Dodaj do ulubionych

pytanie do UKE - wypowiedzenie umowy w ERA w 2007r

06.05.09, 10:16
W roku 2007 wypowiedziałem i rozwiązałem umowę w ERA powołując się
na przekazane mnie zmiany do Regulaminu Świadczenia Usług
Telefonicznych przez PTC, na które się nie godziłem – zmiany były
zawarte w ich piśmie z dnia 15-03-2007r. – jak wskazano w tym piśmie
ulega zmianie & 20 i & 27.
Ja powołałem się na & 30 ust. 2 i w terminie 14 dni licząc od dnia
otrzymanie ww. pisma wypowiedziałem umowę w dniu 20-04-2007r.
ERA w związku z tym mnie poinformowała, że nalicza mnie karę umowną
w kwocie 1500zł.
Ja z tą karą się nie godziłem więc napisałem do ERY, że z tym się
nie zgadzam.
Odpisali, że ich to nie interesuje i mam tę kwotę zapłacić.
Ja ich zlekceważyłem i nie zapłaciłem tej kary umownej.
W lipcu 2007r. byłem w ERA i chciałem zawrzeć z ERĄ nową umowę
odmówiono mnie do czasu kiedy nie zapłacę kary umownej.
Więc poszedłem do innego operatora.
Teraz kończy się umowa u innego operatora, więc poszedłem do ERY,
aby zawrzeć z nimi umowę - odmówiono mnie do czasu, kiedy nie
zapłacę kary umownej nałożonej na mnie w 2007r.

Moje pytanie 1: co zrobić, aby w ERA teraz zawrzeć umowę, nie płacąc
tej kary umownej ? Słyszałem, że takie działanie ERY jest nie zgodne
z art. 59 ust. 2 Prawo telekomunikacyjne.

W 2008r. do ERA omyłkowo przesłałem kwotę 150 zł, którą miałem
wysłać na rzecz innego operatora. Obecnie ERA odmawia mnie zwrotu
tej kwoty, twierdząc że zaliczyła tą kwotę na rzecz nałożonej kary
umownej.

Moje pytanie 2: co zrobić, aby w ERA zwróciła mnie tą kwotę omyłkowo
wysłaną na ich rzecz ?

z góry dziękuję za pomoc i czekam na wskazówki.
Edytor zaawansowany
 • natalia_sankowska1 06.05.09, 10:52
  JAkie było uzasadnienie nałożenia kary?
 • wiktora112 12.05.09, 09:34
  uzasadnienie było jednoznaczne - nałożenie kary za rozwiązanie umowy
  wcześniej niż okres, na który została umawa zawarta
 • ekspert.uke 06.05.09, 14:13
  tora112 napisał:

  > W roku 2007 wypowiedziałem i rozwiązałem umowę w ERA powołując się
  > na przekazane mnie zmiany do Regulaminu Świadczenia Usług
  > Telefonicznych przez PTC, na które się nie godziłem – zmiany były
  > zawarte w ich piśmie z dnia 15-03-2007r. – jak wskazano w tym
  piśmie
  > ulega zmianie & 20 i & 27.
  > Ja powołałem się na & 30 ust. 2 i w terminie 14 dni licząc od dnia
  > otrzymanie ww. pisma wypowiedziałem umowę w dniu 20-04-2007r.
  > ERA w związku z tym mnie poinformowała, że nalicza mnie karę
  umowną
  > w kwocie 1500zł.
  > Ja z tą karą się nie godziłem więc napisałem do ERY, że z tym się
  > nie zgadzam.
  > Odpisali, że ich to nie interesuje i mam tę kwotę zapłacić.
  > Ja ich zlekceważyłem i nie zapłaciłem tej kary umownej.
  > W lipcu 2007r. byłem w ERA i chciałem zawrzeć z ERĄ nową umowę
  > odmówiono mnie do czasu kiedy nie zapłacę kary umownej.
  > Więc poszedłem do innego operatora.
  > Teraz kończy się umowa u innego operatora, więc poszedłem do ERY,
  > aby zawrzeć z nimi umowę - odmówiono mnie do czasu, kiedy nie
  > zapłacę kary umownej nałożonej na mnie w 2007r.
  >
  > Moje pytanie 1: co zrobić, aby w ERA teraz zawrzeć umowę, nie
  płacąc
  > tej kary umownej ? Słyszałem, że takie działanie ERY jest nie
  zgodne
  > z art. 59 ust. 2 Prawo telekomunikacyjne.
  >
  > W 2008r. do ERA omyłkowo przesłałem kwotę 150 zł, którą miałem
  > wysłać na rzecz innego operatora. Obecnie ERA odmawia mnie zwrotu
  > tej kwoty, twierdząc że zaliczyła tą kwotę na rzecz nałożonej kary
  > umownej.
  >
  > Moje pytanie 2: co zrobić, aby w ERA zwróciła mnie tą kwotę
  omyłkowo
  > wysłaną na ich rzecz ?
  >
  > z góry dziękuję za pomoc i czekam na wskazówki.

  W odpowiedzi na post uprzejmie wyjaśniam.
  Art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r Prawo telekomunikacyjne
  (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z póź. zm.) zobowiązuje dostawcę
  publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych do powiadomienia
  abonenta o każdej zmianie w regulaminie z wyprzedzeniem co najmniej
  jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w
  życie. Ponadto wraz z powiadomieniem abonent powinien być
  poinformowany o prawie do wypowiedzenia umowy w przypadku braku
  akceptacji zmian, a także o tym, że w razie skorzystania z tego
  prawa operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Jak
  wiemy PTC Sp. z o.o. nie dostosowała się do obowiązujących przepisów
  i nie powiadomiła Abonentów o zmianie regulaminu i przysługującym im
  prawie do wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian.
  PTC dokonując odmiennej interpretacji art. 59 ust. 2 ustawy, narusza
  przepisy żądając od Abonentów zapłaty kary umownej za wypowiedzenie
  umowy w związku ze zmianą regulaminu. Za naruszenie obowiązków
  informacyjnych wobec użytkowników końcowych, w dniu 25 czerwca 2007
  r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożył na PTC Sp. z
  o.o. karę w wysokości 2 mln zł. W konsekwencji tego, iż operator
  nakłada kary, których Abonenci nie płacą, wpisuje ich na listę
  nierzetelnych płatników, w przypadku chęci zawarcia nowej umowy z
  tym samym lub nowym operatorem, ma on prawo uzależnić zawarcie umowy
  od pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej przyszłego Abonenta
  wynikającej z danych będących w posiadaniu dostawcy usług – w tym
  przypadku zaległość za nieuregulowaną kwotę kary nałożoną
  bezpodstawnie na Abonenta. Abonent może uchylić się od zapłaty kary.
  PTC Sp. z o.o. będzie wówczas mogła wystąpić do sądu z roszczeniem o
  zapłatę dochodzonej kwoty. Powstały spór za zgodą obu stron może
  zostać rozwiązany w drodze mediacji prowadzonej przez Prezesa UKE,
  przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Prezesie UKE lub
  przed sądem powszechnym. O pomoc może Pan również zwrócić się do
  Miejskiego bądź Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta. Co do
  drugiego pytania należy wskazać, iż PTC Sp. z o.o. uznaje Pana jako
  dłużnika, stąd zaliczyła wpłatę w wysokości 150 zł na poczet
  płatności nałożonej kary. Kwestia dot. odzyskania tej kwoty może
  zostać rozstrzygnięta przed sądem powszechnym.
  --
  z poważaniem
  Paweł Kucharczyk
  Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • wiktora112 12.05.09, 09:50
  w zakresie mojego pytania 2, czyli odzyskanie kwoty 150zł

  zastanawiam się, czy nie wnieść powództwa cywilnego w trybie

  Rozdział 3 kpc. Postępowanie upominawcze
  Art. 498. § 1. Nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi
  roszczenia pieniężnego
  Art. 499. Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści
  pozwu:
  1) roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
  2) przytoczone okoliczności budzą wątpliwość;
  3) zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia
  wzajemnego;
  4) miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby
  doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

  oczywiście wcześniej występując z wezwaniem o zwrot kwoty 150zł,
  którą wpłaciłem w błędzie, bo taką samą kwotę tego samego dnia
  wpłaciłem do PLUSA.

  czy dobry wybrałem tryb odzyskania kwoty 150zł - a przy okazji, czy
  w ten sposób - taniej i w prostrzym trybie - nie ustalę czy wogóle
  jestem do zobowiązany do zapłaty kary omownej.

  umowę z ERĄ zawiązywałem jako osoba prowadząca działalność
  gospodarczą
 • Gość: gość IP: *.acn.waw.pl 12.05.09, 10:22
  Swoją drogą to przydało by się dobrać do d... Erze za te ich machlojki.

  Ale z drugiej strony patrząc po twojej wypowiedzi wcale nie nie podobały Ci się
  zmiany regulaminu tylko chciałeś się wycwanić i wziąć sobie numer u innego
  operatora i nowy telefon.

  Każdy narzeka na nieuczciwych operatorów tylko szkoda że operatorzy nie mogą
  narzekać na nieuczciwych klientów.
 • wiktora112 12.05.09, 12:53
  jeżeli chodzi o twój sąd w sprawie, to zdaniem moim jest nader
  pochopny nie znając faktycznie całej sprawy.

  dlatego tu rozmawiam z pominięciem detali,
  a rozmawiam tu już z punktu prawnego z fachowcami.

  pzdr gościa
 • Gość: Madziara IP: *.aster.pl 28.05.09, 22:52
  proszę o jasną odpowiedź eksperta UKE: pod kątem ostatniego wyroku
  sądu - jaki jest obecnie status abonentów Ery??? Jeżeli ktoś w 2007
  wypowiedział umowę i musiał zapłacić karę to co teraz? co z obecnymi
  abonentami? Pozdrawiam, M.
 • ekspert.uke 02.06.09, 08:43

  Gość portalu: Madziara napisał(a):

  > proszę o jasną odpowiedź eksperta UKE: pod kątem ostatniego wyroku
  > sądu - jaki jest obecnie status abonentów Ery??? Jeżeli ktoś w
  2007
  > wypowiedział umowę i musiał zapłacić karę to co teraz? co z
  obecnymi
  > abonentami? Pozdrawiam, M.

  należy zauważyć, iż wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 6 maja 2009 r. w
  sprawie apelacji PTC Sp. z o.o. (operatora ERA) od wyroku SOKiK-u
  utrzymującego decyzję Prezesa UKE z dnia 25 czerwca 2007 r. (decyzja
  o nałożeniu kary 2 mln zł) dotyczy wyłącznie decyzji Prezesa UKE w
  sprawie nałożenia kary pieniężnej na PTC Sp. z o.o.
  Jeżeli Abonent wypowiedział umowę w 2007 r., nie akceptując objętych
  wyrokiem zmian w regulaminie i zapłacił odszkodowanie to może żądać
  zwrotu tego odszkodowania (bezpodstawne wzbogacenie po stronie PTC),
  a sprawa będzie rozstrzygana w postępowaniu sądowym. Powyższe odnosi
  się wyłącznie do Abonentów, których dotyczyła zmiana regulaminu
  objęta wyrokiem i którzy wypowiedzieli umowę tytułem braku
  akceptacji wprowadzonych przez operatora zmian do regulaminu.
  Drugi przypadek to taki, w którym Abonent PTC, był i jest nadal
  związany umową z PTC. Abonent PTC ma nadal prawo do wypowiedzenia
  umowy, gdyż brak informacji ze strony PTC nie spowodował wygaśnięcia
  tego prawa. Taki Abonent PTC nie jest zobowiązany do zapłaty na
  rzecz PTC odszkodowania. Przypadek ten odnosi się wyłącznie do
  Abonentów, których dotyczyła objęta wyrokiem zmiana regulaminu i
  umowa, której są stroną i do której zmieniony regulamin się odnosił,
  trwa nadal w niezmienionym kształcie.

  Pozostałym Abonentom takie uprawnienia nie przysługują.

  wyrok SA dotyczący nałożenia kary na operatora, może być argumentem
  w indywidualnej sprawie Abonenta, ale pamiętajmy, że ewentualna
  sprawa Abonenta to sprawa odrębna i tak też będzie rozstrzygana.
  Sprawy będą przez sąd rozstrzygane indywidualnie z uwzględnieniem
  okoloczności konkretnego przypadku. Wobec tego, należy liczyć się z
  tym, że nie zawsze wynik będzie korzystny dla Abonenta.

  --
  z poważaniem
  Paweł Kucharczyk
  Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego
  Urząd Komunikacji Elektronicznej

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka