Dodaj do ulubionych

Dlaczego Polska to Polska...

08.02.06, 17:14
www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060208/nauka/nauka_a_1.html
ARCHEOLOGIA

Gmach wzniesiony na Polanach


Nie wiadomo, dlaczego nasz kraj nazywa się akurat Polska. W szkole
dowiadujemy się, że nazwa pochodzi od plemienia Polan, ale nie wiemy czy
istniało.Nie wymieniają plemienia Polan wczesnośredniowieczne źródła - twierdzi prof.
Przemysław Urbańczyk z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Nie
ma wątpliwości, jak nazywany był nasz kraj i jego mieszkańcy tysiąc lat temu.
O "wyprawie wojennej przeciw Polsce" wspomina w roku 1005 niemiecki kronikarz
Thietmar, także o "wielkim oddziele Polaków" pod grodem w Miśni w roku 1011 i
o "przymilnej odpowiedzi Polaków".

Gall Anonim używa nazwy państwa precyzyjnie: "jest Polska północną częścią
Słowiańszczyzny, ma zaś za sąsiadów od wschodu Ruś, od południa Węgry, od
południowego zachodu Morawy i Czechy, od zachodu Danię i Saksonię". Kronika
Anonima powstała w latach 1112 - 1116.

Ale skąd wywodzi się sama nazwa?

Jan Ostroróg, witając papieża w roku 1467, przedstawił chełpliwie nasz
naród: "imię Polaków dostaliśmy od częstych zwycięstw w polu, bo campus w
języku naszym znaczy: pole". Współczesne podręczniki inaczej przedstawiają
naszą metrykę. Od plemion germańskich wzięła nazwę Germania, od Galów -
Galia, od Rusów - Ruś, od Słowian - Słowenia, od Bułgarów - Bułgaria, od
Traków - Tracja (przykłady można mnożyć), toteż wydaje się oczywiste, że
nazwa Polska pochodzi od Polan - tego dowiadują się uczniowie już w szkole
podstawowej.

Podręczniki nie wyjaśniają jednak szczegółowo, jaki jest źródłosłów Polan.
Zygmunt Gloger w Encyklopedii Staropolskiej (napisanej w latach 1900 - 1903)
rozwija ten temat: "Przestrzeń roli wypieloną pod uprawę zboża z
porastających ją pierwej drzew, zarośli i krzaków nazywali praojcowie nasi od
tej właśnie czynności pielenia polem (...) od ludności siedzącej odwiecznie w
polach nad Wartą i Gopłem, czyli od ludności polańskiej, polskiej, rozeszła
się nazwa Polonii".

I wszystko byłoby w porządku gdyby nie drobiazg: tak jak o Polsce i Polakach,
żadne źródła z X, XI, XII wieku nie wspominają o Polanach.

KRZYSZTOF KOWALSKI, KRZYSZTOF URBAŃSKI

--
Eliot
Edytor zaawansowany
 • eliot 08.02.06, 17:15
  Kto i kiedy wymyślił Polskę?


  Historia lubi paradoksy: była Polska, ale nie było plemienia o nazwie Polanie.
  W każdym razie nie można tego naukowo udowodnić, mimo że przekonanie o
  pochodzeniu nazwy Polonia od plemienia Polan jest powszechne. Uczymy się w
  szkole, że przywódcy Polan odegrali decydującą rolę w budowaniu zrębów naszej
  państwowości. Niestety, żadne źródło historyczne nie potwierdza istnienia w
  Wielkopolsce ludu, który wczesnośredniowiecznym kronikarzom byłby znany pod
  nazwą "Polan". Od razu spotykamy zlatynizowane określenie Poloni odnoszące się
  do wszystkich poddanych Piastów.
  Mit na mapie
  Proponuję uczciwie przyznać, że "Polan" wymyślili polscy kronikarze, aby
  objaśnić niezrozumiałe dla nich pochodzenie nazwy państwa piastowskiego.
  Podobnie rozwiązywali przecież i inne zagadki etymologiczne, wywodząc Gniezno
  od "gniazda", a Kraków - od króla Kraka.

  Polan nie ma w kronice Galla Anonima ani u Wincentego Kadłubka, ani w
  Rocznikach Krakowskich czy Wielkopolskich. Jedyny raz pojawili się - chyba
  przypadkowo - w Kronice Wielkopolskiej z przełomu XIII/XIV w. Dopiero Jan
  Długosz w swoim monumentalnym dziele napisał, że "Polanie to ludzie pól".

  Po kilkuset latach wymyśleni przez kronikarza Polanie stali się realnym bytem i
  znajdziemy ich chyba na każdej mapie okresu przedpiastowskiego. Jakakolwiek
  próba podważenia tego mitu jest odrzucana. Ostatnim argumentem zwolenników tej
  bezkrytycznej tradycji jest stwierdzenie, iż brak źródeł nie wyklucza
  możliwości istnienia jakiegoś plemienia - Polan. Trudno zaprzeczyć logice
  takiego rozumowania, ale też trudno uznać to za postępowanie naukowe. Owszem -
  według źródeł ruskich - jacyś "Polanie" mieli zamieszkiwać w IX - X w.
  dzisiejszą Ukrainę. Ale ta informacja została zapisana dopiero w XII w. i jej
  wiarygodność jest dzisiaj kwestionowana.

  Cesarski pomysł?
  Czemu więc Piastowie zaczęli nazywać swoje państwo Polonią? Taka nazwa pojawia
  się w latach 999 - 1006, kiedy jej różne wersje zostały odnotowane w Italii, w
  Szwajcarii, w Saksonii, na Węgrzech i w samej Polsce.

  Niemiecki badacz Johannes Fried uważa, iż sprawcą tak "nagłego" pojawienia się
  nowego określenia geopolitycznego był sam cesarz Otto III, który w roku 1000
  przybył do Gniezna z pomysłem uroczystego nazwania państwa Bolesława Chrobrego.
  Ale nowa nazwa rozprzestrzeniała się w kolejności odwrotnej do kierunku podróży
  cesarza. Co więcej, została zanotowana w tak różnych wersjach (Polonia,
  Polania, Polenia, Palania), że trzeba raczej wykluczyć odgórną interwencję.

  Zachowane źródła dowodzą, że nazwa ta rozprzestrzeniała się stopniowo z
  południa na północ, najwyraźniej przekazywana ustnie przez kogoś, kto na samym
  początku II tysiąclecia odbył wędrówkę z Rzymu, przez Szwajcarię, Saksonię i
  Węgry na dwór Bolesława Chrobrego. Jedynym kandydatem do roli takiego posłańca
  jest biskup misyjny Bruno z Kwerfurtu, który głosząc po Europie chwałę swojego
  duchowego mistrza św. Wojciecha, "przy okazji" reklamował też nowe określenie
  państwa piastowskiego.

  Miejscowy informator
  Nazwa ta, choć pierwszy raz została zanotowana w Rzymie, to ma niewątpliwie
  słowiański źródłosłów. Autorem tej pierwszej wzmianki nie mógł więc być Jan
  Canaparius, italski autor najstarszego "Żywotu św. Wojciecha", lecz
  jakiś "polski" informator - najprawdopodobniej ksiądz Benedykt-Bogusza, który
  wziął udział w tragicznej misji biskupa do Prus w 997 r., a potem osiadł w
  jednym z italskich klasztorów. Udział "polskiego" informatora potwierdza
  doskonały zapis Gdańska (Gyddanzc), wymienionego w najstarszej wersji tego
  samego tekstu.

  Zapewne to on pomógł italskiemu mnichowi rozróżnić dwóch zachodniosłowiańskich
  książąt o tym samym imieniu - Bolesław. Jednego z nich nazwano więc księciem
  Bohemów (Czechów), a drugiego księciem Palan (Palaniorum dux). Możemy się tylko
  domyślać, że chodziło o mieszkańców "pól/polan", które otaczały położone wśród
  puszcz grody zbudowane przez pierwszych Piastów w Wielkopolsce. Zatem, była to
  nazwa "topograficzna" - dosyć trywialna, ale wyjątkowa na tle dominującej w
  średniowiecznej Europie reguły tworzenia nazw "etnicznych". Koncepcję tę
  potwierdza fakt, że wśród najstarszych wersji nazwy Polski mamy zarówno
  Polenię, jak i Polanię, a i Jan Długosz podał właśnie "polną" definicję.

  prof. Przemysław Urbańczyk z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie

  --------------------------------------------------------------------------------

  --
  Eliot
 • eliot 08.02.06, 17:18
  Grody mówią za nich


  Rozmowa z prof. Hanną Koczką-Krenz.


  Prof. Hanna Koczka-Krenz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  (c) BARTOSZ JANKOWSKI
  Rz: Byli w Wielkopolsce jacyś Polanie w IX - X wieku?

  Hanna Koczka-Krenz: Z naszych badań wynika, że grody były, osadnictwo było, ale
  jak się nazywał lud, który je budował, nie wiemy i zapewne nigdy się nie
  dowiemy. Ta dyskusja nie prowadzi do żadnych nowych wniosków. Ciągle obracamy
  tymi samymi argumentami. Możemy odtwarzać procesy osadnicze, ale nie nazwy,
  chyba że odkryjemy jakiś nieznany dotąd dokument.

  Ciągle nie wiemy, skąd wzięło się słowo Polska?

  Niemiecki historyk Johannes Fried wysunął tezę, że określenie Polonia pochodzi
  od polania wodą w czasie chrztu świętego. Trudno się z tym zgodzić. Kronikarz
  Wincenty Kadłubek podaje w swej kronice, że nazwa Polonia pochodzi od pola.

  Ale wcześniejsze źródła, np. Geograf Bawarski z IX wieku, nie wymieniają
  żadnych pól ani Polan w Wielkopolsce.

  Autor spisu, będącego, jak byśmy dziś powiedzieli, dokumentem wywiadowczym
  państwa wschodniofrankijskiego dotyczącym ziem Słowian, nie bardzo orientował
  się w podziałach plemiennych w Wielkopolsce. Znacznie dokładniej opisane były
  ludy zajmujące obszar dzisiejszego Śląska. Wiemy, że pomiędzy Wartą a Wełną - z
  grodami Poznań, Ostrów Lednicki, Gniezno, Giecz - od początku X wieku
  intensywnie rozwijało się osadnictwo.

  not. kru

  --------------------------------------------------------------------------------

  --
  Eliot
 • eliot 08.02.06, 17:29
  Jeśli manie pamięć nie myli równiez z Wislanami jest pewien proble. Co prawda
  Geograf Bawarski wspomina nazwe Vislouni, która odpowiadałaby Wiślanom, Chyba
  też jeszcze jakies wtórne źródło anglosaskie wspomina podobna nazwe, jednak w
  czasach Mieszkowych nikt tej nazwy nie zna! Żadne źródło z owych czasów o
  Wiślanach nie wspomina, Nawet Konstanty Porfirogeneta wspominając przodków
  jednego ze słowianskich przywódców bodaj Zachlumian (senator Michał - jeśli
  dobrze pamiętam), który to przodek przywędrował z tego (krakowskiego) terenu
  (niejaki Wysz) określa je mianem ziem Lędzian (Lenzikai) a nie Wislan.
  MOże więc Geografowi Bawarskiemu nie chodziło o kraj Wiślan a o Wyszland
  (Visland) - kraj Wysza...? A wyszli z tego Wislanie...???
  wink))
  Pozdr.
  --
  Eliot
 • kasz0 09.02.06, 10:38
  eliot napisał:

  > Jeśli manie pamięć nie myli równiez z Wislanami jest pewien proble.

  Nie rozumiem "problemow" "interpretatorow" historii. W bialej (zachodniej)
  czesci Slowianszczyzny funkcjonowaly conajmniej trzy plemiona satmackie
  (iranskie): Chorwaci, Serbowie, Obodryci. Chrobacja ma swa literature. Dynastja
  Slawnikowcow takze. Uzycie w stosunku do nich okresowo nazwy "ksiestwa nad
  Wisla" nie zmienia czasoprzestrzeni. Widze w tym podstawowa niechec polskich
  historykow do spojrzenia prawdzie w oczy. Trzeba w koncu jasno powiedziec skad
  wywodzily sie elity Wielkiej Morawy. One byly sarmackie (iranskie) chorwackie.
  Przed przybyciem Madziarow istniala ciaglosc terytorialna ich chorwackich
  panstw. Slabiutkich ale panstw, wislanskiego, slowackiego, balatonskiego
  (blotnego), panonskiego, dalmatynskiego. Rozgromieni przez Wegrow nie mogli
  przeciwstawic sie serbskim (Licikawcy) Piastom. Do dzis Serbowie Polabscy maja
  pretensje, ze ich dynastja w Polsce nie dbala o swe rodzinne strony i o swych
  ziomkow.

  Byly laskie (Lachy) plemiona oraczy oraz sarmackie plemiona Serbow, Chorwatow,
  Obodrytow. Szlachta polska twardo obstawala przy swym dziedzictwie. Sarmackim
  nawet w ustroju sejmow. Nalezy wiec zadac w koncu pytanie, o ktorych plemionach
  sarmackich mowimy? O Roxolanach, Jazygach, Alanach, Antach czy o terytorialnie
  wlasciwszych?
 • eliot 09.02.06, 10:45
  Do Małopolski Sławnikowice akurat nie doszli... ale niech tam nie będę
  pomniejszał roli rodu Św. Wojciecha...
  Przejęcie nazw irańskich (jak np. Chorwaci) nie świadczy o irańskości, tak jak
  Bułgarzy nie są Turkami...
  A Mojmir czy Światopełk dopiero by się zdziwili, ze są Sarmatami...!
  wink))
  Miłej dalszej zabawy!
  --
  Eliot
 • bolko_turan 09.02.06, 11:29
  Te cale utozsamianie Chorwatow z koczownikami jest smiechu warte - czemu akurat
  koczownicy mieliby sie pakowac w region skalny i gorzysty, nie dostepny dla
  koczownikow, ktory nawet Hunow nie interesowal? Gdzie te sarmackie kurhany w
  Chorwacji, gdzie te tradycje konne, gdzie te tradycjne ubiory koczownikow?
  Slawizacja regionow tych trwala chyba bardzo dlugo... Etnonimn Chorwatow jest
  slowianskiej etymologi i mniejsza zagadka niz problem Serbow - tu tez mam
  watpliwosci co do pokrewienstwa Serbow luzyckich z balkanskimi.

  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • scand 09.02.06, 11:57
  > Etnonimn Chorwatow jest
  > slowianskiej etymologi ..


  Ale konkretnie - jaki ?
 • bolko_turan 09.02.06, 14:07
  scand napisał:

  > > Etnonimn Chorwatow jest
  > > slowianskiej etymologi ..
  >
  >
  > Ale konkretnie - jaki ?


  Od slow xrьbь, xrьbьtъ grzbiet górski.

  Dawniej Horwatow nazywano Gorvati. Czemu? Bo hora to góra. Wszedzie na
  Slowianszczyznie gdzie w toponymii rdzen z Hor' na poczatku slowa, tam
  rzeczywiscie znajduje sie góra lub wyzyna, a nie jakies dawne pastwisko
  wybujanych koczownikow Horwatow.

  W gorzystej Chorwacji co kilometr to jakas rzeka, absolutny horror dla Sarmaty i
  jego wozow.

  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • scand 09.02.06, 15:47
  To chyba jest możliwe.

 • kasz0 09.02.06, 19:27
  bolko_turan napisał:

  > Dawniej Horwatow nazywano Gorvati. Czemu?

  A rzeke Gran nazywano Hron. Warto cos wiedziec o jezyku czeskim.
 • bolko_turan 10.02.06, 00:14
  kasz0 napisała:

  > A rzeke Gran nazywano Hron. Warto cos wiedziec o jezyku czeskim.


  Zmiana H ==> G byla bardzo czesta w jezykach slowianskich. Podczas gdy Ukraincy
  i Czesi zachowali wczesne slowianskie H, a Polacy juz w mniejszym stopniu,
  Rosjanie prawie zupelnie zastapili H przez G.

  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • eliot 09.02.06, 16:15
  bolko_turan napisał:

  > Te cale utozsamianie Chorwatow z koczownikami jest smiechu warte - czemu
  akurat
  > koczownicy mieliby sie pakowac w region skalny i gorzysty, nie dostepny dla
  > koczownikow, ktory nawet Hunow nie interesowal? Gdzie te sarmackie kurhany w
  > Chorwacji, gdzie te tradycje konne, gdzie te tradycjne ubiory koczownikow?
  > Slawizacja regionow tych trwala chyba bardzo dlugo... Etnonimn Chorwatow jest
  > slowianskiej etymologi i mniejsza zagadka niz problem Serbow - tu tez mam
  > watpliwosci co do pokrewienstwa Serbow luzyckich z balkanskimi.
  >
  Trudno tu dyskutować, bo brak rozstrzygających dowodów, czy traktować
  rdzeń 'hor' czy 'hrt' ? Są bodaj źródła wschodniorzymskie podajaće chorwatów za
  jedno z plemion iranskich. Jeśli nawet to prawda to jeszcze o niczym nie
  przesądza. Współżycie i współprzebywanie plemion irańskich i słowiańskich
  (protosłowiańskich?) jest oczywiste. Jednak Chorwaci i Serbowie w czasie
  zajmowania przez Słowian wschodniej i srodkowej połaci Europy byli z całą
  pewnościa Słowianami. A jakie jest pochodzenie ich nazwy to już inna sprawa.
  --
  Eliot
 • bolko_turan 10.02.06, 00:59
  eliot napisał:

  > Trudno tu dyskutować, bo brak rozstrzygających dowodów, czy traktować
  > rdzeń 'hor' czy 'hrt' ?


  Naukowo mozna porownywac i analizowac zmiany w jezykach slowianskich – faktem
  jest, ze te "polykanie" jest typowe dla Slowian poludniowych, ale i rowniez w
  umiarkowanym stopniu dla Slowian zachodnich:

  gorod ==> grod
  korol ==> krol

  horwat ==> hrwat


  Są bodaj źródła wschodniorzymskie podajaće chorwatów za
  > jedno z plemion iranskich.

  Bo Horoatos zyjacy u stop Karpat wschodnich to tez Gorale. Tam gdzie jest rdzen
  hor´ w toponymii, tam tez jest hora/gora. Tam gdzie sa gory, tam tez sa Gorale.
  Nazwa miejscowosci kaszubskiej Charwat'ynia tez pochodzi od gory tamtejszej –
  ale nie ma zadnych Gorali, bo to Kaszuby i tylko jedna taka gora. Przeciez mozna
  to naukowo zweryfikowac statystycznie, zamiast bajki wymyslac...

  Horoatos to zapewne ci od ktorych pochodzi innowacja z piecem w polziemiance,
  odpatrzona na pasterce po drugiej stronie Karpat w prowincji rzymianskiej.
  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • eliot 10.02.06, 15:26
  bolko_turan napisał:

  Dobra! Przekonałeś mnie!
  --
  Eliot
 • bolko_turan 12.02.06, 15:06
  Przykladow jest sporo.


  Nazwisko Chorwat pochodzi od tego, ktory mieszkal na grzbiecie górskim -
  chorwatach - lub wzgórzu, i w ogole nie wskazuje na zadne tam pochodzenie z
  Balkanow. Podobnie zachowuje sie z nazwiskiem Niemiec, ktore pochodzi od tego
  ktory byl niemy, a nie od kogos kto do Polski z Niemiec przybyl.

  Jedyna wzmianka o Horouathos pochodzi ze spisu ludnosci miedzy innymi zyjacej
  wokol Karpat, znalezionej na plycie kamiennej nad Donem niedaleko ujscia Morza
  Azowskiego.


  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • kasz0 12.02.06, 16:22
  www.croatianhistory.net/etf/et01.html
  www.muzeum.tarnow.pl/wydawnictwa/czytelnia/artykuly/kroacja.htm
  www.atlas.cz/ Hledat na internetu: Slavníkovská Libice

  www.iranchamber.com/history/articles/common_origin_croats_serbs_jats.php
  www.network54.com/Forum/72855/thread/1119291017/last-1119930271/Croats+are+Not+Slavs%21
  p087.ezboard.com/fistorijabalkanafrm28.showMessage?topicID=19.topic
  en.wikipedia.org/wiki/Saraswat_Brahmins
  Племена або племенны сполоченства, первісно сарматьского або аланьского
  (іраноязычногоwink походжіня. По першыраз ся споминають імператором Візантії
  Конштантіном VII. Порфіроґенетом (Багрянороднымwink (905 - 9.11.959) в его роботі
  De administrando imperio (О справованю імперіїwink. Пришли на місто Антів,
  переможеных в 6. ст. н. е. Ава­рами. Установили свою владу над Славя­нами на
  значній теріторії Выходной і Централной Европы од вышнего току Дністра,
  Червеньскых міст, вышнего току Віслы і Сана, северных і южных схылів Карпат по
  землі Лужіцькых Сербів, Слезька і северо-выходных Чех. У 626. р. Білы Хорваты
  были закликаны візантьскым імператором Іракліём (610-641) на поміч Візантії
  протів Аварів, обсаджуючіх Конштантінополь. Значна часть воджатаїв Білых
  Хорватів прияла позваня імператора і зо своїма войсками перешли поздовж Дуная на
  теріторію Візантії і напали тыл Аварів. Вдяч­ный імператор поселив Білых
  Хорватів в Іллірії, де установили свою владу над містныма Славянами, дали їм
  мено, Хорваты.

  Часть Білых Хорватів зістала жыти на северных схылах Карпат, але їх сила
  ослаб­ла, хоць племінне обєдиніня під їх владов продовжовало екзістовати,
  зіставаючі в тіни боёвнішых Франків і Аварів. В тім часі, в 7.-8. ст. сn
 • bolko_turan 13.02.06, 12:07
  No i co tobie wyszlo? Jajco! Wzmianka o Harouvatis odnosi sie do obszaru okolicy
  Kandaharu, czyli znowu toponymia – w okolicy Kandaharu znajduje sie grzbiet
  gorski!!! Cala zawartosc twoich linkow odnosi sie do toponymii, konkretniej: do
  nazewnictwa grzbietow gorskich, gor oraz ich obszarow (np. Biala Chrobacja u
  zrodel Wisly). Nigdzie nie bylo chorwackiego ludu koczowniczego, bo nikt nigdzie
  takiego nie wspominal – wszystko co poczatkuje na "horwat" jest pojeciem
  toponomastycznym. Twoje linki i cala praca niedouczonych nacjonalistow
  chorwackich chcacych siebie i szlachte polska od genetycznie semickiej ludnosci
  perskiej wywodzic, ma tez pozytywna strone, wszak kolekcjonuje nam kolejne
  dowody potwierdzajace teze ze "horwat" to grzbiet gorski. Prawdziwi naukowcy
  beda wam wdzieczni za material…

  Kandahar lezal w strefie wplywow scytyjskich – przypominam: Scytowie to ten lud
  z typowo polska mutacja M17 / R1a na Y-chromosomie, ktory przez stulecia
  przechodzil na osiadly tryb zycia u stop Karpat na Ukrainie.


  Harouvatis Kandahar

  www.library.yale.edu/NotaBene/kandahar.jpg

  www.ullakimmig.de/afghanistan/17.Boys-in-Kandahar.jpg

  travelinglee.us/albums/Kandahar/P1010474.jpg

  www.adoptaplatoon.org/v-web/gallery/albumsnew/album14/20May_mission_complete_boarding_Chinook_for_ride_back_to_Kandahar_base.jpg

  moblog.co.uk/blogs/2785/moblog_c1477c097f569.jpg  The distribution and age of M17 in Europe (17) and Central/Southern Asia is
  consistent with the inferred movements of these people, who left a clear pattern
  of archaeological remains known as the Kurgan culture, and are thought to have
  spoken an early Indo-European language (27, 28, 29).

  Intriguingly, the population of present-day Iran, speaking a major Indo-European
  language (Farsi), appears to have had little genetic influence from the
  M17-carrying Indo-Iranians.

  It is possible that the pre-Indo-European population
  of Iran---effectively an eastern extension of the great civilizations of
  Mesopotamia---may have reached sufficient population densities to have swamped
  any genetic contribution from a small number of immigrating Indo-Iranians.

  If so, this may have been a case of language replacement through the
  "elite-dominance" model (29).

  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=12217&w=36450964&a=36665796


  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • kasz0 13.02.06, 19:05
  bolko_turan napisał:

  > Kandahar lezal w strefie wplywow scytyjskich – przypominam: Scytowie to t
  > en lud
  > z typowo polska mutacja M17 / R1a na Y-chromosomie, ktory przez stulecia
  > przechodzil na osiadly tryb zycia u stop Karpat na Ukrainie.

  Powtorze wiec pytanie: z jakich sarmackich plemion wywodzi sie polska szlachta?
  Ta "z typowo polska mutacja M17 / R1a na Y-chromosomie".

  Sam to napisales.

  Z drobna korekta "ktory przez stulecia przechodzil na osiadly tryb zycia MIEDZY
  PODNOZEM Karpat na Ukrainie" A UJSCIEM WOLGI DO MORZA KASPIJSKIEGO.
 • bolko_turan 15.02.06, 16:15
  kasz0 napisała:

  > Z drobna korekta "ktory przez stulecia przechodzil na osiadly tryb zycia
  MIEDZY PODNOZEM Karpat na Ukrainie" A UJSCIEM WOLGI DO MORZA KASPIJSKIEGO.


  To zes nawet o wielkiej ekspansji Slowian nic nie slyszal? Wczesnosredniowieczne
  kultury archeologiczne Slowian oraczy w Polsce, wszystkie pochodza z Ukrainy, od
  kultury koloczyn i pienkowka. Powstaly one na tym samym obszarze, gdzie Herodot
  wczesniej widzial "scythoi oratores". Typowym sladem archeologicznym tejze
  ekspansji Slowian do Polski, jest polziemianka, ktora wyeluowala z polziemianki
  scytyjskiej, jaka odkryto w osadnictwie scytyjskim w delcie Donu – stanowisko
  archeologiczne "Elisavetskoje".
  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • kasz0 15.02.06, 20:00
  bolko_turan napisał:

  > kasz0 napisała:
  >
  > > Z drobna korekta "ktory przez stulecia przechodzil na osiadly tryb zycia
  > MIEDZY PODNOZEM Karpat na Ukrainie" A UJSCIEM WOLGI DO MORZA KASPIJSKIEGO.
  >
  > To zes nawet o wielkiej ekspansji Slowian nic nie slyszal?

  Niestety nie rozumiem, co w powyzszym poscie chcesz przekazac. Wyszlo Ci cos
  zupelnie niekomunikatywnego.
 • bolko_turan 01.03.06, 13:02
  kasz0 napisała:

  > bolko_turan napisał:
  >
  > > kasz0 napisała:
  > >
  > > > Z drobna korekta "ktory przez stulecia przechodzil na osiadly tryb
  > zycia
  > > MIEDZY PODNOZEM Karpat na Ukrainie" A UJSCIEM WOLGI DO MORZA KASPIJSKIEGO
  > .

  > > To zes nawet o wielkiej ekspansji Slowian nic nie slyszal?

  > Niestety nie rozumiem, co w powyzszym poscie chcesz przekazac. Wyszlo Ci cos
  > zupelnie niekomunikatywnego.


  Swiadczy to o twym rozumie i twej wiedzy historycznej.


  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • kasz0 01.03.06, 20:13
  bolko_turan napisał:

  > Swiadczy to o twym rozumie i twej wiedzy historycznej.

  Chorwaci udokumentowani na kamiennej tablicy ok. 200 ne. sa lokalizowani
  niedaleko na zachod od wspolczesnej Osetii. Linki wczesniej podawalem, mogles
  sie zapoznac. Czy to sa tereny slowianskich oraczy? Nikt na tych terenach nie
  udokumentowal slowianskiej konnicy. Slowian bylo tam tak duzo, ze ich nikt nie
  zauwazyl?

  Podajesz dziesiatki dowodow pod moje tezy. Masz najwyrazniej problem w
  przelamaniu sie do zmian interpretacji. Scytowie, Sarmaci to zbiorcze nazwy
  zwiazkow plemiennych. W ramach tych zwiazkow zmienialy sie nazwy plemion i ich
  ugrupowania. Obserwatorzy z zewnatrz czesto stosowali nazwy polityczne a nie
  etniczne. Bo w zagadnienia etniczne nie wnikali, gdy nie bylo im to potrzebne.
  Polityczna nazwa Scytow mogla obejmowac tez przodkow Slowian. Ale to nie ci sami
  z archeologii kurhanowej. Scytia byla rozlegla. Obejmowala tez ziemie orne.
  Sprawdz czy byly one na stepie i jak daleko siegal step.

  Ja mam dosc spojna koncepcje. Prezentuje Ci ja w 2-3 procentach. Juz sobie
  wyobrazam Twa furie gdybym Ci przedstawil calosc. Ale jestem Ci wdzieczny, ze
  ukazujesz mi stan umyslow "fachowcow". Histerii ucza Was na wykladach?
 • bolko_turan 20.04.06, 11:14
  Zarowno historyczne zrodla pisemne jak i archeologicznych dokumumentuja ze w
  Afganistanie jak i Azerbajdzanie koczowali Scytowie, ktorzy to u stop Karpat na
  polach Ukrainy przez setki lat przechodzili na tryb osiadly - podobienstwa w
  nazwach grzbietu gorskiego w okolicy Kandaharu oraz identycznie brzmiacych nazw
  miejscowosci karpackich grzbietow gorskich, koreluja wiec z obecnoscia Scytow i
  z jezykiem scytyjskim. Wedrowki Chorwatow nikt nigdy nie dokumentowal, gdyz
  takiego ludu w Azji Centralnej ani na Kaukazie nigdy nie bylo. Wszystkie
  wzmianki greckie wymieniajce harouvatis odnosza sie do Karpat - potwierdzenie
  znajdujemy w toponimii typowej dla Karpat.

  Zas nazwa Alanii w Osecji pochodzi od grupy elit sarmackich, ktore to podbily
  kaukaska rolnicza ludnosc autochtoniczna, zyjaca w tymze regionie od tysiecy lat
  - podobnie jak pozniej grupa kozakow ich podbila i nad nimi panowala, nie bylo
  do tego potrzebne wielkie wojnsko by ten maly obszar zajac. Swiadczy o tym
  sarmacki marker genetyczny R1a ktory w Osecji jest znajdowanych na nizinach w
  poblizu kurhanow sarmackich i w dolinach. Genetyka Osetyncow zajmuje sie Wells,
  od ktorego dowiemy sie jeszcze wiecej na ow temat. Osetyncy na Kaukazie
  genetycznie sa autochtonami z unikalna mutacja na y-chromosomie, ktora to
  pochodzac z okresu neolitu wystepuje tylko w gorach kaukaskich. Ludnosc Osecji
  wiec nigdy nie byla mobilna, zawsze natomiast byla rzadzona przez obcych.


  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • kasz0 20.04.06, 16:14
  bolko_turan napisał:

  > Zarowno historyczne zrodla pisemne jak i archeologicznych dokumumentuja ze w
  > Afganistanie jak i Azerbajdzanie koczowali Scytowie, ktorzy to u stop Karpat
  na
  > polach Ukrainy przez setki lat przechodzili na tryb osiadly

  Jest niestety staly problem. Scytowie byli zwiazkiem plemiennym. Czyms co na
  wielkim stepie bylo przez tysiace lat oczywiste. Zrodla nawet wyrozniaja rozne
  ich podgrupy. Scytom przypisywanie sa zarowno jezyki iranskie, sarmackie jak i
  proto-slowianski. W zwiazku plemiennym nie powinno to zaskakiwac.

  > Wedrowki Chorwatow nikt nigdy nie dokumentowal, gdyz
  > takiego ludu w Azji Centralnej ani na Kaukazie nigdy nie bylo.

  Poniewaz nie dokumentowal to jedynie Ty masz pewnosc na NIE. Zabawna naukawosc.
  Wedrowek Pusztunow wspolczesnie chyba tez nikt nie dokumentuje. Redyk trwa od
  tysiecy lat. Co tu dokumentowac?

  > podobienstwa w
  > nazwach grzbietu gorskiego w okolicy Kandaharu oraz identycznie brzmiacych
  nazw
  > miejscowosci karpackich grzbietow gorskich, koreluja wiec z obecnoscia Scytow
  > i z jezykiem scytyjskim.

  Jezyk (jezyki) Scytow nalezaly do tej samego grupy co jezyki Sarmatow, Meotow i
  Partow. Jezeli Chorwaci byli jakims malym plemieniem (nikt nie twierdzi, ze
  bylo inaczej) wsrod Sarmatow to podobienstwo z jezykiem scytyjskim niczego nie
  dowodzi. Grecy zanotowali ich obecnosc nad Morzem Azowskim. Biurokraci w
  panstwie Perskim wymienili Chorwatow jako platnikow podatkow. Sadze, ze
  wystarczy. Cyganie przebyli bardziej wspolczesnie droge z Indii nawet do
  Lizbony. Maly ludek a nikogo to nie dziwi.

  > Zas nazwa Alanii w Osecji pochodzi od grupy elit sarmackich, ktore to podbily
  > kaukaska rolnicza ludnosc autochtoniczna, zyjaca w tymze regionie od tysiecy
  > lat

  Interesujace. A sprobowales zastosowac ten sam schemat myslenia do Serbow i
  Chorwatow? Podbijanie rolniczej ludnosci autochtonicznej na poludniowy zachod
  od Kijowa. Nastepnie podbijanie ludnosci bioracej udzial w Wedrowce Ludow,
  najpierw na polnoc od Karpat, a pozniej Siewiercow na Balkanach. Siewiercow,
  dla porzadku dodam, podbijali Bugarzy, Chorwaci, Serbowie, Obodryci, Wegrzy,
  Grecy oraz Turcy.

  > Ludnosc Osecji
  > wiec nigdy nie byla mobilna, zawsze natomiast byla rzadzona przez obcych.

  Wrecz przeciwnie jest z ludnoscia wspolczesnej Chorwacji. 70-90 procent tej
  ludnosci mieszkalo ponad 1500 lat temu na polnocny wschod od Kijowa/Arheimar.
  To Siewiercy zaproszeni jako osadnicy przez Konstantynopol. Drobna czesc z
  pozostalych procentow to Chorwaci - elity wojskowe, ktorym udalo sie opanowac
  te tereny w prawie sto lat po osiedleniu sie Siewiercow. Nazwa Alanii ma wiec
  takie samo uzasadnienie jak Chorwacji. Sadze, ze tak samo bylo z nazwa Scytii.
  To sa nazwy POLITYCZNE a nie etniczne.

  Co do "podbijania" to mam powazne watpliwosci na ile oracze musieli byc
  podbijani przez pasterzy-rabusiow-kaplanow. Taki uklad dualistyczny panowal na
  terenach Scytii od tysiecy lat. Mieli to w zwyczajach.

  Co do genetyki to przestrzegam przed wnioskami nieuwzgledniajacymi "zwyczajow
  seksualnych dzikich". Statystycznie na wojownika scytyjsko-sarmackiego
  przypadaly 3 kobiety jako zony. Natomiast uwzgledniajac reszte obyczaju to
  wojownik (statystycznie) wspolzyl z minimum 12 kobietami rocznie. Moznaby
  ewentualnie bazowac na mitochondrialnym DNA. Niestety legenda o Amazonkach
  wskazuje na nadmierna ruchliwosc i swobode sarmackich kobiet. Geny od Kaszmiru
  po Labe.

  Warto tez dodac, ze Chorwaci genetycznie mogli byc juz wymieszani ze Slowianami
  na terenie Scytii/Ukrainy. Podobnie z jezykiem. Wojownicy nie byli troskliwymi
  ojcami. Nie poswiecali dosc czasu na uczenie jezyka swych maloletnich (przed 7
  rokiem zycia) synow. Spodziewam sie, ze wnuki nie potrafily sie dogadac z
  dziadkami. Teoretycznie, bo sam podawales link, z ktorego wynikalo, ze
  wojownicy zyli srednio 28 lat. Plodzic musieliby w wieku 14 lat. A wnuki
  musialyby gadac w kolysce. Jak Herkules, tez ponoc Scyta.

  Cala ta Twoja tama zastrzezen moze byc jeszcze bardziej oslabiona poprzez
  wspomniane przez Ciebie rolnicze osadnictwo Scytow. We wczesniejszych falach
  wedrowek plemiona iranskojezyczne mogly wtapiac sie w baltyjski substrat
  autochtoniczny. Sami Baltowie tez mogli byc wczesniejsza migracja ze wschodu
  (poludnia?, Indii?). Baltowie z kolei wtapiali sie w mysliwskie ludy
  ugrofinskie. Po drodze bez watpienia byly jeszcze wielokrotne zwiazki plemienne
  z ludami turkskimi. Poczynajac od czasow Autaju i TienSzan. Step ma to do
  siebie, ze pare tysiecy kilomerow w ta czy w tamta nie robi roznicy. Lebski
  dowodca (kagan, wojewoda) potrafil zjednoczyc wszystkich chetnych do podzialu
  lupow. W ten sposob powstawaly wielokrotnie imperialne armie nie do pokonania
  przez zadne owczesne panstwo.
 • kasz0 13.02.06, 19:31
  bolko_turan napisał:

  > Cala zawartosc twoich linkow odnosi sie do toponymii, konkretniej:

  """
  As Dvornik notes, "P.S.Sakac thinks that he discovered the name 'Croats' in
  Darius' inscriptions from the sixth century B.C. There an old Persian province
  and people are mentioned, called Harahvaitai, Harahvatis, Horohoati..." (Dvornik
  1956, p.26)

  References:
  4. Dvornik 1956: "The Slavs. Their Early History and Civilization." by F.
  Dvornik, American Academy of Arts and Sciences, Boston, USA., 1956.
  """

  Rozumiem, ze chodzi Ci o te gory w Bostonie?

  Byly geny, byli Sarmaci, byla inskrypcja (nie jedyny zapis) ale Twoje i tak musi
  byc na wierzchu. Masz racje, zgadzam sie z Toba. Twoje jest na wierzchu.

  A tak przy okazji odleglosc do Barnaulu (Autaj) jest wieksza niz do Kandaharu.
  Rekompensuje to ilosc gor po drodze. Autaj to tez gory. Ja nie zakladam, ze
  Hrvati nie bywali w gorach Autaj. Nie reprezentuje interesow zadnego biura podrozy.
 • bolko_turan 15.02.06, 15:46
  Jak dlugo jeszcze zamiezasz sie osmieszac? Jezeli chorwaccy naukowcy wymyslaja
  iz nazwa Chorwacji od Sarmatow pochodzi, to swiadczy to jedynie o niskim
  poziomie naukowym tychze profesjonalistow, i kompromituje Chorawatow jako
  mitomanow. Odpowiedzialny za to jest niestety rowniez mitoman Sulimirski...
  Wystarczy sie zapoznac z kultura archeologiczna Scytow-Sarmatow, ktora mozna
  sledzic az do miejsca wyjsciowego nad Altajem – i juz wszystko bedzie jasne.
  Najstarsze relikty archeologiczne sarmackiego stylu zwierzecego, pochodza z
  wschodniego Kazachstanu nad Altajem, a nie z Kaukazu badz Azji Centralnej.


  Nie chce mi sie przeszukiwac wszystkich "Croats are Sarmatians" linkow, bo
  jeszcze ze smiechu pekne. Istotna jest oryginalna tresc inskrypcji, a nie jakies
  zwariowane interpretacje - ponizszy cytat powinnien wystarczyc, wszak tresci
  inskrypcji oryginalnej i tak nie znamy:

  "The word "Harahvati" appears in Iranian inscriptions from the time of Darius
  the Great (521- 485 B.C.). That monarch divided his empire into twenty-odd
  satrapies or provinces. One of these was called "Harauutis". During the
  administration of Xerxes this name changed to "Haravatis." Still another
  variation, "Harouvatis", appears on a map of lands subject to the Achaemenid
  kings of old Iran. This province occupied the district of Helm and the
  surrounding area in the vicinity of Kandahar in modern Afghanistan."

  www.network54.com/Forum/72855/thread/1119291017/last-1119930271/Croats+are+Not+Slavs%21

  Jak widzimy inskrypcja odnosi sie do nazewnictwa geografii rzeszy, i zapewne
  wymienia rowniez inne charakterystyczne punkty toponomastyczne – warto byloby
  dac CALA inskrypcje do tlumaczenia i badan jezykoznawczych, zamiast budowac
  koncepcje na jednym slowiu ktore u nas znaczy "grzbiet", na rzeczy ktora
  przypadkiem byc nie moze. Jezeli "Harouvatis" odnosi sie do "surrounding area in
  the vicinity of Kandahar in modern Afghanistan", a w oklicy / surrounding area
  Kandaharu rzeczywiscie znaduje sie grbiet, to wszystko trzyma sie kupy i pozwoli
  wnioskowac, iz nazwa w inskrypcji od wlasnie tamtejszego horwatu/grbietu pochodzi.


  horwat ==> hrobat ==> hrbet ==> grbiet

  Prachovsky hrbet
  www.jicinsko.cz/images/land/9501/12l_prah.jpg

  Dolgi hrbet
  www.summitpost.org/mountain/rock/153431/rinke.html

  Gissarsky hrbet
  koktejl.czech-press.cz/preview/2001/12/p200112MK113.JPG

  Žalský Kozí hřbet
  krkonose.krnap.cz/2001/0901hrbet.php

  Hradek Kozi hrbet
  junakneveklov.cz/83/09%20Hradek%20Kozi%20hrbet.JPG

  Ještedský hrbet
  www.ceskehory.cz/jizerskehory/data/Document/img/kj08.jpg

  Hrbet Krušných hor
  www.ceskehory.cz/krusnehory/data/Document/img/mkr10.jpg

  Jeleni hrbet
  mountain.wz.cz/photo8.html

  Hrbet Pravekeho Jestera
  cmp.felk.cvut.cz/~svoboda/PhotoAlbum/Horske_tury_Svycarsko/20020728_Preda_Berguen/tn/HrbetPravekehoJestera.jpg.html

  Vlci hrbet
  phoenixworld.cz/img/horske_chaty/galerie_klinovec/miniatury/P1010018.JPG

  Jizerské hory a Ještedský hrbet
  jeseniky.ceske-hory.cz/jizerskehory/data/Document/img/kp61.jpg

  Draci hrbet
  eman.chytrak.cz/fotky/dvanacte/cesta.jpg
  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • kasz0 15.02.06, 20:16
  bolko_turan napisał:

  > Jak dlugo jeszcze zamiezasz sie osmieszac?

  Moze Ci przypomne pytanie, ktore uporczywie pomijasz milczeniem. Od jakiego
  plemienia lub od jakich plemion scytyjskich wywodzi sie polska szlachta?
  Stopien kompromitacyjnosci takiego pytania tez jest dla mnie interesujacy.

  Interesuje mnie takze to jak powazna przeszkoda komunikacyjna dla
  bialochorwackich Slawnikowcow byla Brama Morawska. No i jakim cudem Rusi
  Kijowskiej wydawalo sie, ze graniczy z Czechami.

  Pytnia pomocnicze: jak znikneli Antowie i czy byli Sarmatami? Jak genetycznie
  odroznic Sarmate od Slowianina? Jak oddzielic slownictwo iranskie
  od "prawidlowego" "slowianskiego"? Aby mowa nie byla zanieczszczona smieciami
  nie-autajskimi.

  Generalnie, Twoje koncepcje sa tak wyrywkowe, ze az niezrozumiale. Moze masz
  racje, ale nie wyglada na to abys usilowac przekonac. Jak na razie nie
  przekonales mnie, ze jestem glupkiem. Aczkolwiek jak sie domyslam, byl to Twoj
  glowny cel.
 • bolko_turan 01.03.06, 12:58
  Nie musze nikogo przekonywac ze glupkiem jestes – wystarczy przeczytac twoja
  pierwsza wypowiedz, i juz wszystko jasne.

  Wszystkie slowa jakie sa jezykom slowianskim wspolne z jezykiem perskim, sa
  rowniez wspolne z aryjskimi jezykami Indii - jest tych jezykow sporo i sa one
  starsze niz jezyk perski. Z jezykami indyjskimi mamy nawet wiecej wspolnoty w
  zawartosci leksykalnej jak i gramatycznej niz z pol-semickim jezykiem perskim –
  nic dziwnego, wszak koczowniczy Ariowie pochodzac ze stepow kazachskich i
  mongolskich, zindoeuropeizowali zarowno drawidyjska ludnosc Indii, jak i pozniej
  semicka ludnosc Persji. Takie slowa jak bog – bhaga, juz byly spisane w
  Prakrycie – poprzednim pismie Sanskrytu – gdy ludnosc Persji o tym slowie nic
  jeszcze nie slyszala.

  Slawnikowice nie byli zadnymi bialymi Chrobatami, gdyz biale
  Horwaty/Chrobaty/Chrbety u zrodel Wisly to zachodnie GRZBIETY, czyli gory.
  Wzmianka Porfirogenety o bialych Chrobatach u zrodel Wisly odnosi sie do
  geografii, nie zas do etnonimii, i opisuje kierunek z ktorego ekspandowali
  Sklawinowie na Balkany. Slawnikowice nie zyli na grzbietach gorskich, ale ich
  siedziby graniczyly z nimi.

  Harwaty =
  górzbiety

  www.fallingrain.com/world/PL/40/Harwaty.html

  Szlachta polska nie pochodzila bezposrednio od ukrainskich Scytow, gdyz tamci
  Scytowie w pierwszych wiekach naszej ery przeszyli na osiadly tryb zycia czym
  znikli z historiografii. Sarmatow nie da sie genetycznie odroznic od Scytow,
  gdyz – jak wiedzieli juz starozytni – Sarmaci byli plemiem scytyjskiego
  pochodzenia. Na blond wlosich Scytow nalozyla sie warstwa Sarmatow, o ktorych
  wiemy ze wzmianek, ze takze oni byli blond wlosi, ze byli pochodzenia
  scytyjskiego i mowili dialektem scytyjskim. Zas na Sarmatow nalozyla sie warstwa
  Sklawinow, a na Sklawinow nalozyla sie w Polsce warstwa Polan. Dawniej
  zastanawiano sie czy Scytowie "Scolotoi" przypadkiem nie byli tozsami z
  "Sclavinoi", ale odrzucono te teze, gdyz na tym obszarze nie bylo ciaglosci
  chronologicznej.

  Polske w najstarszych zrodlach odnoszacych sie do Slowian, wzmiankuje sie jako
  krolestwo Sklawinow, pozniej jako krolestwo Sklawinow i Polan – to tez mozna
  domyslec sie, ze szlachta Polska pochodzila przewaznie od Sklawinow i Polan. Z
  poludnowej Polski – dawnego centrum kulturalnego Sklawinow – archeologicznie
  mozna sledzic polnocna ekspansje Slowian na Balkany.

  Prokop z Cezarei o ekspansji Sklawinow na Balkany: "tlukac ich bez przerwy
  palkami po ciemieniu zabijali jak psy lub zmije albo inne dzikie zwierze. Innych
  jeszcze palili nie szczedzac nikogo, zamknawszy ich w chatach wraz z bydlem i
  owcami, ktorych nie mogli zabrac do swego kraju", "jakby pijani obfitoscia
  rozlanej krwi zdecydowali sie brac do niewoli niektorych z tych, co wpadli w ich
  rece i pedzac przed soba nieprzeliczone tlumy, powrocili wszyscy do domu", "a
  przeciez bynajmniej nie sa niegodziwi z natury i sklonni do czynienia zlego,
  lecz prostota obyczajow przypominaja Hunow".

  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • bolko_turan 01.03.06, 13:13
  Herodotus describes Alans as tall, blond with men cutting their hair short
  unlike the Scythians. [1]. Ammianus Marcellinus stated that: Almost all of the
  Alans are tall and good looking, their hair is generally blond[2]

  Ammianus Marcellinus considered the Alans to be the former Massagetae :
  "iuxtaque Massagetae Halani et Sargetae", "per Albanos et Massagetas, quos
  Alanos nunc appellamus", "Halanos pervenit, veteres Massagetas".  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • kasz0 01.03.06, 19:53
  bolko_turan napisał:

  > Szlachta polska nie pochodzila bezposrednio od ukrainskich Scytow, gdyz tamci
  > Scytowie w pierwszych wiekach naszej ery przeszyli na osiadly tryb zycia czym
  > znikli z historiografii.

  Krol wegierski Bela IV osiedlil jeszcze koczownicze sarmackie plemie na wschod
  od Budapesztu. Rozsmieszasz mnie swoimi epitetami pod moim adresem. Nie sadzisz,
  ze lepiej by bylo abys poslugiwal sie argumentami merytorycznymi, rzetelnymi, z
  dostatecznie wielu obszarow geograficznych?

  Czy uwzgledniajac procesy demograficzne szlachta polska mogla w ogole pochodzic
  BEZPOSREDNIO od ukrainskich Scytow? Dzieli ich w czasie wiele pokolen (500
  lat???). Wiele bardzo roznych genetycznie matek.

  Czy jestes przekonany, ze krol wegierski Bela IV rzadzil w pierwszych wiekach
  naszej ery?

  Czy jestes przekonany, ze potomkowie Scytow wspolczesnie mowiacy w jezykach
  scytyjskich znikli z historiografii?

  Czy sadzisz, ze w bieszczadzkich Horwatach nigdy nie mieszkali Chorwaci? I to
  nie od nich pochodzi nazwa topograficzna?

  Ile Ty masz lat, ze polozyles sie na ziemi, tupiesz nogami i wykrzykujesz, ze ja
  jestem glupi. Mam wiedze w zakresie, ktorym Ty sie nie interesowales. Ty
  wszystkie rozumy zjadles? Bo ja nie.
 • kasz0 09.02.06, 19:17
  bolko_turan napisał:

  > gdzie te tradycje konne, gdzie te tradycjne ubiory koczownikow?

  No wlasnie, gdzie sie one w Twej glowie podzialy? Potrzebne Ci linki do
  prezentacji prawie wspolczesnych oddzialow?
 • bolko_turan 10.02.06, 00:24
  kasz0 napisała:

  > bolko_turan napisał:
  >
  > > gdzie te tradycje konne, gdzie te tradycjne ubiory koczownikow?
  >
  > No wlasnie, gdzie sie one w Twej glowie podzialy? Potrzebne Ci linki do
  > prezentacji prawie wspolczesnych oddzialow?


  Wegrzy jako straz rowniez sluzyli w Chorwacji

  Hajducy

  Hajducy - uzbrojeni węgierscy koczowniczy pasterze z XV i XVI w., hodujący stada
  bydła na terenach Wielkiej Niziny Węgierskiej, przekształceni następnie w
  żołnierzy najemnych (między innymi na służbie w chorągwiach polskich). Osiedleni
  przez Istvána Bocskaia na terenach w okolicy Debreczyna, jako wolni chłopi nie
  podlegali pańszczyźnie. Znani m.in. z racji udziału w powstaniach
  antyhabsburskich i obrony przed Turkami. Zachowali swoją odrębność do XIX wieku.

  pl.wikipedia.org/wiki/Hajducy

  A Husaria to nazwa dla zbrojnej jazdy konnej, stosowanej ze wzgledu na manewry i
  uzbrojenie w polu otwartym, typowym dla przestrzeni zyciowej Polakow, Ukraincow
  i Wegrow. Nazwa tejze poczatkowo lekkiej jazdy pochodzi od Hazarow, zyjacych nad
  Morzem Czarnym. Ale co to wszystko moze miec wspolnego z Chorwatami?

  Tradycyjnie typowo balkanskimi ubiorami i kultura, Chorwaci odrozniali sie od
  Polakow, Ukraincow, Rosjan a nawet od sasiednich Wegrow. W Chorwacji nie ma
  zadnych sladow kultury sarmackiej, nie ma kurhanow – czyli zupelny brak sladow
  kultury i tradycji koczowniczej.
  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • kasz0 10.02.06, 09:15
  Slowacy to Wegrzy, Siewiercy to Wegrzy i Bulgarzy, Serbowie to Wegrzy, Jazygowie
  to Wegrzy, Kumanowie to Wegrzy, ... Wielkie Wegry to bardzo pojemne pojecie.
  Nawet Josip Jelacic to prawie Thokoly. Sluzyl w wegierskiej Chorwacji, znaczy
  sie niechybnie Wegier.

  bolko_turan napisał:

  > A Husaria

  Huzarzy i husarzy to jednak inne jednostki wojskowe. Mimo podobienstwa nazwy.

  Warto tez wiedziec jak byly rozmieszczone narodowosci na terenie Wegier
  Krolewskich w okresie i w wyniku okupacji tureckiej. Przykladowo w Komarnie na
  wspolczesnej granicy slowackiej mieszkali Serbowie. Wysylane stamtad oddzialy
  hajdukow byly wegierskie? Podobnie jak polskie byly oddzialy Wehrmachtu z
  Kaszubszczyzny.
 • lacietis 10.02.06, 18:15
  kasz0 napisała:

  Przykladowo w Komarnie na
  > wspolczesnej granicy slowackiej mieszkali Serbowie

  ++Mi Wegrzy zakarpaccy sporo mówili o Serbach na Zakarpaciu - próbując w ten
  sposób udowodnić, ze dzisiejsi zakarpaccy Ukraińcy to tak na prawdę
  zrutenizowani Serbowie, którzy uciekli przed Turkami z południowych ziem Korony
  św.Stefana. I choć az takie ujęcie wydaje sie przesadzonym - to niewatpliwie,
  kilka rodów serbskich za swą służbę przeciw Turkom i stracone na Bałkanach
  posiadłości - dostało ziemie nad Użem i Cisą, sprowadzając również ze sobą
  pewne ilości serbskiego chłopstwa - a jako prawosławni Słowianie - szybko
  rozpłyneli się wsród ruskiej [ukraińskiej] ludności miejscowej.

  Co zaś sie tyczy huzarów - raców, to wiele źródeł uważa ich za serbską -
  ewentualnie chorwacką konicę - co dla ludzi zyjących z drugiej strony Wegier
  [polska. Litwa, Niemcy] zdawało się być po prostu ogólnowegierskim pochodzeniem.
 • kasz0 10.02.06, 19:27
  lacietis napisał:

  > dzisiejsi zakarpaccy Ukraińcy to tak na prawdę
  > zrutenizowani Serbowie, którzy uciekli przed Turkami z południowych ziem Korony
  > św.Stefana. I choć az takie ujęcie wydaje sie przesadzonym

  Zagadnien Zakarpacia nie studiowalem. Ale porownujac z innymi terenami nie
  spodzewam sie zadnej przesady w takim ujeciu. Oczywiscie nie ma terenow czystych
  etnicznie. Na Zakarpaciu niezbedne byloby uwzglednienie takze Polakow
  (Lendzian), Slowakow, Wolochow, Kumanow, Slowian Wschodnich i wielu innych ludow
  turkskich (Nogaje?).
 • bolko_turan 11.02.06, 14:12
  Hajducy to etnos madziarski, tak jak Kaszubi w Polsce - samo slowo jest
  madziarskiego pochodzenia.  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • kasz0 11.02.06, 14:31
  bolko_turan napisał:

  > Hajducy to etnos madziarski, tak jak Kaszubi w Polsce

  ???

  > samo slowo jest madziarskiego pochodzenia.

  Slowacki uzywal go w formie hajduczku. Czy cos z tego wynika odnosnie wojsk
  zlozonych z chorwackiej jazdy? Tego typu formacje wojskowe rownie dobrze mozna
  bylo nazywac lisowczykami. Na rysunkach sa nie do odroznienia.
 • bolko_turan 11.02.06, 14:46
  kasz0 napisała:

  > bolko_turan napisał:
  >
  > > Hajducy to etnos madziarski, tak jak Kaszubi w Polsce
  >
  > ???


  Tak jak Kaszubi sa etnosem Slowian Lechitow, tak Hajducy byli
  madziarskojezycznym etnosem Madziarow zyjacych na Nizinie Wegierskiej.  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • kasz0 11.02.06, 17:12
  bolko_turan napisał:

  > Hajducy byli
  > madziarskojezycznym etnosem Madziarow zyjacych na Nizinie Wegierskiej.

  ???
 • kasz0 09.02.06, 20:20
  bolko_turan napisał:

  > Te cale utozsamianie Chorwatow z koczownikami jest smiechu warte

  Watpliwosci co do "stolicy" panstwa Mieszka I uzasadnia sie koczowniczym zyciem
  wladcy i jego druzyny. Co jest wiec smiechu warte? Ustalenie, z ktorego
  sarmackiego plemienia sie wywodzil wladca? Chlop podbil sarmacka szlachte?

  Kolodziej byl bardzo waznym dla Sarmatow zawodem. Ich domami byly wozy - z jurta
  na gorze.
 • bolko_turan 10.02.06, 00:39
  Jak widac jestes nowy na tym forum, bo widze ze nie wiesz o tym ze zawsze tu
  pisze, ze Slowianie od koczownikow pochodza, przewaznie od Scytow i Sarmatow,
  przez stulecia przechodzacych na osiadly tryb zycia na jednym i tym samym
  obszarze ukrainskim, ekspandujac pozniej we wszystkie strony.
  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • kasz0 10.02.06, 09:20
  bolko_turan napisał:

  > przez stulecia przechodzacych na osiadly tryb zycia na jednym i tym samym
  > obszarze ukrainskim, ekspandujac pozniej we wszystkie strony.

  Prawa wczesnej Polski zakazujace porywania chlopow sasiadom wskazuja na
  niezakonczony proces przechodzenia na osiadly tryb zycia.

  Postawilem jasne i proste pytanie. Polska sarmacka szlachta od jakich konkretnie
  plemion sarmackich pochodzi? Od Alanow osiedlonych w Maroku? Czy od laskich
  (niesarmackich) Polan?
 • bolko_turan 11.02.06, 13:17
  1) Slowo slowianskie "pole" okresla stepy.

  2) Polanie we wczesnych wzmiankach byli lokalizowani nad Dnieprem, na stepach
  ukrainskich.

  3) Polanie w historiografii pojawili sie w Polsce bardzo pozno, tak jakby ich
  wczesniej w Polsce nie bylo.

  4) Jeszcze wczesniej, kroniki chinskie wspominaly lud koczowniczy zyjacy nad
  Altajem – na dawnych siedzibach Sarmatow - o nazwie Po-Lan.

  www.racjonalista.pl/kk.php/s,4118

  5) Polanie posiadali wielblady – Polan Mieszko I podarowal takiego Ottonowi III.
  Wielblady choduje sie nad Altajem.

  sarmatian.by.ru/pics/camel.jpg

  6) Koczownicy nad Altajem poluja przy pomocy orla. Orzel byl typowym motywem w
  sztuce sarmackiej. Orzel byl godlem Polan oraz polanskiego rodu Piastow.

  www.hp.uab.edu/image_archive/ucg/

  7) Wsrod genetycznie azjatyckiej ludnosci koczowniczej zyjacej nad Altajem,
  wystepuja relikty mutacji genetycznej R1a – owa mutacja genetyczna w skali
  swiatowej dominuje w Polsce, jest poza tym typowa dla Slowian zachodnich i z
  regionalnymi roznicami rowniez dla wschodnich.

  8) Z badan genetycznych nad materialem antropologicznym kurhanow sarmackich oraz
  scytyjskich wiemy, ze Sarmaci byli nosicielami mutacji genetycznej R1a, typowej
  dla Polakow. Sarmaci zyjacy u stop Kaukazu odrozniali sie antropologicznie
  (rasowo) oraz genetycznie od tamtejszej ludnosci autochtonicznej. Sarmaci nie sa
  ani genetycznie ani tez antropologicznie spokrewnieni z Ossetyncami czy Ormianami.

  www.rdg.ac.uk/archaeology/Research/Historic/Klin_Yar/klinyar.htm

  9) Polska genetycznie jest homogeniczna, i nie wskazuje takich roznic
  regionalnych jak Niemcy badz w Chorwacja.

  www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=12107446&dopt=Abstract

  10) Niektore wzmianki o Piastach mozna tak rozumiec, ze sypiali oni, Polanie, w
  namiotach.

  11) Wczesne zrodla wzmiankuja ze Slowianie nie mieli siedzib stalych.

  12) Wczesne zrodla opisuja wyglad i obyczaje Slowian jako koczownicze.

  Autor: eliot
  Data: 21.12.04, 14:42

  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=12217&w=18776154

  Panuje jakiś taki dziwny pogląd, że my naród spokojny, my lubim sielanki...
  Rzeczywistośc raczej nikonicznie i nie zawsze to potwierdza, jak to więc
  drzewiej bywało?
  Niejaki Jan z Amidy, znany takoż jako Jan z Efezu tak opisuje co też nasi
  przodkowie w 581 roku wyczyniali... przypomnę tylko, że to ledwie 16 lat od
  śmierci Justyniana Wielkiego...:
  "...przeklęty naród zwany Słowianami pzemierzył całą Grecję, ziemię
  Tesalończyków oraz całą trację, zdobywając mista i liczne forty, które
  niszczył i palił, ludzi zaś obracał w niewolników, czyniąc siebie panami
  całego kraju. Osiedlali się siłą i zachowywali się tak, jakby byli u siebie.
  I jeszcze po dziś dzień (584 r.) nadal tu mieszkają i wiodą spokojmy żywot na
  obszarach rzymskich, wolni od niepokoju i lęku. sami zaś biorą jeńców,
  mordują ludność i palą domostwa."


  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • bolko_turan 11.02.06, 13:56
  Wsrod Chorwatow dominuje mutacja genetyczna M170 / haplogrupa I – jest to ta
  sama mutacja genetyczna ktora dominuje rowniez u Albanczykow i Grekow, ale i
  Arabow, wywodzie sie ona bowiem od rolnikow neolitycznych z Bliskiego Wschodu,
  przybylych do Europy podczas rewolucji neolitycznej. Owa mutacja M170 /
  haplogrupa I, wywodzi sie od mutacji M89, powstalej w Arabii Saudyjskiej,
  typowej dla tamtejszej ludnosci arabskiej.


  ATLAS OF THE HUMAN JOURNEY / GENETIC MARKERS
  www3.nationalgeographic.com/genographic/atlas.html

  M170 / haplogrupa I

  This roughly 20,000-year-old lineage traces its roots to the Middle East. Today,
  M170 is widespread in southeastern and central Europe, though it is most common
  in the Balkans.


  Genetics

  en.wikipedia.org/wiki/Croat

  Later, neolithic lineages, originating in the Mid East and that brought
  agriculture to Europe, are present in surprisingly low numbers.

  The second conclusion that can be drawn is that the theory of a Persian origin
  has no genetic support. Persians have a significantly different haplogroup
  distribution and a relatively small percentage of the Croats belong to one of
  the haplogroups that is common in the Mid East. The low frequency of these
  groups is consistent with the minor migration of neolithic farmers from the Mid
  East that occurred around 10,000 years ago.  NEOLIT [gr.], młodsza epoka kamienia

  encyklopedia.pwn.pl/50451_1.html

  Najwcześniejsze świadectwa przechodzenia do gospodarki wytwórczej obserwuje się
  na obszarach Bliskiego Wschodu, w rejonie tzw. żyznego półksiężyca (Lewant, góry
  Taurus, Anatolia, Kurdystan, pn. Mezopotamia, góry Zagros, Chuzestan). Zalążki
  kształtowania się tej gospodarki pojawiają się tu w kulturach mezolitycznych X i
  IX tysiącl. p.n.e. (natufska kultura; kultura Zarzi). Tam właśnie znaleziono
  pierwsze osiedla (m.in. Jerycho, Murajbit, Bajda, Nemrik, Dżarmo, Çayönü
  Tepesi), gdzie ok. VIII tysiącl. p.n.e. pojawiły się początki gospodarki
  wytwórczej. Znane były wówczas naczynia kam., lecz nie występowała jeszcze
  ceramika — faza neolitu przedceramicznego. U progu VI tysiącl. p.n.e. została
  wynaleziona ceramika, ujawniająca od początku wielką różnorodność dekoracji
  (kultury: Halaf, Hassuna, Samarra). W Europie pierwsze ślady osadnictwa
  związanego ze stadium neolitu przedceram. pojawiły się na przeł. VII i VI
  tysiącl. p.n.e. w Tesalii i na wyspach M. Egejskiego (wyraźne powiązania z
  ośrodkami gospodarki wytwórczej w Anatolii). Równocześnie na wybrzeżach zach.
  części basenu M. Śródziemnego najprawdopodobniej już od pocz. VI tysiącl. p.n.e.
  rozwijał się krąg kultur z ceramiką impresso i cardium.  Y chromosomal heritage of Croatian population and its island isolates.

  www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=12825075&dopt=Abstract

  Y chromosome variation in 457 Croatian samples was studied using 16 SNPs/indel
  and eight STR loci. High frequency of haplogroup I in Croatian populations and
  the phylogeographic pattern in its background STR diversity over Europe make
  Adriatic coast one likely source of the recolonization of Europe following the
  Last Glacial Maximum. The higher frequency of I in the southern island
  populations is contrasted with higher frequency of group R1a chromosomes in the
  northern island of Krk and in the mainland. R1a frequency, while low in Greeks
  and Albanians, is highest in Polish, Ukrainian and Russian populations and could
  be a sign of the Slavic impact in the Balkan region. Haplogroups J, G and E that
  can be related to the spread of farming characterize the minor part (12.5%) of
  the Croatian paternal lineages. In one of the southern island (Hvar)
  populations, we found a relatively high frequency (14%) of lineages belonging to
  P*(xM173) cluster, which is unusual for European populations. Interestingly, the
  same population also harbored mitochondrial haplogroup F that is virtually
  absent in European populations--indicating a connection with Central Asian
  populations, possibly the Avars.  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • kasz0 11.02.06, 14:26
  bolko_turan napisał:

  > Wsrod Chorwatow dominuje mutacja genetyczna

  Domniemam, ze u Francuzow dominuje mutacja genetyczna Galow, a nie Frankow mimo,
  ze nazwa panstwa pochodzi od wojowniczych elit germanskich.

  Konstantynopol zezwolil na osiedlanie sie Slowian oraczy w Dalmacji i Panonii.
  Sarmackie elity przybyly nieproszone znacznie pozniej no i nadaly nazwy
  panstwom. Genetycznie oracze w tych panstwach zachowali swe korzenie.
  Genetycznie (70%) Wegry tez sa z tych samych plemion oraczy co Chorwacja,
  Bosnia, Serbia i Bulgaria. Elity sa zawsze w mniejszosci. Czy genetyka udowadnia
  cos innego?

  Powtorze proste pytanie: z jakich plemion sarmackich pochodzi polska szlachta?
 • bolko_turan 11.02.06, 14:40
  Jestes chyba jakims tlumokiem - dyskusja z toba jest bezsensowna, dlatego ja
  koncze. Wymysliles sobie jakies bajki, to zyj sobie w tych bajkach... ja tam
  wole twarde fakty naukowe.


  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=12217&w=36450964&a=36622969


  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • kasz0 11.02.06, 17:10
  bolko_turan napisał:

  > Jestes chyba jakims tlumokiem - dyskusja z toba jest bezsensowna, dlatego ja
  > koncze.

  Sarmaci sasiadowali z greckimi i rzymskimi koloniami handlowymi na Krymie.
  Dlatego tez zachowaly sie nazwy ich plemion.

  Powtorze pytanie: z ktorego plemienia sarmackiego wywodzila sie szlachta polska?
  Z chinskiego Pol-An?
 • bolko_turan 12.02.06, 12:50
  Zrodlem naukowym jest nie link, ale to co mowi naukowiec pani profesor Anna
  Parzymies.  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • kasz0 11.02.06, 17:45
  bolko_turan napisał:

  > Sarmaci nie sa
  > ani genetycznie ani tez antropologicznie spokrewnieni z Ossetyncami

  > www.rdg.ac.uk/archaeology/Research/Historic/Klin_Yar/klinyar.htm

  "It is planned to back up the skeletal study with DNA analysis, also to be
  carried out at Moscow."

  W tekscie wskazanym przez link mowa jest o planach przyszlych badan DNA. Slowa o
  Osetyncach nie zauwazylem. To ma byc naukowa rzetelnosc?
 • bolko_turan 12.02.06, 12:42
  kasz0 napisała:

  > bolko_turan napisał:
  >
  > > Sarmaci nie sa
  > > ani genetycznie ani tez antropologicznie spokrewnieni z Ossetyncami

  > "It is planned to back up the skeletal study with DNA analysis, also to be
  > carried out at Moscow."

  > W tekscie wskazanym przez link mowa jest o planach przyszlych badan DNA. Slowa
  > o Osetyncach nie zauwazylem. To ma byc naukowa rzetelnosc?


  Patrz na date ty inteligencie, i sprawdz na mapie co to Kaukaz.

  Heinrich Härke (September 2000)

  www.rdg.ac.uk/archaeology/Research/Historic/Klin_Yar/klinyar.htm

  Badania antropologiczne nad materialem z kurhanow sarmackich prowadzi sie
  conajmniej od 100 lat, zas genetycznie bada sie material antropologiczny
  Sarmatow tez nie od dzis – bez watpienia pokazuja WSZYSTKIE badania genetyczne
  iz Sarmaci jak WSZYSCY Kurgan people - koczownicy aryjscy sypiacy kurhany - byli
  nosicielami typowo polskiego genu M17 / R1a. Ci koczownicy ktorzy nosicielami
  tego genu nie byli, byli nie-aryjskim ludem turko-mongolskim, badz
  fino-ugryjskim ludem madziarskim.

  Tych ktorych wczesniej okreslano mianem "Aryjczycy", pozniej "Iranczycy",
  dzisiaj okresla sie mianem "Kurgan people", wszak perscy Iranczycy to po prostu
  genetyczni Semici (nie rozniacy sie genetycznie od Irakijczykow i innych Arbow),
  ktorzy to przez koczowniczych Kurgan people – nosicieli typowo polskiego genu
  M17 / R1a - gwaltem zostali zindoeuropeizowani, tak jak i rowniez ich
  drawidyjscy sasiedzi w Indiach. Swiadcza o tym nie tylko Iranczykow geny
  semickie, ale i przedindoeuropejska zawartosc semicka w leksyce jezyka
  iranskiego – jezyk iranski jako pol-semicki, nie jest jezykiem czysto aryjskim.
  Silniejszy slabszemu juz zawsze narzucal swoje reguly i jezyk – tak tez bylo z
  grupka Turkow w greckiej Anatolii. Wsrod ludnosci w Iranie dominuje gen M89,
  czyli ta sama mutacja ktora rowniez dominuje u Arabow Saudyjskich, sasiednich
  Irakijczykow i innych Arabow.

  Sanskryt i w ogole jezyki indyjskie nie sa czysto aryjskie, gdyz wskazuja
  przeindoeuropejska zawartosc leksykalna Drawidow.
  Jezyk iranski nie jest jezykiem czysto aryjskim, gdyz wskazuje
  przedindoeuropejska zawartosc leksykalna Semitow.
  Jezyk litewski nie jest jezykiem czysto aryjskim, gdyz wskazuje
  przedindoeuropejska zawartosc leksykalna Fino-Ugryjczykow.
  Jezyki nordyjskie nie sa czysto aryjskie, gdyz wskazuja przedindoeuropejska
  zawartosc leksykalna, ktora to juz w ogole jest zagadka.
  Pozostaje tylko czysto aryjski slowianski po srodku.


  ATLAS OF THE HUMAN JOURNEY / GENETIC MARKERS

  M17 / haplogroup R1a

  M17 originated in Europe approximately 10,000 years ago on the steppes of
  southern Russia or the Ukraine. The marker appeared on the M173 lineage, and
  spread from Europe throughout India, the Middle East, and as far afield as
  Iceland. Today M17 is found at over 40 percent frequency from the Czech Republic
  to Sieberia and soth throughout Central Asia.

  M17 carriers were steppe dwellers and nomadic farmers. They were also quite
  possible the first people to domesticate the horse, an achievment that may have
  spurred their subsequent migrations.

  M17 carriers may have also been the first speakers of proto-Indo-European
  languages, the Kurgan people, the linguistic root of a family that includes
  English, Farsi, and various Indian languages.

  www3.nationalgeographic.com/genographic/atlas.html

  The Eurasian Heartland: A continental perspective on Y-chromosome diversity

  www.pnas.org/cgi/content/full/98/18/10244

  The current distribution of the M17 haplotype is likely to represent traces of
  an ancient population migration originating in southern Russia/Ukraine, where
  M17 is found at high frequency (>50%). It is possible that the domestication of
  the horse in this region around 3,000 B.C. may have driven the migration (27).
  The distribution and age of M17 in Europe (17) and Central/Southern Asia is
  consistent with the inferred movements of these people, who left a clear pattern
  of archaeological remains known as the Kurgan culture, and are thought to have
  spoken an early Indo-European language (27, 28, 29). The decrease in frequency
  eastward across Siberia to the Altai-Sayan mountains (represented by the
  Tuvinian population) and Mongolia, and southward into India, overlaps exactly
  with the inferred migrations of the Indo-Iranians during the period 3,000 to
  1,000 B.C. (27). It is worth noting that the Indo-European-speaking
  Sourashtrans, a population from Tamil Nadu in southern India, have a much higher
  frequency of M17 than their Dravidian-speaking neighbors, the Yadhavas and
  Kallars (39% vs. 13% and 4%, respectively), adding to the evidence that M17 is a
  diagnostic Indo-Iranian marker. The exceptionally high frequencies of this
  marker in the Kyrgyz, Tajik/Khojant, and Ishkashim populations are likely to be
  due to drift, as these populations are less diverse, and are characterized by
  relatively small numbers of individuals living in isolated mountain valleys.

  Intriguingly, the population of present-day Iran, speaking a major Indo-European
  language (Farsi), appears to have had little genetic influence from the
  M17-carrying Indo-Iranians. It is possible that the pre-Indo-European population
  of Iran---effectively an eastern extension of the great civilizations of
  Mesopotamia---may have reached sufficient population densities to have swamped
  any genetic contribution from a small number of immigrating Indo-Iranians. If
  so, this may have been a case of language replacement through the
  "elite-dominance" model (29). Alternatively, an Indo-Iranian language may have
  been the lingua franca of the steppe nomads and the surrounding settled
  populations, facilitating communication between the two. Over time, this
  language could have become the predominant language in Persia, reinforced and
  standardized by rulers such as Cyrus the Great and Darius in the mid-first
  millennium B.C. Whichever model is correct, the Iranians sampled here (from the
  western part of the country) appear to be more similar genetically to
  Afro-Asiatic-speaking Middle Eastern populations than they are to Central Asians
  or Indians. This finding contrasts with a recent analysis of Eastern Iranian
  populations, which have high frequencies of Y-chromosome haplogroup 3, defined
  by the M17 analogue SRY-1532A (30). It is likely that the Dasht-e Kavir and
  Dasht-e Lut deserts in the center of the country have acted as significant
  barriers to gene flow.
  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • kasz0 12.02.06, 16:45
  bolko_turan napisał:

  > Ci koczownicy ktorzy nosicielami
  > tego genu nie byli, byli nie-aryjskim ludem turko-mongolskim, badz
  > fino-ugryjskim ludem madziarskim.

  Rozumiem, ze takie przyjales zalozenie. No bo proby dowodu nie widze.

  Jestes reprezentantem biura podrozy Autaj - Krym. Natomiast zwalczasz
  konkurencje Kaszmir - Itil (Astrachan) z odnoga do Palestyny.

  W linkowanym przez Ciebie tekscie, do ktorego sie wczesniej odwolalem sa bardzo
  istotne dane do interpretacji "genetyki". Meskie pochowki w zasadzie nie
  przekraczaja 29 roku zycia. Bycie wojownikiem znacznie skracalo zycie. Wojownicy
  masowo zapladniali miejscowe kobiety. Miejscowe to znaczy tam gdzie aktualnie
  wojowali (= rabowali). Ze wzgledow demograficznych uprawiali tez wielozenstwo.
  Kobiety zyly i byly plodne dluzej od jurnych mlodzikow. Bez uwzglednienia tych
  obyczajow szybko ladujesz na manowcach gdy interpretujesz genetyke i jezykoznawstwo.
 • kasz0 12.02.06, 17:11
  bolko_turan napisał:

  > Patrz na date ty inteligencie, i sprawdz na mapie co to Kaukaz.

  To Ty dbasz o stopien rzetelnosci swych "dowodow". A takze o poziom dyskusji
  tolerowany przez tutejszego cenzora.

  Osetia lezy na polnoc od Kaukazu. Jest to jedyny kraj w tym regionie, w ktorym
  mowi sie jezykiem Sarmatow, zaliczanych do grupy polnocno-wschodnio iranskich.
  Do grupy wschodnio-iranskiej zaliczany jest tez jezyk Pusztunow. Zyjacych
  obecnie zdaje sie tak jak to kiedys zyli Sarmaci. Pasterze odbywajacy wedrowki
  jak ptaki.

  Wiekszosc jezykow w regionie Kaukazu zaliczana jest go grupy jezykow kaukaskich,
  w tym jezyk Awarski. Ne sa to ani jezyki turkskie, ani ugrofinskie, ani
  mongolskie. Mowie o liczbie jezykow a nie o liczebnosci mowcow (Azerski, Ormianski).

  Osetynskim moznaby sie ponoc jeszcze 200 lat temu porozumiec z Jazygami
  (Scytami) osiedlonymi w wegierskim regionie Jasz-Nagykun-Szolnok megye. Niestety
  do dzis ulegli oni juz brutalnej madziaryzacji. Po pobiciu ich mniej wiecej w
  tym rejonie w 175 n.e. cesarz rzymski Marek Aureliusz nadal sobie przydomek
  Sarmaticus. Mam nadzieje, ze jest to jakis tam dowod na to, ze mowie o
  autentycznych Sarmatach.

  Prawidlowo lokalizujesz Chorwatow w czasach Marka Aureliusza na wschod od
  (wspolczesnej) Osetii. Ale nie wiem czy okolice Morza Azowskiego (Krym) to
  typowe gory. Co innego afganski Kandahar. Tam Slowianie niewatpliwie nadaliby
  Hrvatom nazwe Gorali. Ale byli tam kiedykolwiek Slowianie?
 • kasz0 12.02.06, 18:11
  kasz0 napisała:

  > na wschod od (wspolczesnej) Osetii.

  Powinno byc na zachod.
 • bolko_turan 13.02.06, 12:57
  Smieszny jestes. Nawet nie wiesz jak bardzo sie osmieszasz, jak bardzo sie
  kompromituja Chorwaci... Jak narazie to oprocz nazewnictwa grzbietow gorskich i
  linkow do forumowych dyskusyjek, nie podales ani jednego dowodu naukowego, ktory
  moglby potwierdzic bajke nacjonalistow chorwackich, ktorzy to sobie ubzdurali ze
  oni jak i szlachta polska pochodza z Persji, od genetycznych Semitow
  zindoeuropeizowanych. Kompletnie nie masz nic naukowego co mogloby sluzyc jako
  dowod: Nie masz ani dowodow genetycznych, ani antropologicznych, ani
  archeologicznych, ani historiograficznych, ani kulturoznawczych. Cala twoja
  bajka opiera sie na nazewnictwie gor, na toponymii.

  Chorwaci musza byc bardzo nieszczesliwym narodem – najpierw uwazali sie za
  Ilirow, a teraz sobie wymyslaja ze pochodza z Persji. W Chorwacji nigdy nie bylo
  sarmatyzmu, i tyle.  Srednie wskazniki antropometryczne


  Sarmaci / Kazachstan zachod. /

  cefaliczny: 78,4
  gornotwarzowy: 52,8
  nosowy: 48,7
  oczodolowy: 78,5

  Ilosc /m+k/ : 27
  Zrodlo: Ginzburg, W. Aleksiejew


  Polanie zachodni

  cefaliczny: 77,7
  gornotwarzowy: 50,8
  nosowy: 50,2
  oczodolowy: 81,1

  Ilosc /m+k/ : 773
  Zrodlo: Wokroj, Wrzosek, Roznowski, Woszczyk


  Jak wszyscy z tematyka obeznani archeolodzy i antropolodzy wiedza, Sarmata byl
  brachycefaliczny i mial szeroka twarz, co zas wiaze sie z szeroka szczeka –
  srednim wskaznikiem antropometrycznym, Sarmata roznil sie od dolichocefalicznego
  Ossetynca badz Persa.

  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • kasz0 12.02.06, 18:04
  bolko_turan napisał:

  > It is likely that the Dasht-e Kavir and Dasht-e Lut deserts in the center of the
  > country have acted as significant barriers to gene flow.

  Warto czasami rozumiec co sie cytuje. Sprawdz na mapie droge miedzy Krymem a
  Kandaharem poprzec Chorezm. Z ktorej strony slonych pustyn wiedzie? Sprawdz tez
  wszystkie sarmackie zabytki jezykowe po 2000-6000 mowcow wzdluz tej trasy.
 • bolko_turan 11.02.06, 14:06
  Mit Oracza
  O cudownych narodzinach Polski

  Jerzy Besala/04.01.2006 09:19

  Niemal każde państwo i dynastia mają swój mit cudownych narodzin. Jak było z
  państwem Polan? Utrzymujemy się w tym nurcie.

  wiadomosci.onet.pl/1304379,1292,kioskart.html

  Cieszcie się zaiste, iżeśmy przybyli, a może nasze przybycie przyniesie wam
  obfitość dobra wszelakiego, a z potomstwa zaszczyt i sławę – mówią tajemniczy
  Goście przybyli do Piasta, syna Chościska, i jego żony Rzepki na postrzyżyny.
  Tak opisuje narodziny nowej (pierwszej?) dynastii w dziejach polskich Gall
  Anonim. Jesteśmy u zarania państwa. Jak jednak oddzielić legendę od prawdy w
  tego rodzaju przekazach?

  W średniowieczu, a i w czasach nowożytnych powstanie chrześcijańskiego państwa
  lub dynastii, a więc sacrum, nie mogło być dziełem przypadku. Miało nosić Boży
  stygmat. Zastanawiające jest przy tym, dlaczego nie przetrwały lub znikły w
  pomroce dziejów państwa i plemiona pruskie sąsiadujące z państwem Polan, o
  których nikt oprócz uczonych specjalistów nie pamięta: Galindii, Nadrowii,
  Natangii, Sambii? Czy dlatego, że nie przyjęły chrześcijaństwa na czas, a więc
  i stygmatów cudownego pochodzenia? Podbój zbrojny tych plemiennych związków
  przez ledwie 100 zakonników-rycerzy niewiele tłumaczy; Krzyżacy naprzeciw
  sobie mieli wszak dużo liczniejszych i bitniejszych wojowników, którzy mimo to
  przegrywali.

  Gall Anonim opisuje w swej „Kronice”, jak dwaj Goście „z tajemnej woli Boga”
  zostają odpędzeni przez mieszczan grodu księcia Popiela, szykujących się do
  uczty z okazji postrzyżyn jego synów. Gall opisu z pewnością nie zmyślił, jest
  na to zbyt racjonalistyczny i uważny. Ktoś mu te sceny opowiedział, jakiś
  duchowny zapewne. Scena ta jednak nie wydaje się oryginalna: przypomina
  biblijne pojawienie się aniołów w Sodomie, z którymi tłum sodomczyków chciał
  poswawolić, za co został porażony ślepotą. Badacze wskazują też na zbieżność
  relacji z francuską legendą o św. Germanie; istnieją też porównania z
  „Metamorfozami” Owidiusza.

  Dalej Gall pisze, że „oburzeni nieludzkością” poddanych Popiela przepędzeni
  Goście zostają zaproszeni do chatki prostego oracza Piasta, biedującego na
  przedmieściach. Zapewniają o wdzięczności.

  Popiel, którego Gall Anonim potem nazywa Pumpil, przyjmie zaproszenie prostego
  oracza na postrzyżyny syna, gdyż „książę wcale nie uważał sobie za ujmę zajść
  do swego wieśniaka”. Wizyta ta nie uchroni go wszakże przed karą i utratą tronu.

  Gościna trwa w aurze cudownych zdarzeń. Piast jest biedny, nie ma nic, poza
  „beczułką dobrze sfermentowanego piwa” i ubitym prosiakiem. Ale „goście (...)
  każą spokojnie Piastowi nalewać piwo, bo dobrze wiedzieli, że przez picie nie
  ubędzie go, lecz przybędzie”. Mięso ubitego prosiaka i piwo podane przez
  Piasta-oracza rozmnażają się niczym wino w Kanie Galilejskiej. Ubywa piwa
  natomiast w naczyniach Popiela: „ci co ucztowali u księcia znaleźli puste”.

  Za okazane serce i gościnę tajemniczy posłańcy, w których domyślamy się
  Aniołów, wynagradzają kmiotka Piasta mitrą książęcą. Karzą jednocześnie
  niewdzięcznego władcę Popiela zagryzionego, „jak opowiadają też starcy
  sędziwi”, przez myszy na wyspie, zapewne poza granicami ówczesnego państwa
  Polan. Ten z kolei mit ma swe korzenie zapewne w Nadrenii; nie jest
  wykluczone, że przywiozła go ze sobą palatynówna reńska Rycheza, żona Mieszka
  II Lamberta. W zamian uwiozła potem ze sobą koronę Bolesława Chrobrego,
  pozbawiając młode państwo najważniejszych insygniów.

  Motyw Oracza, założyciela dynastii z wyroków Bożych, pojawia się nie tylko w
  Polsce. Również pierwszy legendarny władca Czech Przemysł został powołany na
  tron wprost od orki w polu. Jak pisze Jerzy Wyrozumski, podobne relacje
  spotykamy w austriackiej potem Karyntii. Kronikarz czeski Kosmas w XII w.
  opowiadał z powagą, że w izbie na zamku w Wyszehradzie przechowywane są łapcie
  z łyka, w jakich chadzał Przemysł. Możni mieli zapamiętać, skąd się brał ich
  władca i że do ludu mógł się odwołać.

  Jak się wydaje, motyw wywyższonego oracza ma swe korzenie jeszcze głębsze,
  nawet uwzględniając wielowiekową powszechność tego zawodu. Być może sięga aż
  do antycznych przekazów o Katonie lub Cincinacie, powołanych wprost z pola do
  służenia lubej ojczyźnie.

  Cudowne zdarzenia, nawiązujące do Ewangelii, były państwu Polan bardzo
  potrzebne. Cuda wskazywały bowiem pokoleniom, że dynastia powstała wskutek
  interwencji Siły Wyższej, została naznaczona metafizycznymi zdarzeniami, w
  związku z czym poddani mieli być wierni i posłuszni późniejszym pomazańcom
  Bożym. Wiara chrześcijańska i przestrzeganie sacrum władzy książęcej, a potem
  królewskiej stały się najistotniejszym lepiszczem państw i porządku
  społecznego w krajach europejskich aż do czasów Oświecenia i rewolucji
  francuskiej. Na tym to fundamencie trwała też Polska Piastowska, a potem
  Rzeczpospolita szlachecka.  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • bolko_turan 11.02.06, 14:08
  Wielu badaczy odrzucało i odrzuca owe „bajki”: Tadeusz Wojciechowski w 1896 r.
  pisał: „poszukiwanie ziarna dziejowego w badaniach kronikarzy o czasach przed
  Mieczysławem [Mieszkiem] nie doprowadzi nas do niczego”. Obecne sądy,
  szczególnie w czasach postmodernizmu, są bardziej stonowane.

  Atmosfera cudowności przenika też u Galla opowieści o chrzcie. „Ten zaś
  Siemomysł spłodził wielkiego i sławnego Mieszka, który pierwszy nosił to imię, a
  przez siedem lat od urodzenia był ślepy”. Narodzenie polskiego państwa
  chrześcijańskiego miało być zatem przejrzeniem na oczy.

  „Zaiste, ślepą była przedtem Polska, nie znając ani czci prawdziwego Boga, ani
  zasad wiary, lecz przez oświeconego [cudownie] Mieszka i ona także została
  oświecona, bo gdy on przyjął wiarę, naród polski został uratowany od śmierci w
  pogaństwie” – pisał Gall.

  Tropem jest używanie w najstarszych kronikach polskich siódemki, uchodzącej co
  najmniej od czasów Pitagorasa za niezwykłą liczbę. Jak podaje mistrz Wincenty
  zwany Kadłubkiem, chrzest Mieszka miał mieć również tajemny wyraz w liczbach. „Z
  końcem roku siódmego zrządzeniem Bożym został oświecony i po odzyskaniu wzroku
  wykazał przedsiębiorczość nad wiek (...) siedem bowiem z wielu powodów służy do
  wyrażenia ogólności (...) przez siedem lat dzieciństwa [Mieszka], my przez cały
  czas naszego uporu byliśmy pogrążeni w ciemnościach”. Po czym wreszcie spływa na
  Polskę łaska chrztu: „światło siedmiorakiej łaski. Jego [Mieszka] więzi siedem
  nałożnic, my wikłamy się w siedem grzechów głównych”. W końcu Mieszko pozbywa
  się siedmiu nałożnic, a magiczna siódemka, tak często używana w gnozach,
  podkreśla cudowny charakter narodzenia się chrześcijańskiego Państwa Polskiego.

  Mistrz Wincenty rozbudowuje jeszcze bardziej elementy cudownych i mitycznych
  zdarzeń związanych z powstaniem Polski. Łączy je najpierw z imieniem rzymskiego
  (?) Grakcha, który doprowadza Polskę do „świetnego rozkwitu”. Czy ten przybysz
  wygłaszający mowy, przytoczone in extenso przez kronikarza, to założyciel
  stolicy Polski Krakowa (nazwanego tak od imienia Grakcha)?

  Bo pojawia się też książę nadwiślański Krak, powołany przez lud z Karyntii i
  obrany królem. Historycy analizując to podanie potwierdzili, że: „Krak mógł
  istnieć i mógł Kraków założyć”. Uczony mistrz Wincenty, późniejszy biskup,
  znawca dzieł starożytnych, dodaje też, że „był bowiem w załomach pewnej skały
  okrutnie srogi potwór, którego niektórzy zwać zwykli całożercą”, czyli smok
  wawelski. W jego „Kronice” młodszy syn Grakcha zabija starszego, niczym Kain
  Abla albo Romulus Remusa. Odniesień biblijnych jest u Kadłubka dużo więcej;
  pisze np., że dzięki Przybyszom-Aniołom, którzy się pojawili na postrzyżynach,
  Siemowit „wśród martwych popiołów nie tylko iskrę chwały Polaków wzniecił, lecz
  nieśmiertelne miano Polski niemal między znaki zodiaku wpisał”.

  Po swojemu też interpretuje imię Mieszka: wywodzi je od „zmieszania się”
  rodziców na wieść, że ich syn urodził się ślepy. „Albo w znaczeniu ukrytym,
  ponieważ od niego, zda się, rzucony został posiew walki duchowej” – dodaje nasz
  krakowski uczony.

  Mistrz Wincenty pełnymi garściami czerpał także ze starożytności, zestawiając z
  polskimi dziejami podboje Aleksandra Macedońskiego i Cezara, wplatając w to na
  dobitkę dzielnych władców krakowskich Lestków i ich „Lechitów”. Tym samym
  zainicjował „obłęd lechicki polskiej historiografii” (termin Antoniego
  Małeckiego). Wywody o pochodzeniu Polaków od Lechitów zostały utrwalone później,
  od 1517 r., przez teorie sarmackie Miechowity. Uległo im w XIX w. wielu
  historyków niemieckich, a z polskich August Bielowski, Karol Szajnocha i
  najgłośniejszy Franciszek Piekosiński z teorią najazdu Normanów na Lechitów. W
  1881 r. Piekosiński dopatrzył się podobieństwa znaków runicznych z herbami
  szlachty polskiej i zdania nie zmienił pomimo druzgocącej krytyki Stanisława
  Smolki, Michała Bobrzyńskiego, Antoniego Małeckiego, Karola Potkańskiego,
  największych tuzów polskiej mediewistyki!

  Wiarę w narodziny Polski w aurze niezwykłych zdarzeń utrwalały także inne
  kroniki. Zmieniały się jednak interpretacje postaci i rzeczy: w „Kronice
  Wielkopolskiej” dwaj przybysze to „aniołowie lub według niektórych męczennicy
  Jan i Paweł”. Tym razem cudownie mnoży się miód pitny, a nie piwo. No bo jakże
  to, gości z Nieba częstować pospolitym piwem, które pili jeno kmiecie? Przy
  okazji kronikarz wielkopolski – być może biskup poznański w latach 1242–1253
  Buguchwał II, a może kustosz katedry poznańskiej Godzisław zwanym Baszkiem,
  znany z dokumentów z lat 1268–73, wywodzi nowatorsko imię Mieszka od „oto znowu
  zamieszka w królestwie”.

  Nie byliśmy wyjątkiem. Autorzy legendarnych wersji historii wywodzili
  frankijskich Merowingów od Jezusa, Magdaleny i św. Graala. Cudowność narodu
  wybranego, sięgającego korzeniami czasów biblijnych, narastała wraz ze wzrostem
  znaczenia tak we Francji, jak i w Polsce i w wielu innych krajach. Już w końcu
  XIII w. w „Kronice Dzierzwy” (Mierzwy) czytamy: „Należy wiedzieć więc, że Polacy
  są z rodu Jafeta, który był synem Noego. Gdy ojciec mu błogosławił, wykrzyknął
  zachęcony duchem Bożym: Niech Bóg da Jafetowi dużą przestrzeń. Ten Jafet między
  wieloma synami, których zrodził, miał jednego, któremu na imię było Jawan, a
  którego Polacy nazywają Iwanem”.

  Można się uśmiechnąć z naiwności przekazów, ale Mierzwa w XIII w. zdawał się
  przewidywać powstanie ogromnej Rzeczypospolitej w wyniku unii z Wielkim
  Księstwem Litewskim i jej obszarami ruskimi.  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • kasz0 11.02.06, 14:39
  Wyraznie zaznaczalem w tym co dotychczas pisalem, ze uzywalem POJECIA oracz jako
  roli spolecznej. Dla odroznienia od stepowego pasterza, zbrojnie broniacego
  swych stad, uzywajacego swej zbrojnej przewagi do rabowania innych. Uzywam
  pojecia oracz wyraznie zamiast rolnik poniewaz pasterstwo tez bywa zaliczane do
  rolnictwa.

  Obnazanie mitu oracza nie pozostawia wyboru co do pochodzenia elit
  panstwowotworczych. Na terytorium obecnej Polski elity byly sarmackie (choc juz
  slowianskojezyczne). Co szlachta pozniej przez wieki z uporem powtarzala.

  Powtorze pytanie: z jakich plemion sarmackich pochodzila polska szlachta?
 • kasz0 09.02.06, 19:05
  eliot napisał:

  > Do Małopolski Sławnikowice akurat nie doszli...

  Nie byli w stanie. To terytorium w ich czasach nazywalo sie Chrobacja. Zadnej
  Malopolski jeszcze nie bylo. Przezwal ja moze dopiero Chrobry gdy odziedziczyl
  po ksieciu białochorwackim Soběslavie (z dynastii Slawnikowcow).

  Dziwnie sie plota dzieje pierwszego biskupstwa w Krakowie. Pozniej przez kilka
  wiekow byly dwa biskupstwa. Dalmatynscy katolicy uzyskali od papieza zezwolenie
  na liturgie w jezyku staro-cerkiewno-slowianskim. W czasie tzw. "reakcji
  poganskiej" lud bil sie o liturgie po swojemu, tak jak bylo za chorwackich
  rzadow. Po co Piastowie wprowadzali liturgie lacinska? I robili szopke z
  ponownym chrztem 966 zmieniajacym liturgie przed Wielka Schizma?

  > Przejęcie nazw irańskich (jak np. Chorwaci) nie świadczy o irańskości

  Chyba wkraczasz na nieznany dla siebie teren. Ja nie bede rozwijal.

  > tak jak Bułgarzy nie są Turkami...

  Nadwolzanscy Bułgarzy Kazanscy? Kim wiec byli?

  Lud (oracze) w Tracji cesarze Konstantynopola osadzali ze slowianskiego
  plemienia Siewiercow. Klarowny podzial na oraczy i wojskowe elity. Czym przed
  Asparuchem elity zywily sie na stepie? Fokami?
 • lacietis 10.02.06, 18:22
  kasz0 napisała:
  > tak jak Bułgarzy nie są Turkami...
  >
  > Nadwolzanscy Bułgarzy Kazanscy? Kim wiec byli?

  ++To demagogia! Oczywiście autorowi chodziło o po prostu Bułgarów, czyli
  bałkańskich Bułgarów-słowian. I ci rzeczywiście turkami nie są - mimo, że od
  [proto-]Bułgarów swą nazwę wywodzą i zachowują. Więc może i podobnie irańskie
  [sarmackie] nazwy plemienne zostały przejęte przez pewne plemiona słowiańskie -
  mimo ich zasadniczo słowiańskiego - nie irańskiego chrakteru...
 • kasz0 10.02.06, 19:14
  lacietis napisał:

  > ++To demagogia!

  Zgoda, ale czyja demagogia. Ja od pierwszego postu pisze o elitach wywodzacych
  sie plemion stepowych koczownikow rabusiow i pasterzy. Pisalem wyraznie o
  Sarmatach, taka sama role wypelniali turkscy Bulgarzy. Czyzby Asparuch byl
  Slowianinem?

  > Oczywiście autorowi chodziło o po prostu Bułgarów, czyli
  > bałkańskich Bułgarów-słowian.

  Nie przeoczylem, ze autor zamiast uczciwej argumentacji prowadzi zaglerke
  etnosem, polityka, jezykoznawstwem, czasem i przestrzenia. A temat zdefiniowany
  w poscie wstepnym jest dosc jasny, Polska w czasach pierwszych Piastow. Moje
  pytanie tez jest proste: z jakiego konkretnie plemienia (lub plemion)
  sarmackiego wywodzila sie polska szlachta.

  > I ci rzeczywiście turkami nie są - mimo, że od
  > [proto-]Bułgarów swą nazwę wywodzą i zachowują.

  Odmiennie niz Polacy. Nie maja nazwy od laskich oraczy ani od sarmackiej
  szlachty. Podobnie jak Bosniacy nie sa ani Siewiercami ani Obodrytami.

  > Więc może i podobnie irańskie
  > [sarmackie] nazwy plemienne zostały przejęte przez pewne plemiona słowiańskie
  > mimo ich zasadniczo słowiańskiego - nie irańskiego chrakteru...

  Wybor jest prosty, albo polska szlachta wywodzila sie od Sarmatow, albo od
  klamcow. Germanscy Frankowie przejeli mowe od Galow, ale panstwo nazywa sie
  Francja. Analiza jezykow slowianskich pozwala na dalej idace wnioski. Widac
  wyrazny podzial rol spolecznych. Slownictwo iranskie obejmuje czynnosci i
  podmioty przynalezne plemionom iranskich Sarmatow. To co sie dzialo u zarania
  polskiej panstwowosci pokazuje dobitnie, ze spoleczny podzial rol byl dokladnie
  zachowany. To, ze we wspolnym jezyku Sarmaci w stosunku do swiata oraczy uzywali
  slownictwa balto-slowianskiego nie zmienia faktow. W swej przeszlosci Sarmaci
  nie orali pustyni Kara Kum. Nie posiadali slownictwa do nieznanych sobie
  czynnosci. A iranskiego slowinctwa rol sarmackich uzywamy do dzis. Najciemniej
  jest pod latarnia.

  Problemem przy interpretacji jest niedostrzeganie dualizmu Slowianszczyzny.
  Dualizmu lasu i stepu. Kilku tysiecy lat tradycji obyczaju na skraju lasow i
  stepow. Tradycji w zasadzie zachowanych do dzis. A opisy z czasow scytyjskich sa
  niemal doskonale.
 • kasz0 10.02.06, 19:16
  Zagadnienie cyrylometodejskiego biskupstwa w Krakowie zostalo przemilczane. Tego
  sie spodziewalem.
 • ignorant11 10.02.06, 23:37
  lacietis napisał:

  > ++To demagogia! Oczywiście autorowi chodziło o po prostu Bułgarów, czyli
  > bałkańskich Bułgarów-słowian. I ci rzeczywiście turkami nie są - mimo, że od
  > [proto-]Bułgarów swą nazwę wywodzą i zachowują. Więc może i podobnie irańskie
  > [sarmackie] nazwy plemienne zostały przejęte przez pewne plemiona
  słowiańskie -
  >
  > mimo ich zasadniczo słowiańskiego - nie irańskiego chrakteru...  Sława!

  Ciekawe czy ktos wie jakie jest pokrewieństwo irańsko-słowiańskie i kiedy te
  języki rozeszły sie, bo chyba rozeszły sie pózniej niz odpadla grupa
  kentumowa...

  Pozdrawiam i zapraszam na:
  Forum Słowiańskie
 • kasz0 11.02.06, 10:54
  ignorant11 napisał:

  > Ciekawe czy ktos wie jakie jest pokrewieństwo irańsko-słowiańskie i kiedy te
  > języki rozeszły sie

  Sadzac po relacjach las - step to jezyki te nie rozeszly sie lecz stopily.
  Slowianski to synteza baltoslowianska i "iranska" (Chorezm, wspolczesne
  terytorium Turkiestanu). Jezeli uwzglednic bliskie zwiazki litewskiego z
  sanskrytem to synteza dotyczyla dosc podobnych jezykow.

  Bardzo wspolczesna "synteza" obejmuje rosyjski podboj Kaukazu. W 'czystej'
  postaci sarmackim jest jezyk Osetii.

  "Synteza" miala miejsce w latach 200-500 ne. Uwzgledniajac Scytow nalezy dodac
  pare tysiecy lat.
 • bolko_turan 09.02.06, 11:10
  eliot napisał:

  > Nawet Konstanty Porfirogeneta wspominając przodków
  > jednego ze słowianskich przywódców bodaj Zachlumian (senator Michał - jeśli
  > dobrze pamiętam), który to przodek przywędrował z tego (krakowskiego) terenu
  > (niejaki Wysz) określa je mianem ziem Lędzian (Lenzikai) a nie Wislan.
  > MOże więc Geografowi Bawarskiemu nie chodziło o kraj Wiślan a o Wyszland
  > (Visland) - kraj Wysza...? A wyszli z tego Wislanie...???


  Wiz/Wysz jako imie slowianskie zapewne bylo bardzo popularne na calej
  Slowianszczyznie - zwaz na ilosc Wyszehradow.


  Co do Polan, to pochodzi ow etnonim wedle mnie od konkretnego wodza - za czasow
  Lestka Polakow zwano Lestkami, gdyz imie wodza latwiej pomagalo w odroznianiu
  pojedynczych plemion slowianskich, zyjacych przeciez przewaznie na polu. Brak
  etnonimu zwiazanego etymologicznie z polem wsrod Slowian innych regionow,
  wskazuje na to ze nie warto bylo pojedyncze plemie wyroznac takim dla owczesnego
  Slowianina przeciez mocno banalnym okresleniem, w nazwie opisujacym przestrzen
  zyciowa wiekszosci Slowian. Jezeli ja na polu zyje, to czemu nie jam Polan a
  sasiad? Nalezy sie chyba wczuc w logike owczesnym Slowian. Pole ponadto
  pierwotnie bylo naszym okresleniem dla stepow - vide dzikie pola.

  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • eliot 09.02.06, 16:21
  bolko_turan napisał:

  > eliot napisał:
  >
  > > Nawet Konstanty Porfirogeneta wspominając przodków
  > > jednego ze słowianskich przywódców bodaj Zachlumian (senator Michał - jeś
  > li
  > > dobrze pamiętam), który to przodek przywędrował z tego (krakowskiego) ter
  > enu
  > > (niejaki Wysz) określa je mianem ziem Lędzian (Lenzikai) a nie Wislan.
  > > MOże więc Geografowi Bawarskiemu nie chodziło o kraj Wiślan a o Wyszland
  > > (Visland) - kraj Wysza...? A wyszli z tego Wislanie...???
  >
  >
  > Wiz/Wysz jako imie slowianskie zapewne bylo bardzo popularne na calej
  > Slowianszczyznie - zwaz na ilosc Wyszehradow.
  >
  Czy choćby nasz Wyszogród...! Co znaczy oczywiści to samo...
  >
  > Co do Polan, to pochodzi ow etnonim wedle mnie od konkretnego wodza - za
  czasow
  > Lestka Polakow zwano Lestkami, gdyz imie wodza latwiej pomagalo w odroznianiu
  > pojedynczych plemion slowianskich, zyjacych przeciez przewaznie na polu. Brak
  > etnonimu zwiazanego etymologicznie z polem wsrod Slowian innych regionow,
  > wskazuje na to ze nie warto bylo pojedyncze plemie wyroznac takim dla
  owczesneg
  > o
  > Slowianina przeciez mocno banalnym okresleniem, w nazwie opisujacym przestrzen
  > zyciowa wiekszosci Slowian. Jezeli ja na polu zyje, to czemu nie jam Polan a
  > sasiad? Nalezy sie chyba wczuc w logike owczesnym Slowian. Pole ponadto
  > pierwotnie bylo naszym okresleniem dla stepow - vide dzikie pola.
  >

  Pojawienie się potrzeby odrębnej nazwy (nazywano nas poprostu Słowianami, a
  kraj Słowiańszccyzną) wynikało ze scalenia państwa przez Mieszka i nadaniu mu
  rangi regionalnego mocarstwa przez Bolka. Jeszcze Mieszko nazwał swoje państwo
  panstwem gnieźnieńskim.
  >


  --
  Eliot
 • ignorant11 10.02.06, 01:28
  eliot napisał:

  >
  > Pojawienie się potrzeby odrębnej nazwy (nazywano nas poprostu Słowianami, a
  > kraj Słowiańszccyzną) wynikało ze scalenia państwa przez Mieszka i nadaniu mu
  > rangi regionalnego mocarstwa przez Bolka. Jeszcze Mieszko nazwał swoje
  państwo
  > panstwem gnieźnieńskim.
  > >
  >

  Sława!

  Nazwa od miasta wcale nie wyklucza mocarstwowości: vide Ateny i Żwiazek
  Ateński, Rzym, Kartagina, nawet Rosje często nazywa sie nieco staromodnie
  Moskwą, a Rosjan Moskalami, ale u Mckiewicz nigdy nie uzyl słowa Rosja ani
  Rosjanin...

  Pozdrawiam i zapraszam na:
  Forum Słowiańskie
 • eliot 10.02.06, 15:32
  ignorant11 napisał:
  >
  > Sława!
  >
  > Nazwa od miasta wcale nie wyklucza mocarstwowości: vide Ateny i Żwiazek
  > Ateński, Rzym, Kartagina, nawet Rosje często nazywa sie nieco staromodnie
  > Moskwą, a Rosjan Moskalami, ale u Mckiewicz nigdy nie uzyl słowa Rosja ani
  > Rosjanin...
  >
  >
  Oczywiście! Ale jeśli nazwa Polanie pochodziła od pole, mogła oznaczać też tyle
  co 'miejscowi' tutejsi', 'nasi'. Miała więc integrować w ten sposób by nie
  wyróżniać jednych kosztem drugich, czyli bez dominacji a więc i upokorzenia
  pokonanych... Ateny, Rzym, odrazu pokazywały kto jest tu panem...
  Więc kto wie...? Może to było świadomym zamysłem?
  --
  Eliot
 • ignorant11 10.02.06, 15:52
  eliot napisał:

  > ignorant11 napisał:
  > >
  > > Sława!
  > >
  > > Nazwa od miasta wcale nie wyklucza mocarstwowości: vide Ateny i Żwiazek
  > > Ateński, Rzym, Kartagina, nawet Rosje często nazywa sie nieco staromodnie
  >
  > > Moskwą, a Rosjan Moskalami, ale u Mckiewicz nigdy nie uzyl słowa Rosja an
  > i
  > > Rosjanin...
  > >
  > >
  > Oczywiście! Ale jeśli nazwa Polanie pochodziła od pole, mogła oznaczać też
  tyle
  >
  > co 'miejscowi' tutejsi', 'nasi'. Miała więc integrować w ten sposób by nie
  > wyróżniać jednych kosztem drugich, czyli bez dominacji a więc i upokorzenia
  > pokonanych... Ateny, Rzym, odrazu pokazywały kto jest tu panem...
  > Więc kto wie...? Może to było świadomym zamysłem?


  Sława!

  MOze??

  Tak jak wprowadzenie nowej chrezścijańskiej religii...

  Pozdrawiam i zapraszam na:
  Forum Słowiańskie
 • eliot 10.02.06, 16:20
  ignorant11 napisał:

  > Więc kto wie...? Może to było świadomym zamysłem?
  >
  >
  > Sława!
  >
  > MOze??
  >
  > Tak jak wprowadzenie nowej chrezścijańskiej religii...
  >

  No właśnie...!
  Pozdr.
  --
  Eliot
 • kasz0 09.02.06, 19:12
  bolko_turan napisał:

  > Co do Polan, to pochodzi ow etnonim wedle mnie od konkretnego wodza

  Wodz musial byc wybitnie dlugowieczny i panowal nad ogromnymi terytoriami. Na
  zachod od ukrainskich/scytyjskich Polan byli lokalizowani Chorwaci. Jeszcze
  kawalek im bylo do gor Hrvatskich / Krpatskich (hrv/krp/srb).
 • bolko_turan 10.02.06, 01:01
  kasz0 napisała:

  > bolko_turan napisał:
  >
  > > Co do Polan, to pochodzi ow etnonim wedle mnie od konkretnego wodza
  >
  > Wodz musial byc wybitnie dlugowieczny i panowal nad ogromnymi terytoriami.


  No faktycznie, tez przezyl wieki tak jak Romulus. Zapewne takze jak i wodz
  Merowingow badz Karolingow...


  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • ignorant11 10.02.06, 01:23
  bolko_turan napisał:

  Pole ponadto
  > pierwotnie bylo naszym okresleniem dla stepow - vide dzikie pola.
  >

  Sława!

  Kiedys bywał tu narcus flavus, który dowodził, ze w Wielkoplsce sa lub były
  stepy.
  Ja jakos nie widziałem.., ale moze kots mi pokaże..?

  Pozdrawiam i zapraszam na:
  Forum Słowiańskie
 • kasz0 10.02.06, 09:35
  ignorant11 napisał:

  > Ja jakos nie widziałem.., ale moze kots mi pokaże..?

  Pod Szczecinem odkryto zabytki scytyjskie. Scytowie bedac koczowniczymi
  rabusiami nie potrzebowali stepu aby okradac swe ofiary. Podobnie sarmacka
  szlachta mogla okradac "swych" oraczy w lasach, na bagnach, ... Slowianska lodz
  czajka byla przystosowana do przewozu koni w odroznieniu od drakkaru Waregow.

  Pasterz i oracz to symboliczne nazwy rol spolecznych na terenach slowianskich.
  Najlatwiej bylo ich rozpoznac po skorzanych butach i lapciach. Konstantynopol
  mial do nich skrajnie rozny stosunek. Rozna sa tez ich daty osadnictwa.
 • framberg 24.04.06, 01:38
  Inf dot wyłącznie wielkopolskich stepów (bez zajmowania stanowiska co do
  meritum dyskusji) -
  w Wielkopolsce była ciągłość stanowisk roślinnych typu step. Świadczy o tym
  zarówno flora jak i zachowana fauna np. stepowy ptak drop. Nie zmienia to
  faktu, że większość krainy była pokryta lasami wyciętymi podczas akcji
  urbanizacyjnej (a właściwie grodowej) w czasach wczesnopiastowskich (badania
  składu procentowego pyłków roślin w osadach jeziornych).
  Trzeba dodać, że istniały też inne typy roślinności nie utrudniające poruszania
  sie wozami np. typ parkowy. Taka roślinność charakteryzowała obszar północ od
  Gór Świętokrzyskich. Często na takich obszarach dokonywano wymian handlowych
  pomiędzy mieszkańcami lasów i pól bądź stepów. Być może takie obszary istaniały
  w omawianym okresie również w Wielopolsce.
 • scand 09.02.06, 10:48
  A czy nazwa polana jest archaiczna ? Kraj polan - polania - dość logiczne.
 • eliot 09.02.06, 16:23
  scand napisał:

  > A czy nazwa polana jest archaiczna ? Kraj polan - polania - dość logiczne.


  Chyba tak.
  --
  Eliot
 • ignorant11 10.02.06, 01:36
  eliot napisał:

  > scand napisał:
  >
  > > A czy nazwa polana jest archaiczna ? Kraj polan - polania - dość logiczne
  > .
  >
  >
  > Chyba tak.


  Sława!

  A były czasy, gdy wszystko, co za Bugiem było Litwa.

  A przed Korona, Mickiewicz też chyba nie uzywa słowa Polska, ale musiało być
  znane wczesniej, choć u Sienkiewicza tez raczej Korona: " bo dwóch jest
  prawdziwych zołerzy w Rzplitej Kmić na LItwie i Kotlinowski w Koronie"

  Ale oczywiście Jak Kazimierz to Rex Polonie Sueciae, Magnus Dux Lituanie,
  Prusiae... etc, etc...

  A wczesniej Bolek to Rex Slovanorum, Vandalorum.

  O ile slovanorum to rozumiem i jest dla mnie oczywiste, o tyle to Vandalorum
  zastanawia...


  Pozdrawiam i zapraszam na:
  Forum Słowiańskie
 • eliot 10.02.06, 15:19
  ignorant11 napisał:

  > A przed Korona, Mickiewicz też chyba nie uzywa słowa Polska, ale musiało być
  > znane wczesniej, choć u Sienkiewicza tez raczej Korona: " bo dwóch jest
  > prawdziwych zołerzy w Rzplitej Kmić na LItwie i Kotlinowski w Koronie"
  >
  > Ale oczywiście Jak Kazimierz to Rex Polonie Sueciae, Magnus Dux Lituanie,
  > Prusiae... etc, etc...
  >
  > A wczesniej Bolek to Rex Slovanorum, Vandalorum.
  >
  > O ile slovanorum to rozumiem i jest dla mnie oczywiste, o tyle to Vandalorum
  > zastanawia...
  >
  >
  Mickiewicz nie używał słowa Polska, bo ono miało dwa znaczenia : Polska jako
  Rzeczpospolita, obejmująca i Litwe i Koronę i Polska jako Polska.

  O Bolku jako o "królu Wandalów" pisalismy przy omawianiu napisów ze
  zniszczonego grobu Bolesława Chrobrego, bo tam ten napis był...
  Nie wiem czy da się jescze coś z tego "wycisnąć"
  --
  Eliot
 • framberg 24.04.06, 01:51
  Inaczej. Nazwa Polska została w owym czasie rozszerzona na całość państwo jako
  tworu politycznego. Polska określeniem państwa składającego się z mniejszych
  części, stała się nazwą tworu politycznego a nie terytorium narodowego. Jedną z
  części państwa była Litwa druga przybrała więc nazwę Korona (ze względu na
  niestosowność określenia całości państwa, i jednej z równoprawnych części tym
  samymn mianem).
 • framberg 24.04.06, 01:46
  Polana - pole - dla odróżnienia od obszaru otaczającego - niepolany, niepola.
  Interesujące, że polany były wyłącznie w lasach. I nie koniecznie był to obszar
  uprawny, raczej kawałek stepu między lasami.
  Obszar uprawny między nieuprawnymi podmokłościami to pałęgi. Choć i tu jest coś
  dziwnego: łęgi, ługi to wydłużone podmokłości; obszar między nimi nadający sie
  do osiedlenia i uprawy to pa-łęgi (po-łęgi, po-łągi).
  Intryguje mnie owo po-la, po-łęgi. Po-coś-tam jako obszar zamieszkały przez
  nas, uprawiany przez nas, posiadany przez nas. My to "po-" ?
 • kasz0 24.04.06, 08:41
  framberg napisał:

  > Polana - pole - dla odróżnienia od obszaru otaczającego - niepolany, niepola.
  > Interesujące, że polany były wyłącznie w lasach. I nie koniecznie był to
  obszar
  > uprawny, raczej kawałek stepu między lasami.

  Z ta koncepcja najbardziej sie zgadzam. Ludnosc oraczy ma w zasadzie dwie
  zbiorcze nazwy plemion laskich i Siewiercow. Gospodarke zarowa, wypaleniskowa
  prowadzono wlasnie w lasach, ktore geograficznie znajdowaly sie na polnocy -
  siewierze. Maslo maslane.

  Migracja Slowian odbywala sie trasa lesna (ewentualnie laso-stepem). Po prostu
  szukali oni dobrych miejsc pod uprawe. Dlatego przemieszczali sie po polnocnej
  stronie Karpat. Nastepnie mogli skrecic na poludnie poprzez Brame Morawska,
  poniewaz euroazjatycki step konczy sie kolo Mikulova. Dalej na zachod byly
  lasy, Weinviertel, Wienerwald.

  Wyglada na to, ze biblijnie "ostatni byli pierwszymi". Siewercy ze wzgledu na
  swoje pierwotnie skrajnie wschodnie rozmieszczenie byli najbardziej narazeni na
  ataki nomadow. Ruszyli wiec pierwsi i doszli najdalej bo az do Dalmacji i
  Peloponezu.

  Polanie to jeden z synonimow plemion laskich, Lachow, Lechitow, Lengyiel, ...
  Serbscy Piastowie utrwalili w nazwie politycznej fakt z poczatkow panstwa.
  Wielkopolscy oracze wczesniej byli wzglednie slabo eksploatowani przez elity
  nomadow. Fronty przebiegaly wzdluz Laby i Dunaju. Elity tam koncentrowaly swe
  sily. Wielkopolska to bylo absolutne zadupie. Wsi spokojna wsi wesola.
 • framberg 05.05.06, 16:47
  Gdzieś dalej widziałem wątek/pytanie "karmin cynober" dotyczący polskich,
  polańskich nazw. Nie moge go znaleźć ale to o "polanie" nadaje się do
  kontynuacji.
  Zastanawiam się nad przedrostkiem po... zwłaszcza w odniesieniu do inf z Chin.
  Po-lana - obszar niby step między lasami. Albo ??? (dalej, na końcu).
  Po-lacy - laccy Po? Laccy w znaczeniu lechiccy, Ukraińcy do dziś mówią polski =
  lacki.
  Polesie, Poleszucy - po- z lasów? (Poleszucy zamieszkiwali lasy, nie polany).
  Pomorze, Pomorzanie - po- znad morza?, morscy, nadmorscy po-?
  Pałęgi, połągi - obszary do zamieszkania lub upraw między łęgami, łągami.
  Również łąki śródbagienne.

  No właśnie, jeśli połągi to nie obszary między bagnami (z akcentem na między
  bagnami) a łąki między obszarami podmokłymi nie nadającymi się do mieszkania i
  wypasu (z akcentem na łąki) to może istatne są obie części nazwy Polanie.

  Może to Po-z-łąk, stepowi Po, łąkowi Po, laccy Po? Polanie, Polacy?
  Po-stepowi, łąkowi (po-lana, step po, step/łąka uzytkowana przez Po - pasterzy
  [po-sterzy?]
  Po-leszucy, leśni Po
  Po-morzanie, nadmorscy Po.
  Po nie musi być nazwą jak w wątku o tien-szańskich, indoeuropejskich Po
  zanotowanych w Chinach ale może oznaczać domyślne my.

  Na takiej zasadzie jak Ostrów, Ostrowiec dotyczy wyspy, półwyspu lub znaczącego
  elementu terenu obok płynącej wody (struga, strumień, strug - rozumiany jako
  nurt). Nazwa dotyczy ziemi ale odnosi się również do sąsiedniej wody.

  W ten sposób Po dotyczyłoby domyślnego my (w odróżnieniu od "my" leksykalnego).
  Po-lacy byliby tymi z nas, którzy są pasterzami, ludźmi łąk, ludźmi stepu, w
  odróżnieniu od innych - ludzi lasu, ludzi wody.

  To tylko takie sobie dywagacje. Bez materiałów źródłowych i poparcia w
  tytułach. Po-prostu tak lubię po-filozofować wink
 • kasz0 05.05.06, 17:33
  framberg napisał:

  > Po-lacy byliby tymi z nas, którzy są pasterzami

  Sa tylko dwie stare nazwy panstw slowianskich nie pochodzace od nazw elit
  rzadzacych: Polska i Bosnia. Po udowodnieniu Twojej hipotezy pozostalaby tylko
  jedna. Bosnia z elitami prawdopodobnie Obodrytow, potomkow synow Obrow z
  plemiennego zwiazku Awarow.
 • kasz0 05.05.06, 17:46
  We wszystkich panstwach slowianskich z wyjatkiem Polski i Moraw znane sa
  plemienne nazwy ich elit tworzacych panstwo. Przykladowo w Czechach dynastie
  Przemyslidow, Slawnikowcow i Wrszowcow byly chorwackie.

  Polska pozostaje historyczna biala plama.

  Czlonkowie elit chorwackich na polnocy to zupelnie inna grupa etniczna niz
  wspolczesni mieszkancy Dalmacji.
 • ignorant11 10.02.06, 01:58
  Sława!

  ... Wielopole...

  Widać,że bardzo pokrewnych nazw jest baaardzo dużo.

  MOim zdaniem dowodzi, to,ze archaiczni Polacy byli chlopami, a nie koczownikami.

  Nawet szlachta to tez przecież nieco szlachetniejsi chlopi.

  Zatem była Rzplita państwem chłopow-żolnierzy.

  Pozdrawiam i zapraszam na:
  Forum Słowiańskie
 • eliot 10.02.06, 15:21
  Bo to pole wiele ma znaczeń... oznaczło również i miejsce, np. Krasnopole to
  piękne miejsce...
  --
  Eliot
 • bolko_turan 12.02.06, 12:57
  Spieprzyl sie chyba Twoj watek o Polanach... ^

  sad(  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • olszako 12.02.06, 16:00

  Spójrzcie na końcówkę a nie rdzeń!

  'Chorw'ati','Chrw'ati'.
  Powinno być 'Chorwa'iti'(iczi,icy) jak w przypadku innych
  plemion 'Kryw'iczi','Obodr'iti...
  Początek można wywieść ze slowiańskiego,koniec trudno,chociaż
  jest 'bog'aty','pracow'ity'.No to by była nazwa oznaczająca jakieś
  przymioty/wady ludzkie...Możliwe są nazwy typu'bogaci','silni','biedacy' itd.
 • kasz0 12.02.06, 17:28
  olszako napisał:

  > Spójrzcie na końcówkę a nie rdzeń!
  >
  > 'Chorw'ati','Chrw'ati'.
  > Powinno być 'Chorwa'iti'(iczi,icy) jak w przypadku innych
  > plemion 'Kryw'iczi','Obodr'iti...

  Przyznam sie, ze nie rozumiem Twoiej tezy.

  W mieszance jezykow slowianskich prawie taka sama funkcje maja:
  c', cz, t'. Przeuraocza jest koncowka szc'.

  Chorwackie r prawie zawsze wymawia sie yr. To jest wlasciwie jeszcze jedna
  samogloska. Taki cyrk z ksieciem Krk spod Wawelu.

  Mieszkajac kolo Kerczu Chorwaci mogli nawet w ciagu 2 pokolen przejsc na jezyk
  slowianski. Jak im sie oplacalo. A sadze, ze bylo warto.

  Koncowki nalezaloby porownywac z czyms sprzed jezykowej asymilacji:
  www.language-museum.com/o/osetin.htm
 • olszako 12.02.06, 23:07
  Ja sie nie bede spieral.
  Ja bym powiedzial 'xrwat'(xyrwat-ale szybko),a jesli wolno to 'xyourwacii'.
  Ale wy na Kaszubach tego nie znaciesmile
 • maestromarro 22.04.06, 10:28
  > Spójrzcie na końcówkę a nie rdzeń!
  >
  > 'Chorw'ati','Chrw'ati'.
  > Powinno być 'Chorwa'iti'(iczi,icy) jak w przypadku innych
  > plemion 'Kryw'iczi','Obodr'iti...

  Hor'Waci. Kry'Wici. Sławniko'Wicy, Zielono'Licy - tak się dzieli wyrazy
 • kasz0 12.02.06, 17:44
  bolko_turan napisał:

  > Spieprzyl sie chyba Twoj watek o Polanach...

  Dyskutujemy prawie o tym na ile barszcz ukrainski jest barszczem malorosyjskim.
  Ciekawe czy jedli go Polanie spod Kijowa?

  Bez Polan byla Polonia Major. A Chorbacje przezwano Polonia Minor. Nawet w tych
  samych czasach. Nie na temat? Kadlubek juz mial problemy. Jak tu napisac aby
  bylo "dobrze".
 • framberg 24.04.06, 02:07
  Nie negując całości treści kryjącej sie pod linkiem chcę jednak stwierdzić, że
  w Wiślicy są grody (grody a nie gród). Jedno grodzisko na łąkach, na ESE od
  centrum (widoczne nawet spod kościoła), drugie odkopane przez archeologów w
  centrum (z zachowanym np pallatium). To na łąka strzegło brodu przez rzekę
  która plyneła kiedyś po jego drugiej stronie (do dziś zachowane starorzecze).
  Interesujące, że mieli w tym grodzisku słodką wodę; wszędzie w pobliżu
  źródliska są gorzkie na skutek wpływu gipsów.
 • eliot 13.02.06, 15:58
  bolko_turan napisał:

  > Spieprzyl sie chyba Twoj watek o Polanach... ^
  >
  > sad(
  >
  Zeszło na Chorwatów, w końcu też Słowianie! A jak sam pisałem i o Polanach i o
  Wiślanach w sumie ni widu ni słychu...
  wink
  Pozdr.
  --
  Eliot
 • kasz0 13.02.06, 18:37
  eliot napisał:

  > Zeszło na Chorwatów, w końcu też Słowianie!

  Wedlug mojej koncepcji sprzecznosc interesow Serbow z Chorwatami.

  > A jak sam pisałem i o Polanach i o > Wiślanach w sumie ni widu ni słychu...

  Lud polski ze Schlesien powiedzialby jak w tytule. Ja nie rozumiem o co chodzi
  to i sie nie obraze.

  Kadlubkowe sarmackie plemie Polan ani chybi. Zza Autaju i Tienszan. Autochtoni z
  wielkopolskiego Sarbinowa.
 • bolko_turan 15.02.06, 16:05
  kasz0 napisała:

  Gorole

  > Ja nie rozumiem o co chodzi
  > to i sie nie obraze.


  Nie rozumiesz o co chodzi? To wytlumacze: Po IWSwiatowej, w odrodzonej Polsce
  brakowalo na Slasku nauczycieli. By dzieci nie germanic nauczycielami
  niemieckimi, na Slask wyslano nauczycieli z Podhala – prawdziwych Górali z
  dialektem. Odtad tu i owdzie na Slasku do "allochtonow" mowi sie Gorole.  Rdzen slowianski "sarb" w toponymii ==> sarebna woda

  Tak jak slowo "horwat" zawierajace rdzen slowianski "hora" jest zrodlem
  nowoczesnego slowa polskiego "grzbiet", tak i slowianski rdzen "sarb" – zwiazany
  ze slowem slowianskim "sarebro" - w toponymii jest okresleniem dla "srebrnej
  wody" - w wodzie blyszczacego sie nieba.


  jezioro Sarbsko
  www.posa.z-ne.pl/plenery/Leba2003/okolica2.htm

  Sarbinowo pomorskie / widok
  www.fred-reiner.de/Hyperlinks/Sarbinowo.jpg

  Sarbia
  www.gmina.kolobrzeg.pl/albums/sarbia/dcp05305.jpg

  Sarbinowo Witnica
  www.witnica.pl/img/news_sml/sml_20030703125349.jpg


  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Za fasadą tarczy rakietowej: Systemy NSA / ECHELON - czyli totalna inwigilacja i
  waszyngtońskie interwencje w scenę polityczną oraz gospodarkę Polski.
 • karmin-cynober 21.04.06, 00:15
  Niby dlaczego Chorwaci maja byc bardziej iranscy niz reszta. No, i nawet jesli
  to gorscy pasterze z Afganistanu to co maja do konnych wojownikow ze stepow.
  Sarmaci i Scyci ciagneli za soba wozy i rogacizne. Przeciez to nie gorale.
  Taka ilosc rogacizny musiala sie gdzies wypasac. Stepy wysychaly i Scyci
  posuwali sie w kierunku granicy stepu. W III i IV wieku nastapily ostre zimy i
  susze. Trawka wyschla to konie padly. A Scyt bez konia juz zadnej wladzy nie
  mial. Gdzies sie rozpierzchli na piechote i wmieszali w ludnosc zyjaca na
  granicy stepow. Pasuje do Slowian ale dlaczego szlachta? i niby dlaczego Kroaci?

 • karmin-cynober 21.04.06, 01:11
  Bylo sobie trzech braci legendarnych zalozycieli Afganistanu. Jeden z nich mial
  na imie Sabier, Sarbien...jakos tak. No to jak? Juz w Afganistanie mamy Serbow z
  Chorwatami.
 • kasz0 21.04.06, 09:01
  karmin-cynober napisała:

  > No to jak? Juz w Afganistanie mamy Serbow z Chorwatami.

  Ponoc wlasnie tak. Lingwisci potrafia ich nazwy utozsamic. Gra dzwiekami Hrv -
  Srb. Trzeba pamietac o samogloskowym r wymawianym jak yr.
 • kasz0 21.04.06, 08:58
  karmin-cynober napisała:

  > Niby dlaczego Chorwaci maja byc bardziej iranscy niz reszta.

  No wlasnie, dlaczego? Czy to Ty wciskasz to "bardziej", czy wyczytales to
  gdzies w moich postach?

  Ja co najwyzej pisalem o sarmackiej grupie na Balkanach: Chorwaci, Serbowie,
  Obodryci (Bosnia). Ich najazd na Siewiercow opisuja historycy. Pisalem tez o
  Bulgarach i Madziarach. No ale ci ostatni iranscy nie byli.

  > No, i nawet jesli
  > to gorscy pasterze z Afganistanu to co maja do konnych wojownikow ze stepow.

  Przeoczyles moj tekst, ze na stepie tysiac kilometrow w te lub tamte to
  drobiazg? Widzisz jakas roznice miedzy gorskimi pasterzami i konnymi
  wojownikami? Ja takiej roznicy nie widze. Z powodzeniem moze byc konny gorski
  pasterz wojownik. A w styku z oraczami jeszcze na dodatek kaplan.

  > Stepy wysychaly i Scyci
  > posuwali sie w kierunku granicy stepu. W III i IV wieku nastapily ostre zimy

  I tu jest istota zagadnienia. Zmiany klimatyczne przepedzaly pastuchow po calym
  kontynencie. Wedrowali za pastwiskami. Do Indii, do Europy. Ze stepu/pustyni
  Gobi takze do Chin.

  > Trawka wyschla to konie padly. A Scyt bez konia juz zadnej wladzy nie mial.

  Przesadzasz, geografia euro-azjatyckiego stepu ma to do siebie, ze wszedzie
  trawa nie wyschnie. Poniewaz na polnocy wystapi stepowienie lasow. Po prostu
  policz sobie dlugosc granicy laso-stepu. Polodowcowe wysychanie 3,500 lat temu
  zaczelo tworzyc pustynie KaraKum. Ponoc wczesniej w Uzbekistanie byly bagna.
  Jak dojrzysz stepy Gobi, Karakum, Kyzylkum, Daszt el-Kawir itd. itp. to
  zrozumiesz jak z redykiem wedrowali pasterze.

  Wladza Scytow opierala sie na dziedziczeniu wiedzy dowodczej. Mieli szczescie
  na wojnie bo potrafili zjednoczyc plemiona na stepie. Jak umieli zjednoczyc to
  byli nie do pokonania. Jednoczenie padlo gdy nastapilo rozwarstwienie
  majatkowe. Parobkom nie oplacalo sie nadstawiac karku dla pazernych elit.
  Zyciowa strategia bylo zostac oraczem Slowianinem. Zycie ciezkie ale dluzsze bo
  nie ginelo sie za mlodu od miecza. Gdybym mial wybor to wolalbym mieszkac w pol-
  ziemance niz w jurcie na wozie.

  > Pasuje do Slowian ale dlaczego szlachta? i niby dlaczego Kroaci

  Zawsze pozostawala jakas czesc zyjaca z pasterstwa. Step byl zawsze. Dalej czy
  blizej na poludniu. Zawsze na polnoc oc Morza Czarnego. Kiedys takze na wschod
  od Morza Kaspijskiego. Kasta pasterzy-rabusiow-kaplanow istniala od zawsze. Jak
  sie ochrzcili to zostali szlachta. Funkcje religijne byly nadal zarezerwowane
  dla szlachty. Zmienily sie jedynie opowiastki o bostwach. No i kler przestal
  uczestniczyc w rytualnych orgiach.

  Kroaci dlatego, ze byli wyraznie opisywani jako kasta pasterzy-rabusiow-
  kaplanow, czyli wojowie. A kogo by Konstantynopol prosil o pomoc wojskowa?
  Tradycje zachowali az do czasow hajdukow, najemnych mordercow jak Lisowczycy.

  Kroaci dlatego, ze demograficzna baza na Balkanach byli oracze Siewiercy.
  Wszystkie znane nam wspolczesnie nazwy polityczne to nazwy wojskowych elit.
  Lacznie z turkskimi Bulgarami w slowianskiej Bulgarii. Jedynie na Wegrzech
  Siewiercy utracili slowianska mowe. Ale byc moze wiekszosc ich wywieziono jako
  niewolnikow do Anatolii za czasow tureckich.

  Byc moze nieporozumienie polega na tym, ze za Kroatow bierzesz wszystkich
  obywateli wspolczesnej Chorwacji. A genetycznie to w 90 procentach Siewiercy.
  Sarmaccy Hrvati wynarodowili sie prawdopodobnie juz ok. 200 ne. jeszcze w
  okolicach Morza Azowskiego. Popatrz na mape. Na polnoc stamtad mieszkali
  Siewiercy (miasto Sumy), calkiem niedaleko. Hrvatskich synow rodzily tez
  Siewierzanki. Mogly ich rodzic wiecej niz Hrvatki. A swoboda Sarmatek-Amazonek
  mogla sprawic, ze wielu jeszcze sarmackojezycznych Hrvatow bylo genetycznie
  Slowianami. Nie bylo Urzedu Czystosci Rasy a zwyczaje sprzyjaly gwaltownej
  asymilacji. Gosc w dom, bog w dom. Gosc w dom, zona w ciazy.

  Legenda mowi, ze Sarmaci to synowie Scytow z Amazonkami. To bardziej przekaz
  obyczaju niz prawdy genetycznej. Sojusze zawierano poprzez krzyzowa wymiane
  zon. Krolewskich, ale nie tylko. Mieszaly sie geny i jezyki.
 • odarpi 21.04.06, 09:18
  kasz0 napisała:

  Gosc w dom, bog w dom. Gosc w dom, zona w ciazy.
  >
  Ładną masz żonę? Może bym wpadł w gości...?
  wink
  --
  Odarpi syn Egigwy
 • kasz0 21.04.06, 18:35
  odarpi napisał:

  > kasz0 napisała:
  >
  > Gosc w dom, bog w dom. Gosc w dom, zona w ciazy.
  > >
  > Ładną masz żonę? Może bym wpadł w gości...?

  Kiedys mialem pojechac na polnoc Syberii. No i mialem problem jak postapic "w
  razie". Na szczescie wyjazd nie doszedl do skutku. Moglbym Ci opowiedziec na
  ten temat kawal. Po tym kawale Niemki smiertelnie sie obrazaja. Moze znasz?

  Zwyczaj u Eskimosow ponoc tez calkiem niedawno jeszcze funkcjonowal. W Polsce
  te zwyczaje zwalcza sie od 1000 lat. Sadzisz, ze to dowod na to, ze zwyczajow
  takich nie bylo wczesniej? To czemu Gal Anonim tak sie wzdagal aby nie opisac
  zwyczajow?
 • bolko_turan 21.04.06, 12:05
  No na szczescie znalazl sie chociaz jeden madry dyskutant w tym watku - Karmin
  oczywiscie ma racje, nie mozna pasterza baranow porownywac do koczowniczych
  rodow hodujacych wielkie stada rogacizny i koni. Pasztunowie nigdy z rodzinami
  nie przemieszczali sie na wozach z jednego miejsca do drugiego - ot hodowcy
  owcy, zyjacy od zawsze w halupach. Afganistan ze wzgledow klimatycznych i
  geologicznych nie nadaje sie do ekstensywnej hodowli rogacizny, jaka zajmowali
  sie Scytowie i Sarmaci. Mimo to, pojedyncze rody scytyjskie jednak koczowaly w
  tym regionie, co zreszta potwierdzaja enuncjacje genetyki. Tu i owdzie wsrod
  Pasztunow mozna u mezczyzn znalezc scytyjski R1a na y-chromosomie - dlatego tez
  Cavalli Sforza odkryl ze pojedyncze rody Pasztunow pakistanskich genetycznie sa
  spokrewnione z Polakami. U Pasztunow - po Scytach - tu i owdzie wystepuja blond
  wlosy i niebieskie badz zielone oczy:

  en.wikipedia.org/wiki/Imagesmirkharbat_Gula.png

  Zas wiekszosc Pasztunow oczywiscie nie jest spokrewniona z aryjskimi
  koczownikami, pochowanymi w kurhanach sarmackich i scytyjskich. Pasztunowie
  nigdy nie byli ludem homogenicznym, do dzis nie czuja sie narodem - sami siebie
  uwazaja oni za potomkow Izraelitow badz Arabow. Oczywiscie Pasztunowie ani w
  genetycznej linii zenskiej jak i w meskiej nie sa spokrewnieni z Osetyncami ani
  tez z Chorwatami. Nie wiem jak dlugo przyglupowi mam tlumaczyc, ze geny ktore
  dominuja w Chorwacji tak w linii zenskiej jak i meskiej, sa typowe dla
  balkanskiej ludnosci autochtonicznej - nie roznia sie wiec od genow dominujacych
  u Bosniakow, Albanczykow i Grekow. Jedyny gen jaki u Chorwatow jest
  allochtoniczny, to gen typowo polski R1a.

  Czy to takie trudne do zrozumienia, ze mutacje na meskim y-chromosomie jak i
  zenskiej mtDNA przez tysiaclecia bez zmiany przechodza z generacji na generacje?
  Jezeli kobiety i mezczyzni jednego regionu nie sa spokrewnieni z innymi w danym
  regionie, to dopatrywanie sie wedrowki miedzy oba regionami jest absurdem naukowym.

  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • kasz0 21.04.06, 19:15
  bolko_turan napisał:

  > Jezeli kobiety i mezczyzni jednego regionu nie sa spokrewnieni z innymi w
  danym
  > regionie, to dopatrywanie sie wedrowki miedzy oba regionami jest absurdem
  nauko
  > wym.

  W opisywanym przypadku wyraznie pisalem osobno o pasterskich elitach a osobno o
  dominujacych demograficznie oraczach. Historycy ekonomii wykazali, ze proporcja
  wojownikow do oraczy nie mogla przekraczac 1:10. Jak rabusiow bylo za duzo to
  sie system walil.

  Czy Twoje usilowania dowodzenia wykazuja, ze Cyganie nie byli ludem
  koczowniczym poniewaz wiekszosc ludnosci na terenach gdzie obecnie mieszkaja ma
  geny nie wykazujace aby Cyganie migrowali z Indii? Czy zadales SOBIE pytanie
  czego dowodzisz? Bo dla mnie jest oczywiste, ze stale trafiasz obok.

  Czy wykazales, ze nie jest mozliwa w dominujacym genotypie Siewiercow maksimum
  10 procentowa domieszka krwi Sarmatow? Dowodzisz stale czegos innego. Sprawdz,
  ze geny awarskie sa wykrywane. Bynajmniej nie jako dominujace. Sa ponizej 2
  procent.

  > sa typowe dla
  > balkanskiej ludnosci autochtonicznej ...
  ...
  > nie roznia sie wiec od genow dominujacych
  > u Bosniakow, Albanczykow i Grekow. Jedyny gen jaki u Chorwatow jest
  > allochtoniczny, to gen typowo polski R1a.

  W czasach Cyryla i Metodego ludnosc Grecji byla w znacznej wiekszosci
  slowianska. Dopiero w czasach Ataturka Grecy prowadzili antyslowianskie czystki
  etniczne. Udowadniasz co najwyzej, ze czystki nie objely Slowian zgreczonych
  jezykowo i kulturowo. Co prawda ja kulture Balkanow dostrzegam jako turecka.
  Totez nie wiem co poza jezykiem musieli zmieniac tamtejsi prawoslawni Slowianie
  o tureckich tradycjach kulturalnych.

  O Bosniakach napisales celowo czy Ci sie omsknelo? Przed 1541 Bosniacy byli
  chrzescianami bogomilcami. Nie wiedzialem aby ktokolwiek mial watpliwosci co do
  ich slowianskosci. To Siewiercy opanowani przez (zapewne sarmackie) elity
  Obodrytow. Jakich oczekujesz roznic genetycznych w stosunku do Chorwatow. Nawet
  tym samym jezykiem mowia.

  Albanczycy moga byc genetycznie tak samo wymieszani jak Jugoslawia. Drobna
  iliryjska domieszka w slowianskim morzu. Sa po prostu bardzo mala grupa. Czy
  moglbys wyjasnic, ktora ludnosc na Balkanach uwazasz za autochtoniczna?

  > Cavalli Sforza odkryl ze pojedyncze rody Pasztunow pakistanskich genetycznie
  > sa spokrewnione z Polakami.

  Czy to uwazasz za dowod, ze sarmackie elity wsrod Slowian nie maja zwiazku z
  Afganistanem, Pakistanem i polnoca Indii?

  > Oczywiscie Pasztunowie ani w
  > genetycznej linii zenskiej jak i w meskiej nie sa spokrewnieni z Osetyncami
  > ani tez z Chorwatami.

  Z Polakami sa spokrewnieni ale z Chorwatami juz nie. Gleboko nieprzekonujaca
  logika. Szczegolnie gdy wspomniec 1000 lat emu lokalizacje Chrobacji i
  Slawnikowcow.

  Natomiast Osetyncy mowia jezykiem sarmackim tak jak Pasztunowie. To jest dowod
  na to, ze w Osetii nie ostaly sie zadne geny sarmackie i zadne scytyjskie? No
  bo jak Scytowie sporadycznie sie mieszali z Pasztunami to da sie to wykryc.
  Natomiast na swym glownym terytorium Scytowie z ludnoscia wspolczesnej Osetii
  sie nie mieszali. Uwazasz sie za przekonywujacego?
 • kasz0 21.04.06, 19:26
  bolko_turan napisał:

  > No na szczescie znalazl sie chociaz jeden madry dyskutant w tym watku - Karmin
  > oczywiscie ma racje, nie mozna pasterza baranow porownywac do koczowniczych
  > rodow hodujacych wielkie stada rogacizny i koni.

  Ruchy migracyjne przed wiekami byly glownie prowokowane zmianami klimatycznymi.
  Ludzie przeprowadzali sie z powodu glodu. Czy uwazasz za przekonywujace, ze
  pasterz z glodu nie mogl sie przestawic z konnego pasania owiec na pasanie krow
  i koni? Co mu bronilo? Twoj dyzgust?

  Sarmaci przed kolapsem Sarmatow byli lokowani na wschod od Morza Kaspijskiego.
  Klimat byl wilgotniejszy od wspolczesnego. W wyniku wysychania Sarmatow
  polnocnych od poludniowych oddzielila pustynia KaraKum. Ale do wspolczesnosci
  tereny wzdluz morz nie spustynnialy. Sa przejezdnie dla konnych pasterzy
  rabusiow. Byly takze przejezdne dla Cyganow.
 • karmin-cynober 22.04.06, 05:21
  Bardziej uwierze w to, ze Cyganie sa pozostaloscia Sarmatow niz Chorwaci.
  Gdyby jakies sarmackie plemie zachowalo swoja odrebnosc wsrod Slowian to
  wlasnie zyliby jak Cyganie.
 • karmin-cynober 22.04.06, 05:44
  Scytyjskie kobiety to mialy g... do powiedzenia a rola Amazonek nie jest
  wytlumaczona. Wojowniczki-szamanki? Lekka jazda? Kobiety wyksztalcone na
  zolnierzy broniace obozow podczas nieobecnosci mezczyzn? Zenily sie z Sarmatami
  ale ich dzieci nigdy nie mowily dobrze po scytyjsku? Czyzby rozne jezyki?
  Scytyjskie kobiety uzywaly jakiejs masci zamiast wody i ich skora stawala sie
  gladka. fajnie, ze mialy dobre kpsmetyki ale okres i porod bez wody to musiala
  byc katorga. Cos mi sie przypomina, ze te amazonki w kurhanach to bardzo mlode
  dziewczyny byly. Nie ma matek to nie ma jezyka i tyle ze Scytow-Sarmatow
  pozostalo. Slowian nie zauwazona w historii bo nie brali udzialu w europejskiej
  historii. Bylismy bardziej zoorientowani na wschod a skubani nomadzi slowa
  pisanego nie zostawili. Tez sie petalismy z glodu. Twierdzenie, ze jacys
  pasterze baranow petali sie po stepach jest takim samym stwierdzeniem jak
  wszyscy Slowianie petali sie po stepach. Nie da sie tego udowodnic.
  Scyci chlali greckie wino, handlowali z Grecja, nigdy nie napadli wlasciwego
  hellas, tworzyli sztuke grecko-scytyjska co swiadczy o ich wielkiej fascynacji
  Grecja. Dlaczego majac wszelkie mozliwosci, podbite narody, zyzna glebe Ukrainy
  i kupe zlota nie stworzyli cywilizacji na wzor srodziemnomorski? Zakaz
  osiedlania sie i zajmowania rola wsrod nomadow mogl byc powodem. Aby Scyt na
  piechote wmieszal sie w inna ludnosc to struktury plemienne i spolecznosci
  scytyjskie musialy byc kompletnie rozbite i nikt zasad plemiennych juz nie
  pilnowal.
 • karmin-cynober 22.04.06, 06:03
  dlaczego ich sie razem kojarzy?
 • kasz0 22.04.06, 09:29
  karmin-cynober napisała:

  > dlaczego ich sie razem kojarzy?

  Historycy przekazali, ze na Balkany najechaly wspolnie plemiona Chorwatow,
  Serbow i Obodrytow. Najechaly Siewiercow sto lat wczesnniej osadzonych tam
  przez Konstantynopol. Chorwaci pochodzili wtedy z poludnia wspolczesnej Polski,
  ze wschodnich Czech, Moraw, Slowacji i Panonii. Serbowie pochodzili z nad Laby
  i z zachodniej Polski. Obodryci pochodzili z Meklemburgii i Pomorza Przedniego.
  Serbowie i Obodryci dostawali juz wtedy potezne wciry od Germanow na swych
  owczesnych "NRDowskich" terytoriach. Ci Slowianie, ktorzy tam zostali przez
  1000 lat byli chlopami i wspolczesnie sa niemieckojezyczni.

  Chorwaci zostali pobici przez Madziarow a nastepnie dobici przez serbskich
  Piastow i Przemyslidow.
 • kasz0 22.04.06, 10:04
  kasz0 napisała:

  > Historycy przekazali, ze na Balkany najechaly wspolnie plemiona Chorwatow,
  > Serbow i Obodrytow.

  Mozna oszacowac, ze lacznie moglo byc wtedy 25-30 tysiecy "sarmackich" wojow.
  Czesc niewatpliwie pozostala w Polsce, Czechach i Morawach.
  Wiekszosc "niemieckiej" szlachty w "NRD" miala takze slowianskie (sarmackie)
  korzenie. Balkany opanowalo wiec 5-15 tysiecy wojownikow. Jako jedna armia
  bylaby to imperialna potega. Jednak dzialali oni w rozproszeniu. Aby podkreslic
  swa odrebnosc reprezentowali rozne religie: katolicyzm, prawoslawie,
  bogomilcow. W Polsce w 966 zastapili liturgie cyrylo-metodejska na lacinska.
  Chorwatow zastapili polabscy Serbowie.
 • kasz0 22.04.06, 10:06
  kasz0 napisała:

  > Mozna oszacowac, ze lacznie moglo byc wtedy 25-30 tysiecy "sarmackich" wojow.

  Pominalem w rozawzaniach liczebnosc wojska Slowianszczyzny Wschodniej. Nie
  rozgryzam stosunkow Waregow z Sarmatami.
 • kasz0 22.04.06, 09:17
  karmin-cynober napisała:

  > Zenily sie z Sarmatami
  > ale ich dzieci nigdy nie mowily dobrze po scytyjsku?

  Uczestniczyly w religijnych orgiach z udzialem niescytyjskich oraczy. Ich
  dzieci mialy geny nie tylko scytyjskie. Ich dzieci mowily po scytyjsku.
  Scytyjscy wojowie uczestniczyli w religijnych orgiach z udzialem niescytyjskich
  kobiet. Ich dzieci nie mowily po scytyjsku. Ich synowie mogli ewentualnie uczyc
  sie jezyka scytyjskiego od 7 roku zycia wraz z nauka wojaczki.

  Proporcja scytyjskosci do niescytyjskosci nie mogla przekroczyc 1:10. Po dwoch
  pokoleniach 9 na 10 scytyjskich synow nie mowilo po scytyjsku.

  > Scytyjskie kobiety to mialy g... do powiedzenia a rola Amazonek nie jest
  > wytlumaczona.

  Zdecyduj sie, albo nie jest wytlumaczona albo kategorycznie nie mialy nic do
  powiedzenia. Rola kobiet byla wysoka gdy zywily one spolecznosc pod nieobecnosc
  wojownikow. Pelnienie dodatkowo obowiazkow wojennych podnosilo ich range.
  Kobieta-szmanka to bardzo wysoka pozycja spoleczna. Chyba najwyzsza.

  Kobiety mogly z powodzeniem walczyc wraz z mezczyznami na polu walki. Zwroc
  uwage, ze najwazniejsza umiejetnoscia bylo strzelanie z luku. Na glopujacym
  koniu w momencie gdy zadne kopyto nie dotyka ziemi. Nie byla to kwestia sily
  lecz treningu. Legenda o Amazonkach dowodzi jedynie tego, ze plemiona sarmackie
  byly zbyt malo liczne aby zwyciezac jedynie przy pomocy udzialu mezczyzn.
  Amazonki sa swiadectwem slabosci demograficznej Sarmatow. Sa tez sygnalem, ze
  Sarmaci mogli chetnie korzystac z demograficznego wsparcia Slowian. Po dwoch
  pokoleniach takiej wspolpracy sarmackosc stawala sie jedynie rola spoleczna.
  Przy pelnej genetycznej i jezykowej asymilacji. W 200 ne. Chorwaci
  prawdopodobnie genetycznie i jezykowo zasymilowali sie ze Slowianami-
  Siewiercami. Pozostala sarmacka rola spoleczna wyraznie pielegnowana przez
  polska szlachte.
 • bolko_turan 05.05.06, 12:00
  karmin-cynober napisała:

  > Wojowniczki-szamanki? Lekka jazda? Kobiety wyksztalcone na
  > zolnierzy broniace obozow podczas nieobecnosci mezczyzn?

  Bycie wojowniczka bylo dla Scytyjki czy Sarmatki koniecznoscia – przeciez nie
  jest tak ze nie wychodzily one caly dzien z jurty, nie zajmujac sie hodowla
  zwierzat. Do zakresu hodowli nalezala takze obrona, czyli lucznictwo. Nie przez
  przypadek luk byl glowna bronia koczownikow - by w obronie swych zwierzat (czyli
  ich glownego kapitalu) odstraszyc czy zwalczac wilka badz innych drapiezcow,
  bron dystansowa i znajomosc jej obslugi byla konieczna, tak dla mezczyzny,
  kobiety jak i dziecka.


  > Scytyjskie kobiety uzywaly jakiejs masci zamiast wody i ich skora stawala sie
  > gladka. fajnie, ze mialy dobre kpsmetyki ale okres i porod bez wody to musiala
  > byc katorga. Cos mi sie przypomina, ze te amazonki w kurhanach to bardzo mlode
  > dziewczyny byly.

  Z tego co piszesz mozna chyba wnioskowac ze sie wczuwasz. Ja tez, w te czy inne
  czasy.


  > Scyci chlali greckie wino, handlowali z Grecja, nigdy nie napadli wlasciwego
  > hellas, tworzyli sztuke grecko-scytyjska co swiadczy o ich wielkiej fascynacji
  > Grecja.

  Mnie sie najbardziej podoba ich stylizowana sztuka, jeszcze z okresu przed
  wplywami greckimi.

  Miedzy innymi uwielbiam to:

  scytowie.strona.de/images/kostromskajajelen.jpg
  scytowie.strona.de/images/panterakelermes.jpg


  > Dlaczego majac wszelkie mozliwosci, podbite narody, zyzna glebe Ukrainy i kupe
  zlota nie stworzyli cywilizacji na wzor srodziemnomorski? Zakaz
  > osiedlania sie i zajmowania rola wsrod nomadow mogl byc powodem. Aby Scyt na
  > piechote wmieszal sie w inna ludnosc to struktury plemienne i spolecznosci
  > scytyjskie musialy byc kompletnie rozbite i nikt zasad plemiennych juz nie
  > pilnowal.


  Ciekawa teza, ale wolalbym z Toba dyskutowac na innym kanale.  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • karmin-cynober 05.05.06, 19:02
  To ich zlotko faktycznie fascynuje. Nomadzi-rabusie nie powinni pozostawic po
  sobie specjalnej kultury ale ich wyroby sa na niezlym poziomie. Rozplywajac sie
  wsrod innych ludow nie przekazali tych umiejetnosci dalej.
 • bolko_turan 08.05.06, 11:39
  karmin-cynober napisała:

  > Jednorozce? Gryfy tez ciekawe.


  Co jest z jednorozcami? Nie wiem, mam zgadnac co myslisz czy jak? Ze co, ze w
  kulturze europejskiej postac jednorozca czy gryfa z mitologii scytyjskiej
  pochodzi? No ok, ja tak mysle – potwierdzaja to zreszta odkrycia archeologiczne.
  Scytowie ozdabiali swe konie rogami jelenimi, zapewne by ich wyglad kojarzyl sie
  ze zwierzetami mitycznymi. Smok w Europie tez od Scytow.


  > To ich zlotko faktycznie fascynuje. Nomadzi-rabusie nie powinni pozostawic po
  > sobie specjalnej kultury ale ich wyroby sa na niezlym poziomie. Rozplywajac
  sie wsrod innych ludow nie przekazali tych umiejetnosci dalej.


  No nie wiem. A nasi Kurpowie? Kultura scytyjska znalazla kontynuacje u Sarmatow,
  kultura Sarmatow u Gotow – tych ostatnich na podstawie kultury nie da sie
  rozrozniac, ale mieli oni wielki wklad w kulture Europy sredniwiecznej (fibuly i
  takie rzeczy). Jubilerow juz zawsze ciagnelo do wielkiego kapitalu… dlatego
  rzemieslinicy scytyjscy tak szybko znalezli sie w scytyjsko-greckich centrach
  handlowych nad Morzem Czarnym, gdzie zas nastpil okres wplywow greckich w ich
  sztuce. Styl zwierzecy tak szybko nie zniknal...  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • bolko_turan 08.05.06, 22:17
  Sa jeszcze inne, moze znajde.

  bolko_turan napisał:

  > No ok, ja tak mysle – potwierdzaja to zreszta odkrycia archeologiczne.
  > Scytowie ozdabiali swe konie rogami jelenimi, zapewne by ich wyglad kojarzyl
  sie ze zwierzetami mitycznymi.

  www.figurenspiele.de/Dateien/geschichte/sarmaten.htm


  Tu cos ciekawego o genetyce koni.

  www.ratgeber-lexikon.de/informationen/Pferd.shtml

  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • karmin-cynober 09.05.06, 13:19

  members.tripod.com/~Hal_MacGregor/gregor/Scythians.jpg

  www.pinetreeweb.com/stag.htm

  Nie moge znalezc linka na ktorym jest zdjecie altajskiego kurhanu. Nad glowa
  szkieletu znajduje sie plakietka z jednorozcem, tak jak na rekonstrukcji
  wojownikow. Najwyrazniej byl to wazny znak dla Scytow Krolewskich. W wiekszosci
  artykulow to kopytne zwierze interpretowane jest jako jednorozec noszacy na
  rogach kule sloneczna. Wedlug fachowcow w skomplikowanym ukladzie rogow
  znajduja sie symbole solarne. Owszem, legenda o jednorozcu rozpowszechniona w
  wielu krajach ma byc scytyjskiego autorstwa. Ciekawe czy jelenie po stepach
  biegaja? Zawsze mi sie wydawalo, ze te zwierzeta sa bardziej z lasem zwiazane.
  Najstarszy wizerunek gryfa pochodzi oczywiscie z kurhanow. Scyci wymigiwali sie
  jakas bajka szpiegowani przez Grekow. Skad macie tyle zlota? Cwaniacy zawsze
  odpowiadali, ze za nimi znajduje sie kraj niebezpiecznych gryfow, ktore pilnuja
  zlota. Gryfy walczace ze Scytami pojawiaja sie na greckiej ceramice. Pozniej
  ubranka zamieniono i Grecy walcza z gryfami. Najwyrazniej mit sie
  rozpowszechnil.
  Na pustyni gobi znaleziono ogromne ilosci szkieletow jakis zaurow sprzed 80
  milionow lat. Zrekonstruowane szkielety moglyby sprawiac wrazenie polptaka-
  poldrapieznika. Podejrzewa sie ze Scytow naprowadzila fantazja, zainspirowana
  koscmi nieznanych im zwierzat, na wizerunek gryfa. Byc moze w prehistorii
  ludzie znajdujacy foscylia wierzyli , ze tego typu kosci sa rodzajem amuletow i
  pochodza od mitycznych hybryd, ktore strzega skarbow, przodkow, krain lub
  czegos innego.
  Gryfy walczace ze Scytami musialy byc ich przeciwnikami. Dziwne, ze tak
  uwielbiali swoich przeciwnikow. Jest jedna zlota plakietka z Ermitazu na ktorej
  juz bardzo skomplikowany anatomicznie gryf (czyli zrobil nam sie smok) atakuje
  jednorozca. Na zlotym pektorale gryfy atakuja konie. Hmm...dziwne, walczace
  mity. Podpuszczali sie do walki? Mitologia jako propaganda wojny?
  Gryf z glowa i skrzydlami orla oraz tulowiem lwa jest scytyjskim wynalazkiem.
  To nie znaczy ze wszystkie hybrydy typu sfinksy, pegazy itd. pochodza od nich.
  Pelno takich zwierzecych fantazji w roznych kulturach.
 • bolko_turan 10.05.06, 02:58
  karmin-cynober napisała:

  > Nie moge znalezc linka na ktorym jest zdjecie altajskiego kurhanu. Nad glowa
  > szkieletu znajduje sie plakietka z jednorozcem, tak jak na rekonstrukcji
  > wojownikow. Najwyrazniej byl to wazny znak dla Scytow Krolewskich.

  Jesli Altaj to raczej nie konkretni "Scytowie Krolewscy", a ksiazeta scytyjscy.


  W wiekszosci
  > artykulow to kopytne zwierze interpretowane jest jako jednorozec noszacy na
  > rogach kule sloneczna. Wedlug fachowcow w skomplikowanym ukladzie rogow
  > znajduja sie symbole solarne.

  W ksiazce o starozytnej sztuce iranskiej mam dokumentowane bardzo dziwne korony
  wladcow sassanidzkich. Sassanidzi tak jak i scytyjscy Partowie zapewne byli tego
  samego pochodzenia, przyszli przecie ze wschodu, a ich kultura wskazuje wiele
  elementow scytyjskich. W koronach tych znajduja sie sybole solarne czyli kula
  sloneczna, na innych zas slonce pomiedzy ksiezycem. (Z motywem zapewne zetknelas
  sie takze w innym kontekscie. Jest tej symboliki u nas sporo.) Ksiezyc w tychze
  koronach przypomina rogi – no i otwiera sie wielkie pole dla filozofowania. Ot
  moja propozycja:

  Rogi trzymaja korone (korona = rogi!!!) ==> slonce (korona!!!) ==> symbol wladzy
  synow slonca (=mitologia scytyjska)


  www.hp.uab.edu/image_archive/ugp/metal06.jpg

  www.hp.uab.edu/image_archive/ugp/metal02.jpg

  www.hp.uab.edu/image_archive/ugp/coin06.jpg

  www.hp.uab.edu/image_archive/ugp/relief01.jpg

  upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/ShapurII.jpg


  Owszem, legenda o jednorozcu rozpowszechniona w
  > wielu krajach ma byc scytyjskiego autorstwa. Ciekawe czy jelenie po stepach
  > biegaja? Zawsze mi sie wydawalo, ze te zwierzeta sa bardziej z lasem zwiazane.

  W zimie koczownicy przewaznie opuszczali stepy, a jelen wowczas urozmaical
  diete. Czy to nie Herodot wspominal ze Scytowie nad Morzem Czarnym zimowali? Nad
  Altajem poza tym jest sporo lasow i nie do konca wszystko stepy – zawsze
  znalazla sie we Wielkiej Scytii tu i owdzie jakas mozliwosc do polowania jeleni.
  Elity byc moze polowaly te zwierzeta rytualnie z powodow religijnych. Czy
  dopatrujesz sie w kulturze Scytow jakiegos zwiazku jelenia ze jednorozcem?
  Przypomniala mi sie symboloka chrzescijanska - wiesz, te obrazki jeleni z
  swiecacym krzyzem miedzy jego rogami.


  > Najstarszy wizerunek gryfa pochodzi oczywiscie z kurhanow. Scyci wymigiwali
  sie jakas bajka szpiegowani przez Grekow. Skad macie tyle zlota? Cwaniacy zawsze
  > odpowiadali, ze za nimi znajduje sie kraj niebezpiecznych gryfow, ktore
  pilnuja zlota. Gryfy walczace ze Scytami pojawiaja sie na greckiej ceramice.
  Pozniej ubranka zamieniono i Grecy walcza z gryfami. Najwyrazniej mit sie
  > rozpowszechnil.

  Osobiscie w gryfie oraz innych stworach scytyjskich widze awatary, sily natury,
  moze tozsame z pojedynczymi bogami. Jezeli dzialo sie cos niezwyklego, np. owca
  zniknela, to odpowiedzialnosc wowczas przypisywano demonom badz bogom (jezeli to
  nie to samo). Bylo tak w wierzeniach domowych Slowian. Sluzylo to chyba
  wewnetrznemu pokojowi w "zadzrudze" – demon winny ze owca porwana, nie stroz owcy.

  Mnie sie wydaje ze mitologie Scytow nalezy rozpatrywac w kontekscie religii
  praindoeuropejskiej – w koncu siedziby Scytow byly indoeuropejskim jadrem a
  zatem i jadrem tejze mitologii i wiary. Nazwy bogow i ksztalty jakie przybierali
  zmienialy sie, ale nie ich funkcje.


  > Na pustyni gobi znaleziono ogromne ilosci szkieletow jakis zaurow sprzed 80
  > milionow lat. Zrekonstruowane szkielety moglyby sprawiac wrazenie polptaka-
  > poldrapieznika. Podejrzewa sie ze Scytow naprowadzila fantazja, zainspirowana
  > koscmi nieznanych im zwierzat, na wizerunek gryfa. Byc moze w prehistorii
  > ludzie znajdujacy foscylia wierzyli , ze tego typu kosci sa rodzajem amuletow
  i pochodza od mitycznych hybryd, ktore strzega skarbow, przodkow, krain lub
  > czegos innego.

  Tak wlasnie wyobraza sie pochodzenie postaci smoka – szkielet dinozaura dal
  material dla mitologizowania. Hmmm... byc moze slady walki i kleski, w
  imaginacji tych ktorzy sie z takim miejscem spotkali, czyli znowu symbolika.
  Chcialbym sie kiedys wybrac w ten region wewnetrznej Mongolii / polnocnych Chin,
  takze do Kotliny Tarimskiej w Xinjiang, chyba ciekawe miejsca.


  > Gryfy walczace ze Scytami musialy byc ich przeciwnikami. Dziwne, ze tak
  > uwielbiali swoich przeciwnikow. Jest jedna zlota plakietka z Ermitazu na
  ktorej juz bardzo skomplikowany anatomicznie gryf (czyli zrobil nam sie smok)
  atakuje jednorozca. Na zlotym pektorale gryfy atakuja konie. Hmm...dziwne,
  walczace mity. Podpuszczali sie do walki? Mitologia jako propaganda wojny?
  > Gryf z glowa i skrzydlami orla oraz tulowiem lwa jest scytyjskim wynalazkiem.
  > To nie znaczy ze wszystkie hybrydy typu sfinksy, pegazy itd. pochodza od nich.
  > Pelno takich zwierzecych fantazji w roznych kulturach.

  Jezeli gryf byl awatarem jednego z bogow scytyjskich/natury - tak jak ja to
  sobie wyobrazam -, to walka ta Scytow symbolizowala ich odwage, sile ale i
  rowniez respekt przed natura/bogiem. Przeciwnik godny, a wiec i symbolika godna
  utrwalenia.
  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • bolko_turan 10.05.06, 03:38
  Karmin malt Salonkunst mit Einhorn Motiven? Ha ha ha przyznaj sie, ile
  jednorozcow juz namalowalas?

  wink))  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • karmin-cynober 10.05.06, 04:21
  Nie mam zapedow do jeleni na rykowisku. Scyci na sto procent mieli. Pewnie
  niezle placili za jelonka.
  Rogi jelenia symbolem wladzy i slonca? Pewnie tak bylo. Dlaczego zwierze na
  ktore polowali w sezonie zimowym? Nie wywodze ich z lasu, to tylko takie sobie
  dywagacje. Chorwaci chyba rogow na glowach nie nosili wiec kasz0 jeleniem sie
  nie pozywi.
  Robi kariere w historycy.org i zasuwa na wszystkich watkach o
  kaplanach-rabusiach i omamianych religia oraczach. Dlatego pytalam a gdzie
  jednorozec? Koniarze rogi wsrod Slowian pogubili. Pewnie oracze opchneli towar.
  Wymienili kolekcje w X wieku na wielblada. Wieksze wrazenie w polityce
  zagranicznej robil.
 • karmin-cynober 10.05.06, 04:41
  Oprocz historii spadajacych prezentow dla trzech braci i walczacych gryfow to
  wlasciwie niewiele wiadomo. Dlaczego nie zajac sie czesto przedstawiona przez
  nich rogacizna? Jednorozec pojawia sie bardzo czesto.
  Braciszek namaszczony przez slonce otrzymal wladze. Reszta kast musiala sie
  przyporzadkowac pomazancu slonecznemu. Gryfy jako zacheta do walki. Religia jak
  propaganda wojenna. Jakos sie goscie musieli wytlumaczyc. Chociaz wierzenia moga
  byc starsze niz sposob zycia, ktorego wymagal step.
  Dlaczego uwazasz Scytow w Altaju za ksiazeta?
 • kasz0 10.05.06, 09:26
  karmin-cynober napisała:

  > Braciszek namaszczony przez slonce otrzymal wladze. Reszta kast musiala sie
  > przyporzadkowac pomazancu slonecznemu.

  Dla uswietnienia uroczystosci na Plac Czerwony spedzano wszystkich oraczy.
 • kasz0 10.05.06, 09:23
  karmin-cynober napisała:

  > Dlatego pytalam a gdzie jednorozec?

  Wystarczy abys podal zrodla mowiace o tym, ze w mitologii przekazywaniej
  Slowianom przez elity nie bylo jednorozca.
 • bolko_turan 10.05.06, 10:05
  karmin-cynober napisała:

  > Rogi jelenia symbolem wladzy i slonca? Pewnie tak bylo. Dlaczego zwierze na
  > ktore polowali w sezonie zimowym? Nie wywodze ich z lasu, to tylko takie sobie
  > dywagacje.

  Nie sadze ze jeydnie w zimie na jelenia polowali. No to przedstaw swoje
  dywagacje odnosnie jelenia na stepie, intryguje mnie.


  Chorwaci chyba rogow na glowach nie nosili wiec kasz0 jeleniem sie
  > nie pozywi.
  > Robi kariere w historycy.org i zasuwa na wszystkich watkach o
  > kaplanach-rabusiach i omamianych religia oraczach. Dlatego pytalam a gdzie
  > jednorozec?

  Nie wypowiadam sie na historycy.org, zagladam tam tylko sporadycznie, moze
  dlatego nie dostrzeglem Twojej aluzji, watki sobie przeczytam gdy sie napelnia.
  Nie znajdziesz mnie na forach. Ciebie juz tam zauwazylem, zas Rycha nie ja na te
  forum zaprosilem...


  Koniarze rogi wsrod Slowian pogubili. Pewnie oracze opchneli towar.
  > Wymienili kolekcje w X wieku na wielblada. Wieksze wrazenie w polityce
  > zagranicznej robil.

  Kto szuka, ten znajdzie.


  > Gryfy jako zacheta do walki. Religia jak
  > propaganda wojenna. Jakos sie goscie musieli wytlumaczyc.

  Dlaczego tak myslisz? Czemu zaraz propaganda wojenna?


  > Dlaczego uwazasz Scytow w Altaju za ksiazeta?

  Nie uwazam Scytow w Altaju za ksiazeta – jedynie ksiazetom sypano kurhany, ot
  roznica. Czy kurhan ryzanowski jest krolewski? Nie wszystko krolowie w
  kurhanach. "Scytowie Krolewscy" w opisie Herodota zajmowali konkretny obszar.  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • bolko_turan 11.05.06, 00:12
  karmin-cynober napisała:

  > Nie mam zapedow do jeleni na rykowisku.


  Ha ha ha jelen na rykowisku w ateneum mlodych.

  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • karmin-cynober 12.05.06, 14:26
  Nie znam sie na zwyczajach jeleni, reniferow czy innych kopytnych. Nie wiem czy
  rogi na glowie konia byly przyczepiane na parade czy tez mial to byc jakis
  chwyt psychologiczny w czasie walki. Zaatakowani mysleli, ze pedzi na nich
  stado jeleni?
 • karmin-cynober 14.05.06, 03:45
  Czesciej rozne narody mialy bogow-bykow a tym sie jelen trafil. Najwyrazniej
  symbol zarezerwowali dla siebie a nam sie pozostalo "zrobic kogos w jelenia" tak
  samo jak w konia. Wiecej znalazlam w interpretacji Baal i Jahve. Bog nomadow byl
  bogiem ojcem, ktore uznal synow badz namascil przodka rodu. Jego zadaniem byla
  ochrona rodu wybranego. W Bibli to niezle karal ale to wszystko w ramach
  rodzinnych zatargow. W kazdym badz razie byl to bog wybranej grupy, ktorej
  patriarcha dostapil jakies zwiazku lub kontaktu z bogiem potwierdzajacym
  specjalnosc grupy. Pasuje do scytyjskiej bajki jak ulal. Co do jednorozca to
  mogl byc symbolem krolewskich scytow lub rogi byly rodzajem ukoronowania. Wiecej
  na razie nie wymysle.
 • karmin-cynober 14.05.06, 05:17
  Mozna sobie pobredzic w srodku nocy.
  Ewentualnie mozliwa jest kombinacja z ksatra-kasta wojownikow. Niedosc, ze mase
  rogacizny po stepach wloczyli to jeszcze sami sie do niej zaliczali.
  Nazwali sie jeleniami? A to dobre. Moze rogatymi wojownikami. Jakby tak wziasc
  pod uwage Rogaczy i pojechac po samych rogach to nam wychodza Narozni i mamy
  Ukraiczykow. he,he,he...a to w Skufii jestesmy...he,he,he...w Wielkiej Rogatej
  Jeleniarni.
 • bolko_turan 15.05.06, 02:32
  karmin-cynober napisała:

  > Mozna sobie pobredzic w srodku nocy.


  No to takze ja sobie teraz troche pobredze

  Tak w ogole, po amatorsku, to moge stwierdzic zes przez ostatnie dni niezle na
  jelenia "projektowala" (pojecie z psychologii)...

  wink)

  Nie do konca bylem pewny co do scytyjskosci, gdyz nie zgadzaly sie
  powierzchniowe wskazowki, jednakze Tobie sie ostatnio udalo mnie przekonac...
  Derartige Zufälle wie jene welchen ich begegnet bin gibt es nicht.

  "Jednorozce" i "bogowie mezopotamscy" w kontekscie scytyjskim – niezle wyszlo,
  ale reszty chyba nie zrozumialem. W kazdym badz razie jest to bardzo specyficzna
  i wiecej niz rzadka lub przypadkowa kombinacja. Nie jestem wtajemniczony w to co
  napisalas, gdyz z taka tematyka wczesniej do czynienia nigdy nie mialem - takze
  nie znam nikogo kto by sie tym zajmowal.

  Po prostu spodobal mi sie ow mit scytyjski z ktorym sie w bliskim eterze
  przypadkowo styknalem, a takze jego w Wielkim Stepie zakopane czesci. Mit okazal
  sie glebszy i fajniejszy niz przypuszczalem. Dlatego sprytem probowalem i nadal
  probuje poznac jego tajemnicza tresc, a zatem i autora. Archeologia w tej
  kwestii zapewno jest ciekawa, ale raczej czyms dla fachowcow – ja lubie sluchac
  ustne przekazy... wszakze ich dzwiek jest kluczem do tajemnicy, a tajemnica byc
  moze jest slodka.

  smile  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • bolko_turan 15.05.06, 21:42
  Wlasciwie to bardzo glupi interes... zupelnie bez sensu... Sam nie rozumiem.

  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • karmin-cynober 17.05.06, 19:34
  Czego nie zrozumiales? Jelen czy jeleniowaty jednorozec cos dla Scytow oznaczal.
  Czy oni sie nazywali jeleniowaci-rogaci?
 • bolko_turan 18.05.06, 09:49
  Zabawa z ogniem?


  karmin-cynober napisała:

  > Jelen czy jeleniowaty jednorozec cos dla Scytow oznaczal.

  Przypuszczam ze jest to informacja ktora odnosi sie do historii?


  > Czy oni sie nazywali jeleniowaci-rogaci?

  smile Byc moze.
  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • bolko_turan 18.05.06, 23:03
  Rjabchikov ma zabawne tezy odnosnie ognia u Scytow, ale niektore pomysly nawet
  moga byc prawidlowe, wszak Scytow religijne znaczenie ognia, pozniej znalazlo
  kontynuacje u sredniowiecznych Slowian:


  Here a hut (Baba-Yaga’s hut in Russian fairy-tales) with four chicken legs is
  located in a circle with 27 rays (it is a solar sign). The wordplay is quite
  possible: cf. Old Indian hat ‘to shine; to be bright’, Russian hata ‘hut’. In my
  opinion, Tabiti, a Scythian/Sarmatian goddess of the sun, fire and hearth,
  corresponds to the characters Baba-Yaga ‘The Old Woman Yaga’, Rozhanitsa ‘The
  Bearing Woman’ and Makosh’ (Ma kosh’wink ‘The Solar Transport/Army’ in the Russian
  mythology (Rjabchikov 2001c). The latter goddess is “the mother of harvest” as
  well (Rybakov 1987: 126). The Scythian/Sarmatian goddess Tabiti is a female form
  of the Indo-Arian fire god Agni ‘Fire’; in accordance with the Indo-Aryan
  beliefs, this god is situated in the three spheres of the Universe (in sky; in
  the chthonic water; among people) at the same time (Raevsky 1977: 107, 119-20;
  1994: 204-5). The circle with 27 rays of figure 4 is a key to the Russian
  mysterious term Tridevyatoe Tsarstvo ‘The 3-9th Kingdom’ where Baba-Yaga lives
  according to Russian fairy-tales. Number 9 is a Russian sacral sign associated
  with Slavonic pagan sacrifices (Rybakov 1987: 140-2); on the other hand, number
  3 is a symbol of the absolute perfection and superiority (Toporov 1992a: 630).
  Number 27 is obtained by multiplying number 9 by number 3.


  www.anthroglobe.ca/docs/Sergei/scythian-sarmatian-religion.htm  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • bolko_turan 15.05.06, 01:57
  karmin-cynober napisała:

  > Nie znam sie na zwyczajach jeleni, reniferow czy innych kopytnych.

  Znam sie troche na zwyczajach koziorozcow... Przy okazji wysle Tobie informacje,
  bo nawet takie oglone sa w sieci trudno dostepne - w Wikipedii pod haslem
  "koziorozec" nie ma artykulu. Konie, jelenie i antylopy takze ciekawe zwierzeta,
  ale zwyczaje innych kopytnych nigdy mnie chyba nie interesowaly...


  www.wyomingoutdoorsradio.com/Copy%20of%20keiser%20elk.jpg

  www.wyomingoutdoorsradio.com/casey%20mulie%20ready.jpg

  www.wyomingoutdoorsradio.com/casey%20mulie%20ready.jpg

  www.wyomingoutdoorsradio.com/Copy%20of%20wolff%20deer.jpg


  > Nie wiem czy rogi na glowie konia byly przyczepiane na parade czy tez mial to
  > byc jakis chwyt psychologiczny w czasie walki. Zaatakowani mysleli, ze pedzi
  na nich stado jeleni?


  Hmmm... w podbojach wszelakiego rodzaju, chwyty psychologiczne od zawsze byly
  funkcjonalnie uzasadnione... nie sadze jednak iz do glowy konia przyczepione
  ozdoby, wojownikom sprawnie mogly sluzyc w manewrach bojowych konnicy.
  Przeszkadzalyby raczej. Skrzydla husarii polskiej byly lekkie i spelnialy
  funkcje – oddzialywaly akustycznie, ale nie przeszkadzaly koniowi.

  Parzinger i Barkova mowia o maskach... wink

  Jednakze osobiscie jestem zdania iz konie ozdobione rogami, po prostu wskazywaly
  na wysoki status wlasciciela-wladcy, syna slonca, i byly zarezerwowane dla
  nikogo innego - ozdoba miala funkcje symboliczna.

  Ale nad tym juz tylko mozna spekulowac. Takze gryf, w funkcji niby herbu badz
  symbolu politycznego konkretnego zwiazku scytyjskiego, oczywiscie jest tylko
  spekulacja ktora mnie w ogole nie przekonuje.


  Equus on Ice

  www.archaeology.org/0001/newsbriefs/horses.html

  kaladarshan.arts.ohio-state.edu/Deer%20Discussion/PDF%20Files/Deer%20Presentation.pdf


  Musze raz jeszcze wrocic do jednorozcow, by cos sprostowac... Domyslam sie ze
  podloze historyczne tematyki zwiazanej z jednorozcami jest glebsze niz mnie sie
  to wydaje... nie znam sie kulturoznawczo w tym zakresie, ale wiem ze Scytowie z
  jednorozcami nic wspolnego nie maja. O jednorozcach zapewno wiesz wiecej niz ja
  - zatem przyznaje sie do tego ze nie mam pojecia... Jednorozce najwyrazniej
  zrobily kariere w zakresie "Phantasy" – ow temat nigdy mnie nie interesowal. Nie
  moge sobie wyobrazic by symbolika jednorozca – w mej percepcji dosyc kobieca a
  kulturze koczowniczej chyba zupelnie obca -, mogla miec jakies znaczenie dla
  elity scytyjskiej, czyli ichnich krolow badz ksiazat. Nie kazde zwierze kopytne
  czy rogate mialo miejsce w swiecie scytyjskim. Jezeli zas chodzi o interpretacje
  symboliki, to nieporozumienia ze wzgledu na indywidualna percepcje odbiorcy sa
  zawsze mozliwe, wszak "Alles liegt im Auge des Betrachters"... Wystarczy?


  Jeszcze ciekawostka na koniec:

  smile))

  www.archaeoforum.de/viewtopic.php?t=527&sid=bc1d511795d3ddc9cf5232d03bc4fd6a

  Ty tez sobie takie stroje majstrujesz, Karmin?

  X-D


  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • karmin-cynober 18.05.06, 18:17
  Niby dlaczego kobiecy znak? Jelenie sa nie meskie? Obce koczownikom a tyle tych
  rogatych w kurhanach pozostawili. Gryf tez ci nie odpowiada? Za kobiecy? Pewnie
  kobiety byly szamankami albo tranwestyci.
  To raczej byl symbol mitologiczny a nie herb plemienny. Rogi zapewne zakladano
  koniom na pogrzeb.
  Nie nosze ubranek scytyjskich i nie naleze do jakiejs grupy odtwarzajacej
  Scytow,Piktow czy innych.
 • bolko_turan 18.05.06, 22:40
  karmin-cynober napisała:

  > Niby dlaczego kobiecy znak? Jelenie sa nie meskie? Obce koczownikom a tyle
  >tych rogatych w kurhanach pozostawili. Gryf tez ci nie odpowiada? Za kobiecy?
  >Pewnie kobiety byly szamankami albo tranwestyci.

  Jelenie i jednorozce to dwie rozne bajki. Mam pare albumow z sztuka scytyjska –
  takze z kolekcja scytyjska Eremitazu -, ale jednorozcow w ich (Scytow) sztuce
  nigdzie znalezc nie moglem, pomylilem sie w jednej z moich wypowiedzi powyzej co
  do ich (jednorozcow) pochodzenia, i tyle. Jelenie to inna sprawa...


  > To raczej byl symbol mitologiczny a nie herb plemienny. Rogi zapewne zakladano
  > koniom na pogrzeb.
  > Nie nosze ubranek scytyjskich i nie naleze do jakiejs grupy odtwarzajacej
  > Scytow,Piktow czy innych.

  Nie sugerowalem tego. Przypuszczam jedynie iz ubiory takich (domniemanych),
  Piktow czy Scytow, wczesniej byc moze jeszcze nie widzialas - chociaz w
  Niemczech nawet jest sporo takich roznych grup. Nie wiem akurat gdzie w
  Niemczech mieszkasz, ale w Köln sa rozne takie grupy wielbicieli Rzymian.
  Niektorzy z nich - owszem nie wszyscy - to freaki, na codzien zyja jako
  Rzymianie albo Germanie.

  www.roemercohorte.de/

  www.classis-germanica.de/


  Jest tez takie forum polskie Freha dla pasjonatow

  www.freha.pl/

  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • bolko_turan 19.05.06, 08:09
  bolko_turan napisał:

  > Niemczech nawet jest sporo takich roznych grup. Nie wiem akurat gdzie w
  > Niemczech mieszkasz, ale w Köln sa rozne takie grupy wielbicieli Rzymian.
  > Niektorzy z nich - owszem nie wszyscy - to freaki, na codzien zyja jako
  > Rzymianie albo Germanie.


  Takie zabawy nazywa sie "Reenactment". Czy impreza "Landshuter Hochzeit" jest
  Tobie znana? Coroczne inscenizacje Bitwy pod Grunwaldem zaliczam takze do tej
  kategorii.

  www.landshuter-hochzeit.de/

  www.reenactorforum.waszmann.de/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl

  www.reenactment-bedarf.de/

  www.haw-hamburg.de/pers/Lueddecke/reenact/index.html  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • karmin-cynober 19.05.06, 10:09
  Trafilam na strony internetowe takich grup. W Bawarii sa Huni. Ale to
  straszliwe prole jak popatrzec na twarze tych ludzi. Nie interesuja mnie tego
  typu grupki. Landshuter Hochzeit to oficjalna impreza. Nie bylam tam ale
  pracowalam na roznych festach i raczej zle mi sie od tego robi.
  Co do jednorozca to takie sobie hipotezowanie. Raz jest jelen z jednym rogiem
  raz z dwoma. W kazdym badz razie rogi byly kultowe. Pewnie zlote interesy ze
  Scytami mozna bylo robic opychajac jelenia na rykowisku.
 • bolko_turan 19.05.06, 19:45
  karmin-cynober napisała:

  > Trafilam na strony internetowe takich grup. W Bawarii sa Huni. Ale to
  > straszliwe prole jak popatrzec na twarze tych ludzi. Nie interesuja mnie tego
  > typu grupki.

  Tez nie znam takich grup, ani "proli". Chociaz... anonimowo w internecie, to
  wolno sie we wszystko pobawic, np. w celu poznania samego siebie: W debila,
  "prola", prowokatora... badz kobiete.

  Ja tam raczej jestem baaardzo ostrozny odnosnie tego co napotykam w internecie.
  Nie bylbym chyba w stanie prawidlowo ocenic czlowieka "przebranego"...

  "Fakty" internetowe - nawet wowczas gdy zawieraja troche prawdy - najczesciej
  odbiegaja od rzeczywistosci.


  > Landshuter Hochzeit to oficjalna impreza. Nie bylam tam ale
  > pracowalam na roznych festach i raczej zle mi sie od tego robi.

  Nigdy w zyciu bym np. nie pojechal na Oktoberfest... nie lubie ani tego typu
  atmosfery, ani tamtejszej muzyki, ani pijactwa czy tez rozwydrzonych i
  porzyganych ludzi...


  > Co do jednorozca to takie sobie hipotezowanie. Raz jest jelen z jednym rogiem
  > raz z dwoma. W kazdym badz razie rogi byly kultowe. Pewnie zlote interesy ze
  > Scytami mozna bylo robic opychajac jelenia na rykowisku.

  Rhyton jest rogiem.  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • kasz0 10.05.06, 09:19
  bolko_turan napisał:

  > W zimie koczownicy przewaznie opuszczali stepy, a jelen wowczas urozmaical
  > diete. Czy to nie Herodot wspominal ze Scytowie nad Morzem Czarnym zimowali?

  > Bylo tak w wierzeniach domowych Slowian. Sluzylo to chyba
  > wewnetrznemu pokojowi w "zadzrudze"

  > Mnie sie wydaje ze mitologie Scytow nalezy rozpatrywac w kontekscie religii
  > praindoeuropejskiej – w koncu siedziby Scytow byly indoeuropejskim jadrem
  > a
  > zatem i jadrem tejze mitologii i wiary. Nazwy bogow i ksztalty jakie
  przybieral
  > i
  > zmienialy sie, ale nie ich funkcje.

  Nic do dodania. Roznice we wnioskach.
 • kasz0 22.04.06, 08:56
  karmin-cynober napisała:

  > Bardziej uwierze

  Dziekuje, ze jasno wyrazasz to, ze twoja wiedza jest wyrazem Twojej wiary. Zwaz
  jednak jaki to argument.

  > w to, ze Cyganie sa pozostaloscia Sarmatow niz Chorwaci.

  Chorwaci o ktorych Ty piszesz to nazwa polityczna. Taka sama jak Bulgarow.
  Gdyby Cyganie narzucili swa wladze jakims oraczom to mielibysmy panstwo Cyganie
  i narod Cyganski genetycznie w 90 procentach zlozony z potomkow plemion
  przykladowo laskich. Niestety Cyganie pojawili sie w nieodpowiednim miejscu i
  czasie. Bylo kwestia przypadku, ze Chorwatom trafilo sie lepiej.

  > Gdyby jakies sarmackie plemie zachowalo swoja odrebnosc wsrod Slowian to
  > wlasnie zyliby jak Cyganie.

  Jeszcze 200 lat temu sarmackie plemie Jazygow zylo wsrod Slowian zachowujac swa
  odrebnosc. Niestety na tym terenie zarowno Jazygowie, Kumanowie jak i Slowianie
  ulegli madziaryzacji. Mozesz to sprawdzic w "wojewodztwie" Jas-Nagykun-Szolnok
  megye. Jazygowie nie byli tam elita panujaca nad oraczami.

  Istota stosunkow 1500 lat temu nie bylo to aby zachowac tozsamosc etniczna lecz
  aby panowac ekonomicznie. Elity sarmackie zachowaly swoja pozycje ekonomiczna
  stajac sie szlachta. Nie wpadli na pomysl, ze maja obowiazek wobec karmin-
  cynober troski o swoja tozsamosc, jezyk, wiare, obyczaj i kulture. Bardziej
  oplacalne bylo zaakceptowanie jakiegos zydowskiego bozka.
 • karmin-cynober 22.04.06, 15:47
  Ja w nia nie uwierze. wiara to nie argument. Ale dlaczego Chorwaci mieliby byc
  ta szlachta? No, niestety nie widze argumentow. Dlaczego ma byc to nazwa
  polityczna a jednoczesnie poprzez ta nazwe wyprowaza sie ich jako plemie z
  Afganistanu.
  Amazonkami byly Sauromatki a nie scytyjskie zony na wozach. Dlatego napisalam
  ze ich rola jest nie wyjasniona. Amazonki mogly byc oddzielnym plemieniem co
  jakis czas sprzymierzonym ze Scytami. Owszem masz tutaj racje, ze scyci mogli
  tworzyc rodzaj militarnej elity na stepie i niekoniecznie plemiennej. Nie
  zgadzam sie z tym, ze akurat Chorwaci sa ich spadkobiercami. i jesli to nie
  jest okreslenie plemienia to przepraszam co z tymi pasterzami z Afganistanu?

 • karmin-cynober 22.04.06, 15:56
 • kasz0 22.04.06, 19:16
  Nie szykuje pracy naukowej wiec nie prowadze wykazu zrodel. Odpowiedz
  wymagalaby ode mnie aktualnie takiego samego nakladu pracy jak i u Ciebie.

  Wpisz w przegladarke: Abodriten (Obodriten, Bodrizer), Kroaten lub co chcesz w
  przyjazniejszym jezyku. Znajdziesz wykazy literatury.

  (ca. 25 % der Deutschen haben slawischen Wurzeln - Abodriten [Abotriten,
  Obotriten, Obodriten], Wenden, Sorben, Wagrier, Polaben, Warnower u.a.)
  www.deutsche-schutzgebiete.de/verbreitung_der_deutschen.htm

  Chorwaten (Lachen)
  ostmitteleuropa.geotoday.de/Liste_der_slawischen_St%C3%A4mme
  Den Bulgaren folgen in der Liste des Bayerischen Geographen die Osterabtrezi.
  Wahrscheinlich sind diese mit einem in anderen Quellen als Abodriti
  bezeichneten slawischen Stamm an der Donau identisch, der seit 818 durch die
  bulgarische Expansion bedroht war und infolgedessen bei den Franken Schutz
  suchte. Da es auch an der Ostsee Abodriten gab, sah sich der Geograph zu der
  Kennzeichnung "Nort-" und "Oster-" veranlaßt.
  www.sandammeer.at/spiritus/mittelalterdeutsche.htm
  Jak jestes leniwy to polecam te linki:
  www.google.pl/search?hl=pl&qshocksterabtrezi+818&lr=

  530 Slavic invasion to the Balkans
  indoeuro.bizland.com/project/chron/chron5.html

  indoeuro.bizland.com/project/chron/europe3.gif
 • kasz0 22.04.06, 19:28
  indoeuro.bizland.com/project/chron/chron5.html
  """In 591 Avars reached the Aegean Sea. But again, nomadic people quickly lost
  their language and traditional way of life, adjusted to the civilized values of
  Byzantium. Those of Avars who chose to live among Slavs were soon assimilated,
  and the rest of them just dissolved in Eastern Europe. """

  Nastepny opis szybkiej asymilacji nomadow wsrod przewazajacych liczebnie
  poddanych. Dlaczego sarmaccy Hrvati mieliby byc odporniejsi na asymilacje? To
  co ich uratowalo to zgodnosc religii i zwyczajow z tradycja scytyjskich Regonow
  i scytyjskich oraczy. Zajecie niekonfliktowej pozycji spolecznej.
 • kasz0 22.04.06, 20:24
  One very unfortunate aspect of the nation's conversion to Christianity was that
  Stephen, in his zeal to convert the Magyars, destroyed all that was considered
  pagan, including the ancient Hun-Székely-Magyar runic(rovás) system of writing,
  as well as other irreplaceable cultural artifacts.
  www.geocities.com/transmagyar/Part_1_.htm
  Widze, ze kosciol na Wegrzech juz potrafi sie przyznac do najgorszego. Polska
  bedzie czekala jeszcze przez wieki.
 • kasz0 22.04.06, 17:02
  karmin-cynober napisała:

  > Ale dlaczego Chorwaci mieliby byc ta szlachta?

  Po prostu Chorwaci (biali, czyli zgodnie z iranskim oznaczaniem kierunkow
  swiata - polnocni) byli wymieniani przez zrodla historyczne jako elity. Nikt
  nigdy przed 966 zadnych Polakow nie wymienial.

  > Dlaczego ma byc to nazwa
  > polityczna a jednoczesnie poprzez ta nazwe wyprowaza sie ich jako plemie z
  > Afganistanu.

  Poniewaz w przypadku siewierskiej wiekszosci wyprowadza sie nazwy Wegry
  (Madziarzy nie wiecej niz 30 procent etnosu), Bulgaria (z 5 procent turkskich
  Bulgarow), Serbia, Chorwacja. Nazwy polityczne, nie etniczne. Nie ma
  Siewerlandji lecz Balkany.

  Wymienia sie nazwe plemienna Chorwatow w Karpatach (gorach Hrbackich) po V w.
  ne. Wymienia sie nazwe plemienna Chorwatow na polnoc od Morza Azowskiego ok.
  200 ne. A w tamtym czasie i miejscu zyly plemiona Sarmatow, czyli jak to
  wymieniasz w innym wariancie Sauromatow.

  > Amazonkami byly Sauromatki a nie scytyjskie zony na wozach.

  A czy ja twierdze cos innego? A Amazonki nie mieszkaly na stepie w wozach?
  Cofnely sie do etapu jurty bez wozu?

  > Amazonki mogly byc oddzielnym plemieniem co jakis czas sprzymierzonym ze
  > Scytami.

  Ja za dzieworodztwem nie bede optowal. Na wschod od Scytow byli lokowani Meoci
  i dalej Sarmaci. Wychodzi na to, ze Sarmatom przypada rejon Baktrii czyli
  wspolczesnie zachodni Kazachstan i Turkmenistan. Stamtad juz bardzo blisko do
  Afganistanu. Wysoka pozycje kobiet przypisuje sie Sarmatom. Ze zdziwieniem
  czytalem to u wielu naukowcow. Jest nawet jakies wykopalisko scytyjskiej
  kobiety pochowanej z lukiem itd.

  > Owszem masz tutaj racje, ze scyci mogli
  > tworzyc rodzaj militarnej elity na stepie i niekoniecznie plemiennej.

  Dokladniej chodzi o Scytow Reginow jako o elite. Scytowie byli tez wyraznie
  nazwa polityczna. Ich oraczami byli zapewne Proto-Slowianie. Nazywani Scytami z
  odpowiednimi przydomkami. Dominacja Scytow Reginow wynikala zapewne z
  umiejetnosci przekazywania kwalifikacji dowodczych i religijnych. W ramach
  demokracji wojennej Reginowie byli wybierani na wodzow poniewaz potrafili
  zapewnic wysokie lupy i niske straty wlasne. Te zasady byly oczywistoscia na
  stepie przez tysiace lat. Wojenne niepowodzenie gwaltownie konczylo przywodztwo
  kagana. Wybierano nastepnego. Nieudacznik dla porzadku zapewne tracil glowe,
  moze zyskujac kurhan.

  > Nie zgadzam sie z tym, ze akurat Chorwaci sa ich spadkobiercami.

  Slusznie. Ja nie twierdze, ze Chorwaci sa spadkobiercami Scytow. Nawet nie
  posadzam ich o spadek po Sarmatach. Mniej wiecej wiadomo jak sie po swiecie
  rozlazly plemiona sarmackie. Trasa Hrvatow tez jest znana.

  > i jesli to nie
  > jest okreslenie plemienia to przepraszam co z tymi pasterzami z Afganistanu?

  Przed 200 ne. bylo to zapewne okreslenie plemienia. Wtedy Hrvati nie
  zasymilowali sie jeszcze ze Slowianami. Nie weszli w stadium pasozytowania na
  oraczach. Mowili po sarmacku i byc moze porozumieliby sie ze wspolczesnymi
  Osetyncami i Pasztunami. Nie skorzystali oni jeszcze ze slowianskiego
  potencjalu demograficznego. Mogli byc malenkim stadem pastuchow. Jak dokladnie
  zapoznasz sie z opisami zycia w tamtych czasach to zwatpisz, czy bycie Sarmata
  to taki honor. Na mojego nosa porownywanie ich do Pasztunow jest najblizsze
  rzeczywistosci. A o roznice pomiedzy pasaniem krow i owiec spytaj najlepiej
  Gorali Podhalanskich i innych. Nie wiem czy im mieszanie wypasu w czyms
  przeszkadza. Dobiera sie co najwyzej zwierzeta pod wydajnosc wykorzystania
  miejscowej flory. Na prawie jalowym terenie najlepiej pasac kozy.

  Zrodla iranskie podaja, ze Hrvati znajdowali sie w perskich rejestrach
  platnikow podatkow z rejonu Partii. Partia, po indyjsku Pahlavi, to nastepne
  synonimy Scytow/Scytii, Saka, Skolotoi. Partia to ta czesc Iranu, ktora
  graniczy z Turkiestanem. W zasadzie przez caly czas krecimy sie wokol
  wschodnich wybrzezy Morza Kaspijskiego. Dla konnych rabusiow nie specjalnie
  duzy obszar.
 • bolko_turan 22.04.06, 20:13
  Facio, jestes chyba jakims psycholem, bo piszesz debilne aburdy. Masz zero
  wiedzy historycznej, a ta zerowa wiedza jako masz, to jeszcze plecisz jakies
  chore teorie.

  Seksualne orgie Scytyjek - ja nie moge... co zdanie to jakas halucynacja...

  Nikt w przeszlosci nigdzie nie pisal o bialych Chorwatach, bo takich nigdy
  nigdzie nie bylo. Jedyne co bylo wzmiankowane, to w zrodle bizantyjskim u
  Porfirogenety "biale hrobatis", czyli "biale Karpaty" - co u Slowian znaczy
  "zachodnie Karpaty" (biala Rus = zachodnia Rus)-, jako kierunek z ktorego
  Slowianie atakowali Balkany. Biale Karpaty Porfirogenety to konkretna
  RZECZYWISCIE istniejaca czesc zachodnich Karpat w Slowacji. "Biale hrobatis" w
  przetlumaczeniu z greckiego, juz zawsze byly niczym innym niz slowackie Biale
  Karpaty - a nie jakims tam ludem w falszywych teoriach. Greckie slowo
  "harouvatis" od zawsze odnosilo sie do Karpat.

  Biale Karpaty:

  pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82e_Karpaty

  www.kr-zlinsky.cz/tourism/polstina/menu_regiony/bile_karpaty/menu_bilekarpaty.html

  "Horwaty" badz "hrobaty" po slowianskiemu, to nic innego jak "grzbiety" po
  polskiemu. Gdy Rosjanie kolonizowali Sybir, to prawie kazdy grzbiet gorski w
  nazwie dostal przydomek "hrebet" czyli "grzbiet" - bardzo zrozumiale i logiczne
  dla umyslowo normalnego czlowieka. Ale debil kasz0 zaraz wymysli jakas
  psychiczna teorie, o tym jak to Chorwaci jeszcze przed Rosjanami kolonizowali Sybir.

  Chrebet čerskogo nad Morzem Ochockim (Pacyfik)

  de.wikipedia.org/wiki/Tscherskigebirge

  Na Antarktyce Chorwaci tez byli?

  aadc-maps.aad.gov.au/aadc/gaz/display_name.cfm?gaz_id=116882

  Co do ludu scytyjskiego - a dzisiejsi Slowianie, w twoim umysle to tez zwiazek
  polityczny? U Tacyta mozna sie dowiedziec ze Scytowie byli rasistami nie
  tolerujacymi obcych na stepie - kazdy obcy byl mordowany. Obcy u Scytow mieli
  zakaz wchodzenia w ich przestrzen zyciowa - co nie znaczy ze Scytowie nie
  mieszali sie w regionach ich pobytu takze z kobietami innego pochodzenia, bo
  prawdopodobnie tak bylo. A Sarmaci to nic innego niz odlam Scytow.  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • kasz0 22.04.06, 21:06
  bolko_turan napisał:

  > Gdy Rosjanie kolonizowali Sybir, to prawie kazdy grzbiet gorski w
  > nazwie dostal przydomek "hrebet" czyli "grzbiet"

  Lub dama pik Dostojewskiego. Z rozkosza czytuje Twoje posty. Mozesz wiecej?

  > Ale debil kasz0 zaraz wymysli jakas
  > psychiczna teorie, o tym jak to Chorwaci jeszcze przed Rosjanami kolonizowali
  > Sybir.

  Zareczam Ci, ze jezeli Autaj i TienSzan uznasz za Sybir to ludy Indoeuropejskie
  tam panowaly. Ponoc stamtad nawet wywodza sie Scytowie. Byc moze z czasow gdy w
  Uzbekistanie byly jeszcze bagna. Nie potrafie zareczyc, ze plemiona pozniej
  scytyjskie nie wywodza sie z Sybiru. Nie potrafie zareczyc, ze w procesie
  zmiany klimatu nie trafily one pozniej do polnocno-zachodnich Indii. Nie
  potrafie zareczyc, ze wsrod tych migranitow nie bylo przodkow Chorwatow. Ty
  wiesz wszystko w odroznieniu ode mnie.

  > Na Antarktyce Chorwaci tez byli?

  Moze 12 000 lat temu Antarktyka byla u przodkow Chorwatow. Zaprzeczysz?

  > Co do ludu scytyjskiego - a dzisiejsi Slowianie, w twoim umysle to tez zwiazek
  > polityczny?

  A co to sa wspolczesnie Slowianie? Maja jakis zwiazek, przynajmniej zawodowy? A
  moze to numer statystyczny w wykazie chorob? Ostatni znany mi zwiazek Slowian
  nazywal sie Komintern. Byl bez watpienia polityczny.

  > U Tacyta mozna sie dowiedziec ze Scytowie byli rasistami nie
  > tolerujacymi obcych na stepie - kazdy obcy byl mordowany.

  Obcym byl ten, ktory nie nalezal do zwiazku plemiennego, ogolnie znane od
  tysiecy lat zasady stepu. Faszyzm Scytowie tez wymyslili?

  > Obcy u Scytow mieli zakaz wchodzenia w ich przestrzen zyciowa

  Na tym polega praca pastucha chroniacego stad. Znasz jakies inne zasady? Plot
  wysokiego napiecia 3000 lat temu?

  > co nie znaczy ze Scytowie nie
  > mieszali sie w regionach ich pobytu takze z kobietami innego pochodzenia, bo
  > prawdopodobnie tak bylo.

  A scytyjskie wojowniczki mialy zakaz mieszania sie? Ciekawe jak przy rasizmie
  Scytow mogly sie znalezc kobiety innego pochodzenia w regionach ich pobytu?
  Tacyt nie wyjasnil?

  > A Sarmaci to nic innego niz odlam Scytow.

  No widzisz, jak pieknie, Ty wszystko wiesz. Takich kategorycznych wypowiedzi
  nie udalo mi sie wyczytac u naukowcow. Co to za ideolo-fajtlapy.
 • kasz0 22.04.06, 21:26
  bolko_turan napisał:

  > Biale Karpaty:
  >
  > pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82e_Karpaty

  To je dobre. Wskazales kultowe centrum panstw Awarow, Samo, Wielkiej Morawy.
  Kategorycznie Twierdzisz, ze byly one bialochorwackie? Stad ten depozyt genow
  awarskich?

  Sadzisz, ze jest to najbardziej na zachod (biala) wysunieta czesc Karpat? Mnie
  sie wydaje, ze najbardziej na poludnie (czerwona)? Ciekawe dlaczego zgodnie z
  Twoja teoria Zagrzeb nie jest stolica Dynarii, panstwa Dynarow.

  > de.wikipedia.org/wiki/Tscherskigebirge

  Twierdzisz, ze Awarowie wojowali tam z Ajnu?

  > Na Antarktyce Chorwaci tez byli?
  >
  > aadc-maps.aad.gov.au/aadc/gaz/display_name.cfm?gaz_id=116882

  Bardzo mi sie podoba Twoja wersja kontynantu Antarktyka. Czy nie wyczuwasz
  plagiatu?
 • kasz0 22.04.06, 21:45
  bolko_turan napisał:

  > Nikt w przeszlosci nigdzie nie pisal o bialych Chorwatach, bo takich nigdy
  > nigdzie nie bylo.

  Zobacz jaki wielki wplyw ma moja, wedlug Ciebie chora, wyobraznia.

  en.wikipedia.org/wiki/White_Croats
  en.wikipedia.org/wiki/Slavn%C3%ADk%27s_dynasty
  en.wikipedia.org/wiki/Adalbert_of_Prague
  www.mapquest.com/maps/map.adp?formtype=address&addtohistory=&address=&city=Libice&state=Stredocesky%
  20Kraj&zipcode=&country=CZ&location=C7Q3n%
  2bxeACiPhqUz35CD30NxXiXdbcOnmD01x46lPdtVo8LT1bF%2bBTksYvl82Kg2sEp40IH%
  2fcG8QZAstnJVs5QIOkLXK0ma8ALaSn23p9eNnU182eWRZoQ%3d%3d&ambiguity=1


  Nawet Czechow przekabacilem aby utworzyli muzeum w Libicach.

  www.nm.cz/publikace/sbornik-historie.php

  > Facio, jestes chyba jakims psycholem

  Ale jakim wplywowym ! ! !
 • bolko_turan 22.04.06, 22:03
  Tak jest. W Wikipedii kazdy idiota moze sobie pisac to co chce, i tak tez wiele
  idiotow korzysta z tej mozliwosci. Kazdy idiota z jakas wlasna teoria moze sobie
  zbudowac stronke internetowa i wyglaszac swoje wlasne pomysly jako fakty.
  Pozniej tacy idioci jak ty czytaja te bzdury i buduja sobie w okol nich wlasne
  bajki. Fakty to sa w naukowych ksiazkach a nie w internecie.

  Sa tez oczywiscie dobre strony internetowe o historii. Najwiarygodniejsze sa te,
  ktore podaja zrodla historyczne oraz naukowe.


  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • kasz0 22.04.06, 22:22
  bolko_turan napisał:

  > Kazdy idiota z jakas wlasna teoria moze sobie
  > zbudowac stronke internetowa i wyglaszac swoje wlasne pomysly jako fakty.

  Ale mi sprawiasz radoche ! ! ! Podam Ci dalsze linki:

  Oto grzebieniasty ksiaze z piku Stalina jak twierdzi bolko_turan:
  Charvatský kníže Slavník sjednotil Velké Charvaty, Zlièany a Doudleby a
  vytvoøil knížectví Slavníkovcù
  www.libicenadcidlinou.cz/historie/hradiste.php
  > Sa tez oczywiscie dobre strony internetowe o historii. Najwiarygodniejsze sa
  > te, ktore podaja zrodla historyczne oraz naukowe.

  Ciekawe co zawiera podany juz przeze mnie link? To nie zrodla historyczne oraz
  naukowe? www.nm.cz/publikace/sbornik-historie.php

  Ta niewatpliwie nie byla wiarygodna. Przeczyla wszechwiedzy bolko_turan'a.
  Mozesz wskazac jakas wiarygodna?
 • kasz0 22.04.06, 22:09
  Chorwaten (Lachen)
  ostmitteleuropa.geotoday.de/Liste_der_slawischen_St%C3%A4mme
  Chorwaten waren eine westslawische Volksgruppe, die nach dem 10. Jahrhundert
  nicht mehr erwähnt wird. Sie siedelten sich in der Gegend von Kleinpolen ,
  Schlesien , Lausitz und in Böhmen an. Die böhmischen Chorwaten wurden vom um
  das Jahr 900 auch als Horithi bezeichnet, eine Urkunde von 1086 nennt sie
  Ghrovati , und auch der Name des Orts Chorvatice im Norden Böhmens könnte auf
  diese Volksgruppe hinweisen.
  ostmitteleuropa.geotoday.de/Chorwaten
  Jahr 900 auch als Horithi bezeichnet, eine Urkunde von 1086 nennt sie Ghrovati

  Czy dostarczenie swiadectwa z 1086 roku wystarczy? Czy mam dostarczyc na
  kolanach?

  PS. Kleinpolen nazywana byla wczesniej Chorbacja. Po prostu. Madziarzy zetkneli
  sie tam z Lengyiel (Chorwaten, Lachen) i tak im do dzis zostalo. Skunksy
  przeoczyli w 907 roku Polakow. To z kim sa oni bratanki? Magyar-Lengyiel?
 • bolko_turan 22.04.06, 22:21
  Przeczytaj strone do konca:

  Dieses Dokument basiert auf verschiedenen Informationsquellen, unter anderem
  auch auf dem Artikel "Liste der slawischen Stämme" (Stand: Freitag, 7. April
  2006 ) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia.


  Jakis Chorwat powpisywal w Wikipedii swoje bzdury, a inne strony z tego
  korzystaja: Po niemieckiemu jest "Lechiten" a nie "Lachen", tematem zajmujacy
  sie Nimiec o tym dobrze wie, bo Lechiten zyli takze w Niemczech.  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • kasz0 22.04.06, 22:26
  bolko_turan napisał:

  > Jakis Chorwat powpisywal w Wikipedii swoje bzdury

  To nazywasz bzdura? "eine Urkunde von 1086 nennt sie Ghrovati"

  Ty datujesz to na 1087 rok czy 1085?
 • bolko_turan 22.04.06, 22:56
  kasz0 napisała:

  > bolko_turan napisał:
  >
  > > Jakis Chorwat powpisywal w Wikipedii swoje bzdury
  >
  > To nazywasz bzdura? "eine Urkunde von 1086 nennt sie Ghrovati"
  >
  > Ty datujesz to na 1087 rok czy 1085?


  Pokaz mi tresc dokumentu a wtedy powiem co jest bzdura a co nie. Pod haslem
  Ghrovati znajdzie sie tylko te zdanie ktore podales wyzej, i nic wiecej. Nie
  wiadomo o co w dokumencie chodzi i czy taki w ogole istnieje. Dokument moze
  dotyczyc grzbietu gorskiego jakich jest wiele, badz miejscowosci takiej nazwy,
  gorali badz po prostu Chorwatow balkanskich.

  Zdanie ktore cytujesz napisal Jozef Šafárik, wedlug niego Chorwaci byli niczym
  innym niz Bergbauern.


  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • karmin-cynober 23.04.06, 05:09
  Skad ten dokument? Nawet jak Bolcio Chrobacki byl Chrobatem to nie znaczy ze
  byl od razu Iranczykiem i Scytem.
 • karmin-cynober 23.04.06, 06:03
  Krolestwo Gepidow...chyba w hunskiej niewoli...a potem o nich slad zaginal.
  A moze to Rzepidzi? Od rzepy...takie teorie tez sa. Wolochy od wlosa, w
  sanskrycie Rom czyli Rzymianiesmile)). tak mozna ciagnac wiele historyjek.
  Znowu piszesz sarmaccy Hrvati i tradycja Scytow Reginow. Scyci krolewscy
  istnieli 2500 lat temu, a o Slowianach, Chorwatach, Madziarach i Bulgarach to
  setki lat pozniej cos napisano. Tekst perskiego krola wymieniejacy ponag 20
  podbitych narodow wyraznie odroznia plemiona Sakae czyli Scytow. Hrvati to jak
  juz tutaj bylo wymienione gdzies w Afganistanie i nie Sakae. Do bycia reginem
  czegos Chorwatom brakuje...jednorozca.smile))Moze masz na mysli Sakae man-eat-man.
  tacy Scyci tez byli. Archeologicznie udowodnieni...kanibale. Makh Sakae...
  ladowali sie...makiem.
 • karmin-cynober 23.04.06, 08:56
  Czepiam sie jakiegos wyrozniania Chorwatow i sarmackiej szlachty. Mogli sobie
  byc w Chrobacji/Maloposce i mogli sobie byc pasterzami w Afganistanie. Historia
  przedchrzescijanskich Slowian jest dosc skomplikowana bo brakuje historycznego
  materialu. Wlasnie dlatego wyprowadzenie jednych Chorwatow jako jakiegos
  oddzielnego plemienia jest niemozliwe bo nawet nie wiemy czy Polanie faktycznie
  w Wielkopolsce egzystowali. Co do tych toponimow geograficznych typu Hrwa-,Chor-
  ,Sarb-,Srb-,Obra- itd. Moze jakies z Pol-? Oprocz nazwy kraju.
  Polityczna struktura Scytow i taktyka militarna zostala przejeta przez nastepne
  generacje stepowcow. Huni, Awarowie, Turcy, Mongolowie...inne narody ale to
  step dyktowal warunki zycia. Nic nie wiem o tym, ze Chorwaci to jakas scytyjska
  struktura. Jak sie szuka "starzytnych" Slowian to przechodzi sie obok Scytow i
  Sarmatow. A owszem mogli sie w nas uplynnic ale w szlachte to ja nie uwierze.
  Kurp to slowianskie slowo? Bulgarzy to zeslawizowani proto...turcy...tu bedzie
  problem czy faktycznie Turcy? Ale o Bulgarach to owszem wiadomo, ze nie
  slowianscy a Chorwaci to niby dlaczego maja sie wyrozniac?
 • bolko_turan 23.04.06, 09:09
  karmin-cynober napisała:

  > Czepiam sie jakiegos wyrozniania Chorwatow i sarmackiej szlachty. Mogli sobie
  > byc w Chrobacji/Maloposce i mogli sobie byc pasterzami w Afganistanie.

  Alez Karmin, w Malopolsce zadnych Chorwatow nikt nie widzial, a to co dotyczy
  Afganistanu jest "surrounding area in the vicinity of Kandahar in modern
  Afghanistan" - czyli faktycznie istniejacy grzbiet gorski w okolicy Kandaharu.

  Harahvati Kandahar

  www.library.yale.edu/NotaBene/kandahar.jpg
  travelinglee.us/albums/Kandahar/P1010474.jpg

  Dyskusja

  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=12217&w=36450964&a=36861666

  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • kasz0 23.04.06, 11:19
  karmin-cynober napisała:

  > Wlasnie dlatego wyprowadzenie jednych Chorwatow jako jakiegos
  > oddzielnego plemienia

  Widze intencjonalne problemy z percepcja. Sadzilem, ze o JEDYNYCH bedzie
  trudniej pomawiac, gdy pisalem na Balkanach o turkskich Bulgarach, ugrofinskich
  Madziarach, Chorwatach, Serbach i Obodrytach. Nie napisalem jeszcze wyraznie o
  Awarach, Frankach i Konstantynopolu. Pisalem w podtekscie o dualizmie,
  panowaniu nad oraczami wojownikow (pasterzy) obcych etnicznie, a w przypadku
  potomkow Sarmatow obcych rola spoleczna. Rola spoleczna wiazana z historycznie
  odrebnym etnicznym pochodzeniem. Co z taka luboscia podkreslala polska szlachta.

  > nie wiemy czy Polanie faktycznie
  > w Wielkopolsce egzystowali.

  Od 966 egzystowali. Podobnie jak od 1936 narodowosc radziecka za Bugiem. To
  doskonale wiemy z dokumentow. Starszy z tych eksperymentow udal sie doskonale.
  Juz nawet Slazacy i Kaszubi sa Wielkopolaninami. Slowincom i Prusom psim swedem
  sie udalo. Nie zostali Polakami.

  Ja nie ma problemu rozbijania jednosci koscielno-narodowej Polakow-katolikow.
  Ciekawi mnie jedynie prawda historyczna. Nie chce nawet podwazac tego, ze
  Biskupin wybudowali Polacy-katolicy. Na co przeciez sama nazwa Biskupin
  wskazuje.

  > Co do tych toponimow geograficznych typu Hrwa-,Chor
  > ,Sarb-,Srb-,Obra- itd. Moze jakies z Pol-?

  Pik Pol-Pota napewno dalby sie odnalezc. Widomy znak tradycji metod
  chrystianizacji.

  > Polityczna struktura Scytow i taktyka militarna zostala przejeta przez
  nastepne
  > generacje stepowcow. Huni, Awarowie, Turcy, Mongolowie...inne narody ale to
  > step dyktowal warunki zycia.

  Nie potrzebujesz do tego mocnych zrodel pisanych? Przeciez Geograf Bawarski nie
  napisal, ze woda w Wisle plynie z gory do dolu. Bez pisemnych dowodow trduno
  wiec przesadzic, czy cala woda z Baltyku nie przeplywa do Morskiego Oka w
  Tatrach.

  > Nic nie wiem o tym, ze Chorwaci to jakas scytyjska
  > struktura.

  Ja tez nic o tym nie wiem. A powiniennem wiedziec?

  > Sarmatow. A owszem mogli sie w nas uplynnic ale w szlachte to ja nie uwierze.

  Ja wierze w ciaglosc tradycji "rytualu" wladzy Scytow, Sarmatow, szlachty. W
  to, ze potrafili stworzyc system wyzysku minimalizujacy konflikty. Czyli bez
  owijania w bawelne religie uzasadniajaca to, ze bogowie wymagaja od oraczy, aby
  elity pasterzy-rabusiow-kaplanow konsumowaly nadwyzki produkcyjne. Ze smok
  (Drak - Krk) wymaga aby dawac mu w ofierze dziewice, sprzedawane pozniej 3 razy
  drozej niz niewolnicy chlopcy.

  > Kurp to slowianskie slowo?

  Nie wiem i nie specjalnie mnie to interesuje.

  > Bulgarzy to zeslawizowani proto...turcy...tu bedzie
  > problem czy faktycznie Turcy?

  Wybor jest niewielki. Ludy slowianskie, germanskie, turkskie, scytyjsko-
  sarmackie, mongolskie, ugrofinskie. Ktos jeszcze pataletal sie po stepie?
  Wilelki Bulgar w Kazaniu nad Wolga jest wyraznie przypisywany ludom turkskim.

  > Ale o Bulgarach to owszem wiadomo, ze nie
  > slowianscy a Chorwaci to niby dlaczego maja sie wyrozniac?

  Zarowno Bulgarzy jak i Chorwaci to w conajmniej 90 procentach potomkowie
  slowianskich Siewiercow. Jedynie elity byly obce etnicznie faktycznie lub jak w
  przypadku polskiej szlachty mitycznie. Jednak mit taki mial wedlug mnie solidne
  podstawy historyczne. Plemiona sarmackie faktycznie przejely role Scytow-
  Reginow. I role ta zachowaly mimo jak domiemam gwaltownej asymilacji,
  zeslowianszczenia. Dopuszczam mozliwosc, ze Sarmaci pasozytujac na Slowianach
  tracili swa tozsamosc jezykowa i genetyczna po dwoch pokoleniach. Podobny
  proces jest opisywany w przypadku Awarow. Jest opisywany, bo byl geograficznie
  i czasowo blizszy.

  > Chorwaci to niby dlaczego maja sie wyrozniac?

  Przykladowo dlatego, ze po Alanach zostala ponoc Andaluzja. No i Alania-Osetia.
  A po sarmackich Chorwatach pozostala slowianska Chorwacja. Trudno jednak
  przychodzi przywrocenie Chorwatom sladow po miejscach ich wedrowki. Chyba
  jednak wedrowali. Czy sa iliryjskimi autochtonami z Biskupina?

  Ich wyroznianie sie wynika jedynie z roli pasozytow jaka przypadla im 1800 lat
  temu dzieki scytyjskiej tradycji. Roksolanie nie wpasowali sie w symbiotyczna
  role pasozytow i znikli z kart historii. Czort wie, czy Hrvati nie byli
  przykldowo jakas grupka pastuchow wsrod sarmackiego podzwiazku plemiennego
  Roksolan.
 • bolko_turan 26.04.06, 11:45
  karmin-cynober napisała:

  > Kurp to slowianskie slowo?

  Tak, slowianskie.


  KURPIE, ludność pochodzenia mazurskiego zamieszkująca tereny puszcz:
  Kurpiowskiej i Białej; początki osadnictwa w XIV–XV w.; rozwój stałego
  osadnictwa w XVII i XVIII w.; pierwszymi osadnikami byli bartnicy posiadający
  już w XVI w. własne prawo bartne, myśliwi, smolarze, rudnicy, rybacy; rolnictwo,
  uprawiane ubocznie, rozwinęło się silniej dopiero w 2 poł. XVII i XVIII w.
  wskutek napływu nowych osadników: chłopów i drobnej szlachty z Mazowsza. Surowe
  warunki życia, naturalna izolacja, jednocześnie znaczne swobody społ.-ekon. dość
  wcześnie ukształtowały odrębną grupę etnogr. zachowującą do dziś wiele swoistych
  cech kulturowych i językowych; nazwa Kurpie nadana przez sąsiadów pochodzi od
  nazwy obuwia z łyka lipowego; mieszkańcy Puszczy Zielonej nazywali siebie
  Puszczakami. Dłużej niż na innych terenach utrzymywało się drewn. budownictwo
  bogato zdobione, odrębne stroje dla obu puszcz: Zielonej i Białej, hafty,
  tkactwo, wycinanki, plecionkarstwo, bursztyniarstwo; bogaty folklor; od 1927
  istnieje w Nowogrodzie Muzeum Kurpiowskie typu skansenowskiego, zał. przez A.
  Chętnika; ponadto zbiory kultury kurpiowskiej znajdują się w muzeach w Łomży i
  Ostrołęce.

  encyklopedia.pwn.pl/39590_1.html

  A nakrycie glowy tej kobiety po prawej stronie, cos przpomina karminowej?

  www.geocities.com/musetti.geo/kurpie.html
  www.fotoinfo.pl/sob_094b.jpg

  A te jelenie i stylistyka tez cos przpominaja?

  www.abqarts.org/images/survey/polish/web_kurpie2.jpg

  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • karmin-cynober 26.04.06, 19:54
  tylko teraz z Kurpia trzeba zrobic Scurpia.
 • bolko_turan 26.04.06, 20:11
  No moze inaczej widzimy te sprawe, bo wedlug mnie Kurpowie w swej naturalnej
  izolacji zachowali stare cechy slowianskie, ktore w innych czesciach Polski pod
  wszelakimi wplywami zanikaly z ubiegiem czasu, i tyle. Nie sadze ze te elementy
  wynikaja z jakiejs migracji akurat tej i nie innej grupy. Elementy te ubioru i
  sztuki ludowej mozna znalezc takze w innych czesciach Polski oraz
  Slowianszczyzny w ogole. W Rosji np sowiecka kolektywizacja mocno zaszkodzila
  sztuce ludowej...

  "wskutek napływu nowych osadników: chłopów i drobnej szlachty z Mazowsza. Surowe
  warunki życia, naturalna izolacja, jednocześnie znaczne swobody społ.-ekon. dość
  wcześnie ukształtowały odrębną grupę etnogr. zachowującą do dziś wiele swoistych
  cech kulturowych i językowych"  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • karmin-cynober 26.04.06, 20:29
  Totez ja z Kurpia nie zamierzam robic Scyrpia. Ale jak ktos sie upiera przy
  skojarzeniach slow Hrvati,Hourvati itd i widzi przy roznych drobiazgach
  etnograficznych Sarmate to jakby sie uprzec na Kurpia-Scurpia to tez mozna
  wykombinowac niezla historie.
 • bolko_turan 26.04.06, 20:30
  Tak. Dla mnie Scytowie to Praslowianie. A nazwa Slowian nigdy nie byla
  etnonimem, lecz od zawsze okresleniem plemion dla innych plemion znajacych
  wspolny jezyk. Slowianie to byli ci, ktorzy nawzajem uzywali wspolne slowa.
  Sloweni, po prostu...  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • karmin-cynober 26.04.06, 20:36
  Szczatki Scytow sa w wielu regionach. jakas ich czesc na pewno zasilila Slowian
  ale nie tylko. Dla mnie to jeden z elementow genezy ale kombinacje z sarmacka
  szlachta to juz mi za duzo.
 • bolko_turan 26.04.06, 20:51
  karmin-cynober napisała:

  > Dla mnie to jeden z elementow genezy ale kombinacje z sarmacka
  > szlachta to juz mi za duzo.


  Czemu wlasciwie? Nie przekonuja cie tamgi w herbach polskich? Wprawdzie w
  legendach herbowych jest mowa o Scytach a nie o Sarmatach, ale jakies
  uzasadnienie ma ten mit sarmacki - nie chce powiedziec ze cala szlachta to
  Sarmaci. Raczej byl to jakis taki kulturowy flashback, ten sarmatyzm. Szlachta
  byla kulturalnie konserwatywna.  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • karmin-cynober 04.05.06, 16:16
  ale tylko do rozpadu Scytow i Sarmatow wsrod slowian.Takich roznych drobiazgow
  znajdziesz wsrod Slowian sporo. Eie przekonasz mnie do tego, ze starozytni
  nomadzi zachowali swoja elitarnosc do XVII wieku i byli szlachta. Elity
  potworzyly sie na nowo na innych zasadach.
 • bolko_turan 05.05.06, 12:07
  karmin-cynober napisała:

  > ale tylko do rozpadu Scytow i Sarmatow wsrod slowian.Takich roznych drobiazgow
  > znajdziesz wsrod Slowian sporo. Eie przekonasz mnie do tego, ze starozytni
  > nomadzi zachowali swoja elitarnosc do XVII wieku i byli szlachta.

  Hola, kategoryczna jestes. Skad ta pewnosc – moze mnie by sie udalo Ciebie
  przekonac? smile))


  > Elity potworzyly sie na nowo na innych zasadach.

  Ejze. Jestem tego samego zdania co Ty, chociaz przyjmuje ze szlachta polska
  wykrystalizowala sie juz dosyc wczesnie, ale to inny temat.  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • framberg 05.05.06, 15:24
  bolko_turan napisał:
  > Nie przekonuja cie tamgi w herbach polskich? Wprawdzie w
  > legendach herbowych jest mowa o Scytach a nie o Sarmatach, ale jakies
  > uzasadnienie ma ten mit sarmacki - nie chce powiedziec ze cala szlachta to
  > Sarmaci. Raczej byl to jakis taki kulturowy flashback, ten sarmatyzm. Szlachta
  > byla kulturalnie konserwatywna.

  Szlachta (lub jej średniowieczny odpowiednik) jako warstwa dominująca i
  wyedukowana była strażnikiem pamięci. Również we własnym interesie.
  Intelektualny upadek (nie kompletny, bardziej - obniżenie poziomu) w okresie
  baroku zaowocowało wymyślaniem nowych wątków legend herbowych, i wątków
  mających uprawomocnić dominującą rolę "odwiecznej" szlachty (nieco osłabłej).
  Jednak w średniowieczu mniej się na tym skupiano, więcej na umiejętnościach
  administracyjnych, umiejętnościach militarnych i częściowo na edukacji.
  Jednak stare elity zapewne przetrwały a tamgi mogą być składową godeł na
  herbach (może również barwy tarczy). Warto jednak dodać, że część najstarszych
  herbów może odzwierciedlać znaki osobiste wojów normańskich.
  Nie tylko Waregowie byli zainteresowani południem (a władcy naszych ziem
  zainteresowani silną, bojową drużyną). Do dziś się dyskutuje pochodzenie
  etniczne (wieloetniczne ?, zeslawizowane ?) drużyn piastowskich. Część
  najstarszych herbów może mieć normańskie lub oznaczać inne dla słowian -
  normańskie pochodzenie. Na przykład "Łodzia" - urzekająco proste godło, na
  pierwszej pieczęci Mikołaja Przedpełka znajdowało się na nad tarczą z inicjałem
  właściciela. Wyraźnie znak osobisty (dowódcy drużny - załogi?, jarla z załogą
  wojowników na służbie?). Takich przykładów jest więcej.
  Nie chcę otwierać nowego wątku, tylko zwrócić uwagę na różne pochodzenie nazw,
  syboli i wink źródeł genów.
  Jeszcze jedno. Wprawdzie pamięć rodów nie przekracza zazwyczaj początków
  chrześcijaństwa (Światopełk-Czetwertyńscy, inni) ale zachowuje główne idee.
  Idea sarmatyzmu to dość późny okres - baroku. Wcześniej szlachta, kawalerowie,
  drużynnicy, nie powoływali się na sarmackość, raczej na zachód.
  To oczywiście mógł być piastowsko-serbski zachód. Dla mnie ten zachód to
  Wielkoposka i po przyłączeniu okolic, droga na wschód, na Małopolskę. ciekawe
  są w tym kontekście badania archeologiczne prof. Buko dotyczące historii i
  znaczenia a zwłaszcza etnosu Zawichostu i Sandomierza.
 • kasz0 26.04.06, 21:15
  bolko_turan napisał:

  > Tak. Dla mnie Scytowie to Praslowianie.

  W "zwiazku plemiennym" byly rozne grupy etniczne. Byc moze demograficzna
  wiekszoscia, oraczami byli Praslowianie. Spolecznosc oraczy na pewno byla
  zasilana przez spauperyzowanych pasterzy-wojownikow. Po prostu za darmo nie
  oplacalo sie nadstawiac glowy za elity majatkowe. Nie wiadomo jedynie ile razy
  w historii Praslowian zachodzil proces asymilacji nomadow. Kimmerowie, Scyci,
  Sarmaci, Baltowie, Ugrofinowie, ...

  Ja uwazam, ze w tamtych czasach lepszym interesem bylo byc oraczem. To
  oczywiscie zupelnie subiektywna opinia.

  Aby uniknac nieporozumien nalezaloby ustalic jakimi nazwami sie poslugujemy,
  politycznymi, etnicznymi, jezykowymi, genetycznymi, geograficznymi
  (Mazowszanie, Wislanie, Polanie?) itd.

  Wspolczesna Chorwacja to demograficznie panstwo w uproszczeniu Siewiercow i
  Albanczykow-Ilirow. Scytia to byl "zwiazek plemienny" z demograficzna przewaga
  Praslowian. Ekonomii i demografii nie da sie oszukac. Natomiast latwo ulegamy
  slownej iluzji. Scytia bo rzadzili Reginowie. Chorwacja bo rzadzili Sarmaci.
  Przy czym zarowno Reginowie jak i Sarmaci mogli byc po jakims czasie
  zeslowianszczeni. Co mialby wykazac napis w futhark z Kazachstanu. Moze
  wykazuje. Ja nie wiem na pewno.

  Polska to tez slowna iluzja. "Patriotyczny" "obowiazek".
 • kasz0 23.04.06, 10:30
  karmin-cynober napisała:

  > Krolestwo Gepidow...chyba w hunskiej niewoli...a potem o nich slad zaginal.

  Nie mam w zwyczaju bronic mapek. Przy ruchach ludnosci pozostawaly jakies slady
  poprzednikow. A nowi przybywali poczatkowo w malych grupkach. Mapa nie
  przedstawia dynamiki, wiec wszystko mozna podwazyc. Lubisz to podwazaj.

  > Znowu piszesz sarmaccy Hrvati i tradycja Scytow Reginow.

  Pisze dokladnie tak. Tradycja z natury bywa starsza od tych, ktorzy ja
  podtrzymuja. Czy to Cie zaskoczylo? Jezeli uznaje sie, ze Scytowie i Sarmaci to
  ludy pokrewne i sasiadujace ze soba terytorialnie i przez pewien okres czasowo,
  to wspolnota tradycji chyba nie powinna byc dla Ciebie szokiem. Negujesz
  podtrzymywanie scytyjskich tradycji przez Sarmatow dominujacych nad Slowianami
  (wczesniej Scytami-oraczami)? Nawet kosciol katolicki przez 1000 lat stosuje
  mimikre. Asymiluje to czego nie potrafil zwalczyc. Sarmaci byli od macochy?

  > Tekst perskiego krola wymieniejacy ponag 20
  > podbitych narodow wyraznie odroznia plemiona Sakae czyli Scytow. Hrvati to
  jak
  > juz tutaj bylo wymienione gdzies w Afganistanie i nie Sakae.

  Nie, Hrvati to nie Sakae. Ja uparcie pisze o sarmackich Chorwatach.
  Jednoczesnie podkreslajac scytyjskie tradycje Sarmatow. Ja sasiadowali w Persji
  to chyba zezwolisz im na przejmowanie zwyczajow?

  > Do bycia reginem czegos Chorwatom brakuje...jednorozca.smile))

  To nie moj problem. Nie odczuwam laknien ideolo podrasowywania Chorwatow
  scytyjsko. Nudnie obstaje przy Sarmatach. Prymitywnie na poziomie Pasztunow.
  Glodnych ludkach wkraczajacych w "pustke" po kolapsie Scytow-super-Reginow.
  Wladcy Scytow zalatwili sie rozwarstwieniem majatkowym. Byli tak bogaci, ze nie
  mial ich kto bronic. No to wladze przejeli glodni wojenni i majatkowi
  demokraci, prymitywne pastuchy z Azji (bo ze wschodu, zza Buga), Sarmaci.
  Okazje wykorzystali tez Ostrogoci.

  > Makh Sakae... ladowali sie...makiem.

  Marihuana i opium to chyba dosc jasne tradycje tamtego regionu. Motyw czesto
  opisywany przez historykow. Nawet Zagloba opowiadal o siemieniu konopnym.
  Podwaza to zamilowanie Chorwatow do uzywek? Cierpia przy zanikach proszku we
  krwi. PS. Proszek to nazwa alkoholu.
 • bolko_turan 23.04.06, 11:15
  kasz0 napisała:

  > Nie, Hrvati to nie Sakae. Ja uparcie pisze o sarmackich Chorwatach.
  > Jednoczesnie podkreslajac scytyjskie tradycje Sarmatow. Ja sasiadowali w
  Persji to chyba zezwolisz im na przejmowanie zwyczajow?


  Walter, to wskaz mi kto w Imperium Perskim widzial Scytow sasiadujacych z
  Sarmatami? Wskaz mi chociaz jedne zrodlo historyczne ktore Sarmatow wymienia
  jako ludnosc Imperium Perskiego - nie ma takiego, gdyz Sarmaci w Azji Centralnej
  (wykluczajac Kazachstan) nigdy nie zyli. W Azji Centralnej natomiast zyly rozne
  odlamy Scytow - na nizinie afganskiej wlasnie owi Sakae.


  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • kasz0 23.04.06, 11:50
  bolko_turan napisał:

  > Walter, to wskaz mi kto w Imperium Perskim widzial Scytow sasiadujacych z
  > Sarmatami?

  Hans Klos widzial. Wystarczy Brunhildo?

  > Wskaz mi chociaz jedne zrodlo historyczne ktore Sarmatow wymienia
  > jako ludnosc Imperium Perskiego - nie ma takiego, gdyz Sarmaci w Azji
  Centralne
  > j
  > (wykluczajac Kazachstan) nigdy nie zyli.

  Bardzo interesujaca informacja. Ciekawe skad sie wziely istniejace do
  wspolczesnosci enklawy jezykow sarmackich od Osetii do Pasztunow. Wlaczajac w
  to tereny Iranu, dawniej Partii/Pahlavi/Scytii. Niechybnie cud. Oczywiscie
  Hrvati w perskich spisach podatnikow to falszerstwo i na pewno nie Sarmaci.

  > W Azji Centralnej natomiast zyly rozne
  > odlamy Scytow - na nizinie afganskiej wlasnie owi Sakae.

  A jak to przeczy zyciu tam innych koczownikow, etnicznie, jezykowo, religijnie
  pokrewnych? To Sarmatom nie wolno bylo byc poddanymi i Scytow i Persow? Na
  jedna silniejsza akurat nozke bardziej.

  Scytowie bedac zwiazkiem plemiennym mogli w jakims okresie/okresach tolerowac
  Meotow, Sarmatow i innych w swoim armio-redyku. Urzad Czystosci Rasy im
  zabranial? Greckie stowarzyszenia obrony praw czlowieka zarchiwizowaly swoje
  pisma protestacyjne? Istota zwiazku plemienengo jest jego plynnosc. Szczescie
  kagana przyciaga sojusznikow. Madry kagan woli z biednymi pastuchami okradac
  krola Persji niz wyrzynac chudych pastuchow. Rachunek zyskow i strat.
 • framberg 24.04.06, 02:48
  a konkretnie to
  Proszek - białe wino
  Vina - czerwone wino
  i Rakija wink
 • kasz0 23.04.06, 10:03
  karmin-cynober napisała:

  > Skad ten dokument?

  Bolko_turan niewatpliwie Ci wyjasni, ze z zakladu psychiatrycznego, w ktorym
  niechybnie znajduja sie jego oponenci.

  > Nawet jak Bolcio Chrobacki byl Chrobatem to nie znaczy ze
  > byl od razu Iranczykiem i Scytem.

  Powiem wiecej jezykowo ani genetycznie nie byl ani Iranczykiem ani Scytem. Byl
  co najwyzej w roku 1000 potomkiem jakchs Sarmatow z 200 ne. Natomiast
  wystepowal w roli przypisywanej plemionom pasterzy-rabusiow. Plemionom noszacym
  inne nazwy niz nazwy plemion oraczy. Tradycyjnie tak jak u Scytow, u ktorych
  Scytowie-Reginowie mieli inna nazwe niz Scytowie oracze.
 • kasz0 23.04.06, 09:31
  bolko_turan napisał:

  > Pokaz mi tresc dokumentu a wtedy powiem co jest bzdura a co nie.

  Napisales o mnie juz taka ilosc epitetow, ze to nie ja powiniennem zabiegac o
  rehabilitacie.

  Ja moge domniemac, ze istnieje jakis dokunent, ktory jest NASTEPNYM dowodem na
  istnienie Bialych (zachodnich) Chorwatow. Slowianska wedrowka ludow odbywala
  sie przez Brame Morawska. Dlatego tez obecni Slowianie poludniowi (czerwoni)
  byli najpierw wschodnimi (zielonymi), pozniej zachodnimi (bialymi) aby w koncu
  zczerwieniec. Samolotow nie posiadali wiec nie bylo lotow na trasie Kijow -
  Zagrzeb.

  > Zdanie ktore cytujesz napisal Jozef Šafárik, wedlug niego Chorwaci byli niczym
  > innym niz Bergbauern.

  Gdy znasz uksztaltowanie terenu w Moalopolsce i w Czechach to tam wszyscy sa
  Bergbauern.
 • karmin-cynober 23.04.06, 09:53
  niebiescy to w Watykanie siedza?
 • kasz0 23.04.06, 10:01
  karmin-cynober napisała:

  > niebiescy to w Watykanie siedza?

  Mniej pretensje do Persow za oznaczanie kierunkow swiata kolorami. A do Slowian
  o duzy zasob slownictwa indoiranskiego. Z czasow gdy panstwo watykanskie
  jeszcze nie istnialo.
 • bolko_turan 23.04.06, 10:16
  bolko_turan napisał:

  > U Tacyta mozna sie dowiedziec ze Scytowie byli


  O Herodota oczywiscie tu chodzi.
  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • karmin-cynober 23.04.06, 10:43
  To tez Persja? A moze indoeuropejczycy?
  to Oberschlesien i Niederbayern odpada.smile))
 • karmin-cynober 23.04.06, 10:56
  ja tez hor...gor...z nazwiska. gor-gorgolic-gadac.Wcale nie gory tylko
  gadajacy Gorazd. Udowadniasz tylko historie Slowian a nie jakiejs wydzielonej
  grupki Chrobatow.
 • kasz0 23.04.06, 11:32
  Zwroc sie z pytaniem do tworcy tej postaci literackiej.

  karmin-cynober napisała:

  > Udowadniasz tylko historie Slowian a nie jakiejs wydzielonej grupki Chrobatow.

  Zagloba jako polski szlachcic nawiazywal do SARMACKICH tradycji. Nawet
  propagujac zazywanie kanabinoli (narkotycznie czynna substancja z konopi).

  Zwroc sie do polskiej szlachty dlaczego chciala sie etnicznie odrozniac od
  Polakow kmiotkow. Szlachta chciala podkreslac swa odrebnosc od historii
  Slowian. Przeczysz? Chorwacka szlachta najechala na kmiotkow Siewiercow w
  Dalmacji. Sarmacka szlachta "polska" wyparla z Chrobacji sarmacka szlachte
  chorwacka. Coz w tym zaskakujacego? Dla Ciebie zapewne to, ze "polska" szlachta
  byla zapewne bialo-serbska. Chrobry nawet "przypadkiem" bil sie o swoje
  rodzinne strony nad Laba. Tyle ze byl za cienki bolo_turan.
 • framberg 05.05.06, 15:40
  Zagłobowie byli herbu własnego (Zagłoba). Zagłoba literacki był herbu Wczele. W
  czasach świetnie znającego heraldykę Sienkiewicza był to czytelny motyw mówiący
  o mało prawdopodobnej szlacheckości pana Jana Onufrego. Inaczej mówiąc,
  powołujący się na sarmacką tradycję Zagłoba został przedstawiony przez
  Sienkiewicza jako łgarz wraz ze swym pochodzeniem, tradycją i zwyczajem. W
  miarę pisania powieści nabierał ogłady (niejako nobilitował się).

  Co do konopi... trzeba odróżniać konopie indyjskie od zwykłych (preferowanych
  przez Zagłobę).
  Te nasze są niegroźne (czego dzisiaj nie potrafią odróżnić nawet policjanci) a
  siemię konopne jadano i żywiono nimi ptactwo domowe i ozdobne (np. papugi). W
  naszych konopiach narkotycznie oddziaływały włókna łodyg, stąd zakaz
  wykorzystywania wody po ich moczeniu.
  Histeria związana z konopiami nastąpiła dopiero po zetknieciu się z
  konopiami "indyjskimi".

  Zagłoba do tego wszystkiego pasuje jak pięść do nosa.
 • framberg 05.05.06, 15:51
  I jeszcze jedno: legenda herbowa Wczele mówi o Polaku w murzyńskich krajach,
  który po przegranej partii szachów z murzyńską księżniczką walnął ją w głowę
  szachownicą. Zachwycony ojciec murzynki dał Polakowi w herbie szachownicę a w
  klejnocie murzynke nagą z obwiązaną głową trzymającą w rękach szachownicę
  (pruderyjni Polacy przedstawiali wbrew opisowi murzynkę ubraną).
  Mało w tym sarmackości. I geograficznie i w stylu wink
 • kasz0 05.05.06, 17:13
  framberg napisał:

  > Zagłoba do tego wszystkiego pasuje jak pięść do nosa.

  Sarmaci, ci znad Morza Czarnego uzywali siemienia konopnego w lazniach.
  Sienkiewicz, tworca postaci literackiej nawiazywal swiadomie lub nie swiadomie
  do wyjatkowej uzytecznoosci siemienia konopnego w spolecznosciach autentycznych
  nie literackich Sarmatow. Nie wiem wiec kto lze i w jakiej sprawie. Sienkiewicz
  moze znal Sarmatow lepiej od szlachty. Ja zwrocilem uwage jak duzo tej wiedzy
  zostalo.
 • framberg 06.05.06, 09:33
  Zagłoba został przedstawiony od razu jako jeden fałsz. Później, z odcinka na
  odcinek (tak pierwotnie publikowano trylogię) szlachetniał. dlatego pierwsze
  imię - Jan, zmieniono mu na Onufry by odróżnić od Skrzetuskiego (przy pierwszym
  spotkaniu w karczmie wystepuje jako Jan). Mimo wielu błędów (jako dziad
  uciekający z Heleną raz gra na teorbanie, w następnym odcinku na lirze) herb
  został przedstawiony świadomie. Instrumenty mogły się autorowi pomylić, znawcą
  heraldyki był świetnym.
  Co do siemienia konopnego - nie neguję go jako używki, zwłaszcza nad Morzem
  Czarnym, lecz wskazuję na dość powszechne użytkowanie na terenach Polski jako
  przegryzki i karmy dla zwierząt do XIX w. (może nawet do połowy XX w). Jeszcze
  jak byłem mały (lata sześćdziesiąte) mozna było kupić ziarno konopne do
  karmienia ptaków ozdobnych. Na narkotyk nie nadawało się, a próby czyniono
  niemal ze wszystkim (czasy hipisów) przykładowo: butapren, czy wąchanie
  smażonego na patelni TRI to wynalazki tamtych czasów. O konopiach indyjskich
  słyszano lecz nasze się nie nadawały na narkotyk.
  Zagłoba z incydentalną propozycją jedzenia siemienia konopnego zamiast lnianego
  (i to w kontekście szlachetniejszego, lżejszego oleju) chyba nie jest trafionym
  przykładem. To nie wyklucza innych obyczajowych reliktów szlachty.

  Nawiasem mówiąc len - roślina stepowa. Rośliny stepowe, łąkowe rosną łanami wink
 • kasz0 06.05.06, 10:46
  framberg napisał:

  > Co do siemienia konopnego - nie neguję go jako używki, zwłaszcza nad Morzem
  > Czarnym

  O uzywce nie pisalem i nie czytalem. Lazni uzywano w celach higienicznych.
  Aczkolwiek w sredniowieczu opisywano uzywanie roslin psychoaktywnych w
  lazniach. Zdaje sie wiekszosc z nich to wspolczesnie tzw. trucizny =
  afrodyzjaki. W Moskwie nie ma agencji towarzyskich sa banie.

  > Zagłoba z incydentalną propozycją jedzenia siemienia konopnego zamiast
  lnianego
  > (i to w kontekście szlachetniejszego, lżejszego oleju) chyba nie jest
  trafionym
  > przykładem.

  Zgadzam sie argument slabiutki.

  > Rośliny stepowe, łąkowe rosną łanami wink

  Zboza sa roslinami stepowymi. Przed wynalezieniem rolnictwa byly zbierane z
  polan na lasostepie. W naturze w lasach swierkowych nie rosna.

  Zboza chyba tez rosna lanami?
 • framberg 08.05.06, 23:23
  Nasze łąki, łany to step ?

  Zboża to trawy. Tym samym pola zbożowe jako ekosystem to step. Sztuczny step.

  Wiąże się z tym ciekawostka. Przyjęło się, że zboża wymagały uprawy, osiadłego
  trybu życia, że były charakterystycznym pozywieniem dla osiadłych rolników a
  nie dla nomadów. Rosły jednak dzikie zboża. To te trawy które dawały więcej
  ziarna dobrej jakości w łatwiejszy sposób (łatwość zbioru, zagęszczenie w
  ekosystemie itp). Postanowiono zrobić eksperyment ze zbożami dziko rosnącymi
  (dzikie odmiany) w górach Taurus. Trzy osoby zbierały zboże sierpami z ostrzami
  krzemiennymi dla rodziny pięcioosobowej na cały rok (dwie osoby dorosłe plus
  starsze dziecko dla, dodtkowo młodszego dziecka i starca). Przez półtora
  tygodnia zebrały cały zapas. Następne półtora tygodznia trwało młócenie i
  wianie (oddzielanie plew). Przejście do osiadłego trybu życia nie wynikało więc
  z jakichś wielkich korzyści lecz z musu, z przegęszczenia na stepach. I było
  klęską, dopustem Bożym.

  Na marginesie: rosną w Polsce trawy o nazwach Manna Łąkowa, Manna Bagienna.
  Kaszę manne zaczęto wyrabiać z pszenicy dopiero pod koniec osiemnastego, na
  początku dziewiętnastego wieku. To nie jedyne rośliny, które dały nazwy
  potrawie i przestały służyc do jej wyrobu. Np barszcz czy lebioda...
 • kasz0 09.05.06, 07:36
  framberg napisał:

  > Zboża to trawy. Tym samym pola zbożowe jako ekosystem to step. Sztuczny step.

  Pilarka spalinowa to sztuczna krzemienna siekierka. Nie przecze.

  > Przyjęło się, że zboża wymagały uprawy, osiadłego trybu życia

  Przyjęło się nawet uwazac to za rewolucje neolityczna. W ogole ten caly pomysl
  z odchwaszczaniem to diabelska sztuczka globalistow.

  > Rosły jednak dzikie zboża. To te trawy które dawały więcej
  > ziarna dobrej jakości w łatwiejszy sposób (łatwość zbioru, zagęszczenie w
  > ekosystemie itp).

  Rewolucja neolityczna polegala na celowym, zmieniajacym jakosc "zagęszczeniu w
  ekosystemie".

  > Przez półtora tygodnia zebrały cały zapas.

  A czy proba przeprowadzania zniw przez caly rok gdzies sie powiodla? Trawy w
  stanie naturalnym maja za zadanie wysypac sie gdy dojrzeja. Czy badano na
  jakiej powierzchni na ziemi panuja warunki podobne jak w gorach Taurus? No i
  jaka ludzkosc mialaby liczebnosc?

  > Następne półtora tygodznia trwało młócenie i wianie (oddzielanie plew).

  A co z selekcja gatunkowa? Lubisz chleb zytnio-ryzowo-sorgo-kukurydziany?

  > Przejście do osiadłego trybu życia nie wynikało więc
  > z jakichś wielkich korzyści lecz z musu, z przegęszczenia na stepach. I było
  > klęską, dopustem Bożym.

  Dotychczas sadzilem, ze wszystkie wynalazki ludzkosci byly "klęską, dopustem
  Bożym". Dokladniej ludzka reakcja na "klęski i dopusty Boże". Czlowiek opuscil
  Afryke bo ze wzgledu na wewnatrzgatunkowa konkurencje, nie mial co jesc. To
  jest przaprzyczyna wszystkich naszych nieszczesc, w tym chorob zwiazanych ze
  stosowaniem klimatyzatorow.
 • kasz0 09.05.06, 07:47
  framberg napisał:

  > Zboża to trawy. Tym samym pola zbożowe jako ekosystem to step. Sztuczny step.

  Jak rozumiem przekonales mnie, ze ludzkosc uprawiala stepy przed XIX wiekiem.
  Wobec tego zgadzam sie z Toba, ze nie bylo zadnych kowbojow w USA, bo ich
  trzoda wchodzila w szkode oraczom. A w ogole Indianie zabijali bizony aby nie
  zzeraly im zboz w lanach na polach.
 • framberg 20.05.06, 00:11
  Chodziło mi jedynie o nazwę łany, nie o uprawę. Zastanawiałem się po prostu czy
  określenie "łany zbóż" nie dotyczyło wcześniej "łanów traw" a później zostało
  przeniesione na zbliżony wyglądem ekosystem. I czy łany, łąki nie jest aby
  rodzimą nazwą obszarów trawiastych (stepu). Bez odniesień do uprawy.

  Inna sprawa to spożywcze wykorzystywanie nasion dzikich traw na naszych
  terenach - świadczą o tym niektóre ich nazwy: manna wodna, manna bagienna. Step
  (obca nazwa) traktuje się zazwyczaj jako miejsce wypasu. I słusznie. Jednak
  omawiając rolę kobiet w zaopatrzeniu w żywność słychać jedynie enigmatyczne
  bąkanie o zbieractwie i korzonkach. Moim zdaniem ich rola była większa. Również
  polowały, zarazem zarządzały stepową uprawą traw przy półosiadłym sposobie
  życia (stałe trasy wędrówek, stałe, być może zajęte przez plemiona lub rody
  pastwiska).
  Moim zdaniem kolejność zdażeń przy uprawie zbóż była taka:
  - zbieranie nasion w celach spożywczych
  - zbieranie nasion w celu dokonania wsiewek w istniejący step w celu jego
  korzystnej modyfikacji, bez uprawy roli (teraz również dokonuje się wsiewek na
  łąkach)
  - uprawa polowa (z kopaniem lub orką).
  Drugi etap nie pozostawił śladów bo odnalezione zasoby nasion mogły służyć
  zarówno do spożycia jak i do wsiewek.

  Co do USA to nie rozumiem wink zapętliłeś się. I nie wiem po co.

  Faktycznie, uważam że istniały próby wpływania na jakość stepu przed XIX w.
  Niezbyt częste, w warunkach przegęszczenia i zajęcia pastwisk jako stałych
  terenów plemiennych i rodowych. To nie jest uprawa polowa (orka lub
  kopieniactwo) lecz tzw uprawa łąk i pastwisk -wsiewki, koszenie, niszczenie
  chwastów, może nawet czasami melioracja. przykładem tego ostatniego: pasterski
  sposób życia Łemków nie wykluczał zbierania kamieni na połoninach by je
  oczyścić, odkamienić i tworzenia z tychże kamieni tzw drenażu łemkowskiego. Do
  dziś wiele źródełek (jak uważają turyści) jest jedynie końcowym punktem drenażu
  zrobionego z kamiennych podziemnych potoków.

  Uważam również, że początek wykorzystywania zbóż do spożycia bepośredniego (nie
  jako pasza dla zwierząt) nastąpił przed etapem uprawy typu polowego (orka lub
  kopieniactwo).

  I na koniec, tak sobie dywagowałem, nie miałem zamiaru nikogo przekonywać, choć
  interesuje mnie temat, więc również i zdanie dot moich przemyśleń.
 • kasz0 20.05.06, 20:25
  framberg napisał:

  > Chodziło mi jedynie o nazwę łany, nie o uprawę.

  Hipotezy nie neguje. Nie jestem jezykoznaca historykiem. Nie pomoge w zakresie
  nastepstwa.

  > - zbieranie nasion w celach spożywczych

  Ten etap wrecz musial wystapic przed rewolucja neolityczna.

  > - zbieranie nasion w celu dokonania wsiewek w istniejący step w celu jego
  > korzystnej modyfikacji, bez uprawy roli (teraz również dokonuje się wsiewek
  na
  > łąkach)

  Wspolczesne wsiewki pochodza z wyjatkowo wydajnych monokultur. Machina czasu tu
  nie zadziala.

  > niszczenie chwastów

  Tu jest klucz do rewolucji neolitycznej. Trawy (proto-zboza) maja korzenie o
  dlugosci (glebokosci) 15-30 metrow. Wiele traw wieloletnich (perz) odrasta od
  korzeni (??? w przyblizeniu). Zapewne odchwaszczanie stepu bylo niemozliwe bez
  wspolczesnej technologii. Ponadto wiekszosc "uprawionych" stepow ulegla erozji
  po paru latach. To wspolczesnie polpustynie. Byc moze wspolczesne pustynie na
  Bliskim Wschodzie kiedys "uprawiono".

  Przyklad z lakami Lemkow dotyczy pastwisk gorskich a nie stepu. Ten ekosystem
  ksztaltuje "zgryz" owiec. No i spore opady deszczu.

  Kluczem do rewolucji neolitycznej byly tez opady. Odchwaszczenie (karczowanie)
  z roslin zbyt konkurencyjnych dla zboz w strefie o wyzszych opadach niz na
  stepie. Lub swiete wody Nilu.
 • bolko_turan 24.04.06, 22:44
  karmin-cynober napisała:

  > ja tez hor...gor...z nazwiska. gor-gorgolic-gadac.Wcale nie gory tylko
  > gadajacy Gorazd. Udowadniasz tylko historie Slowian a nie jakiejs wydzielonej
  > grupki Chrobatow.


  Jezeli Serbom mowiacy jezykiem slowianskim do bogini hinduskiej Sarasvati
  fonetycznie blizej niz do slowa slowianskiego "sarebro", to Warszawiacy tak
  naprawde tez Indyjczycy, a zapewno nawet dzieci boze - warszaty, lzy boga Indry.

  maghoni varsaty asakrd yamānujā
  gambhīra-toyaugha-javormi-phenilā
  bhayānakāvarta-śatākulā nadī
  mārgaḿ dadau sindhur iva śriyah pateh


  A mieszkancy Kielec to Keltowie... heheh...  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • kasz0 25.04.06, 11:54
  Ponawiam link bez nadziei, ze przeczytasz:
  Prof. Dr. S.R.Rao ("Dawn and Development of the Indus Civilization", 1991)
  Dr. Rajaram and Frawley in 1995 ("Vedic Aryans and the Origins of Civilization")
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=12217&w=36450964&wv.x=2&a=40725846

  Odcyfrowanie jezyka bogini Sarasvati zawdzieczamy niewatpliwie jezuitom i
  dominikanom zwalczajacym sekty. Jak na prawdziwych Polakow-katolikow przystalo.
 • framberg 05.05.06, 15:44
  bolko_turan napisał:
  > A mieszkancy Kielec to Keltowie... heheh...

  Kto wie wink he, he, he

  Lud uzyskujący żelazo w dymarkach na potrzeby wojen markomańskich to nie
  prasłowianie (2000 pne) lecz albo celtowie, albo goci.
  Może Keltowie ? wink
 • bolko_turan 08.05.06, 11:47
  framberg napisał:

  > bolko_turan napisał:
  > > A mieszkancy Kielec to Keltowie... heheh...


  > Lud uzyskujący żelazo w dymarkach na potrzeby wojen markomańskich to nie
  > prasłowianie (2000 pne) lecz albo celtowie, albo goci.
  > Może Keltowie ? wink


  Nazwa miasta "Kielce" etymologicznie jest slowianskiego pochodzenia.

  Wbrew mitow polskich, w Polsce Celtow nigdy nie bylo. Kultura halsztacka nie
  pochodzi od Celtow, gdyz wykrystalizowala sie ona w kotlinie karpackiej, bez
  celtyckiej obecnosci w Europie Wschodniej. Dopiero La-Tène bycmoze da sie
  konkretnie wiazac z Celtami, a takze tej kultury w Polsce nie bylo (wiem,
  Wroclaw). Ma ona zwiazki z kultura jastorfska w polnocnych Niemczech (Jastorf
  C), ale z Polska juz raczej takich nie ma - wlasciwie nic jeszcze nie wiadomo
  jak to jest, z ta kultura jastorfska na obszarze Polski. Nawet nie wiadomo czy
  Bastarnowie w Polsce kiedykolwiek rzeczywiscie zyli – wszytko przypuszczenia.

  Celtowie moim zdaniem sa najbardziej przecenionym ludem Europy starozytnej.
  Celtow naduzywa sie. Jakies doszukiwanie sie sensacji.
  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • framberg 08.05.06, 22:59
  Wiem, wiem, to żart z tymi celtami.
  Kielce najprawdopodobniej od klece - plecione ściany domów (plecionka
  jako "zbrojenie" ścian obkładanych gliną). Być może, zgodnie z legendą, od kłów
  lub nazwa odosobowa od Kiełcza. Przy tym ukształtowanie wzgórz przypominające
  kły wydaje mi się naciągane do niemożliwości. Kły odnalezione - czemu nie; np
  mamucie (ściśle rzecz biorąc ciosy nie kły). To mogłoby być na tyle doniosłe i
  ciekawe znalezisko by nadać miejscu nazwę. Kiedyś w Kielcach były bagna. Część
  kamienic budowanych w latach 30-tych ma fundamenty na dębowych palach wbijanych
  w grząski grunt; między innymi na ulicy Żytniej.

  Żelazo prażyli Goci lub etnokonglomerat lub Celtowie - co jest najmniej
  prawdopodobne.

  Ale Keltowie zakładający Kelte - fajnie brzmi wink
 • bolko_turan 10.05.06, 10:16
  Ale kaszO mnie nauczyl ze takie zarty nalezy sprostowac, bo zaraz ktos jakas
  pokrecona koncepcje o wedrowkach celtyckich do Kielec wymysli...  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • kasz0 23.04.06, 11:21
  karmin-cynober napisała:

  > To tez Persja? A moze indoeuropejczycy?
  > to Oberschlesien i Niederbayern odpada.smile))

  Na co odpowiadac? Mozesz sprecyzowac problem?
 • kasz0 23.04.06, 20:19
  It would be not exactly correct ot say that Sarmatians were of Iranian origin,
  though the majority of them probably spoke an Iranian tongue. But in fact
  Sarmatian hordes which arrived in Europe in the 3rd century BC consisted of
  several tribal unities, of which Roxolanian and Yazygian were the strongest.
  Their armies included different nations - Turkish, Finno-Ugric, Altaic and Indo-
  European elements. 250 BC Sarmatians come to Europe
  indoeuro.bizland.com/project/chron/chron3.html#250
  Actually, there was no single Scythian language, but this classification is
  used when speaking about all Scythian and Samatian dialects existing on the
  Black Sea's northern shores from the 8th century B.C. to the 5th century A.D.
  The early, more archaic forms of this speech can be called Scythian while the
  late ones were spoken by Sarmatian tribes. Scythian and another minor language,
  Alanian, were the predecessors of the modern Ossetic language
  indoeuro.bizland.com/tree/iran/scythian.html
  Scythians were maybe not quite Indo-European peoples, but a mixture of nations
  of Central Asia, including some Turkish and Altaic element. Their language,
  though remaining Iranian, carried a lot of borrowed non-Indo-European features.
  The Scythian language influenced many tongues of Asia and Europe, including
  Slavic, Thracian, Baltic, and Iranian. 675 BC Scythians arrive to Asia and
  eliminate Cymmerians indoeuro.bizland.com/project/chron/chron2.html#675

  Below is a list of tribes considered by some ancient writer respected as an
  authority to be among the people called Sarmatian, or to be in territory
  considered Sarmatian. Note that the political and ethnic affiliations of the
  Sarmatians as well as their territory varied somewhat over the centuries. Some
  of the ethnic groups or tribal entities listed by one author may be considered
  part of some other group by another. Moreover the Sarmatians were not always
  everywhere distinct from other groups, most notably the Scythian, from whom
  some think they came. ... Senaraei, Serbi, Sidoni ...
  en.wikipedia.org/wiki/Sarmatian
  Map showing approximate distribution of speakers of Sarmatian and Scythian
  languages, c. 100 BC. en.wikipedia.org/wiki/Imagesmirkcythosarmlang.jpg

  The numerous Iranian personal names in the Greek inscriptions from the Black
  Sea Coast indicate that the Sarmatians spoke North-Eastern Iranian dialect
  related to Sogdian and Ossetic.
  encyclopedia.thefreedictionary.com/Sarmatians
  Languages of material Avestan, Baluchi, Khotanese, Kurdish, Ossetian; Ossetic,
  Pahlavi, Pushto, Sogdian. www.asiamap.ac.uk/collections/collection.php?
  ID=236

  EASTERN IRANIAN LANGUAGES www.iranica.com/articles/v7/v7f6/v7f659.html

  The Iranian Language Family www.iranologie.com/history/ilf.html

  Middle Iranian Languages and Scripts
  iranianlanguages.com/midiranian/index.htm
  East Iranian, •Avestan Baluchi, •Khotanese, •Khwarazmian, Ossetic,
  Pushtu, •Sogdian, Yaghnobi www.yourdictionary.com/library/pietable.html

  Jassic is a dialect of the Ossetian language and the name of a nomadic tribe
  settled in Hungary in the 13th century. en.wikipedia.org/wiki/Jassic

  The Virkas were preceded by earlier Saka-Buddhist empires like the Kushanas and
  Satraps spanning 200BC to 700AD. From their inscriptions, coins and early
  Buddhist texts we know that the Ganga-Indus territory came to be known
  as "Sakastan" with Mathura as the easterly Saka capital and Peshwar, Multan,
  Jalandhar, Sialkot as other centers. This is the same country where Jats are
  settled and own most of the land with their villages serving as mini-republics.
  Herrodotus ("The Histories") decribes the Scythian tribes controlling "central
  asia down to the ganga river". Given this, the Saka period should be really
  500BC-800AD (not 200BC-800AD) - only to be interupted by the Muslims and then
  the rise of Jat power again in the 18-19th century (Bharatpur, Dohlpur,
  Patiala, Jind, Lahore, etc.) with armies exceeding 400,000 men according to
  J.D. Cunningham. indiaculture.net/talk/messages/128/10221.html?1060090380

  Attila's Huns incorporated groups of unrelated tributary peoples. In the
  European case Alans, Gepids, Sciri, Rugians, Sarmatians, Slavs and Gothic
  tribes all united under the Hun family military elite. Some of Attila's Huns
  eventually settled in Pannonia after his death, but the Hun Empire would not
  survive Attila's passing.
  pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Cyon/brudnopis/Hunowie
  it is a common belief amongst the Siculi (Szekely) themselves that they are the
  people of Csaba, the son of Attila, the Hun www.hix.com/cgi-
  bin/archive.cgi?id=3429&ujsag=SCM&szam=209&ev=1995&page=

  PASHTUNS/ PAKHTUNS/ PATHANS/ AFGHANS Of late, scholars in Afghanistan are
  seriously absorbed in research to prove that Afghans are neither of Jewish, nor
  Turkish nor Mongol nor Greek origin but of pure Aryan stock. They are taking
  pains to demonstrate original home of Aryans was Afghanistan by pointing out
  the similarity in the names of several places in their country with those
  mentioned in the Rig Veda.
  www.pak.org/2001/aboutpak/historyarticles.html#pppa
  ... near the site of the ancient city of Mundigak (established around 3000
  BC). ... Kandahar was dominated early by various Iranian tribes, but the
  Pashtuns would remain the most prominent group during most of its history.
  encyclopedia.thefreedictionary.com/Kandahar
  Pashto is classified within the Eastern Iranian branch of the Indo-European
  languages. Other notable related tongues include Ossetic, now spoken in the
  Caucasus. Genetic classification: Indo-European www.pashto.org/pashto.php

  Pashto language resources
  www.mongabay.com/indigenous_ethnicities/languages/languages/Pashto.html
  Serboi is the name of the ancient Sarmatian tribe that could be the possible
  predecessors of the present-day Slavic Serbs and Sorbs. ... The Byzantine
  Emperor Constantine VII Porphyrogenitos, in his Book Of Ceremonies66, calls the
  Croats and Serboi "Krevatas and Sarban", who were located between Alania and
  Tsanaria. The information that Serboi were mentioned under the name Sarban is
  important because there is a Pashtun tribal group in Afghanistan named Sarbans,
  and that could mean that these Pashtun Sarbans are ancestors or relatives of
  Sarmatian Serboi. There is an old Pashtun legend which say that fat
 • kasz0 23.04.06, 20:39
  The information that Serbs were mentioned under the name Sarban is important
  because there is a Pashtun tribal group in Afghanistan named Sarbans, and that
  could mean that these Pashtun Sarbans are ancestors or relatives of Sarmatian
  Serbs. There is an old Pashtun legend which say that father Pathan (Pashtun)
  had 4 sons: Sarban (Serb), Batan, Ghurghusht and Karan (Croat?). This legend
  could suggest that Sarmatian Serbs and Croats were actually descendants of
  Pashtun tribes.
  en.wikipedia.org/wiki/Origin_of_Serbs

  en.wikipedia.org/wiki/Serboi
  Pare naprawionych linkow z postu powyzej:
  www.asiamap.ac.uk/collections/collection.php?ID=236
  www.hix.com/cgi-bin/archive.cgi?id=3429&ujsag=SCM&szam=209&ev=1995&page=


 • kasz0 23.04.06, 21:22
  KOMUNIZMU PIK , do 1962 Pik Stalina
  najwyższy szczyt Rosji, w G. Akademii Nauk (Pamir); wys. 7495 m; pokryty
  wiecznymi śniegami i lodowcami; pierwsze wejście 1933 M. Abałakow.
  zobacz również: PIK STALINA
  encyklopedia.interia.pl/haslo?hid=79370
  Ze specjalna dedykacja dla milosnika gor i "ja to sie czesze byle czym" tekst
  dalszy:

  Arachosia (Harauvatiya, Haraiva, Harauvat, Harauvatim, Harauvatish), Vedic,
  Avestan; Hrvat (Croat), Sarasvati
  www.hindunet.org/saraswati/behistun/behistun.htm
  We present the text of a large wooden signboard in the IndusSarasvat that was
  recently found in Dholavira in Gujarat, India. The study of this signboard
  could be useful in the further analysis of the Indus-Sarasvat script. We
  examine its implications for the direction of writing in this script.
  citeseer.ist.psu.edu/663045.html
  Sanskrit Heritage Dictionary sarasvat [saras-vat]
  sanskrit.inria.fr/DICO/d54.html

  Saraswat Brahmins
  en.wikipedia.org/wiki/Saraswat_Brahmins
  Ja wywodzenie Chorwatow od Braminow Saraswat traktuje jako zart. Nie wiem jak
  Ty to potraktujesz. Aczkolwiek migracja pusztunskiego podplenienia Karan
  (Croat?) ze wspolczesnie pustyni Saraswat (bedacej mityczna kraina w Indiach,
  Kaszmirze) byla kiedys mozliwa. Jak im zabraklo pozywienia na pustyni to mozna
  sie domyslac, ze stamtad uciekli.

  Chorwaci moga wywodzic sie od najwyzszych elit w Indiach. O ile ewentualni
  wspolni przodkowie w ogole elitami byli, poza tym, ze na pewno byli pastuchami.
  Zupelnie jak hajducy, chorwaccy i serbscy najemnicy (lisowczycy, junacy,
  sokoly=skolotoi) w armii wegierskiej. Tysiace lat tradycji janosikowania, czyli
  bandytyzmu. Bratnie dusze Stalina i Pol-Pota. Jest o co sie klucic?
 • kasz0 23.04.06, 23:06
  Trafilem na dwa pdf'y z ciekawymi wykazami literatury. Mam nadzieje, ze nam tu
  na forum krytycznie zrelacjonujesz, jak przeczytasz ta literature, bo ja nie
  jestem az tak ambitny. Zeby bylo jasne, materialy konferencyjne powiniennes
  kupic lub wypozyczyc: The old-Iranian origin of Croats Symposium proceedings,
  Zagreb 24. 6. 1998; Zagreb - Tehrân, 1999. 526 pages ISBN 953-6301-05-5; UDK 94
  (=163.42) ".../06" (063)

  Przypuszczalna lokalizacja pustyni Thar , Jaisalmer, India.
  www.mapquest.com/maps/map.adp?formtype=address&country=IN&addtohistory=&city=Jaisalmer

  hindunet.org/saraswati/croats1.PDF
  in North India, particularly in the big desert of Thar, now in the Indian
  provinces of Rajastan and Gujarat.

  Prof. Dr. S.R.Rao ("Dawn and Development of the Indus Civilization", 1991)
  Dr. Rajaram and Frawley in 1995 ("Vedic Aryans and the Origins of Civilization")

  Here follows some short extracts from these books, which are particularly
  significant regarding the early origin of Hrvati (Croats).

  1) Discovery of the river Sarasvati and land Vaeyah, by Satellites.
  in North India, particularly in the big desert of Thar, now in the Indian
  provinces of Rajastan and Gujarat.

  2) Decoding of early Aryan script and language.
  4. Today's finding of the oldest Aryan pre-language Sarasvati is from 37th -
  22th century BC, simultaneous with Sumerian and early Egyptian language.

  3) Importance of these discoveries for the origin of HRVATI (Croats)
  Even through present world's mighty nations will not be pleased with these
  facts, very soon by the objective scientific documentation they will be led to
  accept the facts that the closest descendants of early Aryans in Europe are
  especially: Balkanic Croats, Celtic Irishmen and nomadic Gypsies!

  The first Croatian ancestors became from North India and not only from Persia,
  nor from the Carpathian area in Europe. In the beginning, 3700 BC or earlier,
  these pre-Croats were part of a common early-Aryan ethno-group Sarasvati in
  India. Due to the change of climate they emigrated westwards in ancient
  Afghanistan (Harauvatya) and Kurdistan (Hurrwurtu, Huratina) and then reached
  ancient Tanais on the Azov Sea, where was inscribed Synodos Horouathon (= the
  first Croatian Parliament). In the early middle age they came to White Croatia
  (Bijela Hrvatska) in Carpathians, and then in southern Adriatic Croatia (actual
  Hrvatska), where we persisted till now.

  Behistun (or Bisutun) Inscription : lists names of 23 provinces, including:
  Gandara, Scythia, Sattagydia, Arachosia...Arachosia, Sind, Gandara, Seythians,
  Maka bore tribute... ivory was brought from Sind and Arachosia... this is
  Harauvatiya... [Sarasvati !]


  hindunet.org/saraswati/croats2.PDF
  This part includes the general surveys of the Indo-Iranian origin of ancient
  Croats. The paper of the late prof. M. Lovric lists the main ancient documents
  on the Preslavic origin of ancient Croats: the royal cuneiforms of TUSHRATTA
  MITANNI in 1375 BC, mentioning his people and language as Hurrwuhé - that is
  close to the own Croatian ethnonyme Hrvati. Then follows in 6th to 4th century
  a twenty royal inscriptions of the ancient Persian ACHAEMENIDS mainly by Darius
  I, and Xerxes I, quoting the eastern Persian province Harauvatya, and its early
  Croatian people as Harauvatish, Harahvaiti etc. The Preslavic Iranian Croats at
  Black Sea are registered by two Greek inscriptions in 2nd and 3rd cent. AD
  under the ancient name Horouathos and Horoathoi, as well as by OROSIUS in 418
  AD as Aryan Horites, and by ZACHARIAS RHETOR in 559 AD as the Aryan riders
  Hrwts at Azov and Crimea. Croats were registered as Slavs only from 8th cent.
  Then folows a reprint of the last paper of Prof. dr. S.K. Sakac on the
  foundation of Persian Empire by Cyrus the Great. Prof. Z. Tomicic gives a
  general essay on the protohistory and Iranian origin of ancient Croats, and dr.
  E. Pascenko offers a short digest from his recent book on the Iranian Croats in
  medieval Ukraine. Mato MARCINKO presents his detailed survey on the origin and
  gradual evolution of Croats from the earliest Indian homeland, and their
  migrations across the ancient Persia and Caucasus up to the recent Adriatic.
  The original name of Croats may descend from the early Vedas after the next
  sequence: Vedic Sarasvati --> Harahvaiti and Harauvati in ancient Iran and
  Afganistan --> Hurrwuhé and Hurravat in Armenia and Kurdistan --> Horouathos at
  Azov and Black Sea --> medieval Harvati and Horvati --> now Hrvati in recent
  Croatia.

  The following text of K. KROCH describes the first Croatian state in Europe:
  the Red Croatia in Ukraine from 374 to 992 AD, where ruled the Sarmatian
  Horites. The early Iranic Croats in this state had their first contacts with
  early Protoslavs, and then in 6th cent. around this early Croatia arised the
  extensive Antic federation of some Slavic vassals, led by non-Slavic Sarmatian
  emperors Ardagast, Piregast and Dauritius. Prof. M. Lovric et al. proposed a
  possible response from where and whence descend the Protoslavs and concluded
  that in the ancient times they were heterogenous unrelated tribes across
  eastern Europe. Then the arrival of Iranic Croats connected them in a cultural
  and lingual community. The process of connecting and unifying of these pre-
  Slavic tribes started in 4th cent. AD, firstly by the Red Croatia and the
  related Antic federation under the Sarmatian Horites, and then from 6th cent.
  also around the Carpathians within the Large or White Croatia under the Iranic
  Croats, whose slavonizing progressed due to this Slavic environment. The
  southern coastal Croats (Ikavians) at Adriatic descend mostly from Red Croatia
  in Ukraine and also actually they are less slavonized with a majority of Iranic
  Croats. The northern continental Croats (Kaykavians) in Pannonia descend mainly
  from White Croatia in Carpatians, and they are mostly slavonized including few
  Iranic Croats.
 • karmin-cynober 23.04.06, 21:43
  Owszem, wlewali sie nomadzi do Iranu i Afganistanu. Pierwsi przyniesli imie
  Iran, a ostatni hodowle koni. To nomadzi tworzyli czesc historii Iranu a nie
  odwrotnie. To samo z Afganistanem. prawdopodobnie ci goscie przyniesli tez
  jezyk. Tzw. indo-iranska grupe jezykowa, ktora jest odnoga praindoeuropejskiej
  grupy jezykowej. Gdzie sie ta grupa wytworzyla i jakim cudem przyniosla
  sanskryt, aweste i "zjezykowala" prawie cala Europe na ten temat jest wiele
  dyskusji. Dwa jest dwa, ogien to agni, demon to dewon a seta wodki to seta a
  nie kentum. Nalezymy do tej grupy jezykowej nie jako Chorwaci tylko jako
  Slowianie. Wedlug teorii jezykowej jestesmy najmlodsza grupa, ktora najpozniej
  sie od dawnego praindoeuropejskiego korzenia oddzielila dlatego mamy tez sporo
  sanskrytowych i awestowych pozostalosci. Tutaj Chorwaci sa tylko Slowianami i
  dwa to u nich tez dwa. To ze Slowianie zasiedlali z polnocy Europe a nie
  odwrotnie to tez nic dziwnego. Czyli ci na Balkanach pochodza z Polski lub
  Ukrainy.
  Scyci i Sarmaci? czy oni wszyscy mowili jednym jezykiem? Utrwalacza-pisma nie
  mieli to szybko mogli sie przestawic. Scytyjskie slowa, ktore zapisal Herodot
  swoim greckim uchem maja 2500 lat. Co sie potem dzialo? Wiadomo, ze sarmaci ich
  wyparli i to wszystko. Do Slowian to my tu mamy tysiac lat, nie wiadomo gdzie,
  a do jakiejs Chrobacji to nawet i 1500. Zwyczaje moga przetrwac? A pewnie ze
  moga. Na Kurpiach wycina sie nadal wzory z Pazyryku.smile))) Ja tez nosze spodnie!
 • karmin-cynober 23.04.06, 22:09
  Skad pochodza Scyci? O to tez jest wiele klotni. Grzebiac w Slowianach trafisz
  na starozytnych nomadow ale zeby sie do nich przykleic to najpierw trzeba by
  ich zidentyfikowac. Otoz ci nomadzi to niezly galimatias po sobie zostawili i
  nigdzie nie napisali, ze pochodza z Afganistanu.
  A to ze tam byli? Kulture luzycka napadly scytyjskie grociki, te same obrocily
  Niniwe w pierzyne. Nie ma czegos takiego jak sarmackie grupy jezykowe. Za
  spadkobiercow Alanow uwaza sie Osetyncow i tym samym stwierdza sie, ze byli
  iranskojezyczni. Andaluzja to Wandaluzja, nazwa pochodzi od tych samych gosci
  co mieszkali w Silesia.
 • kasz0 23.04.06, 23:36
  Dla jasnosci. Przedstawilem szereg linkow i cytatow. Nie ja jestem autorem tych
  teorii czy koncepcji.

  Poniewaz kolejny raz usilujesz mi wcisnac w usta cos czego nie napisalem, to
  ponownie odesle Cie do wczesniejszych tekstow. Zadam tez retoryczne pytanie, z
  czym mam dyskutowac? Kto napisal, ze "Afganistan jest ojczyzna Sarmatow"? Czy
  przeoczyles powyzej tekst "Their armies included different nations - Turkish,
  Finno-Ugric, Altaic and Indo-European elements. 250 BC Sarmatians come to
  Europe"? Przeniosles moze cichcem Autaj do Afganistanu?

  Zadalem sobie trud aby jasne bylo, ze szachrajstwa nie maja sensu. Nie masz
  ochoty dyskutowac? Z gory przyjmujesz, ze musisz miec racje? Tak, masz racje.
  Zadowolony?
 • karmin-cynober 24.04.06, 06:24
  wsrod sarmatow?
 • kasz0 24.04.06, 08:53
  karmin-cynober napisała:

  > wsrod sarmatow?

  Podalem linki. Dalej szukaj sam.

  Piszesz o zjawisku oczywistym na stepie. Wielokrotnie potwierdzanym w roznych
  przypadkach. Jak sie nie zgadzasz, to podwaz ten przypadek.
 • bolko_turan 24.04.06, 00:27
  karmin-cynober napisała:

  > Nie ma czegos takiego jak sarmackie grupy jezykowe. Za
  > spadkobiercow Alanow uwaza sie Osetyncow i tym samym stwierdza sie, ze byli
  > iranskojezyczni. Andaluzja to Wandaluzja, nazwa pochodzi od tych samych gosci
  > co mieszkali w Silesia.


  Jesli chodzi o jezykowa iranskosc Osetyncow, to ludzie lubia zapominac ze Osecja
  przez dlugi czas byla czescia Imperium Perskiego, w ktorej hasali perscy kupcy i
  straznicy graniczni. Iranizmy tak w ogole w jezyku Osetynskim sa nikle i moga
  pochodzic takze od Persow - wlasciwie to nie rozumiem czemu akurat ow jezyk
  zalicza sie do grupy jezykow iranskich, gdyz leksykalne zasoby kaukaskie sa w
  tym jezyku nadproporcjonalnie wieksze. Moze gdzies znajde zrodlo do tej informacji.

  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • bolko_turan 24.04.06, 00:00
  ktorzy przeciez sa iranskojezyczni, to tak naprawde Sarmaci, a poza tym
  Chorwaci... wszak moja nowatorska teza ma te sama podstawe co teza o sarmackich
  Chorwatach... he he...

  Kurt = Korat = Kroat

  Kazdy idiota bajki na lingwistycznym podlozu sobie wymyslic potrafi, a nawet
  zawsze innych idiotow znajdzie ktorzy w te bajki uwierza. Pakistanczycy uwazaja
  samych siebie za potomkow Gotow - calkiem na serio, to nie jest zaden zart -,
  wszak nazwe pakistanskiej grupy etnicznej "Jats", wymawia sie fonetycznie w ich
  mniemaniu jak "Goths". Nawet istnieja opracowania pakistanskich oraz iranskich
  naukowcow o wedrowkach "iranskojezycznych" Gotow z Europy do Pakistanu i Indii,
  i odwrotnie... Wiele to mowi o naukowcach tej czesci swiata... Tak wiec bardzo
  wiarogodne to wszystko, co ludzie sobie na podstawie skojarzen jezykowych
  wymyslaja...


  Nie ma dowodow archeologicznych, genetycznych czy historiograficznych, to tez
  nie ma faktow - sa tylko wymysly...  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • karmin-cynober 24.04.06, 04:53
  proto...Kroaci and early Aryan...
  Czy Kroaci pija kumys?
  Slow mi brakuje...na nazizm to sie nie powinno odpowiadac. Aryjska rasa sie
  odezwala. Das Arschloch, das solche Geschichte verbreitet, sollte sich ehe von
  mir verpissen. Für eine Disskussion gibt`s niemand. • karmin-cynober 24.04.06, 05:13
  Ktory sie tam tekstem o jakis prokroatach i wczesnych Ariach porzygal. Ja tez
  moge na to wyrzygac.
 • karmin-cynober 24.04.06, 06:16
  To jakas szlachetna rasa DO znalezienia?

 • kasz0 24.04.06, 18:28
  karmin-cynober napisała:

  > To jakas szlachetna rasa DO znalezienia?

  Na zdrowy chlopski rozum to Pasztuni. Interpretowani takze jako zaginione
  hebrajskie plemie. Ale zabawa, boki zrywac.
 • kasz0 24.04.06, 08:50
  karmin-cynober napisała:

  > Czy Kroaci pija kumys?

  Na stepie nie mieli wyboru. Obecnie preferuja wyraznie wino. A Ty jak bys
  wybral?

  > na nazizm to sie nie powinno odpowiadac.

  Nie przecze, Chorwatow uwazam za wybitnych nacjonalistow. Co nie oznacza, ze
  nie nalezy rzetelnie weryfikowac ich argumentow. Maja za soba OGROMNA zgraje
  NAUKOWCOW chorwackich, serbskich, iranskich, afganskich, pakistanskich i
  indyjskich.

  Przypadkiem, szczesliwie dla nich, lancuch poszlak nie ma przerw i jest dosc
  logiczny. Czysta negacja nic nie da.
 • bolko_turan 24.04.06, 10:05
  Ale czego od Chorwatow zadasz... maja kompleksy wobec historii Serbow, to i
  sobie wymyslaja nowa historie...

  Iranczycy, Pakistanczycy i Indyjczycy w swojej dumie i nacjonalizmie nie
  przyjmuja do swiadomosci, ze zostali oni zindoeuropeizowani przez dzikich
  bialych koczownikow ze stepow Eurazji - w ich wersji historii Indoeuropejczycy
  wyszli jako ludzie wysokiej cywilizacji z ich regionu, by podbic Europejczykow.
  Dlatego wymyslaja rozne bzdury na podstawie toponymii. Iranczycy uwazaja ze
  nazwa miasta "Zagreb" jest iranska, bo podobna do iranskiego "Zagros" - ale o
  tym ze nazwa "Zagreb" sie sklada z konkretnych slow slowianskich, to juz nie
  chca niczego wiedziec.  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • kasz0 24.04.06, 18:22
  bolko_turan napisał:

  > tym ze nazwa "Zagreb" sie sklada z konkretnych slow slowianskich

  Ty to masz oko do swej milosci. Ja patrze dalej niz na Twoj ukochany grzebien,
  co to "ja to sie czesze byle czym".

  > Iranczycy, Pakistanczycy i Indyjczycy w swojej dumie i nacjonalizmie nie
  > przyjmuja do swiadomosci

  Jasne, asfalt musi lezec na swym miejscu.

  > przyjmuja do swiadomosci, ze zostali oni zindoeuropeizowani przez dzikich
  > bialych koczownikow ze stepow Eurazji

  Niechybnie falszuja wykopaliska. Dac chlopu zegarek.
 • kasz0 24.04.06, 18:34
  bolko_turan napisał:

  > Ale czego od Chorwatow zadasz... maja kompleksy wobec historii Serbow

  Z linkow i cytatow, ktore podalem wynika, ze kompleksy maja wspolne

  Srb - Hrv

  Sarasvati - Harahvati

  Bilzniacze plemiona o prawie identycznej historii. Jak zwykle awantury w
  rodzinie.
 • kasz0 24.04.06, 08:20
  bolko_turan napisał:

  > Chorwaci... wszak moja nowatorska teza

  Twoja teza nie jest nowatorska. Poczytaj linki i cytaty z moich postow.

  Jezykowe zetkniecie sie z Kurdami, na przyklad na ulicy, wywoluje zazwyczaj u
  Slowian szok.

  > Nie ma dowodow archeologicznych, genetycznych czy historiograficznych, to tez
  > nie ma faktow - sa tylko wymysly...

  Widze, ze czytanie linkow i cytatow jest dla dogmatykow za trudne. Wystarczy
  oswiadczyc: "Tego nie ma".

  > Wiele to mowi o naukowcach tej czesci swiata...

  No i jestesmy w domu. Sieg Heil.
 • karmin-cynober 25.04.06, 03:56
 • kasz0 25.04.06, 11:45
  Poszukaj sobie w internecie materialow na temat najbardziej zabitych deskami
  wsi na wyspie Krk i innych wyspach Adriatyku. Etnolodzy przedstawiaja lawine
  dowodow na zwiazki dalmatynsko-perskie. Mnie juz sie nie specjalnie chce
  przekonywac WSZECHWIEDZACYCH. Ewentualnie zajmij sie instrumentem
  muzycznym "tambura".

  Aktualnie mam zabawe czytajac odnosniki do wladcow Wojwodiny:
  en.wikipedia.org/wiki/Rulers_of_Vojvodina
  To ciekawsze niz dostarczanie na pstrykniecie dowodow dla niemot.
  Najzabawniejsze, ze do Vojvodiny dotarlem rozpoczynajc do hasla "Margrave of
  Furlania".

  Po drodze byl HUNROCH, created Duke of Friuli by CHARLEMAGNE

  Tassilo III, duke of the Bavarians

  Bulgarian Khan Presijam attacked Prince Vlastimir of Serbia

  Bajuwaren (Boii-Avarii)

  ungarisch Vajdaság oder Délvidék

  early medieval migrations, Slavs (Severans, Abodrites, Braničevci, and Serbs)

  Ljudevit Posavski (Pannonian Croatia)

  The mountain Fruška Gora got its name after the old Serbo-Croatian name for
  Frankish people - Fruzi (Frug=Frank, Fruzi=Franks, fruški=Frankish).

  Bakadaspes, ruler of Iazyges (before 180). Uldin, khan of the Western Huns,
  ruler of Banat (390-411). Thraustila, king of the Gepids with residence in
  Sirmium (473). Cunimund, king of the Gepids with residence in Sirmium. Middle
  Ages Kuber, ruler of Srem (7th century). Buta-ul, Avar noble, ruler of Banat
  and Bačka (796). Salan, Bulgarian duke, ruler of Bačka (9th century). Glad,
  Bulgarian duke, ruler of Banat (9th century). ... Stefan
  Štiljanović, Serbian despot (1537-1540)
 • kasz0 25.04.06, 14:01
  Przy okazji. Porzadkuje notatki to wkleje to co mi pod reke podsunelo.

  Beside the lingual archaisms, some old Iranian traces persist also in the rural
  ethnoculture of Croats, e.g. in Pre-Christian myths and legends with many items
  from the old Iranian masdaism. These local Iranian traditions were more
  abundant in the medieval religious movements: Bogumili (patarens) in Bosnia,
  and the similar Glagoljasi in Adriatic coast and islands. Prof. Z. TOMICIC in
  two papers extensively discusses the origin and peculiarities of Bosnian
  patarens, being a transition from old Persian Masdaism to the European
  Christianity. By means of these patarens and by Manicheism, the old Iranian
  Masdaism partly influenced also the recent European philosophy. Z. YOSAMYA and
  M.YOSAMYA by two detailed texts present the conserved Indo-Iranian traditions
  in the Croatian folk myths and legends of Pre-Christian origin, containing the
  ancient and medieval events. This early folk tradition is conserved only in the
  mentioned archaic dialects. The old Pre-Christian legends are found in the
  northern Zagorje county (near Zagreb), and similar ones occur also southwards
  in Poljica coast and Duvno valley. In the naval tradition of Adriatic Croats a
  rich archaic cosmogony is conserved, including also the numerous folk names for
  117 different stars, and that is the most abundant folk astrognosy in Europe,
  after the Arabians who named more than 300 stars.
  The richest and oldest mythological cyclus in Croatia is "Veyske Povede"
  including 9 major folk legends conserved in Krk island (its domestic Pre-
  Yugoslav name is Khârk). The style, volume and imagination of these legends are
  well comparable to
  the Nordic Sagas and to old Greek Illyade and Odysseyas, including a
  picturesque description of the early Croatian prehistory
  from the divine World origins and the vanished early Paradise of "Yndrah" (=
  India), then the ancient wars of Korynthia and old Croats naval migration from
  the Orient to the Adriatic. Then follows a medieval adventure of 7 ships leaded
  by admiral Harwâtje Marjakyr crossing the West Ocean up to Semeraye
  (Westlands), and all narrative ends by the Venetian war in 15th century. These
  Croatian legends include also their Pre-Christian pantheon Seune-Nebesniki of
  an Oriental-dualistic type, divergent from Protoslavic religion. The positive
  splendent deities there are Sionbog-Sewysna (superior Lofty God), Khulap (Sea-
  god as Poseidon), Semera (Goddess of beauty and felicity), Sion-Macaan (Divine
  fire-sword), Hayebay (Rainy spirit), Macyc (Fishing spirit), Ulykva (Olive-
  spirit), Vyntja (Fertility-spirit as a crane); and against them struggle the
  negative black daemons lead by Sionvrag-Sayta (Giant-Satan), and Tohor (Daemon
  of ice and death), Tjarmaal (Daemon of war and earthquake), Syuun (Daemon of
  shipwreck and drowning), Stryguun (Daemon of storm and adultery), The old-
  Iranian origin of Croats Bakodlak (Arianic sacred bull), Orkuul (Sea-monster as
  Leviathan), and Mantratja (100-headed dragon as Vedic Mantritya and Avestian
  Mathrasca).
  hindunet.org/saraswati/croats2.PDF
  Sadze, ze jezuicko-dominikanscy wychowankowie wykaza proletariacka szczujnosc
  wobec mazdaizmu i bogomilcow.
 • karmin-cynober 25.04.06, 18:07
  nadal pytam o przyklady sztuki.
  Dlatego ci sie ten naciagany kram podoba, bo wyciagajac stare poganstwo i
  zapomniane religie widzisz w tym uderzenie w Kosciol? Nazis tez stare mity
  wyciagali i z klerem sie dogadywali. Fanatyzm i nacjonalizm wspolpracuje ze
  soba. W dalszym ciagu widze tu tylko skojarzenia a nie dowody. To, ze cos sie
  wspolnego znajduje miedzy indoeuropejczykami i indoiranczykami to nic dziwnego.
  To nie sa dowody na jakies wyjatkowe pochodzenie Chorwatow.
 • kasz0 25.04.06, 19:08
  karmin-cynober napisała:

  > To nie sa dowody na jakies wyjatkowe pochodzenie Chorwatow.

  Ja nie uwazam pochodzenia Chorwatow za wyjatkowe. Co mam udawadniac?

  Poczytaj sobie o "Cyganach i innych" w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej
  wydanie sprzed 1968 roku. Cyganie sa jacys wyjatkowi?

  > nadal pytam o przyklady sztuki.

  Haydn byl Chorwatem, to Ci wystarczy? Nie watpie, ze nic Cie nie zadowoli. Bo
  nie o to Ci chodzi.

  > zapomniane religie widzisz w tym uderzenie w Kosciol?

  Chorwaci zawsze stali twardo przy katolicyzmie i Habsburgach. Jako straszak na
  biskupow Rzymu wyjatkowo slabo sie nadaja. Wybacz, ze urazilem Twoje uczucia
  religijne, mialem zludzenie, ze chodzi o to abym Ci odpowiedzal na pytanie.

  > To, ze cos sie wspolnego znajduje miedzy indoeuropejczykami i indoiranczykami
  > to nic dziwnego.

  No wlasnie, a ja u Chorwatow, Serbow itd. nic dziwnego nie widze.
 • framberg 05.05.06, 16:17
  kasz0 napisała:
  > Chorwaci zawsze stali twardo przy katolicyzmie i Habsburgach.
  > Jako straszak na biskupow Rzymu wyjatkowo slabo sie nadaja.

  To pierwsze nie !
  Do dzisiaj zachowało się pięć albo siedem (nie jestem pewien) parafii
  dalmackich chwalących Boga w staro-cerkiewno-słowiańskim i posługujących się
  mszałem cyrylo-metodiańskim zapisanym głagolicą !

  To drugie tak.
  Mszał i język słowiański jako czwarty liturgiczny język rzymskiego
  chrześcijaństwa zatwierdził już papież Hadrian II (czwarty po łacinie, grece i
  hebrajskim). Potwierdziło to wielu kolejnych papieży. Cyrylo-metodianizm cały
  czas był rzymskim rytem a potwierdził to ostatecznie pod koniec życia Jan Paweł
  II powołując Cyryla i Metodego na współ patronów Europy.
 • kasz0 05.05.06, 17:26
  framberg napisał:

  > To pierwsze nie !
  > Do dzisiaj zachowało się pięć albo siedem (nie jestem pewien) parafii
  > dalmackich chwalących Boga w staro-cerkiewno-słowiańskim i posługujących się
  > mszałem cyrylo-metodiańskim zapisanym głagolicą !
  >
  > To drugie tak.
  > Mszał i język słowiański jako czwarty liturgiczny język rzymskiego
  > chrześcijaństwa zatwierdził już papież Hadrian II (czwarty po łacinie, grece
  i
  > hebrajskim). Potwierdziło to wielu kolejnych papieży.

  > Cyrylo-metodianizm cały czas był rzymskim rytem

  Troche sie zgubilem w tym Twoim hamletowaniu. Cyryl i Metody w imieniu papieza
  wprowadzali KATOLICYZM, zgodny nawet z Soborem Watykanskim II. Nie wprowadzali
  chrzescianstwa w imieniu Konstantynopola. Bylo to przed Wiekla Schizma wiec
  wszystko to jeszcze bylo "prawoslawiem". A glagolica w kosciolach Dalmacji,
  Burgenlandu, Slowacji i Moraw prawie do wspolczesnosci, to byl katolicyzm
  zatwierdzony przez papiezy. O czym z reszta sam piszesz.

  Cala afera wywolana przez biskupa Wichinga to bylo dokladnie takie samo
  czyszczenie stanowisk jakie teraz przeprowadza PiS w ministerstwach. Czy jego
  teutonscy kolesie ksieza mieli sie uczyc slowianskiego jezyka? Oszukali
  przymulonago staruszka papieza i wysiudali konkurencje do zlobu.
 • framberg 06.05.06, 09:56
  Większość Chorwatów twardo stała przy katolicyźmie jednak cyrylo-metodianizm
  trudno uznać za katolicyzm.
  Jak sam napisałeś, przed wielką schizmą trudno mówić o prawosławiu (wszystko
  było prawosławiem). Katolikos również znaczy (z greki) prawosławie - prawidłowe
  sławienie, prawidłowe wyznawanie wiary.
  Jednak z terminem "katolicki" związał się aż do połowy XX wieku obrządek
  łaciński z łaciną jako językiem liturgicznym. Wyjatek stanowi kościół o innych
  korzeniach lecz przyłączony po Unii do Rzymu - greko katolicki (bizantyjsko
  katolicki, ukraiński). Dopiero w XX wieku wprowadzono języki narodowe do mszy,
  pojawiły się również "inne" katolickie kościoły.

  Cyryl, Metody i ich uczniowie, w tamtych czasach z językiem słowiańskim, nowymi
  alfabetami, odmienną organizacją (np. zwierzchnik koscioła podlegał
  bezpośrednio papieżowi z pominięciem kurii rzymskiej, albo powoływanie
  chorbiskupów), nabożeństwami często odprawianymi poza kościołami (np. w
  świetych gajach) byli postrzegani bez mała jako rewolucjoniści zagrażający
  łacinnikom. Trudno uznać ich za katolików. Zbyt wiele ich różniło od głównego,
  łacińskiego nurtu chrześcijaństwa. Jako odmiennych postrzegał ich również
  kler "głównego nurtu". Także w Polsce. Stąd obowiązująca wersja początków
  państwa polskiego wg Długosza.

  Myślę, że błąd logiczny polega na dzieleniu chrześcijaństwa jedynie na dwa
  nurty gówne: Rzym i Konstantynopol. Dzieje się tak bo skutki tego podziału
  przetrwały.
  Ja sądzę, że nurty były trzy, w tym dwa rzymskie. Trzeci - Cyrylo-Metodianizm
  przgrał i o nim zapomniano. Warto jednak wiedzieć, że zwierzchnik kościoła
  Cyrylo-Metodiańskiego miał prawo mianować arcybiskupów i razem z nimi biskupów.
  Jego władza w zakresie swego koscioła była równa papieskiej i od niej w dużym
  stopniu niezależna. Dlatego wyrosła na konkurencję i została zwalczona.

  Trudno więc mi uznać Cyrylo-Metodianizm za katolicyzm.

  Na marginesie: czy tzw. "reakcja pogańska" był nie rzeczywiście czy może
  zatargiem z Cyrylo-Metodianami ?

  A propos PiS'u: już nie czyszczą stanowisk, mnożą je bo brakło wink
 • kasz0 06.05.06, 10:38
  framberg napisał:

  > Jednak z terminem "katolicki" związał się aż do połowy XX wieku obrządek
  > łaciński z łaciną jako językiem liturgicznym.

  Jest to sluszny argument poprzez tradycje. Dales mi do myslenie o pewnej
  miejscowosci, w ktorej kiedys byla cerkiew i mieszkali Chorwaci, uzywajacy
  mszalu glagolica. Caly czas myslalem, ze cerkiew byla dla takze osadzanych tam
  Serbow a Chorwaci byl katolikami.

  > odmienną organizacją (np. zwierzchnik koscioła podlegał
  > bezpośrednio papieżowi z pominięciem kurii rzymskiej, albo powoływanie
  > chorbiskupów), nabożeństwami często odprawianymi poza kościołami (np. w
  > świetych gajach)

  Dla mnie zrodlem pomylki jest podleglosc papiezowi i papieskie zezwolenie na
  liturgie po hebrajsku (aramejsku?), po grecku, po lacinie i po slowiansku.

  Metody byl ofiara konfliktu niewatpliwie politycznego. Religia byla pozorem.

  > A propos PiS'u: już nie czyszczą stanowisk, mnożą je bo brakło wink

  Wichingowi wyraznie brakowalo kadr. Jak on zastapil tych 200 po czystce?
 • framberg 06.05.06, 12:01
  Jeśli chrystianizacja Polski (tych terenów) przebiegała tak jak napisał Nestor
  w Latopisie to z Krakowa przez Śląsk, Wielkopolskę sięgnęła Pomorza. Przed
  tzw. "Chrztem Polski" z 966. Stąd stare (dawno poświadczone) nazwy miejscowości
  w Wielkopolsce typu Cerkwica. Kosciół (z czeskiego kostioł, inaczej kasztel -
  budowla niechybnie murowana) u CM był zazwyczaj drewnianą cerkwią (crkwą). I
  Chorwaci, i Serbowie byli na ziemiach polskich CM. To ułatwiło późniejszą
  konwersję zarówno na katolizycm (ryt mszy) jak i na prawosławie (zestaw
  świętych, nazewnictwo, język).
  Chrzest 966 byłby jedynie konwersją na obrządek łaciński. Tłumaczyłoby to
  również błyskawiczne, nieporównywalne z innymi krajami, tempo budowy struktury
  kościoła łacińskiego. W 1000 r. 5 biskupstw plus szóste CM w Krakowie. Te są
  pewne, jednak ze spisów biskupów krakowskich wynika, że biskupstw CM było 5 do
  7 np w Wiślicy, Przemyślu, Zawichoście.
  Wygląda również na to, że początek chrystianizacji Rusi (Kijowskiej) rozpoczął
  się misjami CM z Krakowa (małżeństwa dynastyczne pierwszych Piastów, imiona
  biskupów krakowskch, inne). Później jednak Ruś wybrała bizantyjska drogę.

  Tak, że cerkiew to nie koniecznie bizancjum.

  Na marginesie: hebrajski tak, aramejski nie. Podczas dysputy przed Hadrianem II
  Metody zbijając argumenty łacinników o językach liturgicznych określił używanie
  jedynie łaciny, greki i hebrajskiego jako herezję Piłata. W tych językach
  bowiem była sporządzona tablica na krzyż nad głową Jezusa: Jezus Nazarejczyk
  Król Judei.
  Metody dowodził, że chwalić Boga można w każdym języku. Jednak mszał, którym
  dysponował był w staro-cerkiewno-słowiańskim zapisanym głagolicą i ten właśnie
  został poświecony. Dlatego w owym czasie cztery języki uznano za liturgiczne a
  nie "wszystkie".

  Ciekawostka: niektórzy badacze twierdzą, że starsza jest cyrlica a głagolica
  młodsza (oficjanie twierdzi się odwrotnie). Otóż po opracowaniu opartej na
  alfabecie greckim cyrlicy pojawiło się mnóstwo zastrzeżeń łacinników. Wprawdzie
  do Schizmy jeszcze nie doszło ale konflikt ze Wschodem kwitł. Metody odrzucił
  więc opracowany już alfabet i opracował nowy, nieomal całkowicie oryginalny -
  głagolicę.
  Podczas chrystianizacji Bułgarii (przez uczniów) sukces odniosła jednak
  cyrlica - jako podobna do znanej tam greki. To oczywiste - własny język - jeden
  z dwu głównych ośrodków kultury bułgarskiej to klasztor w Ochridzie w którym
  opracowywano staro-cerkiewno-słowiański równolegle do słowiańskich Salonik;
  alfabet znany.

  W Polsce o stosowaniu przez CM cyrlicy a nie głagolicy może świadczyć cyrliczny
  denar? Bolesława (Chrobrego?, raczej Śmiałego). Oficjana, naciągana, wersja
  mówi o wybiciu go z okazji pretensji kijowskich.
 • kasz0 06.05.06, 20:03
  framberg napisał:

  > W 1000 r. 5 biskupstw plus szóste CM w Krakowie. Te są
  > pewne, jednak ze spisów biskupów krakowskich wynika, że biskupstw CM było 5
  do
  > 7 np w Wiślicy, Przemyślu, Zawichoście.

  Jak moglbym sie dowiedziec o zrodla dotyczace wymienionych przez Ciebie spisow
  biskupow krakowskich? Archiwum, numer zasobu, link internetowy, cokolwiek, ...
 • framberg 07.05.06, 15:02
  Poszukam. Trochę to zajmie bo na skutek przemieszczeń mam wszystko w paczkach
  ale znajdę na pewno i prześlę.
  Pzdrw
 • framberg 07.05.06, 23:05
  Monumenta Poloniae historica, Warszawa 1971
  Katalog biskupów krakowskich opracował Kętrzyński w t III od strony 313.

  Ciekawe wiadomości w dwutomowym "Cyryl i Metody apostołowie i nauczyciele
  słowian", Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1991

  W tym jednak należy "włączyć własny filtr" ze wzgledu na tendencje piszących do
  przedstawiania spraw zgodnie z własnymi kanonami. Np. biskup Sawa przejawia
  tendencję do łączenia CM ze wschodnim rytem chrześcijaństwa, inni widzą tylko
  dwie możliwe drogi: łacińską i wschodnia.
  Jednak jest sporo dobrych artykułów, ważne przyczynki również w tych słabszych.
  I trochę o Chorwatach, co cię szczególnie interesuje.

  Jeśli chodzi o CM i w tym kontekście o biskupów na ziemiach polskich (nie tylko
  krakowskich) to szukam dalej i chyba będę miał coś ciekawego. Jak znajdę to
  odezwę się na prv.
 • kasz0 08.05.06, 07:52
 • kasz0 06.05.06, 20:10
  Kim byl pierwszy Polak, to chyba temat do tego watku.

  Dagobert von Leitzkau, w domu przezywany Slepakiem (Mieszko) byl handlarzem
  zywym towarem. Jego rodzina byla skoligacona z rodzinami innych handlarzy zywym
  towarem w szerokiej okolicy: Sasami, Serbami, Obodrytami, Chorwatami i
  Anglami/Dunczykami. Rod ten opanowal handel na trasie Licikawa, grod ksiecia
  Kopienika (dzis dzielnica Koepenick), grod Frankow nad Viadrina (pozniej
  przemianowana na rzeke Obodrytow, Odre) oraz dalej na wschod, skad dostarczano
  towar. Jak podaja zrodla karawany z towarem Dagoberta byly konwojowane nawet
  przez 300 konnych zolnierzy mafii, zwanych tez druzyna ksiazeca. W ramach
  dywersyfikacji biznesu swojej mafii postaral sie o koncesje (patent, lenno) u
  capo di tutti capi na pobieranie riketu (trybutu, podatku) od uzytkowania ziemi
  za Viadrina, ktora "z woli boga" nalezala do capo di tutti capi, zwanego tez
  cesarzem Swietego Imperium.
  Rodzina Dagoberta pochodzila z Licikawy pod Magdeburgiem. Nawet nie myslalem,
  ze ta miejscowosc do dzis istnieje. Wychodzi na to, ze Piast Kolodziej powinien
  byl nosic nazwisko Licikawski (von Leitzkau). Czyli Licicavici jest to synonim
  nazwy dynastii Piastow, ktora z Piastowa pod Warszawa raczej nie pochodzila.
  Sama Licikawa ma przeszlosc godna daczy ksiecia sasiedniego kraju. Malo wsi ma
  tyle i tak starych zabytkow.
  www.jewishgen.org/shtetlseeker/loctown.asp?town=&ctry=&stype=&units=&latd=&latm=&lond=&lonm=

  Leitzkau 52°03' 11°57' Germany 111.4 kilometers WSW of Berlin
  www.jewishgen.org/cgi-bin/mapquest.pl?&lat=520500&lng=119500
  www.anhalt-zerbst.de/to_lesch.htm
  Leitzkau erstmals 995 in einer Urkunde Ottos III. Liezeka genannt, ist ein
  tausendjähriger Zeuge langer slawischer und deutscher Geschichte. Auf dem
  westlichen Ausläufer des Flämings gelegen, begrüßt es den Reisenden schon von
  weitem mit der beeindruckenden Silhouette seiner Schlossanlage. Im Norden des
  Ortes finden sich Reste der alten Umfassungsmauer der Stiftanlage und, von
  dieser eingeschlossen, der gewaltige Schlosskomplex mit seiner romanischen
  Basilika.
  www.kulturserver.de/home/ssbg/leitzk.htm
  www.anhalt-zerbst.de/to_lepet.htm
  Die St. Petri-Kirche ist wahrscheinlich der erste sakrale Steinbau in dieser
  Gegend und damit die älteste noch erhaltene Steinkirche östlich der Elbe. Nach
  1107 hatte der Ort schon eine hölzerne Kapelle. Sie war vermutlich ein
  Fachwerkgebäude. Der erste Steinbau wurde 1114 geweiht.
  www.praemonstratenser.de/index.htm?leitzkau.htm
  1138/39 wurde von Bischof Wigger von Brandenburg bei der 1114 geweihten Kirche
  in Leitzkau ein Prämonstratenserstift gegründet, das mit Kanonikern des
  Klosters Unser Lieben Frauen in Magdeburg besetzt wurde und als provisorisches
  Domkapitel der durch den Slawenaufstand schwer geschädigten und nun im
  Wiederaufbau begriffenen Diözese Brandenburg angesehen wurde.

  www.strasse-der-romanik.net/stationen/station23.htm
  Dieser interessante romanische Bau gehört zu den ersten sakralen Steinbauten
  dieser Gegend.

  www.eventprogramm.de/show/7969/Schlossherr-auf-Burg-Leitzkau.html
  Schlossherr auf Burg Leitzkau

  www.xn--dome-schlsser-qmb.de/leitzkau.html
  Schloss Leitzkau – ein Kleinod der Weserrenaissance

  golm.rz.uni-potsdam.de/hva/uebers.html
  Nachdem unzählige Jahre seit der Gründung der Burg Brandenburg dort der
  Götzendienst unter heidnischen Fürsten geherrscht hatte, erlangte endlich
  Heinrich, der auf slawisch Pribislaw hieß, ein Christ, auf Grund legitimer
  elterlicher Nachfolge die Herrschaft über die Burg und das dazugehörige Gebiet.

  Zupelnie sie nie dziwie, ze takiej historii nikt dziatwy w szkolach nie bedzie
  uczyl. Nie po to od 1000 lat prowadzi sie "polityke historyczna".
 • karmin-cynober 09.05.06, 12:18
  przez "c" i "o" z kreska. Bardziej prawdopodobne niz Licikawa. Jak na to
  wpadles, ze Mieszko pochodzil z Lickowa? Nie widze zwiazku. Na podstawie czego?
  Dlaczego Dagobert a nie Dagomar? mafia byla troche wieksza, bylo 3000 wojow.
 • kasz0 09.05.06, 14:05
  karmin-cynober napisała:

  > Jak na to wpadles, ze Mieszko pochodzil z Lickowa?

  Na to pytanie Ty odpowiedz. Nie wiem gdzie lezy Licków.

  W sredniowieczu moznowladcy zarabiali najwiecej na handlu. Najwieksi zarabiali
  najwiecej. Ci najbogatsi za riket potrafili dla siebie kupic korone. Piastowie
  kupili. Wiec pytanie jaki szlak handlowy opanowali. Ano Kalisz, Lubusz,
  Kopienik, Spandow, Brenna, Licikawa. Taki sam numer jak z Licikawa-Magdeburgiem
  Piastowie zrobili pozniej z Sandomierzem-Zawichostem. Tyle, ze Niemiaszki nie
  byly takie glupie i wsciekli sie aby zdobyc i Licikawe i Brenne.

  > Dlaczego Dagobert a nie Dagomar?

  Poprwie jak mi przedstawisz metryke z Urzedu Czystosci Rasy.

  > mafia byla troche wieksza, bylo 3000 wojow.

  Moge poprawic, jak uwazasz, ze pelnym skladem konwojowali pojedyncza karawane.
 • karmin-cynober 09.05.06, 14:28
  Nic o tym nie wiem. Gdzie takie wiesci wytrzasnales? Mial chrapke na Luzyce i
  nie dostal. Dostal wciry za swoje luzyckie zakusy od Niemcow. Korony tez
  jeszcze nie mial.
 • kasz0 09.05.06, 18:51
  karmin-cynober napisała:

  > Nic o tym nie wiem. Gdzie takie wiesci wytrzasnales?

  Dowiedzialem sie tego z tytulu Twojego postu. Czy Licykawa, Brenna, Spandow,
  Kopienik i Lubusz to cala Brandenburgia?

  Czy nie wystarczy posiadanie, w kazdym z grodzisk sojuszniczej zony jednej z 7-
  12? Czy mozesz mi podac zrodlo mowiace o tym, ze Piast lub Siemomwit byli
  monogamistami? Ze nie zenili sie sojuszniczo.
 • karmin-cynober 09.05.06, 19:15
  jak z kazdym dalszym i blizszym sasiadem. Z tego nic nie wynika. Brenna,
  Kopienick czy okolice Magdeburga nie nalezaly do Mieszka. On sobie ich
  odpuscil, czy tez mozna powiedziec ze syn Bolcio Chrobacki wolal organizowac
  krucjate z Czechami i Niemcami.
 • kasz0 10.05.06, 09:11
  karmin-cynober napisała:

  > Brenna, Kopienick czy okolice Magdeburga nie nalezaly do Mieszka.

  Podaj dowody, ze nie nalezaly. Jaki kronikaz napisal, ze nie nalezaly? Na tej
  zasadzie Ciechanow nalezacy do ksiazat mazowieckich tez do Polski nie nalezal.
 • bolko_turan 10.05.06, 10:23
  kasz0 napisała:

  > karmin-cynober napisała:

  > Podaj dowody, ze nie nalezaly. Jaki kronikaz napisal, ze nie nalezaly? Na tej
  > zasadzie Ciechanow nalezacy do ksiazat mazowieckich tez do Polski nie nalezal.


  Dago to zwykle imie slowianskie. Jezeli podwazasz Dagome Iudex, to tymbardziej
  nalezy podwazyc jakies zwiazki tego imiona z "Dagobertem".  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • kasz0 10.05.06, 14:19
  bolko_turan napisał:

  > Jezeli podwazasz Dagome Iudex

  Widze, ze masz jakies nowe urojenia. Tym razem, ze "podwazasz Dagome Iudex".

  Wojciech na chrzcie przyjal imie Adalbert. A jakie przyjal Mieszko?
  Niechrzescianskie jakies? Dobry jestes, tak trzymaj.
 • bolko_turan 12.05.06, 00:20
  kasz0 napisała:

  > bolko_turan napisał:
  >
  > > Jezeli podwazasz Dagome Iudex
  >
  > Widze, ze masz jakies nowe urojenia. Tym razem, ze "podwazasz Dagome Iudex".


  Juz mi sie ciebie nawet komentowac nie chce... Prosiles Karmine by udowodnila iz
  Magdeburg do panstwa Mieszka nie nalezal. Totez tobie do mysli podsunalem Dagome
  Iudex, ze wzmianka o granicy zachodniej na flumen Oddera.  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • kasz0 12.05.06, 08:18
  bolko_turan napisał:

  > Juz mi sie ciebie nawet komentowac nie chce... Prosiles Karmine by udowodnila
  i
  > z
  > Magdeburg do panstwa Mieszka nie nalezal.

  Nowsze urojenie. Nie wpadlem na to aby myslec, ze MAGDEBURG nalezal do Piastow.
  Ty widocznie telepatycznie chcesz abym tak myslal. Niestety telepatycznie
  jestes za cienki Bolek.

  Licykawa to nie Mageburg. To slowianska osada po slowianskiej stronie Laby. W
  kazdym razie slowianska od conajmniej 807 do 1000 ne. W czasach gdy handlarze
  zywym towarem mogli zarobic na korone krolewska.
 • bolko_turan 12.05.06, 08:53
  kasz0 napisała:

  > bolko_turan napisał:
  >
  > > Juz mi sie ciebie nawet komentowac nie chce... Prosiles Karmine by udowod
  > nila iz Magdeburg do panstwa Mieszka nie nalezal.

  > Nowsze urojenie. Nie wpadlem na to aby myslec, ze MAGDEBURG nalezal do Piastow.

  > Ty widocznie telepatycznie chcesz abym tak myslal. Niestety telepatycznie
  > jestes za cienki Bolek.


  Wyglada na to, ze masz problemy psychiczne, bardzo cierpisz... nie bede ani
  analizowal, ani komentowal...

  Paranoja ostatnio chyba w modzie... niestety sad(  podaj zrodla
  Autor: kasz0
  Data: 10.05.06, 09:11

  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=12217&w=36450964&a=41563497

  karmin-cynober napisała:

  > Brenna, Kopienick czy okolice Magdeburga nie nalezaly do Mieszka.

  Podaj dowody, ze nie nalezaly. Jaki kronikaz napisal, ze nie nalezaly? Na tej
  zasadzie Ciechanow nalezacy do ksiazat mazowieckich tez do Polski nie nalezal.  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • kasz0 12.05.06, 20:06
  bolko_turan napisał:

  Paranoja ostatnio chyba w modzie... niestety sad(

  > > bolko_turan napisał:
  >
  > > Prosiles Karmine by udowod
  > > nila iz Magdeburg do panstwa Mieszka nie nalezal.

  > kasz0 napisała:
  >
  > > podaj zrodla

  > > > czy okolice Magdeburga nie nalezaly do Mieszka.

  > > Podaj dowody, ze nie nalezaly
 • bolko_turan 12.05.06, 20:49
  Przysiegam ze juz nigdy wiecej nie bede uzywal moich sił telepatycznych w celu
  manipulacji ludzmi.

  Moj wzrok rentgenowski tez niedobry?  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • odarpi 10.05.06, 11:01
  kasz0 napisała:

  > Ze nie zenili sie sojuszniczo.

  Żenili się! Taki Bolko czeski trzymal najwiekszy targ, w tej części Europy na
  ten żywy towar powadzony przez Dago-Mieszka. To targu dobili na przyklepanie
  dał Bolko Dagowi Dobrawę za żonę. I tak Mieszko dalej żywy towar wodził, Bolko
  go opylał i dzielili się fifty-fifty. Jak po śmierci Dobrawy Bolko kanty
  zaczął Mieszkowi odstawiać, to ten dług odebrał sobie w naturze: zebrał trochę
  chłopa z firmy windykacyjnej i w ramach długu odzyskali Ziemie Krakowską, za
  procenty i zapłate wzięli Śląsk (a moze i Morawy).
  Uczciwość w biznesie to podstawa!!!!!!!!!!!!!

  --
  Odarpi syn Egigwy
 • bolko_turan 10.05.06, 11:12
  Szlak handlowy towaru zywego najwyrazniej wiodl z polnocy ze Skandynawii na
  poludnie do Adriatyku. Nad wybrzezem pomorskim sa znajdowane kajdany i lancuchy
  z tego czasu.


  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • odarpi 10.05.06, 11:18
  bolko_turan napisał:

  > Szlak handlowy towaru zywego najwyrazniej wiodl z polnocy ze Skandynawii na
  > poludnie do Adriatyku. Nad wybrzezem pomorskim sa znajdowane kajdany i
  lancuchy
  > z tego czasu.
  >
  >
  Widocznie dlatego Dago-Mieszko miał tak dobre układy ze Skandynawami i
  Jomsborgiem. Brał z nich i od nich niewolników i opylał ich tesciowi, który ten
  nieco sfatygowany długą podróżą towar nieco odpicowywał i liftingował i opylał
  dalej Arabom i Bizancjum.


  --
  Odarpi syn Egigwy