Dodaj do ulubionych

Czy Czarnogóra będzie niepodległa?

15.05.06, 18:24

Sława!

Czy Czarnogóra będzie niepodległa?
serwisy.gazeta.pl/swiat/1,34222,3344301.html

Lipiec, 2001 r. ''Nie ruszajcie go!'' - ostrzegały plakaty z wizerunkiem
Radovana Karadżicia w Podgoricy, stolicy Czarnogóry
Fot. Risto Bozovic / AP


ZOBACZ TAKŻE


• Historia Jugosławii (14-03-02, 00:00)Krzysztof Zalewski 15-05-2006, ostatnia aktualizacja 14-05-2006 14:41

Wiele wskazuje na to, że w niedzielę dokona się ostateczna dekonstrukcja
Jugosławii.


Czarnogórcy zdecydują za sześć dni o niepodległości swej republiki lub o
pozostaniu w związku politycznym z Serbią. W sprawie swej przyszłości
Czarnogóra jest podzielona niemal równo na pół - za niepodległością według
sondaży jest 56 proc. Czarnogórców.

Wraz ze swoim charyzmatycznym przywódcą i obecnym premierem Milo
Dziukanoviciem Czarnogórcy przebyli długą drogę - od poparcia dla
autorytarnej polityki Slobodana Miloszevicia w pierwszej połowie lat 90., do
faktycznie niepodległego państwa uznającego prawa mniejszości narodowych.

Lepiej razem

Logika nakazywała Czarnogórze opuścić jugosłowiańską federację już w 1992 r.,
gdy upadek komunizmu rozbił federacje w ZSRR i Jugosławii. Kiedy w tych
państwach rozpadły się partie komunistyczne, a armie przeżywały kryzys,
okazało się, że nie ma instytucji, które byłyby w stanie powstrzymać siły
odśrodkowe.

Byłe republiki związkowe stawały się państwami narodowymi. Czemu więc
kilkanaście lat temu Czarnogóra nie ogłosiła niepodległości, idąc w ślady
Słowenii, Chorwacji, Macedonii oraz Bośni i Hercegowiny, lecz utworzyła z
dziesięciokrotnie ludniejszą Serbią Federalną Republikę Jugosławii?

Serbów i Czarnogórców łączy wspólny język, pismo oraz prawosławie. Istnieje
jednak przecież tradycja odrębnych królestw połączonych po I wojnie światowej
w państwie południowych Słowian pod berłem serbskiej dynastii.

Dopiero po II wojnie światowej dzięki własnej republice związkowej
Czarnogórcy zyskali ponownie strukturę quasi-państwową, w ramach której
tworzyła się ich nowoczesna tożsamość narodowa. Związki Czarnogóry z Serbią
zacieśniały kolejne fale emigracji. Uboga Czarnogóra nie była się w stanie
wyżywić, co popychało jej mieszkańców do migracji na północ.

Wyjazd wiązał się z nadzieją na lepszą edukację i karierę. Emigranci
połączeni charakterystyczną dla Bałkanów lojalnością klanową nie tracili
związków z miejscem pochodzenia i popierali się wzajemnie. Z czasem
belgradzcy Czarnogórcy - wśród nich sam Slobodan Miloszević - stali się
wpływową częścią jugosłowiańskiej elity.

Pierwsze wielopartyjne wybory w jugosłowiańskich republikach doprowadziły na
początku lat 90. do usamodzielnienia się ich systemów partyjnych. Na gruzach
Związku Komunistów Jugosławii powstały niezależne partie postkomunistyczne
konkurujące zazwyczaj ze stronnictwami otwarcie nacjonalistycznymi.

W Czarnogórze wypadki potoczyły się jednak inaczej. Slobodan Miloszević
zdołał tam przejąć kontrolę nad lokalną partią komunistyczną.

Dwaj jego protegowani osiągnęli najwyższe stanowiska w republice. W 1990 r.
Momir Bulatović wygrał wybory prezydenckie, zaś rok później jego przyjaciel i
świadek na jego ślubie Milo Dziukanović został premierem. Razem ze Svetozarem
Maroviciem, obecnym prezydentem Serbii i Czarnogóry, ten triumwirat młodych,
pięknych i mądrych - jak wówczas ich nazywano - przekształcił partię
komunistyczną w Demokratyczną Partię Socjalistów (DPS).

W 1996 r. szef rządu wszedł w konflikt z Belgradem, nie dopuszczając do
przejęcia kontroli nad czarnogórską gospodarką przez ludzi związanych z żoną
Miloszevicia Mirą Marković. Kiedy zaś Miloszević po demonstracjach w latach
1996 i 1997 oraz pod naciskiem Zachodu został zmuszony uznać swą porażkę w
wyborach lokalnych, Dziukanović postanowił całkowicie się uniezależnić od
słabnącego serbskiego przywódcy.

Wystartował nawet w wyborach prezydenckich przeciw wiernemu Belgradowi
Bulatoviciovi i dzięki poparciu ludzi kontrolujących partyjny majątek i
gospodarkę Czarnogóry o włos je wygrał.

Kiedy stronnicy jego rywala ogłosili secesję i utworzenie opozycyjnej
Socjalistycznej Partii Ludowej, Milo stał się samodzielnym liderem DPS. Od
tej pory stosunek do Dziukanovicia określał w dużej mierze polityczne
sympatie Czarnogórców.

Nowy prezydent zaczął szukać sojuszników politycznych. Znalazł ich w
dotychczas marginalizowanych środowiskach liberalnej inteligencji oraz w
licznych mniejszościach narodowych. Ten strategiczny sojusz umożliwił
zwycięstwo koalicji, których był liderem, w każdych kolejnych wyborach
parlamentarnych.

Na Zachodzie Milo zaczął uchodzić za polityka demokratycznego,
przeciwstawiającego się autorytaryzmowi Miloszevicia. W czasie wojny
kosowskiej w latach 1998-99 zachował neutralność, co uchroniło Czarnogórców
przed bombardowaniami NATO.

Dziukanović nie ryzykował jeszcze wtedy ogłoszenia niepodległości. Jednak od
1998 r. stopniowo oddalał Czarnogórę od Belgradu. Poprzez usankcjonowanie
użycia niemieckiej marki, z czasem zastąpionej przez euro, faktycznie
uniezależnił w 1999 r. gospodarkę Czarnogóry od wyniszczonej wojną i
sankcjami Serbii. Podporządkował sobie również milicję, dopuszczając w jej
szeregi przedstawicieli mniejszości.

Po upadku reżimu Miloszevicia czarnogórski rząd nie zrezygnował z dążeń
niepodległościowych. Obie strony pod naciskiem UE powołały w 2002 r. w
miejsce Jugosławii konfederację Serbii i Czarnogóry.

W jej konstytucji uchwalonej rok później znalazł się zapis gwarantujący
utrzymanie związku przez co najmniej trzy lata.

Związek funkcjonuje jednak wadliwie. Identyfikuje się z nim mała część
obywateli. Parlament związkowy od dawna nie zebrał się w pełnym składzie.
Armia, wedle konstytucji wspólna, faktycznie już została podzielona. Na
arenie międzynarodowej Czarnogóra stara się występować bez pośrednictwa
Belgradu.Forum Słowiańskie
gg 1728585
Edytor zaawansowany
 • ignorant11 15.05.06, 18:24
  Czy Czarnogóra będzie niepodległa? (2)


  Lipiec, 2001 r. ''Nie ruszajcie go!'' - ostrzegały plakaty z wizerunkiem
  Radovana Karadżicia w Podgoricy, stolicy Czarnogóry
  Fot. Risto Bozovic / AP


  ZOBACZ TAKŻE


  • Historia Jugosławii (14-03-02, 00:00)

  Zgodnie z konstytucją czarnogórski parlament kilka miesięcy temu ogłosił więc
  referendum w sprawie przyszłości państwa. Zwolennicy niepodległości przekonują,
  że samodzielnie łatwiej będzie pokonać drogę do Unii Europejskiej, ponieważ
  Czarnogóra pozostawi w ten sposób Serbii sprawę współpracy z trybunałem haskim
  i spór wokół przyszłego statusu Kosowa.

  Przeciwnicy niepodległości ostrzegają przed komplikacjami czekającymi
  Czarnogórców podczas studiowania i leczenia w Serbii. Starają się też
  wykorzystać znużenie Dziukanoviciem. Powtarzają pojawiające się od lat 90.
  doniesienia o powiązaniu elit władzy ze światem przestępczym.

  Do tego dochodzą oskarżenia o korumpowanie wyborców. Media ujawniły niedawno
  nagranie wideo z wizyty lokalnych działaczy DPS w domu pewnego wyborcy. W
  zamian za poparcie niepodległości działacze obiecali mu pokrycie przez rząd
  zaległych rachunków za prąd na sumę 1580 euro.

  Czy wystarczy większości

  Według spisu powszechnego z 1991 r. na 670 tys. mieszkańców Czarnogóry ponad 61
  proc. uznało się za Czarnogórców, 10 proc. za Serbów, 15 proc. za Muzułmanów,
  zaś 6,5 proc. za Albańczyków.

  12 lat później odsetek Czarnogórców spadł do 40 proc., a jako Serb zadeklarował
  się już co trzeci mieszkaniec Czarnogóry. Pytanie o przynależność etniczną
  przez wielu było rozumiane już wtedy jako głos za lub przeciw związkom z
  Serbią.

  Za utrzymaniem federacji Czarnogóry i Serbii głosować będą wyborcy
  Socjalistycznej Partii Ludowej oraz stronnicy partii serbskich z północy kraju.

  Te partie starają się przyciągnąć Muzułmanów/Bośniaków, licząc na to, że chęć
  łatwego utrzymywania kontaktów z rodzinami w Serbii przeważy nad niechęcią do
  Belgradu. Wysiłki te wydają się jednak daremne. Z sondażu podgorickiego Centrum
  Transformacji Demokratycznej wynika, że tylko znikomy procent albańskiej i
  bośniackiej mniejszości gotów jest poprzeć unię z Serbią. Aż 70 proc. Bośniaków
  i 90 proc. Albańczyków chce głosować przeciw Belgradowi. Reszta się waha.

  Celem Unii Europejskiej jest utrzymanie stabilizacja regionu. Ewentualny
  podział powinien być aksamitny, jak w Czechosłowacji. Zapewne dlatego
  negocjatorem UE pomiędzy stronami sporu w Czarnogórze został Miroslav Lajczak,
  były ambasador słowacki w Belgradzie.

  Głosowanie i co dalej

  Na początku lat 90. Serbowie mieszkający w Chorwacji i Bośni bojkotowali
  referenda niepodległościowe w tych państwach, ponieważ reguła zwykłej
  większości od początku skazywała ich na porażkę. Ponieważ nie mogli wygrać tych
  partii, wywrócili szachownicę i zaczęli prowadzić politykę innymi metodami.

  Lajczak doprowadził do takiego kompromisu między zwolennikami i przeciwnikami
  niepodległości wokół wymaganej większości w referendum, by ci pierwsi musieli
  maksymalnie zmobilizować zwolenników, a drudzy zdecydowali się na udział w
  demokratycznym procesie. W niedzielnym referendum, aby Czarnogóra stała się
  niepodległa, za oderwaniem od Serbii musi opowiedzieć się co najmniej 55 proc.
  głosujących.

  Czarnogórcy w kwestii niepodległości są jednak podzieleni niemal równo na
  połowę - za niepodległością jest dziś 56 proc. mieszkańców republiki.

  Im bliżej referendum, tym bardziej rosną więc polityczne emocje. Politycy
  koalicji rządzącej już zapowiedzieli poddanie niepodległości pod głosowanie
  parlamentowi, jeśli niezawisłość poprze więcej niż połowa, ale mniej niż 55
  proc. wyborców.

  Krzysztof Zalewski jest historykiem, laureatem stypendium Prezesa PAN.


  --
  Sława!
  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • eliot 16.05.06, 08:52
  Gospodarczo Czarnogóra jest już dziś raczej częścią UE (jako walutę ma euro)
  niż ex-Jugosławii, więc utrzymywanie fikcji związku z Serbia nie ma sensu.
  Zreszta wobec wstrzymania rozmów z Serbia przez UE, pozostanie Czarnogóry w
  dalszym związku z Serbia blokuje ją w związkach z UE i skazuje na wegetację.
  --
  Eliot
 • ignorant11 16.05.06, 11:54
  eliot napisał:

  > Gospodarczo Czarnogóra jest już dziś raczej częścią UE (jako walutę ma euro)
  > niż ex-Jugosławii, więc utrzymywanie fikcji związku z Serbia nie ma sensu.
  > Zreszta wobec wstrzymania rozmów z Serbia przez UE, pozostanie Czarnogóry w
  > dalszym związku z Serbia blokuje ją w związkach z UE i skazuje na wegetację.


  Sława!

  NO własnie.

  Zreszta federacja z nami i z Chorwacja, Słowenia chyba bedzie korzystbiejsza
  niz z Serbia..?

  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • eliot 16.05.06, 13:31
  ignorant11 napisał:

  > eliot napisał:
  >
  > > Gospodarczo Czarnogóra jest już dziś raczej częścią UE (jako walutę ma e
  > uro)
  > > niż ex-Jugosławii, więc utrzymywanie fikcji związku z Serbia nie ma sensu
  > .
  > > Zreszta wobec wstrzymania rozmów z Serbia przez UE, pozostanie Czarnogóry
  > w
  > > dalszym związku z Serbia blokuje ją w związkach z UE i skazuje na wegetac
  > ję.
  >
  >
  > Sława!
  >
  > NO własnie.
  >
  > Zreszta federacja z nami i z Chorwacja, Słowenia chyba bedzie korzystbiejsza
  > niz z Serbia..?
  >
  Wspólny parlament Serbii i Czarnogóry nigdy się chyba nie zebrał. Władze są
  rozdzielone, administracja, systemy polityczne i gospodarka
  również. "Wspólnotę" utrzymuje absurdalna wola polityczna mocarstw i UE.
  Rzeczywiście wspólny jest język, bo historia i tradycja państwowa są odrębne.
  Szkoda więc byłoby Czarnogórę skazywać na wgetację wraz Serbią bo nie ma dla
  takiego stanowiska żadnego logicznego uzasadnienia.
  --
  Eliot
 • ignorant11 16.05.06, 19:22
  eliot napisał:

  > Wspólny parlament Serbii i Czarnogóry nigdy się chyba nie zebrał. Władze są
  > rozdzielone, administracja, systemy polityczne i gospodarka
  > również. "Wspólnotę" utrzymuje absurdalna wola polityczna mocarstw i UE.
  > Rzeczywiście wspólny jest język, bo historia i tradycja państwowa są odrębne.
  > Szkoda więc byłoby Czarnogórę skazywać na wgetację wraz Serbią bo nie ma dla
  > takiego stanowiska żadnego logicznego uzasadnienia.  Sława!

  Czyli można wróżyc, że dadzą se rade osobno...

  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • eliot 17.05.06, 09:19
  ignorant11 napisał:

  >
  > Sława!
  >
  > Czyli można wróżyc, że dadzą se rade osobno...
  >
  >
  Radę dają sobie już, ważne by im nie przeszkadzać wpychając ich wbrew ich woli
  w jakieś egzotyczne związki z Serbią.

  --
  Eliot
 • scand 17.05.06, 12:14
  To tak jakby mówić że radę daje sobie jakiś region Polski lepiej od innych
  więc w zasadzie powinien się od niej odłączyć.
 • eliot 17.05.06, 12:56
  scand napisał:

  > To tak jakby mówić że radę daje sobie jakiś region Polski lepiej od innych
  > więc w zasadzie powinien się od niej odłączyć.

  Niestety, porównanie nie jest trafione. Żaden polski region nie ma odrębnej
  waluty, odrębnej gospodarki, odrębnej władzy, administracji, władz
  ustwodawczych i wykonawczych. Dodaj do tego odrębną historię i tradycję.
  Wspólny język i religia to zbyt mało, Chorwaci też mówią tym językiem...
  Dodatkowo Czarnogóra dość szybko i prężnie się rozwija, czego o pogrążonej w
  skutkach wojen prowadzonych przez Miloszewicza Serbii powiedzieć się nie da.
  --
  Eliot
 • scand 17.05.06, 13:22
  No, co do historii mógłby znaleźć się jakiś polityk zalecający odwtorzenie
  granic zaborów ( + czwarty region ziem zdobytych po 45 na Niemcach smile .
  Odrębność gospodarki to rzecz względna : Śląsk ma wegiel , łomżyńskie mleko.
  O nierónomiernosci rozwoju róznych częsci naszego kraju nie ma nawet co
  wspominać.
  Większym problemem jest odrębność instytucjonalna ale gdyby zmiany były
  racjonalne to właśnie Czarnogóra powinna się instytucjonalnie łączyć z Serbią a
  nie wykorzystywać ten fakt do dalszego podziału.
 • eliot 17.05.06, 15:06
  scand napisał:

  > No, co do historii mógłby znaleźć się jakiś polityk zalecający odwtorzenie
  > granic zaborów ( + czwarty region ziem zdobytych po 45 na Niemcach smile .
  > Odrębność gospodarki to rzecz względna : Śląsk ma wegiel , łomżyńskie mleko.
  > O nierónomiernosci rozwoju róznych częsci naszego kraju nie ma nawet co
  > wspominać.
  > Większym problemem jest odrębność instytucjonalna ale gdyby zmiany były
  > racjonalne to właśnie Czarnogóra powinna się instytucjonalnie łączyć z Serbią
  a
  >
  > nie wykorzystywać ten fakt do dalszego podziału.


  "Odtworzenie zaborów" jest porównaniem nietrafionym. I Serbia i Czarnogóra były
  osobnymi i niezależnymi panstwami tak w średniowieczu jak i w XIX/XX wieku,
  bliższe więc byłoby tu porównanie np. Polski i Czech. Odrębność gospodarki nie
  polega na zasobach np. węgla kamiennego (jak na Śląsku), tylko na takiej np.
  odrebności jak pomiedzy np. Białorusią z jej postsowiecką gospodarką a np.
  Estonią. Bezwarościowy pieniądz serbski nie ma żadnego porównania do euro,
  które jest walutą Czarnogóry. Integracja (w znacznej mierze już dokonana) z
  gospodarką UE dla Czarnogórynie bedzie normalnym logicznym krokiem rozwoju
  gospodarczego. Odcięcie od UE i "integracja" z Serbia to katastrofa gospodarcza
  dla Czarnogóry i katastrofa humanitarna dla jej mieszkańców. To tak jakby nas
  (Polskę)z dnia na dzień przyłączyć do Białorusi z natychmiastową implementacją
  jej "systemu gospodarczego", administracyjnego i ustrojowego. Weź też pod
  uwagę, ze jednak wiekszość tamtejszej ludności uważa się za Czarnogórców a nie
  Serbów.
  --
  Eliot
 • scand 17.05.06, 16:21
  No cóż, nie jestem przekonany - odrębności są słabe (znacznie słabsze niż np.
  Katalonii od reszty Hiszpanii) a ekonomia jest rzeczą względną i można
  dopasowaywać jedną do drugiej jesli jest wola. Nie jestem też za bardzo
  przekonany że Serbia jest państwem typu Białoruś.
 • ignorant11 17.05.06, 21:25
  scand napisał:

  > No cóż, nie jestem przekonany - odrębności są słabe (znacznie słabsze niż np.
  > Katalonii od reszty Hiszpanii) a ekonomia jest rzeczą względną i można
  > dopasowaywać jedną do drugiej jesli jest wola. Nie jestem też za bardzo
  > przekonany że Serbia jest państwem typu Białoruś.


  Sława!

  No własnie oby nie była i nie dostała sie pod obca orbite...
  smile))

  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • eliot 18.05.06, 12:01
  scand napisał:

  > No cóż, nie jestem przekonany - odrębności są słabe (znacznie słabsze niż np.
  > Katalonii od reszty Hiszpanii) a ekonomia jest rzeczą względną i można
  > dopasowaywać jedną do drugiej jesli jest wola. Nie jestem też za bardzo
  > przekonany że Serbia jest państwem typu Białoruś.


  Odrębności (pominąwszy język) w niektórych dziedzinach są większe (odrębna
  historia, gospodarka) niż pomiędzy Katalonią a Hiszpanią, w innych mniejsze
  (wiecej Czarnogórców czuje się jednocześnie Serbami, niż Katalończyków
  uważających się jednocześnie za Hiszpanów). Rozważanie nasze sa w znacznej
  mierze czysto teoretyczne, gdyz o ostatecznej likwidacji lub nie fikcji
  wspólnego państwa Serbii i Czarnogóry zadecyduje głosowanie 21 maja. Zreszta
  nawet jesli zwolennicy likwidacji fikcji nie zdobędą wymaganych przez UE 55 %
  głosów to i tak do żadnego "zjednoczenia" Serbii i Czarnogóry nie dojdzie.
  Pozostanie stan obecny, w którym wszyscy cos udają: Serbia, że isnieje państwo
  Srbii i Czarnogóry, Unia (tak jak i dziś), że wszystko jest w porządku i
  formalnie państw SiCz istnieje, ale jego część jest 'de facto' częścią UE...
  Czarnogóra zaś będzie udawała, że wszystko jest OK! W tworzeniu i utrzymywaniu
  fikcji mamy tu w Europie długą tradycję...
  --
  Eliot
 • scand 18.05.06, 12:42
  > Odrębności (pominąwszy język) w niektórych dziedzinach są większe (odrębna
  > historia, gospodarka)

  Już pisałem co uważam o tej odrębności - nie uważam jej dużo większej niż w
  wielu innych przypadkach w Europie a nawet Polsce. Gdyby stosować
  tak drobne różńice to w Europie byłoby nie 40 państw a ponad 100.
  W każdym razie ja radziłbym im jednak ściślejszą integrację zamiast podziału.
  Ciekawe że nikt nie mówi o tym że w ten sposób np. Serbia zostanie odcięta od
  morza o ewentualnym negatywnym wpływie tego na Serbię się nie mówi.
  To tak jakby u nas Kaszuby przed 39 chciały się odłączyć od reszty kraju
  pozbawiając nas Gdynii.
 • eliot 18.05.06, 14:31
  scand napisał:

  > > Odrębności (pominąwszy język) w niektórych dziedzinach są większe (odrębn
  > a
  > > historia, gospodarka)
  >
  > Już pisałem co uważam o tej odrębności - nie uważam jej dużo większej niż w
  > wielu innych przypadkach w Europie a nawet Polsce. Gdyby stosować
  > tak drobne różńice to w Europie byłoby nie 40 państw a ponad 100.
  > W każdym razie ja radziłbym im jednak ściślejszą integrację zamiast podziału.
  > Ciekawe że nikt nie mówi o tym że w ten sposób np. Serbia zostanie odcięta
  od
  > morza o ewentualnym negatywnym wpływie tego na Serbię się nie mówi.
  > To tak jakby u nas Kaszuby przed 39 chciały się odłączyć od reszty kraju
  > pozbawiając nas Gdynii.


  Podobnie odcięte od morza są np. Czechy, Węgry czy Szwajcaria, jakoś brak
  widocznego negatywnego wpływu tego faktu na te państwa. Nie istnieją też żadne
  problemy w ewentualnej dalszej umowie korzystania z portów Czarnogóry przez
  Serbie (jak to się dzieje obecnie), tym bardziej, że stosunek Czarnogórców do
  Serbów jest bardzo przyjazny, co oczywiście mogłoby się radykalnie zmienić,
  gdyby Serbia ponownie chciała popełnić te błędy jakie popełniła w stosunku do
  swoich sąsiadów w końcówce XX wieku. Wówczas sytuacja Serbii i Serbów
  rzeczywiście byłaby nie do pozazdroszczenia. Jednak w taki rozwój sytuacji w
  obecnym czasie nie wierzę.
  --
  Eliot
 • bolko_turan 18.05.06, 15:26
  eliot napisał:

  > Podobnie odcięte od morza są np. Czechy, Węgry czy Szwajcaria, jakoś brak
  > widocznego negatywnego wpływu tego faktu na te państwa.

  Eech Eliot... a kiedy to Czechy, Wegry i Szwajcaria musieli sie pozegnac z
  wlasnym dostepem do morza? Latwo im poszlo?
  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • eliot 18.05.06, 16:02
  bolko_turan napisał:

  > eliot napisał:
  >
  > > Podobnie odcięte od morza są np. Czechy, Węgry czy Szwajcaria, jakoś brak
  > > widocznego negatywnego wpływu tego faktu na te państwa.
  >
  > Eech Eliot... a kiedy to Czechy, Wegry i Szwajcaria musieli sie pozegnac z
  > wlasnym dostepem do morza? Latwo im poszlo?
  >
  >
  Eech Bolko... Nie pisałem, że je nagle odcięto. Pisałem jedynie, ze brak
  dostępu do morza (podając kilka panstw przykładowo) o niczym nie stanowi.
  A jeśli chodzi o dostęp do morza to:
  Węgry, w ramach CK Austrowęgier miały ten dostęp do 1918 r.
  Czechy zaś miały go w XIII wieku do czasu klęski Przemysła Ottokara II w walce
  z Habsburgami w 1278 r. pod Duernkrut (Suche Kruty). Do Czech należały do tej
  bitwy: Austria, Styria, Karyntia, Kraina, miały więc dostęp do Adriatyku.
  Tylko Szwajcaria nie miała takiego dostępu ale jak swietnie wiesz można jej
  raczej zadrościc dobrobytu i stabilności niz się nad nia litować z powodu braku
  dostępu do morza...
  Pozdr.
  --
  Eliot
 • bolko_turan 18.05.06, 16:20
  eliot napisał:

  > bolko_turan napisał:
  >
  > > eliot napisał:
  > >
  > > > Podobnie odcięte od morza są np. Czechy, Węgry czy Szwajcaria, jako
  > ś brak
  > > > widocznego negatywnego wpływu tego faktu na te państwa.
  > >
  > > Eech Eliot... a kiedy to Czechy, Wegry i Szwajcaria musieli sie pozegnac
  > z
  > > wlasnym dostepem do morza? Latwo im poszlo?
  > >
  > >
  > Eech Bolko... Nie pisałem, że je nagle odcięto. Pisałem jedynie, ze brak
  > dostępu do morza (podając kilka panstw przykładowo) o niczym nie stanowi.
  > A jeśli chodzi o dostęp do morza to:
  > Węgry, w ramach CK Austrowęgier miały ten dostęp do 1918 r.
  > Czechy zaś miały go w XIII wieku do czasu klęski Przemysła Ottokara II w walce
  > z Habsburgami w 1278 r. pod Duernkrut (Suche Kruty). Do Czech należały do tej
  > bitwy: Austria, Styria, Karyntia, Kraina, miały więc dostęp do Adriatyku.
  > Tylko Szwajcaria nie miała takiego dostępu ale jak swietnie wiesz można jej
  > raczej zadrościc dobrobytu i stabilności niz się nad nia litować z powodu
  braku dostępu do morza...


  Dostep do morza jednak ma wielkie znaczenie dla Serbow, nie tylko symboliczne -
  tym bardziej po rozpadzie bylej Jugoslawii.

  Obawiam sie ze odciecie Serbow od morza przyniosloby ze soba kolejne konflikty w
  regionie, ktore nikomu by przeciez nie sluzyly.

  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • eliot 19.05.06, 10:08
  bolko_turan napisał:

  >> Dostep do morza jednak ma wielkie znaczenie dla Serbow, nie tylko
  symboliczne -
  > tym bardziej po rozpadzie bylej Jugoslawii.
  >
  > Obawiam sie ze odciecie Serbow od morza przyniosloby ze soba kolejne
  konflikty
  > w
  > regionie, ktore nikomu by przeciez nie sluzyly.
  >
  Nikt ich od morza przecież nie odciął. Niepodległość Czarnogóry nie tworzy
  nowej sytuacji rzeczywistej tylko ją sankcjonuje. Czarnogóra uważana jest za
  niepodległą "de facto" i ewentualne pozytywnw wyniki zmienią to na "de iure".
  A więc tylko usankcjonują stan istniejący. Zagrożenia raczej są tylko słowne,
  bo po szalenstwie Milosevica zubożała i przegrana Serbia do akcji militarnych
  nie jest zdolna ani mentalnie ani moralnie ani materialnie. A ewentualne
  wspieranie akcji przeciwników ogłoszenia niepodległości przez serbskie służby,
  co jest mozliwe, może obrócić przeciw Serbii ostatni życzliwy jej kraj w
  regionie. Nie warta skóra za wyprawkę.
  Pozdr.
  --
  Eliot
 • scand 19.05.06, 12:07
  Ciekawe jak będzie rozwiązywana po ewentualnej secesji sprawa kontrolo
  granicznej.
 • ignorant11 19.05.06, 12:42
  scand napisał:

  > Ciekawe jak będzie rozwiązywana po ewentualnej secesji sprawa kontrolo
  > granicznej.


  Sława!

  Moze wejda do Schengen albo wymysla na własny uzytek formułę szengenopodobna..?

  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • eliot 19.05.06, 14:58
  scand napisał:

  > Ciekawe jak będzie rozwiązywana po ewentualnej secesji sprawa kontrolo
  > granicznej.

  POnieważ w najblizszym czasie nie ma szans by któres z panstw weszło do UE to
  kontrola może być taka jak obecnie.
  --
  Eliot
 • ignorant11 22.05.06, 00:09
  eliot napisał:

  > scand napisał:
  >
  > > Ciekawe jak będzie rozwiązywana po ewentualnej secesji sprawa kontrolo
  > > granicznej.
  >
  > POnieważ w najblizszym czasie nie ma szans by któres z panstw weszło do UE to
  > kontrola może być taka jak obecnie.


  Sława!

  A czy teraz maja jakąkoliwek kontrole?

  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • eliot 22.05.06, 14:52
  ignorant11 napisał:

  >
  > Sława!
  >
  > A czy teraz maja jakąkoliwek kontrole?
  >
  >
  Żadnej! I tak trzymać!!!
  wink
  --
  Eliot
 • scand 23.05.06, 09:35
  620 tys. - ciekawe ilu ludzi będzie pilnować granic ( 20 tys ? )
 • eliot 23.05.06, 11:31
  scand napisał:

  > 620 tys. - ciekawe ilu ludzi będzie pilnować granic ( 20 tys ? )

  Tylu ilu pilnuje granic Luksemburga...
  wink))
  --
  Eliot
 • scand 23.05.06, 12:03
  Luksemburg nie graniczy z Albanią !
 • ignorant11 23.05.06, 14:49
  scand napisał:

  > Luksemburg nie graniczy z Albanią !


  Sława!

  Albania tez nie mocarstwo...

  Pozatem Czarnogóra baaaaaaaaaaardzo interesuja się USA, a znimi nierozsądnie
  zadzierać, o czym paru juz sie przekonało...
  smile)

  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • eliot 25.05.06, 09:28
  ignorant11 napisał:

  > scand napisał:
  >
  > > Luksemburg nie graniczy z Albanią !
  >
  >
  > Sława!
  >
  > Albania tez nie mocarstwo...
  >
  > Pozatem Czarnogóra baaaaaaaaaaardzo interesuja się USA, a znimi nierozsądnie
  > zadzierać, o czym paru juz sie przekonało...
  > smile)
  Czarnogórcy znani są z bitności. Nawet Turkom z trudem przychodziło utrzymanie
  ich w podległości.
  --
  Eliot
 • eliot 25.05.06, 09:26
  scand napisał:

  > Luksemburg nie graniczy z Albanią !


  Ma gorzej! Graniczy z Niemcami i Francą!!!
  wink
  --
  Eliot
 • ignorant11 18.05.06, 17:01
  scand napisał:

  > > Odrębności (pominąwszy język) w niektórych dziedzinach są większe (odrębn
  > a
  > > historia, gospodarka)
  >
  > Już pisałem co uważam o tej odrębności - nie uważam jej dużo większej niż w
  > wielu innych przypadkach w Europie a nawet Polsce. Gdyby stosować
  > tak drobne różńice to w Europie byłoby nie 40 państw a ponad 100.
  > W każdym razie ja radziłbym im jednak ściślejszą integrację zamiast podziału.
  > Ciekawe że nikt nie mówi o tym że w ten sposób np. Serbia zostanie odcięta
  od
  > morza o ewentualnym negatywnym wpływie tego na Serbię się nie mówi.
  > To tak jakby u nas Kaszuby przed 39 chciały się odłączyć od reszty kraju
  > pozbawiając nas Gdynii.


  Sława!

  No tak, ale...

  Gdy Czarnogór odłacz sie od Serbi to przeciez czarnogóra będzie musiała robic
  jakis uzytek z dostepu do morza i raczej nie zablokuje serbskiego handlu
  zamorskiego, tym bardziej,że dla Czarnogóry ten interes raczej będzie i raczej
  bardzo opłacalny...


  Pozatem moze oba kraje wejda do ŁE i problem samsie rozwiąze...

  Później powstanie w ramach ŁE blok jugoslowiański, bo przeciez bardzo wiele
  problemow moga oni rozwiac tylko wspólnie

  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • eliot 19.05.06, 10:22
  ignorant11 napisał:

  >>
  > Sława!
  >
  > No tak, ale...
  >
  > Gdy Czarnogór odłacz sie od Serbi to przeciez czarnogóra będzie musiała robic
  > jakis uzytek z dostepu do morza i raczej nie zablokuje serbskiego handlu
  > zamorskiego, tym bardziej,że dla Czarnogóry ten interes raczej będzie i
  raczej
  > bardzo opłacalny...
  >
  >
  > Pozatem moze oba kraje wejda do ŁE i problem samsie rozwiąze...
  >
  > Później powstanie w ramach ŁE blok jugoslowiański, bo przeciez bardzo wiele
  > problemow moga oni rozwiac tylko wspólnie
  >
  Czarnogóra już dość długo jest zupełnie samodzielna i udostępnia swoje porty
  Serbii bez żadnego problemu, jest tez ulubionym miejscem spedzania przez Serbów
  uropu. Żadna ze stron nie jest zainteresowana zmiana tej sytuacji. Kwestie
  sporne, jeśli zaistnieją moga być uregulowana traktatem pod patronatem UE, w
  tym również otwartośc portów Czarnogóry dla Serbii.
  Natomiast na przyjęcie do UE (i NATO czym mamią Czarnogórców zwolennicy
  niepodległości)w dającej się przewidzieć przyszłości oba kraje szans nie mają.
  Serbię czekają całe lata (dekady?) przewartościowania i przemodelowania swojej
  polityki, gospodarki, tożsamości itd. Czarnogóra przez najbliższą dekadę
  pozostanie takim nieformalnym, niezrzeszonym i nieoficjalnym członkiem UE jak
  to ma miejsce obecnie.
  --
  Eliot
 • scand 19.05.06, 12:10
  Czarnogóra - 630 tys. ludzi - liliput - decydujący (przez swych ambitnych
  polityków reprzentujących liczbe ludności typu Poznan) o tym czy Serbia ma
  prawo do korzystania z portów.. dobrze że my juz nie zależymy od Wolnego Miasta
  Gdansk smile
 • ignorant11 19.05.06, 12:45
  scand napisał:

  > Czarnogóra - 630 tys. ludzi - liliput - decydujący (przez swych ambitnych
  > polityków reprzentujących liczbe ludności typu Poznan) o tym czy Serbia ma
  > prawo do korzystania z portów.. dobrze że my juz nie zależymy od Wolnego
  Miasta
  >
  > Gdansk smile


  Sława!

  Tu sam sobie odpowiedziałeś...

  Gdyby Czarnogóra podskoczyła Serbii, to belgrad moze przekierowac strumienie
  swoich towarów prze Chorwacje chocby...

  Czy Grecję, albo co tm mapa pokazuje.

  Widać że to porty CZarnogóry raczej będa uzaleznione o strumieni serbskich niz
  odwrotnie.

  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • eliot 19.05.06, 15:05
  scand napisał:

  > Czarnogóra - 630 tys. ludzi - liliput - decydujący (przez swych ambitnych
  > polityków reprzentujących liczbe ludności typu Poznan) o tym czy Serbia ma
  > prawo do korzystania z portów.. dobrze że my juz nie zależymy od Wolnego
  Miasta
  >
  > Gdansk smile


  Nawet w UE nie byłaby najmniejszym panstwem...:

  Malta - ok. 380 tys.
  Luxemburg - ok. 420 tys.
  Cypr (Część grecka, która weszła do UE) - ok. 610 tys.

  A o polityków tamtejszych sie nie martw, są głeboko i mocno oraz osobiście
  zainteresowani wolnym dostępem...
  Nie mówiąc już o "szeregowej" ludności tak chętnie trudniącej się przemytem...
  wink))
  --
  Eliot
 • scand 22.05.06, 09:31
  Wchodzmy zatem w erę miast - państw. A ponadto ..

  Jeszcze jeden liliput do rozgrywek piłkarskich. Jest już ich tyle ze mogliby
  założyć najpierw jakąś własną organizację a dopiero potem aspirować do gry z
  dużymi.
 • eliot 22.05.06, 14:54
  scand napisał:
  >
  > Jeszcze jeden liliput do rozgrywek piłkarskich. Jest już ich tyle ze mogliby
  > założyć najpierw jakąś własną organizację a dopiero potem aspirować do gry z
  > dużymi.


  Dzięki temu nasi mają jakieś szanse...
  --
  Eliot
 • scand 23.05.06, 09:36
  Jak tak dalej pójdzie będziemy mieli i 100 drużyn europejskich. Baskonia,
  Katalonia, Bawaria, itd - kierunek przyszłości wink
 • eliot 23.05.06, 11:35
  scand napisał:

  > Jak tak dalej pójdzie będziemy mieli i 100 drużyn europejskich. Baskonia,
  > Katalonia, Bawaria, itd - kierunek przyszłości wink


  Wreszcie nasi futboliści będą mogli pokazać jaką sa potęgą!!!
  Np. IV RP - Baskonia : 3 - 2
  wink))
  --
  Eliot
 • scand 23.05.06, 12:02
  A jeśli zarządzą że grac ma z Baskonią np. Śląsk albo Mazowsze ? Brrr ...
 • eliot 25.05.06, 09:32
  scand napisał:

  > A jeśli zarządzą że grac ma z Baskonią np. Śląsk albo Mazowsze ? Brrr ...


  Legia górą!!!!!!!
  wink))
  A swoja drogą to "spotkania" kibiców obu drużyn mogą być ciekawe...
  "ETA- POWER" contra "LEGIA-HOOLIGANS"...
  wink))
  --
  Eliot
 • ignorant11 19.05.06, 12:47
  eliot napisał:


  > Natomiast na przyjęcie do UE (i NATO czym mamią Czarnogórców zwolennicy
  > niepodległości)w dającej się przewidzieć przyszłości oba kraje szans nie
  mają.
  > Serbię czekają całe lata (dekady?) przewartościowania i przemodelowania
  swojej
  > polityki, gospodarki, tożsamości itd. Czarnogóra przez najbliższą dekadę
  > pozostanie takim nieformalnym, niezrzeszonym i nieoficjalnym członkiem UE jak
  > to ma miejsce obecnie.


  Sława!

  Nie sledziłem, ale w NATO mją chyba szybszą perspektywe?

  A co do ŁE, to zauważ,że niekorzystna dla LE jest sytuacja, w której Grecja
  jest wyspą bez lądowego połaczenia z reszta ŁE...

  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • eliot 19.05.06, 15:09
  ignorant11 napisał:

  >> Sława!
  >
  > Nie sledziłem, ale w NATO mją chyba szybszą perspektywe?
  >
  > A co do ŁE, to zauważ,że niekorzystna dla LE jest sytuacja, w której Grecja
  > jest wyspą bez lądowego połaczenia z reszta ŁE...

  W NATO też nie mają... może za jakieś 10 lat (i to raczej tylko Czarnogóra)
  A Grecja będzie miała wkrótce lądowe połączenie przez Bułgarię i Rumunię...
  --
  Eliot
 • ignorant11 22.05.06, 00:11
  eliot napisał:

  > ignorant11 napisał:
  >
  > >> Sława!
  > >
  > > Nie sledziłem, ale w NATO mją chyba szybszą perspektywe?
  > >
  > > A co do ŁE, to zauważ,że niekorzystna dla LE jest sytuacja, w której Grec
  > ja
  > > jest wyspą bez lądowego połaczenia z reszta ŁE...
  >
  > W NATO też nie mają... może za jakieś 10 lat (i to raczej tylko Czarnogóra)
  > A Grecja będzie miała wkrótce lądowe połączenie przez Bułgarię i Rumunię...


  Sława!

  No tak,ale obie Bruxele będą chciały miec mare nostrum adriatyckie.

  I taka enklawa-czarna dziura bedzie stala sola w oku

  Podobnie jak teraz Kaliningrad

  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • eliot 22.05.06, 14:58
  ignorant11 napisał:

  >> Sława!
  >
  > No tak,ale obie Bruxele będą chciały miec mare nostrum adriatyckie.
  >
  > I taka enklawa-czarna dziura bedzie stala sola w oku
  >
  > Podobnie jak teraz Kaliningrad
  >
  >
  W NATO myslą dość trzeźwo więc tam szanse Czarnogóry większe. UE (Czyt.
  eurobiurokracja) najpierw zapewne się "odmie", czyli obrazi. Potrwa to pare
  lat. ZA jakiejś przytomiejszej prezydencji ktoś stwierdzi, ze koniec ta głupotą
  i zacznie rozmowy z Podgoricą.

  --
  Eliot
 • ignorant11 22.05.06, 21:20
  eliot napisał:

  > ignorant11 napisał:
  >
  > >> Sława!
  > >
  > > No tak,ale obie Bruxele będą chciały miec mare nostrum adriatyckie.
  > >
  > > I taka enklawa-czarna dziura bedzie stala sola w oku
  > >
  > > Podobnie jak teraz Kaliningrad
  > >
  > >
  > W NATO myslą dość trzeźwo więc tam szanse Czarnogóry większe. UE (Czyt.
  > eurobiurokracja) najpierw zapewne się "odmie", czyli obrazi. Potrwa to pare
  > lat. ZA jakiejś przytomiejszej prezydencji ktoś stwierdzi, ze koniec ta
  głupotą
  >
  > i zacznie rozmowy z Podgoricą.
  >


  Sława!

  Bo w NATO mysla strategisznie, a nie ideologicznie.

  Wystarczy,że dany kraj jest demokratyczny sprawuje cywilna kontrole nad
  wojskiem.

  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • eliot 23.05.06, 11:41
  ignorant11 napisał:

  >> Sława!
  >
  > Bo w NATO mysla strategisznie, a nie ideologicznie.
  >
  > Wystarczy,że dany kraj jest demokratyczny sprawuje cywilna kontrole nad
  > wojskiem.
  >
  Oczywiście Czarnogóra ma dla NATO dobre strategiczne położenie, ale dla samej
  Czarnogóry ważniejsze jest wejście do UE. Po wejści np. w przyszłym roku
  Bułgarii i Rumunii następne rozszerzenia mogą być trudne...
  Realne jest może jeszcze wejście Chorwacji i własnie Czarnogóry ale trudno to
  będzie wytłumaczyć Turcji, która przecież przynajmniej formalnie ma to wejście
  do UE przyrzeczone...

  --
  Eliot
 • scand 23.05.06, 12:04
  Turcja w Europie. Jedni Kurdowie staną się Europejczykami , inni pozostaną w
  Azji. To niesprawiedliwe.
 • ignorant11 23.05.06, 14:53
  scand napisał:

  > Turcja w Europie. Jedni Kurdowie staną się Europejczykami , inni pozostaną w
  > Azji. To niesprawiedliwe.


  Sława!

  Jedyna przeszkoda przeciwko wolnemu Kurdystanowi jest Turcja, ale jednoczesnie
  jest ona zbyt wazna aby z nia zadzierać...

  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • ignorant11 23.05.06, 14:51
  eliot napisał:

  > ignorant11 napisał:
  >
  > >> Sława!
  > >
  > > Bo w NATO mysla strategisznie, a nie ideologicznie.
  > >
  > > Wystarczy,że dany kraj jest demokratyczny sprawuje cywilna kontrole nad
  > > wojskiem.
  > >
  > Oczywiście Czarnogóra ma dla NATO dobre strategiczne położenie, ale dla samej
  > Czarnogóry ważniejsze jest wejście do UE. Po wejści np. w przyszłym roku
  > Bułgarii i Rumunii następne rozszerzenia mogą być trudne...
  > Realne jest może jeszcze wejście Chorwacji i własnie Czarnogóry ale trudno to
  > będzie wytłumaczyć Turcji, która przecież przynajmniej formalnie ma to
  wejście
  > do UE przyrzeczone...
  >


  Sława!

  NO tak, ale czy to my przyrzekalismy..?????

  POzatem nasz rząd jest za Turcja...

  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • eliot 25.05.06, 09:38
  ignorant11 napisał:

  >
  >
  > Sława!
  >
  > NO tak, ale czy to my przyrzekalismy..?????
  >
  > POzatem nasz rząd jest za Turcja...
  >
  MY, bo UE to równiez my...
  Nasz rząd moze i jest oficjalnie za Turcją, ale zapewne modli się (to przecież
  pobożny rząd) do Najświetszej Panienki by Niemcy i Franca odwlekli to za
  horyzont...
  wink
  --
  Eliot
 • 5xx 24.05.06, 16:53
  To co się tak,Kolego,dynamicznie w tej Czarnogórze rozwija?
 • eliot 25.05.06, 09:40
  5xx napisał:

  > To co się tak,Kolego,dynamicznie w tej Czarnogórze rozwija?


  Najdynamiczniej? Przemyt!
  --
  Eliot
 • ignorant11 17.05.06, 21:23
  eliot napisał:

  > ignorant11 napisał:
  >
  > >
  > > Sława!
  > >
  > > Czyli można wróżyc, że dadzą se rade osobno...
  > >
  > >
  > Radę dają sobie już, ważne by im nie przeszkadzać wpychając ich wbrew ich
  woli
  > w jakieś egzotyczne związki z Serbią.
  >


  Sława!

  NO jasne!

  Dla naszych sowiańskich interesów jest aby oni pchali sie w egzotyczne zwiazki
  z nami...

  Sęk dla perspektyw Sowiańszczyzny jest czy my sięgamy tam tez..?

  A gdyby nie, to lepiej aby powstal tam niezależny opd Niemiec i Rosji osrodek
  słowiański...


  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • eliot 18.05.06, 12:06
  ignorant11 napisał:

  >>
  > Sława!
  >
  > NO jasne!
  >
  > Dla naszych sowiańskich interesów jest aby oni pchali sie w egzotyczne
  zwiazki
  > z nami...
  >
  > Sęk dla perspektyw Sowiańszczyzny jest czy my sięgamy tam tez..?
  >
  > A gdyby nie, to lepiej aby powstal tam niezależny opd Niemiec i Rosji osrodek
  > słowiański...
  >
  Serbia, jak sądzę odegra jeszcze znaczącą rolę na Bałkanach odpowiadającą jej
  potencjałowi. Musi jednak przedefiniować swoją świadomość i tożsamość
  historyczną i narodową w sytuacji gdy z panstwa-narodu dominanta przekształcić
  się musi w normalny nienajwiększy kraj-naród europejski.


  --
  Eliot
 • scand 18.05.06, 12:46
  Sytuacja Serbii to ewentualnym odcięciu się Czarnogory nie jest wesoła. Bez
  dostępu do morza, praktycznie bez Kosowa ( a nawet poza Kosowem W Serbii są
  muzułmanie), skłocona z Chorwacją ( dogadanie się z nią jest dla nich kluczowe,
  ale czy możliwe ?), mniejszość węgierska w Wojwodinie - właściwie to proces
  rozkładu Serbii wcale nie musi sie zakonczyć po odejściu Czarnogóry.
 • eliot 18.05.06, 14:50
  scand napisał:

  > Sytuacja Serbii to ewentualnym odcięciu się Czarnogory nie jest wesoła. Bez
  > dostępu do morza, praktycznie bez Kosowa ( a nawet poza Kosowem W Serbii są
  > muzułmanie), skłocona z Chorwacją ( dogadanie się z nią jest dla nich
  kluczowe,
  >
  > ale czy możliwe ?), mniejszość węgierska w Wojwodinie - właściwie to proces
  > rozkładu Serbii wcale nie musi sie zakonczyć po odejściu Czarnogóry.

  Jak Ci wyjaśniam w poście powyżej brak dostępu do morza nie musi mieć jakiegoś
  negatywnego wpływu na Serbię, tak jak nie ma go i obecnie. Serbia nie sprawuje
  żadnej kontroli nad portami Czarnogóry i korzysta z nich na zasadzie zawartej z
  rządem Czarnogóry umowy. Nie ma tu żadnych punktów spornych i w wypadku
  ogłoszenia przez Czarnogórę formalnej niepodległości (faktyczna jest już od
  ponad dekady) umowa pomiędzy Serbią a Czarnogórą mogłaby nabrać charakteru
  umowy międzynarodowej z gwarancjami dla Serbii np. przez UE.
  Dalszy rozpad Serbii raczej nie jest prawdopodobny, bo co było do stracenia
  stracił przez swoją samobójczą polityke Milosevic. Kosovo, niestety już jest
  nie do odzyskania, nad czym szczerze boleję. Wojwodina mimo swej
  wieloetniczności jest obecnie w zdecydowanej większości etnicznie serbska
  (ok.60 %). Węgrzy, którzy jeszcze po II WŚ stanowili tam wiekszość to obecnie
  ledwie 15 % ludności. Pozostali (reszta słowianskiej mieszanki b. Jugosławii
  plus, Rumunii, Arumuni, Niemcy, Słowacy itd.) nie stanowią dla integralności
  Wojwodiny i jej związku z Serbią żadnego zagrożenia.

  --
  Eliot
 • scand 17.05.06, 12:12
  Jeden język, jedna religia - szczerze mówiąc nie rozumiem sensu tego rozpadu.
  Takie rozpady są chyba podsycane przez ambitnych lokalnych polityków którzy w
  ten sposób chcą podnieść swoje znaczenie.
 • ignorant11 17.05.06, 21:27
  scand napisał:

  > Jeden język, jedna religia - szczerze mówiąc nie rozumiem sensu tego rozpadu.
  > Takie rozpady są chyba podsycane przez ambitnych lokalnych polityków którzy w
  > ten sposób chcą podnieść swoje znaczenie.

  Sława!

  Gdy jest silna państwowośc i narodowośc jak np w Polsce to separatyzmy nie maja
  znaczenia, ale gdy słaba państwowośc usiłeje zapanowac nad naturalnymi
  tendencjami odśrodkowymi, to grozi nowa wojna domową...

  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • eliot 19.05.06, 10:29
  wiadomosci.onet.pl/1336173,2678,kioskart.html
  Czeki bez pokrycia
  Na południowym wschodzie Europy grozi następna secesja: Czarnogórcy mają
  zdecydować, czy wkrótce powstanie nowe lilipucie państwo
  W ośrodku kultury czarnogórskiego miasta Kotor na wybrzeżu Adriatyku prawie
  tysiąc osób skanduje: "Srbija, Srbija". Machają flagami federacji Serbii i
  Czarnogóry i co kilka minut wypełniają salę gromkim „ne” dla niepodległości,
  grzmiącym jak z jednego gardła.

  Tego wieczora demonstruje się w Kotorze przeciw grożącej samodzielności
  ojczyzny - minirepubliki z 630 tysiącami mieszkańców. W najbliższą niedzielę
  obywatele uprawnieni do głosowania zadecydują, czy w Europie pojawi się nowe
  minipaństwo, czy też będzie trwała unia z Serbią.

  Tworząc ten związek republik w 2003 r. Czarnogórze przyznano prawo do
  przeprowadzenia po trzech latach referendum. Jednak nadzieje UE na dobre
  funkcjonowanie wspólnego państwa z Serbią zawiodły. Bezowocne okazały się też
  starania, by przekonać do ustępstw podzielone na dwa nieprzejednane obozy
  społeczeństwo Czarnogóry. Podczas gdy jedni czują się etnicznymi Serbami,
  drudzy powołują się na naród czarnogórski, którego niepodległość państwową
  uznał już raz w 1878 r. Kongres Berliński.
  Teraz przyszłość republiki ma zostać poddana pod głosowanie. Wszyscy widzą ją w
  ponurej czerni - na wypadek, gdyby zwyciężyła strona przeciwna. Proserbski
  sojusz pod przywództwem lidera opozycji Predraga Bulatovicia wylicza domniemane
  strasznliwe następstwa pójścia Czarnogóry osobną drogą. Czarnogórcy żyjący w
  Serbii staliby się nagle cudzoziemcami zobowiązanymi do posiadania paszportu,
  tysiące czarnogórskich studentów musiałyby opuścić serbskie uniwersytety, a
  branża turystyczna wkrótce zbankrutowałaby z braku serbskich urlopowiczów.

  Dla wahających się Bulatović ma w pogotowiu wersję kompromisową czarnogórsko-
  serbskiego państwa federalnego: 90 procent decyzji istotnych dla republiki
  Czarnogóry nadal podejmowałby tutejszy autonomicznie rząd, jedynie sprawy
  obrony, niektóre aspekty polityki zewnętrznej i wewnętrznej oraz handel
  zagraniczny przypadłyby centralnemu kierownictwu. Zachowane ma być nawet euro -
  od 2002 r. oficjalny środek płatniczy w Czarnogórze.

  Takie obietnice wprowadzają jednak w błąd. Belgrad już dawno postawił sprawę
  jasno: porażka zwolenników niepodległości oznaczałaby koniec czarnogórskich
  przywilejów. Centrala władzy mieściłaby się w przyszłości w Belgradzie, a
  Podgorica byłaby tylko posłusznym administratorem obszaru nad Adriatykiem.

  Jednak także strona przeciwna agituje czekami bez pokrycia. Naczelnym
  propagandystą niezawisłej Czarnogóry jest premier Milo Djukanović ze swoją
  Demokratyczną Partią Socjalistów (DPS), wspieraną przez liberałów i
  socjaldemokratów oraz albańskie i bośniackie muzułmańskie mniejszości narodowe.

  Samodzielna Czarnogóra przestałaby być zakładnikiem serbskiej polityki
  nacjonalistycznej – ręczy Djukanović. Nie zważając na wyraźne dementi z
  Brukseli obiecuje swoim stronnikom szybkie członkostwo w UE, przystąpienie do
  NATO i ekonomiczne dobrodziejstwa. Zagraniczni inwestorzy mogliby jego zdaniem
  przekształcić kraj w „Szwajcarię Bałkanów” lub w atrakcję typu Monte Carlo. To
  ostatnie jest właśnie zmartwieniem międzynarodowej wspólnoty - obawia się ona,
  że niepodległa Czarnogóra (Montenegro) mogłaby stoczyć się do roli eldorado dla
  przemytników, speców od prania brudnych pieniędzy, kasyn i rosyjskiej mafii.
  Bądź co bądź ta nadmorska republika miała przez długi czas opinię centrum
  międzynarodowego przemytu papierosów. Włoski wymiar sprawiedliwości od lat
  prowadzi dochodzenie przeciwko szefowi rządu Czarnogóry – Djukanović ma być
  zamieszany w lukratywny „tranzyt” nieoclonych wyrobów nikotynowych przez
  czarnogórskie porty.

  Szanse premiera na zwycięstwo są jednak duże, mimo że zwolennicy oderwania się
  Czarnogóry od Serbii muszą zdobyć w referendum co najmniej 55 procent ważnych
  głosów, aby uzyskać legitymizację na arenie międzynarodowej. Ryzykowny manewr:
  jeśli bowiem wynik wypadnie w strefie przejściowej między 50 a 55 procent, obie
  strony będą uważały się za zwycięzców.

  Djukanović jest zgodnie z najnowszymi sondażami przekonany o swoim triumfie, ma
  już wydrukowane zaproszenia na fetowanie udanej secesji. To wystarczający powód
  dla ministra sprawiedliwości Serbii Zorana Stojkovicia, by jeszcze raz ostrzec
  secesjonistów: 260 tys. Czarnogórców, którzy często od pokoleń mieszkają w
  Serbii i nie mają prawa do udziału w referendum, mogą po odłączeniu się
  Czarnogóry zalać urzędy pracy swojej pierwotnej ojczyzny. Gdy staną się w
  Serbii „cudzoziemcami”, ich zatrudnienie tam przestanie być pewne.

  Niezależnie od tego, jaki będzie wynik głosowania, część wspólnego narodowego
  dziedzictwa może w przyszłości znaleźć się w wyłącznej gestii Podgoricy. Córka
  niedawno zmarłego Slobodana Milosevicia, która mieszka w Czarnogórze i posiada
  jej obywatelstwo, ma nadzieję na ekshumację ciała pogrzebanego w Serbii ojca.

  Powinien spoczywać w ziemi swych przodków. W państwie Czarnogóra.
  ===================================================================
  --
  Eliot
 • scand 19.05.06, 12:05
  Ciekawe jak by widział Spiegel gdyby od Niemiec chciała się odłączyć Bawaria smile
 • ignorant11 19.05.06, 12:52
  scand napisał:

  > Ciekawe jak by widział Spiegel gdyby od Niemiec chciała się odłączyć
  Bawaria smile


  Sława!

  Co gorąco popieramy prawo Nardu Bawarskiego do samostanowieniasmile))


  A swoją droga to tak czarno nie będzie nawet w CCZarnogórze, bo któz mialby
  interes w tworzeniu nowej żelaznej kurtyny?


  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • eliot 19.05.06, 15:13
  ignorant11 napisał:

  > scand napisał:
  >
  > > Ciekawe jak by widział Spiegel gdyby od Niemiec chciała się odłączyć
  > Bawaria smile
  >
  >
  > Sława!
  >
  > Co gorąco popieramy prawo Nardu Bawarskiego do samostanowieniasmile))
  >
  >
  >
  BAAAAAAAARDZO gorąco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  wink))
  --
  Eliot
 • ignorant11 22.05.06, 00:14
  eliot napisał:

  > ignorant11 napisał:
  >
  > > scand napisał:
  > >
  > > > Ciekawe jak by widział Spiegel gdyby od Niemiec chciała się odłączy
  > ć
  > > Bawaria smile
  > >
  > >
  > > Sława!
  > >
  > > Co gorąco popieramy prawo Nardu Bawarskiego do samostanowieniasmile))
  > >
  > >
  > >
  > BAAAAAAAARDZO gorąco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  > wink))


  Sława!

  To niech Duch zstapi i odmieni oblicze tamtej ziemii!

  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • eliot 19.05.06, 15:12
  scand napisał:

  > Ciekawe jak by widział Spiegel gdyby od Niemiec chciała się odłączyć
  Bawaria smile


  To Niemcy, więc wszysko by zależało od tego czy zostały właściwie zastosowane
  właściwe procedury...!
  wink))
  Bawaria zresztą zarezerwowała sobie profilaktycznie w swojej pełnej
  nazwie: "Wolne Panstwo Bawarskie" !!!
  wink
  --
  Eliot
 • ignorant11 22.05.06, 00:17
  eliot napisał:

  > scand napisał:
  >
  > > Ciekawe jak by widział Spiegel gdyby od Niemiec chciała się odłączyć
  > Bawaria smile
  >
  >
  > To Niemcy, więc wszysko by zależało od tego czy zostały właściwie zastosowane
  > właściwe procedury...!
  > wink))
  > Bawaria zresztą zarezerwowała sobie profilaktycznie w swojej pełnej
  > nazwie: "Wolne Panstwo Bawarskie" !!!
  > wink


  Sława!

  Rozmawiałem ostatnio z kolega zamieszkałym w Niemczech, który twierdzi,że
  gospdarka Bawarii jest znowu czyms zupelnie innym niz niemiecka.

  ES Lebe Freihe Staat Baiern!

  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • scand 22.05.06, 12:38
  Niech Bawaria zażąda uznania przez landy protestanckie Papieża a jak nie to
  niech się odłączy wink
 • ignorant11 22.05.06, 12:56
  scand napisał:

  > Niech Bawaria zażąda uznania przez landy protestanckie Papieża a jak nie to
  > niech się odłączy wink


  Sława!

  Ten Papiez to bardziej Bawarczyk niz Niemiec...
  smile))

  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • ignorant11 21.05.06, 22:40
  Sława!


  Czarnogóra w pigułce
  serwisy.gazeta.pl/swiat/1,34174,3359737.html
  ZOBACZ TAKŻE


  • Referendum niepodległościowe w Czarnogórze (21-05-06, 08:15)  PAP 21-05-2006, ostatnia aktualizacja 21-05-2006 14:37

  W niedzielę w Czarnogórze odbywa się referendum w sprawie wyjścia tego kraju z
  federacji z Serbią. Podajemy podstawowe informacje o tej niewielkiej republice.

  czytaj dalej »

  r e k l a m a
  POWIERZCHNIA: 13,8 tys. km kwadratowych.

  STOLICA: Podgorica, 96 tys. mieszkańców.

  LUDNOŚĆ: 43,2 proc. uważa się za Czarnogórców, 32 procent to Serbowie, 7,7
  proc.- Bośniacy, a 5 procent - Albańczycy. Większość Czarnogórców wyznaje
  prawosławie i posługuje się dialektem języka serbskiego. Prawie połowa
  mieszkańców deklaruje narodowość czarnogórską. Jedna czwarta jednak określa się
  jako "Serbowie będący Czarnogórcami" lub "Czarnogórcy będący Serbami".

  HISTORIA: Czarnogóra została podbita w XII wieku przez Serbię, a w XV wieku
  przez imperium otomańskie, zachowała jednak znaczną autonomię. W 1852 r.
  ogłosiła się niezależnym księstwem, uznanie niepodległości przez Turków
  wywalczyła w 1878 r., a 1910 r. została królestwem. W 1918 r. włączyła się do
  nowo powstałego Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców - późniejszej
  Jugosławii. W 1945 r. stała się jedną z republik związkowych socjalistycznej
  Jugosławii. Po rozpadzie Jugosławii Czarnogórcy - jako jedyni - opowiedzieli
  się w referendum za pozostaniem razem z Serbią w federacji. W 2002 roku pod
  naciskiem Unii Europejskiej podpisano porozumienie o luźnym związku - od 2003
  roku - dwóch republik, tworzących państwo o nazwie Serbia i Czarnogóra i
  odkładające na trzy lata czarnogórskie referendum niepodległościowe. Obie
  republiki mają niemal całkowitą autonomię, wspólne są jedynie dyplomacja,
  obrona i miejsce w ONZ.

  POLITYKA: Od wyborów parlamentarnych w maju 1998 roku w Czarnogórze rządzi
  proniepodległościowa ekipa Milo Djukanovicia. Popierany przez Zachód Djukanović
  w 2002 roku zrezygnował ze stanowiska prezydenta i objął funkcję premiera, by
  wprowadzić szeroki program reform zmierzający do integracji z Unią Europejską.
  Od 2003 roku prezydentem jest prozachodni zwolennik niepodległości, Filip
  Vujanović.

  GOSPODARKA: Gospodarka Czarnogóry, która należała do najuboższych regionów
  dawnej Jugosławii, oddzieliła się w praktyce od serbskiej. Korzysta z bardzo
  dużej pomocy zachodniej, głównie USA.

  Ekipa Djukanovicia sprywatyzowała blisko 90 proc. przedsiębiorstw. Podczas
  wojen bałkańskich akceptowała rozkwit szarej strefy (głównie przemyt do objętej
  embargiem Jugosławii). Prozachodnia polityka sprawiła, że Czarnogóra zdołała
  częściowo uniknąć skutków sankcji ekonomicznych oraz bombardowań NATO w 1999
  roku.

  Według władz Czarnogóry wzrost PKB w 2005 roku wyniósł 4,1 procent, inflacja
  wynosi 1,9 procent, a deficyt budżetowy 2,1 procent.

  WALUTA: euro - od 1 stycznia 2003 roku. Przedtem walutą oficjalną była marka
  niemiecka, wprowadzona w listopadzie 1999 r. mimo protestów Belgradu.

  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • scand 22.05.06, 09:28
  Albańczycy 5%. Ciekawe czy kiedyś Albanczycy zrobią to samo z Czarnogórą co z
  Kososwem ?
 • bolko_turan 22.05.06, 11:27
  scand napisał:

  > Albańczycy 5%. Ciekawe czy kiedyś Albanczycy zrobią to samo z Czarnogórą co z
  > Kososwem ?


  Nadchodzi koniec Macedonii, zupelnie demokratycznie... sad(  --
  Żeby Polska wolna była atomowe.kei.pl

  Wolność, prawda i prawa obywatelskie dla każdego Białorusina!
 • scand 22.05.06, 12:35
  Dlatego ja myślę że mali nie przetrwają samodzielnie. Zawsze będą tak czy
  inaczej czyimiś klientami a lepiej być razem z bliskim sobie niż bardziej
  obcym.
 • ignorant11 22.05.06, 00:06
  Sława!

  18 maja 2006 r.
  uxa.osw.waw.pl/pub/koment/2006/05/060518.htm


  Czarnogóra przed referendum  Na niecały tydzień przed referendum w kwestii niepodległości Czarnogóry liczne
  sondaże opinii publicznej wskazywały, że może ono nie doprowadzić do
  rozstrzygnięcia: za oderwaniem się od Serbii może opowiedzieć się więcej niż
  połowa, lecz mniej niż 55% głosujących (próg narzucony przez Unię Europejską).
  W takiej sytuacji oba obozy polityczne, "niepodległościowców" i "unionistów",
  zadeklarują zapewne zwycięstwo, co utrwali skrajną polaryzację polityczną
  Czarnogóry i utrudni dialog. W konsekwencji federację Serbii i Czarnogóry
  czekają kolejne miesiące nieskutecznego prowizorium.

  Usamodzielnienie się Czarnogóry byłoby ostatnim aktem "demontażu" titowskiej
  Jugosławii, rozpoczętego przed piętnastu laty secesją Słowenii i Chorwacji. W
  oczach krytyków lidera obozu "niepodległościowców", premiera (do 2003 roku -
  prezydenta) Czarnogóry Milo Djukanovicia doprowadzenie do referendum stanowi
  ostatni etap prowadzonej przezeń od połowy lat 90. gry politycznej, mającej
  doprowadzić do faktycznego zawłaszczenia państwa przez ekipę jego zwolenników.
  Propaganda zwolenników niepodległości, nagłaśniając zadrażnienia, których nie
  brakło w historii relacji Belgradu z Podgoricą, mówi z kolei o
  realizacji "tysiącletniego snu o niepodległości".

  Kwestia niepodległości Czarnogóry podzieliła scenę polityczną federacji Serbii
  i Czarnogóry. Za niepodległością odpowiada się od lat koalicja rządowa, której
  fundament stanowią Demokratyczna Partia Socjalistów (DPS) i Partia
  Socjaldemokratyczna (SDP), skupiające reformatorskie środowiska dawnej partii
  komunistycznej, zaangażowane w procesy prywatyzacji i pozostające u władzy od
  blisko piętnastu lat. Z Koalicją na rzecz Niepodległej Czarnogóry sympatyzuje
  też wiele organizacji pozarządowych o orientacji liberalnej (niechętnych
  zarówno reżimowi Miloszevicia, jak obecnej ekipie rządzącej w Serbii) oraz
  większość czarnogórskich Albańczyków i Muzułmanów, z przyczyn historycznych
  również niechętnych Serbii.
  Za zachowaniem federacji z Belgradem opowiedziały się w pierwszej kolejności
  partie opozycyjne wobec Djukanovicia - Socjalistyczna Partia Ludowa, Partia
  Ludowa i Serbska Partia Ludowa. Pod względem profilu ideologicznego i genezy są
  one bliskie serbskiej "czerwono-czarnej opozycji": ich kadry stanowią często
  postkomuniści sympatyzujący z Miloszeviciem aż do jego upadku w roku 2000 lub
  radykalni nacjonaliści, przywiązani do idei Wielkiej Serbii. Przeciw
  niepodległości wypowiada się jednak również, bez względu na poglądy polityczne,
  zdecydowana większość czarnogórskich Serbów (stanowią 32% mieszkańców
  Czarnogóry) oraz część mieszkańców Sandżaku - historycznej prowincji położonej
  po obu stronach granicy Serbii i Czarnogóry, zdominowanej przez ludność
  pochodzenia bośniackiego.

  W tej sytuacji, mimo utrzymującej się do chwili obecnej względnej równowagi
  stanowisk (według sondażu z połowy maja, za niepodległością zamierzało głosować
  43,8%, a za zachowaniem federacji - 42%), prawdopodobne wydaje się uzyskanie
  przez zwolenników niepodległości przewagi, mniejszej jednak niż 55%. Sytuacja
  taka okazałaby się niełatwa dla wszystkich podmiotów sceny politycznej. Unia
  Europejska nie byłaby w stanie uznać wyniku za dający formalną podstawę do
  ogłoszenia niepodległości, a zarazem czułaby się w obowiązku w dalszym ciągu
  moderować dialog Podgoricy i Belgradu. Djukanović starałby się przedstawić ten
  wynik jako osobiste "moralne" zwycięstwo i prawdopodobnie nastawałby na dalszy
  demontaż Serbii i Czarnogóry w drodze "rozmów technicznych". Zwolennicy
  zachowania federacji uznaliby jednak z kolei nieprzekroczenie progu 55% za
  porażkę Djukanovicia i domagaliby się odeń dymisji i rozpisania
  przedterminowych wyborów.
  W najgorszej sytuacji znajdzie się Belgrad: secesja Czarnogóry jest bowiem dla
  Serbii nie tylko utrudnieniem gospodarczym i strategicznym (kwestie transportu,
  utrata części wspólnej granicy z Kosowem i Republiką Serbską w Bośni), lecz
  przede wszystkim porażką psychologiczną ("utrata ziem serbskich"), umacniającą
  notowania nacjonalistów.

  Wojciech Stanisławski  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • ignorant11 22.05.06, 01:30
  Sława!

  Czarnogóra: Za niepodległością 55,3 proc.

  wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3359418.html
  Głosowanie w Podgoricy
  Fot. SRDJAN ILIC AP  Jeśli Czarnogórcy wybiorą niepodległość, Serbia straci dostęp do morza. Na
  zdjęciu: nadmorskie miasto Ulcinj - tu przewagę mają zwolennicy niepodległości
  Fot. VISAR KRYEZIU AP


  ZOBACZ TAKŻE


  • Czarnogóra w pigułce (21-05-06, 14:36)
  • Czarnogóra decyduje czy zerwać z Serbią (20-05-06, 02:00)  PAP, pi 21-05-2006, ostatnia aktualizacja 22-05-2006 01:09

  Za niepodległością Czarnogóry opowiedziało się w niedzielnym referendum 55,3
  proc. głosujących - podały niezależne ośrodki nadzorujące głosowanie.

  czytaj dalej »

  r e k l a m a
  Mieszkańcy 650-tysięcznej Czarnogóry decydowali, czy chcą pozostać w
  dotychczasowym, luźnym związku z Serbią, czy też wejść na drogę prowadzącą do
  niepodległości.

  Centrum na rzecz wolnych Wyborów i Demokracji (CESID) i Centrum Monitoringu
  (CEMI) informowały wcześniej, że za oderwaniem Czarnogóry od Serbii było 56,3
  proc. głosujących. Warunek Unii Europejskiej wynosił min. 55 proc.
  głosujących "tak".

  Oba ośrodki opracowały wyniki na podstawie równoległego liczenia głosów.

  Centralna Komisja Wyborcza podała, że frekwencja w niedzielnym głosowaniu
  wyniosła 87 proc. Według szefa CKW Frantiśka Lipki, dotychczas zliczono 50
  proc. głosów, a oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w poniedziałek.

  Zwolennicy niepodległości Czarnogóry, którzy na wiadomość o wynikach referendum
  wyszli w niedzielę wieczorem na ulice, strzelali w niebo z broni i odpalali
  fajerwerki. Przejeżdżające samochody ozdobione były flagą Czarnogóry - czerwoną
  z dwugłowym złotym orłem.

  Członek kierownictwa rządzącej Demokratycznej Partii Czarnogóry (DPS) Miodrag
  Vuković powiedział serbskiej telewizji, że wierzy wstępnym wynikom ogłoszonym
  przez organizacje pozarządowe, gdyż do tej pory podczas monitoringu innych
  głosowań "bardzo mało się myliły" - poinformowała serbska agencja prasowa Beta.

  Komentując zachowanie zwolenników niepodległości, wyraził dla nich zrozumienie.
  Ocenił, że chodzi o "wielką pozytywną energię wśród młodych ludzi". Wezwał
  obywateli, by zachowali spokój.

  Z kolei Predrag Bulatović, lider zwolenników pozostania Czarnogóry w związku z
  Serbią, oświadczył, że "wyniki nie są ostateczne, dopóki nie zostaną
  potwierdzone przez państwową komisję". Dodał, że "wyniki ogłoszone przez
  organizacje pozarządowe są ogólnikowe i mogą doprowadzić do destabilizacji
  Czarnogóry". Bulatović zaapelował o "pokój, tolerancję i opanowanie" i wezwał
  władze, aby "usunęły ludzi z ulic".

  Bulatović zaznaczył, że w 20 sprawdzonych lokalach wyborczych zwolennicy
  pozostania w związku z Serbią maja przewagę 4-6 proc. - podała Beta.

  Według wymogów Unii Europejskiej, żeby referendum było ważne, musiała w nim
  oddać głos co najmniej połowa z 466 tysięcy uprawnionych. Warunek ten został
  spełniony już w pierwszych godzinach głosowania.

  Po ogłoszeniu pierwszych ocen wyniku referendum dyplomaci w Brukseli
  zadeklarowali, że jeśli się one potwierdzą, Unia Europejska będzie oczekiwać
  podjęcia przez Belgrad i Podgoricę rozmów o oddzieleniu się Serbii i
  Czarnogóry - podało serbskie radio B-92, powołując się na anonimowe źródła
  dyplomatyczne w Brukseli.

  UE zaczeka jeszcze z oficjalną oceną na raport obserwatorów OBWE, ale już teraz
  może stwierdzić, że referendum przebiegło "całkiem prawidłowo" i że frekwencja
  była wyjątkowo wysoka.

  Dwie republiki już obecnie mają różne ustawodawstwa, prowadzą odrębną politykę
  gospodarczą i polityczną, mają jedynie wspólną obronę i dyplomację; wspólny
  parlament zbiera się bardzo rzadko. Analitycy uważają, że rozpad Serbii i
  Czarnogóry pomoże obydwu stronom bardziej skupić się na wewnętrznych problemach
  i osobnych staraniach o członkostwo w UE.
  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • scand 22.05.06, 09:25
  55% He, he, he - akurat tyle ile potrzeba.
 • fidel.castrol 22.05.06, 11:03
  w konkursie Eurowizji
 • scand 22.05.06, 12:36
  Serbowie otrzymają zawsze 12 punktów od Czarnogóry tak jak Grecja od Cypru smile))

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka