Dodaj do ulubionych

Skąd nasz ród

21.09.17, 13:26
Opuszczenie ziem na północ od Dunaju przez znaczną część Wandalów spowodowało osłabienie militarne tych którzy pozostali. Ich wielkie zagłębie metalurgiczne w Górach Świetokrzyskich nie pracuje już z taką siłą jak w czasach przed wędrówką. Dalej jednak zajmuja oni te same ziemie. Nieznana jest decyzja wandalskiego króla Genzeryka w sprawie poselstwa odnośnie zajęcia opuszczonych terenów przez tych co pozostali. Z czasem kiedy Lechici (Lachy) według Nestora ruszają z Panonii na północ, Wandalowie w konfrontacji z nimi przegrywają i zajmują to coraz gorsze tereny osadnicze, osiedlają sie głownie w górach, stając sie z czasem ludem w większości pasterskim. W dolinach zamieszkują Lechici (Lachy), w górach zas Wandalowie zwani później Góralami. Według Jana Myjaka ( 1864-1927) działacza ruchu ludowego w Galicji, poety ludowego z Lichwina w powiecie tarnowskim: „Gdy Gorol jedzie np. do Wadowic na jarmark, powiada, że jedzie do Lachów – to samo do Krakowa i gdzie indziej w zachodniej Galicyi. Lachami nazywają Górale swoich północnych sąsiadów. Do bycia Lachami przyznają się tylko mieszkańcy miejscowości na granicy z góralszczyzną. Ludwik Młynek (1864- 1941) w polski etnograf, folklorysta, pisarz, poeta, nauczyciel, pedagog, założyciel oddziałów Towarzystwa Ludoznawczego w Buczaczu i Tarnowie odnotował Lachów m.in. „nawet w Częstochowskiem i Sandomierskiem”, najdalej na pólnoc, ale im dalej na północ tym zanika nazwa Lachy, na pólnocy to juz Mazowszanie i mieszkancy Wielkopolski- Polanie. Czy sa to Ci sami Polanie którzy zamieszkuja wczesniej okolice Kijowa, tego nie wiemy, chociaz istnieje taka hipoteza. Idąc tym tropem Polanie naddnieprzanscy zajmuja ziemie w Wielkopolsce w pierwszej połowie X w , ziemie te zamieszkuja w dalszym ciągu Wandalowie, co moze dowodzic temu, ze Lechici (Lachy) z Panonii nie zajęli jeszcze tych ziem, lud wandalski jest rozdzielony klinem przez nacierających Lachów z południa, co wykorzystują naddnieprzanscy Polanie przechodząc wzdłóż (płynąc) Prypeciy, Bugiu, a dalej Wisłą i Wartą zajmują dzisiejsza Wielkopolskę, stąd Mieszko książe Wandalów ( „Misico dux Wandalorum”), nie udaje sie im zająć w pierwszej fazie ekspansji znaczniejszych obszarów, Pomorze i Połaby dalej zamieszkują Wandalowie, do dzisiaj zwani tak przez Niemców ( Wenden), czyni to dopiero jego syn Bolesław Chrobry król Polan I Gotów („rex Gothorum et Polonorum”. Przydomek król Gotów ( Gothorum) został zapewne nadany mu po zajeciu Rusi Kijowskiej, terenów opanowanych przez Waregów, dawniej zamieszkałych przez Gotów. Na południu Polski prawdpodobnie z wyjątkiem Śląska, czyli ziemie dzisiejszej Małopolski są zdominowane przez Lechitów ( Lachów) naddunajskich, Wandalowie mieszkają juz tylko w najbardzie niedostepnych miejscach czyli w górach, na Pomorzu i Połabiu. Nie wiemy jakim językiem posługiwali się Wandalowie, ogromny jak na okres wczesnego średniowiecza lud, ale podpowiedzią moze byc odkrycie czlowieka z Eulau nad Solawą z okresu tzw. kultury ceramiki sznurowej. Otóż badania genetyczne dowodzą, ze w pasie od Niemna do Łaby przeważa haplogrupa R1a, charakterystyczna dla Praindoeuropejczyków, Prasłowian i Polaków, (Serbołuzyczanie 60%, Polacy 55%) (badania Haak 2008, 2015 i Allentoft 2015 i in.), kolejny raz okazało się, że ci ostatni są autochtonami na swojej obecnej ziemi między Odrą a Bugiem, Morzem Baltyckim a Karpatami. Sa oni tożsami z ludnością zarówno w ojcowskim chromosomie Y, jak i w autosomach. Ponadto kolejnym dowodem sa badania wąskiej populacji sardyńskiej, uznawanej powszechnie za powandalską, pokazały znaczący udział R1a czyli kładów środkowoeuropejskich. Należałoby zatem przyjąc następująca chronologię odnośnie nazw naszego kraju: Wandalia (Wandalorum)-Lechia (Lechitae)-Polska (Polanorum).
Edytor zaawansowany
 • eliot 22.09.17, 13:28
  Stąd!
  wink

  --
  Eliot
 • soraborum 27.09.17, 14:24
  Trafiony, zatopiony, podobnie uważa prof Figlerowicz.
  Zamiast żyć wśród mitów powinniśmy starać się poznać naszą przeszłość, gdyż jedynie wtedy możemy odpowiedzialnie myśleć o naszej przyszłości - mówi prof. Marek Figlerowicz, szef projektu badawczego na temat społeczeństwa Piastów, w rozmowie z Anitą Czupryn: cyt. „wbrew temu, co by można sądzić, na tych terenach istniała całkiem rozwinięta cywilizacja. Taka mieszanka genów wskazuje, że musiał występować spory ruch ludnościowy. Wynik ten jest sprzeczny z poglądem, że 2000 lat temu były tu głównie lasy, w których żyły pojedyncze grupy ludzi, plemiona. Gdyby tak było, to zmienność genetyczna byłaby bardzo niska. Ludzie tworzący małe populacje krzyżowaliby się tylko między sobą, czyli w ich genomach ciągle powtarzałyby się te same motywy. A to, co obserwujemy to wysoka zmienność.”.......................” „Teraz wiemy, że ludzie, którzy mieszkali na terenie zachodniej Polski 2 tysiące lat temu byli bardzo podobni do mieszkańców Europy zachodniej. Wiemy, że zmienność genetyczna populacji była bardzo duża, a to wskazuje, że nie była to izolowana grupa żyjąca w niedostępnych puszczach, ale że na tych terenach spotykali się ludzie z różnych stron, przepływ ludności był podobny do tego w Niemczech, we Francji, czy w innych krajach Europy. A zatem szeroko rozpowszechniony obraz czasów przedpiastowskich - tylko głusze i knieje - nie jest chyba prawdziwy. Teraz badamy geny ludzi sprzed tysiąca lat. Ostatecznych wyników jeszcze nie ma. Wciąż więc pozostają dwie hipotezy - albo mogą oni być potomkami tych, którzy żyli 2 tysiące lat temu, a zmieniła się jedynie władza, albo mogą być ludźmi, którzy na te tereny przywędrowali później.” Czytajwięcej:www.polskatimes.pl/opinie/wywiady/a/naukowcy-szukaja-odpowiedzi-skad-pochodza-polacy,12514316/2/
 • eliot 27.09.17, 14:44
  Tymczasem, kiedy przyjrzeć się bliżej, widać, że nie mamy żadnych podstaw dla tworzenia tego rodzaju opisów. Że nasza historia dotycząca czasów przedpiastowskich i piastowskich bardziej jest wymyślona, niż zbadana. Niewątpliwie dla każdego społeczeństwa, dla każdej wspólnoty ważne jest poznanie swoich korzeni. Nie ma w tym przypadku znaczenia, jakie one są. Znaczenie ma i to jest wspaniałe, żeby wiedzieć, skąd wzięli się nasi praojcowie. Zamiast żyć wśród mitów powinniśmy starać się jak najlepiej poznać naszą przeszłość, gdyż jedynie wtedy możemy odpowiedzialnie myśleć o naszej przyszłości.

  Czytaj więcej: www.polskatimes.pl/opinie/wywiady/a/naukowcy-szukaja-odpowiedzi-skad-pochodza-polacy,12514316/4/

  I jeszcze tak na marginesie to przypominam, że już tu na forum omawialiśmy wstępne badania genetyczne. Najciekawsze co z nich wynikało to to, że tzw. wielka wędrówka Słowian, która jest świetnie poświadczona źródłowo, akurat na naszych ziemiach nie zostawiła śladów genetycznych.... czyli byliśmy, jesteśmy, będziemy!
  wink
  --
  Eliot
 • soraborum 28.09.17, 13:44
  Na mapie z IX w według krola Alfreda jest ziemia: Waste, lezy na południe od Moraw (Maroaro) i Bohemii (Beme) na wschód od Karyntii (Carendre) na zachód od Dacii (Datia) i na północ od Dalmacji (Dalmatia). Do tej pory nikt nie rozszyfrował nazwy tej krainy znajdującej sie w zachodniej części dzisiejszych Węgier. Z czym mozemy kojarzyć te nazwę?
 • eliot 28.09.17, 14:24
  soraborum napisał(a):

  > Na mapie z IX w według krola Alfreda jest ziemia: Waste, lezy na południe od Mo
  > raw (Maroaro) i Bohemii (Beme) na wschód od Karyntii (Carendre) na zachód od Da
  > cii (Datia) i na północ od Dalmacji (Dalmatia). Do tej pory nikt nie rozszyfrow
  > ał nazwy tej krainy znajdującej sie w zachodniej części dzisiejszych Węgier. Z
  > czym mozemy kojarzyć te nazwę?

  Puszta!
  wink
  --
  Eliot
 • soraborum 28.09.17, 15:04
  z translatora wychodzi mi, ze marnotrastwo, puszta czyli pustywink
 • eliot 28.09.17, 15:19
  soraborum napisał(a):

  > z translatora wychodzi mi, ze marnotrastwo, puszta czyli pustywink

  Dobrze Ci wychodzi bo źródłosłów jest oczywiście słowiański, czyli od pustki. Chodzi o stepowy charakter Puszty. "Waste" wzięło się ze zniekształcenia niezrozumiałego dla Anglo-Saksonów słowa...
  wink
  --
  Eliot
 • soraborum 28.09.17, 15:07
  ziemie puste przez które przetaczają się ciagle ludy stepowe: Hunowie, Awarowie, Madziarzy, potem Turcy, ludy "radzieckie"
 • eliot 29.09.17, 12:38
  soraborum napisał(a):

  > ziemie puste przez które przetaczają się ciagle ludy stepowe: Hunowie, Awarowie
  > , Madziarzy, potem Turcy, ludy "radzieckie"

  Akurat taki kształt i postać Puszty bardzo ludom koczowniczym odpowiadał. A sama nazwa zachowała swój słowiański rdzeń. Dla porównania nazwa podobnego "pustego" obszaru czyli Lüneburger Heide to "nasza" Pustać Lüneburgska - to też ziemia posłowiańska...
  wink
  --
  Eliot
 • soraborum 28.09.17, 15:26
  "The language of the Scalvonians is the fame with that of the Vandals", jak wiemy tak twierdził Wilhelm z Rubruk, Flamand, franciszkanin, pamięc o tym była żywa w sredniowieczu, czyżby aż tak bardzo się mylił skoro wiekszosc dzisiaj uważa, ba to powszechne przekonanie, ze Wandalowie byli Germanami. Zresztą nie tylko on, pomine Długosza, jak niektórzy uważaja "bajakopisarza", ale pieśn religijna "Conversa gens Vandalorum" która spiewali na cześc Św. Wojciecha, jest jeszcze wiele innych przekazów żódłowych. Nasza historiografia przyjęła narracje niemiecką, która jest podstawa szerszej narracji germanskiej i łacinskiej, obowiązującej. Dlaczego???
 • eliot 29.09.17, 12:29
  soraborum napisał(a):

  > "The language of the Scalvonians is the fame with that of the Vandals", jak wie
  > my tak twierdził Wilhelm z Rubruk, Flamand, franciszkanin, pamięc o tym była ż
  > ywa w sredniowieczu, czyżby aż tak bardzo się mylił skoro wiekszosc dzisiaj uwa
  > ża, ba to powszechne przekonanie, ze Wandalowie byli Germanami. Zresztą nie tyl
  > ko on, pomine Długosza, jak niektórzy uważaja "bajakopisarza", ale pieśn relig
  > ijna "Conversa gens Vandalorum" która spiewali na cześc Św. Wojciecha, jest jes
  > zcze wiele innych przekazów żódłowych. Nasza historiografia przyjęła narracje n
  > iemiecką, która jest podstawa szerszej narracji germanskiej i łacinskiej, obow
  > iązującej. Dlaczego???

  Może dlatego, że np. wspomniany przez Ciebie Wilhelm pisał to w XIII wieku... kiedy to "prawdziwego" Wandala ze świecą szukać... wink
  A źródła i świadectwa z epoki kiedy Wandalów był dostatek (acz niechętnie widziany...) jak jeden mąż zwały ich Germanami...
  wink
  --
  Eliot

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.