Dodaj do ulubionych

Łacina po raz enty - wszystko w jednym poście!!!

01.03.07, 20:23
 Abortus completus Poronienie zupełne
 Abortus habitualis Poronienie nawykowe
 Abortus imminens Poronienie zagrażające/nieuchronne
 Abortus imminens deinde in tractu Poronienie zagrażające/nieuchronne (które
przeszło) w trakcie
 Abortus imminens in tractu vertens Poronienie zagrażające, które przeszło w
poronienie w trakcie
 Abortus incompletus Poronienie niezupełne
 Abortus in tractu Poronienie w toku
 Abortus spontaneous Poronienie samoistne
 Abrasio cavi uteri Abrazja jamy macicy (wyłyżeczkowanie)
 Adenocarcinoma in polipo cervicale Rak gruczołowy w polipie kanału szyjki
 Agenesia Brak rozwoju
 Anemia secun Anemia wtórna (niedokrwienie)
 Aplasia Brak narządu ew. jego części
 Appendicitis chronica Przewlekłe zapalenie wyrostka robaczkowego
 Biopsio endometrii Biopsja endometrium
 Biopsjo Biopsja
 Cervical deficiency Niewydolność cieśniowo - szyjkowa
 Cervicitis Zapalenie śluzówki kanału szyjki
 Cervicitis chronica Przewlekłe zapalenie szyjki
 Cervicis chronica non magni gradus Zapalenie przewlekłe śluzówki kanału
stopnia niedużego
 Coagula crenta, fragmenta epitheli endometrialis Skrzepy krwi, fragmenty
nabłonka śluzówki jamy macicy.
 Coagula cruenta, fragmenta parva endometrii in stadio proliferationis
Skrzepy krwi, małe fragmenty endometrium w fazie proliferacji
 Coagula cruenta, mucus, fragmenta endocervicis normotypici Skrzepy krwi,
śluz, normotypowe (zwykle wyglądające) fragmenty śluzówki kanału szyjki
macicy
 Coagula sanguinea et fragmenta deciduae Skrzepy krwiste i fragmenty
doczesnej
 Cruores sanguninis Skrzepy krwi
 Cystes folliculares multate ovarii Torbiele pęcherzykowe liczne jajnika
 Cystis Torbiel
 Cystis endometriodalis ovarii sinistri Torbiel endometrioalna jajnika
lewego
 Cystis mucinosa Torbiel śluzowa
 Cystis ovarii dex Torbier jajnika prawego
 Cystis picea ovarii sin Torbiel czekoladowa jajnika lewego
 Cystis serosa Torbier surowicza
 Cystis serosa cum haemorrhagis Torbiel surowicza z miejscowym ogniskiem
krwotocznym
 Cystis simplex Torbiel prosta
 Decidua compacta et elementa trophoblastii Doczesna zbita i fragmenty
trofoblastu
 Decidua compacta in statu inflammationis et cruores sanquinis Doczesna
zwarta w stanie zapalenia i skrzepy krwi
 Decidua et endometrium hypersecretivum. Villi chorionici absunt. Doczesna i
endometrium ze zwiększonym wydzielaniem. Kosmki nieobecne.
 Decidua et ovum partim necroticans et suppurans Doczesna i jajo (płodowe)
ropne i martwicze
 Decidua et placenta partim cecrocitans Doczesna i łożysko częściowo
obumarłe
 Decidua et villi cum degeneratione hydrophica Doczesna i kosmki ze zmianami
zwyrodnieniowymi
 Decidua et villi in statu suppurationis et degenerationis Doczesna i kosmki
w stanie ropienia i degeneracji
 Decidua et villi placentaress Doczesna i kosmki łożyska
 Decidua inflammatoria et willi Zapalenie kosmków i doczesnej
 Decidua necrotican cum inflammentione purulenta Doczesna martwicza z
zapaleniem ropnym
 Decidua necroticans, villi placentae immaturae et Doczesna martwicza,
kosmki łożyska niedojrzałego i tkanki płodowe
 Decidua partim necrocitans Doczesna częściowo martwicza
 Decidua partim necroticans et suppurans Doczesna częściowo martwicza i
ropiejąca
 Decidua purulenta Doczesna zropiała
 Decidua spongiosa et compacta Doczesna gąbczasta i zbita( zmienione ciążowo
endometrium )
 Decidua spongiosa et compacta cum necrosi et villi choliales Doczesna
gąbczasta i zbita oraz kosmki
 Decidua suppurans Doczesna ropiejąca
 Decidua vera haemorrhagica et villi Doczesna prawdziwa krwotoczna i kosmki
 Decidua vera necroticans sine villi Doczesna martwicza bez kosmków
 Decidua vera sine villi Doczesna prawdziwa bez kosmków
 Degeneratio hydropica villorum Degeneracja i obrzęko kosmków
 Dysgenesia Nieprawidłowy rozwój
 Dysplasia focalis grady levi. CIN-1. Dysplazja ogniskowa małego stopnia CIN-
1
 Ectopia glandularis in statu epidermisationis colli uteri Ektopia
gruczołowa w stanie epidermizacji szyjki macicy
 Electrocauterisatio ovarii sin Kauteryzacja jajnika lewego
 Emboliae neoplasmaticae vasorum Zatory nowotworowe w naczyniach.
 Endocervicitis Zapalenie śluzówki kanału szyjki macicy
 Endocervicitis chronica et endometrium in stadio proliferationis Przewlekłe
zapalenie kanału szyjki i endometrium w fazie proliferacji
 Endocervicitis chronica hyperplastica Zapalenie przewlekłe śluzówki kanału
szyjki z towarzyszącym rozrostem
 Endocervix sine laesionibus ?luzówka kanału szyjki bez zmian
 Endometriosis Endometrioza
 Endometritis acuta Ostre zapalenie błony śluzowej macicy
 Endometrium 5mm Jest tu podana grubość błony śluzowej jamy macicy
 Endometrium atrophicum Endometrium zanikowe.
 Endometrium dyshormonoticum stan nieprawidłowego (zaburzonego) wyglądu
śluzówki jamy macicy, spowodowane zaburzeniami homonalnymi.
 Endometrium in stadio proliferationis Endometrium w stadium proliferacji (I
faza cyklu trwa od zakończenia krwawienia do owulacji)
 Endometrium in stadio proliferationis tardae partim polyposum Endometrium w
fazie proliferacji póĽnej, częściowo polipowate
 Endometrium in stadio recente secretionis Endometrium w fazie sekrecji
wczesnej (faza sekrecji – poowulacyjna zwana wydzielniczą lub progesteronową)
 Endometrium in statu proliferationis Endometrium w stanie proliferacji
 Endometrium in stadio secretionis. Decidua. Villi placentae absunt .
Endometrium w stadium sekrecji. (Endometrium w stadium oddzielania.)
Doczesna. Brak kosmków łozyskowych
 Endometrium in stadio secretionis incipientis Endometrium w fazie
zaczynającego się wydzielania
 Endometrium in tardo stadio secretionis sine villi Endometrium w stadium
póĽnej sekrecji bez kosmków
 Endometrium secretans, endocervix partim in statu epidermisationis et
epithelium planum normotypicum Endometrium wydzielające, śluzówka kanału
szyjki, częściowo w stanie epidermizacji i nabłonek płaski normotypowy
 Epithelium planum normale Nabłonek wielowarstwowy płaski zwykłego wyglądu
 Epithelium planum normotypicum Nabłonek płaski zwykłego wyglądu
 Erosio Nadżerka
 Erosio colli uteri [/b] Nadżerka szyjki macicy
 Erosio glandularis colli uteri Nadżerka gruczołowa szyjki macicy
 Erosio glandularis in statu epidermisationis Nadżerka gruczołowa w fazie
epidermizacji
 Erosio glandularis colli uteri in statu epidermistationis cum koilocytosi
CIN 1, LG SIL. Nadżerka gruczołowa szyjki macicy w stanie epidermizacji z
obecnością kilocytozy. CIN 1. LG SIL - to określenia dysplazji małego
stopnia, która zazwyczaj towarzyszy zakażeniu wirusem HIV Koilocytoza - tu:
wykładnik morfologiczny zakażenia wirusem HPV.
 Erosio papillaris in statu epidermisationis cum inflammations Nadżerka
brodawkowata w fazie epidermizacji z zapaleniem
 Examinatio materiae totae Materiał przebadany w całości
 Exciso cystis endometrialis ad dextram Wycięcie torbieli endometrialnej po
stronie prawej
 Exciso oviducti dex Usunięcie jajowodu prawego
 Excochleatio canalis colli et cavi uteri Wyłyżeczkowanie kanału szyjki i
jamy macicy
 Excochleatio cavi uteri Wyłyżeczkowanie jamy macicy
 Fragmenta deciduae compac
Edytor zaawansowany
 • kacha95 01.03.07, 20:26
  CIAG DALSZY niestety nie udalo sie w jednym poscie wkleic ;/

   Fragmenta deciduae compactae et spongiosae atquae villi Fragmenty doczesnej
  zbitej i gąbczastej a także kosmki
   Fragmenta deciduae et villi partim in statu necrosis Fragmenty doczesnej i
  kosmków częściowo zmienionych martwiczo
   Fragmente deciduae et villi partin in statu necrosis et suppurationis .
  Fragmenty doczesnej i kosmków częściowo w stanie martwicy i ropienia
   Fragmenta deciduae et villorum Fragmenty doczesnej i kosmki
   Fragmenta deciduae grouiditalis et ovi Fragmenty jaja płodowego
   Fragmenta deciduae in statu suppurationis Fragmenty doczesnej w stadium
  przekrwienia
   Fragmenta deciduae partim in statu necrosis incipien heamorrhagica et
  suppurationis Fragment doczesnej częściowo w stadium martwicy początkowo
  krwotocznej i ropiejącej
   Fragmenta deciduae sine contento trophoblasti Pozostałości doczesnej bez
  zawartości trofoblastu
   Fragmenta endocervicis Fragmenty śluzówki kanału
   Fragmenta endocervicis et endometrii Fragmenty śluzówki kanału szyjki i
  endometrium
   Fragmenta endometrii in proliferatione cum focis hyperplasia adenomatosa
  Fragmenty endometrium w (fazie) proliferacji z ogniskami rozrostu
  gruczolakowatego.
   Fragmenta endometrii in stadio secretonis Fragmenty endometrium w stanie
  wydzielania
   Fragmenta endometrii in statu secretionis Fragmenty endometrium w fazie
  sekrecji
   Fragmenta foetus Fragmenty płodu
   Fragmenta mucosae canalis colli uteri in statu inflammationis chronicae
  Fragmenty błony śluzowej kanału szyjki macicy w stanie przewlekłego zapalenia
   Fragmenta ovi cum oedemate stromae villorum et deciduitide incipiente
  Fragmenty jaja płodowego z obrzękiem zrębu kosmków i zaczynającym się
  zapaleniem w doczesnej.
   Fragmenta ovi et deciduae. Necrosis focalis et sup Fragmenty jaja i
  doczesnej. Miejscowo martwica i ropienie doczesnej
   Fragmenta ovi inveterati Stare fragmenty jaja płodowego
   Fragm. ovi partim in suppuratione Fragmenty jaja częściowo ropiejący
   Fragmenta parva deciduae compactae necroticantis et suppurantis Małe
  fragmenty doczesnej zbitej obumierającej i zropiałej
   Fragmenta parva endocervicis Małe fragmenty śluzówki kanału szyjki
   Fragmenta parva mucosae uteri, praecipue endocervix, cum metaplasia squamosa
  focalis, sine neoplasmate Małe fragmenty śluzówki macicy, przede wszystkim
  śluzówki kanału szyjki, z ogniskową przemianą płaskonabłonkową bez nowotworu
   Fragmenta parva sine laesionibus Fragmenty małe bez zmian
   Fragmenta placetae in statu inflammationis purulen Fragmenty łożyska w
  stadium stanu zapalnego ropnego. Reszta to pewien typ zwyrodnienia kosmków
   Fragmenta polyposa endometrii cum hyperplasia simplex typica atque fragmenta
  parva endocervicis normalia Polipowate fragmenty endometrium z rozrostem
  prostym bez atypii a także małe fragmenty zwykle wyglądającej śluzówki kanału
  szyjki
   Fragmenta polyposa endometrii in stadio secretionis Polipowate fragmenty
  endometrium w fazie wydzielania
   Fragmenta portionis viginalis colli uteri normalis et fragmenta endometrii in
  stadio secretionis ac fragmenta parva mucosae canalis cervicalis Fragmnenty
  części pochwowej szyjki macicy zwykłego wyglądu i fragmenty endometrium w fazie
  sekrecji oraz małe fragmenty śluzówki kanału szyjki
   Glandulae endometriales non nullae cum signis syndromatis Arias-Stellae
  Gruczoły błony śluzowej macicy nie dają objawów zespołu Arias-Stelli
   Granulatio Ziarninowanie
   Grav I, 10hbd, missed abortion ; villi placentae immaturae et decidua
  Poronienie zatrzymane w 10 tygodniu ciąży [/b]
   Graviditas ectopica Ciąża ekotopowa
   Graviditas obsoleta Ciąża obumarła
   Graviditas obsoleta vel residua post abortum Ciąża obumarła, pozostałości po
  poronieniu
   Haematosalphinx Krwiak jajowodu
   Haemorrhagiae disseminatae spatii intravillaris Wylewy krwi rozproszone
  przestrzeni międzykosmkowej.
   Hbd Tydzień ciąży
   Hyperaemia, haemorrhagiae et oedema villorum ac hyalinisatio multifocalis
  spati intervillaris placentae immaturae Przekrwienie, wylewy krwi i obrzęk
  kosmków oraz szliwienie wieloogniskowe przestrzeni międzykosmkowych
   Hyperaremia Przekrwienie
   Hyperkeratosis Nadmierne rogowacenie
   Hyperplasia acanthotica planoepithelii Rozrost akantotyczny płaskonabłonkowy
   Hyperplasia endometrii complex cum atypia Rozrost złożony ednometrium z
  obecnością atypii
   Hyperplasia endometrii simplex Rozrost gruczołowy endometrium prosty
   Hyperplasia endometrii glandularis cum atypia Rozrost gruczołowy endometrium
  z atypią
   Hyperplasia leiomyomatosa parietis corporis uteri. Rozrost mięśniakowaty
  ściany trzonu macicy.
   Hyperthrophia colli uteri. Erosio colli uteri. Ad abrasionem
  Przerost szyjki macicy. Nadżerka szyjki macicy. Do usunięcia.
   Hypoplasia Niedorozwój całego narządu ew. jego części
   Hypoplasia uteri Macica niedorozwinięta
   Hysteroscopia Histeroskopia
   Infarctus placentae. Structura histologica funiculi umbilicalis et membranae
  amnialis normalis
  Zawał łożyska. Struktura tkankowa pępowiny i błony owodni (pęcherz płodowy)
  prawidłowa.
   Infiltratio neoplasmatica tunicae serosae tumoris(M-72030) Naciek nowotworowy
  błony surowiczej guza.
   Inflammatio Zapalenie
   Inflammatio chronica Zapalenie przewlekłe
   Inflammatio chronica strmatis focalis Zapalenie przewlekłe zrębu ogniskowe
   Inflamatio mucosae colli chronica Zapalenie przewlekłe śluzówki kanału
   Koilocytosis focalis Koilocytoza ogniskowa(wykładnik cytologiczny zakażenia
  wirusem brodawczaka ludzkiego HPV)
   Laparoscopia Laparoskopia
   Leiomyomata Mięśniak
   Leiomyomata corporis uteri Mięśniaki trzonu macicy.
   Massae sanguineae et fragmenta deciduae sine villoris Skrzepy krwi i
  fragmenty doczesnej bez kosmków
   Metaplasia planoepithelialis endocervicalis Metaplazja płaskonabłonkowa
  kanału szyjki
   Metrorrhagia gr. magna. Krwawienie z jamy macicy dużego stopnia.
   Metrorrhagia perimenopausalis Nieprawidłowe krwawienie okołomenopuauzalne
   Metrorrhagiae Nieprawidłowe krwawienie maciczne Krwawienie z jamy macicy
   Missed abortion Poronienie zatrzymane
   Mola hydatidosa completa inveterata , fragmenta endocervicis normotypici et
  fragmenta endometrii in proliferatione. Zaśniad groniasty całkowity fragmenty
  sluzówki kanału szyjki i fragmenty endometrium wzrostowego
   Mucosa endocervicalis ?luzówka kanału szyjki
   Mucosa endicervicalis et endometrium proliferetionis ?luzówka kanału szyjki i
  endometrium w fazie proliferacji
   Mucosa endocervicalis et epithelium planum ?luzówka kanału szyjki i nabłonek
  płaski
   Mucosa colli uteri ?luzówka kanału szyjki
   Mucosa canalis cervicalis normalis ?luzówka kanału szyjkowego zwykłego
  wyglądu
   Mucus et fragmenta mucosae canalis cervicalis ?luz i fragmenty śluzówki
  kanału szyjki macicy
   Mucus et fragmenta parvissima endocervicis ?luz i drobniutkie fragmenty
  śluzówki kanału
   Myoma(ta) uteri Mięśniak(i) macicy
   Obsoleta Ciąża obumarła
   Occlusio partis interstitialis oviductus dextri Jajowód prawy niedrożny
   Oedema et haemorhagiae vilamentorum. Membranitis purulenta. Hyalinisatio
  deciduae basalis Obrzęk i wylewy krwi w obrębie kosmków. Zapalenie ropne
  pozałożyskowych błon płodowych. Szkliwienie doczesnej podstawnej.
  (Uwaga: Zapalenie ropne raczej wskazuje na zakażenie bakteryjne. Zakażenie
  wirusowe
 • kacha95 01.03.07, 20:27
  i jeszcze...

   Oedema substantiae gelatinosae funicil umbilisalis Obrzęk substancji
  galaretowatej pępowiny.
   Oligomenorrhoea Rzadkie krwawienia miesiączkowe
   Ovarium Jajnik
   Ovarium dextrum et salpinges sine laesionibus.Omentum sine laesionibus.
  Jajnik prawy i jajowody bez zmian. Sieć bez zmian.
   Ovum completum cum fetus genus masculari in autolisa et cum deciduitide
  chronica Jajo płodowe w całości, z płodem płci męskiej w autolizie i z
  przewlekłym zapaleniem doczesnej
   Ovum completum inveteratum cum contento fetus in autolysi Jajo płodowe
  zestarzałe z autolizą płodu
   Ovum immaturum Jajo niedojrzałe
   Partus prematurus Poród przedwczesny
   Patentia oviductus sinistri Lewy jajowód drożny
   Pelvis minoris Miednica mniejsza
   Placenta in stadio suppurationis focalis Łożysko w stadium ogniskowego
  ropienia
   Polipus fibrosoglandularis partim epidermisatus colli uteri Polip włóknisto-
  gruczołowy częściowo z przemianą płaskonabłonkową szyjki macicy. (Jest to opis
  zmiany łagodnej.)
   Polymenorrhoea Częste krwawienia miesiączkowe
   Polypi mucosi Polipy śluzowkowe.
   Polypi mucosi endocervicales et plypi endometrii Polipy śluzówki kanału
  szyjki oraz śluzówki jamy macicy
   Polypi parvi endometrii, cruores sanguninis Małe polipy endometrium, skrzepy
  krwi
   Polypus cervicalis erosivum Polip kanalu szyjki z nadżerką
   Polypus cervicis Polip szyjki macicy
   Polypus colli uteri Polip szyjki macicy
   Polypus fibroepithlialis et inflammatio chronica Polip włóknisto-nabłonkowy i
  zapalenie przewlekłe.
   Polypus glandularis cervicalis Polip gruczołowy kanału szyjki
   Polypus glandularis cervicalis cum erosione focali et cum inflammatione
  chronica partim exacerbata focali Polip gruczołowy szyjkowy z ogniskową
  nadżerką i z przewlekłym zapaleniem, częściowo zaostrzonym ogniskowo
   Polypus glandularis colli uteri et sanguis Polip gruczołowy szyjki macicy i
  krew.
   Polypus hyperplasticus parvus. Mały polip hyperplastyczny. (Zmiana łagodna,
  nienowotworowa.)
   Polypus mucosus papillaris et cysticus[/b] Polip śluzówkowy brodawkowaty i
  torbielowaty.
   Polypus parvus Polip mały
   Pseudocystis ovari Torbiel rzekoma jajnika
   Resectio partialis ovarii sinistri Pobranie fragmentu jajnika lewego
   Residua cum inflammatione leukocytaria et fragmenta ovi Pozostałości z
  zapaleniem leukocytarnym oraz fragmenty jaja plodowego
   Residua deciduae abscedens Resztki doczesnej ropiejące
   Residua deciduae compactae et spongiosae in statu inflammationis Pozostałości
  doczesnej zbitej i gąbczastej w stadium zapalenia
   Residua deciduae cum trophoblasti partim in suppuratione Resztki doczesnej z
  trofoblastem cześciowo ropiejące
   Residua deciduae et ovi Resztki doczesnej i jaja płodowego
   Residua deciduae at villi in lumine oviducti Doczesna resztki z kosmkami w
  świetle jajowodu
   Residua deciduae et villorum Pozostałości doczesnej i kosmków
   Residua deciduae et villorum inveterata Stare pozostałości doczesnej i
  kosmków
   Residua deciduae et villorum – suppuratio Resztki doczesnej i kosmków -
  zropiałe
   Residua deciduae et villorum - suppuratio - degeneratio hydropica villorum
  focale Zwyrodnienie wodniakowe kosmków.
   Residua deciduae inflammatae et necroticantis sine villoris Resztki doczesnej
  w stanie zapalenia i martwicy, bez kosmków
   Residua deciduae in statu inflamationis. Endometritis. Resztki doczesnej
  zmienionej zapalnie stan zapalny endometrium
   Residua deciduae in statu suppurationis villi chorionci Resztki doczesnej ze
  zropnieniem kosmówki
   Residua deciduae gravidorum cum trophoblasti Resztki (część) doczesnej
  ciążowej i trofoblastu.
   Residua ovi et embryo Resztki jaja płodowego i embrionu
   Residua ovi inveterata hbd<10 Resztki jaja płodowego poronionego poniżej 10
  tygodnia poronienie nawracajace
   Residua ovi inveterata in suppuratione Hbd < 10 Zastarzałe resztki jaja
  płodowego wiek poniżej 10 tyg
   Residua placentae Resztki łożyska
   Residua placentae (decidua et villi) Pozostałości łożyska (doczesnej i
  kosmków)
   Residua placentae recentis necroticantis et suppurantis Resztki łożyska ze
  zmianami martwicznymi i przekrwione
   Residua placentaria Resztki łożyska
   Residua post abortum Resztki po poronieniu lub poronienie niezupełne
   Residua post abortum. Decidua compacta Resztki (pozostałości)po poronieniu.
  Doczesna związana (spojona)
   Sactosalpinx dex Wodniak jajowodu prawego
   Sanguis Krew
   Septa Przegroda
   Shock Wstrząs
   Signa infectio HPV Wykładniki morfologiczne infekcji HPV
   Status normalis Stan normalny
   Sterilitas primaria Niepłodność pierwotna
   Sterilitas secundaria Niepłodność wtórna
   Steroid cell tumor ovarii sin(M-8670/0) Guz z komórek produkujacych hormony
  steroidowe jajnika lewego.
   Susp.quo ad abortus completus grav.recens. Podejrzenie w kierunku poronienia
  całkowitego ciąży wczesnej
   Tela mucosa colli et canalis colli uteri sine laesionibus et cruores Tkanka
  śluzówki szyjki i kanału szyjki macicy bez zmian oraz skrzepy (krwi)
   Transformatio decidualis mucosae uteri in statu necrobiosis focalis Błona
  śluzowa macicy przekształcona w doczesną z ogniskiem martwicy
   Tuba uterina Jajowód (także salpinx)
   Uterus Macica (także hystera)
   Uterus arcuatus Macica siodełkowata – łukowata
   Uterus bicornis Macica dwurożna (unicollis – jednoszyjkowa lub bicollis –
  dwuszyjkowa)
   Uterus bicornis cum cornu rudimentario Macica dwurożna z rogiem szczątkowym
   Uterus biforis Macica dwuujściowa
   Uterus didelphys Macica podwójna, każda z oddzielną pochwą
   Uterus duplex Macica podwójna
   Uterus fetalis Macica płodowa
   Uterus infantilis Macica dziecięca
   Uterus rudimentarius Macica szczątkowa
   Uterus septus Macica przegrodzona
   Uterus subseptus Macica częściowo przegrodzona
   Uterus unicornis Macica jednorożna
   Villi chorionici absunt Kosmki nieobecne
   Villi non reperti Kosmków nie znaleziono
   Villi placentae et decidua in statu necrobiosis Kosmki łozyska i doczesna w
  stanie obumierania
   Villi placentae fragmenta membranes Kosmki łożyska, fragmenty błon
  (płodowych), pozostałości doczesnej.
   I-II Villi chorionici cum focis proliferationis trophoblasticae, fragmenta
  membranorum foetalium, fragmenta parva deciduae opis kosmówki i jaja płodowego
   I Graviditas Ciąża pierwsza (I)

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.