Dodaj do ulubionych

Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości

IP: *.stk.vectranet.pl 10.12.07, 19:30
Prezydent Małgorzata Mańka–Szulik odebrała w Warszawie wyróżnienie
dla Zabrza, przyznane w prestiżowym konkursie "Samorząd Przyjazny
Przedsiębiorczości". Konkurs organizowany jest pod patronatem
Ministerstwa Budownictwa i Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych. Do tegorocznej edycji zgłosiło się około 150 gmin.
Zabrze w konkursie wystartowało po raz pierwszy. Laureaci
konkursów "Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości" znajdą się w
Księdze Polskiego Budownictwa i Ofert Inwestycyjnych. Takie
wydawnictwo to istotne narzędzie marketingowe, pozwalające Gminom na
przedstawienie swych atutów, istotnych z punktu widzenia
potencjalnego inwestora, a inwestorom wybór najciekawszych miejsc.
Zdobyty w konkursie laur jest najlepszą rekomendacją dla
nagrodzonych, promuje te gminy, które swoją polityką lokalną
zachęcają firmy do inwestowania na ich terenie.
Zabrze profituje dzięki korzystnemu położeniu w pobliżu planowanego
skrzyżowania autostrad A1 i A4 , połączeniu z Drogową Trasą
Średnicową. Atrakcyjnie są też tereny gminne przeznaczone pod
inwestycje położone w obrębie miasta (ok.650 ha mogą być
przeznaczone pod produkcję przemysłową, usługi, handel, budownictwo
mieszkaniowe.). Miasto aktywnie wspiera małe i średnie
przedsiębiorstwa, oferując poręczenia kredytowe na tworzenie nowych
i utrzymanie istniejących miejsc pracy, a także zwolnienia z podatku
od nieruchomości dla podmiotów tworzących nowe miejsca pracy.
Źródło UM Zabrze

Wydało mnie się to podejrzane więc zacząłem szperać w necie.
Jest mase organizacji które za odpowiednią wplatę wydają różnego
rodzaju certyfikaty.
Informacje na ten temat można znależć na stronie
www.samorzady.org.pl/. Konkurs jest organizowany przez Związek
Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Europę 2000 Consulting sp.
zo.o./firma ktora utrzymuje się z nadawania nagród./.
Edytor zaawansowany
 • Gość: chłechłe IP: *.stk.vectranet.pl 10.12.07, 19:46
  W uzupełnieniu dodaję opis wręczenia wyróżnien.


  Wielka Gala Samorządu i Biznesu
  II edycja Konkursu "Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości"

  23 listopada rozstrzygnięta została II Edycja Konkursu "Samorząd
  Przyjazny Przedsiębiorczości" .Konkurs jest organizowany przez
  Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Europę 2000 Consulting.
  Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w Hotelu Gromada w
  Warszawie, podczas Wielkiej Gali Samorządu i Biznesu. W II edycji
  konkursu tak jak i w pierwszej udział wzięły najlepsze samorządy z
  całego kraju. Doskonałe przygotowanie i bardzo dobra oferta
  inwestycyjna spowodowały, że obrady trwały długo ,a wybór był
  niezwykle trudny przyznają członkowie Kapituły, oceniającej gminy
  ubiegające się o tytuł "Samorządu Przyjaznego Przedsiębiorczości
  2007".
  Celem Konkursu jest wyłonienie samorządów , które poprzez
  ponadprzeciętny, godny naśladowania poziom, stwarzają najlepsze
  warunki do lokowania inwestycji na ich terenie. Chcemy i taka jest
  misja Konkursu promować najlepsze gminy z całej Polski. Ocenić i
  docenić działania samorządu lokalnego, jego pracę na rzecz sprawnego
  funkcjonowania w realiach ekonomicznych Unii Europejskiej,
  zaangażowanie w rozwój gospodarczy własnego regionu ,tworzenie
  nowych miejsc pracy . przestrzeganie zasad etyki w kontaktach z
  inwestorami. Ważne są ulgi sprzyjające inwestorom oraz posiadane
  certyfikaty, nagrody i wyróżnienia.
  Wielka Gala Samorządu i Biznesu na której bawiło się ponad 450 osób
  była przedsięwzięciem niezwykle uroczystym. Oprócz przedstawicieli
  laureatów swoją obecnością zaszczycili nas ludzie świata polityki i
  biznesu. W tym roku organizatorzy postanowili po raz pierwszy
  zintegrować laureatów Konkursu "Samorząd Przyjazny
  Przedsiębiorczości" i laureatów Konkursu "Orły Polskiego
  Budownictwa" mając na uwadze zainteresowanie jednych i drugich
  możliwościami współpracy inwestycyjnej i wykonawczej.
  Dwugodzinną część oficjalną podczas której wręczono zwycięzcom
  złote ,srebrne i brązowe statuetki w poszczególnych kategoriach, a
  także dyplomy dla wyróżnionych uczestników poprowadzili Agata
  Młynarska i Zygmunt Chajzer. Nie zabrakło grona przedstawicieli
  prasy lokalnej i ogólnopolskiej, korespondentów radiowych i
  telewizji. Dzięki nim informacje o uroczystości, jak i o wynikach
  konkursu, będzie można śledzić praktycznie wszędzie.
  Po części oficjalnej rozpoczął się uroczysty bal, podczas którego
  przeprowadzono aukcję charytatywną. Dochód zostanie przeznaczony dla
  potrzebujących dzieci. Pomysł spotkania na jednym balu najlepszych
  samorządów i najlepszych firm branży budowlanej okazał się jak
  najbardziej trafny. Była to doskonała okazja do wielu nieformalnych
  rozmów w luźnej sprzyjającej atmosferze. Uroczystość zakończyła się
  ok. godz. 3.00.

  Może Panowie Radni zapytają się ile miasto musiało zapłacić za
  splendory dla Pani Prezydent.

  Uzasadnienie przygotował UM Zabrze, tak więc nie jest to tekst
  pochodzący od organizatorów /dobre, "dostaniesz medal ale sam musisz
  sobie napisać uzasadnienie"/.
  Przeglądnąłem oferty w Księdze Polskiego Budownictwa i Ofert
  Inwestycyjnych ale brak jest tam Zabrza. A więc znajdzie się czy nie?
  Znajduja się tam te same cztery miejscowosci co w poprzednim roku.
  Oferty te przypominają notki encyklopedyczne. A wiec moim zdaniem
  totalna chała.
  Brak regulaminów konkursu za rok 2007 i poprzednie. Ale jest już
  regulamin na 2008 rok. I teraz uwaga, wklejam interesujacy tekst
  § VII. Kryteria oceny

  1. Ocenie podlega dynamika rozwoju gminy w latach 2005-2006,oraz
  zaangażowanie samorządów w działania ułatwiające inwestowanie na ich
  terenie zarówno polskim jak i zagranicznym firmom , przyczyniając
  się do zmniejszenia bezrobocia i poprawy jakości życia mieszkańców.
  2. Ocenie podlegają:
  a) Działania przystosowujące gminę do warunków, obowiązujących w
  Unii Europejskiej, takich jak: wdrożenie systemów jakości, systemów
  informatycznych ,nawiązanie kontaktów międzynarodowych,
  przygotowanie kadry zarządzającej.
  b) Działania mające ułatwić inwestycje na terenie Gminy
  (ulgi,udogodnienia,rozbudowa infrastruktury)
  c) Dotychczasowe osiągnięcia uczestnika jak: otrzymane nagrody i
  wyróżnienia, aktywność w środowisku samorządowym,
  d) Informacje znajdujące się w Ankiecie Konkursowej i załącznikach.
  3. Każdy z członków kapituły będzie oceniał indywidualnie kandydata
  na arkuszach oceny według obowiązującej punktacji.
  4. Wszystkie dane zawarte w ankiecie podlegają weryfikacji, za
  prawidłowość danych zawartych w ankiecie odpowiada wójt, burmistrz,
  prezydent miasta .

  I teraz pytanie retoryczne dla Geniusza Kończyc /skądniąd
  sympatycznej dzielnicy/. Kto winien być laureatem Pani czy też Pan
  Gołubowicz.
  Życzę nastepnych nagród z balami i galami, a l e za własne
  pieniadze!
 • Gość: chłechłe IP: *.stk.vectranet.pl 10.12.07, 20:00
  Jeżeli Was nie zanudziłem to dalsze informacje na temat nagrody dla
  Geniusza Kończyc /Kończyce lubię Was/.

  Interpelacja nr 7687

  do ministra gospodarki

  w sprawie patronatu Ministerstwa Gospodarki nad konkursami
  organizowanymi dla gmin

  Zwrócili się do mnie samorządowcy z woj. podlaskiego w sprawie
  konkursów organizowanych dla gmin. Różne instytucje organizują
  konkursy służące wyłonieniu, w drodze eliminacji, gmin najlepszych w
  danej dziedzinie. Jednym z takich konkursów jest Samorząd Przyjazny
  Przedsiębiorczości, którego celem jest nagradzanie i promocja tych
  gmin, które stwarzają dla przedsiębiorców i inwestorów dogodne
  warunki funkcjonowania i rozwoju - gmin, które poprzez współpracę z
  firmami podejmują kroki w celu stwarzania nowych miejsc pracy, a
  przede wszystkim potrafią zadbać o istniejące podmioty gospodarcze.
  Konkurs ten przeprowadzany jest przez Związek Pracodawców Warszawy i
  Mazowsza oraz Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych ˝Lewiatan˝.
  Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem sprawuje Ministerstwo
  Gospodarki, co niezwykle podnosi rangę konkursu i uwiarygodnia jego
  stronę etyczną. Jednak, jak zwracają uwagę samorządowcy, udział gmin
  w tym przedsięwzięciu jest płatny i wynosi 8200 zł netto, czyli 10
  004 zł brutto. Organizatorzy podkreślają, że są to koszty promocji i
  obsługi w ramach procedur konkursowych, jednak istotne jest tylko
  to, że gmina, startując w tym konkursie, taką opłatę musi ponieść,
  co w oczach radnych i mieszkańców gmin jest jednoznacznie
  nieetyczne, bowiem wygląda na to, że gminy ˝kupują˝ sobie tytuł
  Samorządu Przyjaznego Przedsiębiorczości. W związku z powyższym mam
  kilka zapytań dotyczących przedsięwzięć konkursowych, którym
  patronuje Ministerstwo Gospodarki, a mianowicie:

  1. Czy Ministerstwo Gospodarki, udzielając patronatu konkursowi
  Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości, znało warunki konkursu, w tym
  fakt, że gmina musi ponosić tak dużą opłatę, i czy Ministerstwo
  uznaje to za etyczne?

  2. Czy są inne konkursy (działania) promujące pozytywne
  nastawienie gmin wobec przedsiębiorczości, którym Ministerstwo
  patronuje, a które byłyby dostępne dla wszystkich gmin, bez
  ponoszenia przez nie jakichkolwiek kosztów?

  3. W jaki sposób Ministerstwo Gospodarki promuje rozwój
  przedsiębiorczości w gminach?

  4. Jakie programy wspierają gminy w działaniach nastawionych na
  rozwój przedsiębiorczości?

  Z poważaniem

  Poseł Kazimierz Gwiazdowski

  Warszawa, dnia 13 kwietnia 2007 r.

 • Gość: chłechłe IP: *.stk.vectranet.pl 10.12.07, 20:33
  Umowa otwierająca udział w konkursie znajdziecie pod adresem -
  samorzady.org.pl/pdf/Umowa_uczestnictwa_konkurs.doc

  M.in organizator gwarantuje -Udział w II Europejskim Forum
  Gospodarczym „Samorząd i Przedsiębiorczość” – dla 2 osób,Udział w
  Wielkiej Gali Samorządu i Biznesu dla 2 osób, Miejsca noclegowe dla
  2 osób.

  A uczestnik zobowiazuje się m.in. do wpłacenia na rzecz Organizatora
  kwoty /brak, chyba jest negocjowana/ PLN netto + VAT.
  Pieniadze mają być wpacone na konto Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.
  Bank Spółdzielczy w Przysusze Oddział Odrzywół
  91914510245005128820000001
  Jeżeli chcecie to przeczytajcie cały tekst.

  Zapomniałem dodać, że informacje i relacje z tego konkursu
  znajdziecie Państwo w tak znanych mediach jak m.in. Katolickie Radio
  Ciechanów,Echo Dnia,Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
  Tygodnik Sąsiadów Passa, Czas Ciechanowa, Tygodnik Siedlecki,
  Tygodnik Informacyjno-Reklamowy WYSZKOWIAK,The Warsaw Voice.
  I wiele, wiele innych. Głosu Zabrza nie zauważyłem.

  Mówicie, że Prezydent brakuje pomysłów. A proszę jak Państwo
  Szulikowie mogą spędzić ciekawie czas w Warszawie na nasz koszt.

  Witamy Królową Mazowsza i Podlasia!

 • Gość: absolwent IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.12.07, 10:12
  Ale jaja! Ale to chyba nie wszystko gdyż, na innej stronie tej firmy
  pisze, że za prezentacje też się płaci.

  wariant A - Cała strona formatu A4:
  wariant B - 1/2 strony formatu A4:
  wariant C - 1/4 strony formatu A4:
  wariant D - Dane teleadresowe + herb:
  3900 zł netto, 2900 zł netto, 1600 zł netto, 500 zł netto. Ale w
  przypadku gdy samorząd nie bierze udziału w konkursie. W przeciwnym
  razie wpisowe obejmuje te koszty.

  Kiedyś funkcjonowało powiedzenie. "Mamo chwalą nas.Kto córciu? Ano
  wy mnie a ja was". Po porównaniu tekstu komunikatu z urzędu a
  zapisów na stronach tej imprezy widać, że mają nas za głupków.
  Wiedzcie co to jest siła kończyckiego intelektu.

  Prawda o stopniu przystępności naszego samorządu jest inna i nie da
  się jej kupić. W piątek byłem na opłatku w Katowicach. Nasz UM
  został uznany za jeden z najgorszych. Pani Prezydent brakuje czasu
  na wszystko, szczególnie na spotkania z biznesmenami. Jeżeli się
  umówi to się spóźnia lub okazuje się, że ma dwa inne spotkania.
  Urzędnik rozpoczyna od okreslenia - ja mam na to miesiąc czasu a
  może i więcej. Korzystają sąsiedzi. Porównujemy się najczęściej do
  Gliwic ale już Ruda Śląska staje się dla nas wyższą ligą.
  Doczekamy się jeszcze lauru największej dziury na Śląsku.
  Oczywiscie pod świetlanym przewodem Szulikowej.
  Proponuję Panu Szołtyskowi poszukać nie mniej prestiżowy konkurs Kół
  Gospodyń Wiejskich. Prestiż w Zabrzu podobny ale jakie niskie koszty.
 • Gość: wiewiork IP: *.zabrze.net.pl 11.12.07, 10:39
  Teksty zywo przypominajace mario2.Co do kasy,to ta ekipa wie jak je
  kontowac.Obsadzajac wszystkie spolki rowno dzieli,tak ,by sladow
  balowania trudno bylo poszukac.To i tak sie rozplynie w
  wypraktykowanych workach biodegradowalnych.ZASTAW SIE,A POSTAW
  SIE.ALLELUJA I POD PRAD>
 • Gość: xxx IP: *.stk.vectranet.pl 12.12.07, 08:47
  Widzę, że jesteś obserwatorem Ojca Dyrektora.
 • Gość: wiewiork IP: *.zabrze.net.pl 12.12.07, 10:28
  Ojca Dyrektora i exposla Tadeusza W. ,ktory juz zadomowil sie w
  pieleszach Manki. ...tylko martwe ryby plyna z pradem...
 • Gość: do chłechłe IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.12.07, 20:27
  Wielkie dzięki za wnikliwość! Dobrze, że są jeszcze odważni, którzy
  nie boją się wytykać Geniuszowi z Kończyc i świcie jak szastają i
  balują za społeczne pieniądze. Nie wierzę, żeby w UM nie było ludzi
  widzących co sie dzieje, dlatego powinniście to wszystko nagłaśniać.
  Skoro Zabrze to miasto, gdzie GTV i lokalna prasa ma za zadanie
  jedynie chwalić władzę Geniusza z Kończyc, cała nadzieja w tych,
  ktorzy zachowali zdrowy rozsądek i się nie boją ujawniać kolejne
  genialne pomysły skutecznych ( mam cichą nadzieję, że wyborcy
  rozszyfrowali znaczenie nazwy SKUTECZNI... dla ZABRZA?
 • Gość: chłechłe IP: *.stk.vectranet.pl 15.12.07, 14:24
  Wykryłem jeszcze jedno kłamstwo dotyczącego tego konkursu. Konkurs
  nie był organizowany pod patronatem instytucji rzadowych.
  Na powyzsza interpelacje posła PIS /partii ulubionej naszych władz
  miejskich/ odpowiedział Sekretarz stanu Krzysztof Tchórzewski /można
  znależć na stronie sejmowej/. Cytuję najciekwaszy wątek:
  "Przedmiotowy konkurs ˝Samorząd Przyjazny Przedsiębiorcy˝,
  organizowany przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, otrzymał
  patronat funkcjonującego wówczas Ministerstwa Gospodarki i Pracy w
  dniu 27 września 2005 r. i, jak wynika z dokumentacji, dotyczył
  konkursu ogłoszonego na rok 2006.

  Zgodnie z zasadami obowiązującymi w byłym Ministerstwie
  Gospodarki i Pracy, a także obecnie w Ministerstwie Gospodarki,
  patronat jest przyznawany przedsięwzięciom (imprezom), w tym
  konkursom, jedynie w roku, w którym są organizowane, i nie
  obowiązuje w następnych latach i kolejnych ˝edycjach˝ nawet tak samo
  nazwanego konkursu bez ponownego rozpatrzenia.

  W związku z powyższym, konkurs ˝Samorząd Przyjazny
  Przedsiębiorcy˝ w roku 2007 nie jest objęty patronatem Ministerstwa
  Gospodarki, a do Ministra Gospodarki nie wpłynął od organizatorów
  wymagany wniosek w tej sprawie.

  Pomimo iż ogólne cele konkursu i jego przedmiot zgłoszone przez
  organizatorów w 2005 r. byłe Ministerstwo Gospodarki i Pracy uznało
  za zasługujące na poparcie, podzielamy wątpliwości i opinię Pana
  Posła w sprawie szczegółowych zasad konkursu dotyczących zwłaszcza
  wnoszenia opłat przez uczestników.

  Pragnę poinformować, iż Ministerstwo Gospodarki zwróci się do
  Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza w związku z faktem
  powoływania się na patronat ministerstwa bez odpowiedniej podstawy".

  A więc co Królowo Mazowsza i Podlasia, może zastartujemy teraz
  do "Orłów Budownictwa". Uważam jednak, że konkurs Koła Gospodyń
  Wiejskich jest bezpieczniejszy.


 • Gość: chłechłe IP: *.stk.vectranet.pl 24.12.07, 00:42
  Sukcesy naszej Pani Prezydent wymagająciągłego przypominania.
 • Gość: anty firma IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.12.07, 10:22
  Polska nie jest przyjazna przedsiębiorczości. Miałem działalność
  gospodarczą, płaciłem podatki, ale nie dopełniłem jakieś formalności
  w urzędzie skarbowym i zrobiono mnie przestępcą. Karnoskarbowy
  ukarał mnie karą wysokości 2000 złotych. W tym przypadku, jeśli
  skarb państwa okradł mnie aż o 2000 złotych to ja zlikwidowałem
  działalność i teraz urząd skarbowy i ZUS za karę nie dostanie ode
  mnie ani złotówki. Pracuję na czarno, więcej zarabiam i jestem
  bardziej konkurencyjny. Złodziejom trzeba dać nauczkę.
 • Gość: mms IP: *.internetdsl.tpnet.pl 31.12.07, 11:59
  Dlaczego nikt nie chwali naszych sukcesów? Później się naśmiewają z
  Nagrody Chórów. A i tak wszyscy śpiewaja tak jak im zagramy.
 • Gość: um IP: *.internetdsl.tpnet.pl 04.01.08, 10:24
  1. Gmina Zabrze uzyskała tytuł „Gminy otwartej na fundusze
  strukturalne”. Wręczenie certyfikatów odbyło się w dniu 4
  października br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie,
  podczas seminarium promocyjno-informacyjnego. Certyfikat „eksperta
  ds. funduszy strukturalnych” w konkursie ogłoszonym przez Związek
  Powiatów Polskich otrzymała natomiast Gabriela Karmasz, naczelnik
  Wydziału Strategii, Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej.

  /Sprawozdanie Prezydenta Miasta
  do dnia 16.10.2006 r./.
  Czy nasza JKM Małgorzata dostanie taką nagrodę. Wątpię.
 • Gość: OZI IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.01.08, 13:11
  ?
 • Gość: ALAN IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.01.08, 13:12
  ???
 • Gość: elwer 1 IP: *.zabrze.net.pl 06.01.08, 14:42
  Mańka łoddej nasze pijondze,a nagrody poprzednikom.Jak Ciebie
  łoceniom,to dej znać.
 • Gość: pitacz IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 06.01.08, 14:50
  to są sukcesy poprzedników a Pani Szulikówka co zrobiła ?
 • Gość: Ozi IP: *.zabrze.net.pl 15.01.08, 21:11
  Czy z wypowiedzi radnego Budki wynikalo,ze te nagrode ufundowala
  kanapowa organizacja zwiazkowa MOSiRu,gdzie niepodzielnie kroluje
  p.Przemyslaw K.skutecznie dojacy kase i uprzywilejowania.
 • Gość: Tw IP: *.zabrze.net.pl 16.01.08, 21:26
  >Pij mleko,a bedziesz wielki jak Krzysztof L.< nie potrafil na to
  odpowiedziec na sesji.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.