Dodaj do ulubionych

IMPREZY, KONCERTY CZY WYSTAWY ARABSKIE

 • beduinka 02.11.07, 00:28
  Serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej Konferencji
  pt.


  „Azja i Afryka, wczoraj i dziś”

  • Odbędzie się ona 15.12.2007 roku w Instytucie Archeologii UW.
  Organizowana jest przez Sekcję Azji i Afryki, Stowarzyszenia
  Archeologów Jutra

  • Tematyka obejmuje wszelkie dziedziny w zakresie tradycji, kultury,
  historii, geografii, historii sztuki, podróżnictwa oraz archeologii
  obszarów Azji i Afryki.

  Gośćmi specjalnymi Konferencji jest min. Jerzy Pomianowski, były
  ambasador RP w Japonii.
  Patronat nad konferencją objemuje min. Polskie Radio oraz ZSS IA UW.
  W czasie trwania konferencji odbędą się też imprezy towarzyszące:

  - warsztaty języka indonezyjskiego
  - warsztaty aikido
  - wystawa zdjęć oraz eksponatów "Polscy studenci w krajach Azji i
  Afryki"

  Chętnych do uczestnictwa w konferencji prosimy o kontakt pod mailami
  s.azjiafryki@wp.pl oraz info@saj-archeo.org.
  Zgłoszenia przyjmujemy do 8 listopada.
 • beduinka 02.11.07, 01:08
  Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych
  WGiSR, UW

  zaprasza do udziału w
  I Międzynarodowej Konferencji z cyklu: Dylematy Rozwoju w XXI w.

  pt.
  AFRICA AND THE WORLD IN THE 21ST CENTURY.
  PERSPECTIVES ON DEVELOPMENT


  Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
  Kampus główny UW, Stary BUW

  9-10 listopada 2007 r.

  Konferencja pod patronatem honorowym
  JM Rektor UW prof. dr hab. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow


  Celem Konferencji jest stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń
  między polskimi środowiskami naukowymi, zajmującymi się problemami
  rozwoju Afryki, a wybitnymi uczonymi zagranicznymi z tej dziedziny.
  Przeprowadzenie Konferencji na Uniwersytecie Warszawskim pozwoli na
  pełną i bezpośrednią prezentację polskich osiągnięć, prowadzącą do
  rozszerzenia współpracy naukowców z różnych krajów w dziedzinie
  badań i realizacji międzynarodowych programów rozwojowych w Afryce.

  Konferencja ma otwarty charakter. Zapraszamy wszystkie osoby, którym
  bliskie są problemy Afryki i globalnego rozwoju.

  Program konferencji
  W czasie Konferencji odbędzie się pięć dwugodzinnych sesji
  panelowych, do których wprowadzenia dokonają zaproszeni goście.

  9 LISTOPADA 2007 R., PIĄTEK / 9th NOVEMBER 200R, FRIDAY

  9.30-10.00 Słowo Wstępne
  Welcome Words
  10.00-12.00 Historyczne uwarunkowania rozwoju w Afryce
  Historical Perspectives on African Development
  Jean-Claude Berthelemy
  Grzegorz W. Kołodko
  Penda Mbow
  Jan J. Milewski
  13.00-15.00 Ubóstwo w Afryce: rozmiary, wskaźniki, trendy i kwestie
  moralne
  African Poverty: Dimensions, Measures, Trends & Moral Issues
  Władysław Dowbor
  Maciej Grabowski
  Izabela Łęcka
  15.30-17.30 Gospodarki afrykańskie i wspólnota międzynarodowa:
  rynki, handel, inwestycje
  African Economies and International Community: Markets, Trade,
  Investments.
  Olivier de Boysson
  Andrzej Gąsowski
  Maciej Grabowski
  Richard Mbewe


  10 LISTOPADA 2007 R., SOBOTA / 10th NOVEMBER 2007, SATURDAY

  9.30-11.30 Pomoc dla Afryki: doświadczenia przeszłości i wizje
  przyszłości
  Aid for Africa: Past Experience and Future Perspectives
  Paweł Bagiński
  Ryszard Piasecki
  Eugeniusz Rzewuski
  Ryszard Vorbrich
  12.00-14.00 Afryka i bezpieczeństwo międzynarodowe
  Africa and International Security
  Krzysztof A. Dobrzański
  Krzysztof Karolczak
  Elizabeth Sidiropoulos
  Kamil Zajączkowski


  Po każdej sesji wprowadzającej zapraszamy Państwa do udziału w
  dyskusji. W czasie trwania sesji panelowych dostępne będzie
  tłumaczenie symultaniczne na język polski i angielski.

  W przerwach Konferencji odbywać się będą prezentacje dorobku
  organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju w Afryce i
  propagowania wiedzy o Afryce w Polsce: Simba Friends, Polskiej Akcji
  Humanitarnej, Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego.

  Udział w Konferencji jest bezpłatny.

 • beduinka 03.11.07, 11:10
  W najbliższą środę Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politologii
  Uniwersytety Łódzkiego organizuje całodniową konferencje naukową pt.
  PALESTYNA - POLITYKA, SPOŁECZEŃSTWO, KULTURA
  Zapowiada się bardzo ciekawie, serdecznie zapraszamy!

  PROGRAM KONFERENCJI:

  ROZPOCZĘCIE
  Centrum Szkoleniowo-Konferencyjn e, ul. Kopcińskiego 16/18

  9.00-9.10 - otwarcie konferencji - prof. dr hab. Marek M. Dziekan
  (Łódź)
  9.10-9.40 - wykład inauguracyjny - prof. dr hab. Jerzy Świeca
  (Częstochowa): Funkcjonowanie systemu politycznego Autonomii
  Palestyńskiej po wyborach parlamentarnych w 2006 r.
  9.40-10.10 - przerwa


  PANEL POLITYCZNY
  Centrum Szkoleniowo-Konferencyjn e

  10.00-10.25 - dr Rafał Ożarowski (Gdańsk): Hezbollah a sprawa
  palestyńska
  10.25-10.50 - mgr Arkadiusz Płaczek (Łódź): Hamas - partią rządzącą
  10.50-11.15 - dr Attilia Kovacs (Bratysława): Mucenictvo a visualna
  reprezentacja palestynskych islamskych hnuti
  11.15-11.40 - mgr Artur Wróblewski (Bydgoszcz): Palestyna w cieniu
  fundamentalizmów
  11.40-12.05 - dr Wojciech Szymborski (Bydgoszcz): Podstawowe
  płaszczyzny konfliktu izraelsko-palestyńskiego
  12.05-13.00 - dyskusja


  PANEL SPOŁECZNO-KULTUROWY
  Sala Rady Wydziału WSMiP, ul. Składowa 41/43

  10.00-10.25 - prof. dr hab. Marek M. Dziekan (Łódź): Dżabra Ibrahim
  Dżabra (1919-1994) - życie i twórczość
  10.25-10.50 - dr Yousef Sh'hadeh (Kraków): Palestyńska intifada w
  palestyńskim powieściopisarstwie. Na przykładzie powieści "Bab as-
  Saha" Saha Halify oraz "Ahir man subbiha lahum" (Ten, który wydał
  się ostatnim) Adida Nahawiego
  10.50-11.15 - dr Zbigniew Landowski (Warszawa): Razem, czy
  osobno? "Boska parabola we współczesnej sztuce filmowej w Palestynie
  11.15-11.40 - dr Izabela Kończak (Łódź): Imperatorskie Prawosławne
  Towarzystwo Palestyńskie
  11.40-12.05 - mgr Marta Woźniak (Łódź): Teoria i praktyka
  dziedziczenia w lini żeńskiej w Palestynie
  12.05-12.30 - prof. dr hab. Adnan Abbas (Poznań): Motywy ludowe w
  poezji palestyńskiej
  12.30-13.00 - dyskusja


  PANEL POLITYCZNY
  Centrum Szkoleniowo-Konferencyjn e, ul. Kopcińskiego 16/18

  14.30-14.55 - dr Justyna Zając (Warszawa): Działania UE na rzecz
  demokratyzacji i rozwoju Palestyny
  14.55-15.20 - dr Przemysław W. Turek (Kraków): Ucieczka, wypędzenie
  czy czystki etniczne? Arabowie palestyńscy 1948-1949 w
  historiografii izraelskiej i żydowskiej
  15.20-15.45 - dr Bartosz Wróblewski (Rzeszów): Palestyńskie dylematy
  Królestwa Jordanii (1949-1967)
  15.45-16.10 - mgr Wojciech Grabowski (Gdańsk): Relacje między
  Hamasem a Fatahem po wyborach parlamentarnych 2006
  15.45-16.30 - dyskusja
 • beduinka 18.01.08, 22:22
  W niedzielę (20 stycznia) w Muzeum Etnograficznym w Warszawie ( ul. Kredytowa 1,
  bardzo blisko Zachęty) o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie dotyczące problemów
  Darfuru z dostępem do wody.

  Program imprezy :
  - spotkanie z Piotrem Sasinem (Polska Akcja Humanitarna)
  - spotkanie z Magdaleną Nagórską (Polska dla Darfuru)
  - muzyka afrykańska
  - pokaz filmów i zdjęć

  W trakcie imprezy odbędzie się sprzedaż specjalnych opasek Polskiej Akcji
  Humanitarnej, z której dochód zostanie przekazany na budowę studni w Darfurze.

  WSTĘP WOLNY!!!
 • beduinka 26.02.08, 09:34
  Konferencja kurdologiczna w Poznaniu - 17-18.03

  Pracownia Studiów Kurdologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  W dniach 17-18 marca 2008 (poniedziałek - wtorek) Pracownia Studiów
  Kurdologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje
  Międzynarodową Konferencję Naukową pt. KURDOWIE I KURDYSTAN IRACKI NA PRZEŁOMIE
  XX I XXI WIEKU. Konferencja odbędzie się pod patronatem Jego Magnificencji
  Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Stanisława Lorenca w
  Auli im. Lubrańskiego, Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, Poznań.  Poniedziałek 17.03.2008

  Pierwsza sesja 09.00 - 11.00
  09.00 - 09.30 OTWARCIE OBRAD
  09.30 - 09.50 Prof. dr Mohammad Sadik, The Status of Higher Education in
  Iraqi Kurdistan: An Insider's View

  09.50 - 10.10 Prof. dr hab. Jerzy Hauziński, Pierwsze dynastyczna
  państwa kurdyjskie okresu muzułmańskiego

  10.10 - 10.30 Dr Maria Giedz, Przyczyny aktualnego konfliktu
  turecko-kurdyjskiego

  10.30 - 11.00 DYSKUSJA
  11.00 - 11.15 PRZERWA

  Druga sesja 11.15 - 13.05
  11.15 - 11.35 Prof. dr Kurdistan Mukriyani, The Political Situation of
  Kurdish Women in the South of Kurdistan in the 20th Century
  11.35 - 11.55 Mgr Adrianna Maśko, Doświadczenie walki i oporu w
  opowieściach kurdyjskich kobiet

  11.55 - 12.15 Dr Ronak Mohammed, Kurdish Woman's Role in Iraq in the 20th
  and 21st Centuries

  12.15 - 12.35 Dr Paweł Siwiec, Iracki Kurdystan - wyzwania
  etniczno-religijnej koegzystencji

  12.35 - 13.05 DYSKUSJA
  13.05 - 15.00 PRZERWA OBIADOWA

  Trzecia sesja 15.00 - 16.50
  15.00 - 15.20 Dr Majeed Jafar, Kurds Outside Iraqi Kurdistan Region.
  Faylee Kurds at the Turn of the Century. Challenges, Aspirations, and Opportunities

  15.20 - 15.40 Prof. dr hab. Włodzimierz Malendowski, Kwestia kurdyjska a
  sytuacja międzynarodowe na Bliskim i Środkowym Wschodzie

  15.40 - 16.00 Mgr Ziyad Raoof, Kurdystan iracki - sytuacja polityczna,
  prawna i gospodarcza

  16.00 - 16.20 Dr Maciej Kurcz, Prolegomena do badań antropologicznych
  Kurdystanu irackiego po obaleniu Saddama Husseina

  16.20 - 16.50 DYSKUSJA
  16.50 - 17.05 PRZERWA

  Czwarta sesja 17.05 - 18.55
  17.05 - 17.25 Prof. dr hab. Hassan A. Jamsheer, Umiędzynarodowienie
  sprawy kurdyjskiej po operacji „Pustynna Burza” w 1991 roku

  17.25 - 17.45 Prof. dr hab. Rafał Koliński, Iracki Kurdystan z
  perspektywy archeologa

  17.45 - 18.05 Mgr Krzysztof Lalik, Chrześcijanie w Kurdystanie irackim na
  przestrzeni ostatnich lat

  18.05 - 18.25 Dr Ireneusz Kaminski, Członkostwo Turcji w Unii
  Europejskiej a problem kurdyjski

  18.25 - 18.55 DYSKUSJA


  Wtorek 18. 03.2008

  Pierwsza sesja 09.00 - 10. 50
  09. 00 - 09.20 Dr Przemysław Turek, Region Kurdystanu Irackiego w
  relacji: Irak–Unia Europejska–NATO-Turcja

  09.20 - 09.40 Prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski, Kwestia kurdyjska.
  Przyczyny problemu i ich interferencja

  09.40 - 10.00 Prof. dr hab. Adnan Abbas, Kirkuk a sprawa kurdyjska w Iraku

  10.00 - 10.20 Dr Radosław Fiedler, Iracki Kurdystan w bliskowschodniej
  strategii Stanów Zjednoczonych

  10.20 - 10.50 DYSKUSJA
  10.50 - 11.05 PRZERWA

  Druga sesja 11.05 - 12.55
  11.05 - 11.25 Dr Hatif Janabi, Kultura kurdyjska między poszukiwaniem
  tożsamości a wyjściem z izolacji

  11.25 - 11.45 Mgr Marcin Rzepka, O najnowszych przekładach Biblii na
  język kurdyjski (kurmandżi) – aspekt społeczno- kulturowy

  11.45 - 12.05 Mgr Farhang Muhammad, The Kurdish Modernist Poets

  12.05 - 12.25 Mgr Aleksandra Zamojska, Studenci i studia w irackim
  Kurdystanie w latach 1992-2007

  12.25 - 12.55 DYSKUSJA
  12.55 - 15.00 PRZERWA OBIADOWA

  Trzecia sesja 15.00 - 16.50
  15.00 - 15.20 Pani Ewelina Mirowicz, Kultura Kurdów Fajjskich - pieśni,
  poezja, podania ludowe

  15.20 - 15.40 Dr Fuad Jomma, Kurdowie w Syrii. Aspiracje i oczekiwania

  15.40 - 16.00 Mgr Goran Ezzadin, Various Forms of Celebrating Nauroz in
  Iraqi Kurdistan
  16.00 - 16.20 Mgr Joanna Bocheńska, Wpływ autonomii Kurdystanu irackiego
  na życie społeczne, polityczne i kulturalne Kurdów w Turcji w ostatnich latach

  16.20 - 16.50 DYSKUSJA
  16.50 - 17.05 PRZERWA

  Czwarta sesja 17. 05- 18.45
  17.05 - 17.25 Mgr Janina Owczarek, Proces rozwoju narodu kurdyjskiego

  17.25 - 17.45 Mgr Błażej Grygo, Wybory do Parlamentu Tureckiego w 2007
  roku. Kurdyjskie szanse i zagrożenia

  17.45 - 18.05 Mgr Agnieszka Graczyk-Krupecka, Kwestia odmienności jezydów
  - nieustanne źródło napięćwe współczesnym Iraku

  18.05 - 18.35 DYSKUSJA
  18.35 - 18.45 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI
 • gajasirocco 26.04.08, 11:22
  Koncert Bongi w Palladium
  Łukasz Kamiński 2008-04-25, ostatnia aktualizacja 2008-04-25 17:44

  Jeden z najważniejszych muzyków afrykańskich, bohater walki o
  niepodległość Angoli, Bonga wystąpi w sobotę 26 kwietnia w
  Palladium.
  Jego życie mogłoby posłużyć za scenariusz do filmu sensacyjnego. Z
  doskonałą ścieżką dźwiękową. Bonga urodził się w 1942 r. w Angoli.
  Choć dziś jest znany dzięki pięknej muzyce, świat o nim usłyszał po
  raz pierwszy, kiedy Barceló de Carvalho in Dandé (bo tak wcześniej
  nazywał się nasz bohater) pobił rekord świata w biegu na 400 metrów.
  Później zachwycał kibiców piłki nożnej, grając w Benfice Lizbona.
  Portugalia w tamtym okresie znajdowała się pod rządami
  konserwatywnego reżimu Antonio O. Salazara, który swoich rodaków w
  Portugalii trzymał krótko, jeszcze krócej poddanych w koloniach, w
  tym w Angoli właśnie. Bonga, wykorzystując swoją pozycję gwiazdy
  sportowej, przekazywał tajne wiadomości między rodakami a walczącymi
  o wolność uchodźcami. Reżim Salazara w końcu zorientował się, że
  popularny sportowiec i działacz wolnościowy to jedna i ta sama
  osoba. Bonga zmuszony był do ucieczki. Trafił do Holandii, gdzie w
  1972 r. nagrał płytę "Angola 72", pierwszy ze swoich ponad 30
  albumów. Wolnościowe teksty piosenek nie przypadły go gustu
  marionetkowym władzom Angoli, które wydały nakaz aresztowania
  artysty. Przez kolejne trzy lata więc, aż do uzyskania
  niepodległości przez jego ojczyznę w 1975 r., Bonga błąkał się
  między Niemcami, Belgią i Francją.

  Kiedy Angola stała się wolna, Bonga w końcu mógł zacząć myśleć
  przede wszystkim o muzyce. Na prośbę nowego rządu założył orkiestrę
  Semba Tropical składającą się z rozproszonych dotychczas po świecie
  muzyków. Ale Bonga nie zapomniał o solowej karierze. Z każdą płytą i
  każdym koncertem podbijał serca fanów. Niektórzy zwracali uwagę na
  jego niezwykłą muzykę łączącą "latynoską sentymentalność ze szczyptą
  muzyki cygańskiej i flamenco" (za www.artistdirect.com), wszystkich
  zachwycał głos Bongi, nie dość, że piękny w brzmieniu to
  przepełniony emocjami. "Gdy śpiewał o bólu i zmęczeniu, jego głos
  brzmiał szorstko. Potem, gdy opowiadał o nadziei lepszych czasów,
  jego głos nabierał jaśniejszej, słodszej barwy" - pisał Jon Pareles
  w recenzji z koncertu Angolczyka w Nowym Jorku w 2002 r.

  Jednym z sekretów popularności Bongi jest to, że tak jak nigdy nie
  szedł na kompromisy w sprawach politycznych, tak samo unika
  kompromisów artystycznych. Nigdy nie rozmiękczył swojej korzennej
  muzyki europejskim popem, choć dzięki temu mógłby sprzedać więcej
  płyt.

  Dziś nie sposób wyobrazić sobie współczesnej muzyki afrykańskiej bez
  jego nagrań - wystarczy posłuchać przejmującej ballady "Sodade"
  nagranej przez Bongę w latach 70. (w 1992 r. nagrała ją ponownie
  Cesaria Evora). Mając na koncie wiele złotych i platynowych płyt,
  nominację do nagrody UNESCO, Bonga wciąż pozostaje w takim samym
  stopniu doskonałym muzykiem, jak partyzantem walczącym o wolność i
  pokój, który powtarza, że najważniejsze "by żyć, nie wyrządzając
  krzywdy innym" (za www.piranha.de).

  Bonga wystąpi podczas finału III Festiwalu Filmów
  Afrykańskich "AfryKamera 2008".

  Koncert Bongi odbędzie się w sobotę 26 kwietnia w klubie Palladium
  (ul. Złota 9). Początek o godz. 19.


  --
  sirocco.turystyka.net
 • beduinka 04.05.08, 17:48
  Ropa za krew, krew za wodę. Kogo obchodzi Darfur?

  Centrum Młodych Dyplomatów oraz Polska Akcja Humanitarna we współpracy z Gazetą
  Wyborczą zapraszają na spotkanie:

  Ropa za krew, krew za wodę. Kogo obchodzi Darfur?

  Goście:

  Magdalena Nagórska (koordynator akcji Polska dla Darfuru)

  Justyna Stępień (Polska Akcja Humanitarna)

  Wojciech Makowski (Amnesty International Polska)

  Elena Wasylew (Polska Akcja Humanitarna)

  Michał Olszewski (Blox.pl, Agora)

  Prowadzący:

  Adam Leszczyński, (Gazeta Wyborcza)

  7 V 2008, godz. 17.00, Uniwersytet Warszawski, Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów
  – Potockich

  Program spotkania:

  17.00 - 17.30 Wprowadzenie: Etniczne, ekonomiczne i polityczne uwarunkowania
  konfliktów w Darfurze - Magdalena Nagórska (koordynator akcji Polska dla Darfuru)

  17.30 – 18.00 Kryzys humanitarny w Darfurze i pomoc humanitarna - Justyna
  Stępień (Polska Akcja Humanitarna)po prezentacji swobodna dyskusja

  18.00 – 18.30 Jak do tego doszło? „Niewidzialne” czystki etniczne w Darfurze -
  Wojciech Makowski (Amnesty International Polska)

  18.30 – 18.45 przerwa na kawę/herbatę/ciastka

  18.45– 19.10 Pomoc rozwojowa dla krajów rozwijających się. Elena Wasylew (Polska
  Akcja Humanitarna)

  19.10 – 19.40 Jak poruszyć internautów? Wykorzystanie blogów w informowaniu o
  akcjach społecznych - Michał Olszewski (Blox.pl, Agora)

  19.40 – 20.00 dyskusja panelowa o charakterze nieformalnym.

  20.00 zakończenie spotkania.

  Organizator: Agnieszka Czupryńska (Centrum Młodych Dyplomatów, tel. (+48) 503
  515 124, agnieszka_czuprynska@o2.pl
 • gajasirocco 14.05.08, 23:59
  Dzień Kultury Arabskiej w Poznaniu 17.05 (sobota)
  Zakład Arabistyki i Islamistyki UAM
  wtorek, 13/05/2008
  Studenci i pracownicy Zakładu Arabistyki i Islamistyki Wydziału
  Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają
  ogromny zaszczyt zaprosić na Dzień Kultury Arabskiej, który odbędzie
  się 17.05.2008 w sobotę w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu przy ul.
  Wodnej 27 (Pałac Górków) w godzinach 12.00 – 17.00.

  www.arabia.pl/content/view/291713/155/


  --
  sirocco.turystyka.net
 • aisza5 08.08.08, 14:00
  wyborcza.pl/1,75475,5565631,Przebic_Zorna.html
  Muzyka, wystawy i filmy, a wszystko pod jednym wspólnym
  mianownikiem - próby wskrzeszenia kultury żydowskiej w Poznaniu.
  Dziś rozpoczyna się II Tzadik Poznań Festiwal

  Granica jak szew. Dwa płaty mięsa zszyte jak świeża rana. Tak Lemel
  widzi granicę izraelsko-palestyńską?

  ...Szczegóły na www.tzadikpoznanfestival.pl

  Rozmowa

  z Yairem Dalalem

  mistrzem gry na tradycyjnej lutni arabskiej oud

  Tomasz Handzlik: Jesteś emigrantem?

  Yair Dalal: Urodziłem się w Izraelu, ale moja rodzina pochodzi z
  Bagdadu, skąd musiała uciekać wiele lat temu. Ojciec doskonale
  pamięta tamte czasy i ciągle wspomina rodzinny dom w Bagdadzie,
  opowiada historie ze swojego dzieciństwa i dorosłego życia. Historie
  o tym, jak się kiedyś żyło w tym cudownym mieście.

  Dziś jest już dziadkiem moich dzieci i wcale nie przestał ich
  opowiadać. To jego sposób na zachowanie tradycji i historii naszej
  rodziny.

  Ojciec do dziś trzyma swój stary iracki paszport z pieczątką "wyjazd
  bez możliwości powrotu", która - niestety - wciąż jest aktualna.
  Sytuacja w Bagdadzie jest zbyt trudna, byśmy mogli tam pojechać. To
  wciąż zbyt niebezpieczne dla nas - Żydów z Izraela.

  Jak określiłbyś swoje muzyczne korzenie?

  - Wychowałem się w kulturze irackiej, żydowskiej i arabskiej.
  Wyrosłem, słuchając takich właśnie modlitw i kościelnych pieśni, ale
  też muzyki ludowej i pieśni weselnych.

  To nie wszystko. Jako dziecko słuchałem też brytyjskiego i
  amerykańskiego rockandrolla, piosenek The Beatles, jazzu i bluesa. A
  kiedy zacząłem się uczyć gry na skrzypcach, poznałem europejską
  klasykę. Moja muzyka to obraz mojej duszy i wiedzy, jaką zbierałem
  przez wiele lat. Jest więc we mnie tradycyjna muzyka Żydów i Arabów,
  ale też muzyka Indii i Bałkanów. I to pewnie dlatego jestem w stanie
  swobodnie grać z muzykami klasycznymi, jak też etnicznymi z różnych
  kręgów. Wkrótce wydam kolejną płytę z Band'Orient, nagraną z
  udziałem muzyków jazzowych. Program ten zagramy na festiwalu w
  Poznaniu - to będzie fuzja jazzu z muzyką Wschodu.

  Nazywają cię ambasadorem muzyki Bliskiego Wschodu.

  - Muzykę żydowską i arabską zdecydowałem się grać, gdy zdałem sobie
  sprawę, że za chwilę może ona zupełnie zniknąć z naszej kultury
  wyparta przez pop. Ale najważniejsza jest dla mnie współpraca z
  muzykami pochodzącymi z odmiennych kultur i artystami młodszej
  generacji. Wierzę, że grając z nimi, pokazuję niezwykłe bogactwo i
  prawdziwie artystyczny wyraz wschodniej muzyki.


  Jaką rolę w twoich kompozycjach odgrywa improwizacja?

  - Jest dla mnie bardzo ważna. Kiedy gram jazz, staram się
  improwizować we wschodnim stylu, by stworzyć pewien kolaż. Ale
  czasem też wyłącznie improwizuję. W naszej kulturze ten styl nazywa
  się taqsim i oznacza formę, po jaką muzycy sięgają, by improwizować.

  Działasz także na rzecz pokoju. W 1994 roku występowałeś na gali
  Pokojowej Nagrody Nobla, którą przyznano Icchakowi Rabinowi,
  Szymonowi Peresowi i Jaserowi Arafatowi.

  - Działam na rzecz pokoju, ucząc muzyki dzieci pochodzenia
  żydowskiego i arabskiego jednocześnie. Pokazuję im, jak różne i
  piękne są ich kultury. Uczę pisać muzykę, śpiewać piosenki, a potem
  wszyscy razem bierzemy udział w koncertach na rzecz pokoju. I myślę,
  że to naprawdę skutkuje.

  Co daje dzieciom muzyka?

  - Poczucie wolności. I tolerancję.


  Rozmowy pokojowe. Uścisk dwóch odrąbanych dłoni to symbol polityki
  pustych gestów?

  Yair DalalRok temu impreza była spektakularna. Głównie dzięki
  ekscentrycznemu Johnowi Zornowi i jego słynnej Masadzie. To od nazwy
  nowojorskiej wytwórni Zorna zaczerpnięto tytuł festiwalu. Trudno
  będzie powtórzyć tamten sukces. Ale organizatorzy się nie poddają. I
  w programie znów sporo ciekawych wydarzeń.

  Po raz pierwszy w Polsce wystąpią na festiwalu dwie niezwykłe grupy
  z Izraela: Yair Dalal Band'Orient (8 sierpnia) oraz Albert Beger New
  Quartet (9 sierpnia).
 • aisza5 29.08.08, 19:06
  Tunezja - brama orientu" w Krakowie
  Uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej „Tunezja – brama Orientu”
  autorstwa Anny i Henryka Szaleńców odbędzie się w środę, 3 września
  2008 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.
  Współorganizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo Pascal. Spotkanie
  rozpoczyna się o godzinie 16.00.


  Otwarcie wystawy „Tunezja – brama Orientu” będzie połączone ze
  spotkaniem autorskim z Anną Szaleńcową, której specjalnością są
  kraje basenu Morza Śródziemnego. Podczas jej licznych podróży
  powstały przewodniki po Egipcie i Tunezji wydane przez Wydawnictwo
  Pascal.

  Podczas spotkania zaprezentowane zostaną także unikalne slajdy z
  wypraw autorów wystawy. Będzie także można dowiedzieć się jak
  bezpiecznie podróżować po egzotycznych krajach i nie popadać w
  kłopoty.  Adres spotkania:

  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

  Ul. Rajska 1 (parter, sala nr 53)

  Godzina rozpoczęcia: 16.00
 • aisza5 27.09.08, 18:56
  2.10.2008
  www.polskiemedia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=640&Itemid=42
  Zapraszamy na jedyny koncert goszczącego w Polsce libańskiego
  żeńskiego zespołu, B-Salam Don Bosco który powstał przy
  Salezjańskiej Szkole Technicznej – Don Bosco Technique Fidar w
  Libanie. Wszyscy członkowie należą do Międzynarodowego Wolontariatu
  B-Salam Don Bosco. Pomimo powtarzających się konfliktów, które
  niszczą ich piękną ojczyznę, potrafią zachować pogodę ducha i wiarę
  w lepsze jutro. Swoją postawą i zaangażowaniem na rzecz drugiego
  człowieka, pragną udowodnić, ze pokoj jest możliwy. Muzykę traktują
  jako jeden z najbardziej uniwersalnych sposobów kontaktowania się z
  ludźmi na całym świecie. Wydali swoja autorska płytę CD pod
  tytułem „Mały Anioł”.

  Koncert odbędzie się w dn. 02.10.2008 r. o godzinie 19.00, w
  Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79 w Focarina Caffe.

  Akredytacja na www.polskiemedia.org/formularze/bsalam

  Po koncercie odbędzie się prezentacja książki ŻYCIE OBOK WOJNY –
  Liban 2006. To wydawnictwo jest obszernym kalendarium wydarzeń jakie
  działy się w lipcu i sierpniu 2006 roku, gdy doszło do eskalacji
  konfliktu pomiędzy Izraelem a Hesbollahem, a działania wojenne
  toczyły się na terenie Libanu. To nie tylko zapis faktów z linii
  frontu, to także, a może nawet przede wszystkim, zapis walki o
  przetrwanie i o godność zwykłych ludzi, niezależnie od ich wyznania,
  którzy nie ze swojej woli postawieni zostali wobec ekstremalnych
  wyzwań. Wszystkiego możemy dowiedzieć się „z pierwszej ręki” z
  relacji świadków i uczestników tych wydarzeń, polskich księży,
  których wojna zastała na misji w Libanie.

  Kalendarium uzupełnione zostało bardzo interesującym posłowiem
  zawierającym genezę konfliktu i opis niezmiernie skomplikowanej
  religijnie i politycznie sytuacji w tym państwie. Daje też
  czytelnikowi sposobność do zapoznania się z podstawowymi
  zagadnieniami relacji pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami oraz
  specyfiki działalności misyjnej na tym terenie.

  Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami kolorowymi i czarno-białymi

  Format A5, oprawa miękka foliowana, klejona, l. stron - 112, papier
  offset 80 g/m2, kolorowe wkładki papier kreda 175 g/m2.

 • aisza5 05.10.08, 12:25
  Koncert Narodowej Saudyjskiej Grupy Folklorystycznej
  2008-10-10 @ 12:00 - 2008-10-10

  Saudyjska muzyka folklorystyczna jest żywym elementem historii
  kraju, ukształtowała się dzięki Beduinom, wędrownym plemieniem
  pustynnym. Każda część Półwyspu różni się pod kątem tańca, muzyki
  oraz stroju.  Tradycyjnym tańcem saudyjskim jest taniec mężczyzn z szablami, zwany
  ardha, starodawna tradycja sięgająca korzeniami centralnego regionu
  kraju, Nadżdu. W ardha uczestniczą pieśniarze, tancerze z szablami
  oraz poeta lub narrator.

  W programie:

  ardha العرضة taniec z szablami Beduinów, wykonywany dla uczczenia
  ważnego wydarzenia (centralna część Arabii Saudyjskiej)
  khubaitiالخبيتي taniec weselny (zachodnia części Arabii
  Saudyjskiej).
  samri السامري taniec polegający na recytowaniu poezji beduińskiej w
  rytm bębnów. (północna część Arabii Saudyjskiej)
  liwa الليوة taniec związany z obrzędami żniwnymi
  sif السيف narodowy taniec męski z mieczami.

  Podczas koncertu artyści wykorzystają tradycyjne instrumenty
  Półwyspu Arabskiego:

  rabab (rodzaj lutni)
  anafil (rodzaj trąbki)
  tambur (instrument szarpany, rodzaj lutnii z długą szyjką) oraz
  tamburyn, bęben i gitarę


  Łazienki Królewskie - Amfiteatr
  Aleje Ujazdowskie

  www.kulturalna.warszawa.pl
 • aisza5 17.10.08, 13:33
  www.mnw.art.pl/index.php/pl/wystawy_czasowe/wystawy/art43.html


  Wystawa jest pierwszą w Polsce prezentacją zagadnienia orientalizmu
  w malarstwie polskim XIX i pocz. XX wieku, rozumianego jako jedna z
  kategorii sztuki akademickiej i jako zjawisko będące częścią
  ogólniejszego nurtu w sztuce europejskiej tego czasu, obejmującego,
  poza naszym krajem, m. in. Francję, Anglię, Niemcy i Włochy. Jego
  źródłem było zainteresowanie malarzy europejskich XIX w. Wschodem,
  które pojawiło się na większą skalę w epoce romantyzmu i było
  inspirowane takimi wydarzeniami politycznymi, jak wojna Napoleona w
  Egipcie, zajęcie Algieru przez Francuzów, walka Greków o
  niepodległość czy też wojna krymska. Wielu artystów pełniło wówczas
  rolę swojego rodzaju kronikarzy, reporterów tych wydarzeń. Do
  bliższego poznania Wschodu przyczyniły się także liczne w tym czasie
  ekspedycje naukowe (np. niemieckie, organizowane przez ministra
  Humboldta), w których artyści zatrudniani byli jako rysownicy,
  pomocni w sporządzaniu dokumentacji z tych wypraw. Druga fala
  orientalizmu przypadła na przełom XIX i XX wieku, w związku z
  ożywieniem kolekcjonerstwa w dziedzinie sztuki orientalnej.


  Pod względem topograficznym zainteresowanie Orientem obejmowało
  głównie kraje Bliskiego Wschodu i Afryki północnej, niekiedy Grecję,
  Krym, Albanię, mauretańską Hiszpanię i Sudan. Daleki Wschód był do
  końca XIX w. praktycznie zamknięty dla Europejczyków. Orientaliści,
  bo tak nazywano malarzy zajmujących się tematyką wschodnią,
  przedstawiali najczęściej sceny historyczne i aktualne wydarzenia
  polityczne na Wschodzie, motywy religijne przeniesione we
  współczesną scenerię, haremy i targi wschodnie, pejzaże i zabytki
  architektury, sceny rodzajowe. Częstym źródłem inspiracji była
  literatura piękną, jak choćby „Baśnie z tysiąca i jednej nocy”. W
  sztuce polskiej stanowiły go utwory naszych wielkich romantyków,
  przede wszystkim Mickiewicza i Słowackiego (jego rysunki z podróży
  na Wschód pokazane zostaną także na wystawie).


  Do najbardziej znanych artystów zajmujących się tą tematyką należeli
  we Francji – Alexandre Gabriel Decamps, Eugène Delacroix, Jean
  Antoine Gros, Jean Auguste Dominique Ingres, Horace Vernet, w
  Anglii - Frederick Lewis i Charles Robertson, w Austrii - Carl
  Leopold Müller, w Niemczech - Carl Werner. W Polsce nurt ten cieszył
  się wielkim zainteresowaniem, już chociażby z uwagi na historyczne i
  geograficzne kontakty ze Wschodem, które w przeszłości, w okresie
  sarmatyzmu, zaowocowały szczególnym upodobaniem do przedmiotów
  rzemiosła wschodniego. Do jego najwybitniejszych przedstawicieli
  należeli m. in. Tadeusz Ajdukiewicz (1852 – 1916), Stanisław Kaczor
  Batowski (1866 - 1946), Stanisław Chlebowski (1853 – 1884), Jan
  Ciągliński (1858 – 1913), Aleksander Laszenko (1883 – 1944), Alfred
  Wierusz Kowalski (1849 - 1915), Wacław Pawliszak (1866 – 1905) i
  Franciszek Tepa (1828-1889). Tematyką orientalną zajmowała się
  jednak większość naszych malarzy w XIX wieku, w tym tak znanych, jak
  Józef Brandt (1841 – 1915), Juliusz Kossak (1824 – 1899), Jan
  Matejko (1838 – 1893), Piotr Michałowski (1800 – 1855), żeby tylko
  wymienić najsławniejszych.


  Na wystawie zaprezentowane będą prace wszystkich znaczniejszych
  malarzy polskich, zajmujących się tematyką orientalną, w sumie
  blisko 200 obrazów i ponad 100 rysunków i rycin, pochodzących z
  Muzeów Narodowych w Kielcach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i
  Wrocławiu, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Muzeum w Bielsku
  Białej, Muzeum w Chorzowie, Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze,
  Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Okręgowego w Lesznie, Muzeum
  Zbrojowni na Zamku w Liwie, Muzeum - Zamku w Łańcucie, Muzeum Sztuki
  w Łodzi, Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum Okręgowego w
  Rzeszowie, Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Muzeum Okręgowego w
  Tarnowie, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum Pałacu w Wilanowie,
  Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła
  II w Warszawie, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, a
  także z kolekcji prywatnych. Prace pokazane będą w układzie
  tematycznym, co pozwoli na wydobycie specyfiki polskiego
  orientalizmu – jego podobieństw do nurtów orientalnych w innych
  krajach europejskich i dzielących go od nich różnic.


  Sztuka obca przedstawiona zostanie w niewielkim wyborze, na zasadzie
  kontekstu dla zjawisk występujących w sztuce poleskiej i na
  przykładach prac artystów najwybitniejszych, takich jak Iwan
  Ajwazowski, Eugène Delacroix, Jean Léon Gérome, Horace Vernet i Carl
  Werner.


  Wystawie towarzyszyć będzie naukowy katalog, opracowany przez
  pracowników instytucji wypożyczających obiekty, pod redakcją Anny
  Kozak i Tadeusza Majdy. Nawiąże on do opracowań na temat nurtów
  orientalnych w sztuce XIX wieku w innych krajach, takich jak
  publikacje poświęcone orientalistom włoskim (Caroline Juler, Les
  Orientalistes de l’École italienne, Paris 1987), brytyjskim (Gerald
  Ackerman, British Orientalists, Paris 1994), amerykańskim (Gerald
  Ackerman, American Orientalists, Paris 1994), czy też austriackim
  (G. Frödl, Wiener Orientmalerei im 19 Jahrhundert, Alte und moderne
  Kunst, Wien 1981).
 • aisza5 08.11.08, 16:52
  akcje.interia.pl/a/6wffotz/
  6. WARSZAWSKI FESTIWAL FILMÓW O TEMATYCE ŻYDOWSKIEJ

  W dniach 4 - 9 listopada w KINOTECE oraz w Kinie Świt na Targówku po
  raz szósty odbędzie się Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce
  Żydowskiej.

  Tegoroczna edycja Festiwalu, zapoczątkowanego w 2003 roku, skupia
  się na cyklu filmów z osobą Mistrza Gustawa Holoubka, w których
  Aktor stworzył niezapomniane i wybitne kreacje. Oprócz tego cyklu
  przewidujemy pokazy ok. 44 fabuł i dokumentów w konkursie
  festiwalowym. Wiele miało już swoje tegoroczne premiery i otrzymało
  nagrody na BERLINALE, w CANNES, na Jerusalem FF, na TORONTO FF, od
  AKADEMII WIEDZY I SZTUKI FILMOWEJ i innych. Większość z nich będzie
  premierami wschodnioeuropejskimi. Zakończenie festiwalu to rozdanie
  nagród - KAMER DAWIDA - Grand Prix oraz w poszczególnych kategoriach
  Festiwalu, oraz pokaz filmu LITTLE TRAITOR według opowiadania AMOSA
  OZA.

  Festiwal istnieje niecałe 6 lat, ale ma na koncie wyjątkowe
  dokonania i jest najlepiej rozpoznawalnym festiwalem w tej części
  Europy. W latach 2003-2007 pokazaliśmy łącznie 364 filmy z około 28
  krajów. Pośród wyświetlonych filmów znalazły się filmy uhonorowane
  lub nominowane do: Oskarów, Złotych Palm w Cannes, Niedźwiedzi
  Berlinale, nagród Festiwalu w Karlovych Varach, nagród EMMY, a także
  nagród innych festiwali o międzynarodowej randze. Ari Sandler -
  zdobywca Kamery Dawida 2006 za "West Bank Story" - otrzymał
  Oskara'07 za swój film w tej samej kategorii. W 2007 natomiast roku
  pokazaliśmy dwa filmy nominowane w 2008 roku do Oskara (kategoria
  Najlepszy Film Obcojęzyczny): KATYŃ i izraelski obraz BEAUFORT.

  Honorowe Kamery Dawida w poprzednich latach zostały przyznane:
  Stevenowi Spielbergowi, Woody'emu Allenowi, Romanowi Polańskiemu,
  Andrzejowi Wajdzie.
 • aisza5 11.11.08, 20:24
  www.kontynent.waw.pl/?d=content&typ=1&id=2529
  . Przegląd Filmów Afgańskich
  19:00 - 2008-11-23

  W kinie Luna odbędzie się 2. edycja Przeglądu Filmów Afgańskich
  UWAGA: AFGANISTAN - tym razem z szerszym repertuarem. W programie
  filmy fabularne, dokumentalne i animowane, długometrażowe i krótkie,
  starsze z lat 80. i 90. oraz nowe, nakręcone przez starszych i
  młodszych filmowców, także kobiety.
  ...
 • szamsun 12.11.08, 13:21
  15.11 od godz. 19 w otwartej niedawno libańskiej
  sziszarni 'SZAMSIJA' odbędzie się wieczór gier, pochodzących z
  Bliskiego Wschodu. Można będzie zagrać nie tylko w popularnego tryk
  traka, ale również m.in. w gry starożytne!
  Szamsija mieści się na Starej Ochocie, w pawilonie na rogu Kaliskiej
  i Niemcewicza (aders to Andrzejowska 9).
  Więcej informacji na plakacie:
  tiny.pl/s88r
 • aisza5 16.11.08, 16:07
  Konferencja: Myśliciele i intelektualiści świata muzułmańskiego (UW,
  21 XI)
  Katedra Arabistyki i Islamistyki UW

  Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza
  na konferencję: Myśliciele i intelektualiści świata muzułmańskiego,
  która odbędzie się 21 XI (piątek).  Program sesji:  9.30–9.45
  Powitanie  9.45–10.15
  Prof. UW dr hab. Katarzyna Pachniak (UW) — At-Tauhidi i wczesny
  neoplatonizm muzułmański  10.15–10.45
  Doc. dr hab. Mikołaj Olszewski (IFiS PAN) — Burzliwe losy Awerroesa
  na Zachodzie  10.45–11.15
  Prof. dr hab. Jerzy Hauziński (Akademia Pomorska, Słupsk) —
  Inspiracja muzułmańsko-bektaszycka w twórczości albańskiego
  myśliciela patriotycznego Naima Frashëriego (1846-1900)  11.15–11.30
  Przerwa na kawę  11.30–12.00
  Prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka (UW) — Abd ar-Rahman Munif:
  oblicza tożsamości  12.00–12.30
  Prof. dr hab. Adnan Abbas (UAM Poznań) — ‘Ali al-Wardi – wybitny
  autorytet irackiej socjologii  12.30–13.00
  Dr hab. Ewa Siwierska (UW) — Praca w filozofii Ahmadu Bamby (1849/50–
  1927)  13.00–13.30
  Dyskusja

  13.30–14.30
  Przerwa obiadowa  14.30–15.00
  Prof. dr hab. Marek Dziekan (Uniwersytet Łódzki) — Szauki Dajf (1910-
  2005). Biografia, metoda, bibliografia  15.00–15.30
  Dr Agata Nalborczyk (UW) — Amina Wadud – muzułmańska teolożka czy
  feministka?  15.30–16.00
  Dr Sylwia Surdykowska (UW) — Współcześni myśliciele irańscy o
  religijnych wzorcach przywództwa  16.00–16.30
  Mgr Bogusław R. Zagórski (Collegium Civitas) — Leopold Weiss ze
  Lwowa czyli Muhammad Asad: środkowoeuropejskie korzenie wielkiego
  myśliciela muzułmańskiego XX wieku  16.30–17.00
  Dr Zbigniew Landowski (UW) — Ismaił Gasprinskij (1851-1914)

  17.00–17.30
  Dyskusja podsumowująca

  Miejsce: Uniwersytet Warszawski, sala Brudzińskiego w Pałacu
  Kazimierzowskim

 • szamsun 27.11.08, 04:16
  wróżyć będziemy z wątroby i nie tylko :p
  informacje tu:
  tiny.pl/6xz2

  zapraszam serdecznie!
 • aisza5 27.11.08, 16:46
  Klub Podróży Jarema oraz kino Wisła zapraszają na kolejny pokaz na
  wielkim ekranie kinowym. W niedzielę 30 listopada o godz. 11.00 Ania
  i Marcin Szymczakowie pokażą pokaz slajdów pt Klub Podróży Jarema
  oraz kino Wisła zapraszają na kolejny pokaz na
  wielkim ekranie kinowym. W niedzielę 30 listopada o godz. 11.00 Ania
  i Marcin Szymczakowie pokażą pokaz slajdów pt "Oman - w krainie
  pachnącej kadzidłem".

  Więcej na www.kino.waw.pl


  Więcej na www.kino.waw.pl

 • aisza5 01.12.08, 15:52
  www.terra.waw.pl/terraincognita.html
  TUNEZJA:
  Sobota, 6 grudnia 2008

  godzina 11.00 - 12.30
  TUNEZJA - W POSZUKIWANIU DŻINÓW I PRZYGÓD
  Anna Olej-Kobus i Krzysztof Kobus

  Bismillahi Rahmani Rahim! W imię Allaha Najwyższego - rozpocznijmy
  tę podróż! Jednak czy prawdziwemu podróżnikowi przystoi jechać na
  wyprawę, by na plaży popijać drinki z palemką? Ale kto powiedział,
  że Tunezja to tylko plaże? Wystarczą zaledwie trzy godziny lotu
  samolotem, by przenieść się w świat arabskiej baśni z tysiąca i
  jednej nocy - pełnej barw, muzyki i orientalnego klimatu. Dawna
  rzymska prowincja Africa (od której nazwę wziął cały kontynent)
  zauroczyła Odyseusza, zaś dziś przyciąga egzotycznymi krajobrazami i
  mozaiką kultur. Podczas pokazu wyruszymy by odkryć sekrety górskich
  oaz, spotkać Czerwoną Jaszczurkę i Ekspres do Allaha, zmierzyć się z
  Saharą, przespacerować się po antycznych mozaikach i sprawdzić co
  pozostało po kręconych tu Gwiezdych Wojnach i Quo Vadis. Odwiedzimy
  też współczesnych troglodytów, malownicze warowne ksary, błękitno-
  białe miasteczko Sidi Bou Said a także przekonamy się, czy udało się
  zniszczyć Kartaginę. Kraj ten tak nas zauroczył, że wróciliśmy tu po
  pół roku, jak zwykle w towarzystwie małych podróżników: trzyletniego
  Michasia i półtorarocznego Stasia wraz z nimi pracując nad
  albumem "Tunezja".
  Więcej o wyprawie na stronie: www.malypodroznik.pl

  godzina 13.30 - 15.00
  WIELKI BŁĘKIT - FASCYNUJĄCY PODWODNY ŚWIAT
  Darek Sepioło

  Morza i oceany stanowią 70% powierzchni Ziemi. Większość naszej
  planety to świat z pozoru niedostępny dla człowieka. Jednak o tym,
  że tak nie jest każdego roku przekonuje się coraz więcej ludzi. Pod
  powierzchnią znajduje się bowiem świat tak ciekawy i inspirujący, że
  przyciąga coraz więcej pasjonatów. Każdego dnia odkrywanych jest
  kilkanaście nowych gatunków morskich zwierząt i roślin. Niespotykane
  kształty i kolory na powierzchni ziemi, pod wodą są codziennością.
  Nigdzie na ziemi nie mamy możliwości tak bliskiego kontaktu z dziką
  przyrodą. W podwodnym świecie jesteśmy gośćmi, a zwierzęta morskie
  nie znając człowieka, często po prostu ignorują jego obecność.
  Dzięki temu mamy niepowtarzalną okazję przyglądać się z bliska
  niezwykłym stworzeniom.
  Zapraszamy Państwa na pokaz slajdów Darka Sepioło
  zatytułowany "Wielki Błękit", który jest owocem jego wieloletniej
  fascynacji podwodnym światem. Wyruszymy w podróż po najpiękniejszych
  rafach koralowych na świecie, zajrzymy do wnętrza tajemniczych
  wraków i poznamy ich niezwykłe historie, odkryjemy również magiczne
  wnętrza zalanych jaskiń, które są największym wyzwaniem dla nurków.

 • aisza5 07.12.08, 20:57
  Dzień kultury syryjskiej w Rzeszowie - 10/12

  W imieniu J. M. Rektora Politechniki Rzeszowskiej, Ambasady
  Arabskiej Republiki Syrii w Warszawie oraz Narodowego Związku
  Studentów Syryjskich w Polsce mamy zaszczyt zaprosić na dzień
  kultury syryjskiej, który odbędzie się 10 grudnia 2008 r. o godzinie
  15:00 w Sali P-12 budynku „P” Politechniki Rzeszowskiej przy ulicy
  Poznańskiej 2.


 • aisza5 14.01.09, 19:36
  Jedwabny szlak - historia a teraźniejszość - 30/01 W-wa
  Promocja książki Petera Hopkirka "Obce diabły na Jedwabnym Szlaku".
  Spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2009 r. w Galerii Azjatyckiej,
  ul. Freta 5. Udział zapowiedzieli: Max Cegielski, Wojciech
  Jagielski, prof. Andrzej Kowalczyk, prof. Marek Mejor i Michał
  Łabenda. Wstęp wolny.

  www.dialog.edu.com.pl
 • aisza5 17.01.09, 12:39
  GNIEZNO: BAJKI SZYBKIEGO REAGOWANIA
  Jarosław Mikołajczyk wraz z towarzGNIEZNO: BAJKI SZYBKIEGO REAGOWANIA
  Jarosław Mikołajczyk wraz z towarzystwem Ethno Acustic /E&A ST/
  zaprasza na wieczór tetralno-muzyczny. W programie m.in. Bajka o
  Ziemi Nieświętej.
  Konfraternia Teatralna CAS LARGO, ul. Kościuszki - Gniezno
  22.01.2009 - g.19:00 - wstęp wolny, od lat 16-stu
  ystwem Ethno Acustic /E&A ST/ zaprasza na wieczór tetralno-muzyczny.
  W programie m.in. Bajka o Ziemi Nieświętej.
  Konfraternia Teatralna CAS LARGO, ul. Kościuszki - Gniezno
  22.01.2009 - g.19:00 - wstęp wolny, od lat 16-stu
 • aisza5 11.02.09, 21:20
  www.kontynent.waw.pl/?d=content&typ=1&id=2767
  WYDARZENIA  Chak De Bollywood! Indie-Arabia-Hiszpania
  2009-02-21 @ 21:00

  Chak De Bollywood! - czyli 'Bollywood, do dzieła!'. Tym razem DJ Don
  zaparsza do zabawy w nie tylko rytmach indyjskich hitów bolly,
  kolly, tolly, bhangra, ale także przy muzyce arabskiej i
  hiszpańskiej. W trakcie występ Kashif oraz henna, szisze
 • aisza5 08.03.09, 13:06
  DJ Rami śladami jedwabnego szlaku
  2009-03-12 @ 21:00 - 2009-03-12  Muzyczna podróż śladami jedwabnego szlaku w Dobrej Karmie: brzmienia
  arabskie i hinduskie, egipski folklor, syryjskie rytmy, algierski
  rai, banghra oraz tradycyjnie dużo reggae. Zagra DJ Rami, muzyk
  zespołu Sedativa.  Wstęp wolny.


  DOBRA KARMA
  ul. Górczewska 67
  (wjazd od Al. Prymasa Tysiąclecia)
  Dojazd autobusami: 155, 171, 186, 190, 197, N42, N43 na przystanek
  PKP Koło.

  www.dobrakarma.pl
 • aisza5 22.03.09, 13:28
  DJ Rami: Arabian-Indian sound
  2009-03-26 @ 21:00 - 2009-03-26  Muzyczna podróż śladami jedwabnego szlaku w Dobrej Karmie: brzmienia
  arabskie i hinduskie, a ponadto egipski folklor, syryjskie rytmy,
  algierski rai, banghra oraz tradycyjnie dużo reggae. Zagra DJ Rami,
  muzyk zespołu Sedativa.  Wstęp wolny.


  DOBRA KARMA
  ul. Górczewska 67
  (wjazd od Al. Prymasa Tysiąclecia)
  Dojazd autobusami: 155, 171, 186, 190, 197, N42, N43 na przystanek
  PKP Koło.

  www.dobrakarma.pl
 • szamsun 20.02.09, 12:57
  zapraszamy!
  informacje na plakacie:
  tiny.pl/bh52

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.