04.01.06, 17:01
Toż zoglondnijcie możno i na sie
Niychej tu bydzie wontek - Podlasie
We Siymiatyczach tako i Rudzie
Z Waszom pomocom drapko łon pódzie.
--
forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
Edytor zaawansowany
 • broneknotgeld 04.01.06, 17:12
  Podlasie

  Po te Podlasie Litwa siyngała
  I mazowiecko ziymia je chciała
  Wschod piyrwyj wygroł - no dyć po latach
  Zachod we Wschodzie chce widzieć brata.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.01.06, 22:51
  Krziże Grabarki

  Co mi Grabarki kriże pedziały?
  Rok dwa czy dziesiyńć byda jo cały?
  A jak uklynkna porzykom tako
  Czy coś łodmiynia? Bydzie jednako?
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.01.06, 22:58
  Grabarka 1710

  Starziku świynty - nodzieja dowosz
  Prowodz na wzgorze. -Czy cud sie stanie?
  Toż miyndzy morym a nami stowosz
  Poboczku - usłysz nasze wołanie

  Cud! -Na Grabarce źrodełko trysło
  Trza nom uklynknońć - zmyć grzychy wodom
  Tu przeżyjymy wiela nos prziszło
  -Tako za Panym naszym dyć godom!

  Radość ze życio i dziynkczyniynie
  Rozgłoście wszyskim teroz krziżami
  Zło niych niy ciongnie na pokuszynie
  Bog na ty gorce - żeście niy sami!


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.01.06, 23:04
  Na wschod

  Na wschod z Siymiatycz pewno pódziecie
  Tako i wele krziży bydziecie
  Przeca Grabarka niymi powito
  Kto tu ło cosik sie mie zapyto?
  A jo borocze jako łodpowiym?
  -Możno na forum czegosik dowiym?!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.01.06, 09:09
  Grabarka

  "Czynstochowom" mało wioska
  Cudym tako prawosławio
  Tukej cie przigoni troska
  Pont - nadzieja ludzi zbawio!


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.01.06, 09:11
  "Wzgorze Pokutnicze"

  Grabarka zdo sie krziżym szkryflano
  -Tako po nocy blysłą myśl rano
  Czynsto za grzychym pokuta idzie
  Toż tyn las krziży był jest i bydzie.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.01.06, 09:15
  Na Świynty Gorze

  Cerkiew stanyła na Świynty Gorze
  Nic ze sie tu wypolyła
  Łodbudowano we zgodnym chorze
  Zaś bydzie wszyskich cieszyła.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.01.06, 22:25
  Źrodełko

  Ciyngym toczy swoje wody
  Choć mor już niy tropi
  Dyć trza dzisioj wiyncy zgody
  Łostuda nos topi

  Możno we tym tyż pomoże
  Rzykać tu przidymy
  Dej nom w zgodzie pożyć Boże
  Szczyńśliwsi bydymy.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.01.06, 23:09
  Liw terozki

  Liw terozki żyje cichcym
  Piyrwyj dzioło se nad Liwcym
  Ziymi Liwski dyć stolica
  Mo do dzisioj krase lica.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • czesiula 05.01.06, 17:03
  Czy na Słowiczynie śpiewają słowiki?
  Czy na Tarasach bawią się dzieciaki?
  Czy na Piaskach turyści korzystają ze słońca,
  a na Sadach jabłonie kwitną pachnące?

  Czy ulicą Reja przechadza się poeta?
  Czy na Chopina słychać walce?
  Czy na Wysokiej widać góry?
  Czy Górna pnie się aż pod chmury?

  Oj, zamęt wielki mam już w głowie!!!!
  Kto na pytania mi odpowie?
 • broneknotgeld 05.01.06, 21:03
  Przez Liw

  Z Korony na Litwa przez Liw trza sie kludzić
  W niym kładziesz se na noc i rano łobudzisz
  Zowdy ze grosiwa coś tu tyż łostawisz
  Toz sztela mo profit a ty dobrze bawisz.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 06.01.06, 17:22
  Skond?

  Skond te miano chycioł Liwiec?
  Czy korzynie toploł iwie?
  Skuli sztrofy tako chycioł
  Ktosik ło tym rym uklycioł?


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • czesiula 07.01.06, 07:43
  Liw położony jest we wschodniej części województwa mazowieckiego.
 • arizona13 07.01.06, 08:10
  Mało kto wie,że w Liwie jest zamek...  LIW
  a skraju wsi wśród podmokłych łąk rzeki Liwca znajdują się gotyckie ruiny zamku
  książąt mazowieckich. Pierwotnie istniał tu już w XII wieku drewniano-ziemny
  gród. Strzegł on przeprawy na rzece oraz osłaniał Mazowsze przed najazdami
  Litwinów i Jaćwingów.
  Po koniec XIV w miejsce grodu z inicjatywy księcia mazowieckiego Janusza I
  Starszego przystąpiono do budowy murowanego zamku. Wzniesiony został na
  sztucznej wyspie pośród rzecznych mokradeł. Jako budulca użyto cegły na
  podmurówce z dużych kamieni narzutowych. Wysokie na około 5 metrów mury
  obwodowe zwieńczone krenelażem otaczały dziedziniec o kształcie kwadratu o
  długości boku 32 metry. Wzdłuż muru pł-wsch znajdował się dom mieszkalny
  zwany "domem dużym". Po przeciwnej stronie dziedzińca stał drugi budynek
  zwany "domem mniejszym". Wjazd do zamku prowadził od strony pł-zach.
  Poprzedzała go wysunięta przed lico muru niska wieża otwarta od strony
  dziedzińca wsparta dwoma skarpami. Budowę ukończono w roku 1526 o czy świadczy
  wystawiony księciu rachunek przez mistrza Nicolasa budowniczego zamku.
  W roku 1526 po wygaśnięciu dynastii książąt mazowieckich Mazowsze zostaje
  włączone do Korony. Jednak jeszcze przez 10 lat Ziemią Liwską zarządza księżna
  Anna wdowa po Konradzie III Rudym. W tym okresie zamek zostaje rozbudowany.
  Zostają podwyższone mury obwodowe oraz nadbudowana o jedną kondygnację wieża
  bramna która jednocześnie została zamknięta od strony dziedzińca ścianą z
  otworem bramnym. Również o jedną kondygnację podwyższono "dom duży".
  Okres największej świetności zamku to druga połowa XVI wieku kiedy stał się
  własnością królowej Bony. Wieżę bramna podwyższono wówczas do czterech
  kondygnacji oraz przystosowano do użycia broni palnej. Niestety jak wiele
  polskich zamków również i ten nie oparł się "potopwi szwedzkiemu". Kolejne
  zniszczenia w czasie wojny północnej spowodowały upadek zamku. Od tego momentu
  pozostaje on w ruinie. W roku 1792 na miejscu "domu małego" wzniesiono barokowy
  dwór na potrzeby kancelarii starostwa liwskiego.
  Ciekawa jest historia ruin zamkowych podczas hitlerowskiej okupacji. Początkowo
  Niemcy chcieli je rozebrać na potrzeby obozu w Treblince ale zostali przekonani
  przez miejscowego archeologa że został wzniesiony przez Krzyżaków. Uwierzywszy
  w tą nieprawdopodobną hipotezę nie tylko odstąpili od rozbiórki to jeszcze
  dokonali częściowej rekonstrukcji. Po zakończeniu wojny w wyniku
  przeprowadzonych prac odbudowano zniszczony w XIX wieku dwór oraz dokonano
  rekonstrukcji wieży.
  Obecnie zamek zabezpieczony jest jako trwała ruina. W wyremontowanej wieży oraz
  dworku funkcjonuje muzeum z bogatym zbiorem militariów. Oprócz tego możemy
  zobaczyć fragmenty murów obwodowych i budynku mieszkalnego.

  Ale zdjęć nikt nie zamieszczał...
 • czesiula 07.01.06, 14:03
  I jest tam bardzo pieknie...
 • czesiula 07.01.06, 16:25
  W siemiatyckich zalewach
  też rybki pływają.
  Nie powiedzą nam nigdy,
  czy się dobrze mają.
  Czy woda w nich czysta
  i tafla przejrzysta?
  Nie powiedzą!!!!
  Bo głosu nie mają!

 • czesiula 07.01.06, 19:34
  Już o karpiu zapomniałam,
  w galarecie smaczny był...
  Nie no biedak lepiej pływa
  i nabiera sił!

  Bo go znowu za rok złapią,
  wypatroszą i usmażą...
  Czy wolnością go obdarzą?
 • broneknotgeld 08.01.06, 14:26
  Zowdy karpia wiyncy zjedzom
  Tako myni se dowiedzom
  Pewno ludzom ze tym lepi
  Se myślymy co mu -"hepi".

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.02.06, 21:19
  Liwski zamek

  Mazowsza przed Litwom tyn zamek mioł bronić
  Niklos go budowoł ze cegły czerwony
  Toż ksiyńcia Janusza we tym jest staranie
  Bydzie spokojniejszy jak warownia stanie
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.02.06, 21:22
  Zamek Niklosa

  Zamek wybudowoł majster nad majstrami
  Łon w tym nojzocniejszy - niy byda wos mamić
  Bestoż nom do dzisioj cosik tu łostało
  Chocioż sie wydowo że możno za mało.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 25.02.06, 21:27
  Żołto dama z Liwu

  Po murach zamku kobiyta łazi
  Zowdy jak zygor połnoc wybijo
  Na żoło blyszczy że aże razi
  Dyć se niy myślcie co komedyjo

  Toż duch niywiasty to richtig prawy
  Kero ło zdrada tu posondzali
  Tako do dzisioj ciyngym sie jawi
  Bo jom niywinno na śmierć skozali.  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • czesiula 08.01.06, 15:52
  Czyli mamy sprzeczne informacje, ale nic to...Pozdrawiam.
 • czesiula 08.01.06, 15:59
  Może coś się zmieniło.Z jakiej książki masz dane?
 • broneknotgeld 08.01.06, 21:47
  Ano - zoglondom do przewodnika "Pascala"
  "Polska na weekend". Liw ujyli tam prawie przi Podlasiu, choć tyż uwożajom go
  za bardzi mazowieckie miasto.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.01.06, 21:47
  Mielnik to staro rusko oasada
  Lezy nad Bugym z prawego brzegu
  We tym Podlasiu jak na parada
  Dyć dzisioj zdo sie stanyła w biegu.
  --
  -
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.01.06, 21:52
  Wzgorze Zamkowe

  Niywiela z zamku tukej łostało
  Yno na gorce te resztki wałow
  Znaczoł w historji Mielnik niymało
  Dyć przeca tracioł tyż coś pomału.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.01.06, 21:54
  Prziwilej mielnicki

  Przywilej mielnicki doł krol Aleksander
  Dzisioj stond dyć wiela by poszło na wander.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.01.06, 09:10
  Mielnik 1506

  Tako Zygmunt Stary
  We Mielniku gościoł
  Polske pany proszom
  By korona prościoł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 09.01.06, 09:13
  Piyńćset lot tymu

  Piyńćset lot tymu
  rowno to było
  Możno by latoś
  se powtorzyło

  Toż niy utropa
  Mielnik zaś blyśnie
  Geld łod turystow
  jakiś wyciśnie.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.01.06, 08:36
  Cerkiew

  Cerkiew rusko-bizantyńsko
  W dziewiytnostym wieku zysko
  Krasi Mielnik "cebulami"
  Co sie kończom tyż krziżami.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • czesiula 10.01.06, 19:27
  Mielnik gminą jest bogatą,
  piękny zimą, śliczny latem.

 • czesiula 10.01.06, 19:57
  I co mnie tu przygnało?
  I co ja tu widziałam?
  Co mi tu się spełniło?
  Miłość????
  Miłość!!!!
 • bisbis23 16.01.06, 18:30
  Jak tu do k.. nedzy załorzyc nowy temat !!!.
 • broneknotgeld 28.01.06, 17:54
  Zuzela 1254-1796

  Kanoniki regularne Zuzela czimali
  Tako kmiece dlo Czerwińska tu arbajtowali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • arizona13 28.01.06, 20:07
  Narodzł się w niej człowiek
  I wyszedł z Zuzeli
  Prymasa Tysiąclecia
  W nim wszyscy ujrzeli ...
 • broneknotgeld 30.01.06, 16:45
  3.VIII.1901 - Zuzela

  W Zuzeli pewno siyrpniowe swiynto
  Tu ło prymasie kożdy pamiynto
  Bajtlym łon przeca po wiosce tyroł
  We Bugu kompoł - w kościoł zaziyroł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.01.06, 16:47
  W stary szkole

  W stary szkole co znojdziecie?
  Dyć muzeum tukej przecie
  Ze Prymasa jest dzieciństwym
  A niy cołkym duchowiyństwym.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.01.06, 16:56
  Na świynty Anny

  Na świynty Anny łodpust w Prostyniu
  Toż koniec lipca szczyńśliwszy tukej
  Tego grzyszniki dyć niy łominom
  Ło nowe łaski na życie klupej.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.01.06, 16:58
  Prostyńsko ciga

  Toż na łonka jom niy puście
  Z ciasta - zjydzcie przi łodpuście.
  --
  -
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.01.06, 19:15
  Nur

  Średniowieczny grod warowny
  Czas to przeca richtig downy
  Toż nikogo to niy dziwo
  Że historio tyż jest żywo.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 30.01.06, 16:42
  Wyngrow

  Ksionże mazowiecki tyn Wyngrow lokowoł
  Tako na granicy ze Podlasiym dowoł
  Zocnom historyji zdo sie przeca ksiyngom
  Bestoż ślonskim rymym tyż do niego siyngom.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.01.06, 18:55
  Radziwiłłow

  Toż Radziwiłłow prywatne miasto
  Zdo sie być cyntrum tolerancyji
  Arian luteran kalwinow czas to
  W Wyngrowie tako szczyńśliwi byli.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.01.06, 18:57
  Wyngrow Krasińskich 1664

  Krasińscy byli katolikami
  Toż ło ta wiara wiela tu dbali
  Pospołu jakby z franciszkanami
  Przeca ich tukej tyż pościongali.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.01.06, 18:59
  Zdrzadło Twardowskiego

  Toż richtig Twardowski tym zdrzadłym se bawioł
  Szczyńściym co sie djoboł we niym niy pojawioł.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.01.06, 19:01
  To ci zdrzadło

  Zdrzadło Twardowskiego wiela ponoć woży
  Łoziymnoście kilo - frelkom se niy morzy.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.01.06, 19:03
  Co cie czeko?

  Co cie czeko łoboczysz we zdrzadle
  Yno wierzyć we siyła ci trza
  Joch uwidzioł w niym te karmynadle
  Co mom czynsto na łobiod - dyć ja!
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.01.06, 19:06
  Trza chuchać

  Trza chuchać w zdrzadło
  To ci pokoże
  Jake szkaradło
  Dopaść cie może.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.01.06, 19:08
  Uwidzioł

  Przeca uwidzioł ducha Barbary
  Krol Zygmunt August toz richtig czary
  Twardowski zdrzadłym tym wyrychtowoł
  Czy som zoglondoł? -Sie niy wydowo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.01.06, 19:11
  Napoleon

  Napoleon w zdrzadło blikoł
  Gymbom aż przi tymu tikoł
  Moskwa mu sie pokozoła
  Tyż Helyna co niy pszoła.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 01.02.06, 18:03
  Kościoł Wniebowziyńcio NMP

  Stoji na miejscu stary świontyni
  W szesnostym wieku jom pożar strowioł
  Toz se barokym terozki miyni
  Po protestancku se już niy bawioł
  Dziedzic Krasiński co go fundowoł
  Z Gameren najoł tako Tylmana
  Z katolicyzmym na wiyrchu stowoł
  Ponboczka chwoloł niy yno z rana.

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.02.06, 12:02
  Malowidła kościelne

  Na ścianach w kościele dzieła Palloniego
  Toż musisz zoglondnońć - niy łomijej tego.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.02.06, 22:02
  Dom Gdański XVIII w.

  Kupce ze Gdańska go zbudowali
  Tukej tyż czynsto pomiyszkiwali
  Jak trza sie było na wschod wybiyrać
  Po co na łaska inkszych zaziyrać?

  Profit tyż dowoł tyn zajazd zocny
  Wyngrow w tych czasach zdowoł sie mocny
  Dzisioj kultura no i tyż ksionżka
  Czimie gryfnego sie przeca konska.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 08.02.06, 22:03
  Napoleon w Wyngrowie

  We Domu Gdańskim znoloz kwatera
  Ciynżko by ło to było tam teraz.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.03.06, 08:41
  Kościoł i klasztor Franciszkanow Reformatow
  (1693 - 1706)

  Toż mustrym Tylmana to wszysko stanyło
  Fundnyli Krasińscy - normalne to było
  Aż dziesiyńć tysiyncy florynow wydali
  By mnichy w Wyngrowie tako se miyszkali.


  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 03.03.06, 08:44
  W kościele Reformatow

  Ano - epitafiym znojdziesz Krasińskiego
  Dyć pewnikym tukej niy łominiesz tego
  Złocony kościotrup z łuku szczylo w kruka
  W ptoku znak herbowy dziedzicow trza szukać.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 31.01.06, 19:21
  Starowiejski pałac

  Radziwiłły wpiyrw go mieli
  Ponoć downiyj barokowy
  W neogotyk łoblyc chcieli
  Toż mioł muster w końcu nowy

  Tako dzisioj nos raduje
  I Wieś Staro ciyngym krasi
  NBP niym zawiaduje
  Toż se do piniondza łasi.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 04.02.06, 11:59
  Kościoł Tylmana 1703-1706

  Jan Dobrogost Krasiński tyn kościoł fundowoł
  Tylman ze Gameren tako projektowoł
  W kontrreformacyji dzioło sie to czasie
  Dlo chwały Ponboczka - już to wiysz mamlasie!
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.02.06, 19:10
  Dziesiyńć

  Dziesiyńć zaściankow tu zrachowali
  Szlachciurow możno i żałowali.
  --
  -
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 10.02.06, 19:12
  Zobytki

  Chałpy spichrze i stodoły
  Dziewiytnosty wiek niy goły
  Dyć szanować trza tu wszysko
  I niy niszczyć co jest blisko.
  --
  -
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.02.06, 20:54
  Niymirow

  Piyrwyj z Niymirowa miasto
  Teroz wioski yno czas to
  Chcioż łona letniskowo
  Cosik traci - sie wydowo.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 15.02.06, 20:57
  Wele Białorusi

  Wele Białorusi prawie tyn Niymirow
  Zoglondnij tam kedyś - dyć niy żałuj gyrow.
  --
  -
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 17.02.06, 18:47
  Na ryneczku

  Na ryneczku w Niymirowie
  Kościołu se dziwo czowiek
  Kery richtig miasta miarom
  Wydźwigniony był ze wiarom.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 17.02.06, 18:50
  Kościoł 1780

  Tako Czartoryscy go tu fundowali
  W barok i klasycyzm zocny łoblykali
  Na ewangelistow we środku se dziwosz
  Ze zochwytu tako i gowom pokiwosz.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
 • broneknotgeld 20.02.06, 20:00
  W Ciechanowcu

  Ze Moskwy przez Grodno cis żeś do Warszawy
  W Ciechanowcu nocleg i ździybko zabawy
  Toż miasto urosło już w piytnostym wieku
  Choć życie se kulo tu dzisioj poleku.
  --

  --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka