Dodaj do ulubionych

Poronienia nawykowe

IP: 80.72.34.* 10.03.09, 18:41
Witam, mam 37 lat. W wieku 33 lat, a następnie 36 miałam poronienia- w obydwu
przypadkach 8 tygodniowe. Po pierwszym poronieniu nie miałam robionych i
zaleconych żadnych badań; natomiast po drugim lekarz zlecił mi badanie na
toksoplazmozę, Bhcg, badanie i posiew moczu. Wyniki w normie i prawidłowe.
Natomiast wynik badanie nasienia mojego męża stwierdził hiperspermię i
asthenozoospermię. I dalsze leczenie u androloga z zapytaniem, czy ilość
plemników prawidłowych to jest na pewno 18%? Pragnę zapytać, czy tylko takie
badania należy wykonać i co dalej????
Edytor zaawansowany
 • bernadetta116 18.04.09, 15:07
  Ależ skąd!!!!
  Ureaplasma i mycoplasma, clamydia, toxo, hormony- LH, FSH, Testosteron,
  estradiol, prolaktyna, bardzo wazna! TSH, T3, T4.
  DHEA, Test ANA, Friberga, przeciwciala przeciwplemnikowe z krwi OBOJE,
  przeciwciala przeciwjajnikowe OBOJE. FIBRYNOGEN.
  Zapobiegawczo wzięlabym ACARD
 • bernadetta116 18.04.09, 15:10
  Acha i jeszcze jedno. Zaraz po zagniezdzeniu sie zarodka brac LUTEINE lub
  DUPHASTON, naturalny progesteron, ktorego niedobor prowadzi do wczesnych poronien.
  I jeszcze jedno, zrobic badanie na hormon progesteron w 20 dniu cyklu.
 • aagata4 10.09.09, 22:32
  Witaj

  zapraszam na stronę www.poronienie.pl lub na forum dotyczące poronień na gazecie

  tam otrzymasz dużo informacji na ten temat i kontakt ze stowarzyszeniem
  pomagającym po poronieniu rodzinom a także kontak z osobami w podobnej sytuacji
  co Ty,

  po drugim poronieniu należa sie badania genetyczne na kaśe chorych

  luteina lub droższy odpowiednik duphaston to jest uzupelnenie hormonu
  progesteronu ktorego bywa w ciązy za mało i czasem dlatego się roni ... ale
  oczywiście lekarze zlecaja ja zamiast wcześniej sprawdzić poziom progesteronu

  ten acard sie przyda też ( wg mnie warto byłoby też coś na bazie heparyny w
  czasie najbliższej ciąży)- ale to mało ktory lekarz zleca... a jak Twoje inne
  hormony ( FT3 i FT4)
  powinny być na równym poziomie procentowo( dokładniejsze informacje sa na
  poleconych stronach) ? a jak cukier? czy masz w rodzinie osoby chore na cukrzycę
  i tarczycę? ja bym nie poprzestawala na badaniach partnera ...

  popatrz na liste badań na forum, co Ci podpowiada intuicja co nalezy sprawdzić?

  ja dzięki temu że na własną rękę zdobywałam informacje o badaniu urodziłam
  dzieci po dwóch poronieniach ... choć w leczeniu słuchałam sie lekarzy to jednak
  robiłam badania na własną rękę i szukalam lekarzy, którzy umieją interpretować
  te badania - bo czesto sie wycofują mówiąc żebym szła do lekarza który mi to
  zlecił...

  polecam gorąco zarówno informacje n umieszczone na stronach jak i forum i grupy
  wsparcia które działają w większości większych miast w Polce - wiele im zawdzięczam

  pozdrawiam

  Agata
  --
  agent nieruchomości Metrohouse 668830139

  www.poronienie.pl
 • jacek_tomaszewski 14.09.09, 13:40
  Normą jest by odsetek plemników patologicznych nie był większy niż 70%.
  Nawracające poronienia dotyczą 1% kobiet. Według WHO mianem tym określa się
  trzy i więcej następujących po sobie utrat wczesnych ciąż, jednak w praktyce
  klinicznej dwa następujące po sobie poronienia traktuje się jako wskazanie do
  wdrożenia badań, które mają na celu określenie przyczyny niepowodzeń ciążowych.
  Problem nawracających poronień został dostrzeżony przed około 25 laty.
  Prowadzone od tego czasu badania skupiają się na dwóch aspektach: określeniu
  ryzyka kolejnego poronienia i ustaleniu przyczyny niepowodzeń oraz ich leczenia.
  Badania epidemiologiczne potwierdziły, że przebieg pierwszej ciąży ma wpływ na
  kolejne, i tak u kobiety, która nie była w ciąży lub ma dziecko, ryzyko
  poronienia wynosi 5%, natomiast u kobiety, u której jedyna dotąd ciąża
  zakończyła się niepowodzeniem, nawet jeżeli było to poronienie, ryzyko kolejnego
  niepowodzenia sięga 13-20%. Ryzyko to kumuluje się wraz ze wzrostem liczby
  poronień, po dwóch wynosi od 18 do 28%, a po trzech lub więcej od 30 do 45%.
  Określenie „nawracające poronienia” sugeruje, że powtarzające się epizody
  utraty wczesnych ciąż, które mają określoną przyczynę. Przyczyny te zamykają się
  w sześciu kategoriach: genetycznej, anatomicznej, immunologicznej, hormonalnej,
  infekcyjnej i idopatycznej. Wprawdzie poronienia sporadyczne wywoływane są przez
  te same czynniki, jednak udział poszczególnych czynników jest różny, np.
  zaburzenia genetyczne są częstszą przyczyną poronień sporadycznych, a
  nieprawidłowości macicy, poronień nawracających. Jednak w 30% przyczyna
  poronień, mimo intensywnych i często drogich badań, pozostaje niewyjaśniona.
  Ponadto kobiety z powtarzającymi się utratami ciąż mają gorsze prognozy odnośnie
  wyników położniczych w przyszłej ciąży niż kobiety z poronieniami sporadycznymi.
  Również zaawansowany wiek kobiety zwiększa ryzyko kolejnego poronienia.
  Poniżej podaje zasady postępowania u par, które doświadczyły dwóch lub więcej
  poronień ciąż.
  1. Badania genetyczne
  Oboje rodzice powinni poddać się badaniu kariotypu z krwi obwodowej.
  Zważywszy na fakt, że jeden z partnerów spośród 3-5% par z poronieniami
  nawracającymi jest nosicielem zrównoważonej strukturalnej anomalii chromosomów,
  z których najczęstsza jest translokacja Robertsonowska badanie to uważa się za
  niezbędne.
  Powinno ono być rozszerzone o konsultację genetyczną, uwzględniającą w razie
  potrzeby rodzinne badania chromosomalne, rokowanie odnośnie kolejnej ciąży oraz
  wskazania do diagnostyki prenatalnej.
  Należy podjąć działania, aby pacjentki z poronieniami nawracającymi miały
  wykonane cytogenetyczne badania zarodka lub kosmówki w przypadku niepowodzenia
  kolejnej ciąży. Nawracające poronienia mogą być spowodowane chromosomalnymi
  nieprawidłowościami zarodka lub jego strukturalnymi wadami. Jednak w miarę
  wzrostu liczby powtarzających się poronień częstość chromosomalnych
  nieprawidłowości spada, a nieprawidłowy kariotyp poronionego płodu jest dobrą
  prognozą dla kolejnej ciąży.
  2. Ocena anatomii narządów płciowych.
  Ocena ultrasonograficzna macicy należy do podstawowych badań u kobiet z
  nawracającymi poronieniami. Szczególnie obiecujące są badania macicy przy użyciu
  ultrasonografii trójwymiarowej. Częstość wad macicy jako przyczyny nawracających
  poronień określa się od 1,8 do 37,6%. Ta rozbieżność odzwierciedla różnice w
  kryteriach i stosowanej technice dla ustalenia rozpoznania. Wady macicy są
  częściej związane z późnym poronieniem i mogą być przyczyną niewydolności
  cieśniowo-szyjkowej.
  Rutynowe stosowanie hysterosalpingografii jako skriningu dla anomalii macicy u
  kobiet z poronieniami nawracającymi jest dyskusyjne. Uważa się, że nie jest ono
  bardziej swoiste niż nieinwazyjne badanie ultrasonograficzne. Jeżeli natomiast
  wynik badania ultrasonograficznego sugeruje wadę macicy, hysterosalpingografia
  jest jak najbardziej uzasadniona. W przypadku nieprawidłowego
  hysterosalpingogramu należy rozszerzyć diagnostykę o hysteroskopię, a w
  niektórych przypadkach również o laparoskopię. Tylko połączenie tych dwóch metod
  pozwoli na poprawną klasyfikację wad macicy.
  Wszystkim kobietom z poronieniami nawracającymi i stwierdzoną przegrodą w jamie
  macicy grubości powyżej 10mm należy zaoferować wycięcie przegrody w
  hysteroskopii. Operacje te zdecydowanie poprawiają rokowanie odnośnie pomyślnego
  zakończenia kolejnej ciąży. W przypadku macicy dwurożnej nie zaleca się operacji
  hysteroskopowej, zaś „otwarta” chirurgia macicy jest mało efektywna.
  W przypadku klinicznych lub ultrasonograficznych objawów niewydolności
  cieśniowo-szyjkowej w kolejnej ciąży zaleca się założenie szwu okrężnego na
  szyjkę macicy.
  3. Badania immunologiczne
  Czynniki autoimmunologiczne
  U wszystkich kobiet z nawracającymi poronieniami należy oznaczyć przeciwciała
  antyfosfolipidowe, tzn. antykoagulant tocznia lub/i przeciwciała
  antykardiolipinowe IgG i/lub IgM.
  Pierwotny zespół antyfosfolipidowy oznacza występowanie przeciwciał
  antyfosfolipidowych i niepowodzeń ciąży lub zakrzepicy. Niepowodzenia ciąży
  obejmują: trzy lub więcej następujące po sobie poronienia przed 10 tygodniem
  ciąży, jeden lub więcej zgonów morfologicznie prawidłowego płodu po 20 tygodniu
  ciąży, jeden lub więcej zgonów przed 34 tygodniem ciąży, porodów spowodowanych
  ciężkim stanem przedrzucawkowym, rzucawką lub niewydolnością łożyska.
  Przeciwciała antyfosfolipidowe są obecne u 15% kobiet z poronieniami
  nawracającymi, co stanowi dość istotny odsetek w porównaniu z kobietami z małym
  ryzykiem położniczym, u których częstość występowania przeciwciał
  antyfosfolipidowych wynosi mniej niż 2%.
  Mechanizm, przez który przeciwciała antyfosfolipidowe powodują poronienie nie
  jest dokładnie poznany. Najbardziej prawdopodobnym jest zahamowanie funkcji i
  różnicowania trofoblastu, a w późniejszej ciąży zakrzepica w naczyniach
  maciczno-łożyskowych.
  Biochemicznymi wykładnikami pierwotnego zespołu antyfosfolipidowego są dwa
  pozytywne testy wykonane w odstępie przynajmniej 6 tygodni dla antykoagulanta
  tocznia lub przeciwciał antykardiolipinowych w zakresie IgG i/lub IgM obecnych w
  średnich lub wysokich mianach. Za średnie miana przyjęto powyżej 20 jednostek
  GPL lub MPL, natomiast miana powyżej 80 jednostek GPL lub MPL uznawane są za
  wysokie.
  U kobiet z nawracającymi poronieniami związanymi z antyfosfolipidowym zespołem
  odsetek żywych urodzeń z ciąż nie leczonych wynosi tylko 10%. Leczenie aspiryną
  i heparyną istotnie poprawia rokowanie. Badania randomizowane z grupą kontrolną
  wykazały, że odsetek żywych urodzeń u kobiet z poronieniami nawracającymi i
  zespołem antyfosfolipidowym po zastosowaniu samej aspiryny wynosił 40%, a po
  połączeniu niskich dawek aspiryny i heparyny 70%.
  Nie wszystkie jednak wyniki badań są tak optymistyczne. Przeważa pogląd, że
  ciąże związane z zespołem antyfosfolipidowym, mimo leczenia aspiryną i heparyną
  obarczone są wysokim ryzykiem powikłań podczas wszystkich trzech trymestrów.
  Skrining przeciwciał przeciwtarczycowych u kobiet z nawracającymi poronieniami
  nie jest zalecany.
  Czynniki alloimmunologiczne
  Kobietom, które doświadczyły kilku, tzn. 4 i więcej następujących po sobie
  poronień o niewyjaśnionej etiologii można zaproponować wykonywanie następujących
  badań:
  - test limfocytotoksyczny
  - ocena odsetkowej zawartości subpopulacji limfocytów, w tym komórek NK
  - ocena antygenów HLA klasy I i II u obojga partnerów,
  a w przypadku ich nieprawidłowych wyników rozważyć immunoterapię.
  cdn.
 • jacek_tomaszewski 14.09.09, 13:40
  Należy jednak przedstawić pacjentce aktualne trendy, które nie potwierdzają
  skuteczności tego rodzaju leczenia. Przegląd 18 randomizowanych badań z grupą
  kontrolną wykazał, że stosowanie różnych form immunoterapii włącznie z
  immunizacją limfocytami dawcy lub partnera i dożylnym stosowaniem immunoglobulin
  u kobiet z niewyjaśnionymi nawracającymi poronieniami nie zapobiega w sposób
  istotny kolejnym poronieniom. Co więcej pojawiają się głosy, że immunoterapia
  nie powinna być dłużej oferowana kobietom z niewyjaśnionymi poronieniami
  nawracającymi, a rutynowe testy dla HLA i przeciwciał przeciwojcowskich powinny
  być zarzucone.
  4. Badania hormonalne
  Rutynowa ocena stężenia progesteronu w II fazie cyklu, podobnie jak
  mikroskopowe badanie błony śluzowej macicy nie są badaniami obligatoryjnymi u
  kobiet z poronieniami nawracającymi. Nie ma wątpliwości, że niewydolność ciałka
  żółtego i mała produkcja progesteronu może uniemożliwić implantację lub zaburzyć
  wczesny rozwój ciąży.
  Brak jest jednak wiarygodnych metod, które pozwoliłyby zdiagnozować niewydolność
  ciałka żółtego we wczesnej ciąży. Oceniono, że niewydolność ciałka żółtego i
  defekt fazy lutealnej dotyczy od 23 do 50% kobiet z poronieniami nawracającymi,
  jednak w większości stężenie progesteronu i stan endometrium były badane w cyklu
  niekoncepcyjnym. Wiadomo również, że przynajmniej 50% przypadków defektu fazy
  lutealnej rozpoznanego badaniem mikroskopowym współistnieje z prawidłowym
  stężeniem progesteronu. Z drugiej strony nie ma dowodów na to, iż suplementacja
  progesteronem we wczesnej ciąży zapobiega poronieniu, podobnie jak nie ma
  przekonywujących badań odnośnie korzystnego efektu ludzkiej gonadotropiny
  kosmówkowej na rozwój ciąży u kobiet z poronieniami nawracającymi.
  Mikroskopowa ocena endometrium powinna być zarezerwowana dla kobiet z
  podejrzeniem zaburzenia receptywności endometrium. Aby uzyskane informacje były
  wiarygodne, endometrium należy pobrać w tzw. oknie implatacyjnym, tzn. między 7
  a 9 dniem po owulacji. Obecnie zaleca się pozyskiwanie błony śluzowej przy
  pomocy pipelli, co nie wymaga ani znieczulenia, ani hospitalizacji.
  Nie potwierdzono również aby supresja wysokiego stężenia LH przed kolejną ciąża
  u kobiet z poronieniami nawracającymi i zespołem policystycznych jajników
  zwiększała odsetek żywych urodzeń.
  Nie ma też wystarczających dowodów na to, że hyperprolaktynemia stanowi ryzyko
  poronień nawracających.
  5. Ocena czynnika infekcyjnego
  Skrining i leczenie bakteryjnej waginozy oraz zakażenia Chlamydia trachomatis
  we wczesnej ciąży u kobiet, które wcześniej doświadczyły utraty ciąży w drugim
  trymestrze lub przedwczesnego porodu może zmniejszyć ryzyko tych powikłań.
  Natomiast rutynowe badania w kierunku toxoplazmozy, różyczki, cytomegalowirusa i
  wirusa opryszczki nie są pomocne w procesie diagnostyczno-terapeutycznym u
  kobiet z nawracającymi poronieniami.
  6. Badania w kierunku trombofilii wrodzonej
  U wszystkich kobiet z powtarzającymi się poronieniami należy przeprowadzić
  wywiad w kierunku trombofilii. Obejmuje on występowanie choroby
  zakrzepowo-zatorowej, udarów, zawałów, zakrzepicy żylnej oraz choroby wieńcowej
  zarówno u pacjentki, jak i u jej krewnych pierwszego stopnia. Dodatni wywiad
  obliguje do wykonania badań w kierunku mutacji typu Leiden czynnika V, mutacji
  genu protrombiny, stężenia antytrombiny oraz poziomu białka C i białka S.
  Leczenie kobiet z poronieniami nawracającymi i trombofilią wrodzoną polega na
  stosowaniu aspiryny i heparny przed zajściem w kolejną ciążę i przez wszystkie
  trymestry ciąży.
  W etiologii poronień duże znaczenie ma czynnik psychoemocjonalny, dlatego
  troskliwa opieka nad ciężarną, która doświadczyła położniczych niepowodzeń może
  przyczynić się do pomyślnego zakończenia ciąży.
  Diagnostyka i leczenie nawracających poronień powinno mieć miejsce w ośrodkach
  referencyjnych.
  Pozdrawiam
 • Gość: B. IP: *.rzeszow.vectranet.pl 19.09.09, 17:48
  Idż do psychoterapeuty,nie do medyków,którzy rozumieją wyłacznie
  organ.Nikt Ci nie mówił o psychologicznym podłozu zburzeń tego typu?

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka