Dodaj do ulubionych

II Konferencja Smoleńska - już jutro!

20.10.13, 17:26
II KONFERENCJA SMOLEŃSKA – PROGRAM

PONIEDZIAŁEK, 21 października

09:00 – 09:05 OTWARCIE KONFERENCJI Jacek Rońda, Akademia Górniczo‐Hutnicza 09:05 – 09:20 Piotr Witakowski, Akademia Górniczo‐Hutnicza ‐ Referat wprowadzający do Konferencji

09:20 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE I ANALIZA WRAKOWISKA Kazimierz Flaga, Politechnika Krakowska

09:20 – 09:40 Jerzy Stefan Wiśniowski, Wojskowe Centrum Geograficzne ‐Geoprzestrzenna inwentaryzacja i teledetekcyjna analiza terenu katastrofy smoleńskiej 09:40 – 10:00 Piotr Witakowski, Akademia Górniczo‐Hutnicza ‐ Geotechniczne aspekty katastrof lotniczych 10:00 – 10:20 Andrzej Ziółkowski, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ‐eksperckie metalowych elementów wraku Tu‐154 10:20 – 10:40 Chris Cieszewski, Arun Kumar, Deepak Mishra, Roger Lowe, Pete Bettinger, University of Georgia ‐ Spatio‐temporal analysis of high resolution satellite imagery 10:40 – 11:00 Chris Cieszewski, Arun Kumar, Deepak Mishra, Roger Lowe, Pete Bettinger, Daniel Markewitz, University of Georgia ‐Supplementary analysis of the Smoleńsk birch 11:00 – 11:30 Przerwa

11:30 II. BADANIA FIZYKOCHEMICZNE, ASPEKTY WYTRZYMAŁOŚCIOWE Andrzej Wiśniewski, Instytut Fizyki PAN

11:30 – 11:50 Bogdan Gajewski, International Society of Air Safety Investigators ‐ Fotele lotnicze i pasy w katastrofie smoleńskiej 11:50 – 12:10 Grzegorz Gładyszewski, Politechnika Lubelska ‐ Wybrane metody fizyczne w badaniach zmian struktury materiałów 12:10 – 12:30 Wojciech Fabianowski1, Jan Jaworski2, Krystyna Kamieńska‐Trela3, Sławomir Szymański3, Jacek Wójcik4, 1Politechnika Warszawska, 2Uniwersytet Warszawski, 3Instytut Organicznej PAN, 4Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ‐Badania fizykochemiczne fragmentów ubrań ofiar katastrofy smoleńskiej: badania TLC, NMR i MS 12:30 – 12:50 Andrzej Wawro, Tomasz Ludwikowski1, Jan Bokszczanin1, 1Korporacja Wschód Sp. z o.o. ‐ Detektor MO‐2M jako przedstawiciel urządzeń do wykrywania materiałów wybuchowych w oparciu o zjawisko ruchliwości jonów 12:50 – 13:10 Jan Obrębski, Politechnika Warszawska ‐Wybuch na Tu‐154 nr 101 –następne pytania i plakat - Andrzej Ossowski1, Bernadetta Pasierb2, Tomisław Gołębiowski1, 1Akademia Górniczo‐Hutnicza, 2Politechnika Krakowska ‐Zastosowanie nieinwazyjnych badań geofizycznych do poszukiwania w obiektów antropogenicznych po katastrofach komunikacyjnych 13:10 – 14:10 Przerwa obiadowa

14:10 III. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z TRAJEKTORIĄ LOTU Lucjan Piela, Uniwersytet Warszawski 14:10 – 14:30 Kazimierz Nowaczyk, University of Maryland ‐ Analiza materiałów źródłowych dostępnych w raportach MAK, KBWL LP i ekspertyzach ATM, UA SC 14:30 – 14:50 Stefan Bramski, Instytut Lotnictwa ‐Refleksja nad kilkoma pytaniami dotyczącymi przebiegu katastrofy smoleńskiej 14:50 ‐ 15:10 Marek Dąbrowski, Podsumowanie i kierunki dalszych badań nad zachowaniem samolotu. Dane, możliwości i problemy badawcze 15:10 – 15:30 Glenn Arthur Jørgensen, Owner of Consultant Company within Mechanical Development, Member of Danish Engineer Association ‐Selected aspects of the 2010 Polish Air Force One crash 15:30 – 16:00 Przerwa

16:00 IV. ANALIZA ZDERZEŃ I MODELOWANIE NUMERYCZNE Grzegorz Jemielita, Politechnika Warszawska 16:00 – 16:20 Jacek Gieras, Uniwersytet Technologiczno‐Przyrodniczy w Bydgoszczy ‐Analysis of accidents of the Tu‐154 aircraft between 1973 and 2011 16:20 – 16:40 Wiesław Binienda, The University of Akron ‐ Podsumowanie rezultatów symulacji komputerowych używanych do analizy poszczególnych aspektów katastrofy samolotu Tu‐154M w Smoleńsku 16:40 – 17:00 Jan Błaszczyk, Wojskowa Akademia Techniczna ‐ Próba odtworzenia geometrii elementów siłowych skrzydła na bazie ogólnodostępnych danych technicznych i osiągów samolotu Tu‐154 17:00 – 17:20 Jan Błaszczyk, Wojskowa Akademia Techniczna ‐ Dynamiczny model samolotu Tu‐154 do badania drgań własnych z uwzględnieniem odkształcalności konstrukcji 17:20 – 17:40 Anna Gruszczyńska‐Ziółkowska, Uniwersytet Warszawski ‐ Jak brzmi uderzenie samolotu w brzozę? 17:40 – 17:50 Przerwa

17:50 – 19:00 DYSKUSJA GENERALNA Jacek Rońda, Akademia Górniczo‐Hutnicza

WTOREK, 22 października

09:00 Va. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW I ASPEKTY MEDYCZNE Zdzisław Gosiewski, Politechnika Białostocka 09:00 – 09:20 Gregory Szuladziński, Analytical Service Pty Ltd. ‐ Reverse engineering of Tu‐154 wing 09:20 – 09:40 Marcin Gugulski, Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej Tu‐154M z 10 kwietnia 2010 r. ‐ Stan zachowania zapisów z rejestratorów danych zabudowanych na Tu‐154M nr 101 09:40 – 10:00 Jacek Jabczyński, Portal „Pomnik Smoleńsk” ‐ Analiza zniszczeń samolotu Tu‐154M i weryfikacja ustaleń zawartych w raportach MAK i KBWL na podstawie dostępnych materiałów graficznych 10:00 – 10:15 Przerwa

10:15 Vb. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW I ASPEKTY MEDYCZNE Zdzisław Gosiewski, Politechnika Białostocka 10:15 – 10:35 Marcin Fudalej1, Paweł Krajewski1, Bronisław Młodziejowski2, Sylwia Tarka1, 1Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2Uniwersytet Warmińsko‐Mazurski ‐ Specyfikacja obrażeń ciał ofiar katastrof lotniczych w Warszawie 10:35 – 10:55 Małgorzata Wassermann, Uniwersytet Jagielloński ‐ Dokumentacja medyczna sekcji zwłok śp. Z. Wassermanna wykonanej przez stronę rosyjską, a polskie dokumenty sekcyjne 10:55 – 11:15 Stanisław Zagrodzki, Smoleńskie ‐ Weryfikacja oficjalnych raportów ustalających przebieg katastrofy samolotu Tu‐154M z 10 kwietnia 2010 roku w oparciu o mapę dyslokacji ciał ofiar oraz analizę dokumentacji sądowo‐medycznej i badań toksykologicznych niektórych ciał ofiar 11:15 – 11:30 Przerwa

11:30 VIa. ASPEKTY SOCJOLOGICZNE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ Piotr Gliński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Uniwersytet w Białymstoku 11:30 – 11:50 Tomasz Żukowski, Uniwersytet Warszawski ‐ Polacy o katastrofie smoleńskiej. Zachowania i poglądy – ewolucja –uwarunkowania 11:50 – 12:10 Radosław Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika ‐ Spetryfikowane emocje? Próba oszacowania wpływu katastrofy smoleńskiej na preferencje wyborcze Polaków 12:10 – 12:30 Barbara Fedyszak‐Radziejowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN ‐Ingerencje „władzy” w autonomię nauki: wpływu i reakcje środowiska naukowego 12:30 – 13:30 Przerwa obiadowa

13:30 VIb. ASPEKTY SOCJOLOGICZNE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ Piotr Gliński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Uniwersytet w Białymstoku 13:30 – 13:50 Jacek Kurzępa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wrocław ‐ Młodzież, ambiwalencja, postawy, katastrofa smoleńska 13:50 – 14:10 Krystyna Lis, Uniwersytet Mikołaja Kopernika ‐ Reakcje tygodników na wybrane wydarzenia związane z katastrofą smoleńską 14:10 ‐ 14:30 Daniel Wicenty, Uniwersytet Gdański ‐Katastrofa smoleńska a przemiany prasowym. Przypadek trzech tygodników „obozu konserwatywnego" 14:30 – 14:45 Przerwa

14:45 VIIa. ZAGADNIENIA PRAWNE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ Karol Karski, Uniwersytet Warszawski 14:45 – 15:05 Bogdan Gajewski, International Society of Air Safety Investigators ‐Wybrane aspekty badania lotniczych w Ameryce Północnej 15:05 – 15:25 Piotr Daranowski, Uniwersytet Łódzki ‐Kilka uwag o formie porozumienia określającego podstawę prawną i tryb badania przyczyn katastrofy smoleńskiej 15:25 – 15:45 Małgorzata Wassermann, Uniwersytet Jagielloński ‐ Badanie katastrof komunikacyjnych w postępowaniu karnym, a działania prokuratury w sprawie katastrof
Edytor zaawansowany
 • lumpior 20.10.13, 17:29
  Ma klasę.Brawo,moher uwierzy.
 • anwad 20.10.13, 17:30
  15:25 – 15:45 Małgorzata Wassermann, Uniwersytet Jagielloński ‐ Badanie katastrof komunikacyjnych w postępowaniu karnym, a działania prokuratury w sprawie katastrofy pod Smoleńskiem 10.04.2010 roku 15:45 – 16:00 Przerwa

  16:00 VIIb. ZAGADNIENIA

  SMOLEŃSKIEJ Karol Karski, Uniwersytet Warszawski 16:00 – 16:20 Piotr Pszczółkowski, Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi ‐ Prawne aspekty badania katastrofy smoleńskiej 16:20 – 16:40 Maria Szonert‐Binienda, Instytut Libra ‐Katastrofa smoleńska w świetle prawa międzynarodowego 16:40 – 17:00 Tadeusz

  Mikołaja Kopernika ‐ Śledztwo

  perspektywy

  z

  smoleńskie

  Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 17:00 – 17:10 Przerwa

  17:10 – 19:00 DYSKUSJA GENERALNA Piotr Gliński, Instytut Filozofii

  Uniwersytet w Białymstoku
  --
  Zapraszam do czytania moich wątków na forum "Katastrofa w Smoleńsku": forum.gazeta.pl/forum/f,1157,Katastrofa_w_Smolensku.html
 • cillian1 20.10.13, 17:33
  > 15:25 – 15:45 Małgorzata Wassermann, Uniwersytet Jagielloński ‐ Bad
  > anie katastrof komunikacyjnych w postępowaniu karnym, a działania prokuratury w
  > sprawie katastrofy pod Smoleńskiem 10.04.2010

  ROTFL!
  --
  ech - prawo nasze
  www.kluczedopiekla.pl/
 • szwampuch58 20.10.13, 18:39
  hehehehe,mocne 20 minut blondynki siEm zapowiada
 • wsk175 20.10.13, 17:33
  oby kaftanów wystarczyło............
 • maccard.3 20.10.13, 19:53
  anwad napisała:

  > 16:00 VIIb. ZAGADNIENIA
  >
  > SMOLEŃSKIEJ Karol Karski, Uniwersytet Warszawski 16:00 – 16:20 Piotr Pszc
  > zółkowski, Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi ‐ Prawne aspekty badania katas
  > trofy smoleńskiej 16:20 – 16:40 Maria Szonert‐Binienda, Instytut Li
  > bra ‐Katastrofa smoleńska w świetle prawa międzynarodowego

  Trzeba przyznać, że Karol Karski to wybitny specjalista od katastrof komunikacyjnych, ale raczej w ruchu lądowym, a ściślej plażowym - melexem po gorzale.
 • cillian1 20.10.13, 17:32
  jedna prośba - nie używajcie skypa - bo znów na debili wyjdziecie!

  :D
  --
  ech - prawo nasze
  www.kluczedopiekla.pl/
 • czan-dra 20.10.13, 17:32
  Masz cokolwiek nieświeże informacje, Jacek "Słyszacy W Wiadrze" Rońda zrezygnował z udziału w tym Freak Show, a po za tym kogo obchodzą wymysły różnych Biniend i jego "prac" w fotoszopie.
  --
  PiSowcy, dyskusja z Wami jest stratą czasu, więc od razu przejdźcie do obelg.
 • fiu-bzdziu2010 20.10.13, 17:39
  "12:10 – 12:30 Barbara Fedyszak‐Radziejowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN ‐Ingerencje „władzy” w autonomię nauki: wpływu i reakcje środowiska naukowego"


  ha, ha, ha profesor BLEF bez ingerencji władzy się sam skompromitował.....
 • zapijaczony_ryj 20.10.13, 17:54
  Albo pół wybuchu, dlatego bębenki nie popękały.
  Tak, czy inaczej będa jaja!
  --
  No niesprawiedliwe, żeby odwalić taki numer:
  tiny.pl/htd75
  I nie dostać co najmniej tytułu idioty roku?
 • mila2712 20.10.13, 17:56
  Awand jestem pod wrażeniem tyle pisania....pewnie bolą Cię paluszki!

  Tak więc przedstawienie trwa.
 • pies_na_czarnych 20.10.13, 18:01
  mila2712 napisała:

  > Awand jestem pod wrażeniem tyle pisania....pewnie bolą Cię paluszki!
  >
  > Tak więc przedstawienie trwa.

  The Show Must Go On


  --
  fotoforum.gazeta.pl/3,0,806118,2,1.html Moje kocisko :)
  Jedynym pozytywnym aspektem Polski Ludowej było to, że zostały w niej stworzone teczki, dzięki którym Odnowiciele mogą teraz demaskować wrogów narodu.
 • mila2712 20.10.13, 18:03
  Tak ale nędzne to show. Aktorzy odpadają. Wszystko się sypie. Oby tak dalej.
 • cronny 20.10.13, 18:03
  a ekspert lotniczy od fruwajacych ze skarpy MELEXÓW - bezcenny
 • sclavus 20.10.13, 18:20
  ... Macierewicz zaś, będzie go paranoicznie popierał!!
  ***
  ... jaki odgłos wydaje kamień, wpadający w wodę?
  :D:D:D:D:D:D
  --
  Piekła nie ma! - Wystarczy, że jest kościół...(katolicki!)
  wersja 2.0:
  Piekła nie ma! - Wystarczy, że jest Jarozbaw...(Kaczyński!)
 • cronny 20.10.13, 19:02
  A - w międzyczasie - niewywinięty kawałek blachy będzie kontemplowany nabożnie jako niepodważalny dowód że zamachowcy odpalili dwa, dobrze zsynchronizowane, wybuchy.

  W jaki sposób? Oczywisty i jasny dla każdego milośnika napojów puszkowanych.

  1. puszka zgnieciona - wybuch na zewnątrz

  2. puszka wywinięta - wybuch wewnątrz

  3. puszka cała - odpalono równocześnie oba wybuchy.

  W przerwie obrad - piwo dla każdego i przejażdżka MELEXEM
 • fiu-bzdziu2010 25.10.13, 22:34
  piwo + parówki
  tak w klimacie smoleńskim
 • 99venus 20.10.13, 18:38

  09:00 – 09:05 OTWARCIE KONFERENCJI Jacek Rońda,

  cała ta "konferencja naukowa" zgonionych psycholi tyle samo warta co powyższy punkt programu.
  to wyjątkowi debile.
  --
  Paranoja i Schizofrenia siłą przewodnią motłochu.
 • pisspis 20.10.13, 19:01
  pajace pajacuja, a Narod idzie do przodu.
 • pies_na_czarnych 20.10.13, 19:26

  --
  fotoforum.gazeta.pl/3,0,806118,2,1.html Moje kocisko :)
  Jedynym pozytywnym aspektem Polski Ludowej było to, że zostały w niej stworzone teczki, dzięki którym Odnowiciele mogą teraz demaskować wrogów narodu.
 • dystans4 20.10.13, 20:32
  Dobre.
  Antoni sam tego nie wymyślił, temu towarzystwu brak poczucia humoru i dystansu do samych siebie. Musi ktoś pomagał. Może Kryszak...
  --
  buldog.
 • widz102 20.10.13, 23:24

  jak brzmi uderzenie samolotu o brzozę....
  Będę relacjonował z zachwytem!:)


  --
  forum
  Kraj wkurzonych lemingów
 • snajper55 21.10.13, 01:47

  --
  Polen, Polen, über alles! (pol. Polska jest najważniejsza!)
  Polen, erwache! (pol. Polsko, obudź się!)
 • dystans4 26.10.13, 13:51
 • calun_torunski 26.10.13, 15:26
  I dzień - wyścigi w workach
  9-11 - eliminacje
  12-15 przerwa na obiad
  15-19 - finaly z wykorzystaniem puszek po red bull - u w workach i parowkach w ustach zawodnikow
  II dzień - salonowiec
  9-11 - eliminacje
  12-15 przerwa na obiad
  15-19 -finaly i dekoracje najgłupszego uczestnika
  oraz pozostałych finalistów

  --
  "Popierałam Pana Jarosława Kaczyńskiego wówczas, gdy pluto na Paba Prezydenta i Pana Prezesa PiS. Bardzo żałowałam, gsy Pan Premier Jarosław Kaczyński oddał władzę. Polska na tym straciła i nie jestem pewna, czy się podniesie. Teraz Polsce grozi powrót pod but Moskwy. Popieram Pana Jarosława Kaczyńskiego i będę na niego głosować, tylko czy da Pan radę odsunąć od rzeczywistej władzy tych, którzy umocnili się przez te dwa lata? .... 2010"

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka