Dodaj do ulubionych

Mzulamanskie pochodzenie Mickiewicza

21.04.04, 06:00
Tatarski ślad

Opublikowany przed tygodniem na naszych łamach artykuł Janusza Odrowąża-
Pieniążka "A jednak ČZ matki PolkiÇ" wywołał duże zainteresowanie
czytelników.
Autor - powołując się w nim na pracę białoruskiego badacza Sergiusza
Rybczonka "Przodkowie Adama Mickiewicza po kądzieli" - stwierdza, iż teoria o
żydowskim pochodzeniu matki poety wydaje się być bezpodstawna. Tak wynika z
badań archiwalnych przeprowadzonych ostatnio w Narodowym Archiwum
Historycznym
Białorusi w Mińsku. Frankistów ani śladu, pojawił się natomiast wątek nowy:
tatarski. Oto dalsze szczegóły.

Dwie Barbary po kądzieli

Opierając się na odnalezionym przez Sergiusza Rybczonka materiale archiwalnym
możemy ustalić genealogię Adama Mickiewicza po kądzieli:

Barbara z Majewskich Mickiewiczowa była córką Mateusza, występującego w
aktach
jako rotmistrz nowogródzki, żonatego z Anną Orzeszkówną, córką wojskiego
mielnickiego, zmarłą w Nowogródku 11 IV 1798 r. w wieku lat 60. Mateusz
Majewski był właścicielem części folwarku Rowiny, który potem odstąpił
bratankowi Józefowi.

Ojcem Mateusza był Michał Majewski mający od 1723 r. w zastawie wieś Rowiny-
Pawlikowszczyzna, żonaty trzy razy: 1. z Barbarą Tupalską, 2. z Czerkaską, 3.
z
Wolską. Mateusz był synem Barbary Tupalskiej. Nie jest wykluczone, że Barbara
Mickiewiczowa otrzymała imię swojej babki. W 1742 r. zastawiony folwark
Rowiny-
Pawlikowszczyzna przekazał Michał swoim małoletnim synom (był wśród nich
Mateusz), zlecając opiekunom doprowadzić do końca sprawę ze swym bratem
Jerzym,
który w 1739 r. miał w zastawie folwark Orda w ordynacji kleckiej. Pierwszą
żoną Jerzego była Teresa lub Dorota Radaman, drugą Leszczyłowska; tu
przypomnieć warto, że prababką Adama Mickiewicza po mieczu była Marianna z
Leszczyłowskich Janowa Mickiewiczowa.

Ojcem (choć, jak twierdzi Rybczonek, niewykluczone, że dziadem) Michała i
Jerzego Majewskich był Kazimierz Majewski żonaty z Korsakówną, właściciel
majątku Berdówka w województwie nowogródzkim. Majątek ten należał do niego w
roku 1650, później został sprzedany.

Janusz Odrowąż-Pieniążek

Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie


Z Tatarów

Nawiązując do artykułu Janusza Odrowąża-Pieniążka "A jednak ČZ matki PolkiÇ"
("Plus Minus" 5/2000), pragnę rozwinąć świadectwo tatarskiego pochodzenia
Adama
Mickiewicza.

Wileńszczyzna to ziemia licznych zaścianków tatarskich. Najstarsze skupiska
osadnictwa tatarskiego znajdowały się w Ziemi Nowogródzkiej.

Tupalscy - właściciele Tupał w pow. nowogródzkim, Mustafa Tupalski -
właściciel
Tupał (1631), Samuel Tupalski - właściciel Tupał (1738), Daniel Tupalski -
Nieśwież (1733), Sara Tupalska - Mińsk Lit. (1677), Mustafa Tupalski -
adiutant
gen. Bielaka (1786-1790), Józef Tupalski - rtm Pułku Straży Przedniej (1772).

Tupalscy związani są z Łowczycami koło Nowogródka i Nowogródkiem. Na
dokumencie
stwierdzającym wybór imama Meczetu w Łowczycach Assanowicza (1783) znajdujemy
podpisy:

Samuela Tupalskiego - chor. JKM, Mustafy Tupalskiego - chor. JKM, Samuela
Tupalskiego.

Assanowiczowi, z uwagi na bliskość Łowczyc od Nowogródka, powierzono także
funkcję imama w Nowogródku.

Na liście prenumeratorów "Koranu" Buczackiego wydanego w Warszawie w 1858 r.
figuruje Tupalska - sędzina.

Wszystko więc wskazuje na to, że Adam Mickiewicz był rzeczywiście pochodzenia
tatarskiego.

Imam Mahmud Taha ŻukEdytor zaawansowany
 • mes_co 21.04.04, 06:10

  --
  "Jestem Cały Świat minus Cały-Świat-oprócz-mnie"
  Stefan Themerson
 • issa12 21.04.04, 06:24
  Sadze ,ze " Rzeczpospolita" jest dosyc dobrze poinformowana,ale Ty pewnie wiesz
  lepiej ..................
 • issa12 21.04.04, 06:42
  Pieniążek Odrowąż Janusz (1931-), polski pisarz, historyk literatury, edytor.
  Studia na UW z dziedziny filologii polskiej i rosyjskiej. 1956-1971 pracownik
  Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Naukowej. Od 1972 dyrektor Muzeum
  Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Od 1981 redaktor czasopisma
  Muzealnictwo.

  Odbył wiele podróży zagranicznych, co miało wpływ na jego twórczość.
  Opublikował m.in. tom prozy poetyckiej Teoria fal (1964) oraz zbiory groteskowo-
  humorystycznych opowiadań: Opowiadania paryskie (1963), Wielki romans w
  Bucharze (1984) i powieści: Małżeństwo z Lindą Winters albo Pamiątka po Glorii
  Swanson (1971), Mit Marii Chapdelaine (1985).

  Także edytor tekstów związanych z epoką romantyzmu, np. Listy do Adama
  Mickiewicza w Muzeum Mickiewicza w Paryżu (1968).
  wiem.onet.pl/wiem/006305.html
 • issa12 21.04.04, 06:49
  JANUSZ ODROWĄŻ-PIENIĄŻEK

  Wiele fantazji i bałamuctw napisano o rzekomo żydowskim pochodzeniu matki Adama
  Mickiewicza. W świetle ostatnich badań archiwalnych przeprowadzonych w Mińsku
  koncepcje te można już śmiało między bajki włożyć. Frankistów ani śladu,
  natomiast Tatarzy - przez prababkę poety, Barbarę z Tupalskich - prawdopodobni.

  Wkrótce ukaże się jubileuszowy, przygotowany na dwusetną rocznicę urodzin Adama
  Mickiewicza numer (12/13) wydawnictwa "Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama
  Mickiewicza". Przynosi on m.in. nieznane listy poety, wspomnienia o nim i wiele
  dużej wagi artykułów na tematy mickiewiczowskie. Tu jednak chciałbym zwrócić
  uwagę na pracę Sergiusza Rybczonka "Przodkowie Adama Mickiewicza po kądzieli"
  napisaną na podstawie badań przeprowadzonych w Narodowym Archiwum Historycznym
  Białorusi w Mińsku.

  Autor, białoruski historyk, przedstawił referat o rodzie Adama Mickiewicza na
  sesji "Mickiewicz i kultury narodowe" odbytej we wrześniu 1998 r., a
  zorganizowanej staraniem Centrum im. F. Skoryny i Instytutu Historii Narodowej
  Akademii Nauk Białorusi.

  Poszukiwania dokumentów dotyczących rodziny Majewskich herbu Starykoń o
  przydomkach Murawicz lub Nałęcz polscy badacze przeprowadzali, z oczywistych
  względów, jedynie w archiwach wileńskich i grodzieńskich; archiwa mińskie były
  dla nich przez kilkadziesiąt lat niedostępne. Choć i w archiwach pozostałych w
  granicach przedwojennej Polski znaleźć można było niemało, czego dowodem jest
  artykuł Eugeniusza Łopacińskiego "Matka poety. Czy Adam Mickiewicz naprawdę z
  matki obcej?" zamieszczony na pierwszej stronie "Wiadomości Literackich" nr 12
  z 20 marca 1932 r. Dokumenty tam omówione zostały potem zakwestionowane - jako
  rzekomo spreparowane przez ojca poety, Mikołaja Mickiewicza - w książce
  Mateusza Miesesa "Polacy - chrześcijanie pochodzenia żydowskiego" (1938)
  wznowionej pt. "Z rodu żydowskiego" w 1991 r., co powtórzyła Jadwiga Maurer w
  książeczce "Z matki obcej" (1990). Skoro teraz potwierdzają je akta mińskie,
  oczywistą jest rzeczą, że były prawdziwe, a koncepcje Miesesa i Maurer można
  już śmiało między bajki włożyć.

  Badania nad genealogią Majewskich herbu Starykoń stały się ważne zwłaszcza
  ostatnio, po książce Jadwigi Maurer, gdy tak wiele fantazji i bałamuctw
  napisano i pisze się stale o rzekomo żydowskim pochodzeniu matki poety -
  wychodząc zresztą od tego, co jeden hrabia (Zygmunt Krasiński) powiedział
  drugiemu hrabiemu (Ksaweremu Branickiemu), a ten znowu coś tam jeszcze dodał od
  siebie po ćwierćwieczu od śmierci Mickiewicza i wydrukował w 1879 r. po to, aby
  dokuczyć hrabiemu trzeciemu (Stanisławowi Tarnowskiemu). Daleką konsekwencją
  tych poczynań było takie oto stwierdzenie Jadwigi Maurer: "Majewscy w dalszych
  pokoleniach nie byli w ogóle żadnymi Majewskimi. Byli sobie dworskimi Żydami w
  służbie u państwa Uzłowskich. Przekonani, że ich smutny los nigdy się już nie
  poprawi, przerażeni zaostrzającym się za Sasów ustawodawstwem antyżydowskim,
  które godziło właśnie w dworskich Żydów, zabraniało im pełnienia nawet
  skromnych funkcji przy dworach, pozbawiając ich egzystencji, ci biedni wiejscy
  Żydzi przyjęli chrzest. Może za namową samego pana Uzłowskiego" ("Z matki
  obcej" Londyn 1990, s. 46-47, wydanie krajowe - Kraków 1996).

  Stwierdzenie to przyjęli za dobrą monetę, ba, za pewnik liczni recenzenci,
  publicyści, felietoniści (i jeden filmowiec), różnej zresztą, jak
  powiadano, "szerści i nabożeństwa", entuzjastycznie odnosząc się do tego
  odkrycia. I choć autor "Pana Tadeusza" jako pół-Żyd jednym był miły, innym
  mniej miły, teza Jadwigi Maurer potraktowana została poważnie. Z drugiej strony
  Mateusz Mieses w cytowanej powyżej książce identyfikował dziada poety, Mateusza
  Majewskiego z niejakim Hilelem Majewskim, Żydem i frankistą z Turcji rodem,
  żonatym z jakąś Anną, który ochrzcił się albo we Lwowie, albo w Kamieńcu
  Podolskim, albo w Warszawie między wrześniem 1759 a grudniem 1760 r. - wymienia
  go Teodor Jeske-Choiński w książce "Neofici polscy" (1904). Rozprawił się z tym
  Jarosław Marek Rymkiewicz w książce "Kilka szczegółów" (1994), a na obu
  koncepcjach suchej nitki nie zostawił zmarły w zeszłym roku Andrzej Syrokomla-
  Bułhak w swojej cennej książeczce "Barbara znaczy obca" (Zielona Góra, 1998).
  Tenże Andrzej Bułhak zajął się tamże ustaleniem nazwiska prababki macierzystej
  Mickiewicza, żony Michała Majewskiego - Barbary z Tupalskich; na podstawie
  znajomości nazwisk szlachty osiadłej w okolicach Nowogródka skorygował podane
  przez Łopacińskiego i Rymkiewicza nazwisko Topolska na Tupalska. "Zwracam
  uwagę - pisał Bułhak - że Tupalscy byli szlachtą pochodzenia tatarskiego i
  jeszcze w połowie XIX wieku odnotowani byli jako muzułmanie". Jak się okazuje z
  pracy Sergiusza Rybczonka - miał rację. Byłby więc Adam Mickiewicz potomkiem
  (choć dość odległym) nie Żydów, a Tatarów. Takie koligacje nie były rzadkością
  wśród szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego.

  Do czego doprowadzić może bezkrytyczne przyjęcie tez Jadwigi Maurer, choć w tym
  wypadku autorka powołuje się i na Mateusza Miesesa, świadczy kuriozalny referat
  polonistki japońskiej Chizuru Sakakura-Okubo, przedstawiony na XII
  Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Krakowie w 1998 r., pt. "Hipoteza o
  żydowskim pochodzeniu A. Mickiewicza: jej znaczenie historycznoliterackie w
  tradycji kultury słowiańskiej i europejskiej" z taką oto rekapitulacją: "Nie
  można przeoczyć faktu, że debiut poetycki autora ČDziadówÇ prawie zbiega się z
  debiutem Heinego, co z kolei pozwala na stwierdzenie, że to właśnie Mickiewicz
  byłby w kulturze europejskiej jednym z pierwszych pisarzy pochodzenia
  żydowskiego". Dobrze choć, że autorka użyła tu słowa "byłby". Byłby, ale chyba
  już nie będzie. U Jadwigi Maurer czytamy znowu o kompleksie żydowskim
  Mickiewicza.

  Opierając się na odnalezionym przez Sergiusza Rybczonka materiale archiwalnym
  można ustalić genealogię Adama Mickiewicza po kądzieli - podajemy ją w
  naszym "Blok-Notesie".

  Dworskich Żydów, Żydów tureckich ani frankistów w tych materiałach nie ma ani
  śladu. Majewscy herbu Starykoń byli szlachtą osiadłą w Nowogródczyźnie już w
  połowie XVII wieku, o parantelach wśród tejże drobnej szlachty, do jakiej
  należała także rodzina Mickiewiczów.Tatarski ślad

  Opublikowany przed tygodniem na naszych łamach artykuł Janusza Odrowąża-
  Pieniążka "A jednak ČZ matki PolkiÇ" wywołał duże zainteresowanie czytelników.
  Autor - powołując się w nim na pracę białoruskiego badacza Sergiusza
  Rybczonka "Przodkowie Adama Mickiewicza po kądzieli" - stwierdza, iż teoria o
  żydowskim pochodzeniu matki poety wydaje się być bezpodstawna. Tak wynika z
  badań archiwalnych przeprowadzonych ostatnio w Narodowym Archiwum Historycznym
  Białorusi w Mińsku. Frankistów ani śladu, pojawił się natomiast wątek nowy:
  tatarski. Oto dalsze szczegóły.

  Dwie Barbary po kądzieli

  Opierając się na odnalezionym przez Sergiusza Rybczonka materiale archiwalnym
  możemy ustalić genealogię Adama Mickiewicza po kądzieli:

  Barbara z Majewskich Mickiewiczowa była córką Mateusza, występującego w aktach
  jako rotmistrz nowogródzki, żonatego z Anną Orzeszkówną, córką wojskiego
  mielnickiego, zmarłą w Nowogródku 11 IV 1798 r. w wieku lat 60. Mateusz
  Majewski był właścicielem części folwarku Rowiny, który potem odstąpił
  bratankowi Józefowi.

  Ojcem Mateusza był Michał Majewski mający od 1723 r. w zastawie wieś Rowiny-
  Pawlikowszczyzna, żonaty trzy razy: 1. z Barbarą Tupalską, 2. z Czerkaską, 3. z
  Wolską. Mateusz był synem Barbary Tupalskiej. Nie jest wykluczone, że Barbara
  Mickiewiczowa otrzymała imię swojej babki. W 1742 r. zastawiony folwark Rowiny-
  Pawlikowszczyzna przekazał Michał swoim małoletnim synom (był wśród nich
  Mateusz), zlecając opiekunom doprowadzić do końca sprawę ze swym bratem Jerzym,
  który w 1739 r. miał w zastawie folwark Orda w ordynacji kleckiej. Pierwszą
  ż
 • ignorant11 21.04.04, 13:25
  Sława!

  Tak samo jak nie mozna mówić o chrześcijańskim pochodzenieu albo o
  konfucjańskim...

  Albowiem wyznanie jest sprawa swobodnego mniej lub bardziej swobodnego wyboru.

  Zamiast tego możemy mówić o arabskim, polskim, żydowskim, chińskim itp
  pochodzeniu, które niesie za sobą jakiś element dziedziczny...

  Inaczej mówilibyśmy o pogańskim pochodzeniu Europejczyków, co oczywiście jest
  nonsensem.

  Pochodzenie może być np aryjskie, semickie, afrykańskie...


  Pozdrawiam i zapraszam na:
  Forum Słowiańskie
  nakarm dziecko, kliknij w pajacyka TERAZ:
  www.pajacyk.pl
  Ignorant
  +++
 • maria421 21.04.04, 17:02
  ktory pisal inwokacje do Matki Boskiej Ostrobramskiej!!!!!!

  Zawsze go cenilam! ...)))
 • ignorant11 21.04.04, 17:43
  maria421 napisała:

  > ktory pisal inwokacje do Matki Boskiej Ostrobramskiej!!!!!!
  >
  > Zawsze go cenilam! ...)))

  Sława!

  O tatarskim pochodzeniu częsci rodziny Wielkiego Adama pisano już, issa tylko
  cytowała...

  Pozdrawiam i zapraszam na:
  Forum Słowiańskie
  nakarm dziecko, kliknij w pajacyka TERAZ:
  www.pajacyk.pl
  Ignorant
  +++
 • lacietis 22.04.04, 17:32
  maria421 napisała:

  > ktory pisal inwokacje do Matki Boskiej Ostrobramskiej!!!!!!
  >
  > Zawsze go cenilam! ...)))

  Odpiszę Tobie Marysiu - bo hamasowcom nie mam zamiaru!
  Może i tam Majewscy byli pochodzenia tatarskiego - co wcale ujmy Naszemu [mam
  na myśli zarówno Polaków, jak i Białorusinów] ujmy nie przynosi - ale nie był
  na pewno pochodzenia "muzułmańskiego", czy "judaistycznego" - jakby chcieli
  zwolennicy żydowskiej prowienięcji Majewskich.
  Problem ściśle naukowy - został tu podle wykorzystany do manipulacji
  ideologicznych!
 • sztylet69 21.04.04, 18:15
  To zabawne, kiedys Grydzewski zebral wszystkie wersje pochodzenia Mickiewicza.
  Kto tam nie przysiegal,ze Mickiewicz jest wlasniego "ich"!! Najlepsze byly
  wlasnie wersje o rzekomym pochodzeniu tatarskim oraz zydowskim (z zydowskiej
  rodziny Miskiewiczow).. Tak to jest, sukces ma wielu ojcow a porazka zadnego!
 • hallny 21.04.04, 18:38
  sztylet69 napisał:

  > To zabawne, kiedys Grydzewski zebral wszystkie wersje pochodzenia Mickiewicza.
  > Kto tam nie przysiegal,ze Mickiewicz jest wlasniego "ich"!! Najlepsze byly
  > wlasnie wersje o rzekomym pochodzeniu tatarskim oraz zydowskim (z zydowskiej
  > rodziny Miskiewiczow).. Tak to jest, sukces ma wielu ojcow a porazka zadnego!

  Miskiewicz to jedno z popularniejszych nazwisk wsrod polskkich Tatarow.

  newsweek.redakcja.pl/archiwum/artykul.asp?Artykul=9459
  Nazwiska wystepujace wsrod polskich Tatarow

  ABRAHIMOWICZ herbu Ulanicki
  ABRAMOWICZ herbu Leliwa
  ABRAMOWICZ [RODLINOWICZ] herbu Dolega.
  ABUNIEWICZ herbu Nieczuja
  ACHMATOWICZ [BILAŁ-MURZA] herbu Achmat
  ACHMATOWICZ herbu Kotwica
  ADAMOWICZ herbu Leliwa
  ALEKSANDROWICZ herbu Aleksandrowicz
  ALEKSANDROWICZ herbu Śreniawa
  ALIJEWICZ herbu Strzała
  ASSANOWICZ herbu Akszak
  ASSANOWICZ herbu Amadej
  ASSANOWICZ herbu Łuk
  ASSANOWICZ herbu Assanowicz (Łuk odm.)
  ASSANOWICZ herbu Łuk i trzy strzały
  AZULEWICZ herbu Alabanda
  AZULEWICZ herbu Azulewicz
  BAJRASZEWSKI herbu Budwicz
  BAJRASZEWSKI herbu Łuk
  BAJRULEWICZ herbu Dołęga.
  BAJRULEWICZ herbu Strzemię
  BARANOWSKI [TUHAN-MURZA] herbu Grzymała
  BARANOWSKI [TUHAN, TUCHAN, TU-HAN-MURZA, TUHAN-MIRZA, MURZA TUHAŃSKI] herbu
  Tuhan
  BARTOSZEWICZ herbu Janadar
  BASARZEWSKI herbu Świerczek
  BAZAR herbu Nieczuja
  BAZAREWICZ [KURMANOWICZ] herbu Bazarewicz
  BAZAREWSKI herbu Bażeński
  BAZAREWSKI herbu Świerczek
  BICIUTKO herbu Pogonią-1
  BIEGANSKI herbu Miesiąc
  BIELAK herbu Bielak
  BOHDANOWICZ [BOGDANOWICZ] herbu Lada
  BOHDANOWICZ [BOGDANOWICZ] herbu Łuk
  BOHDANOWICZ [BOGDANOWICZ] herbu Niezgoda
  BOHDANOWICZ [BOGDANOWICZ] herbu Suchekomnaty
  BOHUSZEWICZ [BOGUSZEWICZ] herbu Gozdawa
  BONIUTICZ [BANIUTYCZ] herbu Pogonia-3
  BUCZACKI herbu Abdank
  BUCZACKI [TARAK-MURZA] herbu Tarak
  BUTLER herbu Butler
  CHALECKI herbu Bończa 1
  CHALECKI herbu Chalecki
  CHALEMBEK [CHALEMBIEK] herbu Wąż
  CHASIENIEWICZ herbu Godziemba
  CHAZBIJEWICZ [MURZA] herbu Bożawola lub Bożawola odm.
  CHURAMOWICZ herbu Łuk
  CZAIŃSKI [JANOWICZ] herbu Dzida.
  CZYMBAJEWICZ herbu Radwan
  CZYMBAJEWICZ herbu Wamia
  COLPAN [CZOŁPAN] herbu Rudnica - patrz również MUCHLIO
  DAWIDOWICZ herbu Strzała
  DOBROWOLSKI herbu Sas - patrz JASINSKI herbu Sas (gałąź chrześcijańska rodu
  używająca innego nazwiska)
  DOWGIAŁŁO herbu Kajszyły
  DOWLASIEWICZ herbu Samson
  DUMIN herbu Muchla (Rudnica odm.)
  DZIENAJEWICZ herbu Topór
  ELJASEWICZ herbu Rudnica
  GEMBICKI [GĘBICKI] herbu Biały Zawój.
  ILLASIEWICZ herbu Iłgowski
  ILLASIEWICZ herbu Leliwa
  IWASZKIEWICZ herbu Pogonia-4
  JABŁOŃSKI herbu Dąbrowa
  JABŁOŃSKI herbu Jasieńczyk
  JABŁOŃSKI herbu Topór
  JAKUBOWSKI herbu Topór
  JAŁOMOWSKI herbu Nałęcz
  JANCZURA [z JANCZURZEWICZÓW] herbu Akszak
  JANKIEWICZ herbu Łuk
  JANKIEWICZ herbu Pomian
  JANOWICZ herbu Radwan
  JANUSZEWSKI herbu Dąbrowa
  JASIŃSKI herbu Sas
  JASIŃSKI herbu Strzała
  JEUASZEWICZ - patrz ELJASEWICZ herbu Rudnica
  JEZIERSKI herbu Topór
  JÓZEFOWICZ herbu Drzewica.
  JÓZEFOWICZ herbu Łuk
  JÓZEFOWICZ herbu Radwan
  JUSZYŃSKI [MURZA-USZYN-] herbu Garczyński
  KALINA [KALINO] herbu Jelita
  KIEŃSKI herbu Radwan
  KIŃSKI bez podania herbu patrz przy KIEŃSKICH
  KONOPACKI herbu Odwaga
  KORSAK [z KORSAKIEWICZÓW] herbu Korsak lub Kotwica
  KORYCKI [BONDZA] herbu Ciołek.
  KORYCKI herbu Ciołek.
  KORYCKI [MURZA] herbu Koryca
  KOZAKIEWICZ herbu Kozakiewicz
  KOZAKIEWICZ herbu Łuk
  KRYCZYŃSKI [NAJMAN-MURZA-NAJMAŃSKI] herbów Radwan i Radwan odm.
  KRYNICKI herbu Topór
  KRZECZOWSKI [MURZA] herbu Nurseit
  KURMANOWICZ herbu Trzaska
  KUSTYŃSKI herbu Strzała
  LEBIEDŹ herbu Łabędź
  LELAK herbu Łuk
  LISOWSKI herbu Bończa
  ŁOŚ herbu Łuk

  ŁOWCZYCKI [BOHATYREWICZ] herbu Sas
  ŁOWCZYCKI bez podania herbu - patrz przy herbie Sas
  MAKOWIECKI herbu Pomian
  MAKUŁOWICZ herbu Ancuta
  MASŁOWSKI herbuSamson
  MELECH herbu Przyjaciel
  MICHAŁOWSKI herbu Radwan
  MILKAMANOWICZ [MILKOMANOWICZ] herbu Serce strzałą przeszyte
  MIŚKIEWICZ herbu Prawdzic
  MONTUSZ [SZYRIN] herbu Jasieńczyk lub Klucz.
  MUCHA herbu Drzewica.
  MUCHA herbu Kiena - patrz MURZA-MUCHA
  MUCHA herbu Poronią
  MUCHLA herbu Rudnica i Rudnica odm. (Muchla)
  MUCHLIO , MUCHLO herbu Rudnica - patrz MUCHLA
  MUKLIJEW - patrz MUCHLIO herbu Rudnica
  MURAWSKI herbu Łuk
  MURZA-MUCHA [również MUCHAKIEŃSKI] herbu Kiena
  MURZICZ [MURZA] herbu Łuk
  MUSICZ herbu Leliwa
  MUSSIELEWICZ [MUSIELEWICZ] herbu Grabie
  MUSTAFICZ [MURZA] herbu Miesiąc
  OBULEWICZ [KONDRAT-MURZA] herbu Radwan
  OKMIŃSKI herbu Okmiński
  OLEJKIEWICZ [MOŁŁA] herbu Olejkiewicz
  OLEJOWSKI herbu Grzymała
  PASZKOWSKI herbu Zadora
  POŁTORZYCKI - patrz PÓŁTORZYCKI
  POPŁAWSKI herbu Popławski
  PÓŁTORAKIEWICZ herbu Sas
  PÓŁTORZYCKI , PUŁTORZYCKI [z PÓŁTORÓW] herbu Serce strzałą przeszyte
  RADECKI herbu Radwan
  RADLIŃSKI herbu Drzewica
  RAFAŁOWICZ herbu Miesiąc
  RAFAŁOWICZ herbu Pielesz
  RAJECKI herbu Trzaska
  REJŻEWSKI [REYŻEWSKI, MURZA] herbu Mohyryn
  RODKIEWICZ [RADKIEWICZ, RATKIEWICZ, ROTKIEWICZ)] herbu Łuk
  ROMANOWICZ herbu Kotwica
  ROMANOWSKI herbu Bożawola
  ROMANOWSKI herbu Przyjaciel
  ROMAZANOWICZ herbu Łuk
  RUDZIEWICZ herbu Miesiąc
  RYZWANOWICZ [z MORTOZÓW] herbu Przyjaciel
  SAFAREWICZ herbu Łuk
  SAFAREWICZ herbu Łuk ze strzałą rozdartą
  SAFAREWICZ herbu Topór
  SIELIMOWICZ (SELIMOWICZ) [SZACHMANCER] herbu Akszak
  SEWERYN herbu Trzy Strzały
  SIUNIEKIEWICZ herbu Drzewica
  SKIRMUNT herbu Przyjaciel
  SMAJKIEWICZ herbu Mohyła
  SMOLSKI herbu Araź
  SMOLSKI herbu Leliwa
  SMOLSKJ herbu Łuk
  SOBOLEWSKI [KONK1RANT-MURZA] herbu Miesiąc odm. (Sobolewski)
  SOBOLEWSKI herbu Slepowron
  SOŁTAN herbów Korczak i Syrokomla
  SOŁTYK herbu Łuk
  SULEJMANOWICZ herbu Łuk
  SULEWICZ [SIULEWICZ] herbu Księżyc
  SULEWICZ [SIULEWICZ] herbu Przyjaciel odm.
  SULKIEWICZ herbu Prassa
  SZABŁOWSKI herbu Łuk
  SZABUNIEWICZ herbu Ślepowron
  SZAHIDZIEWICZ herbu Przyjaciel
  SZAHUNIEWICZ herbu Akszak
  SZAHUNIEWICZ [z DŻERAIŁÓW] herbu Trzaska
  SZCZĘSNOWICZ herbów Szpada i Szpady
  SZCZUCKI herbu Łuk
  SZEHIDEWICZ herbu Łuk
  SZUMSKI herbu Pogonia-4
  SZUNKIEWICZ [SZYNKIEWICZ] herbu Sawur
  TALKOWSKI herbu Akszak
  TALKOWSKI herbu Radzic
  TAMULEWICZ [TOMULEWICZ] herbu Łabędź
  TOKOSZ herbu Pielesz
  TUPALSKI [SEIT] herbu Seit
  UŁAN herbu Stołowe Nóżki (Ułan-2)
  UŁAN [MALUSZYCKI] herbów Ułan-1 i Stołowe Nóżki (Ułan-2)
  UŁAN-POLAŃSKI herbu Stołowe Nóżki (Ułan-2)
  WILCZYŃSKI herbu Poraj
  WIOSNOWSKI herbu Księżyc
  WOJNA [WOJNO] herbów Przyjaciel i Trąby
  WORONOWICZ herbu Lis
  ZABLOCKI [MURZA ILLORYJSKI, JA ŁOIR-MURZA] herbu Illorya
  ZABŁOCKI herbu Sulima
  ZDANOWICZ herbu Łuk
  ŻDANOWICZ [MURZA] herbu Przyjaciel


 • sztylet69 21.04.04, 21:46
  Faktycznie, masz racje-to wlasnie ci popieprzeni muzulamnie wywodzili
  Mickiewicza od Miskiewiczow. Zydzi natomiast w Mickiewiczu widzieli dziecie rodu
  Moskowiczow. Generalnie wielka hucpa, wszystkie te grupy co sie zarly o
  Mickiewicza sprawialy zalosne wrazenie. A kazdy wymyslal coraz lepsze i bardziej
  karkolomne argumenty..
 • lacietis 22.04.04, 17:35
  hallny napisał:
  >
  > Miskiewicz to jedno z popularniejszych nazwisk wsrod polskkich Tatarow.
  ++W wypadku Mickiewicza [Adama z Nowogródka] - nie mozemy jednak mówić o
  polskich - a jedyni [jeżeli wogóle] o litewskich Tatarach!
 • lacietys 21.04.04, 22:15
  Mickiewicz zawsze byl bialoruskim nacjonalista ,cale swoje zycie poswiecil
  walce o wolna, niepodlegla ,radziecka Bialorus.
 • ignorant11 21.04.04, 22:57
  lacietys napisał:

  > Mickiewicz zawsze byl bialoruskim nacjonalista ,cale swoje zycie poswiecil
  > walce o wolna, niepodlegla ,radziecka Bialorus.

  Sława!

  TAK TOCZNO!!!!

  A pozatem Mićka to podobno zdrobnienie od Dymitra...?


  Pozdrawiam i zapraszam na:
  Forum Słowiańskie
  nakarm dziecko, kliknij w pajacyka TERAZ:
  www.pajacyk.pl
  Ignorant
  +++
 • lacietis 22.04.04, 17:28
  lacietys napisał:

  > Mickiewicz zawsze byl bialoruskim nacjonalista ,cale swoje zycie poswiecil
  > walce o wolna, niepodlegla ,radziecka Bialorus.

  Żaden "lacietys" nie manic wspólnego ze mną - czyli Lacietisem. Powyższy tekst
  moskiewskiego, lub hamasowskiego prowokatora, nie przypomina też w najmniejszym
  stopniu moich pogladów.
  1.Nigdy nie twierdziłem, że znany poeta żyjacy w XIXw Adam Mickiewicz, był
  białoruskim nacjonalistą, czy patriotą - anawet, że wogóle był Białorusinem!
  Twierdziłem, zaś i nadal to podtrzymuję - ze był Litwinem - a więc obywatelem
  Wielkiego Księstwa Litewskiego, o wybitnie ruskich korzeniach - choć
  polskojęzycznego [co jest takim paradoksem ajk angielskojęzyczny Irlandczyk -
  paradoks, a jednak jest!].
  2.Wolna i niepodległa Białoruś - stoi w jawnej i nie do pogodzenia sprzeczności
  z Białorusią radziecką [sowiecką/bolszewicką].
  3.Jestem antykomunistą.
  4.Używam polskich znaków diakrytycznych - i nie napisał bym "zycie",
  albo "poswiecil" - gdyz takie słowa nie istnieją w języku polskim".

  Lacietis - jedyny prawdziwy.

  Жыве Беларусь! Ды беларуска-польскае сяброўства!
 • b.onyszczuk 01.10.17, 16:29
  To są fakty wynikajace z metryk urodzeń w ksiegach Nowogródka są zapisy ze Michał był czesnikiem w 1738-1760r z tego małżeństwa z Barbarą Tupalską urodziło się 5 dzieci między innymi Antoni ojciec Antoniego Bonawentury Majewskiego prapradziada załozycieli fabryki ołówków w Pruszkowie. patrz geneteka Białorus Bogumiła onyszczuk

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.