadników w
  stolicy Sahary El Aajun. Mieszkające tam rodziny dostały rządowe
  subwencje na wynajem mieszkań - za rok ostatnie z nich mają się
  wprowadzić do budowanych przez państwo domów, które dostaną za darmo.

  Podczas gdy 200 tys. Marokańczyków rozgaszcza się na nowych
  śmieciach, większość ćwierćmilionowej ludności Sahary gnieździ się w
  obozach uchodźców w Algierii. Tylko nieliczni żyją jeszcze na wąskim
  pasie nieokupowanego terytorium byłej hiszpańskiej kolonii, przy
  granicach z Algierią i Mauretanią. Od reszty kraju oddziela ich mur
  długości 2700 km, otoczony polami minowymi, najeżony wieżyczkami
  strzelniczymi i stanowiskami artylerii, który skutecznie chroni
  resztę kraju przed sporadycznymi atakami partyzantki Polisario.

  Zadowolone z udanego podboju Maroko kategorycznie za to potępia
  izraelski "mur bezpieczeństwa" na Zachodnim Brzegu. Izrael, który ma
  z Marokiem dobre, choć nieoficjalne stosunki, w sprawie
  marokańskiego muru starannie milczy.

  Mur na Saharze nadzoruje misja ONZ (w skład której wchodzi jeden
  Polak). W 1995 r. jej wiceszef podał się do dymisji, by
  zaprotestować przeciwko stronniczości ONZ na rzecz Maroka i
  ignorowaniu gwałcenia praw rdzennej ludności. Było to działanie tak
  politycznie nic nieznaczące, że Frank Ruddy nie zasłużył sobie nawet
  na hasło w Wikipedii.

  Po stronie Maroka są nie tylko wszystkie mocarstwa Rady
  Bezpieczeństwa oraz dawny suweren Sahary Hiszpania, ale i niemal
  cały świat arabski oraz muzułmański. Po stronie Saharyjczyków są
  Algieria oraz dwadzieścia parę państw, które uznały Saharyjską
  Demokratyczną Republikę Arabską.

  Jej rząd, na wygnaniu w Algierii, domaga się tylko jednego:
  referendum, w którym Saharyjczycy opowiedzieliby się za
  przyłączeniem do Maroka, autonomią oferowaną im przez Rabat lub
  niepodległością. Takie samo zresztą żądanie wysuwają wobec Indii
  znajdujący się w analogicznej do Saharyjczyków sytuacji aktywiści
  kaszmirscy. W obu wypadkach żądania te poparła zrazu ONZ - zanim nie
  nawróciła się na realizm.

  Władze w Rabacie nie mają nic przeciwko referendum - pod warunkiem,
  że będą w nim też mogli głosować marokańscy osadnicy, co budzi
  sprzeciw niezdolnych najwyraźniej do realizmu Saharyjczyków. -
  Dajemy [stronom] trochę czasu - powiedział cytowany już rzecznik ONZ.

  Czas na budowę osiedli dostało Maroko. Saharyjczycy zaś winni się
  namyślić nad tym, że mur murowi nierówny, a oni Palestyńczykami
  jednak nie są.
 • gosiak_75 13.08.08, 07:55
  Znalazłam wydaje mi się ciekawą ofertę wyprawy rowerowej do Maroka
  na trasie Fez – Meknes – Midelt – Er Rachidia – Erfoud – Rissani –
  Tinerhir – Boumalne Dades – Ouarzate - Marrakesz.
  I moje pytanie czy podróżowanie po Maroku rowerem, nawet grupą
  zorganizowaną, gdzie będzie opieka techniczna, itp jest bezpieczne?
  Jak jeżdzą Marokańczycy, bo byłam 2 razy w Egipcie, a tam egipcjanie
  jeżdzą jak piraci. I obawiam się tego samego w Maroku. Poza tym jak
  bardzo uczęszczana jest ta trasa, ktoś był z Was? Z góry dzięki za
  odpowiedzi.  --
  Najlepsi z 1976 :)
 • cattheriine 14.09.08, 10:27
  Mam pytanie:

  jaki język należałby chociaż trochę umieć by porozumieć się z ludźmi w Maroku?
 • kate310 15.09.08, 17:29
  Najłatwiej będzie Ci po arabsku :) o ile go znasz. francuski na
  pewno. a czy równiez angielski przekonam się za dwa tygodnie :)
  czy tez wybierasz się do maroka? trudno na tym forum uzyskac
  jakiekoliwek informacje. ludzie są tu bardzo przemądrzali i zamiast
  udzielać przydatnych informacji mądrzą się ile można. życze Ci
  powodzenia :) jak wrócę napisze coś dla laików :)
 • aisza5 04.11.08, 10:54
  wyborcza.pl/1,90889,5842078,Meknes__W_marokanskim_Wersalu.html
  Urocze, położone nieopodal gór Atlasu 800-tysięczne Meknes,
  oryginalna mieszanka stylów architektonicznych - arabskiego i
  francuskiego. Dużo zabytków i pałaców to powody, dla których miasto
  porównywane jest do francuskiego Wersalu. Niesłusznie pozostaje ono
  w cieniu dwóch wielkich atrakcji Królestwa Maroka - Marrakeszu i
  Fezu. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się także dwa inne ważne
  zabytki - miasteczko Moulay Idriss i ruiny rzymskiego Volubilis.

  ***

  W Meknes uderza spokój i cisza, oczywiście w wydaniu afroarabskim...
  Po harmidrze i nieustannym gwarze Fezu i Marrakeszu wydaje się oazą
  spokoju. Szerokie, wysadzane palmami i kwiatami aleje przypominają
  te z południowo-francuskich czy hiszpańskich miast. Nowa część
  miasta - ville nouvelle - to uporządkowana dzielnica tonąca w
  tropikalnej zieleni, pełna eleganckich willi i nowoczesnych osiedli,
  banków, drogich sklepów, snobistycznych restauracji i patisserii
  (prawie identyczne jak paryskie), w których bogaci mieszkańcy
  popijają z dużych filiżanek wspaniałą, pachnącą kardamonem i
  cynamonem qahwa bil-halib, czyli cafe au lait. Do kawy migdałowe
  croissanty, sorbet z mango albo ociekające miodem ciastka z kaszki
  manny. Nad kafejkami unosi się zapach świeżej mięty, drogich perfum
  oraz dźwięki kiczowatych przebojów rodzimej lub francuskiej
  produkcji. Siedzący przy stolikach goście nieustannie rozmawiają
  przez telefony komórkowe, przeglądając gazety albo stukając w
  klawiatury laptopów. W tle religijne śpiewy dobiegające z
  przejeżdżających samochodów i nawoływania muezinów. Obrazek
  charakterystyczny dla marokańskiego miasta - intrygujące pomieszanie
  kultury francuskiej i arabskiej.

  ***

  Meknes jest stare, bardzo stare. Na początku X w. przywędrowało
  tutaj z gór Atlasu berberyjskie plemię Meknasa i rozbiło swoje
  namioty. Rozwój miasta nastąpił w czasach dynastii Almohadów i
  Merynidów, którzy wznieśli (istniejącą do dziś) medynę i imponujące
  mury obronne, najstarsze w Maroku. Pod koniec XVII w. Moulay Ismail
  ustanowił Meknes stolicą Maroka i wybudował olbrzymi, nigdy
  nieukończony kompleks pałacowy. Wzniósł też mnóstwo mniejszych
  pałaców i pałacyków, bibliotek, szpitali, łaźni i meczetów. Ogromne
  trzęsienie ziemi w 1755 r. (to samo, które zniszczyło Lizbonę) na
  długi czas pozbawiło miasto splendoru i siły politycznej. Na
  początku XX w. było ono główną kwaterą okupacyjnej armii francuskiej
  i areną wielu krwawych starć między Marokańczykami a Francuzami.
  Dopiero po odzyskaniu przez kraj niepodległości w 1956 r. rząd
  przystąpił do odbudowy i modernizacji Meknes, które dzisiaj (z
  Marrakeszem, Fezem i Rabatem) jest jednym z tzw. Cesarskich Miast
  Maroka. Ale to nie ville nouvelle stanowi o głównej atrakcyjności
  Meknes, tylko jego historia.
 • aisza5 28.11.08, 12:40
  W TV HBO komedia włoska z 2007r
  "Zbuntowany nastolatek ucieka z domu, by spełnić marzenie- wyjazd do
  Maroka, a śladem chłopca wyrusza jego ojciec. Aż do happy endu."

  Miłego ogladania!

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.