Dodaj do ulubionych

Zydzi Aszkenazyjscy jednak wywodza sie z Palestyny

19.08.12, 11:26
Przodkowie aszkenazyjskich Żydów, którzy mieszkają dzisiaj w Izraelu, żyli w środkowej i wschodniej Europie, natomiast przodkowie sefardyjskich Żydów, zamieszkiwali południowo-zachodnią Europę, północną Afrykę oraz Bliski Wschód. Ci ostatni są nazywani często Mizrachim. Badania pokazały, iż kurdyjscy oraz sefardyjscy Żydzi są bardzo blisko spokrewnieni, różniąc się jednak nieznacznie od swoich aszkenazyjskich braci. Żydzi aszkenazyjscy pomieszali się prawdopodobnie z mieszkańcami Europy podczas swojego długiego okresy wygnania. Badania wykazały, że około 12.7% aszkenazyjskich Żydów posiada chromosom Eu 19, który znaleziono również wśród 60% wschodnioeuropejskich Chrześcijan. To oznacza, że linia rodowa ojca pochodzi od Słowian i Chazarów. Większość aszkenazyjskich Żydów, posiada jednak chromosom Eu 9 oraz inne chromosomy, które wskazują na linię rodową ojca biegnącą 2,000 lat wstecz wprost na tereny starożytnego Izraela.

Aszkenazim pochodzą także – choć w mniejszym stopniu – od ludów Europejskich, takich jak Słowianie i Chazarowie. Owe nie-izraelskie haplogrupy Y-DNA w genach tej społeczności, to elementy oznaczone jako Q (typowe dla środkowej Azji) oraz R1a1 (typowe dla mieszkańców Europy Wschodniej


Jak wynika z raportu, około połowa aszkenazyjaskich Lewitów, posiada również nie-izraelskie geny należące do haplogrupy R1a1 (typowej dla Słowian). Wielu z ich przodków – będąc Słowianami i Chazarami – przyjęło Judaizm i zostało wszczepionych do izraelskiego drzewa genetycznego.


DNA wykazały, że Arabowie palestyńscy (czyli słynni Palestyńczycy), posiadają pewne pokrewieństwo genetyczne z Izraelitami – a mianowicie noszą w sobie starożytny gen izraelski. Przodkami dzisiejszych Palestyńczyków mogą okazać się Żydzi, którzy zamieszkiwali Izrael i w VII wieku n.e. zostali zmuszeni do przejścia na Islam. Na początku zakładano, że wyniki badań dotyczą tylko tzw. ‘rdzennych Palestyńczyków’, nie zaś Arabów, którzy zostali przesiedleni na tereny Izraela w czasach Imperium Otomańskiego. Według danych szacunkowych, około 85% Palestyńczyków posiada dalsze lub bliższe pokrewieństwo z narodem żydowskim.

Jak wynika z badań, dzisiejsi Samarytanie są potomkami izraelskich mężczyzn i asyryjskich kobiet.

www.wspolnotamesjanska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=118:badania-genetyczne-nad-izraelem&catid=1:latest-news&Itemid=50
Edytor zaawansowany
 • heern 19.08.12, 11:28
  Wspólnota Mesjańska

  .Główna Wiadomości Badania genetyczne nad Izraelem
  Badania genetyczne nad Izraelem
  Sobota, 10 Październik 2009 22:29 Administrator Czyli Ile Jest Żyda w Żydzie?

  Najnowsze badania genetyczne współczesnych społeczności żydowskich na świecie pomogły ostatecznie ustalić, które grupy ludności pochodzą od starożytnych Izraelitów i w jakim stopniu różnią się pomiędzy sobą. Przedstawione wyniki badań zostały oparte na raportach zaprezentowanych przez Ariellę Oppenheim z Uniwersytetu Hebrajskiego (z lat 2000 – 2001), Micheal’a Hammer’a (z roku 2000), University College London (z roku 2002) oraz Doron’a Behara’a (z roku 2008). Pod uwagę wzięto również wyniki badań wielu innych, pomniejszych naukowców, których jednak nie wymieniono z imienia i nazwiska. Do jakich wniosków doszli badacze?

  Badania z roku 2001- czyli najpierw ogólnie o korelacjach

  W 2001 roku, grupa naukowców z Izraela, Niemiec oraz Indii, przeprowadziła badania genetyczne na semickich mieszkańcach Bliskiego Wschodu, aby porównać wspólne relacje i stopień pokrewieństwa. Ogółem przebadano sześć grup, w skład których weszli Żydzi Kurdyjscy, Kurdyjscy Muzułmanie, Palestyńscy Arabowie, Żydzi Sefardyjscy, Żydzi Aszkenazyjscy oraz Beduini zamieszkujący tereny południowego Izraela. Aby dodatkowo uwiarygodnić wyniki badań, wzięto również pod uwagę dane genetyczne Rosjan, Białorusinów, Polaków, Berberów, Portugalczyków, Hiszpanów, Arabów, Armeńczyków i Turków z Anatolii. Większość z 95 przebadanych kurdyjskich Muzułmanów pochodziła z północnego Iraku.

  Przodkowie aszkenazyjskich Żydów, którzy mieszkają dzisiaj w Izraelu, żyli w środkowej i wschodniej Europie, natomiast przodkowie sefardyjskich Żydów, zamieszkiwali południowo-zachodnią Europę, północną Afrykę oraz Bliski Wschód. Ci ostatni są nazywani często Mizrachim. Badania pokazały, iż kurdyjscy oraz sefardyjscy Żydzi są bardzo blisko spokrewnieni, różniąc się jednak nieznacznie od swoich aszkenazyjskich braci. Żydzi aszkenazyjscy pomieszali się prawdopodobnie z mieszkańcami Europy podczas swojego długiego okresy wygnania. Badania wykazały, że około 12.7% aszkenazyjskich Żydów posiada chromosom Eu 19, który znaleziono również wśród 60% wschodnioeuropejskich Chrześcijan. To oznacza, że linia rodowa ojca pochodzi od Słowian i Chazarów. Większość aszkenazyjskich Żydów, posiada jednak chromosom Eu 9 oraz inne chromosomy, które wskazują na linię rodową ojca biegnącą 2,000 lat wstecz wprost na tereny starożytnego Izraela. W artykule z listopada 2001, zamieszczonym w periodyku The American Journal of Human Genetics, Ariella Oppenheim z Uniwersytetu Hebrajskiego pisze między innymi, że Żydzi mają bliższe relacje genetyczne z mieszkańcami północnych rejonów Morza Śródziemnego – czyli z Kurdami, Turkami z Anatolii oraz Armeńczykami – niż z mieszkańcami południa – czyli Arabami i Beduinami.

  [Źródło: www.barzan.com ; Tłumaczenie własne z języka angielskiego]

  Szczegółowe wyniki badań – czyli kto jest kim w żydowskim świecie

  Izraelskim haplotypem są haplogrupy oznaczona literami J oraz E, które są typowe dla Bliskiego Wschodu. Chromosom Y – w przypadku haplogrupy J (zwanej kapłańską) – przechodzi tylko w linii ojca, i z tego powodu kapłaństwo lewickie przechodziło z ojca na syna. Cechy tych haplogrup odnaleziono u następujących społeczności żydowskich na świecie:

  Aszkenazim (czyli Żydzi niemieccy i wschodnioeuropejscy), Sefardim (czyli Żydzi hiszpańscy i portugalscy), Mizrachim (czyli Żydzi z Bliskiego Wschodu), Juhurim (czyli Żydzi z gór na Kaukazie), Italkim (czyli Żydzi włoscy), jak również w większości innych społeczności żydowskich na świecie, które zostały zaliczone do genetycznej rodziny Izraelitów

  Aszkenazim pochodzą także – choć w mniejszym stopniu – od ludów Europejskich, takich jak Słowianie i Chazarowie. Owe nie-izraelskie haplogrupy Y-DNA w genach tej społeczności, to elementy oznaczone jako Q (typowe dla środkowej Azji) oraz R1a1 (typowe dla mieszkańców Europy Wschodniej). Holenderscy Żydzi, oprócz genotypu izraelskiego, posiadają dodatkowo geny typowe dla mieszkańców północno-zachodniej Europy. Żydzi sefardyjscy pochodzą również – choć w mniejszym stopniu – od różnych ludów nie-izraelskich, których nazw jednak w raporcie nie wymieniono. Gruzinim (czyli Żydzi z Gruzji), jak można się tego spodziewać, są mieszanką Gruzinów i Izraelitów. Temanim (czyli Żydzi jemeńscy) są mieszanką jemeńskich Arabów i Izraelitów. Żydzi z północnej Afryki (z Maroka, Algierii oraz Tunezji) mają wyjątkowo przeważającą część genotypu izraelskiego. Żydzi libijscy są głównie Izraelitami, ale z domieszką genów ludu Berberów. Żydzi etiopscy mają niestety przede wszystkim geny etiopskie, z niewielką domieszką genów izraelskich, i to tylko w nielicznych przypadkach. Bene Izrael (czyli tzw. Marati, - Żydzi z zachodnich Indii) oraz Żydzi Koczin (albo Malabar Jehudan) z prowincji Kerala w Indiach, posiadają w większości hinduskie pochodzenie w swoim mitochondrialnym DNA, które jest linią matki. Jednakże z linii ojca, mają żydowskie korzenie.


  Uwaga! Badania DNA wykazały, że Arabowie palestyńscy (czyli słynni Palestyńczycy), posiadają pewne pokrewieństwo genetyczne z Izraelitami – a mianowicie noszą w sobie starożytny gen izraelski. Przodkami dzisiejszych Palestyńczyków mogą okazać się Żydzi, którzy zamieszkiwali Izrael i w VII wieku n.e. zostali zmuszeni do przejścia na Islam. Na początku zakładano, że wyniki badań dotyczą tylko tzw. ‘rdzennych Palestyńczyków’, nie zaś Arabów, którzy zostali przesiedleni na tereny Izraela w czasach Imperium Otomańskiego. Według danych szacunkowych, około 85% Palestyńczyków posiada dalsze lub bliższe pokrewieństwo z narodem żydowskim. Więcej o tym w następnym artykule.

  Badania nad Kohenami i Lewitami

  Haplotyp Kohen Modal, który należy do haplogrupy oznaczonej jako J, był częścią starożytnego DNA Izraelitów i należał w szczególności do kapłanów Świątynnych z rodu Lewiego. Ta haplogrupa występuje wśród wielu Żydów, zarówno Aszkenazim, Sefardim, jak i Bene Izrael z Indii. Badania wykazały, że haplogrupa J – czyli kapłańska – jest typowa nie tylko dla współczesnych Żydów, ale znaleziono ją również pośród Kurdów, Armeńczyków, Palestyńskich Arabów i kilku innych pomniejszych społeczności, których w raporcie nie wymieniono. Jak wynika z raportu, około połowa aszkenazyjaskich Lewitów, posiada również nie-izraelskie geny należące do haplogrupy R1a1 (typowej dla Słowian). Wielu z ich przodków – będąc Słowianami i Chazarami – przyjęło Judaizm i zostało wszczepionych do izraelskiego drzewa genetycznego.

  Badania nad żydowskimi chorobami genetycznymi

  Jedną z chorób typowych dla Żydów jest tzw. Gorączka Śródziemnomorska, która jest chorobą genetyczną. Na jedną z odmian tej choroby zapadają głównie Żydzi aszkenazyjscy, niektórzy Żydzi irakijscy, Druzowie i Armeńczycy. Inna odmiana tego samego genu, powoduje inną odmianę tej samej choroby i występuje u Żydów irakijskich, Żydów północno-afrykańskich oraz Armeńczyków. Niektórzy Żydzi sefardyjscy, Arabowie i Turcy z Anatolii także posiadają ten gen.

  Choroba Gauchera występuje równocześnie wśród Żydów aszkenazyjskich i wśród niektórych Europejczyków. Mutacja genu DFNB1, który powoduje głuchotę, występuje wśród tak oddalonych od siebie grup jak Żydzi aszkenazyjscy i palestyńscy Arabowie. Mutacja raka piersi o symbolu 185delAG została wykryta wśród kobiet aszkenazyjskich, jak również wśród Żydówek z Maroka
  Badania nad izraelskim pochodzeniem nie-izraelskich społeczności

  Jak wynika z badań, dzisiejsi Samarytanie są potomkami izraelskich mężczyzn i asyryjskich kobiet. Afrykańskie plemię Lemba, które posiada szczątkowo kapłańskie geny z haplotypu Kohen Modal, chociaż nie różni się niczym od rdzennych murzynów, to jednak tradycyjnie wywodzi swoje pochodzenie od izraelskich kapłanów. Szczególnie członkowi
 • heern 19.08.12, 11:30
  Badania nad izraelskim pochodzeniem nie-izraelskich społeczności

  Jak wynika z badań, dzisiejsi Samarytanie są potomkami izraelskich mężczyzn i asyryjskich kobiet. Afrykańskie plemię Lemba, które posiada szczątkowo kapłańskie geny z haplotypu Kohen Modal, chociaż nie różni się niczym od rdzennych murzynów, to jednak tradycyjnie wywodzi swoje pochodzenie od izraelskich kapłanów. Szczególnie członkowie klanu Buba noszą bliskowschodnie geny, które zostały znalezione w ich ojcowskiej linii DNA.

  Plemię Lemba tradycyjnie nie miesza potraw mięsnych z mlekiem. Członkowie plemienia nie jedzą również wieprzowiny. Obrzezują swoich męskich potomków – jednak nie w ósmym dniu, jak nakazuje Tora – ale w ósmym roku życia chłopców. Całe plemię obchodzi cotygodniowy Szabat i wierzą w jednego Boga Izraela. Pomimo nacisków sąsiednich plemion, Lemba nie zawierają małżeństw z obcoplemieńcami. Według ich własnych legend, izraelscy przodkowie plemienia przybyli do Afryki w VIII wieku p.n.e.


  Afrykańskie plemię Lemba

  Podobnie wielu hiszpańsko-języcznych Latynosów z południowego zachodu Ameryki pochodzi od tzw. Anusim, czyli hiszpańskich Żydów, którzy zostali zmuszeni do przyjęcia Katolicyzmu. Ostatnią z badanych grup, jest lud Mizo z północno-wschodnich Indii, którzy sami siebie określają jako pochodzących z izraelskiego plemienia Manassesa (B’nei Menasze). Jednak badania genetyczny nie zdołały udowodnić w ich przypadku jakichkolwiek związków ze starożytnym Izraelem. Musimy przy tej okazji pamiętać, że badania genetyczne nie są wcale doskonałe i wciąż nie potrafią udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Problem polega na tym, że jeśli na przykład matka twojego ojca – czyli twoja babcia – była Żydówką, badania DNA nie zdołają tego wykazać. Jeżeli natomiast ojciec twojego ojca – a zatem twój dziadek – był Żydem, wtedy wyniki badań są w stanie jasno potwierdzić ten fakt. Jakkolwiek, tyczy się to jedynie haplogrupy kapłańskiej J oraz generalnej, afrykańsko-bliskowschodniej haplogrupy E. Nie każdego Izraelity można zatem rozpoznać po genach.


  Na koniec: Żydowskie geny i alkoholizm

  Jak wykazały badania, genetyczna mutacja, którą odziedziczyła jedna piąta Żydów na świecie, zdaje się mieć zbawienne skutki w postaci ochrony przed alkoholizmem. Ten sam ślad genetyczny jest dość powszechny wśród mieszkańców Azji, natomiast o wiele rzadszy pośród białych Europejczyków. Dr Deborah Hasin z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, która przeprowadzała te niezwykłe badania, tak o tym mówi:

  Wyniki moich badań wzbogacają istniejące dowody, że genetyczna różnorodność niesie z sobą efektywną ochronę przed chorobą alkoholizmu wśród Żydów.


  Mutacja genowa pod nazwą ADH2*2, pomaga organizmowi poradzić sobie z alkoholem płynącym w żyłach. Prawie wszyscy biali Europejczycy nie posiadają odmiany genu ADH2*2. Poprzednie badania wykazały, że ta odmiana genu występuje u 20% Żydów na świecie. To powoduje, że ludzie ci są skłonni pić o wiele rzadziej i konsumują mniejsze porcje alkoholu. Mają też o wiele bardziej przykrego ‘kaca’.

  [Źródło: Gene helps Jews resist alcoholism by David Derbyshire, The Daily Telegraph, September 2002 ; Tłumaczenie własne z języka angielskiego]


  --------------------------------------------------------------------------------

  Artykuł Przygotował: Bartek Świerczek

  www.wspolnotamesjanska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=118:badania-genetyczne-nad-izraelem&catid=1:latest-news&Itemid=50
 • eliot 22.08.12, 12:12
  Duża jednolitość genetyczna pomiedzy Palestyńczykami a Żydami też nie jest szczególnym zaskoczeniem. Do czasów najazdu arabskiego w początkach VII w. cały obszar rzymskiej (bizantyjskiej) Judeo-Syrii był dość ujednolicony etnicznie - i genetycznie. Na semickim (językowo aramejskim) substracie nawarstwiły się wpływy (głownie) greckie. Zarówno Palestyńczycy jak i Żydzi są w głownej mierze potomkami tej judeo-syryjskiej ludności. Arabowie są ludnościa napływową i, podobnie jak np w Egipcie czy Maroku, stanowili tylko stosunkowo niewielki odsetek całej ludności. Tylko fakt, że stanowili warstwę panująca i dominująca politycznie i religijnie spowodował z czasem arabizacje kulturową i językową.

  --
  Eliot
 • algomas 22.08.12, 21:22
  "Z DNA można odczytać nawet ślady wypraw krzyżowych! Tak było w przypadku gigantycznego przedsięwzięcia Genographic Project. Prowadzone w jego ramach analizy wykazały, że libańscy chrześcijanie są w znacznym stopniu potomkami uczestników dawnych krucjat. Świadczą o tym ich chromosomy Y. Od XI do XIII wieku krzyżowcy czterokrotnie dotarli w rejon Libanu. Wielu z nich się tam osiedliło i założyło rodziny. Ale nie tylko oni pozostawili w tym kraju swoje dziedzictwo. Te same badania ujawniły, że większość miejscowych muzułmanów to potomkowie Arabów, którzy dotarli na te tereny w VII i VIII wieku. „To dziwne – zazwyczaj nie da się zauważyć takiego podziału pod kątem religii, gdy przyglądamy się śladom różnorakich migracji” – mówi dr Spencer Wells, szef Genographic Project."

  www.focus.pl/nauka/zobacz/publikacje/narodowosc-w-genach/strona-publikacji/1/nc/1/
 • eliot 23.08.12, 11:21
  algomas napisał:

  > "Z DNA można odczytać nawet ślady wypraw krzyżowych! Tak było w przypadku gigan
  > tycznego przedsięwzięcia Genographic Project. Prowadzone w jego ramach analizy
  > wykazały, że libańscy chrześcijanie są w znacznym stopniu potomkami uczestników
  > dawnych krucjat. Świadczą o tym ich chromosomy Y. Od XI do XIII wieku krzyżowc
  > y czterokrotnie dotarli w rejon Libanu. Wielu z nich się tam osiedliło i założy
  > ło rodziny. Ale nie tylko oni pozostawili w tym kraju swoje dziedzictwo. Te sam
  > e badania ujawniły, że większość miejscowych muzułmanów to potomkowie Arabów, k
  > tórzy dotarli na te tereny w VII i VIII wieku. „To dziwne – zazwycz
  > aj nie da się zauważyć takiego podziału pod kątem religii, gdy przyglądamy się
  > śladom różnorakich migracji” – mówi dr Spencer Wells, szef Genograp
  > hic Project."
  >
  Obszar Libanu miał (i ma) stosunkowo dużą i zwarta populację chrześcijańską, a dodatkowo społeczności te (ale też np. Druzowie) zachowały własną organizację społeczną i kulturowa odrebność. Swojej samodzielności strzegły organizując zbrojne milicje (co zresztą owocowało i owocuje w liczne konflikty zbrojne) . "Przepływy genetyczne" z muzułmanami nie były więc zbyt duże. Stąd zapewne zachowane ślady genetyczne ludności zachodnioeuropejskiej pozostałe po czasach wypraw krzyżowych i związanym z tym powstaniem państw chrześcijanskich i osadnictwie europejskim.
  --
  Eliot
 • eliot 21.08.12, 09:25
  Potwierdza to tradycyjną historię Żydów. Oddala, już chyba w niebyt, policentryczną teorię powstania wspólczesnych Żydów. Stosunkowo wysoki odsetek aryjsko-słowiańskiej haplogrupy R1a1 potwierdza wielowiekowe współżycie społeczności żydowskich na obszarach słowiańskich.
  --
  Eliot
 • algomas 22.08.12, 21:34
  Nawet bez badan genetycznych widac, ze Zydzi polscy( wschodnioeuropejscy) maja korzenie bliskowschodnie. Wyglad fizyczny wiekszosc przedwojennych Zydow polskich miala raczej poludniowy. Na zdjeciu David ben Gurion z kilkoma towarzyszami- zaden nie wyglada na Slowianina czy potomka Chazarow.

  en.wikipedia.org/wiki/File:Ben-Zvi,_Yaacov_Zrubavel,_Ben-Gurion,_Brenner,_Aharon_Reuveni.jpg
 • eliot 23.08.12, 11:26
  algomas napisał:

  > Nawet bez badan genetycznych widac, ze Zydzi polscy( wschodnioeuropejscy) maja
  > korzenie bliskowschodnie. Wyglad fizyczny wiekszosc przedwojennych Zydow polski
  > ch miala raczej poludniowy. Na zdjeciu David ben Gurion z kilkoma towarzyszami-
  > zaden nie wyglada na Slowianina czy potomka Chazarow.
  >
  To fakt. Zdecydowana większość ludności żydowskiej zachowała śródziemnomorski (lewantyński) typ fizyczny. Stąd łatwość odróżnienia ich w krajach slowiańskich.
  W krajach śródziemnomorskich fizycznie są nie do rozróżnienia od ludności autochtonicznej.
  --
  Eliot
 • rozkoszny_bobasek 23.08.12, 21:54
  A Chazarowie jaki typ reprezentują?
  To przecież plemię tureckie, a więc "śródziemnomorskie".
  Mylę się?

  --
  "Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie." (Na plebanię)
 • eliot 24.08.12, 10:34
  rozkoszny_bobasek napisał:

  > A Chazarowie jaki typ reprezentują?
  > To przecież plemię tureckie, a więc "śródziemnomorskie".
  > Mylę się?
  >
  Państwo Chazarów było państwem wieloetnicznym i wielowyznaniowym. Sami Chazarowie ukształtowali się z dominującyn wpływem czynnika tureckiego. Typ fizyczny nie różnił się znaczaco od śródziemnomorakiego. Wyznający judaizm potomkowie ludności chazarskiej zasilili społeczności żydowskie (Krymczacy? Może też i karaimskie?) basenu Morza Czarnego.
  Ich wpływ na społeczności żydowskie okresu wczesnego na obszarach słowiańskich raczej nie był zbyt duży (większy mógł być tylko na Rusi), być może zasilili genetycznie, w jakimś stopniu, wczesnośredniowieczne społeczności żydowskie (K'naan) na obszarach Zachodniej Słowiańszczyzny?
  --
  Eliot
 • algomas 24.08.12, 13:58
  Ludy tureckie to chyba jednak typ azjatycki. W kazdym razie tak wygladaja Kazachowie, Uzbecy , Kirgizi czy Turkmeni. Wiekszosc Tatarow i Baszkirow tez chyba tak wyglada, mimo ze od setek lat zyje wsrod Rosjan. Sa blondyni jak: Rinat Achmetow czy Marat Safin czy , ale to mniejszosc.

  Turcy z Turcji to mieszanina glownie ludow indoeuropejskich- Ormian, Grekow, Kurdow i innych -stad wiekszosc ma poludniowy wyglad, ale spotyka sie rowniez Turkow o jasnych wlosach i jasnych oczach. Najezdzczy z Azji, ktory podbili Anatolie i narzucili swoj turecki jezyk byli stosunkowo nieliczli i dlatego obecnie tylko niewielka czesc Turkow ma azjatycki wyglad.

  Na przyklad tych 3 pilkarzy tueckiego pochodzenia urodzilo sie w Niemczech z rodzicow Turkow

  Mesut Oezil wyglada na poludniowca

  bi.gazeta.pl/im/91/54/b7/z12014737X,Mesut-Oezil.jpg
  Ale juz Serdar Tasci czy Ilhan Mansiz maja wyglad raczej wschodni

  www.calciomercatoweb.it/wp-content/uploads/2010/08/tasci.jpg
  www.bleublancturc.com/News/images_news/Ilhan_Mansiz.jpg

  Prezydent Kazachstanu

  wwwimage.cbsnews.com/images/2009/10/06/image5366014.jpg
  Prezydent Uzbekistanu

  www.indiacis.in/images/Cntry_img/uzbekistan/31907.jpeg • algomas 24.08.12, 14:14
  According to a 2012 study on ethnic Turks of Turkey, Hodoğlugil revealed that there is a significant overlap between Turks and Middle Easterners and a relationship with Europeans and South and Central Asians when Kyrgyz samples are genotyped and analysed. It displays a genetic ancestry for the Turks of 45% Middle Eastern, 40% European and 15% Central Asian. However, the Turkish genetic structure is unique, and there is an admixture of Turkish people reflecting the population migration patterns.

  en.wikipedia.org/wiki/Genetic_history_of_the_Turkish_people
 • eliot 24.08.12, 14:40
  algomas napisał:

  > Ludy tureckie to chyba jednak typ azjatycki. W kazdym razie tak wygladaja Kazac
  > howie, Uzbecy , Kirgizi czy Turkmeni. Wiekszosc Tatarow i Baszkirow tez chyba t
  > ak wyglada, mimo ze od setek lat zyje wsrod Rosjan. Sa blondyni jak: Rinat Achm
  > etow czy Marat Safin czy , ale to mniejszosc.
  >
  > Turcy z Turcji to mieszanina glownie ludow indoeuropejskich- Ormian, Grekow, Ku
  > rdow i innych -stad wiekszosc ma poludniowy wyglad, ale spotyka sie rowniez Tur
  > kow o jasnych wlosach i jasnych oczach. Najezdzczy z Azji, ktory podbili Anatol
  > ie i narzucili swoj turecki jezyk byli stosunkowo nieliczli i dlatego obecnie t
  > ylko niewielka czesc Turkow ma azjatycki wyglad.
  >
  Turcy anatolijscy to rzeczywiście potomkowie głównie dawnych zhelenizowanych mieszkańców Anatolii. Stąd moźliwość 'naturalnego' występowania np. blondynów o północnoeuropejskich rysach. Wystarczy, ze odezwie się np. echo celtyckich genów Galatów (Ankara i okolice), albo słowianskie geny z zachodniej części Anatolii. Sam wygląd nie do końca świadczy o genetycznym dziedzictwie, wystarczy wspomnieć tureckich Kirgizów o przeważającym azjatyckim przecież wyglądzie, co nie przeszkadza im być nosicielami aryjsko-słowiańskiej haplogrupy R1a1 u 63% populacji - odsetek większy niż u Polaków (na poziomie Serbów Łużyckich!). Stąd i w drugą stronę mogło to działać... żydowscy (w sensie religijnym) potomkowie Chazarów mogli ulec dominującemu wśrów Żydów typowi śródziemnomorskiemu...
  --
  Eliot
 • algomas 24.08.12, 15:07
  Do tego wiele milionow Turkow ma korzenie balkanskie: jugoslowianskie, greckie, albanskie, bulgarskie. Do Turcji emigrowali z tych terenow glownie miejscowi muzulmanie, ktorzy po odzyskaniu niepodlegloscie przez te chrzescijanskie panstwa mogli miec problemy. Turcje opuscily miliony chrzescijan a na ich miejsce pojawili sie balkanscy i kaukascy muzulmanie. Jeszcze pod koniec lat 80 tych i na poczatku 90 tych setki tysiecy bulgarskich muzulmanow, ktorych czesto z racji wyznania nazywaja mniejszoscia turecka wyjechalo do Turcji. Slynny turecki sztangista Naim Süleymanoğlu to tak naprawde urodzony, wychowany i wyszkolony w Bulgarii Naim Sulejmanow, potem także Naum Szałamanow, ktory dopiero w Turcji zmienil nazwisko na tureckie. Mustafa Kemal Atatürk urodzil sie w greckich Solonikach i byl niebieskookim blondynem

  farm1.static.flickr.com/44/149468993_8520a9d3e1.jpg
 • heern 25.08.12, 13:35
  Polacy-56%
  Rosjanie-47%
  Slowency-39%
  Chorwaci-34% (6% E1b1b)
  Bosniacy- 25%(10% E1b1b)
  Albanczycy z Kosowa-4%(47% ma E1b1b)
  Albanczycy z Tirany-13%(22% ma E1b1b )
  Serbowie 16% (21% ma E1b1b )
  Macedonczycy-15% (24% ma E1b1b)
  Bulgarzy-15%
  Tatarzy-34%
  Zydzi Aszkenazyjscy-13% (23% ma E1b1b)
  Kurdowie(Turcja)-20%
  Pasztuni-45%
  Niemcy(zachodni)- 8%

  Zydzi Aszkenazyjscy:
  J-43%
  E1b1b-23%
  R1a1-13%  en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_by_ethnic_groups
 • eliot 27.08.12, 12:10
  Stąd też posiadanie takiej czy innej haplogrupy (w tym aryjsko-słowiańskiej R1a1) nie przesądza o "azjatyckim, czy "europejskim" wyglądzie. O czym już pisałem.
  Zarzucanie Ataturkowi, o czym wspominasz, "żydowskiego pochodzenia" rzeczywiście ma już swoją "tradycję" i służyło i służy tym samym celom co i u nas... Inna sprawa, że tak silne antyżydowskie nastroje w świecie muzułmańskim to efekt dopiero wieku XX-ego...
  Wcześniej szukali tam schronienia przed chrześcijanskim miłosierdziem...
  wink
  --
  Eliot
 • heern 27.08.12, 22:23
  Bo to jest rodowod po po ojcu, a kim byl matki? Do jakies rasy nalezaly?
  Dzisiejsi Afrykanerzy/ Burowie z RPA maja wyglad w wiekszosci polnocny i baaardzo europejski/ nordycki,-uwazaja sie za bialych, a nawet jedyne biale plemie w Afryce. Tymaczasem maja srednio okolo 5-10% krwi nie- bialej. Pokazuja to nie tylko rozne badania genetyczne, ale nawet ich drzewa genealogiczne, bo Burowie wywodza sie od mniej niz 1000 bialych mezczyzn, ktorzy przybyli do Afryki z Holandii, Niemiec i Francji. Kobiet prawie nie bylo, tak wiec brali sobie Afrykanki, Induski i Malajki. Pozniej mieszane potomstwo zenilo sie glownie z bialymi, ktorzy naplywali z Europy i tak dalej.

  A w ogole to dlaczego Albanczycy z Kosowa genetycznie tak bardzo roznia sie nie tylko od Serbow, ale nawet Albanczykow z Albanii(47% ma arabsko/ berberyjska haplogrupe E1b1b, a wsrod Albanczykow z Albanii i Serbow ma ja tylko 20%)??? Czyzby to byla prawda co wygaduja od dawna Serbowie, ze to sa potomkowie jakiejs zislamizowanej i zalbanizowanej ludnoci naplywowej?
 • heern 27.08.12, 22:26
  kopalniawiedzy.pl/Adolf-Hitler-DNA-Zydzi-Berberowie-podludzie-przodek-pochodzenie,11172
 • eliot 24.08.12, 16:30
  Okolice Salonik byly slowianskie...
  --
  Eliot
 • algomas 24.08.12, 17:10
  W Salonikach zylo rowniez sporo Zydow- Sefardyjczykow. Jednym z nich byl dziadek bylego prezydenta Sarkozy'ego. Oproczy Zydow wyznajacych judaizm w tym miescie zylo sporo potomkow Zydow( niestety nie pamietam nazwy tej sekty), ktorzy przyjeli islam, ale w dalszym ciagu w ukryciu wyznawali dawna religie. Jednym z tych krypto- Zydow mial byc Ataturk i cala jego rodzina. Tureckie oszolomy, ktorzy bardzo przypominaja naszych polskich antysemitow wierza, ze ci wlasnie krypto- Zydzi obalili sultana, a pozniej zaczeli tepic islam, zeby wykonczyc narod turecki. Oczywisice Ataturk caly czas knul na szkode Turcji. Inni z kolei twierdza, ze obecny premier islamista Erdogan to tez krypto-Zyd, ktory z kolei wzmacnie islam- szerzy ciemnote, zeby oslabic i osmieszyc narod.
 • algomas 24.08.12, 17:14
  Sabbataj znalazł wielu mesjańskich naśladowców, takich jak Jakub Kerido, Baruchja Ruso, Jonatan Ajbeszic czy wreszcie Jakub Frank. Wiele z tych wystąpień mesjańskich pociągnęło za sobą konwersje Żydów na islam bądź chrześcijaństwo. Potomkowie zwolenników Jakuba Kerido – zw. donmeh, którzy przyjęli islam i przez długi czas żyli w Salonikach. Uznani za Turków, na skutek przesiedleń po wojnie turecko-greckiej 1921-1922 znaleźli się w Turcji, gdzie ich potomkowie mieszkają do dzisiaj, lecz zatracili swą specyfikę.

  pl.wikipedia.org/wiki/Sabbataj_Cwi

  Donmeh, dönme – grupa religijna w Turcji czcząca Sabbataja Cwi jako mesjasza. Są jedyną istniejącą obecnie grupą sabatarianizmu. Choć formalnie są muzułmanami, to praktykują wiele zwyczajów i obchodzą święta żydowskie. Wzorują się w tym na samym Sabbataju, który nawrócił się na islam w 1666. Uważają, że "ludzie prawdy" (wybrani przez Boga) muszą żyć wśród wyznawców różnych religii, w czym nawiązują do pewnych wątków kabalistycznych ("Upadek Sophii"). W przeszłości niektóre ich grupy w tajemnicy praktykowały prawosławie. Niewielka część domneh to nawróceni muzułmanie. Liczą obecnie poniżej 10 000 wyznawców – choć w przeszłości byli liczniejsi i dość wpływowi. Zawierają małżeństwa tylko w obrębie swojej grupy religijnej


  pl.wikipedia.org/wiki/Donmeh

  According to Encyclopaedia Judaica, one assertion that was commonly made by many Jews of Salonika was that Kemal Atatürk was of Doenmeh (crypto-Jewish) origin. Many of Atatürk’s religious opponents eagerly embraced this view.[5] His father Ali Rıza is thought to be of Albanian origin by some;[6][7][8][9][10] however, according to Falih Rıfkı Atay, Ali Rıza's ancestors were Turks, ultimately descending from Söke in the Aydın Province of Anatolia.[11][12] His mother Zübeyde is thought to be of Turkish origin[8][9] and according to Şevket Süreyya Aydemir, she was of Yörük ancestry


  en.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk
 • eliot 27.08.12, 12:18
  algomas napisał:

  > W Salonikach zylo rowniez sporo Zydow- Sefardyjczykow. Jednym z nich byl dziade
  > k bylego prezydenta Sarkozy'ego. Oproczy Zydow wyznajacych judaizm w tym miesc
  > ie zylo sporo potomkow Zydow( niestety nie pamietam nazwy tej sekty), ktorzy pr
  > zyjeli islam, ale w dalszym ciagu w ukryciu wyznawali dawna religie. Jednym z t
  > ych krypto- Zydow mial byc Ataturk i cala jego rodzina. Tureckie oszolomy, ktor
  > zy bardzo przypominaja naszych polskich antysemitow wierza, ze ci wlasnie krypt
  > o- Zydzi obalili sultana, a pozniej zaczeli tepic islam, zeby wykonczyc narod
  > turecki. Oczywisice Ataturk caly czas knul na szkode Turcji. Inni z kolei twier
  > dza, ze obecny premier islamista Erdogan to tez krypto-Zyd, ktory z kolei wzmac
  > nie islam- szerzy ciemnote, zeby oslabic i osmieszyc narod.

  Żydzi greccy mieli nawet swój język - Jewanik - wymarł ostatecznie w latach 80. XX wieku.
  Zresztą już wcześniej (w czasach tureckich) napływ Żydów sefardyjskich spowodował dominację ladino.

  --
  Eliot
 • algomas 24.08.12, 17:20
  en.wikipedia.org/wiki/Filesmirkaloniki_population_graph.png
 • kasz0 27.08.12, 20:26
  heern napisał:

  > Jak wynika z raportu, około połowa aszkenazyjaskich Lewitów

  Zgodnie z Tora kaplanami mogli byc jedynie Lewici. Tyle, ze naleza oni do 8 plemion zaginionych w niewoli babilonskiej. Jezus powolywal sie na Ksiege wskazujac na nielegalnosc tych ktorzy go sadzili.

  Czy mozesz rozwinac ten temat. Bo zamierzam wziasc kundla ze schroniska i nazwac go Kahane. Czy bedzie halahicznym Zydem, tfu, hebrajczykiem?

  > przyjęło Judaizm i zostało wszczepionych do izraelskiego drzewa genetycznego.

  Majstersztyk. Dodaje Ci za to dodatkowy chromosom X.

  > DNA wykazały, że Arabowie palestyńscy (czyli słynni Palestyńczycy), posiadają p
  > ewne pokrewieństwo genetyczne z Izraelitami – a mianowicie noszą w sobie
  > starożytny gen izraelski.

  Czyli Ziemi Kanaan?

  > Przodkami dzisiejszych Palestyńczyków mogą okazać się Żydzi, którzy
  > zamieszkiwali Izrael i w VII wieku n.e. zostali zmuszeni do przejścia na Islam.

  Chyba nie doceniasz Homo Sapiens. Zrezygnowalbys z placenia nizszego podatku w wysokosci 1%.

  > Jak wynika z badań, dzisiejsi Samarytanie są potomkami izraelskich mężczyzn i a
  > syryjskich kobiet.

  Z 2 milionow zostalo ich wspolczesnie 1500 sztuk. W wyniku ortodoksyjnego chowu wsobnego. Rozwiniesz temat?
 • sagneskrk 26.01.13, 09:48
  Ashkenazi Jews are not Khazars

  www.youtube.com/watch?v=gVavcccUeZg
 • eliot 30.01.13, 15:10
  sagneskrk napisał:

  > Ashkenazi Jews are not Khazars
  >
  Poprostu była to jedna z teorii, teraz już obalona. Nawet jeśli był jakiś wkład ludności chazarskiej do pierwotnej ludności judeosłowiańskiej (przedaskenazyjskiej, czyli knaan) na naszych ziemiach, to był on tak minimalny, że nie pozostawił chyba śladu genetycznego.
  --
  Eliot
 • heern 31.01.13, 11:49
  Gdyby wywodzili sie od tureckich Chazarow to wygladaliby mniej wiecej jak polscy Tatarzy, ktorzy po 600 latach metysazu ze Slowianami nadal zachowali swoj wschodni wyglad.


  Rodzina tatarska:

  www.poranny.pl/apps/pbcsi.dll/bilde?Site=KP&Date=20110605&Category=MAGAZYN&ArtNo=979286799&Ref=AR&border=0&MaxW=666
 • eliot 31.01.13, 13:32
  heern napisał:

  > Gdyby wywodzili sie od tureckich Chazarow to wygladaliby mniej wiecej jak polsc
  > y Tatarzy, ktorzy po 600 latach metysazu ze Slowianami nadal zachowali swoj ws
  > chodni wyglad.
  >
  Zachowali nieliczni. Znam osobiście pięcioro. Cech tatarskich mozna się dopatrzyć u jednej kobiety. U jej dzieci już z pewnościa nie. Może wyjdą cechy u wnuków - często w ten sposób odzywają się geny. Poniżej zdjęcie grupy żeołnierzy przedwojennego pułku jazdy tatarskiej. Cech "tatarskich" można się z trudem dopatrzeć u dwóch może trzech.
  pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Grupa_%C5%BCo%C5%82nierzy_Pu%C5%82ku_Jazdy_Tatarskiej_1919_rok.JPG
  U Żydów (na obszarze Rzeczypospolitej) było o tyle inaczej, że dominowały mariaże w obrębie ich grupy etnicznej. Nie następowało mieszanie, chyba że nastąpiło przejście na chrześcijaństwo co wiązało się w I RP z otrzymaniem szlachectwa. W tych rodach cechy
  semickie jeśli wystepują to mniej więcej z takim natężeniem jak i w całej populacji polskiej. Tatarzy od początku mieli status szlachecki więc mieszanie nastąpiło szybciej i zanik cech "tatarskich" też nastąpił szybciej.
  --
  Eliot
 • heern 31.01.13, 13:43
  eliot napisał:

  Tatarzy od początku mieli status szlachecki więc mieszanie nast
  > ąpiło szybciej i zanik cech "tatarskich" też nastąpił szybciej.


  - Jest duży nacisk rodziny, by szukać żony, męża we własnym środowisku. Temu służą bale tatarskie, spotkania rodzinne, młodzieżowe prywatki, a w dzisiejszych czasach internet - uśmiecha się Tomasz Miśkiewicz, mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. - Szacuję, że 95 proc. małżeństw w naszym środowisku to małżeństwa niemieszane, czysto tatarskie.


  www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53581,6272544,Jedna_wiara__jedna_poduszka.html?as=2

 • sagneskrk 31.01.13, 16:41
  Ja tam widze, ze ciagle wielu ma wschodni wygladsmile

  www.youtube.com/watch?v=HnnlbhORcBA

  www.youtube.com/watch?v=luvyCXNYmEs
 • algomas 01.02.13, 10:40
  heern napisał:

  > eliot napisał:
  >
  > Tatarzy od początku mieli status szlachecki więc mieszanie nast
  > > ąpiło szybciej i zanik cech "tatarskich" też nastąpił szybciej.
  >
  >
  > - Jest duży nacisk rodziny, by szukać żony, męża we własnym środowisku. Temu sł
  > użą bale tatarskie, spotkania rodzinne, młodzieżowe prywatki, a w dzisiejszych
  > czasach internet - uśmiecha się Tomasz Miśkiewicz, mufti Muzułmańskiego Związku
  > Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. - Szacuję, że 95 proc. małżeństw w na
  > szym środowisku to małżeństwa niemieszane, czysto tatarskie.
  >
  >
  > www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53581,6272544,Jedna_wiara__jedna_poduszka.html?as=2
  >

  Tak samo Cyganie w Polsce, bo ich wyglad, jezyk, zwyczaje i geny wskazuja na indyjskie pochodzenie, ale nawet bez badan jezykowych czy genetycznych widac, ze to ludnosc o korzeniach indyjskich:

  Jak dowodzą badania językoznawcze, etnogeneza Romów rozpoczęła się w centralnej części Półwyspu Indyjskiego po ok. 500 roku n.e. Analizy etnograficzne dowiodły z kolei ich pokrewieństwa z hinduistyczną kastą Domba, z którą Romowie (a także Domowie, Jatowie, Lomowie, Luli itd.) do dziś dzielą zakres tradycyjnie wykonywanych profesji (zob. niżej), oraz od której najprawdopodobniej pochodzi ich nazwa własna.

  Natomiast dane pochodzące z przeprowadzonych na różnych populacjach Romów badań genetycznych, zdają się sugerować, że pierwotna grupa zamieszkiwała Indie około 32-40 pokoleń temu i była stosunkowo mała, licząc prawdopodobnie ok. 1 tys. osób. Inne badania dowiodły jednak ich pokrewieństwa z indyjską kastą Radźputów, która powstała jako armia najemnych wojowników w VII wieku n.e. w wyniku najazdów muzułmańskich na Indie. Częstotliwość występowania grup krwi w układach AB0 jest bowiem taka sama wśród Romów oraz współczesnych członków tej kasty na północy Indii. Teorię tę wspierają też dane pochodzące z analizy języka romani, w którym większość słów odnoszących się do wojaczki (np. bust – "włócznia", tover – "topór", xanro – "miecz" itd.) należy do najstarszej warstwy leksykalnej, a także jest wspólna z mającym podobnie "wojenną" genezę językiem urdu.

  Wszystkie powyższe dane zdają się dowodzić, iż kluczowym elementem etnogenezy Romów były właśnie wojny VIII-X wieku pomiędzy muzułmańskimi najeźdźcami a Radźputami, w wyniku których przodkowie Romów opuścili Indie. Dalsze interpretacje pozostają jedynie w sferze hipotez: czy Romowie sami stanowili wojsko najemne, czy też raczej obsługę techniczną (zaopatrzenie, rozrywka, usługi rzemieślnicze) walczącej armii, jak to miało miejsce później w ich historii; czy ich przemieszczenie na zachód związane jest z popadnięciem w jasyr, czy też była to raczej migracja z przyczyn ekonomicznych; czy wreszcie stanowili jedną falę migracyjną, czy takich fal było kilka.

  Obecnie wiadomo, iż przodkowie Romów nie byli jedyną migrującą na zachód grupą indyjskiego pochodzenia. Ok. 400 lat wcześniej Półwysep Indyjski opuścili bowiem przodkowie obecnych Domów (jak dowodzą analizy językoznawcze), zaś pochodzące z Indii grupy koczowników znane są nawet z obszaru współczesnego Iranu z XIX wieku. Najprawdopodobniej Domowie, Lomowie, Luli, Romowie itp. stanowią oddzielne fale migracyjne jednej induskiej społeczności, żyjącej poza subkontynentem Indyjskim, prowadzącej podobny tradycyjny tryb życia i wykonującej podobne zawody. Pokrewieństwo tych grup jest szczególnie widoczne w krajach, gdzie mieszkają przedstawiciele kilku z nich (np. w Iranie, Iraku, Syrii, Turcji).

  pl.wikipedia.org/wiki/Romowie#Etnogeneza
 • polendwic 01.02.13, 09:09
  > > Ashkenazi Jews are not Khazars
  > >
  > Poprostu była to jedna z teorii, teraz już obalona.
 • algomas 01.02.13, 10:36
  polendwic napisał:

  > > > Ashkenazi Jews are not Khazars
  > > >
  > > Poprostu była to jedna z teorii, teraz już obalona.


  Rownie dobrze mozna wypisywac, ze Polacy w wywodza sie od Indian Guarani czy Aztekow, bo w jezyku polskim wystepuja liczne zapozyczenia z tych jezykow i to nawet w wiekszym stopniu niz w jidysz z jezykow tureckich. Co ciekawe to Polacy czy Rosjanie czesciej maja tatarskie geby niz Aszkenazyjczycy. Zdarzaja sie Aszkenazyjczycy wygladajacy jak ideal Aryjczyka z nazistowskich plakatow, ale takich o tatarskich rysach raczej nie widac. Wiekszosc to jednak rasa srodziemnomorska. Werner Goldberg, facet ze slynnego nazistowskiego plakatu i ideal nordyka, byl z pochodzenia Zydem:

  img2.demotywatoryfb.pl/uploads/201002/1266350652_by_careira_600.jpg
 • polendwic 02.02.13, 03:14
  a jaki Werner Goldberg miał chromosom Y? Ideałem Nordyka (wedle hitlerowskiego schematu) jest wielu Polaków i Rosjan. A co do Hitlera, który Słowianom podpierniczył swastykę, to zgadza się, chromosom Y miał środziemnomorski E1b1b1, a więc nie był Chazarem.
 • beny15glosow 02.02.13, 14:42
  polendwic napisał:

  > Ideałem Nordyka (wedle hitlerowskiego
  > schematu) jest wielu Polaków i Rosjan.

  Problem w tym, ze wsrod Polakow nordykow nie ma prawie w ogole i nie chodzi o kolor wlosow, ale bardziej o rysy twarzy i budowe ciala. Polacy i Niemcy a takze inne narody germanskie to zupelnie inna rasa. Typowo polski kolor wlosow to taki ciemny blond podchodzacy pod braz- ten niemiecki blond jest jasny i zupelnie inny od polskiego , tak samo z twarzami, bo Polacy maja okragle twarze, a Niemcy i inni Germanie kosciste z silnie zarysowana szczeka.

  Ilu znasz Polakow o takim wygladzie??? Moze ! na 100 tak wyglada, a wsrod Niemcow to typowy okaz:

  Bastian Schweinsteiger:
  www.football-pictures.net/data/media/219/Bastian_Schweinsteiger_look.jpg
  Matthias Sammer:
  www.dfb.de/fileadmin/user_upload/2007-10/sammer2.jpg
  Stefan Effenberg:
  userserve-ak.last.fm/serve/_/22369751/Stefan+Effenberg+effenberg2.jpg
  Boris Becker:
  www.nndb.com/people/231/000023162/boris-becker-2.jpg
  Dieter Bohlen :
  upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Dieter_Bohlen.jpg/200px-
  Carsten Ramelow:
  www.spox.com/de/daten/pics/fussball/bilder/spieler/gross/42.jpg
  Olivier Kahn:

  2.bp.blogspot.com/-1nQHPPAnXHQ/UAH4KRMUmUI/AAAAAAAAAOQ/QNTth_yI5l8/s1600/die-wilden-80er-vokuhila-oliver-kahn.jpg
  Gerhard Schroeder:

  www.topnews.in/files/gerh.jpg
  Lothar Matthaus:
  i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01721/lothar-matthaus_1721452c.jpg
 • sagneskrk 02.02.13, 15:01
  Historii swego kraju nie zna? Najazdow tatarskich to wy przez wieki nie
  mieli, wlasnych Tatarow, mieszajacych sie w zwiazkach malzenskich z
  ludnoscia slowianska?

  Moze nalezycie do tzw. typow dlugoglowych, o "konskich" twarzach,
  jak raczycie okreslac rasy nordyckie? Moze nie macie buz okraglych o szeroko -
  w porownaniu do mieszkancow Zachodu - rozstawionych kosciach policzkowych,
  oczach i raczej malych noskach? Czasem daje to nader ladny efekt koncowy,
  jednakze azjatyckiej krwi nie zaciera.
 • polendwic 02.02.13, 22:15
  Od biedy można ich było podciągnąć pod Nordyków, kradli przecież polskie dzieci i oddawali niemieckim bezdzietnym małżeństwom. Zresztą Nordyków (czyli potomków Gotów północnych) jest w Niemczech tylko jakieś 20%.
 • heern 03.02.13, 11:34
  polendwic napisał:

  > Od biedy można ich było podciągnąć pod Nordyków, kradli przecież polskie dzieci
  > i oddawali niemieckim bezdzietnym małżeństwom. Zresztą Nordyków (czyli potomkó
  > w Gotów północnych) jest w Niemczech tylko jakieś 20%.

  W Polsce nordycy to jedynie 1,2% ludnosci (Lubomir Czupkiewicz:" Pochodzenie i Rasa Slowian)


  A ile tych dzieci ukradli: 100, 200, 300 tys? Ludnosc Niemiec w 1939 roku to jakies 65 mln. Jaki to mialo wplyw na sklad genetycznych tego narodu? ZADEN!
  To juz bardziej migracje Slowian z konca XIX i poczatku XX wieku a takze po II wojnie swiatowej mialy jakis wplyw. Okolo roku 1914 jakies 20% mieszkancow Zaglebia Ruhry bylo Polakami albo mialo polskie pochodzenie. Pozniej byly jeszcze wieksze migracje Slowian. O skali zjawiska swiadczy chocby liczba polskich nazwisk na tych terenach: www.verwandt.de/karten/absolut/nowak.html

  A co do skladu genetycznego to slowianska haplogrupe R1a1 ma:
  Serboluzyczanie- 63%
  Polacy-56%
  Rosjanie-47%
  Niemcy ze Wschodu -23%
  Niemcy z Zachodu-8%

  Artykul: Significant genetic differentiation between Poland and Germany
  www.zgms.cm.umk.pl/prace/428-443.pdf

  Premier Saksonii Stanislaw Tillich(Serboluzyczanin) wyglada bardzo swojsko:

  www.tagesblick.de/images/artikel_uploads/f17818a0b568b5c2eb6445fe8ee395fa.jpg
 • sagneskrk 04.02.13, 14:21
  To prawda w Polsce nordykow nie ma prawie wcale, nawet na polnocy Wloch jest ich wiecej. Jasnych blondynow takze jest malo. Dobrze widac to za granica, gdzie prawie kazda Polka jest blondyna, tyle ze farbowana z odrostami na pol glowy. Chocby pod tym wzgledem odrozniaja sie od Germanek. Polacy maja przewaznie ciemne wlosy, ale wmawiaja sobie, ze sa blondynami.
 • polendwic 05.02.13, 07:56
  Sam jestem ciemny blond, dziś, bo na zdjęciach z dzieciństwa blondynek. Tak ma wielu Polaków/Polek. Kolor włosów to nie wszystko. U Sarmatów oczy są węższe, stąd Sauromaci u Herodota. Choćby książę Jan Lubomirski takie ma (ten od Kulczyków).
  A tu ma masz zdjęcie młodego piłkarza z Gdańska nazwiskiem Skrzecz, testowanego ostatnio przez Borussie Dortmund. Twarz podłużna (nie okrągła), oczy wąskie, włosy jasne. Czy to Germanin?
  www.trojmiasto.sport.pl/sport-trojmiasto/1,111904,13346841,Trener_Borussii_Dortmund_o_Oktawianie_Skrzeczu_z_Lechii.html#BoxSportTxt

 • heern 05.02.13, 12:15
  polendwic napisał:

  > A tu ma masz zdjęcie młodego piłkarza z Gdańska nazwiskiem Skrzecz, testowanego
  > ostatnio przez Borussie Dortmund. Twarz podłużna (nie okrągła), oczy wąskie, w
  > łosy jasne. Czy to Germanin?
  >
  On pochodzi z Pomorza, ale czy jest autochtonem?
  Tusk wyglada jak Niemiec, ma tez niemieckich przodkow, zreszta jeden facet z Niemiec(ponoc rodowity ) o nazwisku Ingo Tusk wyglada jak rodzony brat Donalda:
  www.arthrose-im-knie.de/uploads/pics/Sportaerzte_Tusk-_2_.jpg

  Klose i Podolski maja niemieckich przodkow, a wygladaja jak Polacy. Nawet ojciec Miro Klose, ktory twierdzi, ze jest etnicznym Niemcme wyglada jak typowy Polak: 2.bp.blogspot.com/-bX54X8cmXsE/T2s-YTxdqpI/AAAAAAAAW_c/mk45EPUoPD0/s1600/Joseph+KLOSE+Panini+Auxerre+1981.png

  Z kolei legendarni pilkarze Schalke Fritz Szepan i Ernst Kuzorra, ktorzy mieli rodzicow protestanckich Mazurow, nie dosc, ze wygladali jak Niemcy, to jeszcze byli niemieckimi nacjonalistami, zdeklarowanymi nazistami, antysemitami i nienawidzili Polakow.

  www.magnier.de/bilder/ernst-kuzorra1.jpg
  www.r-winners.de/sport_s04/Bilders04/k2.jpg
 • rozkoszny_bobasek 05.02.13, 15:54
  Tusk jest Chazarem, podobnie jak jego żona. Zobaczcie matkę tuska.
  --
  "Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie." (Na plebanię)
 • polendwic 18.02.13, 09:59
  chyba za śmiała na Słowiankę?

  www.youtube.com/watch?v=nQDjSGnmYBI&feature=related
 • rozkoszny_bobasek 19.02.13, 11:52
  ona ma juz z 27 lat..
  --
  "Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie." (Na plebanię)
 • polendwic 02.02.13, 22:06
  Z tym Borysem Beckerem toś się zagalopował. Jaki Germanin, który przeżył II Wojnę Światową dałby swemu synowi na imię Borys? Borys Becker jest Chazarem.
 • heern 03.02.13, 11:45
  polendwic napisał:

  > Z tym Borysem Beckerem toś się zagalopował. Jaki Germanin, który przeżył II Woj
  > nę Światową dałby swemu synowi na imię Borys? Borys Becker jest Chazarem.

  Co s marny z niego Chazarsmile

  en.wikipedia.org/wiki/Boris_Diaw
  en.wikipedia.org/wiki/Boris_Johnson
  en.wikipedia.org/wiki/Boris_Karloff
  en.wikipedia.org/wiki/Boris_Williams
  en.wikipedia.org/wiki/Boris_van_der_Ham
  Obecnie wiecej mlodych Niemcow a takze Austriakow i niemieckich Szwajcarow ma imiona typu: Sascha, Mischa, Katja, Nadja, Boris, Ivan, Tamara, Tatiana niz Helmut czy Hans- taka moda, ktora wynika prawdopodobnie z fascynacjii rosyjska kultura. W Polsce w latach 90 tych tez dawali imiona typu: Kewin, Brajan, Blejk, Dzessika, Dzennifer i inne.
 • sagneskrk 04.02.13, 14:13
  heern napisał:

  > polendwic napisał:
  >
  > > Z tym Borysem Beckerem toś się zagalopował.

  Ponoc mial pradziadka Zyda, ale fizycznie to typowo germanski okaz. Oboje rodzice Beckera sa czeskimi Niemcami wyznania katolickiego. Tak juz jest z mieszancami, ze czasem po kilku pokoleniach cos tam wychodzi, a czasem nie.
 • polendwic 04.02.13, 21:15
  a to nazwisko Becker to po kim ma
 • algomas 08.02.13, 00:05
  polendwic napisał:

  > > > Ashkenazi Jews are not Khazars
  > > >
  > > Poprostu była to jedna z teorii, teraz już obalona.
  Chocby przez badania genetyczne, bo Zydom Aszkenazyjskim genetycznien najblizej oczywiscie do Zydow Sefardyjskich i Zydow Bliskowschodnich, a takze do Palestynczykow. Z narodow europejskich najbardziej podobni do Aszkenazyjczykow sa Wlosi.


  Population => hg / Y-Chromosome

  hg1 = celtyckie
  hg2 = nordyckie
  hg3 = slowianskie
  hg8 = berberyjskie?
  hg9 = semickie
  hg12 = ?
  hg16 = laponoidalne
  hg21 = polnocnoafrykanskie
  hg22 = baskijskie
  hg26 = wschodnioafrykanskie

  Italian CHART
  hg1_ 44 % celtyckie
  hg2_ 14 % nordyckie
  hg3_ 2 % slowianskie
  hg9_ 20 % semickie
  hg21_ 13 % polnocnoafrykanskie
  hg26_ 6 % wschodnioafrykanskie?

  Ashkenazi Jews CHART
  hg1_11 % celtyckie
  hg2_6 % nordyckie
  hg3_13 % slowianskie
  hg9_43 % semickie
  hg21_23 % polnocnoafrykanskie
  hg26_4 % wschodnioafrykanskie?

  Polish CHART
  hg1_18 % celtyckie
  hg2_17 % nordyckie
  hg3_54 % slowianskie
  hg9_4 % semickie
  hg12_1 % ?
  hg16_4 % laponoidalne
  hg21_2 % polnocnoafrykanskie

  German CHART
  hg1_40 % celtyckie
  hg2_20 % nordyckie
  hg3_30 % slowianskie
  hg9_3 % semickie
  hg16_3 % laponoidalne
  hg26_3 % wschodnioafrykanskie?

  pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi_aszkenazyjscy
  Badania wykazały ponadto, że w porównaniu do nieżydowskich grup Europejczyków, ludnością najbardziej zbliżoną do Żydów aszkenazyjskich są dzisiejsi Włosi. Badacze hipotetyzowali, że może być to wynik małżeństw mieszanych oraz konwersji na judaizm w czasach Cesarstwa rzymskiego. Stwierdzono również, że odległość między dowolnymi dwoma aszkenazyjskimi uczestnikami badań jest na poziomie kuzynów czwartego-piątego stopnia pokrewieństwa.


 • eliot 08.02.13, 15:19
  Polen(d)witz tak ma, że nad pewnymi faktami gładko przechodzi do porządku ...
  wink
  --
  Eliot
 • algomas 08.02.13, 19:09
  eliot napisał:

  > Polen(d)witz tak ma, że nad pewnymi faktami gładko przechodzi do porządku ...
  > wink
  Zydzi Aszkenazyjscy:
  J-43%
  E1b1b-23%

  Libanczycy:
  J-45%
  E1b1b-26%

  Egipcjanie:
  J-32%
  E1b1b-37%

  Arabowie z Izraela:
  J-55%
  E1b1b-20%

  Arabowie z Maroka:

  E1b1b-86%
  J-2%

  Andaluzyjczycy:
  E1b1b-9%
  J-1%

  Sycylijczycy:
  J-30%
  E1b1b-18%
 • rozkoszny_bobasek 30.01.13, 18:49
  A co powiecie o ksiazkach "trzynaste plemie" i "Czy narod zydowski zostal wymyslony"?

  --
  "Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie." (Na plebanię)
 • heern 31.01.13, 10:20
  Nawet na tym przykladzie widac, ze Zydzi fizycznie przypominaja okolicznych Arabow bardziej niz Slowian czy Tatarow.  Reprezentacja Izraela:

  lvironpigs.files.wordpress.com/2012/06/1a1a1a1a1a1a1a1a1a21.jpg
  Reprezentacja Syrii:

  2.bp.blogspot.com/_c692HwvyQK8/TO89OLdPqkI/AAAAAAAAAGA/olre2TCTwCY/s1600/Syria-09-DIADORA-home-kit-red-red-red-pose.jpg
  Reprezentacja Rosjii:
  www.eurocuppictures.com/data/media/3/russia_football_team_1600.jpg
  Reprezentacja Ukrainy:

  i4.mirror.co.uk/incoming/article833786.ece/ALTERNATES/s615/Ukraine+football+team+topic.jpg
 • eliot 31.01.13, 13:34
  rozkoszny_bobasek napisał:

  > A co powiecie o ksiazkach "trzynaste plemie" i "Czy narod zydowski zostal wymys
  > lony"?
  >
  >
  Został "wymyślony" mniej-więcej w takim stopniu jak np.: czeski, niemiecki, polski, francuski... itd.
  --
  Eliot

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka