Dodaj do ulubionych

Przyczyny składowe katastrofy i błędy w locie cz.1

22.08.10, 21:27
1) Próba podchodzenia do lądowania w warunkach poniżej minimów lotniska,
samolotu i pilota mimo:

- ostrzeżeń od dyspozytorów naziemnych, że nie ma warunków do lądowania oraz
podawanych przez nich parametrów widoczności poniżej minimów samolotu przy
takim a nie innym wyposażeniu radionaprowadzającym lotniska, o złej pogodzie
piloci wiedzieli praktycznie od początku nagrania rozmów ...

- ostrzeżeń od kolegów z Jaka40, gdzie ostatni komunikat podany na 4 minuty
przed katastrofą a 2 minuty przed rozpoczęciem schodzenia, wskazywał na
zupełny brak sensu robienia nawet próby podchodzenia,


- świadomości konieczności zachowania maksymalnej ostrożności, ze względu na
rangę przewożonych osób - tu, braku u dowódcy wystarczającego hartu ducha dla
odmówienia ewentualnemu poleceniu lądowania w warunkach gdy nie mógł on
zapewnić możliwie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa tej operacji,

2) Podchodzenie do lądowania po niezgodnej, z zaleceniami karty lotniska,
ścieżce, co wymusiło przyjęcie większej prędkości pionowej, w warunkach gdzie
mniejsza prędkość pionowa dawała większe czasy na ewentualne reakcje pilota.
Do tego większa prędkość spowodowała zamaskowanie wpływu ukształtowania terenu
na wskazania radiowysokościomierza (przy mniejszej Vy, nad tym terenem,
wskazówka, mimo opadania samolotu, raz idzie do przodu raz do tyłu, co mogło
by nawigatorowi czytającemu wysokości, dać do myślenia, że odczytywane
wartości mogą niedokładnie odpowiadać rzeczywistości i spowodować błąd w
nawigacji pionowej. Przy większej wahania wskazówki RW są minimalne i odcinają
obserwatora od informacji o ukształtowaniu terenu.

3) Próba zejścia do niebezpiecznie małej wysokości poniżej minimalnej
wysokości decyzyjnej dla tego lotniska wynoszącej 70m nad powierzchnią
lotniska, na odległości bliższej stacji naprowadzającej.
Z tym wiąże się przestawienie nastawników sygnalizacji radiowysokościomierzy z
początkowej wartości 100m na 70m, bez informowania o tym załogi.

4) Niewykonanie manewru odejścia na minimalnej wysokości decyzyjnej dla tego
lotniska (70m) mimo obowiązku jego wykonania przy braku możliwości realizacji
procesu lądowania (o niemożliwości wiemy, stąd, że pilot usiłował wykonać je
poniżej 20m, co świadczy o braku wystarczającej widoczności nawet na tej
wysokości). Mimo podania informacji głosowej "Odchodzimy" proces ten nie
został uruchomiony Świadczą o tym dwie sprawy:

- rozkład końcowych punktów pomiaru wysokości nie wykazujący zagięcia
charakterystycznego dla realizacji procedury odejścia, wynikającego ze zmiany
prędkości pionowej. W tamtych warunkach przy realizacji odejścia ręcznego czy
na automacie samolot miał prawo obniżyć się o maks. 30m od rozpoczęcia manewru
odchodzenia do rozpoczęcia wznoszenia się, co dało by bezpieczny, co najmniej
30-40m zapas odległości do ziemi.

- wyłączenie automatu ciągu na wysokości poniżej 20m, wskazuje, że nie został
on wyłączony na wysokości 70m kiedy padła komenda/stwierdzenie/pytanie
"Odchodzimy". Poza tym wypowiedzenie słowa „Odchodzimy” przez 2 pilota,
wskazuje, że dowódca realizował plan lotu bez porozumienia z załogą. Wg
instrukcji na wysokości decyzyjnej, dowódca powinien wydać jedną z komend
„Lądujemy” lub „Odchodzimy” (w przypadku tej drugiej powinien uruchomić proces
odchodzenia wciskając przycisk „Uchod” lub przestawiając silniki na ciąg
startowy). Jeżeli tego nie zrobił to ma to zrobić 2 pilot (obowiązkowo
„Odejście” na 2 krąg, z powiadomieniem załogi i przestawieniem silników na
ciąg startowy). Tu ŚWIADOMIE złamano zasady pilotowania opisane w instrukcji
obsługi TU-154M
-
- Wciśnięcie przycisku "Uchod" lub przestawienie dźwigni sterowania silnikami
na tryb startowy powoduje wyłączenie automatu ciągu, sygnalizowane
dźwiękiem, który wystąpił dopiero poniżej 20m

- dodatkowo odległości czasowe wyłączania poszczególnych bloków stabilizacji
parametrów lotu autopilota wskazują, że nie było to robione w panice czyli
pilot nie zdawał sobie do końca sprawy jak blisko ziemi jest i, że na ziemi
mogą być przeszkody typu drzewa, zmniejszające jeszcze dystans bezpieczeństwa
od ziemi. Spowodowało to dodatkowe opóźnienia w realizacji procesu odchodzenia
i w konsekwencji jeszcze większe obniżenie samolotu.
Możliwe, że obniżanie się poniżej 20m zostało zinterpretowane jako normalny
przebieg procesu odchodzenia i dlatego pilot się nie spieszył myśląc, że
wszystko jest OK.

5. Wykorzystanie w fazie podchodzenia do lądowania tylko jednego przyrządu
pokładowego związanego z ruchem w pionie, jakim był radiowysokościomierz, a
brak obserwacji uważnej innych (wysokościomierza barycznego i wariometru) co
spowodowało niezauważenie, że w tamtych warunkach terenowych,
radiowysokościomierz mierzący wysokość względem mocno pofałdowanego terenu
może przekłamywać, przez co pilot nie utrzymuje i tak za ostrej, jak na tamte
warunki ścieżki (lecąc jeszcze ostrzejszą co do nachylenia). W rozmowach
nigdzie nie padł choć jeden odczyt prędkości pionowej, parametru krytycznego w
tej fazie lotu.

6. Ignorowanie ostrzeżeń systemu TAWS wskazujące na świadome działanie:

- ze względu na ilość ostrzeżeń generowanych przez ten system w końcowym
procesie podchodzenia, od odczytu 100m,komunikaty pojawiały się średnio co 2 i
3/10 sekundy, więc trudno by je było przeoczyć.

- trudno też wyobrazić sobie, że w miarę doświadczeni piloci nie wiedzieli, że
nawet mimo braku (o ile tak było) wgranych map lotniska, to jednak system TAWS
jest w stanie ocenić zagrożenie na podstawie sygnałów z radaru (z którego
informacje o odległości są przecież używane przy porównywaniu z mapą terenu)
wskazującego na obecność obiektów odbijających jego sygnał w odległości
mniejszej niż 90 lub 30 sekund lotu samolotu po danej trajektorii.
Edytor zaawansowany
 • absurdello 22.08.10, 22:23
  7. Zła współpraca, podział zadań i wymiana informacji w załodze w czasie lotu.

  7a) Brak pełnej informacji udzielonej załodze co do parametrów lądowania, w
  szczególności brak ogólnej informacji o założonej prędkości pionowej schodzenia,
  co uniemożliwiło np. mechanikowi pokładowemu kontroli tej wartości na swoim
  wariometrze w sytuacji gdy 2 pilot wspomagał pierwszego przy szukaniu ziemi za
  oknem.

  Wg instrukcji samolotu TU154M, 2 pilot powinien podać planowaną prędkość
  schodzenia w momencie wejścia na ścieżkę schodzenia
  Powinien też poinformować załogę o samym fakcie wejścia na ścieżkę, a wygląda,
  że jedyną osobą jaka to zrobiła był dyspozytor, który też spóźnił się z tą
  informacją o prawie kilometr (wg karty ścieżka rozpoczyna się 10.41 km od progu
  pasa, a wygląda, że podano tę informację ok. 9.6 km od progu, choć to
  prawdopodobnie nie miało wpływu na przebieg schodzenia, bo ono się rozpoczęło
  dopiero od dalszej stacji naprowadzania odległej 6.1km od progu pasa)

  7b) Drugi pilot nie obserwował przyrządów pomiarowych - co miał w obowiązku
  (jakby obserwował, to by zauważył, że schodzą ze zbyt dużą prędkością pionową w
  stosunku do założonej i, że wskazania radiowysokościomierza oraz
  wysokościomierza barycznego się rozjeżdżają)

  7c) Brak jasnej informacji dla załogi, co do planowanych czynności związanych z
  podchodzeniem do lądowania.

  7d) Brak konsultacji z załogą decyzji o podchodzeniu do wysokości poniżej
  decyzyjnej. Jednoczesny brak oponowania załogi przy wysokościach poniżej 100, a
  już szczególnie 70m może wskazywać, że taka praktyka łamania przepisów
  lotnicznych miała już miejsce lub/i, że stopień wyszkolenia członków załogi był
  niewystarczający do zauważania niebezpieczeństw związanych z takim zachowaniem
  pilota (w tym także umiejętności rozpoznania, że być może ze względu na sytuację
  stresową ma on zawężoną (w tej sytuacji) zdolność oceny realnych warunków lotu.

  7e) Obciążenie pilota sterującego lotem dodatkową koniecznością śledzenia
  komunikacji radiowej. Komunikację powinien prowadzić nawigator lub drugi pilot,
  a dopiero w ostateczności dowódca (który najwyżej powinien kontrolować
  poprawność odbioru). Nawigator nie znał wystarczająco rosyjskiego (nie odezwał
  się w tym języku, w sensie pełnej komunikacji z ziemią). Drugi też pilot miał
  problem z liczbami po rosyjsku, w zakresie podstawowych parametrów lotu:


  10:12:27,9___1958 Na kursie 0-85, kontynuujemy wznoszenie 9100, Bieławija 19-58.
  10:12:28,9___2pilot (Z naborem do dziewięciu, tak?)/(Z naborem do dziewięciuset?)
  10:12:31,7___Dowódca Do 9100.


  a potem zajął się rozmową z załogą Jak-a i zwalił problem komunikacji z
  dyspozytorem na Dowódcę, czego ten nie powinien robić.

  8) Brak przygotowania parametrów lotu i lądowania przed startem. Kierunek
  lądowania i jego parametry powinny być przygotowane przed startem, a rozmowy
  pokładowe wskazują na brak pełnego omówienia z załogą przebiegu lotu przed jego
  rozpoczęciem. Wygląda też, że część parametrów była liczona już w trakcie lotu
  (fragment z rozpiską o 10:16:45, ustalanie kierunku lądowania. Dopracowywanie
  szczegółów w trakcie lotu mogło skutkować błędami, np wynikającymi z braku
  skupienia i czasu na przemyślenia.
  Zastanawianie się co do kierunku lądowania 26 (259 stopni) świadczy też, że
  piloci nie mieli informacji, że kierunek 08 jest nieczynny dla lądowań (podobno
  już od jesieni 2009, kiedy to rozformowano jednostkę wojskową i zdemontowano
  większość urządzeń wspomagających lądowanie).

  9). Przestawienie nastawnika/nastawników RW ze 100m na 70m bez informowania o
  tym całej załogi. Ze względu na budowę radiowysokościomierza (a w szczególności
  wskaźnika wysokości UW-5) nie da się pomylić przy ustawianiu progu zadziałania
  sygnalizacji o 30m, to musiało być świadome działanie. Możliwe, że ciche
  przestawienie miało też na celu ukrycie tego faktu przed czułym "uchem" mikrofonów.

  10) Błędy w komunikacji radiowej, tak ze strony pilotów jak i dyspozytora:

  10a) Piloci nie potwierdzali wszystkich komunikatów radiowych z ziemi, a także
  wprowadzali dyspozytora w błąd co do trajektorii lotu: oni wiedzieli, że lecą
  niestandardowo, dyspozytor, przy ograniczonej rozdzielczości pionowej
  posiadanego radaru mógł tego nie wiedzieć (odchyłki trajektorii lotu od
  nominalnej ścieżki schodzenia 2.66 stopnia były, w pionie mniejsze niż zdolność
  rozdzielcza radaru). Dodatkowo piloci nie podawali swojej informacji o wysokości
  przez co dyspozytor tylko w przybliżeniu wiedział jak lecą.

  10b) Dyspozytor nieprecyzyjnie podawał odległości na ścieżce. Informacja o
  wejściu na ścieżkę była spóźniona o jakieś 900m w stosunku do tego co jest w
  karcie podejścia (10.41km). Potem zaczął nadganiać, by już na ścieżce podawać
  informację o odległości z lekkim wyprzedzeniem 300-400m. To chyba jednak nie
  grało roli, bo pilot tylko raz potwierdził informacje z ziemi (4km), a i tak
  wiedział, że w pionie jest gdzie indziej niż to dyspozytor widzi.

  10c) Dyspozytor chyba trochę za łatwo odpuścił sobie żądanie od pilotów
  informacji o wysokości, z drugiej strony być może uznał, że i tak nie ma wpływu
  na to co piloci robią. Możliwe, że tu się nałożyły wcześniejsze doświadczenia z
  innymi pilotami, a brak intensywności nacisków wynikł też z tego, że na swoim
  niedokładnym radarze widział ich, prawie do końca, w miejscach gdzie być
  powinni. Ścieżka rzeczywista i ta optymalna przecinają się gdzieś 2500m od progu
  pasa. Dopiero jak samolot zaczął znikać na granicy dolnej widoczności radaru, to
  pojawiły się komunikaty "Gorizont" i odejście.

  10d) Wygląda też, że obie strony rozumiały różnie procedurę lądowania na
  lotnisku wojskowym

  11. Obecność osób postronnych w kabinie w krytycznej fazie lotu jaką jest
  przygotowanie do lądowania i sam przebieg podchodzenia. Nie wiemy jeszcze do
  końca jak wyglądał ich wpływ na proces decyzyjny o podchodzeniu do lądowania,
  choć nie pasujące do niczego zdanie:

  10:31:05,9___Nieznany Podchodzi do lądowania.

  mogło brzmieć: "PodchodziĆ do lądowania", co by wyjaśniało następne wypowiedzi i
  nagłą zmianę postępowania dowódcy, który wcześniej miał silne obiekcje co do
  lądowania.

  12. Brak nasłuchu obu pilotów na częstotliwości dyspozytora. Wg przepisów obaj
  powinni mieć radia nastrojone na częstotliwość dyspozytora a wygląda, że drugie
  radio było na 123.45 MHz, częstotliwości do porozumiewania się 2 samolotów,
  będących W POWIETRZU.

  13. Udzielanie wprowadzających w błąd informacji o szansach na lądowanie przez
  kolegę z Jaka40:

  10:25:05,8___Jak40

  No, nam się udało tak w ostatniej chwili wylądować. No, natomiast powiem
  szczerze, że możecie spróbować
  , jak najbardziej. Dwa APM-y są, bramkę
  zrobili, tak że możecie spróbować, ale.... Jeżeli wam się nie uda za
  drugim razem
  , to proponuję wam lecieć na przykład do Moskwy albo gdzieś.

  Użycie "powiem szczerze, że możecie spróbować" może stworzyć u słuchającego
  mylne wrażenie, że na dole są jednak warunki do lądowania. Wypowiedź pilota z
  Jaka stoi jednak w sprzeczności z treścią informacji podanej przez niego 16s
  wcześniej, na temat widoczności będącej poniżej minimów TU154M. A JEDNAK DWA
  RAZY POWTÓRZYŁ: 'MOŻECIE SPRÓBOWAĆ" choć wiedział, że za pierwszym razem im się
  nie uda, co jest w stenogramie !!!

  14. Ze strony organizacji całego lotu. Brak zapasów bezpieczeństwa czasowego na
  nieprzewidziane sytuacje, właśnie typu pogorszenie pogody, stworzyło sytuację
  stresową, w której podjęto błędne decyzje o sposobie dokończenia lotu.

  15. Zbyt duży wpływ pasażerów (ogólnie pojętych, chodzi o zasadę a nie konkretne
  osoby) na proces realizacji lotu, poczynając od harmonogramu, po szczegóły
  techniczne jego realizacji, to powinno być ściśle rozdzielone z powodów
  bezpieczeństwa. Pasażerowie nie mają wiedzy co do parametrów lotu i koniecznych
  limitów bezpieczeństwa, co może prowadzić do błędnej oceny sytuacji.
  Jednocześnie różne zależności służbowe NIE WYŁĄCZONE na czas lotu
 • igor_uk 22.08.10, 22:39
  absurdello( Pawel) chyle czolo przed toba. Opisales wszystko w sposob
  wiaaregodny i do tego bardzo wstrzemiezliwy. postaral sie nie obarczyc nikogo
  wina za wypadek,a tylko wskazal przyczyny ktore do tego wypadku doprowadzily. w
  summie nic nowego twoj watek nie wnosi,o tym, wszystkim ty,osobiscie,wiele razy
  pisales,ale tym razem,ja tak widze,ty postaral sie pozbierac to wszystko do kupy.
  Pozdrawiam. igor.
 • you-know-who 23.08.10, 00:09
  nie doczytalem sie tylko punktu o braku orientacji co do odleglosci od
  pasa,
  ktora to sytuacja musiala zajsc wskutek zlej organizacji pracy zalogi
  (CRM). otoz tempo opadania nie jest tak wazne (dopoki jest < 7m/s) jak
  odleglosc od pasa. moze pomylenie w gps-ie blizszego markera i progu
  pasa spowodowalo falszywe przeswiadczenie kapitana, ze do pasa juz
  blisko. takie informacje kapitan mogl zlecic raportowac nawigatorowi.
 • absurdello 23.08.10, 01:16
  Przypuszczam, że odległość od pasa to miała wyjść niejako sama z prędkości schodzenia, prędkości lotu i określonego punktu startowego.
  Prosta symulacja: czas, odległość, wysokość dla Vy=5.9m/s i dla Vy=6.9m/s

  Odległość=6100m-czas*77.8 m/s (77.8 m/s -> 280 km/h)
  H=450m-Vy*czas
  Nachylenie ścieżki 1: arc tan(Vy1/Vx)=arc tg(5,9/77,8)=4.34 stopnia
  Nachylenie ścieżki 2: arc tan(Vy2/Vx)=arc tg(6.9/77,8)=5.07 stopnia
  Różnica 1 m/s prędkości pionowej daje0.73 stopnia różnicy nachylenia
  ścieżki schodzenia ... a po 5km jesteśmy 64m niżej niż planowaliśmy i prawie kosimy anteny bliższej stacji, do tego wciąż będąc nad podnoszącym się zboczem jaru

  A symulacja jest dla równego terenu, a tam teren był porypany, co przy kontroli schodzenia radiowysokościomierzem zamiast wariometrem dało efekt tego dogięcia o 0.7 stopnia w dół ...  Czas_______Odległość___H(5,9m/s)___H(6,9m/s)
  00__NDB61__6100,0_____450,0_______450,0_____dalsza radiolatarnia
  01_________6022,2_____444,1_______443,1
  02_________5944,4_____438,2_______436,2
  03_________5866,6_____432,3_______429,3
  04_________5788,8_____426,4_______422,4
  05_________5711,0_____420,5_______415,5
  06_________5633,2_____414,6_______408,6
  07_________5555,4_____408,7_______401,7
  08_________5477,6_____402,8_______394,8
  09_________5399,8_____396,9_______387,9
  10_________5322,0_____391,0_______381,0
  11_________5244,2_____385,1_______374,1
  12_________5166,4_____379,2_______367,2
  13_________5088,6_____373,3_______360,3
  14_________5010,8_____367,4_______353,4
  15_________4933,0_____361,5_______346,5
  16_________4855,2_____355,6_______339,6
  17_________4777,4_____349,7_______332,7
  18_________4699,6_____343,8_______325,8
  19_________4621,8_____337,9_______318,9
  20_________4544,0_____332,0_______312,0
  21_________4466,2_____326,1_______305,1
  22_________4388,4_____320,2_______298,2
  23_________4310,6_____314,3_______291,3
  24_________4232,8_____308,4_______284,4
  25_________4155,0_____302,5_______277,5
  26_________4077,2_____296,6_______270,6
  27_________3999,4_____290,7_______263,7
  28_________3921,6_____284,8_______256,8
  29_________3843,8_____278,9_______249,9
  30_________3766,0_____273,0_______243,0
  31_________3688,2_____267,1_______236,1
  32_________3610,4_____261,2_______229,2
  33_________3532,6_____255,3_______222,3
  34_________3454,8_____249,4_______215,4
  35_________3377,0_____243,5_______208,5
  36_________3299,2_____237,6_______201,6
  37_________3221,4_____231,7_______194,7
  38_________3143,6_____225,8_______187,8
  39_________3065,8_____219,9_______180,9
  40_________2988,0_____214,0_______174,0
  41_________2910,2_____208,1_______167,1
  42_________2832,4_____202,2_______160,2
  43_________2754,6_____196,3_______153,3
  44_________2676,8_____190,4_______146,4
  45_________2599,0_____184,5_______139,5
  46_________2521,2_____178,6_______132,6
  47_________2443,4_____172,7_______125,7
  48_________2365,6_____166,8_______118,8
  49_________2287,8_____160,9_______111,9
  50_________2210,0_____155,0_______105,0
  51_________2132,2_____149,1_______098,1
  52_________2054,4_____143,2_______091,2
  53_________1976,6_____137,3_______084,3
  54_________1898,8_____131,4_______077,4
  55_________1821,0_____125,5_______070,5
  56_________1743,2_____119,6_______063,6
  57_________1665,4_____113,7_______056,7
  58_________1587,6_____107,8_______049,8
  59_________1509,8_____101,9_______042,9
  60_________1432,0_____096,0_______036,0
  61_________1354,2_____090,1_______029,1
  62_________1276,4_____084,2_______022,2
  63_________1198,6_____078,3_______015,3
  64__NDB11__1120,8_____072,4_______008,4____bliższa radiolatarnia
 • absurdello 23.08.10, 01:24
  w 78 sekundzie lotu jesteśmy na 26m w odległości 30m od progu pasa (czyli w
  warunkach lotniska w Smoleńsku jakieś 200m od początku płyt pasa, bo próg wg
  współrzędnych wypada na 200m przed pasem) i spokojnie schodzimy na pas (jak go
  widzimy).

  A jak się pomylimy to jesteśmy na 8m na 1100m przed pasem, przed nami jest
  podnoszące się jeszcze przez 700m zbocze jaru ....
 • absurdello 23.08.10, 01:50
  pilot mógł lecieć na wariometr, ale źle odczytał obliczoną przez 2 pilota lub
  nawigatora prędkość pionową zamiast 5.9 m/s odczytał 6.9 m/s i z taką schodził
  wtedy nawet nie musiał kontrolować wysokości np. z chwilami czasu, a cała reszta
  wynikła ze zwykłej matematyki ... na końcu myślał, że jest tuż przed lotniskiem
  a był jakieś 800m dalej ...

 • you-know-who 23.08.10, 17:49
  pilot, nawet taki ktoremu nikt nic nie kaze i nie stoi za plecami,
  nie prowadzi najmniejszych obliczen na ostatniej prostej bo ma inne
  rzeczy do roboty. nawigator? pewnie tez (w smolensku nawigator nie
  wydaje sie zeby byl bardzo doswiadczony..) oczywiscie powinni oni
  zauwazyc wieksze odchylenia wskazan wariometru od standardowego, ale
  tutaj to podejscie wyglada na niezbyt stanardowe 'domowej roboty'.
  ze wskazan wariometru jest bardzo trudno w glowie wyliczyc odleglosc
  i nie jest to dokladne, a co gorsza nie znajac dokladnej odleglosci
  od pasa nic a nic to i tak nie daje.

  najprostsza i najpewniejsza metoda nawigacji jest poprawnie
  zaprogramowany gps (lub odleglosc z vor/dme, ale tego nie ma w
  smolensku) i poprawnie ustawiony wysokosciomierz cisnieniowy.

  nota bene, gps tez podaje wysokosc, tyle ze mniej dokladnie (tydzien
  temu 2 rozne gps-y pokazywaly dokladnie te same odleglosci od
  lotniska, ale wysokosci rozniace sie od siebie i od cisnieniowej do
  200ft=60m).

 • absurdello 23.08.10, 20:07
  niej chwili tylko o to, że wcześniej obliczono parametry ruchu
  (prędkość pionową) a potem pilot realizujący lot przekręcił
  obliczoną wartość i schodził ostrzej niż było wyliczone.

  Przykładowo:

  Wysokość początkowa H1 (na 6100m): 450m
  Wysokość końcowa H2 (na 1100m): 70m
  Odległość początkowa L1: 6100m
  Odległość końcowa L2: 1100m
  Prędkość pozioma Vx: 76m/s (274km/h) wielkość przyjąłem z czasu
  przelotu pomiędzy stacjami, wynoszącego wg stenogramu 65.8s

  Powyższe dane nie uwzględniają zasięgu markerów stacji (nadajnik nie
  nadaje punktowo, tylko jest wykrywalny trochę przed i trochę za samą
  stacją, więc odległość 5000m między stacjami jest wielkością średnią
  a nie ostrą wartością rzeczywistą.

  Obliczamy wymaganą prędkość zniżania:

  Vy=Vx*(H2-H1)/(L2-L1)=76m/s*(70m-450m)/(6100m-1100m)= -5.8 m/s

  i z jakiejś nieznanej przyczyny pilot realizujący schodzenie
  odczytuje 5.8 jako 6.8 (nie czytają tej wartości na głos, więc autor
  obliczenia nie ma możliwości kontroli czy ten drugi coś nie
  pokręcił. Można powiedzieć, że tu złamano zasadę współpracy
  umożliwiająca kontrolę zwiększającą szansę wykrycia błędów.

  Założony średni czas lotu pomiędzy stacjami naprowadzania:

  t=(L1-L2)/Vx=5000m/76m/s=65.8 s

  Jeżeli pilot leci z obliczoną prędkością pionową, to po 65.8 s
  będzie na wysokości

  Hk1=H1-t*Vy1=450m-65.8s*5.8m/s = 68.4m

  jeżeli jednak się rąbnął i opadał 6.8m/s, to po 65.8 s, będzie na
  wysokości:

  Hk2=H1-t*Vy2=450m-65.8s*6.8m/s= 2.6m CZYLI 66m niżej, kosząc
  wszystko co pod skrzydła i koła wpadnie.

  Zakładając, że pilot planował dolecieć do 20m wysokości i stamtąd
  odejść na drugi krąg, to:

  Czas lotu z 450m do 20m z prędkością Vy1=5.8m/s wyniesie:

  t1=(450m-20m)/5.8m/s=74,1 s

  i na wysokości 20m pilot znajdzie się w odległości:

  Lt1=L1-t1*Vx=6100m-74.1s*76m/s= 468.4 m od progu pasa

  Jeżeli jednak będzie leciał z prędkością Vy2=6.8m/s, to do wysokości
  20m doleci w czasie:

  t2=(450m-20m)/6.8m/s=63,2 s

  i na wysokości 20m pilot znajdzie się w odległości:

  Lt1=L1-t2*Vx=6100m-63.2s*76m/s= 1297 m od progu pasa

  a to jest jeszcze przed bliższą stacją naprowadzającą i
  prawie 830 m dalej od pasa niż planował, do tego tego nie widzi, bo
  mgła jest jak mleko (musiała być skoro o drzewach dowiedział się,
  dopiero jak o nie zaczepił) !

  Na tej odległości pilot jest zagłębiony w jarze i ma przed sobą cały
  czas podnoszące się zbocze oraz ze 35 metrów w górę do szczytu
  zbocza.

  Oczywiście to są wyliczenia przybliżone, ale końcowy wynik miejsca
  pomiaru 20m, wypada bardzo blisko tego wynikającego ze stenogramu:

  czas lotu od dalszej NDB=([10:40:55,2]-[10:39:50,2])=65s
  prędkość lotu wyliczona wcześniej z czasu lotu między stacjami:
  76m/s (273.6 km/s co się mieści w zakresie tolerancji stabilizacji
  prędkości przez automat ciągu 280+/-10km/h)

  Lk=6100m-65s*76m/s=1160m błąd 137m czyli gdzieś 1.8 s lotu.

  Pytanie tylko czy błąd wynikł, tak jak napisałem z błędu odczytu
  i braku kontroli czy też dogięcie toru wynikło z wpływu
  ukształtowania terenu na wskazania radiowysokościomierza i
  dociągania przez pilota wysokości lotu do wskazań dołującego
  wskaźnika wysokości ?
 • you-know-who 23.08.10, 00:30
  nie doczytalem sie tylko punktu o braku orientacji co do odleglosci od
  pasa, ktora to sytuacja musiala zajsc wskutek zlej organizacji pracy
  zalogi (zly CRM). tempo opadania nie jest tak wazne (dopoki jest <
  7m/s) jak odleglosc. moze pomylli w gps-ie blizszy marker i prog.
  informacje o dokladnej odleglosci kapitan mogl zlecic raportowac
  nawigatorowi, chocby i w stopach (skoro do metrow byl nienawykly)
 • joanna_on-line 23.08.10, 00:35
  you-know-who napisał:

  > nie doczytalem sie tylko punktu o braku orientacji co do odleglosci od
  pasa...


  powtarzasz się czy mi się w oczach dwoi?

  pzdr :-)
  --
  Oszołomy i szowiniści nie mają narodowości, oni mają fobie.by igor_uk

  Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu
  idiotów.
  by Stanisław Lem
 • you-know-who 23.08.10, 17:13
  to tylko moje braki pamieci.
  pzdr
 • vobo7 23.08.10, 16:43
  Absurdello,

  Bardzo fajne podsumowanie. Jedna rzecz jednak nadal (bo już od czasu pewnego) nie daje mi spokoju, a u Ciebie wystąpiła:

  > 9). Przestawienie nastawnika/nastawników RW ze 100m na 70m bez informowania o
  > tym całej załogi. Ze względu na budowę radiowysokościomierza (a w szczególności
  > wskaźnika wysokości UW-5) nie da się pomylić przy ustawianiu progu zadziałania
  > sygnalizacji o 30m, to musiało być świadome działanie. Możliwe, że ciche
  > przestawienie miało też na celu ukrycie tego faktu przed czułym "uchem" mikrofonów.


  Otóż dla mnie raczej lekką zagadką pozostaje ta nastawa na 100m a nie ta "inna". Jak już kilka razy pisałem, acz mało kto na to zwrócił uwagę i chciał czy to podyskutować, czy zweryfikować, na listach kontrolnych są dwa przypadki nastawiania znacznika na RW. Ten, który znamy ze stenogramu, to wcześniejsza lista kontrolna ("Перед снижением", patrz: 4.8.2.6 w instrukcji). Wszystko się dokładnie zgadza, jeśli chodzi o kolejność czynności. RW jest jako punkt 4.

  Potem RW ponownie występuje na drugiej liście kontrolnej( 4.8.2.8. "Перед третьим разворотом или на удалении 25 - 20 км"), jako pkt. 3.


  Opisy czynności dla obu list są - odpowiednio - np. tu:

  4.8.3.6 pkt. (4)
  2/П устанавливает задатчик РВ на значение высоты круга или на 750 м при высоте круга более 750 м, а КВС - на значение ВПР или на 60 м при значении ВПР 60 м и более.

  4.8.3.8 pkt. (3)
  2/П должен сличить показания РВ с показанием барометрического высотомера и, если между ними нет расхождений, установить задатчик РВ на значение ВПР или на 60 м при значении ВПР 60 м и более.

  Niezły opis (z rozróżnieniem przyrządów RW po ich numerze) jest też w instrukcji dla wersji "B" (wyżej się odwoływałem do instrukcji dla wersji "154M" ) - w paragrafie 4.3.12.6, pkt. (1).

  Interpretacji się nie podejmę:)
  Natomiast myślę, że dobrze by do było wszystko dokładnie rozczaić, zanim zaczniemy podejrzewać kapitana, o jakieś ukrywanie nastawień.
 • absurdello 23.08.10, 20:26
  Radiowysokościomierz dowódcy jest ustawiony na wysokość decyzyjną.
  Nie wiem jak było w wersji LUX ale doczytałem się, że tylko RW5
  dowódcy (oznaczony jako Nr1) generuje sygnał dźwiękowy, drugi
  miernik u 2 pilota powoduje tylko zaświecenie się lampki na panelu.

  Radiowysokościomierz 2 pilota, powinien być przed rozpoczęciem
  zniżania ustawiony na wysokość kręgu (tu 500m), a dopiero po
  osiągnięciu wysokości kręgu, powinien być przestawiony na wysokość
  decyzyjną. Ustawiania na 500m nie ma w stenogramie.

  Przy okazji ustawiania ma być też dokonywane porównanie wskazań obu
  typów wysokościomierzy (z uwzględnieniem rzeźbu terenu) i żądanie
  ewentualnych poprawek ciśnieniowych z ziemi jeżeli wskazania są
  rozjechane więcej niż na 100m (!! jak dla mnie trochę duża różnica).

  Z tym ustawianiem alarmu na decyzyjnej, to też jest dziwnie
  sformułowane, bo by wynikało, że jeżeli decyzyjna jest większa niż
  60m, to ustawiamy 60m, a jak mniejsza niż 60m to ustawiamy decyzyjną.
  Czyli dla decyzyjnej 100m ustawiamy 60m ale dla decyzyjnej 40m
  ustawiamy 40m .. jakoś to dziwnie brzmi, bo by wynikało, że na 100m
  nie ma sygnalizacji, że są na decyzyjnej i schodzą poniżej jej ...
 • vobo7 23.08.10, 21:59
  Absurdello, dzięki za odpowiedź, bo dopiero teraz można zacząć to wszystko rozważać.

  > doczytałem się, że tylko RW5 dowódcy (oznaczony jako Nr1) generuje sygnał dźwiękowy

  Gdybyś znalazł odnośne miejsce (punkt w instrukcji), daj znać.

  Napisałeś też m.in:

  > Radiowysokościomierz dowódcy jest ustawiony na wysokość decyzyjną [...]
  > Radiowysokościomierz 2 pilota [...] powinien być przestawiony na wysokość decyzyjną.


  No i tu się zaczynają lekkie schody, czy też wspomniany "bałagan" :)

  Moim zdaniem (nigdzie nie zweryfikowanym jak dotąd), nie można w wypadku RW i w omawianym tu kontekście mówić o wysokości decyzyjnej. Rzecz w tym, że wysokość decyzyjna DA/DH (albo, dla podejścia nieprecyzyjnego, czyli na dwie NDB - minimalna wysokość zniżenia MDA/MDH) jest liczona bądź to względem poziomu morza, bądź względem elewacji pasa, ale z pewnością nie względem bieżąco zmiennej orografii terenu - co miałoby miejsce, gdybyśmy ją weryfikowali przy użyciu RW. Stąd przecież były całe początkowe domniemania o problemach w nastawach QFE/QNH, jako o przyczynie katastrofy (na podobieństwo z Mirosławcem).

  To, co jest nastawiane na RW, to nie jest wysokość decyzji ale po prostu nastawa RW zgodna z instrukcją. Tak się właśnie nastawia RW i tyle. Moim (znowu) zdaniem oznacza to coś w rodzaju "granicy bezpieczeństwa", a nie DA/DH. Innymi słowy: słyszysz "budzik" od RW a nie widzisz świateł pasa - rwij na drugi krąg i nad niczym nie myśl.

  Owszem, to się wiąże w DA/DH tak, jak to opisuje instrukcja. Ale też ona nic tam nie mówi o typie podejścia; czyli np. o tym, że przy podejściach na ILS te wysokości mogą być mniejsze lub równe wspomnianym 60m i wtedy tak je właśnie należy ustawić. No ale, przy podejściach na ILS teren przed pasem jest wyrównany i można się faktycznie a sensownie posługiwać RW. Stąd też więc może ta "dziwna" granica 60m - od ILS Cat. I (?).

  Na stenogramie w polskiej wersji przy odnośnym sygnale podano dopisek "wysokość niebezpieczna". Zaś w wersji rosyjskiej z kolei stoi tam "ВПР" (czyli wysokość decyzji), co pogłębia bałagan jeszcze trochę.


  A teraz dopiero zapuszczę wodze :)

  Pojawia się pytanie, czemu kapitan nastawił 100m a nie 60m? (te 500 m, czy też zgodnie z instrukcją 750m jest nastawiane przez 2-go pilota, na drugim RW). A może... chciał być ostrożny!? I oczekując fatalnych warunków wziął pod uwagę, że: "Najgorsze tam jest, że jest dziura"?

  Na lotnictwo.net było sporo dyskusji na temat znaczenia tej "dziury". I większość się skłaniała ku temu, że chodzi o warunki pogodowe i "dziurę" w chmurach, czyli jakiś prześwit. W gazetach też się jacyś eksperci w tym kontekście wypowiadali. Ja się nie bardzo z tym zgadzam. Przecież, jeśli tam by była taka dziura, tzn. dziura w chmurach, prześwit i widoczność, to by to wcale nie było najgorsze, ale dokładnie przeciwnie - najlepsze:). Poza tym... kto może wiedzieć, że takie zjawisko pogodowe właśnie akurat "teraz tam jest". Prześwity raz są, raz ich nie ma. Nie da się wiedzieć z góry, że właśnie tam są. Załoga Jaka też nic o czymś takim dziwnym nie mówiła. Tak więc ja bym jednak przyjął, że załoga Tu znała ukształtowanie terenu oraz, że termin "dziura" i wspomniana uwaga 2-go pilota o tym właśnie świadczą.

  /koniec fantazjowania:/

  P.S.
  Nie ma na stenogramie nie tylko nastawiania tego drugiego RW, u 2-go pilota przy pierwszej z tych list kontrolnych. Nie ma także nastawiania RW przez 2-go przy drugiej z wspomnianych przeze mnie wyżej list; choć jest to jak wół opisane w instrukcji. Może te checklisty się zmieniły dla naszych Tutek w związku ze zmianami w ich awionice, albo w związku z czymś innym? Dziwne. Bo poza tym szczegółem, reszta wydaje się dokładnie zgadzać z tym, co stoi w instrukcji na temat list kontrolnych - zgadza się kolejność i poszczególne pozycje.
 • igor_uk 23.08.10, 22:38
  chlopaki (vobo i absurdello) wiem ze z rosyjskim nie macie wiekszych klopotow
  t,to mozecie sobie troche poczytac o
  RW-5. Nic
  lepszego nie mam. jak by czegos nie zrozumieli,to rad sluzyc pomoca.
 • igor_uk 23.08.10, 22:45
  Ale z tego co znalazlem,to okazuje sie,ze na TU-154M byl zamontowany RW-5M ale
  on niczym nie rozni sie od RW-5 (zasadniczo),jest tylko przystosowany do
  wspolpracy z TAWS.Tak by wynikalo z tego,co ja przeczytalem.
 • vobo7 23.08.10, 23:32
  Dzięki Igor. Ja poczytam jutro, bo dziś już padam na twarz i próbuję się doczołgać do wyra;). Niemniej sądzę, że tu, tj. w kwestii interpretacji, nie tyle cechy techniczne samego przyrządu są istotne, co generalna a praktyczna wiedza o lataniu. Więc też na interpretację należałoby raczej liczyć ze strony you-know-who, niż mojej, czy kolegi ABS. :)
 • absurdello 23.08.10, 23:58
  Ta informacja o sygnalizacji dźwiękowej tylko z RW dowódcy pochodzi
  z instrukcji montażu radiowysokościomierza RW5, w instrukcji obsługi
  nie ma tego wyszczególnienia. Teoretycznie sygnalizacja powinna być
  z obu RW, było też wiele modyfikacji tutek, więc to się mogło
  zmienić. Patrząc jednak od strony stenogramu, to chyba tylko jeden
  RW dawał sygnalizację dźwiękową.

  > No i tu się zaczynają lekkie schody,(...)

  Ja myślę, że tu jest pewna niedoróbka w zasadach użytkowania tych
  przyrządów. W instrukcji i paru książkach na temat TU154M, które
  dorwałem, o wpływie rzeźby terenu na wskazania RW wspomina
  się "enigmatycznie" tylko w kontekście porównywania wskazań obu
  typów wysokościomierzy i to z takim ukierunkowaniem, że wskazanie RW
  (z uwzględnieniem rzeźby terenu) jest wielkością odniesienia dla
  sprawdzenia czy barometryczny pokazuje poprawnie, a jeżeli
  nie pokazuje, to trzeba męczyć ziemię o poprawne ciśnienie lotniska.
  Myślę, że nikt nie zakładał, że pilot czy nawigator będzie używał RW
  nad tak porypanym terenem. Ze zdrowego rozsądku by wynikało, że nad
  tym terenem powinni używać wysokościomierza ciśnieniowego, a dopiero
  na samym końcu już nad równym, czy nawet samym pasem,
  radiowysokościomierza. Tu możliwe są takie wersje:

  - piloci nie znali dokładnie charakterystyki terenu (tego nie ma na
  karcie podejścia) ale mam wrażenie, że chyba częściowo znali,
  przynajmniej końcówkę. Jednak nawet dokładna znajomość przekroju
  terenu nic nie dawała, bo zmiany były za szybkie by można było na
  bieżąco uwzględniać poprawki do wskazań RW
  Tu konieczne było
  użycie barometrycznego prawie do lotniska i RW przy samym lądowaniu.
  MYŚLĘ, ŻE O TYM NIE WIEDZIAŁ NAWIGATOR, KTÓRY BYŁ TAM PIERWSZY
  RAZ I DLATEGO CZYTAŁ Z RW !!


  - gdy latali w dobrej widoczności, to nie zwracali uwagi na niuanse
  zachowania się wysokościomierzy (rozjeżdżanie się wskazań), ale tu
  też nie ma pewności,

  - lot dowódcy jako drugiego pilota 7 kwietnia, być może dał mu
  wiedzę o zachowaniu przyrządów ale to nie on w locie 10 kwietnia,
  patrzył na mierniki. Wygląda, że 2 pilot nie patrzył, a nawigator
  był tam pierwszy raz (co wnoszę, po pytaniu "Czy będziemy mówić po
  rusku?", jak by tam był wcześniej to by nie pytał, a rosyjskiego
  chyba nie znał komunukacyjnie, bo ani razu się nie odezwał po
  rosyjsku w sensie poprawnej łączności),

  - wybrana prędkość schodzenia > 5m/s powoduje, że na wskazówce RW
  nie odwzorowuje się kształt terenu (zrobiłem taką symulację). Jeżeli
  by lecieli z nominalną pionową 3.6 m/s, to wskazówka chodzi w przód
  i w tył w takt wahań terenu, a jak się zwiększa pionową, to te
  wahania są co raz mniejsze i obserwator może sobie nawet nie zdawać
  sprawy, że teren "jeździ".

  >
  > To, co jest nastawiane na RW, to nie jest wysokość decyzji ale po
  > prostu nastawa RW zgodna z instrukcją. Tak się właśnie
  > nastawia RW i tyle.

  Myślę, że jest, bo nikt nie zakłada, że teren przed lotniskiem jest
  tak pofałdowany, a sygnalizacja nie służy do pomiarów aptekarskich,
  tylko do zasygnalizowania pilotom, że są poniżej decyzyjnej (dźwięk
  jest przy przejściu granicy, a poniżej świecą się cały czas żółte
  lampki ostrzegawcze. WYSOKOŚCIOMIERZE BAROMETRYCZNE NIE MAJĄ
  SYGNALIZACJI PRZEJŚCIA JAKIEJŚ WYSOKOŚCI(w każdym razie na TU154M)
  mają tylko koder (przeważnie napięciowy) wysokości, do zapisu
  wskazań w rejestratorze lotu. Poza tym w podręczniku (ale nie
  instrukcji) znalazłem zalecenie by nie korzystać z wys.
  barometrycznego przy samym lądowaniu, bo jego błąd wskazań może
  nawet sięgać 15-20m co przy lądowaniu bez widoczności oznacza twarde
  lądowanie.
  Przypuszczam też, że zakres stosowalności oby wysokościomierzy jest
  opisany raczej w podręcznikach dodatkowych niż w instrukcji latania.

  Na równym terenie wszystko jest OK, ale na nierównym, zaczynają się
  schody i trzeba mieć to na względzie, wtedy tak jak napisałeś,
  sygnalizacja jest raczej ostrzegaczem niż informacją o konkretnej
  wysokości.

  > Na stenogramie w polskiej wersji przy odnośnym sygnale podano
  > dopisek "wysokość niebezpieczna". Zaś w wersji rosyjskiej z kolei
  > stoi tam "ВПР

  Polskie jest pewnie interpretacją na podstawie znajomości
  okoliczności, a rosyjskie jest zgodne z instrukcją. W ogóle to
  tłumaczenie jest niedopracowane (np. z tym lądowaniem
  dodatkowym/warunkowym). Ja myślę, że ta wersja co ją opublikowano,
  to nie miała iść do ludu (z resztą w tekście jest, że nie do
  publikacji ani celów innych niż badanie wypadku) tylko ją ktoś
  porwał od sekretarki (stąd brak podpisu płk Stroińskiego ewentualnie
  się nie zgodził na publikację podpisu), a potem wszyscy robili dobra
  minę do złej ... bo już nie było tego jak odkręcić. W tym materiale
  jest masę literówek, to taka kopia robocza przed korektą, przez
  pomyłkę oddana do publikacji.
  >
  > A teraz dopiero zapuszczę wodze :)
  >
  > Pojawia się pytanie, czemu kapitan nastawił 100m a nie 60m? (te
  > 500 m, czy też zgodnie z instrukcją 750m jest nastawiane przez 2-
  > go pilota, na drugim RW). A może... chciał być ostrożny!?

  Czy ostrożny człowiek robił by w ogóle zniżanie skoro wiedział, że
  na dole i tak nie wyląduje (widoczność 7-9 razy niższa od minimów
  TU154M w tamtych warunkach lotniskowych) ?
  Czy nie robił by wszystkiego by odwieść idiotów od samobójstwa,
  przecież ze stenogramu wiemy, że on zdawał sobie sprawy co się
  dzieje na dole ?

  Co do dziury i prześwitu, to bez sensu. Mgła nie ma ścian, więc skąd
  mogli 10minut wcześniej przypuszczać, że będzie prześwit ?
  Raczej stawiam na określenie dziurą, źle wyposażonego lotniska.

  Co do dziury jako jaru, to się kiedyś skłaniałem ku temu ale myślę,
  że 2 pilot świadomie powiedział, przy tych 100m przez 7 sekund, że
  to jest w normie, wygląda, że on wiedział, że tam tak będzie przy
  tych parametrach lotu (prosta do punktu nad stacją NDB1100,
  przebiega mniej więcej równolegle do stoku jaru, stąd to pozorne
  zawieszenie na 100m.

  > Poza tym... kto może wiedzieć, że takie zjawisko pogodowe właśnie
  akurat "teraz tam jest".

  No właśnie !

  > Może te checklisty się zmieniły dla naszych Tutek w
  > związku ze zmianami w ich awionice, albo w związku z czymś innym?

  Właśnie, my się możemy sugerować tym co napisały rosyjskie nieloty
  wrotowostodołowe ;))) , a w polskiej wersji naszych orłów sokołów
  może być coś pominięte, takie "Lost in translation" ;)))

  > Dziwne. Bo poza tym szczegółem, reszta wydaje się dokładnie
  > zgadzać z tym, co stoi w instrukcji na temat list kontrolnych -
  > zgadza się kolejność i poszczególne pozycje.

  Warto by porównać oryginał rosyjski z polskim tłumaczeniem, bo jak
  znam tłumaczenie z języków obcych, to często jak tłumacz czegoś nie
  zrozumiał to pomijał. Przecież nawet teksty ze strony MAK są źle
  tłumaczone (np. to wyłączenie autopilota na 5,4 sekundy przed
  zderzeniem, choć w oryginale jest słowo (pominięte w
  tłumaczeniu) "odpowiedni" co oznacza, że 5s oznacza dotyczy
  wyłączenia kanału podłużnego ABSU, a 4 sekundy wyłączenia automatu
  ciągu.)

  Tak mi wyszło z ostatnich, przemyśleń, że przyczyną katastrofy
  (oprócz fatalnej decyzji o schodzeniu) był błąd wprowadzania danych
  o prędkości pionowej ... zamiast 5.9m/s wprowadzono 6.9m/s. Przy tej
  pierwszej wartości, startując z 450m nad dalszą stacją, wychodzi się
  na 20m ok. 400m przed progiem pasa na szczycie jaru. Przy tej
  drugiej wartości wychodzi się na 20m ... dokładnie (z dokładnością
  do 90m) tam gdzie wyszli: przed stacją bliższą, 820m dalej od progu
  pasa niż planowano i GŁĘBOKO W JARZE (35m poniżej szczytu), tyle, że
  tego nie zobaczyli bo mgła ukryła wszystko :((
 • vobo7 24.08.10, 12:39
  Strasznie dużo napisałeś :)
  Dobrze, oczywiście, bo to jest rozwinięcie wątku, ale chwilowo odniosę się tylko
  do tej szczególnej kwestii czyli RW oraz wysokości decyzji.

  absurdello napisał:

  >> To, co jest nastawiane na RW, to nie jest wysokość decyzji
  > Myślę, że jest, bo nikt nie zakłada, że teren przed lotniskiem jest
  > tak pofałdowany, a sygnalizacja nie służy do pomiarów aptekarskich


  A ja nadal myślę (upieram się?), że nie jest :))

  Absudello, jak może być wysokością decyzji "coś" co jest równe wysokości decyzji
  tylko o ile ona sama jest mniejsza lub równa 60m, zaś "coś"=60m, o ile wysokość
  decyzji jest wyższa? ;)

  Wysokość decyzji:
  a) jest minimum z (minimum dla typu podejścia dla danego samolotu, minimum dla
  lotniska, minimum dla pilota, ...)
  b) jest liczona względem progu pasa

  Jeśli chodzi o używanie RW, to o ile pamiętam instrukcja też się na ten temat
  wypowiada, choć - zapewne masz rację - niekoniecznie w sposób ostateczny i
  kompletny. W każdym razie, jeśli dobrze pamiętam, to od tych nieszczęsnych 60m
  (może i tu jest dodatkowy sens tego sygnału), wysokość z RW ma być czytana co
  10m, zaś od 20m - co 5m. I to ma sens o tyle, że na 60m jest się już albo
  poniżej normalnych wysokości decyzji (i widzi pas! - wobec czego odczyt baro
  potrzebny już nie jest, a i jego dokładność, jak piszesz jest wtedy marna), albo
  schodzi takim podejściem (np. ILS), że i tak jest się już nad terenem płaskim.

  Tak ogólnie, to moje zdanie n/t używania RW jest takie, że on nie służy do oceny
  wysokości ale do kontroli wysokości. Ot, taka subtelność. Czyli w kontekście
  wysokości, jest przyrządem dodatkowym, kontrolnym i tyle. Stąd też m.in. ta
  procedura weryfikacji wskazań baro przy użyciu RW na wysokości kręgu. Do
  wysokości decyzji winno się sprawdzać aktualną wysokość przy użyciu baro. Na
  wysokości decyzji, kapitan winien tę decyzję podjąć i ogłosić. Powinien
  powiedzieć: "siadamy" albo "odchodzimy". Nie zrobił tego.

  Niemniej cała rzecz wzięła się z potencjalnego zarzutu skrytego
  nastawienia przez kapitana na RW "czegoś", co mogło wynosić 70m, choć wstępnie
  wynosiło 100m. A co:
  a) jak się staram wykazać nie było wysokością decyzji
  b) mogło być zgodnie z instrukcją nastawione na 60m i byłoby chyba ok

  :)
 • qwakacz 24.08.10, 20:48
  W raporcie musi być powiedziana cała bolesna prawda . Po nauce z pogrzebem
  (wykorzystanie współczucia ludzi i pochówek na Wawelu)raport musi mówić całą
  prawdę bez ogródek . Samolotem nie lecieli piloci tylko zastraszeni ludzie -
  efekt mobbingu ze strony wodza wolaków.
 • igor_uk 24.08.10, 20:54
  gwakacz,to jest odpowiedz na twoj post:

  ". «Скажу всю правду до дна», -- заявил Миллер, давая понять, что эта правда будет горькой для Польши. "
  zrodlo.

  A to po polsku :
  Rosjanie: prawda o katastrofie może być gorzka dla Polski
 • vargtimmen 24.08.10, 01:28
  absurdello napisał:

  > 3) Próba zejścia do niebezpiecznie małej wysokości poniżej minimalnej
  > wysokości decyzyjnej dla tego lotniska wynoszącej 70m nad powierzchnią
  > lotniska, na odległości bliższej stacji naprowadzającej.
  > Z tym wiąże się przestawienie nastawników sygnalizacji radiowysokościomierzy z
  > początkowej wartości 100m na 70m, bez informowania o tym załogi.
  >

  Spekulacja.


  > 4) Niewykonanie manewru odejścia na minimalnej wysokości decyzyjnej dla tego
  > lotniska (70m) mimo obowiązku jego wykonania przy braku możliwości realizacji
  > procesu lądowania

  Spekulacja.

  > (o niemożliwości wiemy, stąd, że pilot usiłował wykonać je
  > poniżej 20m, co świadczy o braku wystarczającej widoczności nawet na tej
  wysokości).


  Pilot usiłował lądować na wysokości 20 metrów nad ziemią?

  Jak to uzasadnisz, że o dowodzie nie wspomnę?


  > Mimo podania informacji głosowej "Odchodzimy" proces ten nie
  > został uruchomiony Świadczą o tym dwie sprawy:
  >
  > - rozkład końcowych punktów pomiaru wysokości nie wykazujący zagięcia
  > charakterystycznego dla realizacji procedury odejścia, wynikającego ze zmiany
  > prędkości pionowej.


  Nieprawda, jest przeciwnie, choć wyznaczenie trajektorii na podstawie
  stenogramów z odczytów jest niedokładne, to wiadomo, że na wysokości 20 metrów
  nad terenem samolot leciał już poziomo - a na wysokości 80 metrów nad teren -
  dość ostro schodził. Świadczy to o tym, że w międzyczasie trajektoria się
  musiała zakrzywiać.


  > W tamtych warunkach przy realizacji odejścia ręcznego czy
  > na automacie samolot miał prawo obniżyć się o maks. 30m od rozpoczęcia manewru
  > odchodzenia do rozpoczęcia wznoszenia się, co dało by bezpieczny, co najmniej
  > 30-40m zapas odległości do ziemi.
  >

  Skąd masz te liczby? Przy odejściu z wysokości nad dnem parowu około 80 metrów,
  stracie wysokości 30 metrów i wzniesieniu się terenu od dna parowu o 45 metrów,
  ten zapas wynosiłby 5 metrów...
  > - wyłączenie automatu ciągu na wysokości poniżej 20m, wskazuje, że nie został
  > on wyłączony na wysokości 70m kiedy padła komenda/stwierdzenie/pytanie
  > "Odchodzimy".

  A co z "odejściem w automacie" - czyż nie jest obsługiwane, łącznie z automatem
  ciągu, przez autopilota?


  Poza tym wypowiedzenie słowa „Odchodzimy” przez 2 pi
  > lota,
  > wskazuje, że dowódca realizował plan lotu bez porozumienia z załogą. Wg
  > instrukcji na wysokości decyzyjnej, dowódca powinien wydać jedną z komend
  > „Lądujemy” lub „Odchodzimy” (w przypadku tej drugiej po
  > winien uruchomić proces
  > odchodzenia wciskając przycisk „Uchod” lub przestawiając silniki na
  > ciąg
  > startowy). Jeżeli tego nie zrobił to ma to zrobić 2 pilot (obowiązkowo
  > „Odejście” na 2 krąg, z powiadomieniem załogi i przestawieniem siln
  > ików na
  > ciąg startowy). Tu ŚWIADOMIE złamano zasady pilotowania opisane w instrukcji
  > obsługi TU-154M
  > -


  Skąd wiesz, że stwierdzenie 2-pilota "Odchodzimy" nie było powiązane z
  odpowiednim działaniem?  > - Wciśnięcie przycisku "Uchod" lub przestawienie dźwigni sterowania silnikami
  > na tryb startowy powoduje wyłączenie automatu ciągu, sygnalizowane
  > dźwiękiem, który wystąpił dopiero poniżej 20m
  >

  A co z odejściem na autopilocie?


  > - dodatkowo odległości czasowe wyłączania poszczególnych bloków stabilizacji
  > parametrów lotu autopilota wskazują, że nie było to robione w panice czyli
  > pilot nie zdawał sobie do końca sprawy jak blisko ziemi jest i, że na ziemi
  > mogą być przeszkody typu drzewa, zmniejszające jeszcze dystans bezpieczeństwa
  > od ziemi. Spowodowało to dodatkowe opóźnienia w realizacji procesu odchodzenia
  > i w konsekwencji jeszcze większe obniżenie samolotu.
  > Możliwe, że obniżanie się poniżej 20m zostało zinterpretowane jako normalny
  > przebieg procesu odchodzenia i dlatego pilot się nie spieszył myśląc, że
  > wszystko jest OK.


  Przepraszam, ale to bzdura na bzdurze.

  20 metrów na radiowysokościomierzu na 1500 metrów przed pasem - jako normalne
  podchodzenie?

  Spekulacje o powolnym odłączaniu są śmieszne. Dwa pierwsze sygnały odłączenia
  modów autopilota - prawdopodobnie automatu ciągu i osi podłużnej, dzieli pół
  sekundy, trzeci sygnał, o może być automat dla osi poprzecznej, bez znaczenia
  przy odchodzeniu.


  >
  > 5. Wykorzystanie w fazie podchodzenia do lądowania tylko jednego przyrządu
  > pokładowego związanego z ruchem w pionie, jakim był radiowysokościomierz, a
  > brak obserwacji uważnej innych (wysokościomierza barycznego i wariometru) co
  > spowodowało niezauważenie, że w tamtych warunkach terenowych,

  Jak dowiedziesz, na podstawie słów, że pierwszy i drugi pilot nie
  patrzyli
  na wysokościomierz baryczny i wariometr???


  > 6. Ignorowanie ostrzeżeń systemu TAWS wskazujące na świadome działanie:
  >
  > - ze względu na ilość ostrzeżeń generowanych przez ten system w końcowym
  > procesie podchodzenia, od odczytu 100m,komunikaty pojawiały się średnio co 2 i
  > 3/10 sekundy, więc trudno by je było przeoczyć.
  >

  Przy podejściu na ty lotnisku nie da się dojść do wysokości decyzyjnej nie
  ignorując TAWS. Chcąc tam wylądować, lub tylko dojść do wysokości decyzyjnej
  musieli ignorować TAWS.

  --
  Carpe diem
 • you-know-who 24.08.10, 07:28
  vargtimmen, to ze nie wykonali odejscia wynika z trajektorii, a
  mowiac krocej z tego gdzie teraz ten samolot sie znajduje. powinni
  byli odejsc ze 100 m (cisniniowych, n.p.l.), a nie zrobili tego.
  obnizanie sie do kontaktu wzrokowego z terenem bez podjecia
  jakichkolwiek dzialan w kierunku odejscia jest prostym faktem. tylko
  zaczynajac paniczne proby odejscia z wysokosci podstawy mgly (grubo
  ponizej 50m n.p.l.- to zreszta slowa pilota jaka-40, nie moje)
  mozna skosic tym samolotem drzewa. wiec absurdello ma tu racje.
  w zapisie dzwiekowym nie ma takze najmniejszego sladu dzialan typu
  go-around az do zobaczenia terenu. komisje moga to wg mnie juz tylko
  potwierdzic korelujac zapis skrzynki parametrycznej.

  co do ignorowania taws, masz racje - piloci pulku 36. byli
  przyzwyczajeni do tego, przekraczali minima dosc nagminnie i wtedy
  olewali totalnie taws.


  > 5. Wykorzystanie w fazie podchodzenia do lądowania tylko jednego
  przyrządu
  > > pokładowego związanego z ruchem w pionie, jakim był
  radiowysokościomierz,
  > > a brak obserwacji uważnej innych (wysokościomierza barycznego i
  wariometru)
  > > co spowodowało niezauważenie, że w tamtych warunkach terenowych,
  >
  >
  > Jak dowiedziesz, na podstawie słów, że pierwszy i drugi pilot
  nie patrzyli
  na wysokościomierz baryczny i wariometr???
  >

  no i tu tez masz racje (imho): patrzyli czasami, ale mylac sie co do
  odleglosci od pasa nie byli przestraszeni, przygotowywali sie po
  prostu do szybkiego wyrownania lotu po uzyskaniu kontaktu wzrokowego
  z poczatkiem pasa.

  co do RW, nie jestem w najmniejszym stopniu praktykiem wiec nie bede
  przeszkadzal wam w dyskusji. co nie znaczy ze sie bede wymadrzal na
  pobliskie tematy (y-k-w jest postacia fikcyjna i jak moze
  zauwazyliscie daje sobie pelne prawo do wymadrzania sie, nawet jesli
  nikt inny by mu go nie przyznal).
  * * *
  1. usilujemy tu zrozumiec jaka procedure ladowania stosowala zaloga
  tu-154. na swiecie istnieje pojecie podejscia NDB. podejscie to
  konczy sie na MDA (minimum descent alt.). nie istnieje cos takiego
  jak procedura *ladowania* albo *podejscia* na NDB na wysokosc
  ponizej minimalnej (decyzyjnj), a tym bardziej w warunkach
  pogodowych ponizej minimow.

  w istocie, zarowno w wojsku usa jak i liniach lotniczych przepisy
  nie zezwalaja na PODEJSCIE do ladowania (nazwijmy je "probnym") w
  warunkach ponizej minimow pogodowych. pogoda dwa razy ponizej
  minimalnej -- lecisz od razu na zapasowe!

  pisalem kiedys co innego, ze probowac mozna zawsze, bo pilot jest
  bardziej miarodajnym obserwatorem pogody/widocznosci na swej
  trajektorii niz kontroler lub meteorolog przy budce z miernikami.
  tak, ale to dotyczy tylko i wylacznie awiacji cywilnej z wylaczeniem
  linii lotniczych, tak jak ja czy koledzy latajacy w pelni ifr to
  robia. [przejrzalem jeszcze raz moja wysluzona kopie Instrument
  Flying richarda tayora]. w tym kontekscie polskie obyczaje wojskowe
  sa bardzo niepokojace i niezgodne z praktyka zachodnia; nie tylko
  stosowano legalnie probne podejscia ale i w praktyce mon-owskiej
  lamano za przyzwoleniem przelozonych nieprzekraczalna wysokosc MDA.

  to wyjasnia rozbieznosci zdan, ktore mielismy co do tego czy
  lotniska sie zamyka czy nie jak jest mgla. w malej awiacji w usa
  lotnisk sie nie zamyka (takze w wojskowej w rosji). ATC daje tylko
  dwukrotnie (przy naprowadzaniu i kontakcie z wieza) wyraznie do
  zrozumienia ze warunki sa ponizej minimow, ale jesli pilot oznajmi
  ze przyjal ten fakt do wiadomosci i postanowil podchodzic, dostaje
  czesto zgode warunkowa na ladowanie na jaks czas przed osiagnieciem
  blizszej radiolatarni (w smolensku mogloby to byc "razrieszaju
  posadku na polosie 26 esli prisutstwujut meteorologiczeskije
  minima"). co kraj to obyczaj. w zadnym kraju jednak nie dostaje sie
  zgody na podejscie i/lub ladowanie ponizej minimow (zgodnie z
  obserweacja przez pilota), byloby to wszedzie nielegalne.

  na duzych lotniskach gdzie malej awiacji sie nie wpuszcza, a
  obsluguje tylko duza, przepisy w usa nakazuja prawdopodobnie
  zamkniecie lotniska ponizej minimow, to jest ten zwiekszony margines
  bezpieczenstwa ktorego prawo wymaga od przewozu pasazerskiego
  liniami lotniczymi.

  2. w praktyce zachodniej przy podejsciu na NDB jest dozwolone, nawet
  zalecane(!) przez taylora, zeby schodzic do MDA przedwczesnie, tj.
  przed missed approach point (blizszy marker w smolensku).
  uzasadnienie jest takie, ze im szybciej zobaczy sie ziemie tym
  lepiej, a poza tym unika sie ewentualnosci nie dotarcia na MDA w
  chwili osiagniecia markera (co ma automatycznie spowodowac
  odejscie).

  w smolensku nie stosowano jednak zadnego z zachodnich podejsc,
  ani NDB, ani ASR (niedokladny airport survailance radar, przy ktorym
  sprawa szybkosci, tempa opadania i ksztaltu pionowej siezki
  schodzenia sa w wylacznej gestii pilota a prowadzenie konczy sie 1
  mile morska od pasa slowami "jesli nie masz widocznosci pasa,
  wykonaj natychmiast manewr odejscia"), ani PAR = radar podejscia
  precyzyjnego stosowany np. w wojsku amer. w tym ostatnim przypadku
  (PAR) kontroler ma tak dokladne dane o 3-wymiarowej trajektorii
  samolotu, ze przejmuje prowadzenie do momentu przyziemienia, nawet
  czasem przy zerowej widocznosci i podstawie chmur.

  to dla porownania. wiemy tu na forum dosc duzo o przepisach i
  procedurach naprowadzania w smolensku, byly one czyms pomiedzy PAR i
  ASR, ale jesli chodzi o nieprzekraczalnosc MDA (100 m ze wzgledu na
  minima samolotu i pilota prowadzacego) to bylo to znacznie bardziej
  jak radar lotniskowy a nie naprowadzania dokladnego, z tego prostego
  powodu ze to nie byl radar typu PAR. a zaloga i tak ignorowala
  kontrolera i nie brala czynnego udzialu w procedurze rosyjskiej z
  kwitancjami.
  * * *
  jakie byly procedury w 36. pulku, dlaczego panowala bloga
  nieswiadomosc odleglosci od progu pasa, dlaczego nikt nie krzyknal
  "arek! jestesmy duzo za nisko, do pasa jeszcze 1500m!" jesli w ogole
  ktokolwiek w kokpicie wiedzial jak daleko do pasa (co jest watpliwe,
  mimo tego, ze powinni miec dobrze zaprogramowany gps, ale tez w
  oczywisty sposob ADF jeszcze sie nie przekrecil i nie bylo markera
  blizszej, wiec powinni skojarzyc jak 2 x 2 ze sa bardzo mocno pod
  sciezka) -- tego nie do konca nie wiemy. i nie jestem pewien czy sie
  dowiemy z raportow licznych komisji. lepiej byloby zapytac te zaloge
  (czy tez 1.5 zalogi) ktora pozostala..

  ----
  podsumowujac, nic odkrywczego nie da sie chwilowo wymyslic.

 • vargtimmen 24.08.10, 12:17
  you-know-who napisał:

  > vargtimmen, to ze nie wykonali odejscia wynika z trajektorii, a
  > mowiac krocej z tego gdzie teraz ten samolot sie znajduje. powinni
  > byli odejsc ze 100 m (cisniniowych, n.p.l.), a nie zrobili tego.
  > obnizanie sie do kontaktu wzrokowego z terenem bez podjecia
  > jakichkolwiek dzialan w kierunku odejscia jest prostym faktem.

  Uważam, że to jest niemal nieprawdopodobny scenariusz. Gdyby zaczęli działać w
  kierunku odejścia dopiero w momencie, w którym odłączył się autopilot to:

  a) musieliby patrzyć spokojnie, bez reakcji jak radio-wysokość spada im w tempie
  10-15 metrów na sekundę, na 50-80 metrów nad gruntem, na ponad 1500 metrów przed
  progiem pasa

  b) musieliby spokojnie patrzyć, jak wariometr spada im w tempie 5-7 metrów na
  sekundę na wysokości 10-30 metrów nad pasem, na 1500 metrów przed jego progiem

  c) musieliby jakoś, na autopilocie, przejść w opadania w tempie 6-7 metrów na
  sekundę do lotu poziomego w ciągu kilku sekund - bo odłączenie autopilota
  nastąpiło wtedy, gdy samolot leciał poziomo.
  O dynamice pionowej tego samolotu świadczy to, jak wolno zyskiwał wysokość po
  przejściu w tryb manualny (vide ślady na drzewach) - wnoszę z tego, żeby dojść
  do lotu poziomego wtedy, gdy do niego doszli, musieli drastycznie zmienić reżim
  lotu (prędkość opadania) na wiele sekund przed odłączeniem autopilota.

  To, co niepokoi, to brak jakiegokolwiek sygnału dźwiękowego odejścia przed owym
  odłączeniem autopilota. Tu trochę brak mi wiedzy na temat tego, co znaczy
  "odchodzenie w automacie". Urywki informacji, które do mnie dotarły mówią o dwu
  procedurach (pytanie, czy nie tożsamych): jednej, za pomocą przycisku "UCHOD"
  (jeśli mam dobrą intuicję, to dosyć prymitywnej), drugiej za pomocą procdury
  autopilota "Missed Approach" (prawdopodobnie bardziej wyrafinowanej). Nie mam
  pewności, ale przypuszczam, że to dwie różne procedury, a piloci Tu użyli tej
  drugiej, w takim wypadku sygnały odłączania automatyki nie musiałbym się
  pojawić, bo samolotem nadal sterowałby autopilot.

  Dziękuję za dalszą, bardzo interesującą treść Twojego komentarza.

  --
  Carpe die
 • jot-es49 24.08.10, 16:13
  vargtimmen - a nie zastanowiłeś się, że wszystko to może mieć racjonalne
  wytłumaczenie? Jeśli założymy, że słowa "odchodzimy w automacie" oznaczają
  odejście na automatycznym pilocie i, że wraz ze słowami drugiego "odchodzimy"
  rozpoczęli odejście w trybie automatycznego pilota. Słowa te padły na wysokości
  ok. 80 m ale należałoby przyjąć opóźnienie reakcji. Jeśli do tego wszystkiego
  dodać dużo większą inercję samolotu w związku z dużą szybkością pionową, może
  okazać się, że w chwili gdy zorientowali się, że wysokość jest niebezpiecznie
  mała i zdecydowali się na ręczne sterowanie było już o 2 sekundy i 15 m za późno!
  Mój wniosek - wyłącznie na mój użytek - może i błędny - jest bardzo prosty. Otóż
  właśnie dla tego VPR na tym lotnisku dla Tu-154 była 100 m a nie 60!
  Zabrakło doświadczenia załogi i zwykłego żołnierskiego szczęścia!
  --
  GDY WIEJE WIATR HISTORII, LUDZIOM JAK PIĘKNYM PTAKOM
  ROSNĄ SKRZYDŁA, NATOMIAST TRZĘSĄ SIĘ PORTKI PĘTAKOM. (K.I. Gałczyński - 1953)
 • vargtimmen 24.08.10, 16:16
  jot-es49 napisał:

  > vargtimmen - a nie zastanowiłeś się, że wszystko to może mieć racjonalne
  > wytłumaczenie? Jeśli założymy, że słowa "odchodzimy w automacie" oznaczają
  > odejście na automatycznym pilocie i, że wraz ze słowami drugiego "odchodzimy"
  > rozpoczęli odejście w trybie automatycznego pilota. Słowa te padły na wysokości
  > ok. 80 m ale należałoby przyjąć opóźnienie reakcji. Jeśli do tego wszystkiego
  > dodać dużo większą inercję samolotu w związku z dużą szybkością pionową, może
  > okazać się, że w chwili gdy zorientowali się, że wysokość jest niebezpiecznie
  > mała i zdecydowali się na ręczne sterowanie było już o 2 sekundy i 15 m za późno!


  To jest dokładnie ten scenariusz wypadkowy, który na tym forum od kilku miesięcy
  omawiam, jako najbardziej prawdopodobny w tej klasie.


  --
  Carpe diem
 • absurdello 24.08.10, 18:13
  > vargtimmen napisał:

  > Uważam, że to jest niemal nieprawdopodobny scenariusz. Gdyby
  > zaczęli działać w kierunku odejścia dopiero w momencie, w którym
  > odłączył się autopilot to:

  Autopilot odłączył się w momencie jak pilot ruszył sterami. Gdyby
  wyłaczył ogólnie autopilota, to mieli byśmy jeden sygnał a nie 3
  kolejne o wyłączaniu poszczególnych bloków. Z tego wynika, że i
  odejście zaczęło się dopiero od momentu przejęcia sterów. Poza tym
  jest jeszcze kolejność wyłączania funkcji, przy odejściu mieli byśmy
  najpierw wyłączenie automatu ciągu, bo on jest kasowany ruszeniem
  dźwigniami ciągu (to jest pierwsza czynność przy odchodzeniu -
  silniki na maksa).
  >
  > a) musieliby patrzyć spokojnie, bez reakcji jak radio-wysokość
  spada im w tempie 10-15 metrów na sekundę, na 50-80 metrów nad
  gruntem, na ponad 1500 metrów przed progiem pasa

  Cały problem, że oni nie wiedzieli, że są tak daleko od pasa, bo
  jakby wiedzieli, to też nie kontynuowali by lotu w głąb jaru (bo
  może nie znali dokładnie jego dokładnego kształtu ale na pewno
  wiedzili gdzie mniej więcej jest). Poza tym w końcówce, to nie mieli
  czasu na myślenie, nawigator ledwo nadążał czytać kolejne wartości.
  Pilot był skupiony na pilotowaniu i patrzeniu za okno, a człowiek
  nie ma takich mocy obliczeniowych, by odsłużyć tyle ciągów
  informacyjnych na raz i jeszcze zastanawiać się czy przychodzące
  dane mają sens i czy przypadkiem nie przychodzą coś za szybko,
  szczególnie, że pewnie wariometr nie szalał, więc go nie
  kontrolowali.
  >
  > b) musieliby spokojnie patrzyć, jak wariometr spada im w tempie 5-
  > 7 metrów na sekundę na wysokości 10-30 metrów nad pasem, na 1500
  > metrów przed jego progiem

  Właśnie wariometr to im nie spadał, bo on pokazuje prędkość opadania
  na zasadzie analizy przyrostu ciśnienia. Ruch gruntu nie powoduje
  takich zmian ciśnienia, więc jedyna informacja o podnoszeniu się
  gruntu, była ukryta w odstępach czasu pomiędzy pomiarami na tych
  odcinkach, a człowiek nie ma w głowie zegara, by zauważyć czy było
  1.2s czy 0.8 sek między pomiarami, szczególnie jak ma jeszcze kilka
  innych rzeczy do robienia w tym czasie. TAWS to "widział", tyle, że
  go olali, choć powinni uciekać gdzie pieprz rośnie.
  >
  > c) musieliby jakoś, na autopilocie, przejść w opadania w tempie 6-
  > 7 metrów na sekundę do lotu poziomego w ciągu kilku sekund - bo
  > odłączenie autopilota nastąpiło wtedy, gdy samolot leciał poziomo.

  On nie leciał poziomo, w tym sęk, autopilot nie wyrównuje lotu sam z
  siebie, on tylko stabilizuje zadane parametry: pochylenie,
  nachylenie, prędkość, prędkość Macha, wysokość - wszystko zależnie
  od włączonych funkcji. Jak pilot ustawi nastawnikiem określony kąt
  schodzenia, to on go utrzymuje ale bez polecenia nie zmienia toru
  lotu. Automatyki odejścia nie uruchomili, wyrównanie rozpoczęło się
  w momencie przejęcia sterów przez pilota.

  > O dynamice pionowej tego samolotu świadczy to, jak wolno zyskiwał
  > wysokość po przejściu w tryb manualny (vide ślady na drzewach) -
  > wnoszę z tego, żeby dojść o lotu poziomego wtedy, gdy do niego
  > doszli, musieli drastycznie zmienić reżim

  Oni nie doszli do lotu poziomego. Poza tym, zależnie od ustawienia
  silników przed włączeniem ich na ciąg startowy, rozpędzanie silników
  może trwać od 2.5s do nawet 10s (jeżeli silniki były na małym gazie)
  więc już tu jest opóźnienie.
  Piloci nie mogli wcześniej robić nic drastycznie, bo to można
  robić sterami a ruch sterami wyłącza funkcje autopilota a to nie
  miało miejsca przed osiągnięciem 20m.


  > lotu (prędkość opadania) na wiele sekund przed odłączeniem
  > autopilota.

  Tego nie widać w trajektorii lotu, poza tym przy takiej operacji
  powinien paść odczyt z wariometru, bo to by było zaburzenie
  przyjętej trajektorii lotu.
  >
  > To, co niepokoi, to brak jakiegokolwiek sygnału dźwiękowego
  > odejścia przed owym odłączeniem autopilota.

  Bo nie było odejścia:

  ODEJŚCIE -> SILNIKI NA MAXA -> WYŁĄCZENIE AUTOMATU CIĄGU -> SYGNAŁ
  DŹWIĘKOWY JEGO WYŁĄCZENIA (1.5s do 2s)

  OGÓLNE ODŁĄCZENIE AUTOPILOTA -> SYGNAŁ DŹWIĘKOWY (1.5 do 2s tak
  podaje instrukcja)

  ODŁĄCZENIE (CELOWE) DOWOLNEJ FUNKCJI AUTOPILOTA -> SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
  (1.5 do 2s)

  AWARIA FUNKCJI AUTOPILOTA -> ZAPALENIE ODPOWIEDNIEJ LAMPKI + SYGNAŁ
  DŹWIĘKOWY (do 8 sekund, może być skrócony: wyłączeniem autopilota,
  wyłączeniem danej funkcji lub wyłączeniem zasilania)

  Czasy są przybliżone trwania sygnałów są przybliżone.

  > Tu trochę brak mi wiedzy na temat tego, co znaczy "odchodzenie w
  > automacie".

  To oznacza użycie automatycznej realizacji odejścia przez
  autopilota. Jest w nim blok nazywany kalkulatorem odejścia
  (rosyjskie: wyczislitiel uchoda), który po wciśnięciu
  klawisza "Odejście" (ros. Uchod) na wolancie, wysyła polecenia
  kolejno do: silników by dały pełny ciąg (i tu następuje wyłączenie
  automatu ciągu), a potem do elementów sterowych: steru wysokości).

  Fragment instrukcji

  При снижении по глиссаде с вертикальной скоростью до 4 м/с
  минимальная высота ухода на второй круг 6 - 4 м, а при снижении с
  вертикальной скоростью до 5 м/с (по крутой глиссаде) - 15м. если
  посадочная масса самолета не превышает максимально допустимую,
  определенную по материалам п. 3.1.8 или 7.7.3.
  {Przy zniżaniu po ścieżce z prędkością pionową do 4 m/s,
  minimalna wysokość odejścia na drugi krąg wynosi 6m do 4m, a przy
  zniżaniu z prędkością do 5 m/s (po krótkiej ścieżce) - 15m - jeżeli
  masa samolotu przy lądowaniu nie przekracza maksymalnej
  dopuszczalnej określonej wg materiałów z punktóe 3.1.8 lub 7.7.3}


  При отказе двигателя на глиссаде минимальная высота
  ухода на второй круг- 15 м.
  {Przy awarii silnika na ścieżce, minimalna wysokość odejścia na
  drugi krąg - 15m}  (4) При заходе на посадку с одним неработающим двигател
 • absurdello 24.08.10, 16:36
  > 3) Próba zejścia do niebezpiecznie małej wysokości poniżej
  minimalnej (...)

  > Spekulacja.

  Radiowysokościomierz zadzwonił na 70m a powinien na 100m
  Wskaźnik wysokości
  UW5M od radiowysokościomierza RW-5


  Na powyższym wskaźniku raczej trudno się pomylić o 30m przy
  ustawianiu tego znacznika progu zadziałania, a sam miernik ma
  dokładność +/-6% wartości mierzonej czyli na 100m to jest +/-6m.

  > 4) Niewykonanie manewru odejścia na minimalnej wysokości
  > decyzyjnej dla tego lotniska (70m) mimo obowiązku jego wykonania
  > przy braku możliwości realizacji procesu lądowania
  >
  > Spekulacja.
  >
  A wykonali ? Próbę odejścia zrobili dopiero po odczycie 20m.
  Uruchomienie odejścia powoduje sygnalizowane dźwiękiem wyłączenie
  automatu ciągu, a ten sygnał pojawił się dopiero poniżej 20m !!!
  Czyli wcześniej nie uruchomili tego, a mieli obowiązek.
  Instrukcja latania na TU154M mówi wyraźnie:

  1. Na wysokości decyzyjnej dowódca podaje jedną z dwóch
  komend "Lądujemy" lub "Odchodzimy"
  2. Jeżeli "Odchodzimy", to wciska przycisk "Odejście" lub ustawia
  dźwignie ciągu silników w tryb startowy
  3. Jeżeli na decyzyjnej dowódca nie podał jednej z dwóch
  wymienionych komend, to drugi pilot mówi "Odchodzimy" i ustawia
  silniki na tryb startowy (tam nie ma żadnego "ale" czy czekania na
  dowódcę - odchodzi na drugi i koniec.

  w stenogramie pada słowo odchodzimy ale nie ma dźwięku wyłączania
  bloku automatyki ciągu, co świadczy, że dźwignie ciągu i
  przycisk "Odejście" czy jak on się nazywa pozostały nietknięte, na
  wysokości 70m.

  >> (o niemożliwości wiemy, stąd, że pilot usiłował wykonać je
  >> poniżej 20m, co świadczy o braku wystarczającej widoczności
  >> nawet na tej wysokości).
  >
  > Pilot usiłował lądować na wysokości 20 metrów nad ziemią?
  >
  Nie, on usiłował wyrównać na 20m (co jest wykonalne na TU154M) i
  dolecieć do lotniska na tej wysokości, ponieważ na 20m też nie było
  widoczności, to uruchomił odchodzenie na drugi krąg (nie spiesząc
  się, co może świadczyć, że nie wiedział, że nie jest tam gdzie
  planował). Przez błąd prędkości pionowej (wg mnie) na wysokości 20m
  znalazł się ponad 800m dalej od pasa niż planował.

  > Mimo podania informacji głosowej "Odchodzimy" proces ten nie
  > > został uruchomiony Świadczą o tym dwie sprawy:
  > >
  > > - rozkład końcowych punktów pomiaru wysokości nie wykazujący
  > > zagięcia charakterystycznego dla realizacji procedury odejścia,
  > > wynikającego ze zmiany prędkości pionowej.
  >
  > Nieprawda, jest przeciwnie, choć wyznaczenie trajektorii na,
  > podstawie stenogramów z odczytów jest niedokładne, to wiadomo, że
  > na wysokości 20 metrów nad terenem samolot leciał już poziomo -

  Widzisz, gdyby on leciał poziomo, a raczej równolegle, to nie mieli
  byśmy tematu do rozmowy. Ze stenogramu wynika, że pilot zaczął
  przejmować stery, dopiero po odczycie 20m, a to było już 50m za
  nisko. Stenogramy są mimo wszystko dużo dokładniejsze, od FDR-a, bo
  ten np. wszelkie sygnały dwustanowe (przełączniki, przyciski,
  sygnały alarmów) rejestruje z rozdzielczością sekundową (chyba tylko
  przyspieszenia w trzech osiach rejestruje 6 razy na sekundę - ta
  wersja rosyjska). FDR najwyżej potwierdzi, że dany sygnał nagrany w
  formie dźwiękowej na CVR zainstniał. Wskazania przyrządów typu
  wysokościomierze, wariometr czy prędkościomierz są rejestrowane co
  sekundę.

  > a na wysokości 80 metrów nad teren - dość ostro schodził.

  Raczej już "wschodził" i to ostro. Wg mnie ostatni odczyt 100m mmiał
  miejsce na dnie jaru (1700m od pasa). To pozorne zawieszenie na 100m
  przez chyba 6-7 sekund, to jest lot równolegle do opadającego zbocza
  jaru (zbocze przy ich prędkości rzędu 280km/h opadało 6-7m/s i tyle
  oni też opadali). Wydaje mi się, że 2 pilot wiedział, że tam jest
  takie "zawieszenie" i dlatego powiedział "w normie" tyle, że nie
  wyczuł, że są niedokładnie tam gdzie powinni być, to by może
  zobaczył jakby patrzył na wysokościomierz barometryczny. Zobaczył
  by, że schodzą pod poziom lotniska, a powinni być do końca nad nim.
  Myślę, że obaj piloci patrzyli za okno i nie zlecili mechanikowi,
  który ma swój komplet przyrządów (prędkościomierz, wariometr,
  wysokościomierz baryczny) by pilnował wskazań. Ogólnie wygląda, że
  szwankowała łączność w załodze. W instrukcji oryginalnej jest dużo
  miejsc gdzie powinny padać komendy czy odczyty a tu wielu nie było.
  Chociażby przy wejściu na ścieżkę 2 pilot powinien
  powiedzieć: "wejście na ścieżkę, prędkość schodzenia xxx m/s", to
  jest informacja dla wszystkich co mają mierniki przed sobą, o
  parametrach lotu, a tu tego nie było.

  > Świadczy to o tym, że w międzyczasie trajektoria się musiała
  > zakrzywiać.

  Niestety nic się nie zakrzywiało do 20m. Zrób dokładny wykres ale
  uwzględnij wysokość terenu w miejscu pomiaru (ja
  wziąłem "spróbkowałem" krzywiznę terenu od pasa do 10km co 50m i jak
  się na to wstawi wysokości (w poziomie liczysz z położenia stacji
  bliższej, czasów i prędkości). Niestety nie widać tam zagięcie
  praktycznie od 450m nad dalszą stacją do 20m, tuż przed bliższą, to
  jest linia prosta. Przy ich prędkości pionowej, to jeżeli odpaliliby
  odchodzenie na 70m, to maks. na 35-40m już powinni wypoziomować i
  zaczynać się wznosić, a oni dalej lecą w dół :(((

  >> A co z "odejściem w automacie" - czyż nie jest obsługiwane,
  >> łącznie z automatem ciągu, przez autopilota?

  Odejście na automacie jest dopuszczalne przez instrukcję, do
  minimalnej wysokości 30m, a oni odchodzili niżej.

  Jeżeli by odchodzili na automacie, od 70m, to byłby dźwięk
  wyłączania automatu ciągu, bo po przestawieniu (ręcznym lub przez
  kalkulator odejścia) dźwigni silników na ciąg startowy automat się
  wyłącza
  a ten dźwięk pojawia się dopiero 50m niżej. Podobnie
  ogólne wyłączenie autopilota daje sygnalizację dźwiękową, a tu jej
  nie było, co też świadczy, że pilot nie przejmował maszyny od
  autopilota w pośpiechu czy panice (kolejne funkcje wyłączane były w
  odstępach sekundowy a nie wszystkie na raz jednym przyciskiem).
  Wygląda, że do zaczepienia o drzewa, myśleli, że wszystko przebiega
  poprawnie.

  > Przepraszam, ale to bzdura na bzdurze.

  Obawiam się, że to jednak nie jest bzdura, gdyby pilot się spieszył,
  to by wyłączył wszystkie funkcje autopilota jednym przyciskiem, a
  tego nie zrobił.

  > 20 metrów na radiowysokościomierzu na 1500 metrów przed pasem -
  > jako normalne podchodzenie?

  Wg mnie problem jest w tym, że oni nie wiedzieli, że są 1200m od
  pasa (tyle mniej więcej wychodzi z obliczeń i stenogramu). Myśleli,
  że są 400m od niego i na szczycie zbocza jaru, a byli 1200m od pasa
  głęboko w jarze. Tylko 20m wysokości się zgadzało !!!
  Z powodu szybszego niż obliczone schodzenia po prostu przyziemili
  wcześniej (dalej od pasa) a przez gęstą mgłę nie mieli szansy
  zorientować się, że są nie w tym miejscu co planowali.

  > Spekulacje o powolnym odłączaniu są śmieszne. Dwa pierwsze sygnały
  > odłączenia modów autopilota - prawdopodobnie automatu ciągu i osi
  > podłużnej, dzieli pół sekundy, trzeci sygnał, o może być automat

  Jakby się spieszył to by zdjął całego autopilota jednym przyciskiem

  > dla osi poprzecznej, bez znaczenia przy odchodzeniu.

  Oni nie robili odejścia na automacie, bo byli poniżej 30m.
  Ale jego wyłączenie następuje po ruchu wolantem (ponad 30 stopni wg
  insrukcji), a to raczej trudno zrobić przypadkiem.


  > Jak dowiedziesz, na podstawie słów, że pierwszy i drugi pilot
  nie patrzyli
  na wysokościomierz baryczny i wariometr???

  A jak udowodnisz, że patrzyli ? Widziałeś choć jeden wpis w
  stenogramie świadczący o tym ? Poza tym gdyby kontrolowali
  przyrządy, chociażby wysokościomierz ciśnieniowy, to by s
 • vargtimmen 24.08.10, 17:45

  Nie zgadzam się z wieloma stwierdzeniami Twojego postu, ale jest za długi by
  odpowiadać na wszystko, skoro jest jedna, zasadnicza sprawa. Więc teraz tylko na
  jej temat.

  Ten Tupolew, PL 101, był wielokrotnie modernizowany, ostatni raz bardzo
  niedawno. Z tego, co wiadomo, miał zaawansowanego autopilota, zdolnego nawet do
  automatycznego lądowania (przy syst. ILS odpowiedniej kategorii) i, najpewniej,
  posiadającego funkcję missed approach. Moim zdaniem do tego nawiązuje komunikat
  "odejście w automacie" kpt. Protasiuka.

  Czy potrafisz opisać sposób włączenia i skutki dźwiękowe włączenia tej
  procedury? Czy uważasz, że jest tożsama z wciśnięciem przycisku "UCHOD"? Mnie
  się zdaje, że nie.


  To Twoje kluczowe założenie, że odejść automatycznie można tylko wciskając
  przycisk "UCHOD" dostępny w wersji podstawowej Tu. Moim zdaniem, to raczej
  nieprawda. Jeśli się tu mylisz, to prawie wszystkie etapy Twojego rozumowania
  się walą.

  --
  Carpe diem
 • vargtimmen 24.08.10, 18:02
  Już wg notki z tak banalnego źródła, jak Wiki, wynika, że sam przycisk TO GA
  (UCHOD) może implementować odejście na różne sposoby:

  en.wikipedia.org/wiki/Takeoff/Go-around_switches

  The go around setting is used when a landing is taking place. If a pilot finds
  that he or she is unable to land, activating this switch will increase the power
  to go-around thrust. Most importantly, the TO/GA switch disables the autopilot
  so it does not follow the ILS glideslope anymore, and it does override any
  autothrottle mode which would keep the aircraft in landing configuration. In an
  emergency situation, pushing the TO/GA button is often the quickest way of
  increasing thrust to abort a landing.

  Some aircraft make the TO/GA switch to command the autopilot to fly a missed
  approach pattern, if the autopilot is programmed to do so.
  The TO/GA switch
  can be used even after touchdown if reverse thrust has not been selected.


  Jest całkiem prawdopodobne, że ten konkretny Tu nie obsługiwał przycisku UCHOD w
  sposób opisany w wersji podstawowej, tylko wchodził w mod "missed approach
  pattern" autopilota.

  --
  Carpe diem
 • absurdello 24.08.10, 19:23
  autopilot ABSU-154 z oryginalnymi możliwościami.
 • fleur23-0 24.08.10, 21:09
  absurdello a jak wyjasnisz to, że całkiem "zapomnieli" o blizszej
  prowadzącej?
 • vargtimmen 24.08.10, 21:30
  fleur23-0 napisała:

  > absurdello a jak wyjasnisz to, że całkiem "zapomnieli" o blizszej
  > prowadzącej?

  Nieładnie, to miało być następne pytanie... ;)

  --
  Carpe diem
 • absurdello 24.08.10, 23:59
  nic, ani na to, że nie minęli stacji, ani na to, że TAWS odpala
  jeden komunikat od drugiego, ani na to, że odczyty wysokości
  zmieniają się jakby szybciej niż powinny (wpływ terenu), ani na to,
  że łamią przepisy schodząc bez widoczności poniżej 100m, ani to, że
  dyspozytor ostrzega ich by nie lecieli dalej (to "gorizont", to
  żądanie zaprzestania zniżania przecież) że narażają samolot i
  pasażerów ... tak jakby mieli jedną myśl: wyrwać się z tej cholernej
  mgły i jak najszybciej wylądować, bo będą problemy ... a reszta nic
  nie mówiła czekając w napięciu: uda się czy się nie uda.

  Poza tym były opisywane w literaturze przypadki, że załoga nie miała
  odwagi czy siły woli by przerwać szaleństwo czy zbytnie skupienie
  się dowódcy na zadaniu - siła autorytetu - i to prowadziło do
  katastrofy :|

  Dla mnie ta końcówka wygląda na jakiś obłęd ... tak mniej więcej od
  100m w dół.

  Na 70m drugi pilot mówi "odchodzimy" ale nie uruchamia odchodzenia,
  choć to był jego obowiązek bez konsultacji z kapitanem (jeżeli ten
  nie podał: "Lądujemy" lub "Odchodzimy"), nie reaguje, że kolega
  schodząc niżej łamie przepisy lotnicze, nie sprawdza parametrów lotu
  (bo przecież by zauważył, że wlatują do jaru i pod poziom lotniska)
  nie wiem obłęd, efekt hipnozy mgłowej, bezgraniczne zawierzenie w
  umiejętności dowódcy, przymus, zatkało go, zawężenie pola
  świadomości, rozterka wywołana obecnością generała za plecami,
  usłyszane rozkazy, groźby czy perfidne naciski motywujące do
  działania niezgodnego z prawem ?

  Może coś wyjasni to co wyciągnieto z szumów ... jak dla mnie to,
  polecenie o podchodzeniu do lądowania padło na 10 minut przed
  katastrofą:

  10:31:05,9___Nieznany PodchodziĆ do lądowania.

  Jak się doda do oryginału Ć, które mogło ukryć się w hałasie ...
  zmiana znaczenia tego zdania wyjaśnia dalsze zachowania załogi,
  która bierze się do realizacji samobójczego planu ...

  Poza tym jak się zastanowić, to przez całe schodzenie oni olewali
  dyspozytora a nawet go oszukiwali. On ich, na niedokładnym radarze
  odwzorowania pionowego widział na ścieżce, a oni choć wiedzieli, że
  to nieprawda, bo schodzili ostrzejszą ścieżką, tylko zbliżoną do
  właściwej, nie wyprowadzali go z błędu (niepodawanie wysokości jako
  potwierdzenia ukrywało ich rzeczywisty tor lotu i niestandardowe
  podchodzenie), nie potwierdzali też większości transmisji radiowych
  (praktycznie tylko przy 4km i polecenie włączenia reflektorów) na
  ścieżce.

  A jeszcze się warto zastanowić nad tym co mówił pilot Jaka: podawał
  sprzeczne informacje do tupolewa, z jednej strony powiedział,
  parametry widoczności przekreślające możliwość bezpiecznego
  lądowania TU154M a z drugiej strony mówiąc "szczerze" podpuszczał
  ich do spróbowania i to dwa razy w czasie jednej łączności, do tego
  wiedząc, że im się za pierwszym razem nie uda, co przemycił w zdaniu.

  10:25:05,8___Jak40

  No, nam się udało tak w ostatniej chwili wylądować. No, natomiast
  powiem szczerze, że możecie spróbować
  , jak najbardziej
  .
  Dwa APM-y są, bramkę zrobili, tak że możecie spróbować
  , ale.... Jeżeli wam się nie uda za drugim razem, to
  proponuję wam lecieć na przykład do Moskwy albo gdzieś. {w
  diabły ??)

  Proszę zwrócić na użyte wyrażenia: "powiem szczerze", "jak
  najbardziej" czy to jest ostrzeżenie czy podpucha ?

  Zastanawiam się na stosunkami międzyludzkimi w tym 36splt. Ten sam
  pilot w wywiadzie dla TVN24

  Wywiad z
  pilotem Jaka


  łamiącym się głosem odstawia troskliwego kolegę, opowiada jak to
  ostrzegał kolegów a w rzeczywistości ich podpuszczał by spróbowali.
  a potem jeszcze puszcza dym jak to osobiście słyszał, że dyspozytor
  zachęcał pilotów do zejścia do 50m, a potem mu się odmieniło i
  zrzucił słyszenie na kolegę mechanika ...

  Wmawia nam się, że piloci znali rosyjski ale tak na prawdę, to
  rosyjski znał tylko śp. kpt. Protasiuk, któryś oficjel nawet lapnął,
  że właśnie ze względu na tę znajomość leciał i 7, i 10 kwietnia,
  tyle, że 7 nie musiał dzielić uwagi na pilotowanie i rozmawianie z
  ziemią, a 10 kwietnia, właściwie tylko na nim spoczywała komunikacja
  po rosyjku i to w fazie lotu gdzie tego nie powinien robić !!!!

  Nawigator nie znał rosyjskiego w stopniu komunikacyjnym, nie
  przeprowadził ŻADNEJ transmisji w tym języku. Do tego leciał tam
  pierwszy raz: nie znał terenu (bo informacji o ukształtowaniu nie ma
  w karcie podejścia), z praktyki też bo tam nie był, nie znał języka,
  wygląda, że w ogóle albo baaaardzo rzadko latał na wschód
  (przypomnienie o metrach) ... z łapanki ich brali czy jak ?

  Drugi pilot też miał problemy z liczbami i to w zakresie odczytu
  wysokości

  10:12:27,9___1958 Na kursie 0-85, kontynuujemy wznoszenie
  9100, Bieławija 19-58.

  10:12:28,9___2pilot (Z naborem do dziewięciu, tak?)/(Z naborem
  do dziewięciuset?)

  10:12:31,7___Dowódca Do 9100.


  To wszystko jest dla mnie bardziej dziwne niż teorie spiskowe czy
  zamachowe (do których oczywiście ludzie mają prawo, byle tylko je
  uzasadniali jakoś w miarę sensownie)
 • vargtimmen 25.08.10, 00:20
  Jest mi bardzo przykro, że muszę znów pisać negatywnie i znów to samo. Mylisz
  swoje spekulacje z faktami i nadbudowujesz kolejne piętro spekulacji.


  absurdello napisał:

  > nic, ani na to, że nie minęli stacji, ani na to, że TAWS odpala
  > jeden komunikat od drugiego, ani na to, że odczyty wysokości
  > zmieniają się jakby szybciej niż powinny (wpływ terenu), ani na to,
  > że łamią przepisy schodząc bez widoczności poniżej 100m, ani to, że
  > dyspozytor ostrzega ich by nie lecieli dalej (to "gorizont", to
  > żądanie zaprzestania zniżania przecież) że narażają samolot i
  > pasażerów ... tak jakby mieli jedną myśl: wyrwać się z tej cholernej
  > mgły i jak najszybciej wylądować, bo będą problemy ... a reszta nic
  > nie mówiła czekając w napięciu: uda się czy się nie uda.
  >

  Jednym słowem, odrzucasz wszelką racjonalność działania załogi. Po prostu
  oszaleli. Od momentu przyjęcia takiego założenia, oczywiście, wszystko jest już
  łatwe.  > Dla mnie ta końcówka wygląda na jakiś obłęd ... tak mniej więcej od
  > 100m w dół.


  Nie wiem, czy rozumiesz, co napisałeś w istocie.
  Napisałeś, że nic z tego, co się działo, nie rozumiesz.  >
  > Na 70m drugi pilot mówi "odchodzimy" ale nie uruchamia odchodzenia,

  Boję się, że ten punkt jest wciąż otwarty.

  >
  > Może coś wyjasni to co wyciągnieto z szumów ... jak dla mnie to,
  > polecenie o podchodzeniu do lądowania padło na 10 minut przed
  > katastrofą:
  >
  > 10:31:05,9___Nieznany PodchodziĆ do lądowania.
  >


  Tja, już w czasie trwania przygotowania do podejścia, po stwierdzeniu przez kpt.
  Protasiuka, że zamierza lądować (10:26) bez żadnej reakcji, czy odzewu.

  Deformujesz zapisaną wypowiedź, by dopasować to, co wiadomo, do Twoich wyobrażeń.

  > Poza tym jak się zastanowić, to przez całe schodzenie oni olewali
  > dyspozytora a nawet go oszukiwali. On ich, na niedokładnym radarze
  > odwzorowania pionowego widział na ścieżce, a oni choć wiedzieli, że
  > to nieprawda, bo schodzili ostrzejszą ścieżką, tylko zbliżoną do
  > właściwej, nie wyprowadzali go z błędu (niepodawanie wysokości jako
  > potwierdzenia ukrywało ich rzeczywisty tor lotu i niestandardowe
  > podchodzenie), nie potwierdzali też większości transmisji radiowych
  > (praktycznie tylko przy 4km i polecenie włączenia reflektorów) na
  > ścieżce.


  Tja, dyspozytor podawał im błędne informacje, a wg Ciebie oni jego oszukiwali.
  Sorry, ale to żenujące, jak manipulujesz faktami.


  >

  > 10:25:05,8___Jak40
  >


  > Zastanawiam się na stosunkami międzyludzkimi w tym 36splt. Ten sam
  > pilot w wywiadzie dla TVN24
  >
  > Wywiad z
  > pilotem Jaka

  >
  > łamiącym się głosem odstawia troskliwego kolegę, opowiada jak to
  > ostrzegał kolegów a w rzeczywistości ich podpuszczał by spróbowali.
  > a potem jeszcze puszcza dym jak to osobiście słyszał, że dyspozytor
  > zachęcał pilotów do zejścia do 50m
  , a potem mu się odmieniło i
  > zrzucił słyszenie na kolegę mechanika ...


  Proszę link do jego wypowiedzi, lub sprostowanie.

  >
  > Wmawia nam się, że piloci znali rosyjski ale tak na prawdę, to
  > rosyjski znał tylko śp. kpt. Protasiuk, któryś oficjel nawet lapnął,
  > że właśnie ze względu na tę znajomość leciał i 7, i 10 kwietnia,
  > tyle, że 7 nie musiał dzielić uwagi na pilotowanie i rozmawianie z
  > ziemią, a 10 kwietnia, właściwie tylko na nim spoczywała komunikacja
  > po rosyjku i to w fazie lotu gdzie tego nie powinien robić !!!!
  >


  Gdzie masz ślad jakichkowiek znaczących trudności z komunikacją?


  > Nawigator nie znał rosyjskiego w stopniu komunikacyjnym, nie
  > przeprowadził ŻADNEJ transmisji w tym języku. Do tego leciał tam
  > pierwszy raz: nie znał terenu (bo informacji o ukształtowaniu nie ma
  > w karcie podejścia), z praktyki też bo tam nie był, nie znał języka,
  > wygląda, że w ogóle albo baaaardzo rzadko latał na wschód
  > (przypomnienie o metrach) ... z łapanki ich brali czy jak ?
  >

  Kto Ci naopowiadał, że lotnicy mają rozpoznawać teren przed lotem???
  --
  Carpe diem
 • fleur23-0 25.08.10, 10:00
  z tych stenogramów wynika jedno - załoga używała języka migowego (i
  pewnie daltego nie patrzyli na wskaźniki), przecież po "odchodzimy"
  do ostatniego słowa nie padaja żadne komendy oprócz odliczania
  nawigatora. I to jest dla mnie trochę dziwne.
 • absurdello 26.08.10, 11:12
  a cała reszta była tylko niemymi widzami (z wyjątkiem nawigatora
  czytającego co raz szybciej zmieniającą się wysokość) :(
 • vobo7 26.08.10, 13:23
  absurdello napisał:

  > a cała reszta była tylko niemymi widzami

  Zaczynamy się bawić w "psychologię".
  Pewnie to nieuniknione, ale warto pamiętać, że tak naprawdę nie znamy relacji panujących w załodze, w 36splt, w kancelarii prezydenta, itd. Bez tej wiedzy, interpretowanie stanu psychiki członków załogi na podstawie samego stenogramu to bardzo dalekie spekulacje.

  Niemniej skoro już zaczęliśmy, to i ja wrzucę moje trzy grosze skojarzeniowe.

  Dziwimy się temu, iż wygląda, jakby kpt. Protasiuk zdecydował się wszystko robić sam, nie uzgodnił zbyt wiele z załogą, nie rozdzielił zadań… itd. A wydawałoby się, że w obliczu trudnej sytuacji, aż by się prosiło – jeśli nie o dyskusję, to o jakiś briefing, wysłuchanie uwag innych członków załogi, być może wreszcie uświadomienie tym mniej doświadczonym całej złożoności sytuacji.

  Jeśli jednak spróbować to przez analogię przełożyć na doświadczenia, które wielu z nas może mieć – również w pracy – to okaże się, że to wszystko niekoniecznie jest aż tak niezrozumiałe. W wielu firmach zdarza się, że od pracownika na decyzyjnym, acz nie najwyższym szczeblu oczekuje się postępowania, które jest czy to na granicy przepisów, czy nawet poza nią. Oczywiście nie oczekuje się tego bezpośrednio – chodzi o załatwienie ważnej dla firmy sprawy i cel jest zbożny. Niemniej wszystkim (nieoficjalnie) wiadomo, że tego się prosto i szybko nie da załatwić jeśli by się chciało pozostać w zgodzie z przepisami. Poza stroną prawną cała rzecz może i jakoś inaczej być nie do końca bezpieczna.

  W takiej sytuacji oczekuje się od człowieka, przed którym postawiono tego typu problem – własnej inicjatywy, dyskrecji, umiejętności poradzenia sobie bez zawracania głowy przełożonym, własnego podjęcia decyzji i świadomości odpowiedzialności za nią oraz za ew. skutki, gdyby coś gdzieś się posypało, itd. Na tym to wszystko właśnie ma polegać.

  Pytanie więc: jak miałby właściwie wyglądać taki briefing? Co miał Protasiuk powiedzieć? Może coś takiego – Słuchajcie:
  a) przyjmujemy procedurę lądowania na szczura
  b) wysokość decyzyjna – nie występuje w tej sytuacji
  c) jak nie zobaczę ziemi na 20m to ew. odchodzę, ale przyjmuję, że zobaczę
  d) nigdy w życiu tego nie robiłem i nie myślałem, że będę musiał – więc bądźcie czujni oraz módlcie się.
  e) Zamierzam przy tym złamać następujące przepisy [1,2,3…] oraz następujące zasady zdrowego rozsądku [1,2,3…]
  f) A teraz proszę o uwagi i pomysły, poczynając od najstarszego stopniem; Panie gen. Błasik?
  g) Itd.

  Oczywiście wszystko to przy świadomości, że rzecz się nagrywa.

  Facet znalazł się w sytuacji, w której oczekiwano od niego rozwiązania problemu, który nie on stworzył. Oczekiwano postępowania potwornie ryzykownego, jeśli w ogóle wykonalnego (przy tych warunkach, tej załodze, itd.). Oczekiwano tego, od stosunkowo jednak młodego człowieka, o niedostatecznym na tę sytuację doświadczeniu zarówno zawodowym jak życiowym. Od niego oczekiwano decyzji. Na niego spadała cała odpowiedzialność.

  Mnie sobie dość łatwo wyobrazić, że w takich okolicznościach mieszają się w człowieku: wściekłość na cały boży świat, poczucie potężnej niesprawiedliwości, bezsilność, brak wiary w siebie i swoje możliwości (do czego i przed sobą trudno się przecież przyznać, nie mówiąc już o załodze, przełożonych, itd.). Do tego wszystkiego dochodzi poczucie osamotnienia w zaistniałej sytuacji, bycia wyizolowanym.

  Ani powyższych swoich odczuć, ani technicznych czy formalnych aspektów sytuacji nie mógł otwarcie dyskutować z innymi. Był dowódcą. To ci pozostali mieli móc na nim polegać.

  Jeśli to wszystko złożyć z całą resztą (CRM, techniczne umiejętności, poziom ryzyka, warunki a wśród nich mgła, która powoduje, że mamy do czynienia z dużą dozą nieznanego), to niemal bezpośrednio wychodzi mi z tego taki sposób komunikacji z resztą załogi i taki sposób pilotowania, jaki widać na stenogramie.


  Do powyższego dodałbym jeszcze jedno skojarzenie. Czasem zdarza mi się, że nagłym natłoku zdarzeń, kiedy z czymś bardzo się śpieszy, jakieś inne okoliczności stają na przeszkodzie. Któreś z niezbędnych urządzeń technicznych odmawia współpracy (załóżmy laptop, któremu nagle coś dziwnego się stało w dysk – a jest niezbędny do wykonania pilnej pracy na wczoraj). Potrafię być w takiej sytuacji na tyle wściekły, że zamiast postępować z tą nieoczekiwaną awarią powoli i spokojnie, zaczynam być nieostrożny, zapominam o pozornie mało istotnych drobiazgach, które potem, w konsekwencji powodują jeszcze większe szkody i opóźnienia w stosunku do stanu, od którego zaczynałem.

  Ok. wiem, że w pewnych zawodach takie właśnie stresowe i awaryjne sytuacje się trenuje. Tyle tylko, że nie bardzo wierzę w trening, który przewidywałby np. miesiącami narastającą sytuację konfliktową w pracy, trudne a istotne okoliczności natury politycznej, czyjąś megalomanię, czyjś tumiwisizm, niedopełnienie obowiązków przez kilka innych osób, itd.
 • fleur23-0 26.08.10, 18:46
  vobo7 napisał:
  Pewnie to nieuniknione, ale warto pamiętać, że tak naprawdę nie
  znamy relacji p
  > anujących w załodze, w 36splt, w kancelarii prezydenta, itd. Bez
  tej wiedzy, in
  > terpretowanie stanu psychiki członków załogi na podstawie samego
  stenogramu to
  > bardzo dalekie spekulacje.

  Z tego co można doczytać się między wierszami to z główną personą
  relacje były takie sobie, natomiast I i II pilot chyba mieli dosyć
  dobre, podobno nawet wyjeżdżali razem na narty. Dlatego zastanawia
  mnie, że onie we dwóch między sobą pod koniec wcale nie rozmawiali w
  końcu to II pilot był starszy stopniem.
 • absurdello 27.08.10, 22:59
  brakuje nam wysłuchania tych nagrań, bo zapisy stenogramu nie oddają
  tych niuansów jakie niesie ton głosu informujący o emocjach
  targających daną osobą. Mamy tylko suchy przekaz intelektualny bez
  warstwy emocjonalnej (mowy ciała też nie mamy zarejestrowanej a
  czasami jedno wzruszenie ramionami mówi więcej niż cały potok
  wypowiedzianych słów).

  > Z tego co można doczytać się między wierszami to z główną personą
  > relacje były takie sobie, natomiast I i II pilot chyba mieli dosyć
  > dobre, podobno nawet wyjeżdżali razem na narty. Dlatego zastanawia
  > mnie, że onie we dwóch między sobą pod koniec wcale nie rozmawiali
  > w końcu to II pilot był starszy stopniem.

  No właśnie ta końcówka to jest strasznie dziwna, pilot nie wydaje
  żadnych komend (nie wiem, podania parametrów lotu) żaden członek
  załogi nie komentuje całej operacji, nie zgłasza obiekcji, nie
  napomyka o zastanowieniu się, NIE ZASTANAWIA SIĘ, ŻE SIĘ NIE
  ZGŁOSIŁA BLIŻSZA STACJA NAPROWADZANIA, KTÓRA SIĘ POWINNA ZGŁOSIĆ
  GDZIEŚ PRZY WYSOKOŚCI 70m, że lecą za nisko, do tego nie ma żadnych
  innych odczytów przyrządów (chociażby w formie "W normie" itp.).

  Wygląda jakby się wszyscy bali odezwać do osoby sterującej
  samolotem ...
 • vobo7 30.08.10, 11:18
  absurdello napisał:

  > brakuje nam wysłuchania tych nagrań, bo zapisy stenogramu nie oddają
  > tych niuansów jakie niesie ton głosu informujący o emocjach


  No owszem. Ja bym bardzo chciał usłyszeć, jakim tonem zostało wypowiedziane przez 2-go pilota słynne: "Odchodzimy". Ten moment jest dla mnie mocno niezrozumiały. Kapitan nie podejmuje decyzji. Rozumiem, że naruszył już niejedną procedurę, ale ... no w takich okolicznościach ciężko mi sobie to wyobrazić. To wygląda bowiem tak, jakby wcześniej "jakoś jednak ustalono" wysokość decyzji (te 100m, które nakazała kontrola?), a teraz kapitan zamierzał to olać i przesunąć sobie decyzję na później (niżej). Z kolei to wypowiedziane "odchodzimy" świadczyłoby o tym, iż dla 2-giego pilota było to nieoczekiwane. Czyli co - nie porozumieli się wcześniej odnośnie tego? Dwaj... przyjaciele? Przecież takie porozumienie można - dobrze się znając - nawet gestem czy wzrokiem osiągnąć.

  Wobec braku decyzji kapitana, 2-gi pilot ma obowiązek podjąć decyzję o odejściu i takowa obowiązuje całą załogę z kapitanem włącznie. A tu - co się dzieje? Nikt niczego nie potwierdza, samolot dalej schodzi, nikt nie naciska "Уход", ...

  Wcześniej kapitan stwierdza, że jeśli się nie uda, to "odejdziemy w automacie". Co oznacza odejście na drugi krąg w trybie automatycznym. Ok.

  Tyle, że tu mi się pojawia kolejny problem. Instrukcja na str. 8.8.26.2 (zakładam, że mamy tę samą wersję; to jest w podrozdziale 8.8 dotyczącym АБСУ, zresztą znajdziesz nawet przeszukując PDF wg tekstu), stwierdza:

  Автоматический уход на второй круг применять только при заходе на посадку с закрылками 45.

  Ale oni schodzili z klapami na 36 stopni.
  Nie wiem, co oznacza ten zapis w instrukcji (nb. taki sam znalazłem w innej instrukcji do Tu-154M, dla Aerofłotu i 4-osobowej załogi). Уход się nie włączy jeśli klapy nie są na 45? Nie wolno go używać jeśli nie są?

  Domyślam się tylko, że ten cały kalkulator odejścia może być tak zbudowany, że przyjmuje, iż klapy są na 45 i dla takiego stanu wylicza prędkość, podnosi nos, itd.

  Niemniej ten zapis w instrukcji powoduje, że cała rzecz wydaje mi się jeszcze bardziej dziwna i niezrozumiała. I przypomina mi się E. Klich:

  "No ja myślę, że przeszli wysokość decyzji to mieli świadomość , że są poniżej wysokości decyzji. Ale myślę, że… Ja myślę, że dowódca pilotujący był tak zaprogramowany, że tylko dobre szkolenie w CRM-ie [?] drugiego pilota mogło go wyrwać, według mojej oceny z tego stanu zaprogramowania".
 • jot-es49 25.08.10, 10:07
  absurdello napisał:
  > nie wiem obłęd, efekt hipnozy mgłowej, bezgraniczne zawierzenie w
  > umiejętności dowódcy, przymus, zatkało go, zawężenie pola
  > świadomości, rozterka wywołana obecnością generała za plecami,

  No i chyba w tym zawiera się wszystko. Lądowanie dla pilotów jest najbardziej
  stresogenną sytuacją w całym procesie pilotażu (wzrasta ciśnienie krwi i tętno -
  nieraz dwukrotnie). A jeśli jeszcze do tego dodać to o czym piszesz to mamy to o
  czym piszemy!
  --
  GDY WIEJE WIATR HISTORII, LUDZIOM JAK PIĘKNYM PTAKOM
  ROSNĄ SKRZYDŁA, NATOMIAST TRZĘSĄ SIĘ PORTKI PĘTAKOM. (K.I. Gałczyński - 1953)
 • vargtimmen 25.08.10, 10:25
  jot-es49 napisał:

  > absurdello napisał:
  > > nie wiem obłęd, efekt hipnozy mgłowej, bezgraniczne zawierzenie w
  > > umiejętności dowódcy, przymus, zatkało go, zawężenie pola
  > > świadomości, rozterka wywołana obecnością generała za plecami,
  >
  > No i chyba w tym zawiera się wszystko. Lądowanie dla pilotów jest najbardziej
  > stresogenną sytuacją w całym procesie pilotażu (wzrasta ciśnienie krwi i tętno
  > -
  > nieraz dwukrotnie). A jeśli jeszcze do tego dodać to o czym piszesz to mamy to o
  > czym piszemy!


  No tak, piloci się po prostu zestresowali, jak to przy trudnym lądowaniu,
  dlatego się rozbili. Jakie to proste...

  --
  Carpe diem
 • jot-es49 25.08.10, 10:50
  vargtimmen napisał:
  > No tak, piloci się po prostu zestresowali

  To absolutnie nie tak! Każdemu bez wyjątku startowi a lądowaniu w szczególności
  towarzyszy bardzo duże napięcie nerwowe i nie ma znaczenie ile razy pilot
  lądował i jak wielki nalot posiada, czy odbywa się to w warunkach doskonałej
  pogody, czy w tak skrajnie ekstremalnych jak w tym przypadku.
  Żadne upraszczanie tu nie ma miejsca!
  --
  GDY WIEJE WIATR HISTORII, LUDZIOM JAK PIĘKNYM PTAKOM
  ROSNĄ SKRZYDŁA, NATOMIAST TRZĘSĄ SIĘ PORTKI PĘTAKOM. (K.I. Gałczyński - 1953)
 • vargtimmen 25.08.10, 11:01

  No dobrze, silny stres związany z tą sytuacją mógł wpłynąć na zachowanie
  pilotów, ale teza, że oni wszyscy tam całkiem poszaleli to naprawdę pójście na
  łatwiznę i wciąż przedwczesna kapitulacja racjonalnej analizy.

  --
  Carpe diem
 • you-know-who 25.08.10, 22:27
  niestandardowy wynik tego podejscia/ladowania + brak dobrych
  argumentow za awaria sprzetowa mowia mi, ze doszlo do nieporozumien,
  zablokowania stresem i blednych decyzji, w stylu:

  kapitan bierze za duza czesc roboty na siebie, nie przydziela np.
  sledzenia i raportowania odleglosci nikomu. za malo uwagi poswieca
  instrumentom.

  nawigator dostaje zadanie odliczna wysokosci i robi to zle: wg. rw,
  ale zajmuje to mu cala uwage i zapomina o innych wspolrzednych.

  drugi pilot zachowuje najwiecej rozsadku i orientacji, ale jako
  wojskowy waha sie jednak i nie przeciwstawia kapitanowi statku (nie
  wlacza UCHOD). moze zreszta ma na to jakis wplyw oddech generala
  ktory czuje na plecach - jesli szef lotnictwa aprobuje, nie moge sie
  wychylac!

  general i mechanik - nie wtracaja sie, licza na "zolnierskie
  szczescie". kapitan wyglada przeciez jakby wiedzial co robi a oni nie
  moga mu w niczym pomoc.

  * * *

  moze nie powinienem tego mowic, ale lepiej zeby nie bylo zludzen.
  caly czas powtarzam ze piloci robia ble... no, powiedzmy, moga robic
  wiele rzeczy lepiej niz robia. wszyscy, no moze sa wyjatki ale ja
  takich nie spotkalem.

  15-go w nocy ladowalem na pustym lotnisku w gordon, nebraska. w
  odleglosci 10 km wlaczylem przy uzyciu radia swiatla lotniskowe (5
  klikniec na czestosci unicom). noc byla ciemna, ale mialem widocznosc
  swiatel pasa. powinienem byl przydzielic pasazerowi odlicznie
  wysokosci. nie zrobilem tego. po wyladowaniu zrozumialem, ze bylem w
  bledzie co do wysokosci na ktorej powinienem byc skrecajac na
  ostatnia prosta az o 300ft! zle zapamietana liczba.
  to wyjasnilo, dlaczego poczatkowo 3 krwiscie czerwone swiatla papi
  ostrzegaly mnie, ze jestem pod swiezka i musialem to szybko
  skorygowac. poniewaz mialem dodatkowa robote sledzac bez przerwy papi
  w czasie tej korekty, wyladowalem... hehe, bez swiatel do ladowania.

  nie ma to wiekszego znaczenia, w istocie to troche dziwne, ale
  przyziemienie bez swiatel ladowania nie jest trudniejsze niz z nimi.
  orientacje i to lepsza zapewniaja swiatla pasa i zjawisko
  perspektywy. w istocie, mielismy bardzo fajne, miekkie ladowanie (w
  czasie nauki moj instruktor dziwil sie ze laduje po ciemku dokladnie
  tak, jak w dzien. powiedzialem mu ze to dlatego, ze i w dzien nic nie
  widze w czasie przyziemienia).

  nie mozna wiec powiedziec, ze ladowalem zle lub nieprzepisowo:
  sprawdzilem w materialach drukowanych dane lotniska m.in. dlugosc
  pasa, nie znalazlem wzmianki o przeszkodach w okolicach pasa (dzwigi,
  linie wysokiego napiecia, wysokie drzewa). wyladowalem przepisowo i
  poprawnie.

  ale nie zadbalem o ekstra margines bezpieczenstwa: gdybym rozdzielil
  lepiej zadania, moze wczesniej wyzedlby problem wysokosci, nie
  znalazlbym sie na poczatku finalnej prostej pod sciezka, a wtedy
  mialbym glowe zeby zapalilic swiatla ladowania dla dodatkowego
  marginesu bezpieczenstwa, zwlaszcza w przypadku jakies awarii. gdyby
  doszlo jeszcze kilka komplikacji, moje male bledy skrupilyby sie w
  duzy, nazwijmy to, klops.

  tak bylo w smolensku. sama decyzja ladowania byla olbrzymim bledem
  ale to niesluszne ladowanie moglo pojsc lepiej. ile razy a. protasiuk
  ladowal w dokladnie takich warunkach meteo? pewnie zero. a ile razy
  ladowal w nieco lepszych, ale ponizej minimow? przy czestosci jego
  lotow, przeskalowujac to co pisal jerszow, moze trzy-cztery razy (a
  jako dowodca tupolewa - zero razy). a ile razy trenowal dokladnie
  takie sytuacje na symulatorze tu-154? zero. to pomaga zrozumiec te
  niezrozumiale zachowania i fiksacje zalogi, i crm w rozsypce.
  dodatkowo, wojskowe niekwestionowanie autorytetow..
 • vargtimmen 25.08.10, 23:05

  Rozumiem Twój punkt widzenia, być może kpt. Protasiuk wszedł w tryb: "co, ja nie
  potrafię?!", a wszyscy inni mu zaufali lub sytuacja ich przerosła. Tyle tylko,
  że na wysokości 20 metrów nad ziemią samolot już leciał poziomo, a 5 sekund
  wcześniej opadał w tempie około 6-7 metrów na sekundę. A kiedy minął bliższą
  NDB, to bardzo powoli zyskiwał wysokość, co dowodzi, jak słabą miał dynamikę w
  kierunku pionowym.

  Zatem, jeśli ta zmiana prędkości pionowej między RA 80 metrów, a RA 20 metrów
  nie była spowodowana odchodzeniem, to czym?

  Planowanym manewrem przejścia do lotu horyzontalnego na wysokości 40-50 metrów
  do NDB, który się nie udał, ze względu na parów?

  Nie mam nic wspólnego z pilotażem, ale to mi się w głowie nie mieści.

  Kpt. Protasiuk musiałby popełnić z premedytacją aż 3 straszliwe błędy:


  1. Utrzymywać dwukrotnie za dużą prędkość pionową jeszcze poniżej wysokości 100
  metrów nad gruntem.

  2. Drastycznie przekroczyć zadaną wysokość decyzyjną - skoro jego manualna
  reakcja na gwałtowną utratę wysokości w/m gruntu (powyżej 10 m/s) zaszła
  dopiero na wysokości 20 metrów nad gruntem, to oznacza, że 30 byłoby dla niego
  jeszcze OK. Na 1100 metrów przed pasem??? Możesz w to uwierzyć?

  3. Planować manewr i podejmować decyzje tylko w oparciu o radiowysokościomierz,
  całkowicie ignorując wskazania wysokościomierza barycznego, który przed
  przejściem w tryb manualny winien pokazywać wartości ujemne. On i cała załoga...

  Bardzo, bardzo dziwne.

  Całą sytuację można byłoby lepiej zrozumieć, gdyby na przykład dostali złe
  ciśnienie i wg baro byliby 50 metrów wyżej. Inaczej, dla mnie, to się zupełnie
  nie klei.

  --
  Carpe diem
 • you-know-who 26.08.10, 00:13
  > Zatem, jeśli ta zmiana prędkości pionowej między RA 80 metrów, a RA
  20 metrów
  > nie była spowodowana odchodzeniem, to czym?
  >

  wg mnie nie bylo odchodzenia do wys ok. 30 m nad ziemia (kontakt
  wzrokowy), a pozniej byla taka proba, prawie udana, ale niestety 15 m
  ten samolot w tej sytuacji po prostu zawsze opadnie (newt zakladajac
  ze piloci reaguja natychmiastowu ustawiajac pelen ciag). podnoszenie
  sie terenu i drzewa zalatwily reszte. szacowalem to tu kiedys nieco
  dokladniej niz zwykle to ludzie robia, bo uwzgledniajac czas
  potrzebny na zadarcie nosa lacznie z zatrzymaniem tego obrotu -
  dopiero po tym mamy prawo uzywac wzoru gdzie przyspieszenie pionowe
  jest stale. no i wyszlo mi ze wszystko sie zgadza z hipoteza, ze
  nie bylo reakcji do wysokosci ~30 m nad terenem, czyli bo ja wiem,
  moze 0-10m nad progiem pasa.
 • vargtimmen 26.08.10, 00:29
  you-know-who napisał:

  > > Zatem, jeśli ta zmiana prędkości pionowej między RA 80 metrów, a RA
  > 20 metrów
  > > nie była spowodowana odchodzeniem, to czym?
  > >
  >
  > wg mnie nie bylo odchodzenia do wys ok. 30 m nad ziemia (kontakt
  > wzrokowy), a pozniej byla taka proba, prawie udana, ale niestety 15 m
  > ten samolot w tej sytuacji po prostu zawsze opadnie (newt zakladajac
  > ze piloci reaguja natychmiastowu ustawiajac pelen ciag).

  To jest dosyć niekonsekwentne podejście: w stenogramie odłączenie kluczowych
  modów autopilota zachodzi dopiero po odczycie "20". Żadnych śladów decyzji przy
  "30" nie ma... a przy "80" są.

  Dlaczego zatem, zakładać odchodzenie z 30, a nie z 80?


  podnoszenie
  > sie terenu i drzewa zalatwily reszte. szacowalem to tu kiedys nieco
  > dokladniej niz zwykle to ludzie robia, bo uwzgledniajac czas
  > potrzebny na zadarcie nosa lacznie z zatrzymaniem tego obrotu -
  > dopiero po tym mamy prawo uzywac wzoru gdzie przyspieszenie pionowe
  > jest stale. no i wyszlo mi ze wszystko sie zgadza z hipoteza, ze
  > nie bylo reakcji do wysokosci ~30 m nad terenem, czyli bo ja wiem,
  > moze 0-10m nad progiem pasa.

  No właśnie, przedziwne to. Brak reakcji do 0-10 nad progiem pasa.
  --
  Carpe diem
 • absurdello 26.08.10, 02:25
  > Zatem, jeśli ta zmiana prędkości pionowej między RA 80 metrów, a
  > RA 20 metrów > nie była spowodowana odchodzeniem, to czym?

  Tam nie było zmiany prędkości pionowej, samolot opadał cały czas z
  tą samą prędkością ok.7m/s choć powinien opadać koło 6 m/s by trafić
  nad teren już za jarem. Przypuszczam, że te zmiany prędkości wyszły
  ci z obliczenia przyrostów wskazań wysysokościomierza i odstępów
  czasowych, a to nie jest prawdziwy wynik. Radiowysokościomierz
  pokazuje odległość od samolotu do ziemi, a tam ziemia w każdym
  miejscu jest na innej wysokości. Nad równym terenem:

  Hrad(t)=Hsam(t)=Hpocz-Vy*t ~ Hbar

  Hrad - wysokość pokazywana przez radiowysokościomierz
  Hsam - wysokość samolotu nad poziomem lotniska
  Hbar - wysokość pokazywana przez wysokościomierz barometryczny
  Hpocz - wysokość od jakiej rozpoczęto zniżanie
  Vy - prędkość opadania
  t - czas lotu (0 przyjmujemy w chwili gdy samolot jest na Hpocz
  znak ~ oznacza "równe w przybliżeniu"

  Na podejściu do lotniska w Smoleńsku teren był nierówny i wzór wyżej
  podany trzeba zmodyfikować:

  Hrad(t)=Hsam(t)-dHter(s)=[Hpocz-Vy*t]-[Hter(Sndb61-t*Vx)]

  Hpocz - wysokość z jakiej rozpoczęto schodzenie nad NDB 6100m
  dHter(s) - odchyłka wysokości terenu od wysokości progu pasa na
  odległości s od progu. Jeżeli teren jest wyżej niż próg pasa, to
  radiowysokościomierz w tym miejscu pokaże, mniejszą wysokość niż
  barometryczny, a jeżeli jest niżej to wyższą.
  Sndb61 - odległość dalszej stacji naprowadzania (6100m)
  Vx - prędkość pozioma w m/s/

  Błąd wskazania wysokości rośnie w miarę malenia wysokości (wyrażenie
  w pierwszym nawiasie kwadratowym), bo amplituda sygnału
  zakłócającego - tu wahania poziomu terenu - zbliża się do poziomu
  wartości mierzonej. Co ciekawe, jak się zrobi symulację wskazań
  radiowysokościomierza przy prędkości schodzenia 6.9m/s od dalszej
  stacji, to ładnie widać na wykresie, to "zawieszenie" na 100m nad
  opadającym zboczem jaru.
  -----------------------------------------
  > Planowanym manewrem przejścia do lotu horyzontalnego na wysokości
  > 40-50 metrów

  Gorzej, planowanym manewrem wyrównania lotu na 20m (co jest wg
  podręcznika aerodynamiki TU154M całkowicie wykonalne i to z tej
  prędkości schodzenia co oni mieli!). Problem tylko wynikł z tego, że
  gdyby to zrobili tam gdzie zamierzali, gdzieś 400m przed lotniskiem,
  to nie było by problemu, bo tam teren jest w miarę równy. Jednak
  schodząc szybciej znaleźli się na małej wysokości ale 820 metrów
  wcześniej niż zamierzali (tyle, że tego nie zobaczyli we mgle) i
  rozpoczęli wykonalny manewr ale nad ostro wznoszącym się terenem, to
  wznoszenie ukryło się w krótszych czasach zmian wskazań
  radiowysokościomierza, czego nie wyłapał nawigator.

  Dodatkowo szybkość zmian wysokości terenu nie dawała szansy
  uwzględniania poprawek na wysokość terenu, nawet gdyby mieli
  dokładną rozpiskę przekroju terenu na podejściu. Do tego musieli by
  mieć dokładny odczyt swojej odległości od pasa i jeszcze zdążać
  odczytywać poprawki i je odejmować od wskazania RW.

  > do NDB, który się nie udał, ze względu na parów?
  >
  Nie wiem czy parów, o parowie wiedzieli (tylko pytanie kto wiedział,
  2 pilot i dowódca czy też nawigator, bo mam wrażenie, że ten ostatni
  to nie do końca), bo drugi pilot powiedział "w normie" gdy "wisieli"
  6-7 sekund na 100m mimo, że opadali.

  > Nie mam nic wspólnego z pilotażem, ale to mi się w głowie nie
  > mieści.

  Jak się myśli tu na spokojnie to się nie mieści, faktycznie :(
  >
  > Kpt. Protasiuk musiałby popełnić z premedytacją aż 3 straszliwe
  > błędy:

  On został do tego zmuszony, z tego wszystkiego, co o nim czytałem i
  z tego co jest w stenogramie przed tym "podchodzi do lądowania", to
  nie wydaje mi się, żeby on to zrobił z własnej woli i pomysłu ...
  >
  > 1. Utrzymywać dwukrotnie za dużą prędkość pionową jeszcze poniżej
  > wysokości 100m metrów nad gruntem.

  Tam nie było podwójnej prędkości, było 6.9m/s zamiast 5.9m/s obie
  wartości, przy przyjętej tzw. krótkiej ścieżce były znośne ale
  prowadziły w dwa różne miejsca. Oni nie schodzili wg ścieżki
  zalecanej w karcie podejścia !!!!
  >
  > 2. Drastycznie przekroczyć zadaną wysokość decyzyjną - skoro jego
  > manualna reakcja na gwałtowną utratę wysokości w/m gruntu
  >(powyżej 10 m/s)


  Tam nie było żadnych 10m/s i więcej, tam się zbocze pod nimi
  podnosiło 4-6 m/s i stąd te krótkie czasy pomiędzy pomiarami.Odstęp
  pomiędzy pomiarami nie wyrażał się wzorem

  t=10m/Vy tylko t=10m/(Vy+Vg) a to daje krótsze czasy pokonywania
  tego samego odcinka pionowego
  Vg - prędkość podnoszenia się gruntu = Vx* tg (kąt nachylenia zbocza)

  > zaszła dopiero na wysokości 20 metrów nad gruntem, to oznacza, że
  > 30 byłoby dla niego jeszcze OK. Na 1100 metrów przed pasem???
  > Możesz w to uwierzyć?

  Ja mogę, bo on nie wiedział, że jest 1100m (a raczej gdzieś 1200m)
  od pasa, tylko myślał, że jest 820m dalej już za jarem i nad równym
  terenem, gdzie i na 20m można wyrównać. Myślę, że byli tak skupieni
  na prowadzeniu i wypatrywaniu ziemi za oknami, że nie zauważyli, że
  im się stacja nie zgłosiła (trudno to wyjaśnić, szczególnie, że na
  radiokompasie powinni widzieć, że są jeszcze przed nią ale już
  blisko). Stąd wniosek, że nie patrzono na przyrządy, bo wtedy by
  wiedzieli gdzie są (coś podobnego było we wnioskach z wypadku w
  Mirosławcu) i że są za nisko oraz za daleko.
  >
  > 3. Planować manewr i podejmować decyzje tylko w oparciu o
  radiowysokościomierz, całkowicie ignorując wskazania
  > wysokościomierza barycznego, który przed przejściem w tryb
  manualny winien pokazywać wartości ujemne. On i cała załoga..

  Właśnie, zauważ też, że nigdzie nie podano prędkości schodzenia, a
  wg instrukcji TU154M powinien to podać 2 pilot w momencie wejścia na
  ścieżkę, a nie podał. Powinni się zniżać wg nachylenia 2.66 (lub
  2.61) stopnia już od początku ścieżki, a zaczęli ostre zniżanie od
  dalszej stacji, która jest 4.3km od wejścia na ścieżkę. Pytanie,
  kiedy określano parametry schodzenia i kto to zrobił ? Czy na tych
  4km przed stacją dalszą ??
  > .
  > Bardzo, bardzo dziwne.
  >
  Niestety tak, do tego jak na razie nie wiemy czym zmuszono pilota do
  złamania tylu zasad lotniczych !!!


  > Całą sytuację można byłoby lepiej zrozumieć, gdyby na przykład
  > dostali złe ciśnienie i wg baro byliby 50 metrów wyżej. Inaczej,
  > dla mnie, to się zupełnie nie klei.

  Podanie złego ciśnienia nic nie daje, bo piloci mają obowiązek
  porównać wskazania wysokościomierzy barycznych i
  radiowysokościomierzy na wysokości kręgu nadlotniskowego (z
  uwzględnieniem rzeźby terenu) i jeżeli są znaczne różnice, to mają
  obowiązek męczyć dyspozytora o poprawki ciśnieniowe.

  Tu był problem użycia niewłaściwego typu wysokościomierza nad tym
  terenem albo ten co go czytał (nawigator) nie wiedział do końca jak
  ten teren wpływa na wskazania i przeoczył, że co się nie zgadza z
  tempem zmian wysokości. Możliwe, że generał za plecami też się
  przyczynił, że nawigator był mniej spostrzegawczy niż powinien być
  (szef za plecami nie wpływa dobrze na precyzję czynności, to jest w
  każdej pracy) :(((((
 • vargtimmen 28.08.10, 17:09
  absurdello napisał:

  > > Zatem, jeśli ta zmiana prędkości pionowej między RA 80 metrów, a
  > > RA 20 metrów > nie była spowodowana odchodzeniem, to czym?
  >
  > Tam nie było zmiany prędkości pionowej, samolot opadał cały czas z
  > tą samą prędkością ok.7m/s choć powinien opadać koło 6 m/s by trafić
  > nad teren już za jarem.  Myślisz, że oni sobie robili wykresy, by zorientować się w położeniu poziomym,
  zamiast patrzyć na GPS, który jest zintegrowany z TAWS?

  Moim zdaniem, to niemal nieprawdopodobna spekulacja.

  > Przypuszczam, że te zmiany prędkości wyszły
  > ci z obliczenia przyrostów wskazań wysysokościomierza i odstępów
  > czasowych, a to nie jest prawdziwy wynik.

  (...) - w którym, nie obraź się, tłumaczysz mi oczywistości,

  Tymczasem, ja Ci usiłuję uświadomić coś innego: że w każde sytuacji,
  radio-wysokość 80 i tempo jej spadku (radio-wysokości, odległości od gruntu) 13
  m/s, są alarmujące. To truizm.

  Gdyby jeszcze, jak utrzymujesz, piloci opierali się na radiowysokościomierzu,
  sądząc, że są nad płaskim terenem, to takie tempo spadku odległości od gruntu
  byłoby tym bardziej alarmujące na tej wysokości.


  > -----------------------------------------
  > > Planowanym manewrem przejścia do lotu horyzontalnego na wysokości
  > > 40-50 metrów
  >
  > Gorzej, planowanym manewrem wyrównania lotu na 20m

  (...)

  Bez sensu, skoro zaczęli odchodzić z tej wysokości na drugi krąg manualnie.

  >
  > > do NDB, który się nie udał, ze względu na parów?
  > >
  > Nie wiem czy parów, o parowie wiedzieli

  Dlaczego tak myślisz?  > > Nie mam nic wspólnego z pilotażem, ale to mi się w głowie nie
  > > mieści.
  >
  > Jak się myśli tu na spokojnie to się nie mieści, faktycznie :(
  > >
  > > Kpt. Protasiuk musiałby popełnić z premedytacją aż 3 straszliwe
  > > błędy:
  >
  > On został do tego zmuszony, z tego wszystkiego, co o nim czytałem i
  > z tego co jest w stenogramie przed tym "podchodzi do lądowania", to
  > nie wydaje mi się, żeby on to zrobił z własnej woli i pomysłu ...
  > >


  Sorry, ale teraz to już budujesz trzecie piętro spekulacji, wciąż nie
  wyjaśniwszy logicznie ani planu manewru, ani celu działań pilotów.


  > > 1. Utrzymywać dwukrotnie za dużą prędkość pionową jeszcze poniżej
  > > wysokości 100m metrów nad gruntem.
  >
  > Tam nie było podwójnej prędkości, było 6.9m/s zamiast 5.9m/s

  Zdecydowanie za dużo poniżej 100 metrów, w obu przypadkach.


  > >
  > > 2. Drastycznie przekroczyć zadaną wysokość decyzyjną - skoro jego
  > > manualna reakcja na gwałtowną utratę wysokości w/m gruntu (powyżej
  10 m/s)

  >
  >
  > Tam nie było żadnych 10m/s i więcej,

  Przeczytaj uważnie, proszę, zanim się rozpiszesz. Utrata wysokości w/m
  gruntu
  była momentami szybsza niż 10 m/s.


  > > zaszła dopiero na wysokości 20 metrów nad gruntem, to oznacza, że
  > > 30 byłoby dla niego jeszcze OK. Na 1100 metrów przed pasem???
  > > Możesz w to uwierzyć?
  >
  > Ja mogę, bo on nie wiedział, że jest 1100m (a raczej gdzieś 1200m)
  > od pasa, tylko myślał, że jest 820m dalej już za jarem i nad równym
  > terenem, gdzie i na 20m można wyrównać.

  Przy podejściu na dwie NDB zapomniał o bliższej NDB? Bez jaj. Naprawdę nie
  zauważasz, że Twoja wersja opiera się na zrobieniu z tych pilotów lotniczych debili?  > > 3. Planować manewr i podejmować decyzje tylko w oparciu o
  > radiowysokościomierz, całkowicie ignorując wskazania
  > > wysokościomierza barycznego, który przed przejściem w tryb
  > manualny winien pokazywać wartości ujemne. On i cała załoga..
  >
  > Właśnie, zauważ też, że nigdzie nie podano prędkości schodzenia, a
  > wg instrukcji TU154M powinien to podać 2 pilot w momencie wejścia na
  > ścieżkę, a nie podał. Powinni się zniżać wg nachylenia 2.66 (lub
  > 2.61) stopnia już od początku ścieżki, a zaczęli ostre zniżanie od
  > dalszej stacji, która jest 4.3km od wejścia na ścieżkę.

  O ile wiem, ścieżka jest linią odniesienia, w większej odległości od pasa nie ma
  potrzeby ścisłego utrzymywania się na niej.


  > Pytanie,
  > kiedy określano parametry schodzenia i kto to zrobił ? Czy na tych
  > 4km przed stacją dalszą ??
  > > .
  > > Bardzo, bardzo dziwne.
  > >
  > Niestety tak, do tego jak na razie nie wiemy czym zmuszono pilota do
  > złamania tylu zasad lotniczych !!!
  >

  Pytasz, czym zmuszono, nie mając żadnych dowodów, że zmuszono, a jedynie Twoje
  wielopiętrowe spekulacje? Cóż mogę napisać, oprócz tego, że to jest wadliwy i
  jałowy sposób rozumowania?

  Coś jak:


  -Wiesz, dlaczego słonie mają pomarańczowe oczy?
  -Nie, dlaczego?
  -Żeby się mogły schować w jarzębinie!
  -Ale ja nigdy nie widziałem słonia w jarzębinie!
  -Widzisz, jak dobrze się chowają?
  > > Całą sytuację można byłoby lepiej zrozumieć, gdyby na przykład
  > > dostali złe ciśnienie i wg baro byliby 50 metrów wyżej. Inaczej,
  > > dla mnie, to się zupełnie nie klei.
  >
  > Podanie złego ciśnienia nic nie daje, bo piloci mają obowiązek
  > porównać wskazania wysokościomierzy barycznych i
  > radiowysokościomierzy na wysokości kręgu nadlotniskowego (z
  > uwzględnieniem rzeźby terenu) i jeżeli są znaczne różnice, to mają
  > obowiązek męczyć dyspozytora o poprawki ciśnieniowe.
  >

  A jeśli to błąd o 30-40 metrów? Pofalowanie terenu tam ma większą amplitudę.


  --
  Carpe diem
 • absurdello 01.09.10, 13:58
  vargtimmen napisał:
  >
  > Myślisz, że oni sobie robili wykresy, by zorientować się w
  > położeniu poziomym, zamiast patrzyć na GPS, który jest
  > zintegrowany z TAWS?

  Myślę, że oni sobie wykoncypowali matematyczną sztuczkę na dolecenie
  do zadanego punktu przy braku widoczności ale nie uwzględnili
  niedokładności pomiaru parametrów ruchu i ten błąd spowodował, że
  znaleźli się gdzie indziej niż planowali, a przez mgłę praktycznie
  do końca się nie zorientowali, że źle lecą. Dowiedzieli się o tym
  jak zaczepili o pierwsze drzewa i stąd to "K... mać". Nigdzie
  wcześniej nawet nie poruszono tego tematu, chociażby zdaniem "Mam
  nadzieję, że tu nie ma drzew" albo "Nie lećmy na styk". Brak takich
  tekstów sugeruje, że oni się zagubili w tej mgle.

  TAWS korzysta z danych z komputera nawigacyjnego FMS i sygnalizował
  poprawnie, tyle, że piloci go ignorowali chociaż instrukcja TAWS-a
  mówi wyraźnie, że przy PULL UP należy wyłączyć autopilota i jak
  najszybciej przejść na wznoszenie. Oni na wysokościach poniżej 70m
  nie mieli nic do roboty, bo nie było możliwości bezpiecznego
  lądowania przy braku widoczności i systemu ILS na lotnisku, więc
  zignorowanie ostrzeżeń TAWS-a było albo brawurą pilota (załogi) albo
  zostało na nim wymuszone.

  > Tymczasem, ja Ci usiłuję uświadomić coś innego: że w każde
  > sytuacji, radio-wysokość 80 i tempo jej spadku (radio-wysokości,
  > odległości od gruntu) 13 m/s, są alarmujące. To truizm.

  Tyle, że radiowysokościomierz nie pokazuje tempa spadku wysokości, a
  w tym tempie co wskazanie wysokości się zmieniało to nawigator miał
  tylko czas na odczytywanie wartości a nie na zastanawianie się jak
  się mają do siebie odstępy czasowe pomiędzy pomiarami. By zauważyć,
  że coś jest nie tak, musiałby: odczytać wysokość, obliczyć odstęp
  czasu od poprzedniego pomiaru, podzielić te wartości przez siebie, A
  NA TO NIE MIAŁ W OGÓLE CZASU. Poza tym w sytuacjach stresowych
  poczucie czasu jest przeważnie zaburzone, a tu trzeba by robić
  pomiary odstępu czasu z dokładnością co najmniej jednego miejsca po
  przecinku. Oni nie widzieli tych 13m/s a tylko te 6 czy raczej 7m/s
  na wariometrze o ile patrzyli na niego (bo żaden odczyt z niego nie
  padł co jest bardzo dziwne jak na tę fazę lotu, gdzie ten parametr
  jest krytyczny, chociażby dla określenia zapasu do ziemi przy
  odchodzeniu na drugi krąg).

  > Gdyby jeszcze, jak utrzymujesz, piloci opierali się na
  > radiowysokościomierzu, sądząc, że są nad płaskim terenem, to takie
  > tempo spadku odległości od gruntu byłoby tym bardziej alarmujące
  > na tej wysokości.
  >
  Tyle, że jak piszę oni nie mieli "wprostnej" informacji o tempie
  zniżania (wariometr praktycznie nie widzi rzeźby terenu, a
  radiowysokościomierz nie ma wbudowanego radiowariometru czy też
  funkcji liczenia pochodnej zmian wysokości względem czasu).
  > >
  > > Gorzej, planowanym manewrem wyrównania lotu na 20m
  >
  > Bez sensu, skoro zaczęli odchodzić z tej wysokości na drugi krąg
  > manualnie.

  Myślę, że planowali wyrównanie i lot na tej wysokości do zobaczenia
  APM-ów, ale jak zobaczyli, że na 20m też nic nie widać, to
  uruchomiono odejście na drugi krąg (tyle, że ręcznie, bo automatu
  można używać do 30m (tak mówi instrukcja TU154M), potem trzeba już
  ręcznie).

  > > Nie wiem czy parów, o parowie wiedzieli
  >
  > Dlaczego tak myślisz?

  Z tej wypowiedzi 2 pilota, gdy "wisieli" na 100m -> "W normie" -> to
  wskazuje na użycie radiowysokościomierza i na to, że pilot wie, że w
  tej okolicy nastąpi takie zjawisko na wskaźniku wysokości. Jak się
  zasymuluje działanie radiowysokościomierza nad tamtym konkretnym
  terenem, to nad zboczem opadającym ostatniego jaru wskazanie
  RW "zawiesza się" na kilka sekund i co ciekawe właśnie przy
  prędkości pionowej ok. 6-7m widać prawie płaski odcinek. Przy
  mniejszych prędkościach pionowych wskazówka dość wyraźnie
  odwzorowuje wahania terenu (wskazówka chodzi w przód i w tył) a przy
  większych ten efekt zanika i obserwator może przeoczyć, że wskazanie
  jest zakłócone. Fajnie to w Excelu wychodzi.

  > Sorry, ale teraz to już budujesz trzecie piętro spekulacji, wciąż
  > nie wyjaśniwszy logicznie ani planu manewru, ani celu działań
  > pilotów.

  Plan manewru wg mnie był taki: zejść jak najniżej i jeżeli zobaczą
  ziemię, to lecieć na małej wysokości do zobaczenia APM-ów i próbować
  lądować. Ponieważ na 20m nie było widoczności, to rozpoczęto manewr
  odejścia, jednak z powodu zbyt małego dystansu do ziemi, bycia w
  innym miejscu i podnoszącego się zbocza trajektoria samolotu
  przecięła się z linią wyznaczoną przez czubki drzew. Myślę, że te
  drzewa były dla nich kompletnym zaskoczeniem i stąd ta "K..mać". Tam
  gdzie planowali być (już za jarem) nie było przecież drzew.


  > > Tam nie było podwójnej prędkości, było 6.9m/s zamiast 5.9m/s
  >
  > Zdecydowanie za dużo poniżej 100 metrów, w obu przypadkach.

  W tamtych warunkach, tak, ale normalnie wg podręczników TU154M jest
  w stanie wyrównać na 20m nawet jeżeli wcześniej opadał te 6-7m/s.
  Tyle, że taki manewr można robić nad równym niezalesionym terenem
  jak dokładnie wiemy ile mamy zapasu pod sobą a nie na zasadzie, że
  jakoś to będzie, liczymy na szczęście.

  > Przeczytaj uważnie, proszę, zanim się rozpiszesz. Utrata wysokości
  > w/m gruntu była momentami szybsza niż 10 m/s.

  Utrata tak, ale piloci nie mieli o tym informacji, szczególnie, że w
  tej fazie lotu, to już nie ma czasu na rozmyślania o charakterze
  zmian pewnych parametrów, do tego mając uwagę zajętą szukaniem
  punktów odniesienia za oknem.

  > Przy podejściu na dwie NDB zapomniał o bliższej NDB? Bez jaj.
  > Naprawdę nie zauważasz, że Twoja wersja opiera się na zrobieniu z
  > tych pilotów lotniczych debili?

  Myślę, że na to wpłynęła ogólna atmosfera w końcówce lotu.
  Obecność "gościa" za plecami, perspektywa "przyjemności" jeżeli się
  spóźnią,

  10:38:00,4__Nieznany: Wkurzy się, jeśli jeszcze (niezrozumiały)

  pośpiech, niedoświadczony nawigator, który tam był pierwszy raz,
  brak doświadczenia pilotów w lotach bez widoczności na TU154M
  (piloci cywilni ćwiczą 2 razy w roku na symulatorach, różne
  podejścia w najgorszych warunkach, których praktycznie normalnie nie
  spotykają i to muszą zaliczyć te ćwiczenia, bo innaczej to są
  odsuwani od latania i muszą przechodzić kontrolę dopuszczeniową). A
  tu co, piloci wożą po prawie 100 pasażerów a nie mają na świeżo
  obcykanego latania i podchodzenia w warunkach ciężkich. Mąż mojej
  koleżanki jest pilotem cywilnym, także pilotem instruktorem
  i "dręczy" innych na symulatorach i on ma więcej wylatane na
  symulatorach niż ci "doświadczeni" piloci wylatali w ogóle (na kilku
  typach samolotów), więc co tu mówić o ich doświadczeniu. Do tego
  jeszcze ktoś tym załogantom zabrał możliwość ćwiczenia trudnych
  podejść na symulatorach (a podobno jeszcze kiedyś, to mieli umowę z
  LOT-em i w przerwach między lotami VIP-owskimi latali normalnie na
  liniach cywilnych by cały czas ćwiczyć umiejętności).

  > O ile wiem, ścieżka jest linią odniesienia, w większej odległości
  > od pasa nie ma potrzeby ścisłego utrzymywania się na niej.

  Tak, ale ścieżka określa też punkty przez jakie powinien przejść
  samolot podchodząc do lądowania na danym lotnisku (a już szczególnie
  gdy robi to w ciężkich warunkach pogodowych). Nad dalszą powinni być
  300m a wychodzi, że byli 450m. Nad bliższą powinni być 70m +
  wysokość stacji względem poziomu progu pasa) a byli pewnie z 10 nad
  gruntem. Nie uważasz, że nawet nieścisłość ma pewne granice
  (szczególnie jak nic nie widzimy poniżej pewnej wysokości)?


  > Pytasz, czym zmuszono, nie mając żadnych dowodów, że zmuszono, a
  > jedynie Twoje wielopiętrowe spekulacje? Cóż mogę napisać, oprócz
  > tego, że to jest wadliwy i jałowy sposób rozumowania
 • vargtimmen 01.09.10, 21:01
  absurdello napisał:

  > vargtimmen napisał:
  >
  >
  > Myślę, że oni sobie wykoncypowali matematyczną sztuczkę na dolecenie do
  zadanego punktu przy braku widoczności ale nie uwzględnili
  > niedokładności pomiaru parametrów ruchu i ten błąd spowodował, że
  > znaleźli się gdzie indziej niż planowali, a przez mgłę praktycznie
  > do końca się nie zorientowali, że źle lecą.

  1. Nie ma śladu takich uzgodnień
  2. Tylko idiota mógłby tak zaplanować i nie patrzyć na GPS

  Nic nie przemawia za tą wersją.  TAWS - w przypadku tego lotniska był bezużyteczny, nie mogli się na nim opierać.


  Twoje sugestie o braku rozeznania co do tempa spadku odległości od gruntu uważam
  za fałszywe, człowiek, zwłaszcza wytrenowany, ma naturalne wyczucie czasu. Jeśli
  nawigator musiał wypowiadać "osiemdziesiąt" w ciągu pół sekundy, by zdążyć
  powiedzieć na czas "siedemdziesiąt" (spróbuj powiedzieć to w pół sekundy...) to
  wiedział, że tracą wysokość o wiele za szybko.

  Opieranie tezy, że wiedzieli coś o rzeźbie, bo pilot powiedział, "w normie"
  uważam za bardzo wątpliwe. O wiele bardziej prawdopodobne jest, że popatrzył na
  wys. barometryczny albo wariometr.

  Plan manewru wg Ciebie: zejście na 20 metrów radio, na 1200-1500 metrów przed
  pasem jest bez sensu. Teza, że sobie tak wyliczyli, że zapomnieli, że czasem
  rosną gdzieś drzewa i ani razu nie sprawdzili swoich założeń przez spojrzenie na
  GPS jest groteskowa.

  Wg podręczników Tu 20 metrów wystarcza na wyrównanie z opadania z prędkością 6-7
  m/s? Ja widziałem 30 metrów, ale mniejsza z tym. To gdzie zaczęli wyrównywać,
  biorąc pod uwagę profil terenu? Przy jakiej radiowysokości? Chyba koło 70-ciu?

  Dla klarowności, podsumuję kluczowe założenia Twojej wersji:

  -piloci, mimo, że mieli GPS i TAWS, pomylili się w położeniu poziomym o kilkaset
  metrów, bo wyznaczali położenie poziome ze swoich wstępnych obliczeń z okolic
  NDB i z położenia pionowego, a na GPS postanowili nie patrzyć

  -piloci podchodzili na dwie NDB i zapomnieli, że bez sensu jest lądować przed NDB

  -piloci uznali, że spokojny lot na wysokości poniżej 20 metrów nad ziemią we
  mgle, nad nieznanym terenem, przy bliżej nieznanej odległości od pasa to
  akceptowalny pomysł

  -piloci stracili poczucie czasu, nawigator nie zauważył, że musi wypowiadać
  liczby dwa razy szybciej niż normalnie, zamiast 1 słowa na oddech, to 3 na
  jednym oddechu

  -piloci nie zauważyli gwałtownych skoków zachowania radiowysokości (najpierw
  brak zmian przez 7 sekund, a potem spadek o 50 metrów w 4 sekundy) - dlatego
  sądzili, że są nad płaskim, bezdrzewnym terenem.

  Jak by Ci to delikatnie powiedzieć... to wszystko razem złożone wygląda jak złe,
  siłowe, naciągane, nielogiczne wyjaśnienie. Dlatego musisz się powoływać na ich
  zbiorową psychozę i/lub imputować im zupełną indolencję. Powtarzam: to nie jest
  wyjaśnienie zadowalająca, to pójście na łatwiznę.  --
  Carpe diem
 • vobo7 02.09.10, 13:16
  Panowie V. i A. :)

  1) Bardzo być może, że przy tym podejściu oraz konfiguracji nie było w ogóle opcji automatycznego odejścia na drugi krąg.

  Zgodnie z instrukcją, jest to możliwe tylko w reżimach automatycznym i директорным ("kierunkowym"?) - po przechwyceniu ścieżki ILS. Lamka Глисс na ПН-5 musi się palić (to jest jak wół napisane w RLE, poza tym, mam też inną RLE, w której jest jeszcze jaśniej). W standardowym RLE jest też wymóg klap na 45 stopni, który tu nie był spełniony.

  Ten директорный różni się od automatycznego po prostu tym, że nie autopilot prowadzi, ale pilot, posługując się wskazaniami na ADI (nie wiem, jak po polsku się mówi "flight director":). Natomiast oba reżimy są prowadzone sygnałami ILS.

  W tej sytuacji nie rozumiem, dlaczego kapitan mówił o "odejściu w automacie". Albo im się coś pomieszało (mało prawdopodobne), albo o czymś nie wiemy (daleko posunięte modyfikacje awioniki).

  2) Vargtimmen napisał wcześniej:

  > O ile wiem, ścieżka jest linią odniesienia, w większej odległości
  > od pasa nie ma potrzeby ścisłego utrzymywania się na niej.


  Wygląda na to, że jest niemal wręcz przeciwnie. Jest cały wielki artykuł Jerszowa na temat tego, jak poważne konsekwencje dla dużych i ciężkich maszyn może mieć wstępne przewyższenie a następnie próba "gonienia" ścieżki na podejściu. Jeśli oni istotnie mieli 400(+)m zamiast 300-stu nad dalszą, to jest to istotny błąd w pilotażu, który sam z siebie stwarza niebezpieczeństwo.

  3) Absurdello, zwracam honor jeśli chodzi o nastawę RW. Tzn. co najmniej tyle honoru zwracam, ile zabrałem ;). On może być nastawiany na więcej niż 60m (instrukcja jest trochę niejasno napisana), w tym w szczególności może być nastawiany na wysokość decyzji. Sam zobacz :). Przy okazji - widać, że klapy mają na 45. No i świeci im się nadal "H" świadczące o tym, że poniżej zadanej na RW wysokości zeszli.

  4) Vargtimmen: mam pewne domysły, a właściwie uwagi n/t integracji. Nie piszę na razie, bo to są raczej rzeczy do ew. dyskusji, niż cokolwiek pewnego. Ale jeśli chcesz podyskutować, to mogę naskrobać.
 • vargtimmen 02.09.10, 17:01
  vobo7 napisał:

  > Panowie V. i A. :)
  >
  > 1) Bardzo być może, że przy tym podejściu oraz konfiguracji nie było w ogóle op
  > cji automatycznego odejścia na drugi krąg.
  >
  (...)

  > W tej sytuacji nie rozumiem, dlaczego kapitan mówił o "odejściu w automacie". A
  > lbo im się coś pomieszało (mało prawdopodobne), albo o czymś nie wiemy (daleko
  > posunięte modyfikacje awioniki).
  >


  No to byłby klops dla mojego ulubionego scenariusza, a do tego nowe niespójności


  > 2) Vargtimmen napisał wcześniej:
  >
  > > O ile wiem, ścieżka jest linią odniesienia, w większej odległości
  > > od pasa nie ma potrzeby ścisłego utrzymywania się na niej.

  >
  > Wygląda na to, że jest niemal wręcz przeciwnie.

  (...)

  > Jeśli oni istotnie mieli 400(+)m zamiast 300-stu nad dalszą, to jest to
  istotny błąd w pilotażu, który sam z siebie stwarza niebezpieczeństwo.


  Hm, to mi byłoby przykro, bo to chyba Ty mnie kiedyś przekonywałeś do wersji
  zbliżonej do tej, którą pozwoliłem sobie zaprezentować. Pytanie, w takim razie,
  dlaczego kontroler był taki niedbały.


  > 4) Vargtimmen: mam pewne domysły, a właściwie uwagi n/t integracji. Nie piszę
  na razie,
  > bo to są raczej rzeczy do ew. dyskusji, niż cokolwiek pewnego. Ale jeślli
  chcesz podyskutować, to mogę naskrobać.

  Napisz proszę. Choć tracę powoli nadzieję, że bez znajomości szczegółów
  wyposażenia i zapisów pracy przyrządów mamy szanse na dojście do prawdy, to
  przeczytam z najwyższą przyjemnością.


  --
  Carpe diem
 • vobo7 03.09.10, 16:08
  Nie sądzę, aby te uwagi szczególnie wiele wniosły. Część podsumuje to, co już „prawie wiemy”, część zaś wprowadzi nowe pytania i wątpliwości.

  W standardowej wersji Tu-154M i Tu-154B najbardziej zaawansowanym urządzeniem nawigacyjnym był tzw. system НВУ (Навигационное Вычислительное Устройство). Ogólnie mówiąc, był to system nawigacji inercjalnej, który umożliwiał lot między zdefiniowanymi punktami w odróżnieniu od zwykłej metody, czyli ustawiania kursu. System ten był naturalnie zintegrowany z autopilotem.

  Można się domyślać, iż ten właśnie system został w naszych samolotach 101 i 102 zastąpiony przez instalację FMS UNS-1D Universal Avionics. Skąd taki domysł? Po pierwsze, jeden z dwóch paneli FMS jest zainstalowany dokładnie w tym miejscu (obok i niżej paneli autopilota), w którym wcześniej znajdowały się panele sterowania НВУ. Ponadto, rzeczone НВУ nie jest wymieniane w publikowanych w sieci opisach wyposażenia naszych Tu, choć są tam uwzględnione znacznie mniej istotne systemy.

  Ponadto, co najważniejsze, mamy pewne stwierdzenia, które padły ze strony szefa Aviacor oraz dodatkowy komentarz zamieszczony przez Kommiersant (wiem, nieszczególnie wiarygodne źródło, ale stwierdza się tam, że modyfikacje były wykonane przez Polaków). Całość zgadza się z tym, o czym kiedyś pisał Avgas: nasze Tu-154M musiały mieć zdolność P-RNAV (w tym stosowne certyfikaty), bo inaczej nie polatałyby sobie po Europie. Nb. nie należy tej instalacji FMS uważać za jakiś wyjątkowy szczyt techniki i to jeszcze być może wojskowej. Jak widać tu, tu oraz tu – podobne instalacje występowały w samolotach linii cywilnych i to jeszcze na początku obecnej dekady, nawet w wersji B Tu-154.

  НВУ zapewniało wyłącznie nawigację w poziomie i nie miało nic wspólnego z fazą samego lądowania. Autopilot ABSU-154-2 zawiera przełączniki, które w ustawieniu do lądowania odłączają tę część, która obsługuje НВУ. Dokładniej, ABSU zawiera dwa oddzielne kalkulatory: jeden do „nawigacji” (i ten obsługuje m.in. НВУ), drugi do lądowania (i ten obsługuje ILS). Oba nie mogą być włączone jednocześnie. Dodać warto, iż nawigację typu punkt-punkt można było w tej klasycznej wersji Tu-154M prowadzić także przy użyciu GPS (również wyłącznie w poziomie). Obsługiwał to ten sam tryb pracy autopilota, zaś oddzielny przełącznik służył do wyboru sygnału wejściowego między НВУ a GPS.

  Nie jest jasne, czy FMS jest faktycznie przypięty do autopilota (na forach były różne opinie na ten temat). Mnie się wydaje bardziej prawdopodobne, że jest – zwłaszcza już w tym samym „trybie” w jakim wcześniej działało НВУ. Niezbyt sobie wyobrażam utratę funkcjonalności (czyli możliwości użycia autopilota) w wyniku zainstalowania nowego, dokładniejszego urządzenia, które ma zapewnić co najmniej ten sam rodzaj możliwości nawigacyjnych a za to większą dokładność. W końcu bodaj jakieś 95% lotu odbywa się na autopilocie.

  Pamiętać jednak należy, iż P-RNAV odnosi się do fazy „terminal” (dalsze okolice portu) oraz ew. en-route (trasa), ale nie do fazy „approach”. P-RNAV w ogóle nie wymaga żadnej nawigacji w pionie. Wręcz stwierdza się, iż takowa winna być możliwa klasycznie. Wymogi RPN dla P-RNAV to dokładność jednej mili przez 95% lotu (systemy oparte o IRS, takie jak właśnie НВУ, nie zapewniają tej dokładności przez odpowiednio długi czas – stąd zapewne wymiana). Jednak dla lądowania RPN ma znacznie wyższe wymogi. Tam, gdzie w P-RNAV wspomina się w ogóle o opcjonalnej nawigacji w pionie mówi się o wysokości barometrycznej, o tym, że GNSS (GPS) jest traktowany wyłącznie w kategoriach poziomych, że ew. opcjonalne VNAV może być używane tylko na podstawie publikowanych procedur, itd.

  Wyżej opisaną integrację można uznać za prawdopodobną. Cokolwiek więcej, to już sfera spekulacji jeśli nie fantazji. No i … dodatkowych problemów.

  FMS (a co najmniej wersja 1B, do której jest dostępna dokumentacja) działa wyłącznie w oparciu o ciśnienie QNH. Używanie QFE jest zabronione. Spodziewam się, że FMS bierze to ciśnienie z systemu CBC. Nie jestem pewien, czy załoga mogła sobie pozwolić na wprowadzenie QNH. TAWS może działać z QFE (dodatkowo, poza QNH), o ile taką opcję instalacyjną wykonano.

  Autopilot ma do lądowania przeznaczone wyłącznie tryby obsługujące ILS. Nawet jeśli FMS obsługuje różne inne rzeczy, to nie bardzo byłoby gdzie je „wpiąć” do autopilota. Tryby pionowe „V” i „M” (stabilizacja prędkości przyrządowej (IAS) albo liczby Macha zależnie od pochylenia) są w ogóle wyłączane wraz z włączeniem do lądowania automatu ciągu.

  Jeśli już fantazjować, to zamiast autopilota można sobie wyobrazić ew. podłączenie FMS także do Flight Directora. Wtedy samolot trzeba by prowadzić ręcznie, ale przynajmniej byłoby widać jak i dokąd. Tyle, że Flight Director jest sam z siebie integrowany z autopilotem, choćby i po to, żeby na nim widzieć jakie zamiary ma autopilot. Więc czy to jest w tym wypadku możliwe … diabli wiedzą.

  Do tego dochodzi zasadnicze pytanie: jak właściwie załoga mogła ew. korzystać z FMS przy lądowaniu w Smoleńsku? Nie mam pojęcia. Za mało wiem na temat FMS; instrukcję raczej przejrzałem niż przeczytałem. Widać, że FMS narzuca sporo ograniczeń jeśli chodzi o podejścia definiowane przez pilota dla lotów IFR. Przykładowo:

  “There are no provisions for pilot-defined GPS or NDB approaches.”

  Albo (dla podejść GPS):

  “The approach waypoint coordinates must conform to World Geodetic System - 1984 (WGS-84) coordinate system (or equivalent).” (kwestia tego, które właściwie mieli wersje kart)

  “NDB GPS overlay Approaches are intended to be flown using GPS only. There are no provisions for pilot defined NDB approaches.”

  Znacznie mniej ograniczeń narzuconych jest na możliwości definiowania przez pilota podejść dla VFR. Takie istotnie mogli sobie sami zdefiniować. Niemniej oczywiście na tak zdefiniowanym podejściu nie mogli schodzić „w automacie”. W niektórych przypadkach takie podejścia mogą mieć nawet większą „precyzję” niż tradycyjny RNAV (jeśli są dane z większej ilości sensorów). Tyle, że są też w instrukcji bezpośrednie ostrzeżenia:

  „VFR approaches are provided as a pilot aid only, and should not be used in IMC.”

  “IFR approaches should not be defined as VFR-type approaches in an attempt to take advantage of potential accuracy improvements.”
 • joanna_toja 26.08.10, 00:25
  you-know-who napisał:

  > 15-go w nocy ladowalem na pustym lotnisku w gordon, nebraska.(...) w
  odleglosci 10 km wlaczylem przy uzyciu radia swiatla lotniskowe (5 klikniec na
  czestosci unicom). noc byla ciemna, ale mialem widocznosc swiatel pasa.
  powinienem byl przydzielic pasazerowi odlicznie wysokosci. nie zrobilem
  tego
  . po wyladowaniu zrozumialem, ze bylem w bledzie co do wysokosci na
  ktorej powinienem byc...


  pogratulować!
  nota bene czy to sugestia, że kpt. Protasiuk też był takim indywidualistą, co to
  hehe wszystko sam zrobi najlepiej? :P

 • you-know-who 26.08.10, 08:43
  > też był takim indywidualistą, co to
  > hehe wszystko sam zrobi najlepiej? :P

  wiekszym (por. rezultaty). z reszta, na to wskazuje wyraznie
  transkrypt: sam robi, nie informuje. mechanizmy odchylen te same,
  tylko skala troszke inna.
 • vargtimmen 24.08.10, 21:30
  absurdello napisał:

  > autopilot ABSU-154 z oryginalnymi możliwościami.

  Dlaczego tak sądzisz?

  --
  Carpe diem
 • vobo7 24.08.10, 22:23
  Vargtimmen,

  W kilku miejscach było publikowane wyposażenie naszego Tu. Podawano, że autopilot to ABSU-154-2. W wielu miejscach - i u nas i w Rosji - się o tej właśnie wersji autopilota dyskutuje. Może więc to raczej Ty powinieneś przywołać jakiekolwiek realne przesłanki ku temu, aby móc przypuszczać, że fabryka Tupolewa skonstruowała jeszcze jakiś inny, nowsze model autopilota, który można zainstalować w Tu-154M. Ja się z niczym takim nigdzie nie spotkałem. Z najmniejszym nawet wspomnieniem, przypuszczeniem.

  Wygląda więc raczej na to, że wymyśliłeś tajny tryb odchodzenia na drugi krąg w tajnym modelu autopilota i oczekujesz, iż ktoś Ci udowodni, że to jest nierealne;) Nie jest to aby zbyt wygodny sposób na dyskusję?:)

  Ale do rzeczy. Wiedzy o autopilocie nam z pewnością brakuje. Na sieci znalazłem jedynie kawałki instrukcji do niego - tylko pierwsze trzy tomy, a akurat ten wspomniany przez Absurdello Вычислитель ухода ВУ-1-2 jest opisany w tomie piątym:(.

  W innych instrukcjach (dla samolotu, nie autopilota) występują tylko dwa tryby odejścia: ręczny i automatyczny. Ten drugi zaczyna się właśnie od naciśnięcia przycisku Уход. Ślad po tym zapisuje się w FDR, więc będziemy wiedzieli, czy przycisk został naciśnięty.

  Sądzę, że warto dodać, iż odejście na drugi krąg to jest procedura wykonywana przez... załogę, a nie autopilota. Ten ostatni, to tylko jeden z jej elementów. Autopilot nie podniesie przecież podwozia, nie zmniejszy wychylenia klap, itd. Procedura przewiduje konkretne wypowiadane na głos komendy i potwierdzenia, akcje wykonywane przez poszczególnych członków załogi. Niczego takiego w stenogramie nie ma. Nic w stenogramie nie świadczy o tym, iż załoga podjęła wykonywanie tej procedury. I to zupełnie niezależnie od tego czy w samolocie był ABSU-154-3, ABSU-154-7.5 czy jeszcze coś innego, o czym nie wiemy. Inżynier nie potwierdził, iż silniki są w reżimie startowym (a powinien). Nie potwierdził wyłączenia automatu ciągu (a zgodnie z procedurą powinien). Nikt nie wydał komendy zmniejszenia wychylenia klap do 28 stopni. Itd.

  Oczywiście - minęło raptem 15 sekund. Albo... aż piętnaście.

  Jeszcze nawiasem - odnośnie samego schodzenia na autopilocie. To nie jest tak, że musi to być schodzenie w pełni automatyczne (takie jak przy ILS). Kanały wzdłużny i boczny mogą pracować w ten sposób, że jedynie stabilizują. Automat ciągu można także regulować w trakcie schodzenia. Nie trzeba w tym celu łapać za dźwignie przepustnic i autopilota odłączać.
 • vargtimmen 24.08.10, 23:38
  vobo7 napisał:

  > Vargtimmen,
  >
  > W kilku miejscach było publikowane wyposażenie naszego Tu. Podawano, że autopil
  > ot to ABSU-154-2. W wielu miejscach - i u nas i w Rosji - się o tej właśnie wer
  > sji autopilota dyskutuje. Może więc to raczej Ty powinieneś przywołać jakiekolw
  > iek realne przesłanki ku temu, aby móc przypuszczać, że fabryka Tupolewa skonst
  > ruowała jeszcze jakiś inny, nowsze model autopilota, który można zainstalować w
  > Tu-154M. Ja się z niczym takim nigdzie nie spotkałem. Z najmniejszym nawet wsp
  > omnieniem, przypuszczeniem.
  >
  > Wygląda więc raczej na to, że wymyśliłeś tajny tryb odchodzenia na drugi krąg w
  > tajnym modelu autopilota i oczekujesz, iż ktoś Ci udowodni, że to jest
  > nierealne;) Nie jest to aby zbyt wygodny sposób na dyskusję?:)


  No, jak widać jest. Dowiedziałem się, jaki "minimalny" autopilot tam działał i
  jak się go obsługuje. Btw, nie jestem całkiem zadowolony, wolałbym instrukcję po
  angielsku.

  No dobrze, wiem, że Wy się znacie na tym autopilocie.

  Jak wyglądała jego integracja z FMS?

  Jak wygląda obsługa "odejścia na automacie" w tym modelu?

  Czy ten autopilot z tym FMS mogły obsłużyć procedurę "missed approach"?

  Jeśli tak, to czy ten autopilot obsługując odejście w tej procedurze, pozostałby
  włączony, czy by się odłączył?

  Jakie dźwięki powinny być przy tym wydawane przy włączeniu "odejścia na automacie"?

  Wracając do kwestii wygody dyskusji: tezy kategoryczne na temat scenariusza
  katastrofy stawia Absurdello, ja widzę w nich wątpliwe założenia i pewne
  niespójności, więc dopytuję. Skoro tezy są stawiane kategorycznie, to zbicie
  moich wątpliwości powinno być łatwe.

  Aha, wg doniesień prasowych, państwowe Tu miały wiele znaczących przeróbek, tak
  że standardowe "symulatory" były dla tych samolotów bezużyteczne - stąd
  podręcznikowe opisy standardowego Tu mogą być nieadekwatne. Warto o tym pamiętać.

  >
  > Ale do rzeczy. Wiedzy o autopilocie nam z pewnością brakuje. Na sieci znalazłem
  > jedynie kawałki instrukcji do niego - tylko pierwsze trzy tomy, a akurat ten w
  > spomniany przez Absurdello Вычисли
  > тель ухода ВУ
  > -1-2
  jest opisany w tomie piątym:(.
  >
  > W innych instrukcjach (dla samolotu, nie autopilota) występują tylko dwa tryby
  > odejścia: ręczny i automatyczny. Ten drugi zaczyna się właśnie od naciśnięcia p
  > rzycisku Уход. Ślad po tym zapisuje się w FDR, więc będ
  > ziemy wiedzieli, czy przycisk został naciśnięty.
  >

  Dokładnie. Wtedy wątpliwości znikną.

  > Sądzę, że warto dodać, iż odejście na drugi krąg to jest procedura wykonywana p
  > rzez... załogę, a nie autopilota. Ten ostatni, to tylko jeden z jej elementów.
  > Autopilot nie podniesie przecież podwozia, nie zmniejszy wychylenia klap, itd.
  > Procedura przewiduje konkretne wypowiadane na głos komendy i potwierdzenia, akc
  > je wykonywane przez poszczególnych członków załogi. Niczego takiego w stenogram
  > ie nie ma.

  No dobrze, ale tych czynności nie wykonuje się chyba od razu, zwłaszcza, gdy
  ziemia przybliża się w tempie 10-15 metrów na sekundę?

  > Oczywiście - minęło raptem 15 sekund. Albo... aż piętnaście.
  >

  No, nie całkiem. Od stwierdzenia "odchodzimy" do przejścia w tryb manualny (20
  metrów nad ziemią!) minęło około 5 sekund, do wyraźnie słyszalnego koszenia
  drzew - 9 sekund, do urwania części skrzydła (które to zdarzenie raczej
  utrudniało manewry z klapami) - niecałe 10 sekund.


  > Jeszcze nawiasem - odnośnie samego schodzenia na autopilocie. To
  > nie jest tak, że musi to być schodzenie w pełni automatyczne (takie jak przy
  ILS). Kanały wzd
  > łużny i boczny mogą pracować w ten sposób, że jedynie stabilizują. Automat ciąg
  > u można także regulować w trakcie schodzenia. Nie trzeba w tym celu łapać za
  dźwignie przepustnic i autopilota odłączać.


  Rozumiem to i rozumiem, że FMS też tak potencjalnie może w trybie "missed
  approach" - nie odłączać autopilota, tylko przestawiać jego ustawienia do
  kierowania odejściem.

  Dokładnie w tym miejscu poddaję w wątpliwość kategoryczną tezę Absurdella, że
  odchodzenie na drugi krąg "w automacie" = odłączenie autopilota sygnalizowane
  dźwiękami.  --
  Carpe diem
 • vobo7 25.08.10, 10:26
  vargtimmen napisał:

  > wolałbym instrukcję po angielsku.

  Ba, ja takoż;).

  > No dobrze, wiem, że Wy się znacie na tym autopilocie.

  Za siebie mogę tyle powiedzieć, że im więcej czytam tym mniej "się znam".
  Kolejne szczegóły generują kolejne pytania, a własnych możliwości
  interpretacyjnych mi brakuje. Przykładowo: w jednej z instrukcji opisujących
  procedurę automatycznego odejścia znalazłem taki zapis, że ją można wykonywać
  tylko wtedy, kiedy przy lądowaniu klapy były wychylone o 45 stopni. A nasi
  mieli, zdaje się, 36. No i... kolejna zagwozdka. Itd.

  > Jak wyglądała jego integracja z FMS?

  Tego nie wie nikt:).
  Już sobie w tym temacie spekulowaliśmy kiedyś i mnie od tego czasu żadna nowa
  wiedza nie przybyła.

  Na pozostałe twoje pytania dotyczące szczegółów technicznych związanych z trybem
  automatycznego odejścia nie odpowiem, póki się przez to wszystko sensownie nie
  przegryzę.

  > tezy kategoryczne na temat scenariusza katastrofy stawia Absurdello

  Czy ja wiem? Dla mnie one są nie tyle "kategoryczne", co po prostu wyrażone
  precyzyjnie. I podobnie precyzyjnie - uzasadniane. Wątpliwości, myślę że wszyscy
  nadal mamy, Absurdello zapewne też.

  > Aha, wg doniesień prasowych, państwowe Tu miały wiele znaczących przeróbek

  Tak. Niemniej publikowane były opisy wyposażenia już obejmujące te przeróbki:
  FMS, TAWS, nowy radar pogodowy, nowe GPS'y, itd. Nie znajdę w tej chwili linka,
  niemniej była na lotnictwo.net krótka dyskusja n/t aktualności tych opisów
  wyposażenia bowiem ktoś zauważył, iż data ich publikacji poprzedzała datę
  ostatniego remontu 101-ki. Ktoś inny stwierdził wtedy, że ten ostatni remont nie
  wiązał się z instalacjami żadnych nowych elementów wyposażenia i, wobec tego,
  wspomniane opisy są nadal aktualne. Autopilot był tam cały czas typu ABSU-152-2.

  > podręcznikowe opisy standardowego Tu mogą być nieadekwatne.

  No racja.

  > No dobrze, ale tych czynności nie wykonuje się chyba od razu, zwłaszcza, gdy
  > ziemia przybliża się w tempie 10-15 metrów na sekundę?


  I tak i nie. Tzn. jeśli chodzi o klapy - masz rację. Najpierw samolot musi
  zacząć nabierać wysokości; komendę dla klap wolno dawać powyżej 50m no dopiero
  od pewnej prędkości (chyba 290). Natomiast przestawienie silników na reżim
  startowy (czy to ręcznie czy przez automat) to jest absolutnie pierwsza rzecz,
  jaka ma miejsce. I powinna też zostać szybko potwierdzona. Na to, jak sądzę,
  czasu byłoby dość.

  > Rozumiem to i rozumiem, że FMS też tak potencjalnie może w trybie "missed
  > approach" - nie odłączać autopilota, tylko przestawiać jego ustawienia do
  > kierowania odejściem.


  Zupełnie niekategorycznie i opierając się na wyczuciu: nie sądzę.
  Myślę, że planowanie missed approach w FMS dotyczy raczej tego, co ma się dziać
  później: czyli dalszej drogi samolotu od punktu MAP - jaki kurs, przez jakie
  punkty, jaki skręt, w którą stronę, jakie wysokości, itd.
 • jot-es49 25.08.10, 10:41
  vobo7 napisał:
  Aha, wg doniesień prasowych, państwowe Tu miały wiele znaczących przeróbek, tak
  że standardowe "symulatory" były dla tych samolotów bezużyteczne - stąd
  podręcznikowe opisy standardowego Tu mogą być nieadekwatne. Warto o tym pamiętać.

  Tu są dwie oddzielne kwestie! Zacznę od drugiej - RLE wydawane jest
  "personalnie" dla każdego samolotu, a więc oryginał zawiera informacje i
  instrukcje odnośnie wszystkich urządzeń tam zamontowanych i w tym sensie
  masz rację, że wszelkie opisy dostępne w necie są ogólne i tylko jako takie
  można je przyjmować.
  Co zaś tyczy się symulatorów (trenażerów) to absolutnie nie można powiedzieć, że
  są one bezużyteczne. Ćwiczenia na nawet najbardziej ubogo wyposażonych
  symulatorach mają służyć zgraniu załogi w szczególnie ekstremalnych warunkach.
  Te nawyki wykształcone w trakcie treningów, posługiwania się podstawowym
  wyposażeniem, obecnym na każdym typie danego samolotu, mogłyby zapobiec
  sytuacji, która miała miejsce w tym naszym przypadku. Niestety, podobnie jak
  napisałeś, myśleli polscy szkoleniowcy a efekt tego myślenia poznaliśmy 10
  kwietnia!
  --
  GDY WIEJE WIATR HISTORII, LUDZIOM JAK PIĘKNYM PTAKOM
  ROSNĄ SKRZYDŁA, NATOMIAST TRZĘSĄ SIĘ PORTKI PĘTAKOM. (K.I. Gałczyński - 1953)
 • absurdello 24.08.10, 22:45
  > Ten Tupolew, PL 101, był wielokrotnie modernizowany, ostatni raz
  > bardzo niedawno. Z tego, co wiadomo, miał zaawansowanego
  > autopilota, zdolnego nawet do automatycznego lądowania (przy syst.
  > ILS odpowiedniej kategorii)

  To był właśnie oryginalny ABSU, tu masz opis:


  Opis ABSU-154-2


  automatyczne lądowanie to tylko do 30m, poniżej tego sterowanie
  ręczne (tu też piloci przewalili, już na 30m powinni być na ręcznym)

 • vobo7 24.08.10, 22:55
  A tu np. jest pełna instrukcja do autopilota po rosyjsku. Nb. pełna, nie - jak wyżej błędnie napisałem - tylko kawałek.
 • igor_uk 24.08.10, 23:09
  absurdello napisał: "automatyczne lądowanie to tylko do 30m, poniżej tego
  sterowanie
  ręczne (tu też piloci przewalili, już na 30m powinni być na ręcznym)"
  .
  absurdello,w tym opisie,co ty wkleiles link,nic o tym nie pisze sie,ale jest co
  innego:
  "- автоматическое управление самолетом и выдачу директорных сигналов пилотам в
  режимах «НВУ» и «VOR» и в режиме захода на посадку до высоты принятия
  решения"


  Jak z tego wynika,to Protasiuk powinien byl wylaczyc autopilot na wysokosci 100
  metrow,bo jak pamjetamy,to wlasnie o tej wysokosci byla mowa z kontrolerem
  lotu.Im wiecej dowieduje sie czlowike o tym,jak ten lot odbywal sie,tym bardziej
  to wszystko przeraza.Jaks partyzantka,od poczatku i do samego konca (doslownie).
  Wylot spozniony,bez aktualnych kart podejscia,bez wiedzy o pogodzie na
  docelowym lotnisku.Sam lot wygladal na niewiadomo co.Do kokpitu wchodzil kto
  chciel.Podejscie do ladowania rowniez byla dziwna,pomimo ze wiedzieli juz,ze
  pogoda calkowicie wyklucza mozliwosc bezpiecznie wyladowac,jednak laduja.Na
  autopilocie na tak wyposazonym lotnisku nie wolno ladowac,ale oni laduja i
  "wylaczaja" autopilot dopiro na wysokosci ponizej 20 metrow i tylko po tym ,jak
  padla komenda kontrolera "Horyzont".

  08:40:54 KRL Kontrola wysokości, horyzont.
  08:40:55 N 20.
  08:40:56 Sygnał dźwiękowy, F=400 Hz. ABSU.
  08:40:56 Sygnał dźwiękowy, F=800 Hz. Bliższa prowadząca.
  08:40:56 Sygnał dźwiękowy, F=400 Hz. ABSU.
  W tym jest jakijs obled.Widac ktos im niezle musial namieszac w glowach,ze cos
  takiego zrobili.Nie uwierze,ze tylko z glupoty i braku profesionalizmu.
 • vobo7 24.08.10, 23:42
  Igor,

  Mimo wszystko wielu rzeczy nie wiemy. Czytamy fora, instrukcje... ale nadal nie wiemy. W jednych miejscach znajdujemy "to" w innych "tamto". Myślę, że na pewnym poziomie technicznego zagłębienia, nie mając własnego doświadczenia w danej dziedzinie, ciężko już o cokolwiek innego, niż w gruncie rzeczy - spekulacje. Np. tak naprawdę do dziś zupełnie nie wiemy, jaki rodzaj podejścia oni wykonywali. Itd.

  Natomiast jeśli byśmy pozostali wyżej, na pewnym poziomie ogólności, to faktycznie wydaje się mniej więcej tak, jak to piszesz. Dla mnie podstawowe jest to, że jeśli warunki nie pozwalały na bezpieczne lądowanie i to było wiadomo, to nie należało w ogóle zaczynać podejścia. Można było ew. pokrążyć nad lotniskiem czekając na zmianę pogody i jeśli by ta nie nastąpiła, to lecieć na lotnisko zapasowe. Natomiast jeśli już się zdecydowali schodzić do tych 100m, to pytanie się pojawia po co? Przecież z góry było wiadomo, że tam nic nie zobaczą. W tym - nie zobaczą pasa z odległości 1500m, bo takiej widoczności nie było. Skoro jednak tak zrobili, to już przekroczenie 100m wydaje mi się niemal zwykłą konsekwencją. Przecież nie po to wlatywali w mleko, żeby się na 100m naocznie przekonać, że tam nadal jest mleko, bo to było z góry wiadomo.

  Zgodzę się z tym, że to wszystko wygląda jak jakaś improwizacja, partyzantka, podejście typu "jakoś to będzie", itd. Nie wiem natomiast, czy ktoś koniecznie nam musi do tego w głowie mieszać. Może to robić samo życie, uprzednie doświadczenie, sytuacja.

  Za jakiś czas zapewne się więcej dowiemy. Ciekawe, jak to się skończy...

  ---
  Not with a bang but a whimper
 • igor_uk 24.08.10, 23:56
  vobo7 napisał: Ciekawe, jak to się skończy...<<

  A MOZE TAK:
  ""Prawda
  o katastrofie może być gorzka dla Polski
  .
  Nie wiem prawda,jaka prawda dla Polakow moze byc gorzka? Czy ta,ze na Wawelu
  pochowali winnego smierci 95 osob .Lub ta,ze wojskowe piloci sa komplektnymi
  amatorami bez wyobrazni .
 • vargtimmen 25.08.10, 00:04
  igor_uk napisał:

  > vobo7 napisał: Ciekawe, jak to się skończy...<<
  >
  > A MOZE TAK:
  > ""Prawda
  > o katastrofie może być gorzka dla Polski
  .
  > Nie wiem prawda,jaka prawda dla Polakow moze byc gorzka? Czy ta,ze na Wawelu
  > pochowali winnego smierci 95 osob .Lub ta,ze wojskowe piloci sa komplektnymi
  > amatorami bez wyobrazni .


  Lub ta, że premier RP wszedł w rolę użytecznego idioty.

  --
  Carpe diem
 • you-know-who 25.08.10, 07:18
  ale powinien sie wziac za czyszczenie wojskowej stajni augiasza,
  zaczynajac od wyrzucenia min klicha. obawiam sie ze sprawe
  odpowiedzialnosci za smolensk i po i pis wycisza, bo kazda partia ma w
  swych szeregach winnych.
 • vargtimmen 25.08.10, 09:06
  No, bezpośrednio, to pewnie tak, ale tak ogólnie, to właśnie premierowi podlega
  MON, BOR, samoloty rządowe, służby dyplomatyczne.

  Z tym że, mój komentarz odnosił się do takiego ustawienia sprawy, z pełną
  aprobatą premiera RP, że "prawdę" na temat wypadku zaserwuje nam MAK, oczywiście
  w tej sprawie całkowicie bezstronny i takie, że Polska jest petentem w sprawie
  dostępu do własnej elektroniki i np. zwłok własnych wysokich urzędników.

  --
  Carpe diem
 • indeed4 25.08.10, 20:22
  vargtimmen napisał:

  > "prawdę" na temat wypadku zaserwuje nam MAK

  Wierzyłem, że prawdę poznamy dzięki rzetelnej pracy naszych polskich śledczych, ale po tym :

  wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,8245454,15_sierpnia_awanse_generalskie_dla_10_wojskowych.html
  .... nie jestem już tego taki pewny :-/
 • indeed4 25.08.10, 20:23
  Awans na stopień generała brygady dostaną: dowódca Garnizonu Warszawa płk
  Wiesław Grudziński, Naczelny Prokurator Wojskowy płk Krzysztof Parulski,
 • kzet69 25.08.10, 22:14
  Chyba się czepiasz, obydwa wymienione przez ciebie stanowiska
  nominalnie są etatami generalskimi, więc cóż dziwnego w tym że
  piastujący je pułkownicy dostali awanse generalskie?
  --
  "Oszołomy i szowiniści nie mają narodowości, oni mają fobie"

  by igor_UK
 • vobo7 25.08.10, 10:41
  you-know-who napisał:

  > obawiam sie ze sprawe odpowiedzialnosci za smolensk i po i pis wycisza,
  > bo kazda partia ma w swych szeregach winnych.


  Hm. Trochę to wyciszanie w wykonaniu PiS nie współgra z ich obecną taktyką utrzymywania sprawy katastrofy na pierwszym politycznym planie. W końcu głupio byłoby najpierw powołać słynny zespół Macierewicza, a potem ten własny zespół... wyciszać:)

  Jeśli zaś chodzi o Klicha, to myślę, że Tusk stanie przed ew. decyzjami dopiero po opublikowaniu raportu przez komisje: MAK i naszą.
 • vobo7 25.08.10, 09:50
  absurdello napisał:

  > Stenogramy są mimo wszystko dużo dokładniejsze, od FDR-a, bo
  > ten np. wszelkie sygnały dwustanowe (przełączniki, przyciski,
  > sygnały alarmów) rejestruje z rozdzielczością sekundową


  Jest jeszcze polski QAR no i logi z TAWS. Może nie będzie tak źle.
 • vargtimmen 25.08.10, 11:52
  Raport z problemów technicznych przy lądowaniu Airbusa w Melbourne:

  www.atsb.gov.au/media/793243/aair2007044_prelim.pdf

  Following an uneventful flight from New Zealand, the crew were conducting an
  instrument landing system (ILS) approach to runway 27 at Melbourne. Weather
  conditions were forecast to include fog, which had subsequently eventuated and
  was likely to necessitate an instrument approach to the minimum altitude on the
  approach. The likelihood of the crew having to conduct a missed approach was
  high, as aircraft ahead of VQT had already conducted missed approaches because
  of the low visibility and fog.
  The crew had been aware of these conditions
  prior to departure and had flight planned accordingly. They had also conducted a
  briefing on the likelihood of having to conduct a missed approach prior to
  commencing the descent into Melbourne.
  At the decision height on the ILS approach, the crew did not have the
  prescribed visual reference and commenced a missed approach. During the initial
  part of the missed approach, the crew were not aware that the aircraft had not
  transitioned to the expected flight guidance modes1 for the missed approach.
  When the aircraft did not respond as expected, the crew took manual control of
  the aircraft.
  The crew were subsequently processed by air traffic control
  (ATC) for another approach to Melbourne Airport. This second approach also
  resulted in the crew conducting a missed approach and the aircraft was
  subsequently diverted to Avalon Airport, where it landed uneventfully. During
  the second missed approach, the aircraft systems functioned correctly.

  (...)

  At the decision height for the approach6, if the crew are not visual with the
  runway environment, they are required to conduct a missed approach. This
  involves the handling pilot advancing the thrust levers from the CL detent7 to
  the TO/GA position and positively rotating the aircraft to a climb attitude. It
  also involves a number of callouts from the crew in response to the manoeuvre,
  and subsequent actions to reconfigure the aircraft to a climb configuration.
  Movement of the thrust levers to the TO/GA position provides inputs to the
  flight control computers to initiate a change to the flight guidance modes. In a
  missed approach, the applicable modes are speed-reference-system (SRS) and
  go-around track (GA TRK). In the go-around manoeuvre, the SRS system provides
  guidance to maintain the speed which existed at the commencement of the missed
  approach procedure, while GA TRK provides lateral tracking guidance. The engines
  had already been commanded to provide thrust to allow the aircraft to climb away
  in the missed approach in response to the pilot advancing the thrust levers.

  A review of recorded flight data and crew interviews revealed that, after moving
  the thrust levers to commence the missed approach, the aircraft appeared to not
  respond correctly and the flight control computers remained in the localiser and
  glideslope modes. Both crew members recalled hearing and feeling an increase in
  engine thrust and there appeared to be an apparent pitch up in response to the
  procedure.
  The pilot-in-command reported that, when the aircraft did not respond
  appropriately, he disconnected the autopilot system and attempted to fly the
  aircraft manually. He reported that he input pitch control to command an
  appropriate nose-up pitch attitude. However, the aircraft initially continued to
  descend. Further control inputs from the pilot-in-command resulted in the
  aircraft commencing to climb, and the crew commanded retraction of the landing
  gear and reconfigured the aircraft for climb.

  (...)

  Recorded flight data

  Recorded flight data from the flight had been retrieved from the onboard flight
  data interface management unit (FDIMU) by the operator and was provided to the
  ATSB. Examination of the recovered flight data indicated that at the
  commencement of the first missed approach, at approximately 200 ft above ground
  level (AGL), the thrust lever positions were moved forward of the FLX/MCT
  detent8 for a short period before being retarded to that position.
  Simultaneously, the flaps and slats were retracted to the FLAP 3 position from
  the FULL position.9 The autopilot remained engaged during the commencement of
  the missed approach and was disengaged shortly after the flaps had been
  retracted. The recorded radio altimeter height at this time was between 58 and
  72 feet. Selected recorded parameters are shown at Figure 2.

  (...)
  Wnioski:

  Jak widać, kwestia odejścia w automacie nie jest taka całkiem prosta, a
  autopilot się czasem zacina, tak, że załoga jest zdezorientowana.

  W tej konkretnej sytuacji samolot zaczął nabierać wysokości dopiero 58 stóp
  (17.5 metra) nad ziemią, odchodząc z wysokości 60 metrów nad ziemią. Było blisko.


  --
  Carpe diem
 • vargtimmen 25.08.10, 12:02

  Minimalna radio-wysokość na którą zszedł ten Airbus to było 34 stopy - 13
  metrów. Mieli szczęście, że tam nie było drzew.

  --
  Carpe diem
 • vargtimmen 25.08.10, 12:03


  Minimalna radio-wysokość na którą zszedł ten Airbus to były 43 stopy - 13
  metrów. Mieli szczęście, że tam nie było drzew.

  --
  Carpe diem
 • absurdello 26.08.10, 12:25
  Każdy z nich ma inne możliwości techniczne, inne ograniczenia
  technicze i możliwości systemu sterowania. Na każdym z nich są inne
  procedury (szczegółowe) realizacji "stałych fragmentów gry".
  Przepisy określają ogólne zachowanie się samolotu w trasie czy w
  przestrzeni lotniska ale nie określają realizowalności
  poszczególnych operacji na określonym typie samolotu. Na TU154M
  można zrobić odejście na drugi krąg z wysokości 4-6m o ile prędkość
  pionowa nie przekracza 4 m/s, oczywiście nad równym terenem bez
  drzew.
  Problem z wypadkiem polega na tym, że oni robili wykonalny
  technicznie manewr ale nie w tym miejscu co myśleli, że go robią !!!

  Z resztą próba realizacji tego manewru wymagającego precyzyjnego
  zachowania prędkości pionowej przy braku możliwości kontroli
  wzrokowej terenu, na takim "dokładnym" przyrządzie (gdzie łatwo się
  pomylić o jedną kreskę a i sam błąd przyrządu też pewnie daje coś od
  siebie)

  Wysokościomierz BAP-30 (WAR-30)

  to już jest "hardcore" i świadczy, że chyba piloci musieli być w
  silnym stresie ograniczającym mocno myślenie krytyczne co do
  powodzenia całej operacji.
 • vargtimmen 28.08.10, 16:50
  by porównywać różne typy samolotów, tylko o to, by wskazać na możliwość tego, że
  czasem może się zdarzyć sytuacja nietypowa, której źródłem nie jest szaleństwo,
  tylko błąd manualny, lub np. techniczny problem.

  --
  Carpe diem
 • kzet69 29.08.10, 10:18
  vargtimmen napisał:

  > by porównywać różne typy samolotów, tylko o to, by wskazać na
  możliwość tego, ż
  > e
  > czasem może się zdarzyć sytuacja nietypowa, której źródłem nie
  jest szaleństwo,
  > tylko błąd manualny, lub np. techniczny problem.


  I właśnie dlatego istnieją minima dla samolotu, lotniska, typu
  podejścia i umiejętności pilota. Każde ich złamanie zwiększa
  prawdopodobieństwo katastrofy, niezależnie czy następne błędy będą
  autorstwa czynnika ludzkiego czy technicznego.
  --
  "Oszołomy i szowiniści nie mają narodowości, oni mają fobie"

  by igor_UK
 • jot-es49 25.08.10, 12:39
  vargtimmen napisał:
  > Jak widać, kwestia odejścia w automacie nie jest taka całkiem prosta

  Zerknij sobie na ten fragmencik:
  При заходе по любой системе важнейшую роль играют следующие факторы:
  серьезная предпосадочная подготовка, особенно в условиях минимума
  погоды;
  распределение обязанностей и взаимодействие на заходе;
  строгое выполнение технологии работы экипажа;
  взаимоконтроль;
  уверенность в своем профессионализме;
  спокойная, деловая обстановка в кабине;
  постоянная готовность к уходу на второй круг;
  оценка обстоятельств захода и действий всех членов экипажа с точки зрения здравого смысла.
  lib.ru/MEMUARY/ERSHOW_W/praktika_tu-154.txt
  --
  GDY WIEJE WIATR HISTORII, LUDZIOM JAK PIĘKNYM PTAKOM
  ROSNĄ SKRZYDŁA, NATOMIAST TRZĘSĄ SIĘ PORTKI PĘTAKOM. (K.I. Gałczyński - 1953)
 • vargtimmen 25.08.10, 13:03

  No dobrze, Ty przywołujesz ogólne zasady, które, zapewne, także nie były w pełni
  respektowane, ale ja się odnoszę do tez Absurdella o zbiorowym szaleństwie.

  W tym incydencie w Melbourne pierwszy pilot nie dopchnął dźwigni, a system był
  tak zaprojektowany, że nie było wiadomo, w jakim trybie pracuje autopilot.
  Owszem, to akurat był błąd pilota (+ kiepska procedura sprzyjająca ukryciu tego
  błędu) ale błąd manualny, a nie jego szaleństwo, co ktoś mógłby naiwnie
  wywnioskować z trajektorii.

  Być może, w przypadku polskiego Tu zaszło coś podobnego, mogły też zdarzyć się
  jakieś zakłócenia systemu lub awaria.

  --
  Carpe diem
 • wujaszek_joe 25.08.10, 14:11
  Masz rację, trudno uwierzyć w jakieś zbiorowe szaleństwo.
  Mimo że złamali wiele procedur, to szaleńcami przecież nie byli
  --
  Przebrała się Jarka !
 • absurdello 26.08.10, 12:31
  i myślę, że z czymś takim mieliśmy do czynienia.

  Dowódca dostał takie argumenty, że ma lądować, że nawet nie oponował
  mimo, że z wcześniejszych jego wypowiedzi wiemy, że zdawał sobie
  sprawę z nierealności przeprowadzenia lądowania w tych warunkach, a
  powinien bez względu na konsekwencje wypier... wszystkie osoby
  postronne z kabiny pilotów (szczególnie w tamtych warunkach pogodowo-
  lotniskowo-technicznych)
 • kzet69 29.08.10, 10:30
  absurdello napisał:

  > i myślę, że z czymś takim mieliśmy do czynienia.
  >
  > Dowódca dostał takie argumenty, że ma lądować, że nawet nie
  oponował
  > mimo, że z wcześniejszych jego wypowiedzi wiemy, że zdawał sobie
  > sprawę z nierealności przeprowadzenia lądowania w tych warunkach,
  a
  > powinien bez względu na konsekwencje wypier... wszystkie osoby
  > postronne z kabiny pilotów

  Absurdello dodaj jeszcze że to byli wojskowi, w wojsku się wykonuje
  rozkazy, a nie dyskutuje o ich zasadności. Każdy wojskowy ma to
  zakodowane głęboko w podświadomości. Gdy otrzymuje polecenie, to nie
  zastanawia się czy jest ono sensowne, tylko zaczyna analizować
  sposób jego wykonania. I Protasiuk taki sposób wymyślił:
  lądowanie "szczurem"...
  --
  "Oszołomy i szowiniści nie mają narodowości, oni mają fobie"

  by igor_UK
 • vobo7 25.08.10, 15:34
  vargtimmen napisał:

  > Być może, w przypadku polskiego Tu zaszło coś podobnego, mogły też zdarzyć się
  > jakieś zakłócenia systemu lub awaria.


  Niczego nie wykluczając... prawdopodobne się to nie wydaje.

  Załóżmy, że autopilotowi coś się zepsuło albo zacięło, np. ten cały kalkulator
  odejścia się nie włączył, itp. Problem w tym, w odróżnieniu od opisywanej przez
  Ciebie sytuacji, że jeśli by tak się stało, to załoga by wiedziała, że dźwignie
  nie są przesunięte, silniki nie wyją głośniej. Przy "odejściu w automacie"
  automat ciągu przestawia te dźwignie, a potem przechodzi w tryb oczekiwania. Nie
  przeszedł. Poza tym, wiedzieli, że tracą wysokość, bo tę akurat głośno
  odczytywał nawigator. Pomijam już wszelkie lampki w różnych miejscach, które
  swój stan świecenia zmieniają.

  Sporo tego, aby się dało zauważyć, że coś jest nie tak. A tu nie było ani komend
  potwierdzających, ani też żadnego zgłoszenia problemu, przez kogokolwiek z załogi.

  W tamtym przypadku widać samolot nie miał przycisku TOGA, skoro procedura
  wymagała przesunięcia dźwigni w odpowiednie położenie. Nasz - miał.

  Tamta załoga zareagowała całkowitym odłączeniem autopilota. No i słusznie -
  uznali, że nie reaguje, do diabła z nim, przechodzimy na sterowanie ręczne. U
  nas nie było takiego odłączenia. Odłączały się kolejne tryby pracy.

  Ok. zgłosiłem wątpliwości.
  Czy teraz wypada mi prosić Cię o ich rozwianie?;)
 • vargtimmen 25.08.10, 17:38
  vobo7 napisał:

  > vargtimmen napisał:
  >
  > > Być może, w przypadku polskiego Tu zaszło coś podobnego, mogły też zda
  > rzyć się
  > > jakieś zakłócenia systemu lub awaria.

  >
  > Niczego nie wykluczając... prawdopodobne się to nie wydaje.
  >
  > Załóżmy, że autopilotowi coś się zepsuło albo zacięło, np. ten cały kalkulator
  > odejścia się nie włączył, itp. Problem w tym, w odróżnieniu od opisywanej przez
  > Ciebie sytuacji, że jeśli by tak się stało, to załoga by wiedziała, że dźwignie
  > nie są przesunięte, silniki nie wyją głośniej.


  W opisywanej przeze mnie sytuacji z Melbourne dźwignia została przesunięta, a
  silniki wyły głośniej. Tyle tylko, że nie została przesunięta do pozycji ciągu
  maksymalnego, tylko do jakiejś pozycji startowej w specjalnym reżimie. To jakoś
  skonfundowało FMS i załogę.


  > Przy "odejściu w automacie"
  > automat ciągu przestawia te dźwignie, a potem przechodzi w tryb oczekiwania.
  Nie przeszedł.

  Skąd to wiadomo?

  > Poza tym, wiedzieli, że tracą wysokość, bo tę akurat głośno odczytywał nawigator.

  No tak, ale to wszystko miało pewną bezwładność, teren pofalowany - nie
  spodziewali się przecież natychmiastowego zaprzestania zniżania - reakcja -
  przejście w tryb manualny - następiła po 5 sekundach.

  > Pomijam już wszelkie lampki w różnych miejscach, które
  > swój stan świecenia zmieniają.

  Niechby zmieniły, podobnie, ale nieco inaczej niż przy pełnym ciągu. Ile czasu
  potrzeba, by się zorientować w układzie lampek, jeśli ziemia przybliża się tak
  szybko, TAWS wyje, dzieją się rzeczy niezrozumiałe? A jeśli lampki się paliły
  słuszne, ale coś źle działo?
  > Sporo tego, aby się dało zauważyć, że coś jest nie tak. A tu nie było ani komend
  > potwierdzających, ani też żadnego zgłoszenia problemu, przez kogokolwiek z załogi.
  >

  A nie sądzisz, że załoga była bardzo zajęta np. obserwacją lecącej jak kamień
  radio-wysokości?


  > W tamtym przypadku widać samolot nie miał przycisku TOGA, skoro procedura
  > wymagała przesunięcia dźwigni w odpowiednie położenie. Nasz - miał.
  >


  Tylko pytanie, jak ten przycisk działał. Czysto mechanicznie, czy jakoś
  subtelnie, przez FMS?


  > Tamta załoga zareagowała całkowitym odłączeniem autopilota. No i słusznie -
  > uznali, że nie reaguje, do diabła z nim, przechodzimy na sterowanie ręczne.
  Unas nie było takiego odłączenia. Odłączały się kolejne tryby pracy.
  >

  Co to może oznaczać? Przecież nie to, że chcieli lądować, skoro dali ciąg
  startowy? Może to, że przycisk TO GA już wcześniej nacisnęli bez zadowalających
  skutków?

  Nota bene, odłączenie autopilota w osi podłużnej i odłączenie automatu ciągu i
  dzieli pół sekundy, oś poprzeczna była bez znaczenia, sama się ponoć odłączyła
  później, w wyniku uderzenia o drzewo.

  Oznacza to, że to przejście w tryb manualny to było dosyć szybkie, zdecydowane
  działanie.


  > Ok. zgłosiłem wątpliwości.
  > Czy teraz wypada mi prosić Cię o ich rozwianie?;)


  Nie :)

  Skoro ja mam wątpliwości, to nie mogę rozwiać Twoich. Mogę jedynie dodać
  wątpliwości do wątpliwości do wątpliwości ;)

  --
  Carpe diem
 • vobo7 25.08.10, 19:46
  vargtimmen napisał:

  > W opisywanej przeze mnie sytuacji z Melbourne dźwignia została przesunięta, a
  > silniki wyły głośniej. Tyle tylko, że nie została przesunięta do pozycji ciągu
  > maksymalnego, tylko do jakiejś pozycji startowej w specjalnym reżimie.


  Protokół jest w tym zakresie "lekko niewyraźny ". Dźwignia została przesunięta poza przedostatnią pozycję (FLX/MCT) na krótką chwilę, a następnie cofnięta na wyżej wspomnianą. Nie wiadomo, czy to "poza" (forward of) sięgało pozycji TO/GA czy nie. Załoga - jak sądzę - uważała, że przestawienie na pozycję TO/GA "na chwilę" wystarcza aby autopilot przeszedł w tryb odejścia. A potem tę dźwignię cofnęli na pozycję, na której ciąg i tak był wystarczający. Rzeczona oznacza maksymalny ciągły ciąg i jest używana wtedy, kiedy pełna moc startowa nie jest konieczna. Wyszło na to, że sam ciąg był wystarczający, tyle, że nie dla autopilota :).

  W zaleceniach stwierdzono, że nowa instrukcja ma wymagać aby przesunąć dźwignię na ostatnią (TO/GA) pozycję i tam ją zostawić, a nie kombinować.

  > To jakoś skonfundowało FMS i załogę.

  Załogę - tak. Ale ani słowa o FMS'ie w całym raporcie nie było. Czy aby nie myślisz trochę życzeniowo? :)

  >> automat ciągu [...] Nie przeszedł.
  > Skąd to wiadomo?


  Jeszcze raz:
  Przycisk "Уход" włącza automatyczne odejście przy pewnych warunkach aktualnego stanu autopilota. Jednym z nich jest to, że automat ciągu jest właśnie włączony (jeśli nie jest, to trzeba przynajmniej dwie z trzech dźwigni samemu przestawić na pozycję startową). Są i inne warunki. Jeśli one są spełnione (a skoro załoga zaplanowała "odejście w automacie", to przyjmuję, że były), to naciśnięcie przycisku powoduje, że dźwignie same przechodzą w reżim startowy, a automat ciągu - po tym jak je przestawi - przechodzi w stan подготовка. Co jest raczej racjonalne, skoro automat ciągu służy do utrzymywania zadanej prędkości, a w wypadku odejścia na drugi krąg ma następować wzrost prędkości a nie jej utrzymywanie.

  Z komunikatu MAK wiadomo, kiedy automat ciągu został "wyłączony". Innymi słowy, do tak określonego czasu pozostawał włączony, podczas gdy w wypadku naciśnięcia Уход winien był się szybciutko wyłączyć. Z kolei, pozostałe tryby pracy autopilota winny były pozostać, a nie wyłączać się. Tzn. w kanale bocznym nadal pozostać winna stabilizacja kursu, zaś kanał pionowy winien się był przestawić na tryb naboru wysokości, ale bynajmniej nie wyłączać (tak działa odchodzenie w automacie).

  Z komunikatu MAK wynika, że nie tak się działo z trybami autopilota, z czego można wnosić np., że:

  a) nie uruchomiono trybu automatycznego odejścia
  b) autopilot się spieprzył/zablokował
  c) wystąpił ludzki błąd (np. nie dało się uruchomić automatycznego odejścia ze względu na niespełnienie któregoś z koniecznych warunków - mimo, iż tak wstępnie planowano)
  d) MAK łże jak pies

  > reakcja - przejście w tryb manualny - następiła po 5 sekundach.

  No ale właśnie rzecz w tym, iż w komunikacie MAK nie ma słowa o odłączeniu całego autopilota. To się da zrobić na Tu i - jak widać na podanym przez Ciebie przykładzie - to się powinno zrobić w wypadku "awarii" autopilota. Komunikat nie mówi o tym, że autopilot został odłączony, ale o tym, że po kolei odłączały się poszczególne tryby jego pracy. Po kolei - nie na raz.

  > A jeśli lampki się paliły słuszne, ale coś źle działo?

  Wykluczyć nie można. Ale prawdopodobieństwo jeszcze mniejsze. Lampki, jak pisałem, po włączeniu automatycznego odejścia, zmieniają swoje stany. Musiałyby więc zmienić stan pomimo tego, iż odpowiednie urządzenia swego stanu nie zmieniły. Bardzo mało prawdopodobny a przy tym wybitnie wredny rodzaj awarii.

  > A nie sądzisz, że załoga była bardzo zajęta np. obserwacją lecącej jak kamień
  > radio-wysokości?


  Hm. Zaistniało tu uzasadnione podejrzenie, iż pod forumowicza V. chwilowo podszył się forumowicz A.:). Powyższe sugeruje bowiem, iż cała załoga tak się skoncentrowała na obserwacji niebezpieczeństwa, że nie miała już czasu na wdrożenie procedury przewidzianej dla zapobieżenia temu niebezpieczeństwu ;)

  > Tylko pytanie, jak ten przycisk działał. Czysto mechanicznie, czy jakoś
  > subtelnie, przez FMS?


  Myślę sobie, że on raczej działa elektrycznie niż mechanicznie, skoro jest umieszczony na wolancie. A czy "przez" FMS? Wątpię.

  > Może to, że przycisk TO GA już wcześniej nacisnęli bez zadowalających skutków?

  No może. Ale słowo na ten temat nie padło. Dowódca nie podjął żadnej decyzji. W tej sytuacji, zgodnie z procedurą, robi to drugi pilot. Ślad w stenogramie jest. Niemniej, gdyby drugi to zrobił a następnie nacisnął ten nieszczęsny Уход to chyba by się na tym tym samym dostatecznie "skoncentrował" aby zauważyć, że to nie działa i coś powiedział.

  > Oznacza to, że to przejście w tryb manualny to było dosyć szybkie, zdecydowane
  > działanie.


  No tak. Oznacza to jednak również, iż to samo można było zrobić te 10 czy tam ile sekund wcześniej. Albo, że jeszcze lepiej, można było całego autopilota w cholerę i jeszcze szybciej wyłączyć, jeśli się podejrzewało, że się był spaścił.


  Podsumowując: wydaje się, iż ew. awaria autopilota - mimo, iż imho mało prawdopodobna - bardziej jest jest jednak prawdopodobna niż np. zamach.
  Poza "awarią" per-se mógł też być ludzki błąd przy próbie włączania trybu automatycznego odejścia. Moim zdaniem, aktualnie niewiele na jedno czy drugie wskazuje (żeby nie napisać: "nic"). Jednak nie mamy obecnie wszystkich danych no i cóż - trzeba poczekać.
 • vargtimmen 26.08.10, 00:24
  vobo7 napisał:

  > vargtimmen napisał:
  >
  > [i]> W opisywanej przeze mnie sytuacji z Melbourne dźwignia została
  przesunięta, a silniki wyły głośniej.
  >
  > Protokół jest w tym zakresie "lekko niewyraźny ". Dźwignia została przesunięta
  > poza przedostatnią pozycję (FLX/MCT) na krótką chwilę, a następnie cofnięta na
  > wyżej wspomnianą. Nie wiadomo, czy to "poza" (forward of) sięgało pozycj
  > i TO/GA czy nie.

  Wyraźny, wyraźny. Masz Fig. 2, na której widać jak na dłoni, co się działo z tą
  dźwignią, w dodatku, w międzyczasie, znalazłem protokół końcowy tego postępowania ;P

  Google << Melbourne Airbus missed approach 2007

  ;)

  > Załoga - jak sądzę - uważała, że przestawienie na pozycję TO/G
  > A "na chwilę" wystarcza aby autopilot przeszedł w tryb odejścia. A potem tę
  dźwignię cofnęli na pozycję, na której ciąg i tak był wystarczający.


  Hm, z tego co widzę, niedopchnęli ;)

  > Rzeczona oznacza maksymalny ciągły ciąg i jest używana
  > wtedy, kiedy pełna moc startowa nie jest konieczna. Wyszło na to,
  > że sam ciąg był wystarczający, tyle, że nie dla autopilota :).
  >

  No właśnie, autopilot pozostał w "localizer" i "glide path" mode.


  > W zaleceniach stwierdzono, że nowa instrukcja ma wymagać aby
  > przesunąć dźwignię na ostatnią (TO/GA) pozycję i tam ją zostawić, a nie
  kombinować.
  >

  Tak, bo można było niedopchnąć i nie zauważyć.

  > > To jakoś skonfundowało FMS i załogę.
  >
  > Załogę - tak. Ale ani słowa o FMS'ie w całym raporcie nie było. Czy aby nie
  myślisz trochę życzeniowo? :)


  No dobrze, chodziło o tryby autopilota, ale coś mi się zdaje, że ten autopilot
  to nie ma autonomii od FMS w takich kwestiach.

  > > > automat ciągu [...] Nie przeszedł.
  > > Skąd to wiadomo?

  >
  > Jeszcze raz:
  > Przycisk "Уход" włącza automatyczne odejście przy pewnych warunkach aktualnego
  stanu autopilota. Jednym z nich jest to, że automat ciągu jest właśnie włączony
  (jeśli nie jest, to trzeba przynajmniej dwie z trzech dźwigni samemu przestawić
  na pozycję startową). Są i inne warunki. Jeśli one są spełnione (a skoro załoga
  zaplanowała "odejście w automacie", to przyjmuję, że
  > były), to naciśnięcie przycisku powoduje, że dźwignie same przechodzą w
  reżim startowy, a automat ciągu - po tym jak je przestawi - przechodzi w stan
  87;одготовка
  . Co jest
  > raczej racjonalne, skoro automat ciągu służy do utrzymywania zadanej
  prędkości, a w wypadku odejścia na drugi krąg ma następować wzrost prędkości a
  nie jej utrzymywanie.
  >

  No dobrze, ale skoro np. sterowanie (zmienianym przy odejściu) położeniem osi
  podłużnej utrzymuje autopilot, to dlaczego sądzisz, że z ciągiem jest inaczej?
  Czyli dlaczego maksymalny ciąg nie może być włączony przez autopilota w
  stosownym trybie?  > Z komunikatu MAK wiadomo, kiedy automat ciągu został "wyłączony". Innymi słowy,
  > do tak określonego czasu pozostawał włączony, podczas gdy w wypadku naciśnięci
  > a Уход winien był się szybciutko wyłączyć.


  No właśnie, cały czas właśnie ten punkt usiłuję zweryfikować. Czy "UCHOD" w tym
  Tu coś odłączył, czy tylko przełączył tryb autopilota.

  Zauważ, że finalne, manualne odejście nie odbyło się przez naciśnięcie tego
  przycisku. Dlaczego?


  > Z kolei, poz
  > ostałe tryby pracy autopilota winny były pozostać, a nie wyłączać się.
  Tzn. w kanale bocznym nadal pozostać winna stabilizacja kursu, zaś kanał pionowy
  > winien się był przestawić na tryb naboru wysokości, ale bynajmniej nie
  wyłączać (tak działa odchodzenie w automacie).

  Ponawiam pytanie, żeby nie uciekło: dlaczego miałaby być różnica między
  sterowaniem ciągiem, a sterowaniem osią podłużną?


  >
  > Z komunikatu MAK wynika, że nie tak się działo z trybami autopilota, z czego
  można wnosić np., że:
  >
  > a) nie uruchomiono trybu automatycznego odejścia
  > b) autopilot się spieprzył/zablokował
  > c) wystąpił ludzki błąd (np. nie dało się uruchomić automatycznego odejścia ze
  > względu na niespełnienie któregoś z koniecznych warunków - mimo, iż tak wstępni
  > e planowano)
  > d) MAK łże jak pies
  >

  Świetnie! Ale jest jeszcze:

  e) odejście w automacie zawiera obsługę ciągu przez autopilota.

  > > reakcja - przejście w tryb manualny - następiła po 5 sekundach.
  >
  > No ale właśnie rzecz w tym, iż w komunikacie MAK nie ma słowa o odłączeniu
  całego autopilota. To się da zrobić na Tu i - jak widać na podanym przez Ciebie
  przykładzie - to się powinno zrobić w wypadku "awarii" autopilota.
  Komunikat nie mówi o tym, że autopilot został odłączony, ale o tym, że po kolei
  odłączały się poszczególne tryby jego pracy. Po kolei - nie na raz.
  >


  O czym to świadczy, Twoim zdaniem?

  a) UCHOD był już raz wciśnięty
  b) Piloci byli zrelaksowani i im się nie śpieszyło
  c) Piloci byli przerażeni i zadziałali instynktownie, widząc ziemię przed nosem
  d) ?  > > A jeśli lampki się paliły słuszne, ale coś źle działo?
  >
  > Wykluczyć nie można. Ale prawdopodobieństwo jeszcze mniejsze. Lampki, jak
  pisałem, po włączeniu automatycznego odejścia, zmieniają swoje stany. Musiałyby więc
  > zmienić stan pomimo tego, iż odpowiednie urządzenia swego stanu nie zmieniły.
  > Bardzo mało prawdopodobny a przy tym wybitnie wredny rodzaj awarii.
  >

  Ogólnie się zgadzam, to spekulacja zbudowana na spekulacji.

  Ale jeśli nie rozumieli, co się dzieje, a szybko zbliżali się do ziemi, to mogli
  przegapić stan kompletu lampek.


  > > A nie sądzisz, że załoga była bardzo zajęta np. obserwacją
  > lecącej jak kamień radio-wysokości?

  >
  > Hm. Zaistniało tu uzasadnione podejrzenie, iż pod forumowicza V. chwilowo podsz
  > ył się forumowicz A.:). Powyższe sugeruje bowiem, iż cała załoga tak się
  > skoncentrowała na obserwacji niebezpieczeństwa, że nie miała już czasu na
  wdrożenie procedury przewidzianej dla zapobieżenia temu niebezpieczeństwu ;)
  >

  Chyba, że załoga już wdrożyła takową procedurę, a ona nie zadziałała właściwie,
  lub zadziałała za wolno.


  > > Tylko pytanie, jak ten przycisk działał. Czysto mechanicznie, czy jakoś
  subtelnie, przez FMS?

  >
  > Myślę sobie, że on raczej działa elektrycznie niż mechanicznie,
  > skoro jest umie szczony na wolancie.


  Jeśli tak, to można ten sygnał przepuścić przez hardware i software.

  > A czy "przez" FMS? Wątpię.

  A dlaczego nie? Czy nie może na (zaprogramowane wcześniej) żądanie uruchamiać
  "missed approach" model autopilota?


  > > Może to, że przycisk TO GA już wcześniej nacisnęli bez zadowalających
  skutków?


  > No może. Ale słowo na ten temat nie padło. Dowódca nie podjął żadnej decyzji. W
  > tej sytuacji, zgodnie z procedurą, robi to drugi pilot.
  > Ślad w stenogramie jest.

  Tak, jest taka możliwość.

  > Niemniej, gdyby drugi to zrobił a następnie nacisnął ten nieszczęsny Уход to
  chyba by się na tym tym samym dostatecznie "skoncentrował" aby zauważyć, że to
  nie działa i coś powiedział.
  >

  To spekulacja.

  Jeśli nacisnął, to czuli i słyszeli przyśpieszające silniki, czuli zmianę
  położenia osi podłużnej.

  Mieli 5 sekund. O czym mieli gadać? "K...a, jak szybko spadamy, może byśmy coś
  zrobili?" czy co?

  > > Oznacza to, że to przejście w tryb manualny to było dosyć szybkie,
  zdecydowane
  > > działanie.

  >
  > No tak. Oznacza to jednak również, iż to samo można było zrobić te 10 czy tam
  ile sekund wcześniej. Albo, że jeszcze lepiej, można było całego autopilota w
  cholerę i jeszcze szybciej wyłączyć, jeśli si
 • absurdello 26.08.10, 12:49
  na TU154M (można ją znaleźć w sieci), tam jest dokładnie opisane co
  się robi w każdym z opisanych przypadków !!!!

  Jeżeli wykonywane jest odejście automatyczne, przyciskiem UCHOD, to
  załoga MA OBOWIĄZEK obserwować, czy po naciśnięciu przycisku automat
  przesunął dźwignie silników w tryb startowy, jeżeli tego nie zrobił
  to mają to zrobić RĘCZNIE (piloci lub mechanik na swoim pulpicie) !!!

  Odejście na automacie jest dopuszczone do wysokości 30m !

  Uruchomienie odejścia automatycznie wyłącza funkcję automatyki
  ciągu z sygnalizacją dźwiękową tego faktu
  !!!

  Autopilota można odłączyć W CAŁOŚCI jednym przyciskiem (na wolancie)
  i to jest sygnalizowane dźwiękowo.

  Z zapisu stenogramu wynika, że funkcje autopilota wyłączano przez
  poruszanie sterami i dźwignią ciągu silników, a nie przyciskiem
  odłączenia autopilota lub przyciskami na panelu sterowania
  autopilota (bo to wymaga wcześniejszego wyłączenia autopilota, a
  dopiero następnie wyłączania poszczególnych funkcji).

  Takie wyłączanie, oznacza, że pilot przeprowadzał normalną rutynową
  operację odchodzenia na drugi krąg, tyle, że nie zdawał sobie
  sprawy, że nie jest nad gładkim równym terenem. Z przebiegu końcówki
  wygląda, że pilot myślał, że jest 400m od progu pasa już za jarem, a
  w rzeczywistości, z powodu większej prędkości schodzenia, przyziemił
  820m wcześniej, w głębi jaru !!!!
 • vobo7 26.08.10, 13:41
  absurdello napisał (m.in.):

  > Z zapisu stenogramu wynika, że funkcje autopilota wyłączano przez
  > poruszanie sterami i dźwignią ciągu silników, a nie przyciskiem
  > odłączenia autopilota lub przyciskami na panelu sterowania
  > autopilota (bo to wymaga wcześniejszego wyłączenia autopilota, a
  > dopiero następnie wyłączania poszczególnych funkcji
  ).


  Hm, coś takiego jest napisane w instrukcji?

  Bo mnie się wydawało, że np. dla wyłączenia stabilizacji i kontroli prędkości
  przez automat ciągu, wystarczy nacisnąć przycisk-lampkę z literą "C" na panelu
  AT-6-2 i tyle. A jeśli by się sam automat chciało w ogóle odłączyć to chyba
  trzeba przestawić przełącznik "Подготовка АТ" (pod przykrywką, na panelu ПН-6).
  Twierdzisz, że najpierw trzeba w ogóle wyłączyć autopilota?
 • absurdello 27.08.10, 00:04
  8.8.4.4. Отключение автоматических режимов работы системы АБСУ
  {Wyłączanie automatycznych trybów pracy systemu ABSU}

  Полное отключение автоматических режимов работы системы производить
  нажатием кнопки ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПИЛОТА.

  При отказе бокового или продольного канала АБСУ в целях
  облегчения пилотирования в режимах маршрутного полета разрешается
  совмещение автоматического управления по исправному каналу со
  штурвальным управлением по отказавшему каналу.

  Поканальное отключение автоматических режимов работы системы можно
  производить:

  а) выключателями КРЕН, ТАНГАЖ на ПУ-46.

  Для этого:
  - нажать кнопку ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПИЛОТА;

  - выключатель КРЕН или ТАНГАЖ отключаемого канала установить в
  положение ОТКЛ;

  - нажать кнопку СТАБ на ПУ-46, включится режим стабилизации по
  исправному каналу.

  ВНИМАНИЕ.

  При положении выключателей КРЕН, ТАНГАЖ в положение ОТКЛ режим ав-
  томатическ9го ухода на второй круг не обеспечивается, что
  сигнализируется горением табло 53 на табло командной сигнализации, в
  связи с этим при заходе на посадку не рекомендуется отключать систему
  выключателями КРЕН, ТАНГАЖ.

  б) Отклонением колонки штурвала "на себя" или "от себя" на 50 мм (по
  продольному каналу), отклонением штурвала влево или вправо на 30е (по
  боковому каналу).

  При отключении системы во всех случаях срабатывает кратковременная
  (1,5 - 2 с) звуковая сигнализация.
  (
 • vobo7 27.08.10, 14:20
  Absurdello,

  Mam wrażenie, że niewłaściwie zrozumiałeś ten fragment instrukcji.
  No przepraszam i w ogóle, bo to nieładnie, ale takie mam wrażenie;)
  Już tłumaczę - z nieznanego na nieznane:)


  W poprzednim poście napisałeś:

  > bo to wymaga wcześniejszego wyłączenia autopilota, a
  > dopiero następnie wyłączania poszczególnych funkcji


  Przed startem autopilot (pomińmy automat ciągu; mówię o częściach ПН-5 i ПН-46) jest inicjowany tak, żeby był gotowy. Włączać go można dopiero od pewnej wysokości. I wtedy te przełączniki Крен i Таргаж, o których piszesz są już w pozycji ON. Świecić się też musi prawa górna lampka na ПН-5, na której jest napisane: "СБРОС ПРОГР". Gdyby się nie świeciła, to trzeba autopilota reinicjować (jest na to też przełącznik).

  I teraz, jeśli tak zainicjowanego autopilota chcemy włączyć, to naciskamy zielony guzik-lampkę СТАБ na ПН-46. On się zapala i autopilot przechodzi w stabilizację dla przechylenia i pochylenia. Wskaźniki w górnej części panelu, nad napisami Крен i Таргаж zmieniają postać z ikonki wolantu na napis СТАБ.

  Fragment instrukcji, który zacytowałeś dotyczy sytuacji, w której pilot chciałby aby tylko jeden z dwóch kanałów był kontrolowany przez autopilota, bo np. drugi zamierza sam kontrolować ręcznie. W tym celu jeden z nich (przechylenie lub pochylenie - czyli: Крен или Таргаж) należy wyłączyć. Po to aby to można było zrobić, należy najpierw wyłączyć autopilota. Potem przestawić wybrany z przełączników na OFF, a potem ponownie nacisnąć zielony СТАБ. I wtedy autopilot ponownie się włączy, tym razem nie stabilizując wyłączonego właśnie kanału.

  Poniżej jest ostrzeżenie, że w takiej konfiguracji AP nie będzie działał Учод. Aby działał - oba kanały, zarówno przechylenie jak pochylenie muszą być stabilizowane przez autopilota.

  To zdanie w zacytowanym przez Ciebie fragmencie:
  Полное отключение автоматических режимов работы системы производить
  нажатием кнопки ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПИЛОТА.

  - jest decydujące. Reszta zacytowanego tekstu instrukcji dotyczyła nie wyłączania, ale "przełączania" autopilota w tym sensie, w jakim to wyżej opisałem.

 • vobo7 27.08.10, 14:39
 • absurdello 27.08.10, 16:11
  odłączanie funkcji, a że nie ma informacji o pełnym i
  natychmiastowym wyłączaniu autopilota, to znaczy, że funkcje
  wyłączano kolejno:

  - poruszeniem kolumną sterową (pewnie pilot pociągnął ją do siebie,
  by odpowiednio ustawić ster pionowy)
  - poruszeniem dźwignią silników (wyłącza automatykę ciągu)
  - obróceniem wolantu

  a to by oznaczało, że robił normalny manewr odejścia (lub być może)
  wyrównania) a nie próbę panicznej ucieczki, więc nie zdawał sobie
  sprawy, gdzie jest i, że nie ma czasu na miękkie ruchy !
 • vobo7 27.08.10, 16:37
  Z tym, co wyżej a także wcześniej napisałeś (na temat tego konkretnego lotu)
  oczywiście się zgadzam. Mnie tylko chodziło o interpretację instrukcji w sensie
  ogólnym.
 • vargtimmen 28.08.10, 16:27
  absurdello napisał:

  > odłączanie funkcji, a że nie ma informacji o pełnym i
  > natychmiastowym wyłączaniu autopilota, to znaczy, że funkcje
  > wyłączano kolejno:
  >
  > - poruszeniem kolumną sterową (pewnie pilot pociągnął ją do siebie,
  > by odpowiednio ustawić ster pionowy)
  > - poruszeniem dźwignią silników (wyłącza automatykę ciągu)
  > - obróceniem wolantu
  >
  > a to by oznaczało, że robił normalny manewr odejścia (lub być może)
  > wyrównania) a nie próbę panicznej ucieczki, więc nie zdawał sobie
  > sprawy, gdzie jest i, że nie ma czasu na miękkie ruchy !


  "Nie zdawał sobie sprawy, gdzie jest".

  Nie słyszał słowa "20", po którym natychmiast chwycił za stery?

  Nie wiedział, że nie przeleciał jeszcze nad bliższą radiolatarnią i
  radio-wysokość "20" to zgroza i kryminał?

  Teza, że działał spokojnie, w sytuacji, w której pomiędzy pociągnięciem za
  wolant a ruchem dźwigni silników jest pól sekundy jest absurdalna. Wg mnie jest
  przeciwnie, to raczej wskazuje na działanie odruchowe. Gdybym przyjął Twoje
  spekulacje o celowości schodzenia na 20 metrów za dobrą monetę, to bym zaczął
  przypuszczać, że oni sądzili, że widzą próg pasa (np. światła APM-ów przez mgłę)
  a na wysokości 20 metrów, gdy mgła im pozwoliła, zobaczyli nie pas, ale łąkę i
  drzewa, stąd odruchowe pociągnięcie wolantu.

  Warto jeszcze pamiętać, że wg MAK, kanał poprzeczny autopilota, odłączony
  wyraźnie później, nie został odłączony "miękkim ruchem", tylko wskutek uderzenia
  o drzewa, które, jak sądzę, poruszyło statecznikami.

  --
  Carpe diem
 • absurdello 30.08.10, 17:40
  > > a to by oznaczało, że robił normalny manewr odejścia (lub być
  może) wyrównania) a nie próbę panicznej ucieczki, więc nie zdawał
  sobie sprawy, gdzie jest i, że nie ma czasu na miękkie ruchy !
  >
  >
  > "Nie zdawał sobie sprawy, gdzie jest".
  > Nie słyszał słowa "20", po którym natychmiast chwycił za
  stery?

  Nie zdawał sobie gdzie jest w sensie położenia wględem lotniska !
  >
  > Nie wiedział, że nie przeleciał jeszcze nad bliższą radiolatarnią i
  > radio-wysokość "20" to zgroza i kryminał?
  >
  A może planował przelecieć 20m nad stacją, tylko pomylili 20m
  barometryczne i 20m radiowe. Ale fakt zgroza i kryminał to:

  - zejście w tych warunkach poniżej 70m,
  - nie wykonanie przez drugiego pilota odejcia na wysokości
  decyzyjnej jeżeli dowódca nie podał "Lądujemy" lub "Odchodzimy", w
  takiej sytuacji Drugi ma OBOWIĄZEK zrobić odejście na 2 krąg, bez
  konsultacji z dowódcą.

  > Teza, że działał spokojnie, w sytuacji, w której pomiędzy
  pociągnięciem za wolant a ruchem dźwigni silników jest pól sekundy
  jest absurdalna.

  Podręcznik latania na TU154M zaleca wykonać te czynności możliwie
  jednocześnie, więc tu nie ma nic absurdalnego. Absurdalna to jest
  wysokość, na której to chciano zrobić w tamtych warunkach (nad
  równym terenem i przy dobrej widoczności można robic odejście na
  TU154M na 4-6m nad ziemią ale nie przy takiej pogodzie jak była w
  Smoleńsku !!!

  > Wg mnie jest przeciwnie, to raczej wskazuje na działanie
  > odruchowe.
  Odruch wyćwiczonego pilota, tyle, że wysokość i warunki nie te !

  > Gdybym przyjął Twoje spekulacje o celowości schodzenia
  > na 20 metrów za dobrą monetę, to bym zaczął przypuszczać, że oni
  > sądzili, że widzą próg pasa (np. światła APM-ów przez mgłę)

  Pewnie chcieli go zobaczyć ale nie mogli, bo byli ponad 800m dalej
  (zastanawiam się, po przeczytaniu o dokładnościach przyrządów
  pomiarowych samolotu, czy ten błąd naprowadzania, to nie była
  kumulacja błędów przyrządów - radiowysokościomierza (teren) i
  wariometru, na tych 5km lotu między stacjami. Oni sobie mogli
  wymyślić realizację trajektorii, tyle, że nie wzięli pod uwagę
  skończonej i zmiennej z temperaturą dokładności przyrządów, co
  spowodowało, że idealna matematycznie trajektoria stała się
  nieidelana w czasie realizacji, a mgła zamaskowała błędy.)

  > a na wysokości 20 metrów, gdy mgła im pozwoliła, zobaczyli nie
  > pas, ale łąkę i drzewa, stąd odruchowe pociągnięcie wolantu.

  Myślę, że oni nic nie zobaczyli na tych 20m i stąd była operacja
  odchodzenia. Poza tym pasa by nie zobaczyli (może raczej światła
  naprowadzające), bo pas (beton) zaczyna się dopiero 175m dalej (wg
  współrzędnych karty podejścia) za progiem pasa (próg jest na części
  ziemnej jeszcze przed płytami i tam samolot powinien być od 4 do 15
  m, zależnie od prędkości zniżania).

  >
  > Warto jeszcze pamiętać, że wg MAK, kanał poprzeczny autopilota,
  > odłączony wyraźnie później, nie został odłączony "miękkim ruchem",
  > tylko wskutek uderzenia o drzewa, które, jak sądzę, poruszyło
  > statecznikami.
  >
  Tam nie było napisane, że wskutek, tylko, że w momencie
  trzeciego zderzenia z drzewami (choć z zapisu dźwiękowego wychodzi,
  że na sekundę przed, a tylko koniec dźwięku sygnału wyłączenia
  kanału poprzecznego zbiegł się z dźwiękami uderzeń o drzewa - tu
  jest pewna rozbieżność pomiędzy stenogramem a tym co jest na stronie
  MAK)
  Снижение по глиссаде проходило с включенным автопилотом в продольном
  и боковом каналах, а также с включенным автоматом тяги. Отключение
  автопилота в продольном канале и автомата тяги произошло при попытке
  ухода на второй круг за 5 и 4 секунды соответственно до столкновения
  с препятствием (деревом), приведшим к началу разрушения конструкции
  самолета. Отключение автопилота в боковом канале произошло в
  момент третьего столкновения с препятствиями
  , приведшего к
  началу разрушения конструкции.
 • vargtimmen 28.08.10, 16:44
  absurdello napisał:

  > na TU154M (można ją znaleźć w sieci), tam jest dokładnie opisane co
  > się robi w każdym z opisanych przypadków !!!!
  >
  > Jeżeli wykonywane jest odejście automatyczne, przyciskiem UCHOD, to
  > załoga MA OBOWIĄZEK obserwować, czy po naciśnięciu przycisku automat
  > przesunął dźwignie silników w tryb startowy, jeżeli tego nie zrobił
  > to mają to zrobić RĘCZNIE (piloci lub mechanik na swoim pulpicie) !!!
  >

  Zakładam, że dźwignia się przesunęła, ale może bezwładność samolotu zadziałała?
  Albo stery się nie ustawiły właściwie?


  > Odejście na automacie jest dopuszczone do wysokości 30m !
  >

  Hm, a schodzenie na automacie w takich warunkach?

  Do jakiej wysokości jest dopuszczalne?

  > Uruchomienie odejścia automatycznie wyłącza funkcję automatyki
  > ciągu z sygnalizacją dźwiękową tego faktu
  !!!
  >

  To jest najważniejsze. Jeśli masz rację, to by chyba znaczyło, że oni lądowali.
  Będąc na wysokości 20 metrów oczekiwali widoku pasa, a zobaczyli łąkę i lasek.


  > Takie wyłączanie, oznacza, że pilot przeprowadzał normalną rutynową operację
  odchodzenia na drugi krąg,

  Zdecydowanie się nie zgadzam. Odruchowe szarpnięcie wolantu i ruch dźwignią
  silników po pól sekundy - czy tu aby widać "rutynowe działanie"?

  > tyle, że nie zdawał sobie sprawy, że nie jest nad gładkim równym terenem.

  Yhm. Rutynowo zszedł na 20 metrów nad grunt, przed radiolatarnią, 50 metrów
  poniżej ścieżki i po dojściu tak nisko zaczął spokojnie, miękkimi ruchami,
  rutynowo odchodzić. To brzmi cokolwiek absurdalnie, nie sądzisz?


  > Z przebiegu końcówki
  > wygląda, że pilot myślał, że jest 400m od progu pasa już za jarem, a w
  rzeczywistości, z powodu większej prędkości schodzenia, przyziemił
  > 820m wcześniej, w głębi jaru !!!!


  Jeśli myślał, że jest 400 metrów przed pasem, to

  1) zejście do 20 metrów oznacza najpewniej, że podchodził do lądowania;

  2) jeśli myślał, że jest 400 metrów od pasa, a był 1200, to musiał mieć jakieś
  przesłanki. Jakie, Twoim zdaniem?

  Może widok APM-ów?

  Może sygnał markera NDB?

  Może wskazania GPS?

  No, jak myślisz?


  --
  Carpe diem
 • gucio60 26.08.10, 13:33
  absurdello napisał: .............

  Mylisz kolego pojęcia. To nie są przyczyny a konsekwencje fałszywej
  dycyzji o próbie lądowania. Próba lądowania w warunkach
  ekstremalnych jest jedyną przyczyną katastrofy.
  Tam musiało dojść do takiego zakończenia lotu. Porusz trochę
  wyobraźnią. Pilot z prędkością około 300 kmh szuka ziemi i pasa do
  lądowania. Obłęd.
  Ten co choć raz jechał samochodem w gęstej mgle wie co to znaczy.
  Jazda setką to pewna śmierć i nie ma potrzeby doszukiwać się
  składowych. Nie ma najmniejszego sensu sprawdzać czy miał sprawne
  hamulce, układ kierowniczy, czy mu działały instrumenty, czy były
  słupki refleksyjne przy drodze czy ich nie było. To świadome
  samobójstwo, które może być morderstwem.
  Podobnie było z tym samolotem. Ten kto wydał czy podjął decyzję
  lądowania jest mordercą. A wy chcecie stawiać pomnik. Opanujcie
  się.

 • you-know-who 27.08.10, 07:45
  jeszcze raz:
  prawie sie zgadzam. mimo to moglo, ale nie "musialo" dojsc do
  katastrofy.
  coz, kiedy pojechali tym samochodem we mgle setka z wlaczonym cruise
  control, myslac ze sa na prostej (bo nie wlaczyli gps-s).
 • niegracz 28.08.10, 08:21
  Jak byla sytuacja:

  1.Pilot wybrał własciwy w tych warunkach sposób podejscia do lądowania
  - na autopilocie

  autopilot Tu-154 pozwala na zachowanie stabilnosci lotu i utrzymania
  zadanych parametrów
  w warunkach braku widocznosci pilot prowadząc samodzielnie samolot mógłby
  nie reagowac dostatecznie szybko i wlasciwie na ewentualne odchyłki przy
  schodzeniu po scieżce

  2. Od wejścia na sciezke do 2 km przed lotniskiem pilot był przekonany że
  schodzi własciwie:
  kontoler lotu utwierdzał go ze jest na ścieżce
  Jednak wstepna analiza pokazuje że samolot kierował się w punkt odległy o
  ok 800 m prze pasem a wieć leciał po niewłaściwej ścieżce
  - to winno być przedmiotem śledztwa.

  3. Kontroler lotu w końcowej fazie podal załodze błednę odległośc od pasa-
  że są bliżej o ok. 600-800 m niż to miało faktycznie miejsce

  Załoga mogła się tą informacja zasugerować

  4.jednak wobec braku widocznosci drugi pilot uruchomił odejscie
  na wysokości która powinna zapewnić bezpieczne odejście na drugi krąg
  reakcja samolotu była opoźniona

  -Czy doszło do częsciowego oblodzenia ?
  samolot schodził z duzej wysokości gdzie jest temp minus 40
  Na dole było plus 2 wieć nagrzewanie było bardzo powolne.

  5. Dlaczego kontroler nie ostrzegł pilota ze są odchylki od ścieżki
  . Czy rozpraszała go obecność oficera FSB ?
  Skąd tak gruba pomyłka w podaniu odległości od pasa ?

  6. Kapitan widział że samolot nie reaguje własciwie i szukał przyczyny
  obeserwując przyrzady i starając sie znaleźć ratunek a miał tylko niewiele
  sekund - dlatego nie odzywał się bo jego krzyki i tak nic by nie dały -
  był skupiony na zadaniu ;postępował profesjonalnie - do końca.


 • absurdello 28.08.10, 23:01
  > 1.Pilot wybrał własciwy w tych warunkach sposób podejscia do
  > lądowania - na autopilocie

  Pilot wybrał niewłaściwie, nie miał prawa podchodzić, skoro
  wiedział, że nie ma możliwości bezpiecznego wylądowania ! On nie
  wiózł ładunku papierosów tylko Prezydenta i kilka innych osobistości.
  Przy takich pasażerach to pierwszeństwo ma BEZPIECZEŃSTWO do
  sześcianu !
  Na 4 minuty przed katastrofą na pasie była widoczność 200m
  Minimum dla TU154M, przy tamtym systemie naprowadzania, to 1500m lub
  nawet lepiej 1800m.

  > autopilot Tu-154 pozwala na zachowanie stabilnosci lotu i
  > utrzymania zadanych parametrów

  Ale autopilot nie myśli ! Jak mu pilot zada złe parametry, a tu mu
  zadał za duży kąt schodzenia, to autopilot rozbije samolot !
  Poza tym schodzenie we mgle po krókiej ścieżce, bez widoczności, nad
  terenem zakłócającym wskazania radiowysokościomierza i na lotnisku
  bez systemu ILS, to jest proszenie się o nieszczęście !!!!

  > w warunkach braku widocznosci pilot prowadząc samodzielnie samolot
  > mógłby nie reagowac dostatecznie szybko i wlasciwie na ewentualne
  > odchyłki przy schodzeniu po scieżce

  Jeżeli pilot nie jest w stanie utrzymać poprawnie kierunku bez
  autopilota, to powinien zmienić zawód albo się ostro doszkalać.
  Autopilot może się uszkodzić, bo to urządzenie techniczne, więc
  pilot musi umieć się obywać bez niego. A poza tym na co pilot ma
  reagować skoro nic nie widzi ????

  > 2. Od wejścia na sciezke do 2 km przed lotniskiem pilot był
  > przekonany że schodzi własciwie:

  Znaczy, że nie był doświadczonym i odpowiedzialnym pilotem, bo taki,
  mając takich pasażerów na pokładzie, sprawdza wszystko 5 razy i nie
  realizuje ryzykownych manewrów, jak próba trafienia na ślepo w pas
  startowy !!! Przekonanie to nie wszystko, uwzględnia się jeszcze
  możliwe błędy ludzkie i skończoną dokładność przyrządów pomiarowych.

  > kontoler lotu utwierdzał go ze jest na ścieżce

  Bo tak go widział na radarze o rozdzielczości pionowej 200-300m, za
  to załoga nie poinformowała go, że schodzi niestandardową ścieżką,
  ani na jakiej jest wysokości w podanych punktach odległościowych,
  pewnie dlatego by się nie dopytywał dlaczego w takich ch...
  przepraszam piz...(używając nomenklatury lotniczej 36splt) warunkach
  pogodowych leci niestandardową ścieżką zwiększającą ryzyko błędu.

  > Jednak wstepna analiza pokazuje że samolot kierował się w punkt
  > odległy ok 800 m prze pasem a wieć leciał po niewłaściwej ścieżce
  > - to winno być przedmiotem śledztwa.

  Tyle, że ten co wyliczył tę ścieżkę i ten co realizował, dostali za
  to karę śmierci. Jakby realizowali ścieżkę zalecaną w karcie
  lotniska, to by nie było problemu. Przy mniejszej prędkości pionowej
  samolot wykonuje odejście na drugi krąg, z mniejszym przysiadem
  wysokości od rozpoczęcia manewru do rozpoczęcia wznoszenia.
  Poza tym dostali od TAWS-a 15 ofert "ułaskawienia" ale nie
  skorzystali !!!

  > 3. Kontroler lotu w końcowej fazie podal załodze błędną odległośc
  > od pasa- że są bliżej o ok. 600-800 m niż to miało faktycznie
  > miejsce

  Ciekawe, w którym miejscu? Jak policzysz z czasów i prędkości, to
  wychodzi, że odległości kontrolne pomiędzy stacjami podawał z 300-
  400 m wyprzedzeniem czyli im mówił, że są dalej niż bliżej.

  > Załoga mogła się tą informacja zasugerować

  Czyli była niedoświadczona ?! Załoga ma obowiązek MYŚLEĆ co robi a
  nie się sugerować (a poza tym lecieli inną ścieżką i nie byli
  łaskawi o tym poinformować ani dyspozytora ani całej załogi na głos,
  więc cokolwiek dyspozytor mówił i tak nie miało znaczenia bez
  zwrotnej informacji o wysokości )

  > 4.jednak wobec braku widocznosci drugi pilot uruchomił odejscie
  > na wysokości która powinna zapewnić bezpieczne odejście na drugi
  > krąg reakcja samolotu była opoźniona


  Niestety nie uruchomił, a 20m, we mgle, nad porypanym terenem, to
  nie jest bezpieczna wysokość, NIE ŻARTUJ !
  Bezpieczne to tam było 100m lub w najlepszym razie 70m i to mierzone
  wysokościomierzem barometrycznym, a nie radiowysokościomierzem
  zależnym od chwilowej wysokości terenu.

  > -Czy doszło do częsciowego oblodzenia ?
  Mieli włączoną instalację przeciwoblodzeniową

  > samolot schodził z duzej wysokości gdzie jest temp minus 40

  Na 500m było -40 ? Poczytaj jak wygląda przebieg zniżania samolotu
  i ile czasu trwają poszczególne odcinki !!

  > Na dole było plus 2 wieć nagrzewanie było bardzo powolne.

  A słyszałeś o instalacji przeciwoblodzeniowej w samolocie ?

  > 5. Dlaczego kontroler nie ostrzegł pilota ze są odchylki od ścieżki

  Bo tego nie widział. Przy ich ścieżce maksymalna rozbieżność
  wyniosła trochę ponad 100m, a radar rozróżniał 200-300,do tego
  piloci nie podawali zwrotnie swojej wysokości, przez co pomiar był
  tylko przybliżony.

  > . Czy rozpraszała go obecność oficera FSB ?
  Wszystko jest możliwe choć raczej mało prawdopodobne, a poza tym na
  forum tego nie określimy, chyba, że wystarczy ci rzut monetą.

  > Skąd tak gruba pomyłka w podaniu odległości od pasa ?

  O której pomyłce mówisz ?

  > 6. Kapitan widział że samolot nie reaguje własciwie i szukał
  > przyczyny obserwując przyrzady i starając sie znaleźć ratunek a
  > miał tylko niewiele sekund - dlatego nie odzywał się bo jego
  > krzyki i tak nic by nie dały - był skupiony na zadaniu ;postępował
  > profesjonalnie - do końca.


  Tia,a w tym czasie drugi pilot rżnął w karty z generałem, nawigator
  czytał im przez ramię wysokości, a mechanik obłapiał stewardessęna
  swoim pulpicie czy m spowodował zamglenie szyb w oknach kokpitu ...
  Poczytaj trochę o pilotowaniu samolotów (w szczególności TU154M) nim
  zaczniesz budować teorie (nie mówię byś nie budował teorii, tylko
  buduj je na bazie wiedzy pogłębionej z danego tematu)
  >
 • niegracz 29.08.10, 10:06
  absurdello napisał:

  > > kontoler lotu utwierdzał go ze jest na ścieżce
  >
  > Bo tak go widział na radarze o rozdzielczości pionowej 200-300m,
  .
  I teraz wyjaśniło się:
  tworzysz jakieś niesamowicie bzdurne hipotezy bo błednie interr pretujesz
  mozliwosci radaru RSP
  radiołokacionnaja sistiema posadki - albo
  precision approach radar
  Nazwa angielska lepiej oddaje to co potrafi RSP(PAR)
  = potrafi dokładnie nakierować samolot scieżka podejscia do punktu decyzji
  w tym przypadku ok 80 m nad poziomem lotniska - ok 2 km przed pasem
  ( nie potrafi sprowadzić na ziemię w warunkach braku widoczności)

  I tak
  radar okresla polożenie samolotu w trzech osiach , nazwijmy je
  X- odległosc, Y - odchylenie boczne w poziomie Z- wysokość

  kontroler aby mogł poinformowac załogę : na kursie na ścieżce musi znać
  trzy wartości X< Y< Z w tolerancji wymaganej dla określenia położenia

  Tu masz parametry niewielkiego radaru typu PAR
  dokładność określenia wysokości 4mrad
  jak łatwo wyliczyć z funkcji trygonometrycznych dla odległości 2km wynosi
  to ok. 10 metrów

  www.selex-sas.com/EN/Common/files/SELEX_Galileo/Products/PAR_2090.pdf

 • kzet69 29.08.10, 11:18
  Takie oto urządzenie znajduje się na lotnisku Smoleńsk - Siewierny

  museum.radioscanner.ru/avionika/aviomuzejs/rsp_7/prl_1.jpg
  museum.radioscanner.ru/avionika/aviomuzejs/rsp_7/prl_2.jpg
  Ateraz dywaguj dalej...


  --
  "Oszołomy i szowiniści nie mają narodowości, oni mają fobie"

  by igor_UK
 • niegracz 29.08.10, 15:57
  kzet69 napisał:

  > Takie oto urządzenie znajduje się na lotnisku Smoleńsk - Siewierny
  >
  > museum.radioscanner.ru/avionika/aviomuzejs/rsp_7/prl_1.jpg
  > museum.radioscanner.ru/avionika/aviomuzejs/rsp_7/prl_2.jpg
  .
  Ale sformułuj jakąs opinię.

  Wg ciebie jaka rozdzielczośc pionową ma radar RSP-6
  na dystansie ok. 2km.
  100-200 m ?
  czy może raczej
  ok. 10m.
 • kzet69 29.08.10, 18:03
  Obejrzałeś zdjęcie? Przecież to ustrojstwo ma podziałkę co 100m...
  --
  "Oszołomy i szowiniści nie mają narodowości, oni mają fobie"

  by igor_UK
 • niegracz 29.08.10, 19:58
  kzet69 napisał:

  > Obejrzałeś zdjęcie? Przecież to ustrojstwo ma podziałkę co 100m...
  .
  Trudno bys wiedział jak obsługiwac radar RSP i jak
  intepretowac informacje z ekranu :)))

  oto przykład wniosków komisji MAK z katastrofy Tu-134
  która obciaża w znacznym stopniu kontrolera lotu za udział w
  spowodowaniu
  katastrofy (podobne okolicznosci jak Tu-154 w Smolensku))
  kontroler miał do dyspozycji system czeski PAR typy TESLA
  RCP-5
  podobny do RSP-6

  komisja stwierdziła m.in że kontoler widział na ekranie że
  samolot jest 18-22 m pod scieżką a mimo to nie powiadomił o tym
  załogi

  www.mak.ru/russian/investigations/2007/65021/Ty-134_17-03-2007.pdf

 • igor_uk 29.08.10, 20:27
  niegracz napisał: "kontroler miał do dyspozycji system czeski PAR typy TESLA RCP-5 podobny do RSP-6"

  niegracz,jestes nieocenony,dzieki tobie ten forum jeszcze potrwa,a konkretnie ,twojej glupocie (tylko nie obraz sie,bo to jest prawda).
  Po pierwszych,zadnego RSP-5 nie istnieje w swiecie,a tam byl konkretny radar,z rosyjskiego "радиолокатор" прл рп-5г co rozszyfrowac mozno tak-"Посадочный радиолокатор РП-5Г" ,a wyglada on tak. Oczewiscie jest "identycznym" z tym radarem ktory jest wykorzystany na lotnisku "Siewierny".
  niegracz,biedaku,co ty jeszcze znajdziesz i wymyslisz. Porownac katastrofe na cywilnym lotnisku z systemem ILS do ladowania,z porzuconym (wprawie)wojskowym lotniskiem z naprawde dosc prymitywnym sprzetem i twierdzic ,ze to jest to samo na dowod swoich glupstw.
  Ale jak by tam nie bylo,dzieki cie,poprawil mnie humor-zawsze mnie humor poprawiasie,jak ktos mnie rozsmieszy.
  P.S. ty znasz jezyk rosyjski?
 • niegracz 29.08.10, 20:47
  igor.uk napisał:

  niegracz,jestes nieocenony,dzieki tobie ten forum jeszcze potrwa,a konkretnie
  ,twojej glupocie
  Po pierwszych,zadnego RSP-5 nie istnieje w swiecie,a tam byl konkretny radar,z
  rosyjskiego "радиолокатор" прл рп-5г co rozszyfrowac mozno tak-"Посадочный
  радиолокатор РП-5Г" ,a wyglada on
  .
  manipulancie to co potrafisz to obrzucac inwektywami i insynuowac
  zafałszowywac - szkoła KGB ?

  radar czeski wygląda tak:
  www.pamco.cz/index.php?id=11&lang=EN
  to podobna klasa jak RSP-6 czy RSP-10

  co do meritum czyli dokładnosci okreslenia wysokości przez radar RSP na
  lotnisku w Smolńsku to na forum rosyjskim toczyl się spór
  jedni twierdzili że ma rozdzielczośc 5,33m na odległości 1km
  drudzy że realna dokładnośc to 10m z odległosci 1 km

  www.forumavia.ru/forum/7/1/66361175468984106921274260171_79.shtml?topiccount=3935
  Я говорил о том, что Вы не сможете на удалении 1 км определить отклонение метки
  на 5,33 метра, глядя на конкретный глиссадный индикатор РСП-10МН.

  На таком удалении точность определения гуляет в пределах 10 метров
 • igor_uk 29.08.10, 21:18
  niegracz nie istnieje czgos takiego,jak radar RSP-6.RSP to system w sklad ktorego wchodza rozne urzadzenia,miedzy innymi i radiolokator (radar). To co ty wypisujesz,tylko utwierdza mnie w tym,ze ty jestes niedouczonym czlowiekiem,nie majacym zadnego pojecia o lotnictwie,a jezyk rosyjski dla ciebie jest tak samo znany,jak mnie chinski.Podejrzewam ze tlumaczysz sobie teksty w jezyku rosyjskim przy pomocy elektronicznego tlumacza,dla tego caly czas walisz takie glupstwa,a poniewaz nie masz pojecia o czym piszesz,to nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego,ze jestes smieszny (za co cie bardzo dziekuje).
  Ty do mnie piszesz,ze radar czeski wyglada TAK,a ja twierdze,ze ten radar,o ktorym wspominalo sie w dokumentach MAK przedstawionych przez ciebie,to ten radar wygladalTAK i to jest ten wlasciwy radar produkcji TESLA,ktory dziala na lotnisku w Samarze na ktorym wydarzyl sie wypadek TU-134. Przeciez ty sam dal link do tego materialu,a tam jak byk mozno to przeczytac,ale trzeba znac jezyk rosyjski(he,he),a z tym masz duuzy problem. A ten link do rosyjskiego forum,jest beznadziejny-po pierwsze,to tak samo autorytetne zrodlo informacji,jak i nasz forum,a po drugie,to co ty tam wyczytales,dotyczy РСП-10МН ,ktory jest o wiele bardziej nowoczesny i dokladny,niz RSP-6,o ktorym caly czas idzie mowa.
 • niegracz 30.08.10, 16:55
  igor_uk napisał:

  > niegracz nie istnieje czgos takiego,jak radar RSP-6.RSP to system w sklad
  ktorego wchodza rozne urzadzenia,miedzy innymi i radiolokator (radar).
  .
  Twierdzisz ze radar to nie radar :)))
  dobre
  może przeczytaj sobie co oznacza słowo radar:
  RADAR Radio Detection And Ranging


  > Ty do mnie piszesz,ze radar czeski wyglada a ja twierdze,ze ten radar,o ktorym
  wspominalo sie w dokumentach MAK przedstawionych przez ciebie,to ten radar
  wygladal[ ten wlasciwy radar produkcji TESLA,ktory dziala na lotnisku w Samarze
  na ktory m wydarzyl sie wypadek TU-134.
  .
  to sie zastanawiaj nad czyms co nie ma żsdnego znaczenia:)))

  chodzi a/ o radar typu PAR (RSP)
  b/ o radar tesla tej klasy  . A ten link do rosyjskiego forum,jest beznadziejny-po pierwsze,t
  > o tak samo autorytetne zrodlo informacji,jak i nasz forum,
  .'
  podałem go po to aby pokaząc że i na rosyjskich forach potrafia logicznie
  kojarzyc fakty - w przeciwienstwie do ciebie :)))


  a po drugie,to co ty
  > tam wyczytales,dotyczy РСП-10МН ,ktory jest o wie
  > le bardziej
  nowoczesny i
  dokladny
  ,niz RSP-6,o ktorym caly czas idzie mowa.
  .
  taak o cała epokę :))
  nie wiesz nawet w czym jest lepszy dokladniejszy a juz trabiśz :)))

  co tu mówic jak ty nawet nie masz pojęcia z jaka dokłądnościa radar tego
  typu pozwala okreslic wysokość samolotu nad ziemią :)))
 • igor_uk 30.08.10, 17:34
  niegracz,uwielbiam cie.jestes tak beznadziejnie smieszny,ze musisz zostanowic
  sie nad tym,zeby zatrudnic sie w jakim cyrku klaunem.

  > Twierdzisz ze radar to nie radar<

  ja tego nigdy nie twierdzilem,ale twierdze ze RSP -"Радиолокационная
  система посадки", to nie jest to samo,co "Radio Detection And Ranging ",a
  tylko z angielskiego "Radar System aircraft landing". Dalej tego tematu ciagnac
  nie bede,poniewaz ty tego i tak nie zrozumiesz,powiem tylko jedno,ze "Radio
  Detection And Ranging " jest skladowa czescia "Radar System aircraft landing".

  Co dotyczy dalszego tekstu,to tematu do dyskusji nie widze. Jak ty nie widzisz
  roznicy miedzy РСП-6 ,a РСП-10МН,chociaz by porownujac zdjecia,oczewiscie o to
  zeby ty porownal dane techniczne,to ja tego nawet nie moge od ciebia wymagac,bo
  jak widze,dla ciebie i zwykly tekst w jezyku rosyjskim stanowui bariere jezykowa
  nie do pokonani.
  niegracz,jak dziala РСП-6,РСП-7 wiem z wlasnego doswiadczenia,w wojsku wlasnie
  obslugujac taki sprzet,spedzilem wprawie poltora roku.A o РСП-10МН w tam tych
  czasach,nawet nikt nie mogl i marzyc.Porownywac te dwa systemy,to tak samo,jak
  porownywac liczydla,co byli w radzieckich sklepach,z kalkulatorem.I na jednym i
  na drugim mozno bylo liczyc,ale chyba domyslasz sie jaka przepasc ich dzieli.
 • niegracz 30.08.10, 21:03
  igor_uk napisał:

  >jak dziala РСП-6,РСП-7 wiem z wla
  > snego doswiadczenia,w wojsku wlasnie
  > obslugujac taki sprzet,spedzilem wprawie poltora roku.A o РСП
  > -10МН w tam tych
  > czasach,nawet nikt nie mogl i marzyc.
  .
  Moze i siedziałeś przy RSp ale najwidoczniej wpatrywałeś sie jak sroka w
  gnat :))
  Czego was w tym wojsku uczyli :)))

  Już amerykański radar w 1941 roku miał dokładność przy określaniu
  wysokości
  ok. 10m dla odległości 2 km.
  www.hamhud.net/darts/scr584.html
  Twierdzisz że radziecka technika wojskowa mogła być aż tak zacofana ?

 • igor_uk 30.08.10, 22:01
  niegracz,ale z ciebie manipulator.Skaczesz z tematu na temat.Co ma amerykanski
  radar z czasow II WS ,do wypadku pod Smolenskiem lub do Radaru produkcji
  czeskiej,lub do tego,ze masz nasrane w glowie. Czy ty juz zapomniales jaki
  temat my z toba dyskutujemy?
  Ja do ciebie i nie tylko,juz pisalem,ze operator RSP-6 jest wstanie wyliczyc
  wysokosc nadlatujacego samolotu przy pomocy
  tego
  bardzo zaawansowanego przyrzada
  (to ten kawalek przezroczystego plastyku
  ,widocznego w lewej dolnej czesci ekranu),ale dla tego jest potrzebny
  czas,wlasnie dla tego potrzebne sa kwitancji o wysokosci nadlatujacego samolotu.
  Opowiem cie jak to wygladalo w praktyce.
  Na monitorze radaru widac bylo kropke,ktora znizala sie ,mniej wiecej w
  okolicach tej przekatnej ktora widac na zdjeciu (ta przekatna,to wirtualna
  sciezka schodzenia i nie ma nic wspolnego z rzeczewistoj),ale dobrze bylo widac
  na tym schematycznym podejsciu,ze samolot zniza sie ,a konfrontujac podane
  wysokosci z ta "sciezka,a rowniez patrzac na
  ten
  monitor
  ,to mozno bylo widziec jak samolot podchodzi do ladowania,czy
  prawidlowo czy nie.Ten drugi monitor wskazywal dokladny kierunek i ten przyrzad
  byl dosc dokladny,poniewaz,jak zauwazysz , jest bardzo dobrze wyskalowany(widac
  to na dole ).A calosc wyglada
  tak
  . Jak widzisz RSP-6 to jest system,w sklad ktorego wchodzi
  ,w
  summie
  ,trzy radara i do tego taki wagonczyk z calym osprzetem. O to
  toczyl sie nasz spor,a nie o to,jaka dokladnosc ma amerykanski,czy czeski,czy
  radziecki radar.Ja cie wysmialem za to,ze twierdziles ze istnieje cos
  takiego,jak radar RSP-6.To co ty widzisz na ostatnim obrazku i jest
  RSP-6.Ponial? czy bedziesz nadal mnie udowadniac,ze RSP-6 to Radio Detection And
  Ranging ? Jak masz jaja,to odpisz i przyznaj swoj blad.
  A co dotyczy twoejego pytania na temat dokladnosci radzieckiej techniki
  wojskowej.To bylo roznie.W tym przypadku,widac,technika byla taka,jaka
  potrzebowali.Przeciez coz to za problem,zeby radziecki pilot podal radzieckiemu
  kontroleru swoja wysokosc? To bylo bardzo proste i tanie rozwiazanie.W summie w
  trakcie II WS takie podejscie okazalo sie skuteczne. Mialo byc tanio,proste w
  obsludze,w miare niezawodne,a do tego ,zeby taki Igor ,jak ja,po ukonczeniu 18
  lat mogl bez wiekszych problem obslugiwac ten sprzet.
 • niegracz 02.09.10, 17:45
  igor_uk napisał:

  A co dotyczy twoejego pytania na temat dokladnosci radzieckiej techniki
  wojskowej.To bylo roznie.W tym przypadku,widac,technika byla taka,jaka
  potrzebowali.Przeciez coz to za problem,zeby radziecki pilot podal radzieckiemu
  kontroleru swoja wysokosc? To bylo bardzo proste i tanie rozwiazanie.W summie w
  trakcie II WS takie podejscie okazalo sie skuteczn
  e.


  . Nie masz zielonego pojęcia albo próbujesz kręcic i manipulować.

  Amerykański radar z 1944 roku umozliwiał okreslenie wysokosci
  samolotu na scieżce podejśca z dokładnoscia do kilkunastu metrów


  Tylko dzięki temu możliwe były całodobowe dostawy zaopatrzenia w
  trakcie blokady Berlina.

  Samoloty były naprowadzane przez kontrolera także w deszczu i mgle-.

  Zdarzyło się tez naprowadzenie samolotu C-54 przy zerowej widocznosci:
  lotnisko było zamknięte ale samolot skierowano omyłkowo i musiał lądowac.
  Udało się
  tylko ze po lądowaniu 25 minut szukano samolotu na lotnisku jeżdząc
  dżipem - bo mgła była taka ze praktycznie nic nie było widac.
 • igor_uk 02.09.10, 18:10
  niegracz,tematem nasej dyskusji nie jest dokladnosc radzieckich,rosyjskich
  ,amerykanskich ,chinskich,czeskich i innych radarow.Tematem naszej dyskusji jest
  ,czy RSP-6 to jest radar? Ja twierdze.ze to nie moze byc radarem,poniewaz to
  jest radiolokacyjny system do ladowania samolotow,w sklad ktorego wchdzi wiele
  urzadzen,miedzy innymi i radary roznego przeznaczenia. Ty ze z kolei
  twierdzisz,ze RSP-6 to jest radar.To jest istota naszego sporu.I podnoszac temat
  amerykanskiego radaru z 1944 roku,ty KRECISZ,poniewaz brak cie jaj
  przyznac sie do tego,ze nie miales racji. Jestes nikczemnikiem,nic nie
  wiedzacym. Wynajdujesz w internetie jakies informacji,o ktorych nie masz
  zielonego pojecia.Ja cie bez wiekszych problem potrafie udowodnic,ze to co ty
  wypisujesz do mnie jest twoja kolejna bzdura,ale wiem ze ty odrazu zmienisz temat.

  P.S.niegraczbezjajowey,a czy ty wiesz ile lat RSP-6,lub RSP-7 sluza w lotnictwie
  postradzieckim? Czy ty nie zdajesz soboe sprawy,ze ten system jest bardzo stary.
  Czy ty mozesz znalezc date wejscia tego systemu do produkcji? A moze cie pomoc w
  tym.
  Aha,.a ten fragment twojego postu,uznaje za zart:
  "Nie masz zielonego pojęcia albo próbujesz kręcic i manipulować."
  Ciekawo,co ja krece,czy manipuluje.I ciekawo ,czego ja nie wiem. Podalem cie
  link do monitorow,jak masz odrobinku rozumu,to sam powinien zrozumiec,o co w tym
  wszystkim chodzi.
  I jeszcze jedno,ty napisales cos takiego:
  "". Nie masz zielonego pojęcia albo próbujesz kręcic i manipulować.

  Amerykański radar z 1944 roku umozliwiał okreslenie wysokosci
  samolotu na scieżce podejśca z dokładnoscia do kilkunastu metrów ""


  Czy ja w swoim postie odniosl sie w jaki kolwiek sposob do tego,jakie mozliwosci
  mial ten amereykanski radar?
  niegracz,cos mi sie wydaje,ze niemasz wszystko w porzadku z glowa.
 • niegracz 03.09.10, 19:52
  igor_uk napisał:

  > niegracz,tematem nasej dyskusji nie jest dokladnosc radzieckich,rosyjskich
  > ,amerykanskich ,chinskich,czeskich i innych radarow.Tematem naszej dyskusji jes
  > t ,czy RSP-6 to jest radar? Ja twierdze.ze to nie moze byc radarem,poniewaz to
  > jest radiolokacyjny system do ladowania samolotow,w sklad ktorego wchdzi wiele
  > urzadzen,miedzy innymi i radary roznego przeznaczenia.
  ..
  nie - chyba juz zapomniałes co jest przedmiotem dyskusji

  otóz przedmiotem jest czy radar ( a ty jak chcesz to go nazywaj :))
  RSP-6 może okreslic wysokosc samolotu podczas schodzenia do ladowania a
  wiec od początku sciezki az do wysokosci decyzji

  co pisałes m.in :
  Ja do ciebie i nie tylko,juz pisalem,ze operator RSP-6 jest wstanie wyliczyc
  wysokosc nadlatujacego samolotu przy pomocy tego
  bardzo zaawansowanego przyrzada (to ten kawalek przezroczystego plastyku
  ,widocznego w lewej dolnej czesci ekranu),ale dla tego jest potrzebny
  czas,wlasnie dla tego potrzebne sa kwitancji o wysokosci nadlatujacego samolotu.


  otóż kwitancje nie sa niezbędne a udowodniłem ci to
  przez podanie ci informacjo o pierwszym w świecie i od razu znakomitym
  amerykanskim radarze precyzyjnego podejscia z 1944 roku !

  pilot nie musial dawac kwitancji -nie miał nawet przyrzadów o
  wystarczajaćej dokładnosci

  nadal twierdzisz ze radar amerykański z 1944 było o niebo dokłądnijeszy
  w naprowadzaniu samolotów niż radar RSP-6 w 2010 roku ?


  a jak jeszcze nie dochodzi do ciebie co to jest radar

  to przytoczę dobre okreslenie z roku 1935
  słownie: tysiącdziewięćsettrzydziestegopiątego
  i dokładnie okreslające co takie urządzenie potrafi

  12 lutego 1935 powstał w Anglii dokument:

  Wykrywanie i lokalizacja samolotów za pomocą radia

  Projekt ten zakładał użycie techniki impulsowej do pomiaru trzech
  najważniejszych parametrów, potrzebnych do praktycznego zastosowania radar -
  odłegłosci, kierunku i wysokości  Od roku 1935 nic się w tej materii nie zmieniło.
  A dokładnosci pomiaru tych-ze parametrów
  w roku 1944 były wystarczajaće do sprawadzania na ziemię ( do wysokosci
  decyzji) ciężkich samolotów czterosilnikowych nawet - krańcowo w
  warunkach braku widocznosci!

  na forum sa wypowiedzi dyletantów którzy sa przekonani że RSP-6 może
  okreslic wysokośc samolotu który jest na pułapie 100 m z dokladnoscia do
  100m :)))) • igor_uk 03.09.10, 20:37
  niegracz,jak juz napisalem w innym watku do kora3,ze ty jestes moim krzyzem i ze ja musze z tym zyc.
  Tylko dla tego przedluzam ta beznadziejna dyskusje (coz obowiazek przedewszystkim).

  ty do mnie napisales:

  "nie - chyba juz zapomniałes co jest przedmiotem dyskusji "

  Nu to ja widze,ze musze cie przypomnic tok naszej dyskusji .
  ty napisales do kzeta:

  "Trudno bys wiedział jak obsługiwac radar RSP"
  , a takze ""kontroler miał do dyspozycji system czeski PAR typy TESLA RCP-5 podobny do RSP-6" ".

  ja z kolei odpisalem do ciebie:

  "Po pierwszych,zadnego RSP-5 nie istnieje w swiecie,a tam byl konkretny radar,z rosyjskiego "радиолокатор" прл рп-5г co rozszyfrowac mozno tak-"Посадочный радиолокатор РП-5Г"

  i podalem cie tam link do tego RADARU czeskiej produkcji. Ty ze z kolei odpisales do mnie:

  "radar czeski wygląda tak:
  www.pamco.cz/index.php?id=11〈=EN
  to podobna klasa jak RSP-6 czy RSP-10 "


  Co najsmieszniej twoj link byl nie dosc dokladny,popniewaz odsylal nie do konkretnego radaru o ktorym ty wspominales,ja byl o wiele bardziej precyzyjny i wkleilem link z dokladnie tym radarem,o ktorym ty wspominales.


  Na ta twoja "rewelacje ja odpisalem:

  "niegracz nie istnieje czegos takiego,jak radar RSP-6"

  Twoja odpowiedz byla godna ciebie:

  "Twierdzisz ze radar to nie radar :)))
  dobre
  może przeczytaj sobie co oznacza słowo radar:
  RADAR Radio Detection And Ranging "


  i tak dalej .Wchodzic z toba w dyskusje na tematy o ktorych ty nie masz zielonego pojecia ja nie chcialem,dla tego nie wspominalem o zadnych konkretnych liczbach,tylko stwierdzilem,ze RSP-6 nie daje mozliwosci operatoru na "zywo" kontrolowac wysokosci nadlatujacego samolotu,zeby okreslic wysokosc,operator musi zrobic pewne obliczenia,na ktore nie ma czasu ,poniewaz ladowanie nowoczesnego odrzutowego samolotu trwa zbyt krotko i sytuacja zmienia sie bardzo szybko.
  Bardzo spodobal sie mnie ten twoj tekst:

  "otóż kwitancje nie sa niezbędne a udowodniłem ci to
  przez podanie ci informacjo o pierwszym w świecie i od razu znakomitym
  amerykanskim radarze precyzyjnego podejscia z 1944 roku ! "
  .
  Tego komentowac nie bede ,powiem cie tylko jedno-usmialem sie do lez,a czemu,ty i tak nie domyszlisz sie.

  P.S. jaj nie masz,to napewno.I nic tego juz nie zmieni,nawet jak znajdziesz gdzies informacje o tym,ze juz neandertalczyci potrafili okreslic wysokosc latajacego pterodaktyla.
  "
 • vobo7 03.09.10, 23:02
  igor_uk napisał:

  > juz neandertalczyci potrafili okreslic wysokosc latajacego pterodaktyla.

  Igor, muszę przyznać, że twój eksperyment filadelfijski jest znacznie
  wyższych lotów, niż niegraczowy;)

  W określonych kręgach, niekoniecznie nadlotniskowych, nastała ostatnio moda na
  reinterpretowanie historii. Niebawem dowiemy się od Niegracza, że Prometeusz,
  ten najbardziej znany w dziejach ludzkości wredny piroman, został skazany na to,
  żeby przez całe życie zajadać wątróbkę z orłów.

  Igor, że też Tobie się chce. Przecież te orły winny pozostać pod ochroną:D
 • igor_uk 04.09.10, 00:21
  vobo7 napisał: > Igor, muszę przyznać, że twój eksperyment filadelfijski jest znacznie wyższych lotów, niż niegraczowy;)<

  vobo,dzieki,poczulem sie doceniony.Ciekawo,czy niegracz doceni moj wysilek.Przeciez to wszysko dla niego.
 • niegracz 05.09.10, 11:18
  igor_uk napisał:

  tak dalej .Wchodzic z toba w dyskusje na tematy o ktorych ty nie masz zielonego
  pojecia ja nie chcialem,dla tego nie wspominalem o zadnych konkretnych
  liczbach,tylko stwierdzilem,ze RSP-6 nie daje mozliwosci operatoru na "zywo"
  kontrolowac wysokosci nadlatujacego samolotu,zeby okreslic wysokosc,operator
  musi zrobic pewne obliczenia,na ktore nie ma czasu ,poniewaz ladowanie
  nowoczesnego odrzutowego samolotu trwa zbyt krotko i sytuacja zmienia sie bardzo
  szybko.
  .
  kompromitujesz sie i bredzisz
  po prostu nie masz zielonego
  pojęcia na ten temat

  oraz celowo probujesz manipulowac

  szkoła KGB

  z odraza czytam twoje posty bo nie cierpie kretactwa,

  ale kłamstwu i oszolomstwu trzeba sie przeciwstawiac z godnością
 • igor_uk 05.09.10, 13:43
  niegracz,kompromitujesz sie i bredzisz ,po prostu nie masz zielonego pojęcia na
  ten temat ,oraz celowo probujesz manipulowac- odrazu widac,szkola Jarka (a moze
  ty i jestes Jarkiem?).Z odraza czytam twoje posty bo nie cierpie kretactwa,ale
  kłamstwu i oszolomstwu trzeba sie przeciwstawiac z godnością . Dla tego napisze
  cie tylko jeszcze jedno -niegracz,zycze cie zdrowia i dlugich lat zyzni.
 • niegracz 30.08.10, 16:59
  kzet69 napisał:

  > Takie oto urządzenie znajduje się na lotnisku Smoleńsk - Siewierny
  >
  > museum.radioscanner.ru/avionika/aviomuzejs/rsp_7/prl_1.jpg
  > museum.radioscanner.ru/avionika/aviomuzejs/rsp_7/prl_2.jpg
  > A
  teraz dywaguj dalej...
  >
  Pojedynek na zdjęcia ? ;))
  Proszę bardzo
  tu masz zdjęcie radaru z 1941 roku (podobne rozwiązanie)

  twoim zdaniem - potrafił dokładniej okreslic wysokośc niz twoim zdaniem
  RSP-6 ?
  en.wikipedia.org/wiki/File:Exterior_view_of_SCR-584.jpg
 • you-know-who 31.08.10, 01:19
  i to cale wyjasnienie problemu. to co tam bylo to byl system ladowania
  NIEPORECYZYJNEGO. PAR = system ladowania precyzyjnego wspomaganego z
  ziemi, czyli mowiac krotko cos co pozwala sprowadzic do b. niskiego
  pulapu, na pewno ponizej DH/MDA
 • kzet69 01.09.10, 01:00
  Niegracz czytaj chociaż to co sam linkujesz bo robisz z siebie
  kompletnego durnia.
  Urządzenie to, które mi pokazałeś pochodzi z 1944 roku po pierwsze,
  a poza tym nie służyło do naprowadzania samolotów do lądowania, a do
  ich ... wykrywania w powietrzu, albowiem było częścią systemu obrony
  przeciwlotniczej, osiągało dokładność circa 25 metrów, ale... na
  wysokości powyżej 1000m, samolotów poniżej 500 m nie widziało
  wcale...

  A tak w ogóle to co ma wspólnego amerykański system obrony
  przeciwlotniczej z 1944 z systemem naprowadzania nieprecyzyjnego w
  Rosji w 2010 to wie tylko twoja zwichrowana wyobraźnia.

  en.wikipedia.org/wiki/SCR-584_radar
  --
  "Oszołomy i szowiniści nie mają narodowości, oni mają fobie"

  by igor_UK
 • niegracz 01.09.10, 17:05
  kzet69 napisał:

  > Niegracz czytaj chociaż to co sam linkujesz bo robisz z siebie
  > kompletnego durnia.
  ,
  samo zrobiłes z siebie kompletnego durnia

  czytaj dalej
  > Urządzenie to, które mi pokazałeś pochodzi z 1944 roku po pierwsze,
  ..
  w 1944 to cały system już był na uzbrojeniu
  =ale nie to jest istotne - mowa o radarze z II wojny swiatowej który miał
  parametry namierzania celu takie jak RSP-6 a to przeciez prawie 70 lat temu
  cała epoka
  albo dwie  > A tak w ogóle to co ma wspólnego amerykański system obrony
  > przeciwlotniczej z 1944 z systemem naprowadzania nieprecyzyjnego w
  > Rosji w 2010 to wie tylko twoja zwichrowana wyobraźnia.
  .
  cóż dałem ci wskazówke sprawdzałem bystrośc twego umysłu

  otóż nieznacznie poźniej - na podstawie sukcesu tego radaru Amerykanie
  opracowali pierwszy w świecie- znakomity radar PAR Precision Approach Radar
  - pewien pilot przytomnie zauwazył ,że skoro radar potrafi namierzyc cel
  to i potrafi naprowadzić samolot do lądowania


  taki radar funkcjonował juz w trakcie II wojny światowej
  z zasady nie zmieniły się do dziś
  :
  scieżka podejscia azymut
  nakierowywanie samolotu przez kontolera lotu
  en.wikipedia.org/wiki/AN/MPN
  > a w sensie fizycznym zasada jest identyczna
  radary różnia się innym sposobem wykorzystania informacji

  inny jest wiec panel kontrolera
  oraz inna mechanika - sterowania czaszami radaru ( bo inny jest cel)
 • igor_uk 01.09.10, 17:55
  niegracz bezjajowy napisal do kzet69:

  "cóż dałem ci wskazówke sprawdzałem bystrośc twego umysłu "

  niegracz,ale z ciebie kretacz.Nie potrafisz przyznac sie do bledu.Zamiast tego zeby odpisac kzetu,ze dales plame,wykrecasz sie.
  Ty lepiej przestan juz pisac w tym temacie,jestes zalosny.Ty nic nie wiesz,jak cos cytujesz,to lub "ND" lub Wikipedii.
  P.S. czemu nie odpowiedziales na moj post, a zwlaszcza na ten jego fragment:
  "Jak masz jaja,to odpisz i przyznaj swoj blad. "
 • kzet69 05.09.10, 11:16
  niegracz dyskusja z tobą to jak jedzenie spaghetti łyżeczką do lodów...

  Wrzucasz link do konkretnego urządzenia, będącego częścią amerykańskiego systemu obrony
  przeciwlotniczej w 1944 a potem opowiadasz o historii radiolokacji i nadal nie potrafisz wykazać
  związku z tematem forum, bbleeee....

  > otóż nieznacznie poźniej - na podstawie sukcesu tego radaru Amerykanie
  > opracowali pierwszy w świecie- znakomity radar PAR Precision Approach Radar
  > - pewien pilot przytomnie zauwazył ,że skoro radar potrafi namierzyc ce
  > l
  > to i potrafi naprowadzić samolot do lądowania
  >
  >
  > taki radar funkcjonował juz w trakcie II wojny światowej

  Tiaaaa wunderwaffe a'la Niegracz...
 • igor_uk 29.08.10, 13:30
  niegracz,litosci.o mozliwosciach przyrzadow na lotnisku "ASiewierny" tyle razy juz dyskutowalo sie,z ty jak by dzis obudzil sie z letargu (zreszta nie w pierwszy raz mam takie wrazenia).
  Mam tu ,niegracz dla ciebie ciekwy artykul z portalu "Samoloty.pl",poczytaj sobie,moze cie cos zaswita.
  zwroce tylko twoja uwage na tym :

  "Wg wojskowych procedur USL z RSL pozwala na lądowania w dzień na samolotach poddźwiękowych, w tym transportowych, przy podstawie chmur 150 m i widzialności 1,5 km. Jeśli gdzieś jeszcze służby cywilne stosują radar precyzyjnego podejścia, to ma on różne dopuszczalne warunki minimalne, ale oscylują one ok. powyższych wartości."
 • ccarrgregory 04.09.10, 01:24
  hohohohohoooo, trole nadają i siemmm nawzajem wspierają?
  Siedzieli w kabinie Tutki i teraz podają na tacy "fakty" bo hipotezy to nie sommm))
  Na początek życząc spokojnej służby i premi wysokiej za wypisywane przez was bzdety załączam:

  “Rekonstrukcja ostatniej fazy lotu wskazuje na błąd pilotażu. Piloci nie zdawali sobie sprawy, że
  wykonują manewr na dnie niecki – pisze były szef szkolenia dowództwa sił powietrznych płk P. Ł.”
  ~~~
  Komentarz?, analizę? “płk Ł. przeznaczono dla ignorantów, jeśli nie półgłówków co świadczy tylko o
  tym, że w/w wykonał … zadanie służbowe.
  Nie wierzę by były szef szkolenia DSP już na wstępie podał taki bzdet odnośnie wysokości
  decyzyjnej:
  ” Warunki atmosferyczne mające istotne znaczenie dla bezpiecznego lądowania to podstawa
  chmur, czyli wysokość między dolną granicą zachmurzenia, a powierzchnią ziemi, wysokość ta jest
  także nazywana wysokością decyzyjną.”
  Wysokość decyzyjna nie odnosi się w ogóle do podstawy chmur, wysokość decyzyjna to przy
  podchodzeniu do lądowania w warunkach ograniczonej widoczności pewna ustalona wysokość, na
  której znajdujący się na ścieżce zniżania pilot musi podjąć decyzję, czy zniżanie kontynuować i
  lądować, czy przerwać procedurę, przestać obniżać lot i odlecieć.
  A co wybierze pilot zależy wyłącznie od tego, co widzi:
  -czy już widzi pas lub jego światła,
  -czy dalej nic nie widzi bądź widzi co innego niż pas, co świadczy o tym, że został źle
  naprowadzony. Czy źle się naprowadził.
  Wysokość decyzyjna osiągana jest w konkretnej odległości od progu pasa, można więc równie
  dobrze mówić o “punkcie decyzyjnym”.
  Zależy ona od planu lądowania dla danego lotniska.
  I od wyposażenia nawigacyjnego.
  Oczywiście powinna być wyznaczana przy zachowaniu międzynarodowych zasad lądowań w
  warunkach ograniczonej widzialności. Z tym u Rosjan jest oczywiście różnie. Wysokość decyzji
  przewidziana planem lądowania na Siewiernym jest przy zastosowanym tam systemie dwóch
  radiolatarni uzupełnionych radarem kontrolera lotów bodajże w świetle ustaleń ICAO za niska, ale z
  drugiej strony one odnoszą się tylko do lotnictwa cywilnego, a wojsko kieruje się własną logiką.
  Ma to być w każdym razie wysokość bezpieczna, z której samolot przy przerwaniu procedury
  lądowania wskutek nienawiązania kontaktu wzrokowego z ziemią może bez ryzyka odlecieć.
  Wysokość decyzyjna określana jest WZGLĘDEM WYSOKOŚCI PASA a nie jakichś innych wysokości,
  np. radiolatarni!
  Zgodnie z planem lądowania na Smoleńsk Siewiernyj
  img72.imageshack.us/img72/7752/35643800.jpg (kartka 1-a rysunek na dole) ścieżka
  schodzenia zaczyna się na 10,41 kilometra od progu pasa na wysokości 500 m, od którego to
  punktu samolot powinien zachować stały kąt schodzenia wynoszący 2,61 stopnia, co na odległości
  od pasa równej 1,1 km ma dać wysokość 70 m.
  I to 70 m znajdujące się nad drugą, bliższą radiolatarnią, to przewidziana planem lądowania
  wysokość decyzyjna tego lotniska.
  Od niej to tor lotu samolotu na schemacie rozchodzi się na dwa wcześniej wspomniane warianty:
  -przy kontynuowaniu procedury w dół do przyziemienia na pasie,
  -przy przerwaniu wzniesienie się na wysokość 200 m i położenie się na zakręt w prawo,
  - przy kontynuowaniu wznoszenia do 500 m (to dla próby ponownego podchodzenia do lądowania
  lub odlecenia znad lotniska zgodnie ze schematem w górnej części kartki).
  Obrazuje to komentarz słowny w lewej części dolnego rysunku, vis a vis strzałki kursu przy
  przerwaniu procedury: “Nabor (200), PRAWYJ razworot s naborom (500), dalieje po schiemie”
  Tak więc obowiązkiem pilota po osiągnięciu 70 m wysokości nad lotniskiem jest przerwanie
  procedury lądowania jeśli nie stwierdzi, że jest nad radiolatarnią i że widzi pas lub jego światła.
  Następny idiotyzm płk Ł. to taki, wedle którego piloci to PIERDOŁY nie znający okolic lotniska, na
  którym wielokrotnie lądowali i rzucający się w rozpaczliwe pikowanie ku ziemi wskutek wzrostu
  wysokości rzeczywistej nad terenem związanej z jego obniżeniem się przed pasem.
  To kolejny idiotyzm, bo procedura podejścia na przyrządy polega na realizowaniu utraty wysokości
  zgodnie ze ścieżką zejścia odniesionej do wysokości względem pasa, a nie względem terenu przed
  pasem!
  Dlatego teza, że piloci ignorując inne przyrządy:
  – sztuczny horyzont, określający podłużne i poprzeczne położenie samolotu względem płaszczyzny
  horyzontu,
  -komputer nawigacyjny wsparty systemem nawigacji inercjalnej,
  -wariometr
  uznali tylko na podstawie wzrostu wysokości pokazywanej przez radiowysokościomierz, że samolot
  się wznosi, a nie kontynuuje ścieżkę zejścia i rozpaczliwie rzucili się w dół “ratując się”
  przed “niekontrolowanym wznoszeniem” – to APEL DLA PÓŁGŁÓWKÓW!
  Czy OPINII PUBLICZNEJ usiłuje się wmówić, że UTRATA WYSOKOŚCI, która zdarzyła się ok 2km od
  pasa i miała charakter wręcz niekontrolowanego upadku wywołanego jeszcze nieznanymi nam
  przyczynami:
  -utratą siły nośnej?
  -awarią usterzenia, którą później opanowano?
  -chwilową utratą ciągu silników, która później ustąpiła?
  -OBLODZENIEM SAMOLOTU???
  -chwilowym oszołomieniem załogi?
  Utrata wysokości sprowadziła samolot poniżej poziomu pasa, nad samą ziemię i z najwyższym
  trudem została opanowana przez pilotów, którym tylko szczęścia zabrakło, by się z tej sytuacji
  wybronić – TO BYŁA ŚWIADOMA DECYZJA ZAŁOGI.
  Ponieważ nie dało się ukryć faktu, że samolot znalazł się w zupełnie nieprzeznaczonym mu miejscu,
  a chce się ukryć prawdziwą tego przyczynę – wszystkie medialne środki dezinformacji zaprzęgnięto
  w służbę tezy, że piloci skierowali tam samolot świadomie.
  I takiej TEZIE służą wypociny płk Ł.!?
  ~~~
  Jeśli płk Ł. błaznuje? to można postawić i taką nieprawdopodobną TEZĘ..?
  Skoro w Najjaśniejszej Rzeczypospolitej zdarzają się przypadki „samobójstw” w dziwnych
  okolicznościach i w związku z AFERAMI z pierwszych stron gazet, skoro heh … nie znamy choćby
  kulis zabójstwa premiera Jaroszewicza… ach te akta…. kolekcjonera… to czy??? nie jest możliwym,
  że PILOCI otrzymali PROPOZYCJĘ NIE DO ODRZUCENIA???

  Jezus Chrystus
  Ja jestem drogą, prawdą i życiem.
  ”Chcemy prawdy”
  smolensk-2010.pl/

  Imperializm z serwilizmem w jednej parze chadza
  Kiedy jeden chce panować, drugi swoich zdradza.
  Imperialiście zależy na powszechnym władaniu
  Serwiliście zaś na wolności w zdradzaniu i … sr@niu…


  "Ten kto mówi, że POLSCY OFICEROWIE – PILOCI są winni nie jest godny miana POLAKA!”
  Leonardo da Vinci
  Prawda jest zawsze tylko córką czasu.
  ps

  poczytajcie sobie w źródła niezależne finansowo .... bez propagandy czarnej
  ahoy trolle, ahoy

 • ccarrgregory 04.09.10, 01:33
  staryw.blogspot.com/2010/04/czterdzieesci-szesci-po-metra.html
 • you-know-who 04.09.10, 03:19
  > przyczynami:
  > -utratą siły nośnej?
  > -awarią usterzenia, którą później opanowano?
  > -chwilową utratą ciągu silników, która później ustąpiła?
  > -OBLODZENIEM SAMOLOTU???
  > -chwilowym oszołomieniem załogi?
  > Utrata wysokości sprowadziła samolot poniżej poziomu pasa, nad samą ziemię i z
  > najwyższym
  > trudem została opanowana przez pilotów, którym tylko szczęścia zabrakło, by się
  > z tej sytuacji
  > wybronić – TO BYŁA ŚWIADOMA DECYZJA ZAŁOGI.
  > Ponieważ nie dało się ukryć faktu, że samolot znalazł się w zupełnie nieprzezna
  > czonym mu miejscu,
  > a chce się ukryć prawdziwą tego przyczynę – wszystkie medialne środki dez
  > informacji zaprzęgnięto
  > w służbę tezy, że piloci skierowali tam samolot świadomie.

  tutaj pietrzysz jedne na drugich nieprawdopodobne zdarzenia: #1 awarie, #2 jej ustapienie.
  jesli prawdopodobienstwo #1 jest 0.0001 a #2 tez 0.0001, prawdopodobienstwo #1 i #2
  to 1:100 mln. jesli chcesz w to wierzyc, ok, nie jest to wszak zdarzenie niemozliwe. ja jednak
  skupilbym sie na zdarzeniach bardziej prawdopodobnych (0.01) o ktorych juz juz mowilismy.
 • absurdello 05.09.10, 01:53
  Podstawowym błędem było w ogóle zniżanie się od pierwszego podejścia bez
  rozeznania kierunku rozwoju sytuacji widocznościowej na dole. Mimo informacji,
  jeszcze na 2 minuty przed wejściem na ścieżkę, że widoczność spadła do 200m (5
  razy poniżej minimum lotniska, od 7 do 9 razy poniżej minimum TU154M), pilot
  rozpoczął bezsensowny w tych warunkach manewr zniżania zamiast zrobić parę
  okrążeń nad lotniskiem by zobaczyć w jakim kierunku zmienia się pogoda na
  lotnisku (jak sami stwierdzili mogli pokrążyć pół godziny).

  Co do wysokości decyzyjnej, to jej wartość była odpowiednia gdy na lotnisku był
  rozbudowany system naprowadzania, rosyjska wersja systemu ILS, która została
  rozmontowana na jesieni 2009, gdy rozwiązano jednostkę lotniczą tam
  stacjonującą. Nawet jednak gdyby piloci zakończyli swój szaleńczy lot na 70m, to
  i tak by nic się nie stało, bo mieli by spory zapas powietrza pod sobą. Im się
  jednak zachciało (lub raczej dostali "sugestię", by zejść jak najniżej ile się
  da i zobaczyć czy na tej małej wysokości nie da się dolecieć do lotniska. Tyle,
  że na 20m też nie było nic widać, więc pilot zaczął robić spóźnione odejście na
  drugi krąg (wykonalne przy tej prędkości pionowej i orzy tej wysokości, tyle, że
  nad równym terenem, a oni wciąż byli nad zboczem jaru, które im dodawało
  prędkości opadania czego oni nie widzieli bezpośrednio na wskaźnikach - to było
  widać w odstępach czasu potrzebnych do pokonania kolejnych odcinków pionowych,
  tyle, że tego nie zauważył niedoświadczony na TU154M nawigator, być może
  dodatkowo rozproszony obecnością generała za plecami. Dodatkowo przy prędkości z
  jaką schodzili (ok.7m/s) następuje wygładzenie wpływu terenu na wskazania
  radiowysokościomierza i obserwator nie widzi cofania się wskazówki gdy nadlatuje
  się nad dół w terenie (pozornie wysokość rośnie).

  Nawigator wg mnie był tam pierwszy raz (możliwe też, że na wschód leciał
  pierwszy raz). Wnoszę to po: pytaniu "czy będziemy mówić po rusku?" i
  przypomnienia 2 pilota, że mierzymy w metrach (a on się raz wcześniej pomylił
  mówiąc 3900 stóp zamiast 3900m -> na granicy białoruskiej o 10:22:34). Nie
  powiedzieli mu tylko, że ma prawie do końca czytać wysokość z wysokościomierza
  barycznego pokazującego wysokość względem poziomu pasa, a on (sądząc z wartości
  odczytanych i tego gdzie się znaleźli przy końcu) czytał z
  radiowysokościomierza, który im niżej tym bardziej oszukiwał.

  Drugi poważny błąd, to nielecenie standardową ścieżką, tylko ścieżką krótką (ok.
  4stopni nachylenia), które w efekcie miała 5 stopni nachylenia. Spowodowało to
  wcześniejsze przyziemienie (te właśnie ok. 820m wcześniej niż powinni) przez co
  wlecieli w głąb jaru. Możliwe nawet, że wysokościomierz baryczny nie wykrył
  wlecenia pod poziom lotniska, bo on może mieć nawet do 30m błędu, dlatego używa
  się radiowysokościomierzy, które mają od 10m w dół, błąd rzędu 0,6m, a od 10 do
  750m np. 6% wartości mierzonej.

  Trzeci błąd, to nadmierne obniżenie wysokości mimo braku sygnału z bliższej NDB.
  Możliwe, że pilot świadomie zszedł tak nisko, tyle, że on pewnie myślał, że jest
  na 20m nad poziomem lotniska, a był 20m nad poziomem gruntu, bo nawigator czytał
  z RW ...

  Oni nie pikowali do ziemi, po prostu chcieli zejść jak najniżej (co jest
  technicznie wykonalne na TU154M) tyle, że najprawdopodobniej nie wzięli pod
  uwagę błędów wskazań przyrządów i schodzili ciut za szybko (o jakiś 1m/s) co na
  5km pomiędzy stacjami naprowadzania

  Świadomie zeszli tak nisko ale nieświadomie zrobili to tak daleko od pasa(na
  co by wskazywał brak pośpiechu przy odchodzeniu po odczycie 20m). Gdyby pilot
  sobie zdawał sobie sprawę, że jest gdzie indziej niż planował, to by robił
  manewr odejścia dużo wcześniej a nie na 20m


  Inne:

  Nachylenie ścieżki schodzenia to 2.66 stopnia (2 stopnie i 40minut kątowych), te
  261 to kierunek magnetyczny pasa obowiązujący dla roku wydania karty. Obecnie
  kierunek wynosi 259 st., bo się zmieniła deklinacja magnetyczna.

 • ccarrgregory 05.09.10, 15:26
  Absurd ...helouuuu:)
  Twoja demgogia poraża.
  A co w temacie mówią Polacy w USA?
  www.kuriercodziennychicago.com/main.htm
  i zacytuję:
  "Oni zginęli straszną śmiercią. I tylko ten kto wiedział, że na pokładzie jest bomba i jaka mógł
  zamieścić wpis na stronach internetowych Gazety Wyborczej o godzinie 8:38:00, że prezydencki
  samolot miał “wypadek” i że nikt nie przeżył."
  A "Pikuś"?
  Jaka jest rola "Pikusia"?
  Samoloty z prezydentami na pokładach nie lądują w malinach.... szanowny panie "absurdburdello"!!!
  Agent RPA Hans Louw 13 lat po katastrofie opowiedział jak zakłóca się sygnały z satelity i wyjaśnił
  kulisy zamachu. Dodał, że na wszelki wypadek mieli przygotowane rakiety plot.
  Tak czy siak prezydent Mozambiku Samora Machel – szans na przeżycie nie miał!
  wsp.salon24.pl/187607,prezydent-mozambiku-czyli-nauka-nie-poszla-w-las
  ... poszczano bączki... w końcu, że i wieża zawiniła:
  wiadomosci.wp.pl/kat,119674,title,Rosyjscy-piloci-bledy-w-Smolensku-popelnila-zaloga-ale-wieza-rowniez,wid,12333080,wiadomosc.html
  ...No właśnie!
  Jakim cudem ze stoickim spokojem schodzili nizej i nizej…?
  media.wp.pl/kat,1022943,wid,12329828,wiadomosc.html
  Pełny luz I ŻARTY bo profesjonaliści z tak wyposażonym kokpitem Tutki mogli sobie na mgłę
  gwizdać.
  I gdyby warunki atmosferyczne, były zagrożeniem to odeszliby na lotnisko zapasowe, ale…. z
  wysokości 200 metrów a nie z 20 stóp!
  www.fakt.pl/Piloci-sie-smiali-bo-nie-znali-jezyka-,artykuly,73559,1.html
  Anatomia dezinformacji?
  cogito.salon24.pl/188236,anatomia-dezinformacji-zakonczenie
  Proszę niech Was nie zniechęca LOGO zamieszczonego komentarza.
  Warto go przeczytać.
  Jakie parametry nastaw podano pilotowi?
  www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=104977
  www.dlapolski.pl/Czytaj-art-6498.html
  Poniższego zdjęcia nie komentuję. Sami poszukajcie komentarzy bo w necie są dostępne!
  www.flickr.com/photos/digitalglobe-imagery/4515204703/sizes/o/
  postudiujcie też:
  heading.pata.pl/~~~
  Prędkość pionowa samolotu wynosiła dla poszczególnych fragmentów:
  150->100 m 11,9 m/s
  100->90 m 11,1 m/s
  90->80 m 25,0 m/s
  80->60 m 11,1 m/s
  60->50 m 20,0 m/s
  50->40 m 14,3 m/s
  40->20 m 9,1 m/s
  Nie lecieli lotem profilowym na 100 m bo pionowa nie powinna tak “wariować”. Jest pewien błąd
  odczytu (ważny w tej sytuacji), ale nie powodujący dwukrotnego wzrostu/spadku prędkości
  pionowej.
  Tam w dolince to nie górki a dołki były.
  Uderzenie w “liesnyj masyw” nastąpiło 4,1 sek. po podaniu kwoty 20. Było to… 12 do 15 m poniżej
  elewacji progu pasa. To jak oni szli? Na RA czy na barze?
  Sygnał BRL jest na 0,8 sek. po skwitowaniu 20.
  BRL jest na 1100 m przed progiem pasa.
  To w jaki “liesnyj masyw” uderzał samolot?
  … i… nie zapominać w zgiełku o instrukcjach wieży
  “na kursie i ścieżce”,
  “na kursie i ścieżce”,
  “na kursie i ścieżce”!
  Tak było?
  Fragment 1. – 10.30.50.7
  Procedura obniżania lotu trwa. Samolot schodzi na wysokość 500 m. “Najgorsze tam jest, że jest
  dziura, tam są chmury i wyszła mgła”- mówi mjr Grzywna. “Podchodzimy do lądowania. W
  przypadku nieudanego podejścia, odchodzimy w automacie” – zapada decyzja Protasiuka.
  Czy majorowi Grzywnie chodzi o Jar?
  Obalałoby to tezę, że nie wiedzieli o jarze.
  Fragment 2. : dotyczy przedziału czasu zniżania pomiędzy 200 m a 80.
  10.40.33,6 samolot jest na 200 m
  10.40.38,1 w 5 sekund opada 50 m – 150 m
  10.40.42 ,7 … 4 sek opada na 100 m
  10.40 .49,4 … 100 na 100 m
  Samolot przez 7 sekund utrzymuje się na wysokości 100 m, potem zaczyna opadać
  10.40.50.1 – 90 ,
  10.40.51,3 – 80
  I tu kolejna ciekawostka w stenogramie : oto informacja o tym, że samolot jest na 80 m pada o
  10.40.51,3 ale ułamek sekundy wcześniej pada informacja – “odchodzimy”
  10.40.51.2 odchodzimy (ułamek sekundy wcześniej niż podana wysokość 80 m).
  Pytanie: dalczego ten zapis jest w tabelce nizej, niż informacja o wysokosci 80 m?
  Z różnych wcześniejszych analiz wynikało, że TU154M po wykonaniu komendy „pull up” najpierw
  lekko opada, a dopiero potem się wznosi. Czy wiec możliwe jest , aby kapitan Protasiuk, który ani
  razu wcześniej nie mówił o decyzji lądowania , za to wyraźnie deklarował zejście na 100 m i odejście
  na drugi krąg i zapasowe lotnisko, poderwał samolot na 100 m , a major Grzywna o 10.40.51.2
  potwierdził manewr odchodzenia?
  Może wyjaśni to synchronizacja zapisów z pozostałych skrzynek.
  Może okaże się, ze jednak nasłuch wojskowy, ma lepsze nagrania.
  Może dostaniemy zapis z wieży w Smoleńsku.
  Może w końcu odczytają zapis “czarnych skrzynek” Ił – 76? za nim kolejne nagrania zatrą
  poprzednie – te z 10.04.2010 r. kiedy to IŁ – 76 popełnił TEN sam “błąd” i ratował się dotykając
  kołami ziemi… (uratowały go: większe płaty skrzydeł i silniki z przodu kadłuba? bo TU 154 nr boczny
  101
  Air_One nie dość, że mniejszy to posiadając silniki z tyłu nie miał szans).
  MOŻE?
  Dzisiaj jednak obarczać kogokolwiek winą za spowodowanie tragedii jest za wcześnie.
  Na wykluczanie różnych hipotez, także.
  “Ten kto mówi, że POLSCY OFICEROWIE – PILOCI są winni nie jest godny miana POLAKA!”
  Leonardo da Vinci
  Prawda jest zawsze tylko córką czasu.
  i zacytuję Basię:
  "Polityczna mgła barbara stryjczyk
  02.06.10, 08:52:01
  ...jest przezroczysta.POLITYKA JEST WINNA.Obarczanie winą pilotów jest moralnym
  barbarzyństwem."!!!!!!!

  absurdello gra w gumy razem z klakierami

  rozumiem... taki zawód... nie gorszy... nie lepszy, ale
  Mikołaj Gogol
  Kłamstwo głoszone jako prawda doprowadza do wściekłości
  .... więc zacytuję raz ostatni!
  Czesław Miłosz — Nieobjęta Ziemia
  Wśród niedo-prawdy
  I niedo-sztuki
  I niedo-prawa
  I niedo-nauki,
  Pod niedo-niebem
  Na niedo-ziemi
  Niedo-niewinni
  I niedo-zhańbieni.
  ````
  Tam pod Smoleńskiem tragiczną śmiercią zginęło kilku moich znajomych i jeden Przyjaciel.

  Franciszku, Przyjacielu, Towarzyszu Broni, żegnaj. Istniejemy, póki ktoś o nas pamięta – Carlos Ruíz
  Zafón.
  Ja Ciebie wspominać będę Zawsze” bo oglądały oczy moje (i Twoje) wiele niegodziwości tego
  Świata!!!
  Over -trolle-over!
 • polazrski 05.09.10, 16:27
  Polacy z Chicago to najwybitniejszi specjalisci od tasakow, wiec i z samolotami
  daja se rady.
  --
  moze i z ciebie halachiczny zyd, ale Zyd zaden!
  A ktoz ty jestes, Pozarski? Legenda mojej rodziny glosi, ze nasza zapisana
  historia pochodzi od pewnego rzymskiego wodza. autor obu cytatow: marouder.abc
 • absurdello 05.09.10, 23:08
  że tak dobrze wiedzą jak i od czego zginęli pasażerowe tamtego lotu ? Ciekawe, a może jednak by
  przeczytali kilka książek o pilotowaniu samolotu TU154M, jak to ja pracowicie zrobiłem i porównali
  chociażby instrukcję latania tym modelem z tym co piloci robili wg zapisu rozmów... zobaczyli by
  sporo odstępstw (chociażby złamanie zasady, że jeżeli dowódca, na wysokości decyzyjnej, nie wyda
  polecenia lądowania lub odchodzenia, to 2 pilot ma obowiązek zrealizowania odejścia nadrugi krąg
  bez żadnych warunków dodatkowych).

  Na prawdę myślisz, że przy takim wypadku, gdzie z metalowej konstrukcji został "proszek", ktoś
  mógł przeżyć ? Gdyby lądowali na brzuchu, czy na podwoziu to tak, ale jak rąbnęli bokiem czy
  nawet grzbietem, to nie mieli szans, bo pasażerowie nawet nie mieli jak się utrzymać w fotelach (te
  pasy co są w samolotach, to taka "pro forma" nadająca się na "wyboje" w powietrzu czy na pasie a
  nie na utrzymanie ciała, na które przy takim gwałtownym hamowaniu zderzeniowym może działać
  siła 2 tony i więcej). Jeżeli jak podają, że Prezydentowi urwało nogę, to pomyśl jakie tam
  koszmarne siły musiały działać, a poza tym brat Prezydenta nic nie mówił o tym, że ciało wyglądało
  jak po wybuchu bomby (a to raczej trudno jest przeoczyć -> poparzenia, osmalenia, nadpalenia
  ubrania itd, szczególnie w przypadku jeśli to by była bomba paliwowo-powietrzna). Przecież by coś
  powiedział na ten temat, bo raczej nie miał podstaw tego ukrywać.

  Opowieści Hansa o zakłócaniu, to są dobre dla tych co nic nie wiedzą o systemach nawigacyjnych
  samolotów i wzajemnej rezerwacji różnych systemów działających na różnych zasadach fizycznych.
  Z GPS się nie korzysta przy samym lądowaniu, bo jest za wolne a poza tym, w każdej chwili
  Amerykanie mogą włączyć zakłócanie sygnału bez ostrzeżenia, ze wględów wojskowych i to by
  było niebezpieczne dla wszystkich samolotów a nie tylko prezydenckiego.
  Poza tym błąd nawigacyjny dotyczył prędkości pionowej a do tego się używa radiowysokościomierza
  lub/i wysokościomierzy ciśnieniowych, a te jest trudno zakłócić, bo radiowysokościomierz mierzy
  wysokość pod samolotem i z zasady nie odbiera sygnałów przychodzących z innych
  kierunków niż prostopadły względem spodu samolotu (bo to zakłóciło by dokładność pomiaru). Z
  kolei podanie fałszywego ciśnienia z lotniska piloci by wykryli, bo mają OBOWIĄZEK, porównać
  jeszcze na wysokości kręgu (czyli tam na 500m) wskazania obu wysokościomierzy i jak coś się nie
  zgadza mają OBOWIĄZEK dręczyć dyspozytora na ziemi, o podanie poprawnego ciśnienia
  odniesienia.
  Poza tym, co do możliwego zakłócenia naprowadzania, to w komputerze nawigacyjnym są
  procedury wykrywania niezgodności wskazań poszczególnych źródeł danych nawigacyjnych (GPS-u,
  platformy inercyjnej, radiokompasu, kompasu magnetycznego) i to jest sygnalizowane pilotom.
  Dodatkowo oni prawie idealnie (jak na tamte warunki) trafili z kierunkiem (nawet po trafieniu w
  drzewo, szczątki leżały ok 130m od pasa, a tam współrzędne pasa,na karcie podejścia, są podane z
  dokładnością do 185m (6 sekund kątowych)).

  > Jakim cudem ze stoickim spokojem schodzili nizej i nizej…?

  Takim cudem, że myśleli, że im się uda (bo możliwości techniczne samolotu pozwalały na takie
  manewry, a ich się nie robi z powodów bezpieczeństwa, a nie ograniczeń samego samolotu).
  TU154M może wykonać manewr odejścia na drugi krąg na wysokości 4 do 6m, jeżeliprędkość
  pionowa nie przekracza 4m/s lub 15m jeżeli prędkość pionowa nie przekracza 5m/s.Przy większej
  prędkości pionowej proces odchodzenia musi być wykonywany na odpowiednio większej wysokości
  (bo samolot przez pewien czas opada nim zacznie się wznosić). Tyle, że wszystkie podręczniki
  opisują wykonanie tej operacji nad równym terenem, bez drzew i innych wysokichobiektów, a oni
  zrobili go nad podnoszącym się zboczem jaru, bo źle przycelowali i przyziemili ponad 800m wcześniej
  niż powinni (wystarczył błąd 1m/s przy opadaniu, by na 20m znaleźć się te ponad 800m wcześniej,
  a 1m/s to są błędy przyrządów pomiarowych (dopuszczalne) . Wysokościomierz baryczny
  może się mylić do 30m i dlatego nie ląduje się na nim we mgle, tylko używa radiowysokościomierza,
  który poniżej 10m myli się o jakieś 0.6m co daje wystarczającą precyzję do miękkiego lądowania.

  Poczytaj trochę książek zdanego tematu zamiast gazet i emocjonalnych wypowiedzi ludzi, to sam
  zobaczysz na czym polegały ich błędy (inna sprawa, kto ich do tego zmusił, bo sądząc z
  wcześniejszych wypowiedzi, to pilot wiedział, że nie ma szans wylądować w tamtych warunkach:

  10:26:17,1__Dowódca Panie dyrektorze, wyszła mgła...
  10:26:19,1__Dowódca W tej chwili, w tych warunkach, które są obecnie, nie damy rady usiąść

  10:26:26,0__Dowódca Spróbujemy podejść, zrobimy jedno zejście, ale prawdopodobnie nic z tego
  nie będzie

  Dwie minuty przed rozpoczęciem zniżania dostał informację o dalszym pogorszeniu się widoczności:

  10:37:01,3__Jak40 Arek, teraz widać 200

  Więc nie wierzę, że na tyle rozsądny pilot jakim był Arkadiusz Protasiuk, zdecydował się sam na
  działania, których nie mogło uwieńczyć prawidłowe i bezpieczne lądowanie (więc po co w ogóle
  podchodził ?)

 • absurdello 06.09.10, 02:07
  > Pełny luz I ŻARTY bo profesjonaliści z tak wyposażonym kokpitem Tutki mogli sob
  > ie na mgłę gwizdać.

  Nie wierz w cuda, gdyby same przyrządy w kokpicie wystarczały na lądowanie w takich warunkach,
  to nikt by nie instalował na lotniskach drogich systemów naprowadzania ILS (bo i po co ?). Na tam
  tym lotnisku nie było systemu ILS (w wersji rosyjskiej)od jesieni 2009 kiedy to rozwiązano
  jednostkę wojskową. Wg płk Bartosza Stroińskiego, który lądował natym lotnisku 7 kwietnia
  (wtedy Arkadiusz Protasiuk był 2 pilotem), to lotnisko przypomianało wyposażeniem nasze sprzed
  10 lat, tu masz pełny wywiad:

  Wywiad z płk Bartoszem Stroińskim

  I gdyby warunki atmosferyczne, były zagrożeniem to odeszliby na lotnisko
  > zapasowe, ale…. z wysokości 200 metrów a nie z 20 stóp!

  Nie żartuj, poza tym oni rozpoczęli odejście w ok. 20m nie stóp (w czasie realizacji odejścia samolot
  jeszcze przez pewien czas opada nim zacznie się wznosić. Wielkość opadnięcia samolotu jest
  proporcjonalna do kwadratu prędkości pionowej samolotu w momencie rozpoczęcia manewru, więc
  im większa prędkość pionowa na tym większej wysokości należy rozpoczynać manewr by nie
  zaczepić o ziemię. Dodatkowo teren powinien być równy i bez wysokich przeszkód (kominów,
  drzew, anten), a oni zrobili ten manewr nad zboczem i bez widoczności, a do tego w innym
  miejscu niż planowali (wg mnie celowali w punkt ok.400 od progu pasa, już za jarem, tyle, że ciut
  za szybko schodzili i przyziemili jakieś 800m wcześniej niż planowali czego przez tę mgłę i
  niezachowanie procedur nie zauważyli. Gdyby obserwowali dokładnie przyrządy, to by zauważyli, że
  są gdzie indziej i trzeba trochę zwolnić opadanie, a jak widać ze stenogramu, to kontrolowali tylko
  wysokość, nie ma odczytów żadnych innych parametrów lotu (prędkości, czasu lotu, prędkości
  pionowej).

  Prędkość pionowa samolotu wynosiła dla poszczególnych fragmentów:
  > 150->100 m 11,9 m/s
  > 100->90 m 11,1 m/s
  > 90->80 m 25,0 m/s (...)

  Popełniasz ten sam błąd co inni. Po pierwsze zastanów się czy jest możliwe, by 76 tonowy samolot,
  mógł tak szybko zmieniać prędkość pionową na tak krótkich odcinkach lotu porównywalnych z
  długością samolotu i nikt nie zauważył, że coś za bardzo ich rzuca ???

  Po drugie, w tych obliczeniach jest błąd polegający na tym, że nie uwzględniają one prędkości
  opadania i podnoszenia się gruntu pod samolotem, a tam były góry i doły o zmiennym nachyleniu
  zbocza, co przy prędkości samolotu rzędu 78m/s dawało spore prędkości opadania i podnoszenia się
  gruntu.
  Ten sposób obliczeń byłby prawidłowy gdyby grunt pod samolotem był równy jak stół, a on
  zupełnie stołu nie przypominał (raczej zmięty obrus). Poniżej masz dwa wykresy. Pierwszy pokazuje
  odchyłki wysokości terenu na podejściu do lotniska od poziomu progu pasa startowego, a drugi
  prędkość zmian wysokości gruntu pod samolotem przy założonej prędkości poziomej ok. 78m/s
  (281 km/h). Dane do wykresów zostały wzięte z programu Google Earth (pomiary wysokości
  zostały odczytane co 50m licząc od początku pasa startowego. Prędkości gruntu policzone z wzoru:
  nachylenie odcinka razy prędkość pozioma samolotu:

  Zmiany wysokości terenu
  na podejściu do pasa w Smoleńsku


  Prędkość ruchu pozornego gruntu pod
  samolotem


  Na zboczu opadającym średnia prędkość gruntu wynosi ok. 6.9m/s i znosi prędkość opadania
  samolotu (nie zmienia się odległość i RW pokazuje stałe 100m, gdyby czytali z barycznego to tego
  efektu by nie było).

  Radiowysokościomierz mierzy odległość od samolotu do gruntu ale nie rozróżnia przy pokazywaniu
  zmian wysokości czy to się grunt podnosi czy samolot opada czy też oba te zjawiska zachodzą
  równocześnie. Do tego przy tak szybkich zmianach prędkości zmian poziomu gruntu (poziomu
  odniesienia do pomiaru wysokości) człowiek nie jest w stanie uwzględniać poprawek wysokości. Do
  tego musiałby znać dokładny zarys gruntu, znać dokładnie w każdej chwili odległość samolotu od
  pasa (a sądząc z tego, że nie zauważyli, że są dalej niż powinni, to nie śledzili tej danej) i jeszcze
  mieć czas na odejmowanie różnic wysokości gruntu od odczytu.

  Tam prawidłową procedurą byłby lot na wysokościomierzu ciśnieniowym aż do górki przed progiem
  pasa i dopiero od tamtego miejsca na radiowysokościomierzu. Na tych górkach i dolinkach
  wcześniej radowysokościomierz oszukiwał co raz bardziej w miarę zniżania, bo zmiany wysokości
  gruntu (taki szum w układzie pomiarowym) były co raz bardziej porównywalne z wielkością
  mierzoną, tyle, że przyrząd nie sygnalizował tego, że mu poziom odniesienia jeździ. :(

  Z tym wiedzeniem o jarze, to przypuszczam, że było tak:
  - dowódca wiedział ale nie on obserwował przyrządy (wynika to z podziału zadań w załodze)

  - 2 pilot prawdopodobnie wiedział (to "w normie" jak "wisieli" na 100m) ale nie śledził wskazań
  przyrządów (przypuszczam, że tylko w 2 momentach czytał swój radiowysokościomierz: 250m o
  10:40:22 i pierwszy odczyt "100 metrów" o 10:40:41, oba podpisane jako "nieznany mówca".
  (ze względu na praktyczny brak różnic w odczycie, można uznać, że odczyty były robione z tych
  samych typów przyrządów, a tylko dowódca i 2 pilot mają radiowysokościomierze, nawigator czyta
  z RW dowódcy, bo tego u 2 pilota nie widzi - RW jest po prawej stronie i 2pilot go zasłania)

  - nawigator, wg mnie był tam pierwszy raz (wnoszę to po pytaniu:

  10:23:16,1__Nawigator Będziemy mówić po rusku ?

  prawdopodobnie też nie latał do Rosji albo robił to bardzo rzadko, bo 2 pilot przypomniał mu, że
  ma myśleć w metrach

  10:23:26,0__2pilot Pamiętaj, w metrach.)

  i nie znał specyfiki terenu (tego nie ma w karcie podejścia) przez co nie był wyczulony możliwość
  przekłamań RW i czytał bezkrytycznie kolejne wartości przeoczając, że coś odstępy czasowe w
  końcówce lotu są nierówne (z resztą człowiek nie ma takiej podzielności uwagi, by jednocześnie
  czytać szybko zmieniające się wartości i oceniać precyzyjnie czasy pomiędzy nimi, szczególnie, że
  jeszcze czasy czytania poszczególnych wartości sa różne co też zaburza odczucie upływu czasu.

  Podejrzewam też, że nawet dowódca i 2 pilot nie doceniali wpływu ukształtowania tamtego terenu
  na wskazania mierników wysokości, bo oszacowanie tego wpływu wymaga dokładnej analizy
  wskazań mierników (szczególnie RW) na podstawie mapy wysokościowej terenu lub precyzyjnego
  zapisu danych radiowysokościomierza z czarnej skrzynki, a myślę, że nikt nie wpadł na taki pomysł,
  bo zawsze lądowali z dobrą widocznością a wtedy się koryguje błędy na podstawie tego co się
  widzi. Niestety we mgle nie ma takich możliwości i jeżeli kierujemy się wskazaniami przyrządu, który
  podaje zafałszowane informacje, to można się przejechać, co oni byli uczynili. Gdyby nie zeszli
  poniżej 100m tak jak mieli przykazane (a nawet 50m jeżeli założyć, że dysp. im coś takiego
  powiedział) to do wypadku by nie doszło nawet przy tych błędnych wskazaniach RW, bo mieli by
  spory zapas do ziemi, niestety im się zachciało szukać widoczności na minimalnej bezpiecznej (jak im
  sie wydawało) wysokości, no i te błędy mierników spowodowały, że zeszli na minimalną bezpieczną,
  tyle, że ponad 800m wcześniej a to wypadało w głębi jaru.

  Problem z majorem Grzywną był taki, że powiedział "Odchodzimy" ale tego nie zrobił (choć miał taki
  obowiązek). Dowodem na to jest wyłączenie automatu ciągu dopiero po odczycie 20m, a jeżeli by
  to zrobił na 70m gdzie się odezwał radiowysokościomierz, to sygnał wyłączenia automatu ciągu
  byłby gdzieś w tej okolicy. Włączenie odejścia (przyciskiem lub przestawieniem dźwigni ciągu na
  ciąg startowy) powoduje wyłączenie automatu ciągu i sygnalizację dźwięko
 • ccarrgregory 06.09.10, 09:03
  Twoje "przypuszczenia" są manipulacją.
  Nie ma odczytu z pozostałych skrzynek - nie ma potwierdzenia przypuszczeń waszmości!, które są
  dęte bo sugerują, że w kokpicie lecieli samobójcy!
  W twojej schemie czuć i widać metotologię chłopców zeWSI:))
  tak, tak, tak
  W necie od życiorysem jednego z posłów z Kujaw znalazłem komentarz (zresztą był tam tylko jeden
  post):
  "Pan Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy" i podpis "Emeryt SB"!
  Rozumiem, że Was boli zgwałcenie praw nabytych i sam jestem przeciwko takiej manipulacji
  prawnej.
  Wdowa po mężu, który w 1945/1946 służył w KBW i ganiał za tymi, którzy kobietom ciężarnym
  bagnetami brzuchy rozpruwali otrzymywała emeryturę ~1660 zł.
  Teraz otrzymuje ~1200.
  Ale to chyba nie wasza sprawka? aczkolwiek wiele niegodziwości ... bywało... popełnialiście...
  Tą dyskusję warto ukierunkować:)
  Motyw!
  www.aferyprawa.com/index2.php?p=teksty/show&dzial=polityka&id=3506
  Czy był a jezeli tak to jaki motyw sprawił, że zawiodła ochrona Prezydenta!
  Tak, winni zaniedbania są w zasięgu ręki
  I zacząć należy od Kancelarii.
  Charls Andre' Joseph Marie de Gaulle zawierzył agentom wyszkolonym przez Vichy, Gestapo i
  Abwehre - pomijając zamachy sfingowane dożył w zdrowiu .... 80 lat:)
  ps
  Skoro jesteś absurd_burdello "oczytany"... hyhyhy to doskonale wiesz, że taką katastrofę można
  wyreżyserować....
  Pamiętasz jak Zbyszko z Bogdańca polował na niedzwiedzia?
  Robi się bububububububu... misiu wstaje na tylne łapy.... i tylko oszczep siemmm nadstawia... a
  misiu sam się nadziewa...
  Na marginesie.... skąd twoja pewność co siemmm wydarzyło po wciśnięciu "ODCHOD"?
  "ODCHOD" to najlepszy cyngiel:)
  Chińczycy ludek niskiego wzrostu, ale rozumu bozia im nie poskąpiła))
  staryw.blogspot.com/2010/07/entomologia-polityczna-pluskwy-sprawa.html
  "Nie ma takiego okrucieństwa, ani takiej niesprawiedliwości, której nie mógłby popełnić skądinąd
  łagodny i liberalny rząd - jeśli zabraknie mu pieniędzy. " zasłyszane u Grzesia P. Świderskiego.

  Z tobą absurdburdello dobrze robić interesa)) sprzedałbyś nawet kulawą chabetę w cenie
  mustanga)))
  ps II
  Nie jestem zwolennikiem:
  -PiS
  -PO
  -PSL
  -SLD
  Nie jestem Żydem, masonem ani cyklistą!
  Bajki, i sugestie wredne, że tragedii TU - 155 M nr boczny 101 winni są piloci - oficerowie WP po
  ludzku, normalnie mnie wqrwiają.
  I zdania nie zmienię!
 • absurdello 06.09.10, 15:13
  samobójcy ? Po prostu się rąbnęli w utrzymywaniu prędkości pionowej, to się zdarza nawet najlepszym. Nawet statystyki pokazują, że przy mgle piloci odruchowo potrafią nagle zacząć schodzić ostrzej i robić CFIT-a, to są opracowania Airbusa

  Złudzenia optyczne w różnych warunkach widoczności

  tabela na stronie 10:

  Entering fog (shallow layer) -> Increasing pitch -> Push over -> Steep glide path / CFIT

  Wejście w mgłę (płytja warstwa) -> Zwiększenie pochylenia samolotu -> Wywrócenie -> Stroma ścieżka schodzenia / CFIT (kontrolowany lot w ziemię)

  > W twojej schemie czuć i widać metotologię chłopców zeWSI:))

  Tak oczywiście, a mój kolega siedzi właśnie w twojej lodówce i wyjada ci zapasy na zimę, więc broń Boże jej nie otwieraj, bo on strasznie nie lubi jak mu się te czynności przerywa ;))

  > tak, tak, tak, W necie od życiorysem jednego z posłów z Kujaw znalazłem komentarz
  > (zresztą był tam tylko jeden post): "Pan Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy" i
  > podpis "Emeryt SB"!

  Tak, a Sławomir Mrożek napisał, "Ojciec udławił się rybą podczas kolacji. Było jednak coś żenującego w tym, że zakrztusił się ością, a w sąsiednim pokoju zwisał na włosku u powały nagi miecz.". Co wprost implikuje, że dławienie się ością (przy kolacji !!) jest żenujące, bo wszędzie u powały wiszą nagie miecze ... ;))

  > Rozumiem, że Was boli zgwałcenie praw nabytych i sam jestem przeciwko takiej ma
  > nipulacji prawnej.

  Do kogo pijesz, do tego w liczbie mnogiej ?

  > Wdowa po mężu, który w 1945/1946 służył w KBW i ganiał za tymi, którzy kobietom
  > ciężarnym bagnetami brzuchy rozpruwali otrzymywała emeryturę ~1660 zł.

  Ale co to ma do wypadku lotniczego 65 lat później ? Czy jakby ten wypadek nie miał miejsca, to emerytura była by większa ? Czy też niskość emerytury miała coś do tego, że piloci nurkowali we mgle wiedząc, że nie mają możliwości bezpiecznego lądowania ?

  > Teraz otrzymuje ~1200. Ale to chyba nie wasza sprawka? aczkolwiek wiele niegodziwości ... bywało... popełnialiście...

  No tak, przeciez to my na forum decydujemy, kto ile dostaje emerytury. Zakładamy sondę, głosujemy, wybieramy najniższą i koniec. WRÓĆ DO RZECZYWISTOŚI !!!!

  > Tą dyskusję warto ukierunkować:)
  > Motyw!
  > rel="nofollow">www.aferyprawa.com/index2.php?p=teksty/show&dzial=polityka&id=3506

  > Czy był a jezeli tak to jaki motyw sprawił, że zawiodła ochrona Prezydenta!
  > Tak, winni zaniedbania są w zasięgu ręki I zacząć należy od Kancelarii.
  > Charls Andre' Joseph Marie de Gaulle zawierzył agentom wyszkolonym przez Vichy,
  > Gestapo i Abwehre - pomijając zamachy sfingowane dożył w zdrowiu .... 80 lat:)

  Rozumiem, że uważasz, że to ci z BOR-u, na pokładzie zastrzelili pilotów, a potem dla niepoznaki urwali Prezydentowi nogę, by odwrócić uwagę od ran postrzałowych pilotów ???  > ps
  > Skoro jesteś absurd_burdello "oczytany"... hyhyhy to doskonale wiesz, że taką
  > katastrofę można wyreżyserować ....

  WIem, ale tylko idiota wystawia taką "sztukę" na deskach własnego "teatru" obciążając się kosztami sprzątania, badania, badań zwłok i jeszcze podejrzeniami do końca świata (bo przecież nawet gdyby sam poseł Macierewicz pod rękę z Jarosławem Kaczyńskim stwierdzili, że to jednak był wypadek, to i tak będzie grupa ludzi co się będzie zastanawiała ile dostali za to, że tak mówią, bo przecież wszyscy wiedzą, że to Putin tępym nożem osobiście masakrował ofiary ...

  Tobie to się wszystko z burdelem kojarzy ??? Może znajdź sobie kobietę, od razu lepiej się poczujesz jak cię do np. zmywania zagoni ;)))

  > Pamiętasz jak Zbyszko z Bogdańca polował na niedzwiedzia?
  > Robi się bububububububu... misiu wstaje na tylne łapy.... i tylko oszczep siemm
  > m nadstawia... a misiu sam się nadziewa ...

  Tia, nie ma jak fikcja literacka ... a Wołodyjowski ruszając wąsikami obezwładniał przeciwników ... ;)

  > Na marginesie.... skąd twoja pewność co siemmm wydarzyło po wciśnięciu "ODCHOD"
  > ? > "ODCHOD" to najlepszy cyngiel:)

  Po wciśnięciu tego przycisku powinny się przestawić dźwignie silników na tryb startowy, co jednocześnie wyłącza stabilizację prędkości (automat ciągu) co się łączy z sygnalizacją dźwiękową. Jeżeli z jakichś powodów dźwignie się nie przestawiły, to mechanik pokładowy ma OBOWIĄZEK przestawić je ręcznie, co też skutkuje wyłączeniem automatu ciągu (wystarczy instrukcję obsługi TU154M przeczytać). Dodatkowo tor samolotu powinien się zaginać i maks. 30m niżej od miejsca uruchomienia procedury powinni już się zacząć wznosić.
  Czyli jeżeli uruchomili by odchodzenie na 70m, to nigdy by nie dolecieli do 20m, bo już gdzieś przy 40 zaczęli ny się bezpiecznie wznosić. Jeżeli by coś nie zadziałało, to byłby alarm na pokładzie (wyłączenie autopilota, przejście na ręczne sterowanie, procedury awaryjne itd) a nie lot na autopilocie do 20m a potem leniwe wyłączanie funkcja po funkcji poruszeniami sterów i dźwigni silników, zamiast jednym przyciskiem na wolancie odłączenie jako całości i ucieczka spod kosy jako całości. Oni sobie nie zdawali sprawy gdzie są, do momentu przyrżnięcia w drzewa, a to świadczy, że nie śledzili przyrządów tak uważnie jak powinni, mając takich pasażerów na pokładzie jakich mieli i tyle.

  Można sobie wymyślać cuda niewidy, reżyserie, mgły sceniczne, złośliwych dyspozytorów itd.

  Sprawa jest prosta, nie było warunków do lądowania, pilot nie miał prawa zejść poniżej wysokości decyzyjnej, jakby nie zszedł, to by mogli mu nagwizdać (zakładając, że tam się ktoś na nich zasadził).
  Drugi pilot miał obowiązek zrealizować odejście na drugi krąg, jeżeli dowódca nie podał komendy do lądowania lub odejścia na drugi krąg na wysokości decyzyjnej (tam 70m nad poziomem lotniska). I to jest obowiązek a nie możliwość, do dyskusji (której też nie było).

  > Z tobą absurdburdello dobrze robić interesa)) sprzedałbyś nawet kulawą chabetę
  > w cenie mustanga))) ps II

  Nie param się handlem tylko zgłębianiem wiedzy, co i tobie radzę, zamiast czytania dziennikarskich wyssałków palcowych (przeważnie dziennikarze przekręcają nawet poprawnie im podane informacje techniczne, coś o tym wiem :|

  > Nie jestem zwolennikiem:
  > -PiS
  > -PO
  > -PSL
  > -SLD
  > Nie jestem Żydem, masonem ani cyklistą!

  Witaj w klubie :))))

  > Bajki, i sugestie wredne, że tragedii TU - 155 M nr boczny 101 winni są piloci
  > - oficerowie WP po ludzku, normalnie mnie wqrwiają.

  A co to ma do tego, że byli oficerami WP, to nie jest placet na nieomylność, bardziej wylatani godzinowo od nich robią czasami szkonlne błędy ... człowiek jest tylko człowiekiem

  Errare humanum est, in errore perservare stultum - błądzić jest rzeczą ludzką, trwać w błędzie - głupotą. Seneka Starszy

  > I zdania nie zmienię!

  Tylko krowa nie zmienia poglądów ;))) a chyba nią nie jesteś ???
 • ccarrgregory 06.09.10, 21:56
  "Sprawa jest prosta, nie było warunków do lądowania, pilot nie miał prawa zejść
  > poniżej wysokości decyzyjnej, jakby nie zszedł, to by mogli mu nagwizdać (zakła
  > dając, że tam się ktoś na nich zasadził). "
  Wcześniej powołujesz się na wypowiedzi pilotów Jak'a.
  Powoływanie się na pilotów Jak'a jest nadużyciem.
  "Tu-154 nie lądował, tylko podchodził do lądowania - mówi pilot, który 10 kwietnia przyleciał do Smoleńska Jakiem-40.
  -Tupolew nie lądował, tylko podchodził do lądowania. A to zasadnicza różnica - mówi "Gazecie Wyborczej" porucznik Artur Wosztyl, dowódca rządowego samolotu Jak-40, który tragicznego dnia wylądował w Smoleńsku 79 minut przed prezydenckim Tu-154"
  Piloci Jak'a są małomówni - zasłaniają się tajemnicą śledztwa.
  Jednak prędzej czy później zaczna mówić?
  No chyba, że wjadą pod tira , albo zasłabną w drodze do JW!

  "Samobójcy?
  Ze zdawkowych wypowiedzi Edmunda Klicha wynika, że Arkadiusz Protasiuk sprowadził samolot poniżej wysokości decyzyjnej (dla lotniska Smoleńsk-Siewiernyj jest to 70 m), mimo że na 80 m drugi pilot miał powiedzieć „odchodzimy”, dając sygnał do przerwania zniżania maszyny. Według wersji Klicha – znacznie mniej prawdopodobnej niż większość tzw. teorii spiskowych w sprawie katastrofy – załoga świadomie kontynuowała obniżanie wysokości do 20 m, chociaż nie widziała płyty lotniska, a samolot znajdował się ponad kilometr od pasa startowego, w dodatku odchylony o ponad 40 m od jego osi.
  – Pamiętajmy, że według Rosjan działanie żadnego z urządzeń pokładowych nie było zakłócone, więc pilot doskonale powinien wiedzieć, jakie jest ukształtowanie lotniska i okolicy. Miał przecież przed sobą trójwymiarową komputerową mapę terenu z systemu TAWS. Poza tym mjr Protasiuk znał dobrze to lotnisko – mówi „GP” Marek Strassenburg Kleciak, pracujący w Niemczech polski specjalista ds. systemów trójwymiarowej nawigacji.
  O tym, że załoga wiedziała, iż znajduje się w takiej odległości od docelowego punktu lądowania, powiedział w radiowej Trójce sam Edmund Klich. Co istotne – polski akredytowany przy MAK stwierdził również, że mniej więcej na wysokości 20 m „zadzwonił” marker radiolatarni, który piloci powinni usłyszeć, znajdując się przynajmniej na poziomie 60 m. – W NATO, odczytując wskazania wysokościomierza, podaje się wartości w stopach. Podejrzewam, że przytaczana przed Edmunda Klicha liczba 20 nie odnosi się do wysokości w metrach, lecz oznacza 200 stóp (czytamy w dziesiątkach stóp), czyli 60 m. Właśnie tak wysoko powinien być samolot, przelatując nad latarnią NDB. To potwierdzałoby moją hipotezę, że działanie urządzeń pokładowych opierało się na zakłóconym sygnale satelitarnym, a piloci myśleli, że są znacznie wyżej. Zwłaszcza że załoga prawie do samego końca korzystała z autopilota, którego powinna deaktywować (wyłączyć), podchodząc do lądowania – wyjaśnia Strassenburg Kleciak. I dodaje: – Jeśli z zapisów rozmów faktycznie jednak wynika, że piloci świadomie zeszli na wysokość 20 m, a nie stóp (liczonych w dziesiątkach), i zrobili to w dodatku na autopilocie, który powinien zostać wyłączony na wysokości decyzyjnej 70 m, to albo celowo doprowadzili do własnej śmierci, albo zapisy rejestratorów lotu zostały sfałszowane. Innej możliwości po prostu nie ma."

  ...(...)"Dlaczego Rosjanie zapowiedzieli już, że nie oddadzą nam oryginałów rejestratorów lotu, choć są one własnością polskiego rządu? Do czego była im potrzebna trzecia czarna skrzynka?
  Rejestratory lotu zawierają wszystkie najważniejsze parametry i wskaźniki urządzeń pokładowych, a także nagrania rozmów w kabinie pilotów. Tylko dzięki dokładnej analizie zawartości tych urządzeń można by potwierdzić lub wykluczyć bardzo prawdopodobną hipotezę o meaconingu (celowym zakłóceniu systemu nawigacyjnego maszyny) czy awarii samolotu."

  „Czarne skrzynki to tylko lepiej lub gorzej zabezpieczone nośniki i usunięcie śladów meaconingu, zwłaszcza dla służb znających od podszewki budowę Tu-154 i jego przyrządów, nie jest trudnym zadaniem. Wystarczy, żeby ingerującym w zawartość rejestratorów nikt przez kilka godzin, a tym bardziej przez kilka tygodni nie przeszkadzał” – pisali w „Gazecie Polskiej” wspomniany już Marek Strassenburg Kleciak oraz Hans Dodel, niemiecki ekspert od systemów nawigacji i wojny elektronicznej".

  A blondynka jak to blondynka... zacytuję:)
  "Malgorzata M.: Czy to mozliwe?
  Jestem kobieta i do tego blondynka. Moze dlatego nie rozumie skad wziely sie na internecie zdjecia lotniska w Smolensku zrobione od strony wschdniej 13 minut po katastrofie.Jezyk angielski znam slabo ale z tego co zdolalam przeczytac chodzi o jakies nadajnki NDB przestawione w lewo o 40 metrow wzgledem pasa oraz oddalone od poczatku pasa o ponad 2 km. W polskiej prasie pisze sie o radiolaterniach. Czy to jest to samo? Niewierze zeby system naprowadzania samolotu byl zdublowany.
  Czy ktos jest w stanie mi to wylumaczyc? Oj niefajnie jest czasem byc kobieta.
  Z gory dziekuje."
  ... A Kazek z Rotary zauważa, cytuję :))
  "Pan Kazek z Rotary: Sensacyjne dowody w sprawie "katastrofy" Tu 154 sa juz po drugiej stronie Atlantyku
  Z ostanich informacji zamieszczonych w Washington Post wynika, ze seria zdjec zrobionych 13 minut po katastrofie oraz dwoch zagranicznych
  fotoreporterow - naocznych swiadkow katastrofy sa juz za po drugiej stronie Atlantyku. Na zdjeciach wyraznie widac nadajnik NDB przestawiony w lewo okolo
  40 m od osi pasa startowego, odleglosc nadajnika od poczatku pasa jest duzo, duzo wieksza niz wymagane 1.1 km. Sa wiec podstawy by juz teraz wyeliminowac blad pilotow".
  Poniższy link też sączy niepewność
  www.polskieradio.pl/wiadomosci/swiat/artykul162907.html
  A pan zapewne zrobi swoje burdello)))
  Zacytuje kawałki z kontekstu, zamiesza chochlą prawdy , półprawdy, bączki z "przecieków"... kontrolowanych tudzież swoje domysły i przemyślenia wynikające z kilku przeczytanych fachowych książeczek by "udowodnić", że piloci zeszli świadomie poniżej decyzyjnej i nawet pikowali by szybko wyladować co by Prezydent do Katynia zdążył.
  Pan wierzy (ale na tym etapie dochodzenia nie jest pan w stanie udowodnić) w błąd i przewiny pilotów!
  Ja natomiast wierzę , że pilotów oszukano... wprowadzono w błąd!
  Na poprzednio zadane pytania nie odpowiem, bo świadomie lub nie - nie czyta pan ze zrozumieniem!
  Władysław Grzeszczyk — Parada paradoksów
  Jedynie poglądy można wymienić - i nadal mieć te same
  A propo krowy))
  Nawet święta krowa potrzebuje byka, a prawdy są trzy: świenta prowda...itd
 • niegracz 07.09.10, 21:26
  absurdello napisał:


  >
  > Drugi poważny błąd, to nielecenie standardową ścieżką, tylko ścieżką krótką (ok
  > . 4stopni nachylenia), które w efekcie miała 5 stopni nachylenia.
  ?
  a na jakiej podstawie tak sądzisz?

  weszli na ścieżkę na właściwej wysokości
  a kontroler
  aż do 2 km przed pasem potwierdzał:

  na ścieżce na kursie
  a ściezka ma nachylenie 2,6 stopnia
 • niegracz 05.09.10, 09:48
  absurdello napisał:

  > 2) Podchodzenie do lądowania po niezgodnej, z zaleceniami karty lotniska,
  > ścieżce,
  ?
  przeciez kontoler od początku ścieżki do punktu decyzji potwierdzał że są

  na scieżce na kursie


  > 4) Niewykonanie manewru odejścia na minimalnej wysokości decyzyjnej dla tego
  > lotniska (70m) mimo obowiązku jego wykonania przy braku możliwości realizacji
  > procesu lądowania (o niemożliwości wiemy, stąd, że pilot usiłował wykonać je
  > poniżej 20m, co świadczy o braku wystarczającej widoczności nawet na tej
  > wysokości). Mimo podania informacji głosowej "Odchodzimy" proces ten nie
  > został uruchomiony Świadczą o tym dwie sprawy:
  .
  nie ma dowodu ,że nie probowali odchodzic

  samo krańcowo nieprawidłowy tor lotu zdaje sie bardziej swiadczyc o
  jakiejs sytuacji awaryjnej- problemach ze sterowaniem  >

  > - dodatkowo odległości czasowe wyłączania poszczególnych bloków stabilizacji
  > parametrów lotu autopilota wskazują, że nie było to robione w panice czyli
  > pilot nie zdawał sobie do końca sprawy jak blisko ziemi jest i, że na ziemi
  > mogą być przeszkody typu drzewa, zmniejszające jeszcze dystans bezpieczeństwa
  > od ziemi.
  .
  tak jest to prawdopodobne ,że mogli byc zmyleni co do miejsca w którym
  sie znajdują
  >
  > 5. Wykorzystanie w fazie podchodzenia do lądowania tylko jednego przyrządu
  > pokładowego związanego z ruchem w pionie, jakim był radiowysokościomierz, a
  > brak obserwacji uważnej innych (wysokościomierza barycznego i wariometru) co
  > spowodowało niezauważenie,

  /
  w ostatnich sekundach lotu wiedzieli że spadja

  wystarczy popatrzeć na sekundy w ktorych podawane sa przez nawigatora
  wysokosci
  - ledwo kończył jedna juz wypowiadal druga - wiedzieli więc ze opadają
  ok. 10m/sek

  Zagadka jest milczenie kapitana

  byc może skoncentrował się na szukaniu przyczyny tej dramatycznej sytuacji
  decydowały sekundy i każda sekunda była dla niego ważna
  a dramatyzowanie sytuacji nic by nie dało
 • kzet69 05.09.10, 11:09
  niegracz napisał:
  ble ble ble ble

  Ty jesteś nieulaczalnym przypadkiem tępego muła, jak czytam twoje posty to się zastanawiam czy
  to nie JK we własnej osobie "zaszczyca" to forum, ten sam poziom paranoji i mitomanii
 • niegracz 09.10.10, 12:30
  kzet69 napisał:


  > Ty jesteś nieulaczalnym przypadkiem tępego muła, jak czytam twoje posty to się
  > zastanawiam czy
  > to nie JK we własnej osobie "zaszczyca" to forum, ten sam poziom paranoji i mit
  > omanii
  .
  jest dokładnie odwrotnie

  napisałes o sobie to
  co jasno wy nika gdy czyta się twoje paranoiczne teksty
 • niegracz 05.09.10, 11:22
  niwątpliwe działania kontrolera lotu

  jak to slusznie zauważa internauta:

  Zważ też na to, że KONTROLER ZADBAŁ O TO BY ZAŁOGA MIAŁA DO NIEGO ZAUFANIE!
  Zobacz jak ładnie się postarał poinformować załogę o dalszej NDB. O 8:39:49
  powiedział „odległość 6 podchodzicie do dalszej prowadzącej” i sygnał dalszej
  NDB zadzwonił ZANIM JESZCZE SKOŃCZYŁ MÓWIĆ, 0,3 sekundy od chwili gdy się
  odezwał. JUBILERSKA PRECYZJA.
  W ten sposób kontroler być może przekonał załogę, że podawane przez niego dane
  są PRECYZYJNE i WIARYGODNE.

  A tak na marginesie, to że kontroler był w stanie TAK PRECYZYJNIE (z
  dokładnością do 0,3 sekundy) podać czas przechodzenia nad dalszą NDB obala
  twierdzenia tych wszystkich którzy tu wygłaszali teorie, że radar na lotnisku
  był wolny, nieprecyzyjny i nie nadawał się generalnie do niczego


  Po prostu genialny kontroler

  błyskawicznie wykonywał niezbędne obliczenia bo rzekomo ten radar nie
  umożliwial określenia dokładnej pozycji na scieżce (w ramach dopuszczalnych
  odchyłek)
 • absurdello 05.09.10, 23:22
  na ekranie (położenie punktu). Tam nie ma tylko precyzyjnego odczytu wysokości i stąd ta
  procedura rosyjska wymagająca podania przez pilota jego aktualnej wysokości, dzięki czemu
  dyspozytor może dokładnie określić czy są na ścieżce czy wyszli poza nią. Przy braku tej informacji
  on ma tylko przybliżony obraz ich położenia pionowego. Oni jednak nie oddalali się od ścieżki
  zalecanej na tyle dużo, by to było wyraźnie widoczne na ekranie i sugerowało, że lecą coś nie tak.
  On im mówił, że lecą dobrze, bo tak widział za to oni mu nie mówili, że lecą trochę innaczej niż
  mówi karta (ich ścieżka schodzenia przecinała się z tą z karty gdzieś 2500m od progu pasa, zaraz
  potem wlecieli nad ostatni jar, na odcinku 2100 do 1700m od pasa lecieli nad opadającym zboczem
  i radiowysokościomierz pokazywał im przez kilka sekund stałą odległość od gruntu - tor samolotu był
  równoległy do zbocza. Gdy przekroczyli 1700m od pasa, wlecieli nad podnoszące się, w kierunku
  lotniska, zbocze jaru i wysokość im zaczęła maleć dużo szybciej niż to wynikało z samej prędkości
  opadania samolotu, możliwe, że to przeoczyli, zasugerowani tym, że wariometr pokazuje stałą
  prędkość opadania. Poza tym zmiany były na tyle szybkie, że człowiek nie byłby w stanie ich
  analizować, czasu starczało tylko na czytanie.
 • absurdello 06.09.10, 03:36
  marker położenia dalszej stacji musi być wg norm rosyjskich być słyszalny w obszarze o rozmiarze
  600m +/-200m w okolicach stacji, na wysokości prawidłowej ścieżki schodzenia, czyli tam 300m.

  Jeżeli emiter miał wąski kąt emisji pokrywający 400m na 300m, to daje to tg połowy kąta rozwarcia
  wynoszący 2/3, zaś na wysokości 450m, pokryty emisją markera obszar wynosił (2/3)*2*450m ->
  600m, a to przy prędkości ok.78m/s dawało czas sygnału rzędu 7.7s (w protokóle jest 7.8s)

  Dla bliższej stacji norma mówi o zasięgu 300m+/-100 (na wysokości 70m dla Smoleńska) tyle, że
  przy małej wysokości przelotu charakterystyka emisji odbiega od stożka (dochodzą wstęgi boczne
  emisji anteny) i liczenie czasu przelotu bez dokładnej znajomości charakterystyki emisji anteny nie
  ma sensu.
 • niegracz 06.09.10, 17:25
  absurdello napisał:

  > na ekranie (położenie punktu). Tam nie ma tylko precyzyjnego odczytu wysokości
  > i stąd ta procedura rosyjska wymagająca podania przez pilota jego aktualnej wysokości, dz
  > ięki czemu
  > dyspozytor może dokładnie określić czy są na ścieżce czy wyszli poza nią.

  .
  ciekawe
  \
  a tu załoga nie podawała wysokosci - wtedy gdy to byłoby niezbędne do sprawdzenia czy sa na scieżce
  a kontoler mówił im
  na ścieżce na kursie

  radar jaki był w Smoleńsku ma stosowne ekrany
  na których kontroler widzi czy samolot jest na scieżce i na kursie
  jeżeli chodzi o wyswietlacz scieżki
  to sa tam markery odleglosci oraz linie scieżlki
  jeżeli plamka na ekranie wychyla sie poza linie graniczne kontoler winien o tym piniformowac załogę


 • ccarrgregory 07.09.10, 08:40
  Lektura z dyskusji "To nie powinno się zdarzyć"

  www.polskatimes.pl/forum/watek/47002,6.html#129302_pokaz
  Miłego czytania włącznie z deserem:
  "Zdjęcia z satelitów opublikujcie, tak USA, jak innych!!!!
  WP (77.223.240.xxx) 29.05.10, 13:40 "
  (...)"Więc wiecie co, chłopaki? Przestańcie Polakom wieszać kluski na uszach, jak się to ładnie w rosyjskim idiomie ujmuje. Kto ma wiedzieć, co się stało pod Smoleńskiem, ten już wie, w następstwie czego siedzicie na politycznej i strategicznej bombie."

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka