Dodaj do ulubionych

okazja-licytacja działki

05.09.14, 11:26
Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim

Mirosław Dziedzic

Kancelaria Komornicza, Kazikowskiego 25, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 257592854 / fax. 257592854

Sygnatura: KM 706/13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-09-2014 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Ufnalska Iwona Magdalena, położonej przy ,Hipolitów ul.Warszawska 91 gm.Halinów, 05-074 Halinów, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/0075629/6.
Opis nieruchomości:
działka budowlana i zabudowa mieszkalna wolnostojąca niewykończona. Teren nieruchomości częściowo ogrodzony. Działka o powierzchni 814,00 m2 nr 407/1, 410/3, na działce znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 42,70 m2 , 1-kondygnacyjny nie podpiwniczony nie wykończony. Teren działki płaski uzbrojony, posiada przyłącza: elektryczne, wodociągowe istnieje możliwość wykonania przyłącza kanalizacyjnego i gazowego, które są wzdłuż ulicy. Przy budynku jest szopa drewniana o powierzchni 16,10 m 2 Rękojmie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 220 780,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 147 186,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 078,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Mirosław Dziedzic
Edytor zaawansowany

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka