Dodaj do ulubionych

Panie i Panowie: WSYPA! jestesmy Hiszpanami:)))

25.01.05, 04:02
Sława!
Większość Europejczyków pochodzi z Półwyspu Iberyjskiego
info.onet.pl/1037783,16,1,0,120,686,item.html


Badania mitochondrialnego DNA reprezentatywnych grup 20 społeczności Europy,
Kaukazu i Bliskiego Wschodu wykazały, że większość Europejczyków wywodzi się
od paleolitycznych mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego - informuje serwis
internetowy "AlphaGalileo".


R E K L A M A czytaj dalej
Zakończone właśnie badania, przeprowadzone przez międzynarodową grupę
działającą pod kierownictwem genetyków z portugalskiego Uniwersytetu w Porto,
wykazały, że zasiedlenie Europy w paleolicie miało dwie fazy. Większość
współczesnych mieszkańców naszego kontynentu pochodzi z drugiej fazy
migracji, która wyruszyła z terenów Półwyspu Iberyjskiego ok. 15 tys. lat
temu.

Genetycy opierają swoją teorię na badaniach mitochondrialnego DNA 649 osób
pochodzących z 20 różnych społeczności zamieszkujących tereny Europy, Kaukazu
i Bliskiego Wschodu.

Organelle komórkowe zwane mitochondriami, odpowiedzialne za dostarczanie
energii dla reakcji komórkowych, posiadają własny materiał genetyczny -
łańcuchy DNA mitochondrialnego (mtDNA). Łańcuchy te tworzy 13 genów, które
mogą być ustawione w różnej kolejności. Ze względu na ich sekwencję genetycy
wyróżniają różne grupy i podgrupy mtDNA charakterystyczne dla ludności z
różnych obszarów.

Badając mieszkańców Europy, Kaukazu i Bliskiego Wschodu, których mtDNA
wyróżnia się przynależnością do jednej z takich charakterystycznych grup,
badacze odtworzyli drogę migracji z okresu paleolitu. Przodkowie dzisiejszych
Europejczyków wyruszyli z Bliskiego Wschodu ok. 28-30 tys. lat temu.

Po pierwszym zasiedleniu terenów Europy nastąpił chłodny okres epoki
lodowcowej, który zmusił paleolitycznych łowców i zbieraczy do cofnięcia się
na południe. Najlepsze schronienia wcześni Europejczycy znaleźli ok. 25 tys
lat temu na Półwyspie Iberyjskim.

Po 10 tys. lat, po wyraźnym ociepleniu klimatu i cofnięciu się lodowca na
północ, mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego wyszli ze swoich schronień i wrócili
na pozostały obszar Europy. Tak więc podwaliny pod dzisiejszą społeczność
Europy dali uczestnicy powtórnej migracji z Półwyspu Iberyjskiego, która
rozpoczęła się w końcu paleolitu ok. 15 tys. lat temu.

Międzynarodowa grupa genetyków, w skład której wchodzili naukowcy z
Portugalii, Hiszpanii, Rosji, Niemiec, Dubaju, Czech i Irlandii, opublikowała
wyniki swoich badań na łamach styczniowego numeru magazynu "Genome Reasearch".


Pozdrawiam i zapraszam na:
Forum Słowiańskie
Obserwuj wątek
  • lahhijala Polki są UNIKALNE 25.01.05, 07:12
   co widać gołym okiem
   również w tej tabeli

   Expr1 H5a H1 H* H4 H2 H3 H6 H7
   Poland 3 0.132 0.132 0.183 0.053 0 0 0 0
   Romania 0.074 0.032 0.223 0 0 0 0 0.011
   Spain (M 0.042 0.269 0.092 0.017 0.025 0.017 0 0
   Finland 0.038 0.177 0.089 0 0.05 0.025 0 0.013
   Czech Re 0.034 0.157 0.146 0 0 0.022 0.034 0
   Chuvash, 0.028 0.028 0 0 0.111 0 0.111 0
   Basque c 0.025 0.254 0.063 0.015 0.06 0.08 0 0.005
   UK/US 56 0.018 0.128 0.119 0.016 0.029 0.043 0.016 0.009
   Russia 5 0.018 0.105 0.157 0 0.018 0 0 0.018
   Portugal 0.013 0.188 0.078 0.009 0.016 0.078 0.013 0.004
   Ireland 0.01 0.147 0.108 0.029 0 0.069 0.039 0.01
   Bulgaria 0.009 0.099 0.198 0.009 0.027 0.009 0.009 0.018
   Norway 1 0 0.444 0.166 0 0 0.056 0 0.056
   Sardinia 0 0.188 0.103 0 0.042 0.083 0 0
   France 7 0 0.139 0.18 0 0 0.028 0.014 0
   Italy 50 0 0.08 0.06 0 0 0.08 0 0
   Palestin 0 0.069 0.139 0.014 0 0 0 0.014
   Ashkenaz 0 0.051 0.052 0.007 0 0.044 0.028 0
   Crete 41 0 0.049 0.318 0 0.024 0.024 0 0
   Caucasus 0 0.014 0.122 0 0.038 0 0.033 0
   Kurd 79 0 0 0.126 0.013 0 0 0 0
   Gulf sta 0 0 0.067 0.013 0 0 0 0
   • lahhijala Re: Polki są UNIKALNE 25.01.05, 07:20
    może ten format lepiej to pokaze

    Expr1 H5a H1 H* H4 H2 H3 H6 H7 H13
    Poland 0.132 0.132 0.183 0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Romani 0.074 0.032 0.223 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 0.000
    Spain 0.042 0.269 0.092 0.017 0.025 0.017 0.000 0.000 0.025
    Finlan 0.038 0.177 0.089 0.000 0.050 0.025 0.000 0.013 0.000
    Czech 0.034 0.157 0.146 0.000 0.000 0.022 0.034 0.000 0.000
    Chuvas 0.028 0.028 0.000 0.000 0.111 0.000 0.111 0.000 0.028
    Basque 0.025 0.254 0.063 0.015 0.060 0.080 0.000 0.005 0.000
    UK/US 0.018 0.128 0.119 0.016 0.029 0.043 0.016 0.009 0.004
    Russia 0.018 0.105 0.157 0.000 0.018 0.000 0.000 0.018 0.000
    Portug 0.013 0.188 0.078 0.009 0.016 0.078 0.013 0.004 0.011
    Irelan 0.010 0.147 0.108 0.029 0.000 0.069 0.039 0.010 0.010
    Bulgar 0.009 0.099 0.198 0.009 0.027 0.009 0.009 0.018 0.018
    Norway 0.000 0.444 0.166 0.000 0.000 0.056 0.000 0.056 0.000
    Sardin 0.000 0.188 0.103 0.000 0.042 0.083 0.000 0.000 0.042
    France 0.000 0.139 0.180 0.000 0.000 0.028 0.014 0.000 0.000
    Italy 0.000 0.080 0.060 0.000 0.000 0.080 0.000 0.000 0.000
    Palest 0.000 0.069 0.139 0.014 0.000 0.000 0.000 0.014 0.028
    Ashken 0.000 0.051 0.052 0.007 0.000 0.044 0.028 0.000 0.028
    Crete 0.000 0.049 0.318 0.000 0.024 0.024 0.000 0.000 0.000
    Caucas 0.000 0.014 0.122 0.000 0.038 0.000 0.033 0.000 0.014
    Kurd 7 0.000 0.000 0.126 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Gulf s 0.000 0.000 0.067 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    • lahhijala Re: Polki są UNIKALNE 25.01.05, 07:22
     a może tak lepiej

     H5a H1 H* H4 H2 H3 H6 H7 H13 Expr1
     0.132 0.132 0.183 0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Poland
     0.074 0.032 0.223 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 0.000 Romani
     0.042 0.269 0.092 0.017 0.025 0.017 0.000 0.000 0.025 Spain
     0.038 0.177 0.089 0.000 0.050 0.025 0.000 0.013 0.000 Finlan
     0.034 0.157 0.146 0.000 0.000 0.022 0.034 0.000 0.000 Czech
     0.028 0.028 0.000 0.000 0.111 0.000 0.111 0.000 0.028 Chuvas
     0.025 0.254 0.063 0.015 0.060 0.080 0.000 0.005 0.000 Basque
     0.018 0.128 0.119 0.016 0.029 0.043 0.016 0.009 0.004 UK/US
     0.018 0.105 0.157 0.000 0.018 0.000 0.000 0.018 0.000 Russia
     0.013 0.188 0.078 0.009 0.016 0.078 0.013 0.004 0.011 Portug
     0.010 0.147 0.108 0.029 0.000 0.069 0.039 0.010 0.010 Irelan
     0.009 0.099 0.198 0.009 0.027 0.009 0.009 0.018 0.018 Bulgar
     0.000 0.444 0.166 0.000 0.000 0.056 0.000 0.056 0.000 Norway
     0.000 0.188 0.103 0.000 0.042 0.083 0.000 0.000 0.042 Sardin
     0.000 0.139 0.180 0.000 0.000 0.028 0.014 0.000 0.000 France
     0.000 0.080 0.060 0.000 0.000 0.080 0.000 0.000 0.000 Italy
     0.000 0.069 0.139 0.014 0.000 0.000 0.000 0.014 0.028 Palest
     0.000 0.051 0.052 0.007 0.000 0.044 0.028 0.000 0.028 Ashken
     0.000 0.049 0.318 0.000 0.024 0.024 0.000 0.000 0.000 Crete
     0.000 0.014 0.122 0.000 0.038 0.000 0.033 0.000 0.014 Caucas
     0.000 0.000 0.126 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Kurd 7
     0.000 0.000 0.067 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Gulf s
     • lahhijala Re: Polki są UNIKALNE 25.01.05, 08:56
      wiecej wysoki udział H* na krecie potwierdza wg/Borebitsa pochodznie słowian
      od AćLudźi z At'lądtydzi Przy H* > H1 > H5a przy czym H5a jako jedna z
      najnowszych pokazuje że progresywne geny zachowały się w miejscowej populacji.

      poniższe dane wykazują udział typu H w calłosci probem mtDNA znaczy że reszta
      to kobiece geny z poza grupy H.
      gdzie
      % H procent genu H
      n ilosc analizowanych probek
      n H ilosc analizowanych probek zawierajacych gen H
      sq H ilosc probek zawierajacych gen H badanych na podtypy      % H n n H sq H rejon Reference
      072 018 013 008 Norway Richards et al. 2000
      050 201 101 030 Basque country Richards et al. 2000
      050 038 019 036 Poland Present study
      049 119 058 031 Spain Madrid Finnila¨ et al. 2001
      046 048 022 031 Sardinia Richards et al. 2000
      042 102 043 011 Ireland Richards et al. 2000
      042 041 017 075 Crete Present study
      041 549 225 214 Portugal Hermstadt et al. 2002
      040 111 044 017 Bulgaria Richards et al. 2000
      039 089 035 194 Czech Republic Pereira et al. 2004
      039 480 188 032 Finland Richards et al. 2000
      038 561 214 044 UK/US Richards et al. 2000
      036 072 026 011 France Richards et al. 2000
      034 094 032 012 Romania Richards et al. 2000
      032 057 018 023 Russia Richards et al. 2000
      031 036 011 009 Chuvash,Russia Richards et al. 2000
      026 110 029 019 Palestine Richards et al. 2000
      022 213 047 029 Caucasus Behar et al. 2004
      022 050 011 017 Italy Richards et al. 2000
      021 565 119 036 Ashkenazi Jews Richards et al. 2000
      014 079 011 009 Kurd Richards et al. 2000
      008 075 006 006 Gulf states Richards et al. 2000

      na podobienstwo Basque do polskiego wskazywal Borebitsa. Jest to o tyle ciekawe
      że z koleji basque ma być podobny do Sumeryjskiego. A sądzimy ze cywilizacje
      południowe były zakładane/kontrolowane przez władców z północy.

      mutacja h5a* pojawia się 7000 tys lat temu i odpowiada jak sądzimy B+L
      nadunajskiej siedzibie związanej ze Starcewo Kulture      *The frequency of H5a
      appears to be highest on the central European plain (Table 1),
      and dates to ∼7000–8000 years

      • lahhijala Re: Polki są UNIKALNE 25.01.05, 09:01
       The paraphyletic ancestral cluster, H*, is the main Near Eastern
       representative of haplogroup H, in agreement with the suggestion
       that the haplogroup evolved in the Near East and spread
       subsequently into Europe.

       Jakże najwięcej jest H* na krecie wieć dookoła krety powinin się rozwinąć
       prarodowy typ H*. Brak u autorów wizji wysuszonego dna Morza Śródzimnego a Denu
       nie pozwala na wyciagnięcie wniosków z tak oczywistej dystrybucji.
      • lahhijala Jednego tylko nie rozumiem 25.01.05, 09:38
       tu jest owa praca

       www.familytreedna.com/pdf/Pereira2005.pdf
       Dlaczego Ashkenazi Jews z 565 próbkami lokowani są na mapach tej pracy na
       terytorim Jugosławi?

       Rozumiem że bardzo by chcili należeć i mają jakiś tam ułamek procenta
       podobiństwa. Ałe by się z kółkim genów przyklejać w centrum Europy tego nie
       rozumiem.

       Może za ciepło w ziemi świętej?

       Chyba że autorzy pracy mają poczucie humoru a może to i nawet smieszne...

       śmieszne czy żałosne?

   • lahhijala A śłys li o urdziwjych krółlewnach śklanych gór !? 25.01.05, 10:26
    Śklane śkalły Śkaldavani dalwni nami sluncem sami źreńcą żaru żgwjyń haru .

    Gdzież to zabijali się smiałkowie całego świata ????
    Gdie rodzice posyłali swe najpjykniyjsze ?
    TU! Tu gdzie starażniczki kosturza żaru żgwiły swięte ognia.

    Gór ze szkła nie znaleziono ale lodowce istniały i to nie dawno 11tys lat temu.
    Jeszcze dziś mowlim obchodzi mnie to jak zeszłoroczny snieg? A kiedyś to ón
    prarodźców łobchodził.

    Lodowiec nie dotarł do Łysicy. Tam cały czas przez okres lodowcowy pilno polono
    ogień, no i w końcu lód bladź się stopił.

    Często przedstawia się sanie wprżęgu renów i wnich drwa - chrust, taki symbol
    dziś bez większego zrozumienia. W czasch zeszłorocznych śniegów kuligi ku li
    żgwiły harny żar . Pol na pal Polastara.

    Już wspominałem wcześniej że nasi mieli niezłą fantazję i baje prześwietne a
    dzieki temu zgromadzili rozwojowe geny. Bo ze wszyskich bogactw te 2 nici
    prządek clasu żitia są najcenniejsze po 1 metrze od dwojga ojćców DNA.

    Kto to mo tyń wi.
    A kto ni mo tyn przź zaźdrzoźć ślipy
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka