• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

Łacina po raz enty - wszystko w jednym poście!!!

 • 01.03.07, 20:23
   Abortus completus Poronienie zupełne
   Abortus habitualis Poronienie nawykowe
   Abortus imminens Poronienie zagrażające/nieuchronne
   Abortus imminens deinde in tractu Poronienie zagrażające/nieuchronne (które
  przeszło) w trakcie
   Abortus imminens in tractu vertens Poronienie zagrażające, które przeszło w
  poronienie w trakcie
   Abortus incompletus Poronienie niezupełne
   Abortus in tractu Poronienie w toku
   Abortus spontaneous Poronienie samoistne
   Abrasio cavi uteri Abrazja jamy macicy (wyłyżeczkowanie)
   Adenocarcinoma in polipo cervicale Rak gruczołowy w polipie kanału szyjki
   Agenesia Brak rozwoju
   Anemia secun Anemia wtórna (niedokrwienie)
   Aplasia Brak narządu ew. jego części
   Appendicitis chronica Przewlekłe zapalenie wyrostka robaczkowego
   Biopsio endometrii Biopsja endometrium
   Biopsjo Biopsja
   Cervical deficiency Niewydolność cieśniowo - szyjkowa
   Cervicitis Zapalenie śluzówki kanału szyjki
   Cervicitis chronica Przewlekłe zapalenie szyjki
   Cervicis chronica non magni gradus Zapalenie przewlekłe śluzówki kanału
  stopnia niedużego
   Coagula crenta, fragmenta epitheli endometrialis Skrzepy krwi, fragmenty
  nabłonka śluzówki jamy macicy.
   Coagula cruenta, fragmenta parva endometrii in stadio proliferationis
  Skrzepy krwi, małe fragmenty endometrium w fazie proliferacji
   Coagula cruenta, mucus, fragmenta endocervicis normotypici Skrzepy krwi,
  śluz, normotypowe (zwykle wyglądające) fragmenty śluzówki kanału szyjki
  macicy
   Coagula sanguinea et fragmenta deciduae Skrzepy krwiste i fragmenty
  doczesnej
   Cruores sanguninis Skrzepy krwi
   Cystes folliculares multate ovarii Torbiele pęcherzykowe liczne jajnika
   Cystis Torbiel
   Cystis endometriodalis ovarii sinistri Torbiel endometrioalna jajnika
  lewego
   Cystis mucinosa Torbiel śluzowa
   Cystis ovarii dex Torbier jajnika prawego
   Cystis picea ovarii sin Torbiel czekoladowa jajnika lewego
   Cystis serosa Torbier surowicza
   Cystis serosa cum haemorrhagis Torbiel surowicza z miejscowym ogniskiem
  krwotocznym
   Cystis simplex Torbiel prosta
   Decidua compacta et elementa trophoblastii Doczesna zbita i fragmenty
  trofoblastu
   Decidua compacta in statu inflammationis et cruores sanquinis Doczesna
  zwarta w stanie zapalenia i skrzepy krwi
   Decidua et endometrium hypersecretivum. Villi chorionici absunt. Doczesna i
  endometrium ze zwiększonym wydzielaniem. Kosmki nieobecne.
   Decidua et ovum partim necroticans et suppurans Doczesna i jajo (płodowe)
  ropne i martwicze
   Decidua et placenta partim cecrocitans Doczesna i łożysko częściowo
  obumarłe
   Decidua et villi cum degeneratione hydrophica Doczesna i kosmki ze zmianami
  zwyrodnieniowymi
   Decidua et villi in statu suppurationis et degenerationis Doczesna i kosmki
  w stanie ropienia i degeneracji
   Decidua et villi placentaress Doczesna i kosmki łożyska
   Decidua inflammatoria et willi Zapalenie kosmków i doczesnej
   Decidua necrotican cum inflammentione purulenta Doczesna martwicza z
  zapaleniem ropnym
   Decidua necroticans, villi placentae immaturae et Doczesna martwicza,
  kosmki łożyska niedojrzałego i tkanki płodowe
   Decidua partim necrocitans Doczesna częściowo martwicza
   Decidua partim necroticans et suppurans Doczesna częściowo martwicza i
  ropiejąca
   Decidua purulenta Doczesna zropiała
   Decidua spongiosa et compacta Doczesna gąbczasta i zbita( zmienione ciążowo
  endometrium )
   Decidua spongiosa et compacta cum necrosi et villi choliales Doczesna
  gąbczasta i zbita oraz kosmki
   Decidua suppurans Doczesna ropiejąca
   Decidua vera haemorrhagica et villi Doczesna prawdziwa krwotoczna i kosmki
   Decidua vera necroticans sine villi Doczesna martwicza bez kosmków
   Decidua vera sine villi Doczesna prawdziwa bez kosmków
   Degeneratio hydropica villorum Degeneracja i obrzęko kosmków
   Dysgenesia Nieprawidłowy rozwój
   Dysplasia focalis grady levi. CIN-1. Dysplazja ogniskowa małego stopnia CIN-
  1
   Ectopia glandularis in statu epidermisationis colli uteri Ektopia
  gruczołowa w stanie epidermizacji szyjki macicy
   Electrocauterisatio ovarii sin Kauteryzacja jajnika lewego
   Emboliae neoplasmaticae vasorum Zatory nowotworowe w naczyniach.
   Endocervicitis Zapalenie śluzówki kanału szyjki macicy
   Endocervicitis chronica et endometrium in stadio proliferationis Przewlekłe
  zapalenie kanału szyjki i endometrium w fazie proliferacji
   Endocervicitis chronica hyperplastica Zapalenie przewlekłe śluzówki kanału
  szyjki z towarzyszącym rozrostem
   Endocervix sine laesionibus ?luzówka kanału szyjki bez zmian
   Endometriosis Endometrioza
   Endometritis acuta Ostre zapalenie błony śluzowej macicy
   Endometrium 5mm Jest tu podana grubość błony śluzowej jamy macicy
   Endometrium atrophicum Endometrium zanikowe.
   Endometrium dyshormonoticum stan nieprawidłowego (zaburzonego) wyglądu
  śluzówki jamy macicy, spowodowane zaburzeniami homonalnymi.
   Endometrium in stadio proliferationis Endometrium w stadium proliferacji (I
  faza cyklu trwa od zakończenia krwawienia do owulacji)
   Endometrium in stadio proliferationis tardae partim polyposum Endometrium w
  fazie proliferacji póĽnej, częściowo polipowate
   Endometrium in stadio recente secretionis Endometrium w fazie sekrecji
  wczesnej (faza sekrecji – poowulacyjna zwana wydzielniczą lub progesteronową)
   Endometrium in statu proliferationis Endometrium w stanie proliferacji
   Endometrium in stadio secretionis. Decidua. Villi placentae absunt .
  Endometrium w stadium sekrecji. (Endometrium w stadium oddzielania.)
  Doczesna. Brak kosmków łozyskowych
   Endometrium in stadio secretionis incipientis Endometrium w fazie
  zaczynającego się wydzielania
   Endometrium in tardo stadio secretionis sine villi Endometrium w stadium
  póĽnej sekrecji bez kosmków
   Endometrium secretans, endocervix partim in statu epidermisationis et
  epithelium planum normotypicum Endometrium wydzielające, śluzówka kanału
  szyjki, częściowo w stanie epidermizacji i nabłonek płaski normotypowy
   Epithelium planum normale Nabłonek wielowarstwowy płaski zwykłego wyglądu
   Epithelium planum normotypicum Nabłonek płaski zwykłego wyglądu
   Erosio Nadżerka
   Erosio colli uteri [/b] Nadżerka szyjki macicy
   Erosio glandularis colli uteri Nadżerka gruczołowa szyjki macicy
   Erosio glandularis in statu epidermisationis Nadżerka gruczołowa w fazie
  epidermizacji
   Erosio glandularis colli uteri in statu epidermistationis cum koilocytosi
  CIN 1, LG SIL. Nadżerka gruczołowa szyjki macicy w stanie epidermizacji z
  obecnością kilocytozy. CIN 1. LG SIL - to określenia dysplazji małego
  stopnia, która zazwyczaj towarzyszy zakażeniu wirusem HIV Koilocytoza - tu:
  wykładnik morfologiczny zakażenia wirusem HPV.
   Erosio papillaris in statu epidermisationis cum inflammations Nadżerka
  brodawkowata w fazie epidermizacji z zapaleniem
   Examinatio materiae totae Materiał przebadany w całości
   Exciso cystis endometrialis ad dextram Wycięcie torbieli endometrialnej po
  stronie prawej
   Exciso oviducti dex Usunięcie jajowodu prawego
   Excochleatio canalis colli et cavi uteri Wyłyżeczkowanie kanału szyjki i
  jamy macicy
   Excochleatio cavi uteri Wyłyżeczkowanie jamy macicy
   Fragmenta deciduae compac
  Edytor zaawansowany
  • 01.03.07, 20:26
   CIAG DALSZY niestety nie udalo sie w jednym poscie wkleic ;/

    Fragmenta deciduae compactae et spongiosae atquae villi Fragmenty doczesnej
   zbitej i gąbczastej a także kosmki
    Fragmenta deciduae et villi partim in statu necrosis Fragmenty doczesnej i
   kosmków częściowo zmienionych martwiczo
    Fragmente deciduae et villi partin in statu necrosis et suppurationis .
   Fragmenty doczesnej i kosmków częściowo w stanie martwicy i ropienia
    Fragmenta deciduae et villorum Fragmenty doczesnej i kosmki
    Fragmenta deciduae grouiditalis et ovi Fragmenty jaja płodowego
    Fragmenta deciduae in statu suppurationis Fragmenty doczesnej w stadium
   przekrwienia
    Fragmenta deciduae partim in statu necrosis incipien heamorrhagica et
   suppurationis Fragment doczesnej częściowo w stadium martwicy początkowo
   krwotocznej i ropiejącej
    Fragmenta deciduae sine contento trophoblasti Pozostałości doczesnej bez
   zawartości trofoblastu
    Fragmenta endocervicis Fragmenty śluzówki kanału
    Fragmenta endocervicis et endometrii Fragmenty śluzówki kanału szyjki i
   endometrium
    Fragmenta endometrii in proliferatione cum focis hyperplasia adenomatosa
   Fragmenty endometrium w (fazie) proliferacji z ogniskami rozrostu
   gruczolakowatego.
    Fragmenta endometrii in stadio secretonis Fragmenty endometrium w stanie
   wydzielania
    Fragmenta endometrii in statu secretionis Fragmenty endometrium w fazie
   sekrecji
    Fragmenta foetus Fragmenty płodu
    Fragmenta mucosae canalis colli uteri in statu inflammationis chronicae
   Fragmenty błony śluzowej kanału szyjki macicy w stanie przewlekłego zapalenia
    Fragmenta ovi cum oedemate stromae villorum et deciduitide incipiente
   Fragmenty jaja płodowego z obrzękiem zrębu kosmków i zaczynającym się
   zapaleniem w doczesnej.
    Fragmenta ovi et deciduae. Necrosis focalis et sup Fragmenty jaja i
   doczesnej. Miejscowo martwica i ropienie doczesnej
    Fragmenta ovi inveterati Stare fragmenty jaja płodowego
    Fragm. ovi partim in suppuratione Fragmenty jaja częściowo ropiejący
    Fragmenta parva deciduae compactae necroticantis et suppurantis Małe
   fragmenty doczesnej zbitej obumierającej i zropiałej
    Fragmenta parva endocervicis Małe fragmenty śluzówki kanału szyjki
    Fragmenta parva mucosae uteri, praecipue endocervix, cum metaplasia squamosa
   focalis, sine neoplasmate Małe fragmenty śluzówki macicy, przede wszystkim
   śluzówki kanału szyjki, z ogniskową przemianą płaskonabłonkową bez nowotworu
    Fragmenta parva sine laesionibus Fragmenty małe bez zmian
    Fragmenta placetae in statu inflammationis purulen Fragmenty łożyska w
   stadium stanu zapalnego ropnego. Reszta to pewien typ zwyrodnienia kosmków
    Fragmenta polyposa endometrii cum hyperplasia simplex typica atque fragmenta
   parva endocervicis normalia Polipowate fragmenty endometrium z rozrostem
   prostym bez atypii a także małe fragmenty zwykle wyglądającej śluzówki kanału
   szyjki
    Fragmenta polyposa endometrii in stadio secretionis Polipowate fragmenty
   endometrium w fazie wydzielania
    Fragmenta portionis viginalis colli uteri normalis et fragmenta endometrii in
   stadio secretionis ac fragmenta parva mucosae canalis cervicalis Fragmnenty
   części pochwowej szyjki macicy zwykłego wyglądu i fragmenty endometrium w fazie
   sekrecji oraz małe fragmenty śluzówki kanału szyjki
    Glandulae endometriales non nullae cum signis syndromatis Arias-Stellae
   Gruczoły błony śluzowej macicy nie dają objawów zespołu Arias-Stelli
    Granulatio Ziarninowanie
    Grav I, 10hbd, missed abortion ; villi placentae immaturae et decidua
   Poronienie zatrzymane w 10 tygodniu ciąży [/b]
    Graviditas ectopica Ciąża ekotopowa
    Graviditas obsoleta Ciąża obumarła
    Graviditas obsoleta vel residua post abortum Ciąża obumarła, pozostałości po
   poronieniu
    Haematosalphinx Krwiak jajowodu
    Haemorrhagiae disseminatae spatii intravillaris Wylewy krwi rozproszone
   przestrzeni międzykosmkowej.
    Hbd Tydzień ciąży
    Hyperaemia, haemorrhagiae et oedema villorum ac hyalinisatio multifocalis
   spati intervillaris placentae immaturae Przekrwienie, wylewy krwi i obrzęk
   kosmków oraz szliwienie wieloogniskowe przestrzeni międzykosmkowych
    Hyperaremia Przekrwienie
    Hyperkeratosis Nadmierne rogowacenie
    Hyperplasia acanthotica planoepithelii Rozrost akantotyczny płaskonabłonkowy
    Hyperplasia endometrii complex cum atypia Rozrost złożony ednometrium z
   obecnością atypii
    Hyperplasia endometrii simplex Rozrost gruczołowy endometrium prosty
    Hyperplasia endometrii glandularis cum atypia Rozrost gruczołowy endometrium
   z atypią
    Hyperplasia leiomyomatosa parietis corporis uteri. Rozrost mięśniakowaty
   ściany trzonu macicy.
    Hyperthrophia colli uteri. Erosio colli uteri. Ad abrasionem
   Przerost szyjki macicy. Nadżerka szyjki macicy. Do usunięcia.
    Hypoplasia Niedorozwój całego narządu ew. jego części
    Hypoplasia uteri Macica niedorozwinięta
    Hysteroscopia Histeroskopia
    Infarctus placentae. Structura histologica funiculi umbilicalis et membranae
   amnialis normalis
   Zawał łożyska. Struktura tkankowa pępowiny i błony owodni (pęcherz płodowy)
   prawidłowa.
    Infiltratio neoplasmatica tunicae serosae tumoris(M-72030) Naciek nowotworowy
   błony surowiczej guza.
    Inflammatio Zapalenie
    Inflammatio chronica Zapalenie przewlekłe
    Inflammatio chronica strmatis focalis Zapalenie przewlekłe zrębu ogniskowe
    Inflamatio mucosae colli chronica Zapalenie przewlekłe śluzówki kanału
    Koilocytosis focalis Koilocytoza ogniskowa(wykładnik cytologiczny zakażenia
   wirusem brodawczaka ludzkiego HPV)
    Laparoscopia Laparoskopia
    Leiomyomata Mięśniak
    Leiomyomata corporis uteri Mięśniaki trzonu macicy.
    Massae sanguineae et fragmenta deciduae sine villoris Skrzepy krwi i
   fragmenty doczesnej bez kosmków
    Metaplasia planoepithelialis endocervicalis Metaplazja płaskonabłonkowa
   kanału szyjki
    Metrorrhagia gr. magna. Krwawienie z jamy macicy dużego stopnia.
    Metrorrhagia perimenopausalis Nieprawidłowe krwawienie okołomenopuauzalne
    Metrorrhagiae Nieprawidłowe krwawienie maciczne Krwawienie z jamy macicy
    Missed abortion Poronienie zatrzymane
    Mola hydatidosa completa inveterata , fragmenta endocervicis normotypici et
   fragmenta endometrii in proliferatione. Zaśniad groniasty całkowity fragmenty
   sluzówki kanału szyjki i fragmenty endometrium wzrostowego
    Mucosa endocervicalis ?luzówka kanału szyjki
    Mucosa endicervicalis et endometrium proliferetionis ?luzówka kanału szyjki i
   endometrium w fazie proliferacji
    Mucosa endocervicalis et epithelium planum ?luzówka kanału szyjki i nabłonek
   płaski
    Mucosa colli uteri ?luzówka kanału szyjki
    Mucosa canalis cervicalis normalis ?luzówka kanału szyjkowego zwykłego
   wyglądu
    Mucus et fragmenta mucosae canalis cervicalis ?luz i fragmenty śluzówki
   kanału szyjki macicy
    Mucus et fragmenta parvissima endocervicis ?luz i drobniutkie fragmenty
   śluzówki kanału
    Myoma(ta) uteri Mięśniak(i) macicy
    Obsoleta Ciąża obumarła
    Occlusio partis interstitialis oviductus dextri Jajowód prawy niedrożny
    Oedema et haemorhagiae vilamentorum. Membranitis purulenta. Hyalinisatio
   deciduae basalis Obrzęk i wylewy krwi w obrębie kosmków. Zapalenie ropne
   pozałożyskowych błon płodowych. Szkliwienie doczesnej podstawnej.
   (Uwaga: Zapalenie ropne raczej wskazuje na zakażenie bakteryjne. Zakażenie
   wirusowe
   • 01.03.07, 20:27
    i jeszcze...

     Oedema substantiae gelatinosae funicil umbilisalis Obrzęk substancji
    galaretowatej pępowiny.
     Oligomenorrhoea Rzadkie krwawienia miesiączkowe
     Ovarium Jajnik
     Ovarium dextrum et salpinges sine laesionibus.Omentum sine laesionibus.
    Jajnik prawy i jajowody bez zmian. Sieć bez zmian.
     Ovum completum cum fetus genus masculari in autolisa et cum deciduitide
    chronica Jajo płodowe w całości, z płodem płci męskiej w autolizie i z
    przewlekłym zapaleniem doczesnej
     Ovum completum inveteratum cum contento fetus in autolysi Jajo płodowe
    zestarzałe z autolizą płodu
     Ovum immaturum Jajo niedojrzałe
     Partus prematurus Poród przedwczesny
     Patentia oviductus sinistri Lewy jajowód drożny
     Pelvis minoris Miednica mniejsza
     Placenta in stadio suppurationis focalis Łożysko w stadium ogniskowego
    ropienia
     Polipus fibrosoglandularis partim epidermisatus colli uteri Polip włóknisto-
    gruczołowy częściowo z przemianą płaskonabłonkową szyjki macicy. (Jest to opis
    zmiany łagodnej.)
     Polymenorrhoea Częste krwawienia miesiączkowe
     Polypi mucosi Polipy śluzowkowe.
     Polypi mucosi endocervicales et plypi endometrii Polipy śluzówki kanału
    szyjki oraz śluzówki jamy macicy
     Polypi parvi endometrii, cruores sanguninis Małe polipy endometrium, skrzepy
    krwi
     Polypus cervicalis erosivum Polip kanalu szyjki z nadżerką
     Polypus cervicis Polip szyjki macicy
     Polypus colli uteri Polip szyjki macicy
     Polypus fibroepithlialis et inflammatio chronica Polip włóknisto-nabłonkowy i
    zapalenie przewlekłe.
     Polypus glandularis cervicalis Polip gruczołowy kanału szyjki
     Polypus glandularis cervicalis cum erosione focali et cum inflammatione
    chronica partim exacerbata focali Polip gruczołowy szyjkowy z ogniskową
    nadżerką i z przewlekłym zapaleniem, częściowo zaostrzonym ogniskowo
     Polypus glandularis colli uteri et sanguis Polip gruczołowy szyjki macicy i
    krew.
     Polypus hyperplasticus parvus. Mały polip hyperplastyczny. (Zmiana łagodna,
    nienowotworowa.)
     Polypus mucosus papillaris et cysticus[/b] Polip śluzówkowy brodawkowaty i
    torbielowaty.
     Polypus parvus Polip mały
     Pseudocystis ovari Torbiel rzekoma jajnika
     Resectio partialis ovarii sinistri Pobranie fragmentu jajnika lewego
     Residua cum inflammatione leukocytaria et fragmenta ovi Pozostałości z
    zapaleniem leukocytarnym oraz fragmenty jaja plodowego
     Residua deciduae abscedens Resztki doczesnej ropiejące
     Residua deciduae compactae et spongiosae in statu inflammationis Pozostałości
    doczesnej zbitej i gąbczastej w stadium zapalenia
     Residua deciduae cum trophoblasti partim in suppuratione Resztki doczesnej z
    trofoblastem cześciowo ropiejące
     Residua deciduae et ovi Resztki doczesnej i jaja płodowego
     Residua deciduae at villi in lumine oviducti Doczesna resztki z kosmkami w
    świetle jajowodu
     Residua deciduae et villorum Pozostałości doczesnej i kosmków
     Residua deciduae et villorum inveterata Stare pozostałości doczesnej i
    kosmków
     Residua deciduae et villorum – suppuratio Resztki doczesnej i kosmków -
    zropiałe
     Residua deciduae et villorum - suppuratio - degeneratio hydropica villorum
    focale Zwyrodnienie wodniakowe kosmków.
     Residua deciduae inflammatae et necroticantis sine villoris Resztki doczesnej
    w stanie zapalenia i martwicy, bez kosmków
     Residua deciduae in statu inflamationis. Endometritis. Resztki doczesnej
    zmienionej zapalnie stan zapalny endometrium
     Residua deciduae in statu suppurationis villi chorionci Resztki doczesnej ze
    zropnieniem kosmówki
     Residua deciduae gravidorum cum trophoblasti Resztki (część) doczesnej
    ciążowej i trofoblastu.
     Residua ovi et embryo Resztki jaja płodowego i embrionu
     Residua ovi inveterata hbd<10 Resztki jaja płodowego poronionego poniżej 10
    tygodnia poronienie nawracajace
     Residua ovi inveterata in suppuratione Hbd < 10 Zastarzałe resztki jaja
    płodowego wiek poniżej 10 tyg
     Residua placentae Resztki łożyska
     Residua placentae (decidua et villi) Pozostałości łożyska (doczesnej i
    kosmków)
     Residua placentae recentis necroticantis et suppurantis Resztki łożyska ze
    zmianami martwicznymi i przekrwione
     Residua placentaria Resztki łożyska
     Residua post abortum Resztki po poronieniu lub poronienie niezupełne
     Residua post abortum. Decidua compacta Resztki (pozostałości)po poronieniu.
    Doczesna związana (spojona)
     Sactosalpinx dex Wodniak jajowodu prawego
     Sanguis Krew
     Septa Przegroda
     Shock Wstrząs
     Signa infectio HPV Wykładniki morfologiczne infekcji HPV
     Status normalis Stan normalny
     Sterilitas primaria Niepłodność pierwotna
     Sterilitas secundaria Niepłodność wtórna
     Steroid cell tumor ovarii sin(M-8670/0) Guz z komórek produkujacych hormony
    steroidowe jajnika lewego.
     Susp.quo ad abortus completus grav.recens. Podejrzenie w kierunku poronienia
    całkowitego ciąży wczesnej
     Tela mucosa colli et canalis colli uteri sine laesionibus et cruores Tkanka
    śluzówki szyjki i kanału szyjki macicy bez zmian oraz skrzepy (krwi)
     Transformatio decidualis mucosae uteri in statu necrobiosis focalis Błona
    śluzowa macicy przekształcona w doczesną z ogniskiem martwicy
     Tuba uterina Jajowód (także salpinx)
     Uterus Macica (także hystera)
     Uterus arcuatus Macica siodełkowata – łukowata
     Uterus bicornis Macica dwurożna (unicollis – jednoszyjkowa lub bicollis –
    dwuszyjkowa)
     Uterus bicornis cum cornu rudimentario Macica dwurożna z rogiem szczątkowym
     Uterus biforis Macica dwuujściowa
     Uterus didelphys Macica podwójna, każda z oddzielną pochwą
     Uterus duplex Macica podwójna
     Uterus fetalis Macica płodowa
     Uterus infantilis Macica dziecięca
     Uterus rudimentarius Macica szczątkowa
     Uterus septus Macica przegrodzona
     Uterus subseptus Macica częściowo przegrodzona
     Uterus unicornis Macica jednorożna
     Villi chorionici absunt Kosmki nieobecne
     Villi non reperti Kosmków nie znaleziono
     Villi placentae et decidua in statu necrobiosis Kosmki łozyska i doczesna w
    stanie obumierania
     Villi placentae fragmenta membranes Kosmki łożyska, fragmenty błon
    (płodowych), pozostałości doczesnej.
     I-II Villi chorionici cum focis proliferationis trophoblasticae, fragmenta
    membranorum foetalium, fragmenta parva deciduae opis kosmówki i jaja płodowego
     I Graviditas Ciąża pierwsza (I)
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.