Dodaj do ulubionych

pytanie do UKE - rozwiązanie umowy - Polkomtel

25.08.09, 17:53
Witam,
mam problem, który postaram się jak najbardziej zrozumiale opisać;)

W dniu 21.08.2009 do mojego Taty zadzwoniła miła Pani ze Stowarzyszenia Sołtysów Wielkopolskich (mój Tata jest sołtysem), z bardzo ciekawą ofertą... Zaproponowała mianowicie "darmowy aparat telefoniczny"... Mój kochany Tatuś, nie zastanawiając się, podał jej swoje dane - nr dowodu osobistego, NIP i PESEL. Telefon miał przysłać kurier.
W poniedziałek, 24.08.2009 Tata odebrał przesyłkę - a w niej telefon komórkowy, aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, i fakturę za telefon (1.22 PLN). Za telefon zapłacił, dokumenty podpisał. Niestety, nie skonsultował wcześniej tego ze mną - "darmowy aparat telefoniczny" okazał się zwykłą umową na abonament między POLKOMTELem (Plus), Stowarzyszeniem Sołtysów Wielkopolskich (zwanym "Abonentem") i moim Tatą - "Użytkownikiem".
W "Aneksie" (umowy nie dostaliśmy) jest jasno napisane, że Użytkownik będzie uiszczał opłaty za usługi telekomunikacyjne itp. Nie ma czasu trwania umowy. Krótko mówiąc Tatuś dał się "wkręcić" miłej Pani z początku mojej wiadomości.

Co możemy zrobić w takiej sytuacji - możemy zrezygnować w ciągu 10 dni od podpisania tego aneksu? Da się w ogóle rozwiązać tego typu umowę bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji?

Pozdrawiam i proszę o pomoc;)

Paweł.
Edytor zaawansowany
 • natalia_sankowska1 25.08.09, 20:12
  Pański ojciec ma 10 dni NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA
  ODLEGŁOŚĆ. Należy wysłać (poleconym zapotwierdzeniem odbioru
  najlepiej) pismo o tym, że odstępuje się od umowy, powodów
  tłumaczyć nie trzeba. W tymze pismie przeba zapytać, gdzie należy
  odesłać otrzymany aparat. Druga strona umowy (PLUS) powinien zwrócić
  1,22zł, ale ponieważ jest to drobna kwota, w tymże pismie mozna
  zrezygnowac z niej - chyba że Pański ojciec ma inną umowę z
  Polkomtelem, wtedy można żądać zaliczenia tej kwoty na poczet
  tamtych opłat.
 • Gość: mk IP: *.chello.pl 25.08.09, 21:15
  Od umowy zawartej na odległość można odstąpić w terminie 10 dni od daty jej
  zawarcia (jeśli jej przedmiotem jest świadczenie usługi) lub wydania towaru
  (jeśli jej przedmiotem jest zakup rzeczy) wyłącznie wówczas, gdy została zawarta
  pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.
  W sprawie ustalić należy, czy stroną umowy jest sołtys (organ samorządowy), czy
  konsument.
 • Gość: p IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.08.09, 23:23
  odstąpienie od umowy przysługuje jedynie konsumentowi, czyli os. prywatnej, a
  nie przedsiębiorstwu, czy stowarzyszeniu (jak zwał tak zwał- jeśli umowa jest na
  podstawie NIPu, regonu to nie ma takiej możliwości)
 • pavel_ukp 27.08.09, 06:20
  No i faktycznie - okazało się, że umowa zawarta jest między Plusem i tym Stowarzyszeniem - nie można w ciągu 10 dni odstąpić od umowy. Dzwoniłem do Biura Obsługi - dowiedziałem się, że mogę napisać reklamację - a w niej opisać sytuację w jakiej się znalazłem - i podkreślić to, że zostałem wprowadzony w błąd przez konsultanta. Jak myślicie, pomoże coś taka reklamacja?
 • Gość: młody IP: *.xdsl.centertel.pl 27.08.09, 11:12
  pomoże, zaproponują rabat na abonament.
 • Gość: p IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 27.08.09, 11:17
  tak naprawdę wszystko zależy od osoby rozpatrującej reklamację, więc ani ty ani
  konsultant DOK nie ma na to wpływu, a z działem reklamacji nie porozmawiasz, bo
  oni przyjmują tylko pisemne wnioski... ale warto spróbować, a jeśli odpowiedzą,
  że nic z tego to w ciągu 14 dni możesz się odwołać od tej decyzji do dyrektora
  departamentu reklamacji... i tak do skutku ;) powodzenia
 • natalia_sankowska1 27.08.09, 11:31
  W zależności od szczegółów wydarzenia mozna spróbować wykorzystać
  możliwość daną przez KC - powolać się na wadę oświadczenia woli.
 • Gość: st IP: *.internetdsl.tpnet.pl 31.08.09, 18:26
  A co w takim wypadku z ew. możliwością odstąpienia od umowy ale między Abonentem
  (stowarzyszenie) a Użytkownikiem (sołtys)? Dalej (bo mam taką samą sytuację), co
  z umową? Nie mam jej egzemplarza, jedynie wspomniany aneks do umowy
  Stowarzyszenia i Polkomtela, ustanawiający mnie użytkownikiem. Nie wiem nawet
  jaki jest abonament - podane są w tabeli 2 i przypisane do nich limity. A do
  tego paczkę i kwity podpisała żona... Jak nie patrzeć wybieg jest cwany i jak
  najbardziej powinien podpadać pod ustawę. Jeśli ma ona chronić przed
  "podejściami" klienta to tu mamy do czynienia z "podejściem" podwójnym i per
  procura.
 • Gość: mk IP: *.chello.pl 31.08.09, 19:23
  Umowa jest ważna. Przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny mają
  zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą dokonującym
  sprzedaży lub świadczącym usługi w ramach prowadzonej działalności a konsumentem.
  Pojęcie konsumenta zdefiniowane zostało w art. 1 pkt. 1 Ustawy o szczególnych
  warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego:
  Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności
  przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę
  rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar
  konsumpcyjny).
 • Gość: st IP: *.internetdsl.tpnet.pl 01.09.09, 10:14
  I cóż zatem? Nikt nie wie o tym zawczasu, że to Stowarzyszenie "wciśnie" mu
  telefon, jest tylko mowa o tym, że Stowarzyszenie "wytargowało" dobre warunki i
  proponuje skorzystanie z nich. I to komu, nawet nie swoim członkom a po prostu
  komuś, kto jest sołtysem. To tak, jakby tą ofertę skierował do np radnych
  miejskich, bo taki sobie pomysł na sprzedaż wymyślił. Nie jest to służbowy
  telefon pana X. Przy tym Stowarzyszenie nie ryzykuje - faktura i dowód wydania
  są w tym samym dniu wystawione przez Polkomtel dla Stowarzyszenia z dopisanymi
  już moimi danymi. I podpisany przez żonę (na "polecenie" pana dostarczyciela
  moim imieniem i nazwiskiem) Aneks z miejsca kieruje wszystko - rachunki itp - do
  mnie. Tu ciekawostka: w przypadku nieopłacenia 2 kolejnych faktur Abonent
  (Stowarzyszenie) przenosi na mnie wszystkie prawa i obowiązki wynikające z
  zawarcia umowy, ja je przyjmuję a Polkomtel na to wyraża zgodę. Chodzi tu
  zapewne o ew. windykację należności już ode mnie a nie od Stowarzyszenia. A jak
  się w tym momencie mają zapisy Ustawy? Bo mieszczę się w 3 m-cach, nic o
  przepisach nie wiem, telefonu z pudełka nie wyciągałem, karty nie wkładałem,
  Umowy na oczy nie widziałem, stawek nie znam itp. 2 m-ce nie płacę, przyjmuję
  prawa i obowiązki wynikające z umowy i co? Mogę wtedy odstąpić? Bo przecież w
  ślad za umową nie mogą pójść wszystkie jej ustalenia - ja to nie firma, nie
  stowarzyszenie a osoba prywatna i jako taka powinienem mieć prawo do uwolnienia
  się. I na koniec wrócę du już zadanego pytania: czy nie ma możliwości podobnego
  "unieważnienia" umowy-aneksu zawartej między Stowarzyszeniem a mną?
 • natalia_sankowska1 01.09.09, 14:41
  Niech Pan napisze do mnie na priva. Jedyna perspektywa, jaka widzę -
  to skorzystanie z możliwości, jakie daje Kodeks Cywilny. Mogłabym
  spróbować skonstruować dla Pana odpowiednie pisma, ale
  potrzebowałabym dodatkowych informacji.
 • Gość: mk IP: *.chello.pl 01.09.09, 21:45
  I podpisany przez żonę (na "polecenie" pana dostarczyciela moim imieniem i
  nazwiskiem)


  To zmienia postać rzeczy. Umowa została sfałszowana i jej postanowienia nie
  wiążą stron. Odrębną kwestią jest odpowiedzialność karna żony z art. 270 § 1 k.k.
  Ja pisałem wcześniej, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje jedynie
  konsumentom. Jeśli świadczona usługa nie jest wykorzystywana do celów związanych
  z ew. prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, wówczas od umowy można
  odstąpić.
  Tu jednak pojawia się problem. Czy stowarzyszenie jest przedsiębiorcą w
  rozumieniu art. 43 k.c.? Przypuszczam, że nie prowadzi ono działalności
  gospodarczej we własnym imieniu, a skoro tak, to przepisy Ustawy ochronie
  niektórych praw konsumentów (...) nie będą miały w tej sprawie zastosowania.
 • Gość: st IP: *.internetdsl.tpnet.pl 02.09.09, 09:52
  Dobrze, ale to do mnie kierowano ofertę. A Art 6.2. mówi "Propozycja zawarcia
  umowy w postaci oferty, zaproszenia do składania ofert lub zamówień albo do
  podjęcia rokowań powinna jednoznacznie i w sposób zrozumiały informować o
  zamiarze zawarcia umowy przez tego, kto ją składa." Czy dobrze się czepiam?
  Skoro ktoś do mnie dzwoni z ofertą to niniejszym (o ile wyraźnie nie zastrzeże,
  że będzie inaczej), przynajmniej przez niedopowiedzenie, sugeruje mi zawarcie
  umowy. I w tym świetle chyba miałby zastosowanie KC Art. 3851 . § 1.
  "Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie
  nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z
  dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy
  (niedozwolone
  postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne
  świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w
  sposób jednoznaczny." Natomiast mój/nie mój status konsumenta, również
  regulowany w KC należałoby rozpatrywać po dogłębnej analizie "działalności"
  Stowarzyszenia i jego (o ile prowadzi działalność gospodarczą) pierwszorzędowy
  rodzaj działalności gosp. (KC Art 384 § 3. "Za konsumenta uważa się osobę, która
  zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością
  gospodarczą."). Chociaż mam to za dalece drugorzędne, wobec tego, że moim
  zdaniem jeśli nawet nie z Polkomtelem, to ze Stowarzyszeniem powinienem
  ja mieć umowę. Wypowiadając się na forum jednocześnie rozmawiam z
  Polkomtelem, Stowarzyszeniem i UKE. Podsumowując - uważam komentowane działania
  za próbę obejścia zapisów ustawy. Składam skargę do UKE z wnioskiem o
  poinformowanie prokuratury. O odzewie dam znać.
 • Gość: st IP: *.internetdsl.tpnet.pl 02.09.09, 11:11
  I oczywiście odsyłam ubezpieczoną do niepromocyjnej wartości telefonu paczkę za
  zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Polkomtela. Wraz z odstąpieniem od
  umowy bez wnikania głębszego co oni prawnie na to - czas 10 dni leci, kopią
  pisma kierowanego do UKE i informacją o szerszej skali problemu i odzewie tegoż
  póki co jedynie (?) w internecie. To powinno nieco Polkomtela "ruszyć". Nikt nie
  lubi jak się o nim źle pisze.
 • ekspert.uke 02.09.09, 14:40
  pavel_ukp napisał:

  > Witam,
  > mam problem, który postaram się jak najbardziej zrozumiale opisać;)
  >
  > W dniu 21.08.2009 do mojego Taty zadzwoniła miła Pani ze
  Stowarzyszenia Sołtysó
  > w Wielkopolskich (mój Tata jest sołtysem), z bardzo ciekawą
  ofertą... Zapropono
  > wała mianowicie "darmowy aparat telefoniczny"... Mój kochany
  Tatuś, nie zastana
  > wiając się, podał jej swoje dane - nr dowodu osobistego, NIP i
  PESEL. Telefon m
  > iał przysłać kurier.
  > W poniedziałek, 24.08.2009 Tata odebrał przesyłkę - a w niej
  telefon komórkowy,
  > aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, i fakturę
  za telefon (
  > 1.22 PLN). Za telefon zapłacił, dokumenty podpisał. Niestety, nie
  skonsultował
  > wcześniej tego ze mną - "darmowy aparat telefoniczny" okazał się
  zwykłą umową n
  > a abonament między POLKOMTELem (Plus), Stowarzyszeniem Sołtysów
  Wielkopolskich
  > (zwanym "Abonentem") i moim Tatą - "Użytkownikiem".
  > W "Aneksie" (umowy nie dostaliśmy) jest jasno napisane, że
  Użytkownik będzie ui
  > szczał opłaty za usługi telekomunikacyjne itp. Nie ma czasu
  trwania umowy. Krót
  > ko mówiąc Tatuś dał się "wkręcić" miłej Pani z początku mojej
  wiadomości.
  >
  > Co możemy zrobić w takiej sytuacji - możemy zrezygnować w ciągu 10
  dni od podpi
  > sania tego aneksu? Da się w ogóle rozwiązać tego typu umowę bez
  ponoszenia jaki
  > chkolwiek konsekwencji?
  >
  > Pozdrawiam i proszę o pomoc;)
  >
  > Paweł.

  Szanowny Panie,
  w odpowiedzi na post wyjaśniam, iż 10-dniowy termin na odstąpienie
  od zawartej umowy na odległość bądź poza lokalem, wynikający z
  ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności
  za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny dotyczy konsumenta
  i zawierania umowy, nie aneksu. Ochrona ta nie ma zastosowania do
  przypadku podpisywania aneksu do umowy. Zatem w opisanym przez Pana
  przypadku nie przysługuje prawo odstąpienie w terminie 10 dni. W
  przedmiotowej sprawie, może Pan zwrócić się do właściwej miejscowo
  Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej (adresy Delegatur UKE z
  podziałem na województwa, znajdują się na stronie www.uke.gov.pl) w
  celu zbadania sprawy na podstawie przedstawionej przez Pana
  dokumentacji.
  Jednocześnie pragnę wskazać, iż warunki rozwiązania, określa
  podpisany przez Pana tatę aneks do umowy.
  --
  z poważaniem
  Paweł Kucharczyk
  Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Gość: st IP: *.internetdsl.tpnet.pl 02.09.09, 15:08
  "Szanowny Panie,
  w odpowiedzi na post wyjaśniam, iż 10-dniowy termin na odstąpienie
  od zawartej umowy na odległość bądź poza lokalem, wynikający z
  ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności
  za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny dotyczy konsumenta
  i zawierania umowy, nie aneksu. Ochrona ta nie ma zastosowania do
  przypadku podpisywania aneksu do umowy. Zatem w opisanym przez Pana
  przypadku nie przysługuje prawo odstąpienie w terminie 10 dni. W
  przedmiotowej sprawie, może Pan zwrócić się do właściwej miejscowo
  Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej (adresy Delegatur UKE z
  podziałem na województwa, znajdują się na stronie www.uke.gov.pl) w
  celu zbadania sprawy na podstawie przedstawionej przez Pana
  dokumentacji.
  Jednocześnie pragnę wskazać, iż warunki rozwiązania, określa
  podpisany przez Pana tatę aneks do umowy.
  --
  z poważaniem
  Paweł Kucharczyk
  Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego
  Urząd Komunikacji Elektronicznej"
  1. Jak mógłbym niby rozwiązać Umowę, skoro jej nie mam a jedynie Aneks?
  Obowiązującej umowy nie mogę też zobaczyć bo Stowarzyszenie jej nigdzie nie
  publikuje, przynajmniej nie w sposób uznany za dostępny. Już nie mówię, że
  pewnie właściwsze byłoby kopię umowy dosyłać Użytkownikowi.
  2. Aneks nie zawiera żadnych informacji dot. rozwiązania umowy. Chyba, że macie
  inne wzory.
  3. Jest to przypadek szczególny próby omijania zapisów Ustawy(...). Po
  śledztwie: 1) ofertę przedstawia prawdopodobnie pracownik autoryzowanego
  przedstawiciela Polkomtel S.A. z firmy 2M projekt z Bydgoszczy. Jak już pisałem
  wcześniej - składając telefonicznie propozycję powinien (a moim zdaniem przez
  domysł robi to)jasno poinformować o zamiarze zawarcia umowy przez tego, kto ją
  składa. Nieudzielenie takiej informacji, zakamuflowanie informacji odmiennej,
  jest, moim zdaniem, próbą wyłudzenia i ograniczeniem praw konsumenta. Zatem -
  skoro "pracownik" Polkomtela dzwoni z ofertą - oczekuję jasnych i
  nieograniczających warunków od Polkomtela. Ergo - powinniśmy "z automatu", ale
  to już ew. sąd, być uznanymi za Abonentów z pełnią praw. A Polkomtel lepiej
  zrobiłby, uderzając się w pierś, wyrzucając (o ile mam rację) 2M projekt i
  Stowarzyszenie za burtę i ratując się przed konsekwencjami nieuprawnionych
  działań. Zanim ktoś władny zrobi to za nich, a nie wątpię, że tak się stanie, do
  czego zamierzam przyłożyć rękę.
 • Gość: st IP: *.internetdsl.tpnet.pl 02.09.09, 15:21
  I przy tym: skoro nie ma zapisów o możliwości odstąpienia od Umowy - a jest
  przekonanie o zawarciu umowy jako os. prywatna i z Polkomtelem (to ostatnie
  poniekąd potwierdza na Aneksie podpis pana z 2M Projekt za Polkomtel), to
  skorzystać należy z Art 10, mówiącego o tym, że przy braku takiej informacji
  mamy 3 m-ce na odstąpienie od umowy (z drobnymi obwarowaniami). Proszę nie
  patrzeć z podziwem, jak to operator czy abonent sprawnie wymanewrował
  Użytkownika, a po prostu znaleźć dziurę w "całym" i sposób, jak z pierwszych
  dwóch spuścić powietrze.
 • Gość: st IP: *.internetdsl.tpnet.pl 15.09.09, 10:46
  I jak? Udało się odkręcić sprawę? Ja czekam na odpowiedź od miejscowego UKE,
  który (przez swoja centralę) zadał pytanie Polkomtelowi. Ale chyba niezależnie
  od tego ruszę jeszcze do UOKiK.u. To chyba najwłaściwszy adres w przypadku
  łamania/ograniczania praw konsumenckich. Przy tym też godzi i w uczciwa
  konkurencję, przywiązując na siłę użytkowników do jednej sieci. Podsumuję swoje
  przemyślenia: ktoś dzwoni. Składa jakąś ofertę. W niedopowiedzeniu, podając czas
  umowy, wysokość abonamentu, operatora itp, pozostawia domysł przyszłego zawarcia
  umowy z tymże operatorem. Później okazuje się to mylnym domysłem. Ale nie to
  jest ważne. Istotne jest to, że skąd i w czyim imieniu by nie dzwoniono, to już
  podając ofertę powinni podać jednoznaczną informację, że właśnie ten kto dzwoni
  (jego mocodawca) zamierza zawrzeć umowę. W przeciwnym razie zostawiają to
  naszemu domysłowi właśnie. W tym miejscu łamią przywoływaną Ustawę i zostajemy
  świadomie i celowo wprowadzeni w błąd. Wnioskując dalej - wyłudza się od nas
  nienależne opłaty za niezamówioną usługę. No niechże się jakiś otrzaskany
  prawnik wypowie, czy nie mam racji. Pomijam KC i oświadczenie woli w błędzie. To
  wtórne. Po co sięgać tylko do obrony w swojej, jednostkowej sytuacji? Nie wolno
  poprzestać na wycofaniu się, bo "nie wiedziałem". Należy ich ukarać za celowe i
  nieprawne sprawienie, że "nie wiedziałem" i utrudnianie doprowadzenia sytuacji
  do zgodnej z prawem i dobrym obyczajem.
 • natalia_sankowska1 15.09.09, 13:57
  Wytłumaczę moją pozycję.
  Powołująć się na błędne oświadczenie woli (dokonane wskutek
  zamierzonych lub nie działań innych osób), a)powołujemy się na
  SYTUACJĘ FAKTYCZNĄ, b)wychodzimy zwycięsko z kłopotliwej sytuacji.
  Owszem, nie da się zrobić tego w interesie ogółu, bo podobne
  oświadczenie - mimo mnogości przypadków na rynku - może być złożone
  i udowodnione jedynie indywidualnie (choc i z powołaniem się na
  stosowany masowy proceder).
  Natomiast odpowiedzią operatora i jego "partnera biznesowego",
  którym się okazało pewne Stowarzyszenie, na zarzut wymyślenia
  wprowadzającego w błąd triku, a więc próby oszustwa (bardzo daleko
  idący zarzut)będzie "żelazny argument": klient świadomie podpisał
  umowę, a więc zapoznał się z warunkami i je zaakceptował. Za każdym
  razem nawet indywidualne udowodnienie próby oszustwa (a nawet mniej
  cięzkiego zarzutu) będzie trudne, a co dopiero udowodnienie, że jest
  to świadomie skonstruowany schemat działań. Strona obwiniana będzie
  się powoływać na to, że jest to tylko jedna z form ofert dla celowej
  grupy klientów i właśnie klienci ją sobie wybierają lub nie
  (podpisując lub nie).
  Ponieważ w grę wchodzą także terminy sądowe, przegapienie których
  moze najbardziej pewną wygraną przemienić w totalną przegraną,
  proponuję INDYWIDUALNIE bronić się w miarę skutecznie.
 • Gość: st IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.09.09, 15:22
  Po pierwsze: mam nadzieję, że dotychczasowe działania coś dadzą, z tym, że
  zapewne tylko indywidualnie. Oczywiście znam możliwości, jakie daje KC, w
  zakresie oświadczenia woli, wyrażonego w błędzie. Jak najbardziej stosowne
  zapisy znajdują tu miejsce. Ale, jak już zauważyliśmy, daje to rozwiązanie
  jednostkowe. Mi natomiast chodzi o zmuszenie do zaprzestania podobnych praktyk,
  tak w wypadku Polkomtela (czy tam Stowarzyszenia), jak i innych operatorów, bo
  zapewne nie jedyny Plus na to wpadł. Na proponowane rozwiązanie mam w końcu rok.
  Jest jeszcze jedna droga: w podpisanym aneksie jest zapis mówiący, że w wypadku
  nieopłacenia 2 kolejnych faktur (jedna już przyszła)Stowarzyszenie (Abonent)
  przenosi na Użytkownika wszystkie zobowiązania wynikające z umowy. Chodzi tu o
  zabezpieczenie Stowarzyszenia przed windykacją należności. Nie mam przed sobą
  rzeczonego Aneksu, ale zapis ten mówi zdaje się o przeniesieniu "wszystkiego".
  Zatem, o ile nie opłacę 2 faktur (a nie opłacę) i szybko przeniosą na mnie całą
  umowę - składam, już jako Abonent pełna gębą, wniosek o odstąpienie od umowy. Da
  się tak (3 m-ce!)? Słowo daję, zły jestem na nich okrutnie. Mniej za "wkręcenie"
  niż za obecne podejście. Doskonale zdają sobie sprawę z "wałka" i teraz krótko
  odpowiadają, że nie ja mam umowę i nie mam prawa od niej odstąpić. Innymi słowy
  wysyłają mnie na drzewo. Na koniec jeszcze słowo do dwóch zapisów z Pani postu.
  1. "Oszustwo" nie jest za mocnym słowem. Nie informują kto chce zawrzeć ze mną
  umowę, choć przy ofercie "na odległość" powinni. Stąd uprawniony domysł, że
  chodzi o umowę z wymienianym operatorem. Owszem, mówią, że dzwonią ze
  Stowarzyszenia. Ale i w tym razie powinna być jasna deklaracja zawarcia umowy z
  tymże. Nie ma jej. Poza tym, najprawdopodobniej dzwoni konsultant/ka pracujący/a
  dla Polkomtela, więc jak może dzwonić "ze Stowarzyszenia"? Podanie informacji o
  woli zawarcia umowy przez tego, z kogo strony dzwoni konsultant, jest warunkiem
  koniecznym do spełnienia. Ergo - zawarta umowa jest nieważna od początku. To
  dość proste rozumowanie ale chyba niepozbawione logiki (prawnej). 2. Ew.
  tłumaczenie, że klient świadomie podpisał umowę odpada - klient nie widział
  umowy, nie ma jej i nie podpisywał. Do piątku/poniedziałku czekam na odpowiedź z
  UKE, potem dobijam się do UOKiK. Tak forma wiązania klientów powinna zostać
  dołączona do katalogu zapisów niedozwolonych w umowach. Jeśli coś mi się rozmija
  z prawem czy ogólnie: sensem, proszę o podpowiedzi i pozdrawiam.
 • natalia_sankowska1 16.09.09, 20:43
  NA pewno nie da się wykorzystać faktu przeniesienia wszystkich praw
  i zobowiązań wskutek niezapłacenia otrzymanych faktur dla
  odstąpienia od umowy zawartej na odległość: jest to zupełnie inna
  sytuacja prawna, aniżeli przewidziana w ustawie. Więc nie ma co
  liczyć na takie wyjście.
  Dobrze, że złożył Pan skargę w UKE, ale nie ma co czekać ze
  złożeniem skargi w UOKiK - u nich także procedura trwa. I temat jest
  w sam raz dla nich.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka