• ignorant11 03.08.03, 14:51
  Wysiedlenie Niemców z Czechosłowacji. Ewolucja Edwarda Benesza
  Z punktu widzenia czysto ideologicznego Edward Benesz był typowym
  przedstawicielem opcji liberalnej, można nawet powiedzieć masońskiej. Wychowany
  w duchu tejże ideologii miał ambiwalentny stosunek do kwestii narodowej,
  podzielając stanowisko Tomasza Masaryka, że przyszłe państwo czechosłowackie
  musi być "republika obywatelską". Z czasem musiał wszakże skorygować swoje
  poglądy na ten temat. Główną tego przyczyną była tzw. kwestia niemiecka.

  Budując po 1918 roku państwo czechosłowackie duet Masaryk-Benesz wychodził z
  założenia, że jego granice należy ustalić wedle kryteriów historycznych, a nie
  etnicznych. Gdyby bowiem oparto się na kryterium etnicznym, to nowe państwo
  pozbawione byłoby nie tylko swoich dawnych siedzib, ale i dużej części
  terytorium. Taką właśnie wizję udało im się przeforsować na konferencji
  pokojowej. Ceną była obecność w ich państwie aż 3,5 mln Niemców, którzy od
  samego początku kontestowali sam fakt istnienia czeskiej państwowości.
  Początkowo Niemcy próbowali bojkotu instytucji państwa czechosłowackiego, ale z
  czasem musieli zmienić taktykę i zaangażować się w życie polityczne Republiki.
  Nie było to zaangażowanie szczere, gdyż w odczuciu Benesza, i nie tylko
  Benesza, Niemcy tylko przeczekiwali i czyhali na okazję, by się od swojej nowej
  ojczyzny odłączyć. Z tego też względu Benesz sprzeciwiał się od samego początku
  postulatom nadania Niemcom autonomii, gdyż, jak słusznie sądził, byłby to tylko
  wstęp do oderwania dużej części terytorium Czechosłowacji i przyłączenia jej do
  Niemiec. Już w latach 20. Benesz był pesymistą. W rozmowie z jednym z
  francuskich dyplomatów powiedział: "Nie mam żadnych iluzji co do tego, czego
  możemy oczekiwać od czechosłowackich Niemców w trudnych okolicznościach. W
  przypadku silnego zagrożenia zewnętrznego nie będą po naszej stronie". Mimo to
  podejmował wysiłki, by pozyskać chociaż część Niemców Sudeckich do lojalnej
  współpracy z państwem. Uczynił bardzo dużo zwłaszcza w ciągu pierwszych dwóch
  lat swojej prezydentury (1935-1937). Zjeździł całe Pogranicze, agitował,
  przekonywał i obiecywał -- na próżno. W tym czasie grały już zza zachodniej
  granicy werble Adolfa Hitlera, a partia Konrada Henleina (Sudetendeutsche
  Partei) miała poparcie 2/3 Niemców żyjących na Pograniczu. Są tacy, którzy
  twierdzą, że gdyby Benesz przyznał Niemcom autonomię, to być może uratowałby
  sytuację. Autor omawianej książki pisze na ten temat: "Przypuszczalnie po roku
  1933 (a na pewno po 1935, gdy na Hradzie zasiadł Benesz) autonomiczny status
  Sudetów ułatwiłby jedynie ich oderwanie od Czechosłowacji, gdyż aparat
  państwowy nie miałby realnych środków przeciwdziałania nazistowskiej irredencie
  (...) Odmawianie Niemcom Sudeckim autonomii nie było przejawem
  krótkowzroczności czechosłowackich polityków, lecz ich ostrożności".

  15 września 1938 roku Henlein i jego najbliżsi towarzysze uciekli do Niemiec i
  wezwali swoich ziomków do powstania. Była to zdrada stanu, część obywateli
  państwa czechosłowackiego wypowiedziała mu posłuszeństwo. Wtedy dopiero, pod
  wpływem szoku monachijskiego, u Benesza zaczęła kiełkować myśl o konieczności
  wysiedlenia części Niemców. Niezmierne ważna była też ewolucja spojrzenia
  czeskiego prezydenta na przyszłość swojego państwa. Autor pisze: "Zdrada
  Henleina doprowadziła go do wniosku, że model wielonarodowego państwa
  obywatelskiego nie sprawdził się. Uświadomiła mu niemożność dalszego
  funkcjonowania Republiki, w której wbrew swojej woli żyłyby ponad trzy miliony
  Niemców. Ze spostrzeżenia tego można było wyciągnąć tylko jeden wniosek: aby
  uzdrowić państwo, należało istotnie zmniejszyć liczebność niemieckiej
  mniejszości, a co najmniej pozbyć się najbardziej radykalnych zwolenników
  Henleina". Benesz rozważał wówczas (tzw. piąty plan) oddanie części terytorium
  (4-6 tys. km kw.) i przesiedlenie do Niemiec 1,5 do 2 mln Niemców. Plan był
  nierealny, gdyż Hitler dążył nie do powiększenia Rzeszy o Pogranicze, ale do
  likwidacji Czechosłowacji jako państwa.

  Monachium i likwidacja państwa czechosłowackiego 15 marca 1939 roku otworzyły
  zupełnie nowy okres w historii. Czesi, zdradzeni przez swoich obywateli
  narodowości niemieckiej, zdradzeni przez Zachód i sąsiadów -- zmienili swój
  stosunek do otaczającej ich rzeczywistości. Przeszli na pozycje bardziej
  narodowe, wrogie polityce niemieckiej, a także samym Niemcom jako takim.
  Pojawiła się chęć zemsty i rewanżu. Ale chodziło nie tylko o to, chodziło o
  przyszłość państwa. W przemówieniu radiowym w dniu 5 października 1938 roku
  Benesz powiedział: "Nasze państwo miało dość szczególną strukturę
  narodowościową. Teraz stosunki te się dość zmienią. Zniknie szereg sporów z
  naszymi sąsiadami. Będziemy mieć państwo narodowe, w pewnym sensie zgodny z
  zasadą, która wyznacza kierunek rozwoju narodowego".

  Takie stanowisko było jak najbardziej usprawiedliwione, to Niemcy zmusili
  Benesza do rewizji swojego politycznego światopoglądu, do przejścia na pozycje
  jednoznacznie narodowe. Dzisiaj kręgi rewizjonistyczne w Austrii i w Niemczech
  zdają się tego nie rozumieć. Ba, nie rozumieli tego nawet ci Niemcy, którzy
  uciekli przed Hitlerem i zachowali lojalność wobec Republiki. Socjaldemokrata
  Wenzl Jaksch, który wraz z 1.200 swoich rodaków znalazł się w Anglii, nigdy nie
  dokonał dogłębnej analizy tego, co się stało. "Nigdy nie uznał oczywistego
  faktu, iż przytłaczająca większość jego rodaków opowiedziała się za Hitlerem.
  Słusznie nie poczuwał się do osobistej odpowiedzialności za Monachium, lecz nie
  chciał przyznać, że winę za dyktat i jego konsekwencje ponosiło co najmniej 2/3
  Niemców sudeckich, którzy popierali Henleina. Błędnie przypuszczał, że po tym,
  co uczynili Niemcy (również w czasie wojny), możliwa będzie dalsza
  koegzystencja obu narodów w jednym państwie, jak gdyby nic się nie stało".
  Benesz próbował rokować z Jakschem, ale w 1941 roku uznał to za bezcelowe.

  W roku 1943 plan całkowitego wysiedlenia Niemców był gotowy. Benesz postarał
  się tylko o poparcie tej idei wśród państw sprzymierzonych i uzyskał je,
  najpierw od Moskwy, potem od Londynu i Waszyngtonu. Było to stanowisko logiczne
  i jedynie możliwe. Tego zdania jest także autor książki: "Nie podejmuję się
  określić, czy wysiedlenie stanowiło stosowną karę za postawę Niemców w latach
  1938-1945, a jeżeli tak, to kto na to zasłużył: czy wyłącznie osoby
  bezpośrednio skompromitowane kolaboracją z nazizmem, czy też wszyscy, którzy
  zdradzili Republikę (...) Sadzę jednak, iż po doświadczeniach II wojny
  światowej dalsze współistnienie narodów czeskiego i niemieckiego w jednym
  państwie okazałoby się niemożliwe". Benesz pisał tuż po wojnie, że po latach,
  kiedy rany się zagoją, Niemcy i Czesi znów będą mogli "spotkać się jako
  sąsiedzi i żyć oddzielnie w pokoju i bez goryczy, jeden obok drugiego, każdy w
  swym nowym domu". Okazuje się, że po upływie prawie 60 lat wielu Niemców wcale
  tego nie chce.

  J.E.

  Piotr M. Majewski, "Edward Benesz i kwestia niemiecka w Czechach", Wyd. DiG,
  Warszawa 2001, ss. 360 • ignorant11 05.08.03, 23:05
  CZY POLACY PRZEPROSZĄ CZECHÓW
  tygodnikforum.onet.pl/1116642,0,4788,925,7,artykul.html

  Otwarte rany Zaolzia  W 1938 roku wojska polskie zajęły cały Śląsk Cieszyński. Dla Czechów to
  początek wysiedleń, prześladowań i krzywd. Dziś czas rozpocząć dialog na ten
  temat.


  IVAN MOTÝL


  3.02.2003


  Jest jesień 1938 roku. Do chaty na górze Stożek w Beskidzie Cieszyńskim zmierza
  bojówka miejscowych Polaków. Przychodzą ze wsi Nydek, do niedawna jeszcze
  czechosłowackiej. Chcą tylko, aby mieszkańcy domu na górskim odludziu
  pocałowali polską flagę. 81-letnia Zuzana Stebelova z Nydka na zawsze
  zapamięta, jak matka hardo odprawiała rozkrzyczanych bojówkarzy: Przysięga się
  przed krzyżem, nie przed takimi chłopami jak wy.

  W czasie gdy niemiecka armia zabiera Sudety, polscy żołnierze zajmują wąski pas
  przy północno-wschodniej granicy Czechosłowacji, pomiędzy Boguminem a
  Jabłonkowem. Polacy wypędzają tysiące Czechów. Nie na długo. Po błyskawicznym
  rozgromieniu Polski przez hitlerowców we wrześniu następnego roku większość
  wypędzonych Czechów powraca. - Wielu pała żądzą zemsty i przychodzi do domu z
  czeską flagą w jednej ręce, a swastyką w drugiej. Niemiecki agresor ma teraz
  posłużyć Czechom do usunięcia dawnych i głęboko tkwiących zadr w ich stosunkach
  z polskimi sąsiadami - historyk Józef Szymeczek, przewodniczący Kongresu
  Polaków w Republice Czeskiej, stara się unikać ostrych słów. Rana w stosunkach
  czesko-polskich jest wciąż otwarta.

  "Bez prawa powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej" - taki wysiedleńczy glejt
  polscy policjanci doręczyli 84-letniemu dziś Albinowi Hillowi ze Skrzeczonia
  pod Boguminem 1 grudnia 1938 roku. Na wyprowadzkę miał tylko kilka godzin. - To
  było na początku adwentu. Inni Czesi tutaj mieli jeszcze gorzej. Polacy celowo
  zmuszali ich do wyprowadzki w samą wigilię - opowiada Hill, trzymając w rękach
  pożółkły dokument, który miał go na zawsze pozbawić możliwości życia na
  rodzinnej ziemi.

  W wigilię na bruk

  Granicę przekroczył w Rychwałdzie, gminie bezpośrednio sąsiadującej dziś z
  Ostrawą. - Żołnierze na przejściu granicznym jeszcze mnie dokładnie pouczyli.
  Powiedzieli, że niedługo cała Ostrawa ma należeć do Polski, więc powinienem
  raczej kierować się dalej w głąb kraju - mówi Hill, przypominając ówczesne
  hasło bojowe polskich nacjonalistów: "Ostrawica-granica". Do rzeki Ostrawicy w
  Ostrawie polskie wojsko jednak nie dotarło, chociaż miało ją na wyciągnięcie
  ręki. - Na własne oczy widziałem, jak w wigilię przez most sykorowski w
  Ostrawie przejeżdżali na wozach wygnańcy. W rękach mieli poubierane choinki -
  Hill przywołuje zdarzenia z 24 grudnia 1938 roku.

  Rozkaz wysiedlenia był dla wielu Czechów tak wielkim zaskoczeniem, że nie
  potrafili się rozstać z udekorowanym już symbolem Bożego Narodzenia. -
  Zagubieni i zziębnięci stali z tymi choinkami na rynku głównym, zanim
  ktokolwiek się nimi zajął - opowiada świadek, który w dzień wigilii był
  wygnańcem już od czterech tygodni. Zdążył nawet znaleźć pracę w kopalni
  Zarubek, co dla uciekinierów stanowiło nie lada szczęście. "W czasie świąt
  nasiliły się prześladowania osób czeskiej narodowości. Czesi byli
  przesłuchiwani przez komisję karną, która przyjechała do gminy z dalszych
  rejonów Polski. Poturbowano trzynastu obywateli. Na przykład staruszek, który
  nigdy nie udzielał się w polityce, został pobity za to, że nie chciał się
  wyprowadzić. Innym owijano głowy czechosłowacką flagą i przez nią bito" -
  podaje kronika miejscowości Dolna Lutynia koło Karwiny.
  1234567  --
  Ignorant
  +++
 • ignorant11 05.08.03, 23:06
  CZY POLACY PRZEPROSZĄ CZECHÓW


  Otwarte rany Zaolzia  W 1938 roku wojska polskie zajęły cały Śląsk Cieszyński. Dla Czechów to
  początek wysiedleń, prześladowań i krzywd. Dziś czas rozpocząć dialog na ten
  temat.


  IVAN MOTÝL


  3.02.2003  ... ciąg dalszy

  Dziś, po 65 latach od zagarnięcia Sudetów przez hitlerowców, toczy się otwarty
  dialog między stroną czeską i niemiecką. - Niestety, między Czechami i Polakami
  taki dialog jeszcze się nawet nie rozpoczął. Nie powstała ani jedna
  organizacja, która, tak jak na przykład Czesko-Niemiecki Fundusz Przyszłości
  czy Wspólnota Ackermann, zajęłaby się wzajemnymi krzywdami Czechów i Polaków z
  tamtego czasu - martwi się Szymeczek.

  Wydarzenia z lat wojny nie mogą już, jego zdaniem, służyć za źródło nienawiści
  narodowej na Zaolziu. - Jasne, że niektórzy świadkowie wywodzący się z obu
  narodów tych krzywd nie zapomną - mówi. Zwraca jednak uwagę, że po roku 1989
  Zaolzie ominęła fala skrajnego nacjonalizmu, która w Europie zalała głównie
  byłą Jugosławię.

  - Już kilkakrotnie zdarzało się, że spory narodowościowe pomiędzy Czechami a
  Polakami na ziemi cieszyńskiej (w oryg. Tieszinsko, czeska nazwa geograficzna
  Zaolzia - przyp. Forum) prowadziły do napięć, jakich później byliśmy świadkami
  w Bośni i Hercegowinie. Niemniej nigdy nie palono tutaj wsi i tylko
  sporadycznie kogoś zabijano, a wszystko kończyło się z reguły na paru
  bijatykach i wybitych oknach - uzupełnia polskiego kolegę czeski historyk Petr
  Beck z Muzeum Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Czeskim. Mówiąc o napiętych
  sytuacjach Beck ma na myśli czesko-polskie walki o Śląsk Cieszyński w latach
  1918-1920 i właśnie rok 1938. "W październiku tego roku wypędzono 86 czeskich
  rodzin, razem 319 osób. Kolejni wypędzeni dołączyli w wigilię, podczas
  najgorszych mrozów. Było to wielkie cierpienie zarówno dla tych, którzy musieli
  wynieść się jako żebracy, jak i tych, którzy mogli zostać" - zapisał tuż po
  zajęciu ziemi cieszyńskiej mieszkaniec Bogumina Frantiszek Szima, którego
  notatki przechowuje dziś archiwum powiatowe w Karwinie.

  Najpierw tabliczka, potem dom

  Z Bogumina wygnano również rodziców Dagmary Stolarzikovej z Ostrawy. - Mama
  była nauczycielką, tata urzędnikiem. Oboje już wcześniej domyślali się, że na
  ziemi cieszyńskiej nie będzie się działo dobrze, więc nas z siostrą wysłali
  wcześniej do cioci do Ostrawy - wspomina Stolarzikova, która w Boguminie
  zdążyła skończyć pierwszą klasę w nowo wybudowanym czeskim gimnazjum. Rodzina
  miała willę obciążoną hipoteką. Matka Anna Szlachtowa uczyła w czeskiej
  zerówce. - Przyjazd polskiego wojska do Bogumina opisywała późnej z należną
  dawką czarnego humoru. W odróżnieniu od eleganckich żołnierzy z
  czechosłowackiego posterunku w Boguminie polscy żołnierze wyglądali nędznie -
  mieli karabiny na sznurkach - Stolarzikova przytacza opowieść matki.
  1234567  --
  Ignorant
  +++
 • ignorant11 05.08.03, 23:07
  CZY POLACY PRZEPROSZĄ CZECHÓW


  Otwarte rany Zaolzia  W 1938 roku wojska polskie zajęły cały Śląsk Cieszyński. Dla Czechów to
  początek wysiedleń, prześladowań i krzywd. Dziś czas rozpocząć dialog na ten
  temat.


  IVAN MOTÝL


  3.02.2003  ... ciąg dalszy

  Na decyzję o wypędzeniu nie trzeba było długo czekać. - Najpierw przyszedł
  żołnierz mówiąc, że tabliczka na furtce, która ostrzegała przed złym psem, musi
  być w języku polskim. Wkrótce potem przyszli od razu z rozkazem ewakuacyjnym.
  Na spakowanie rodzice dostali 24 godziny - wspomina Stolarzikova. Rodzina
  została w Ostrawie, a do Bogumina wróciła dopiero na wiosnę 1945 roku. - Dom
  był zdewastowany, ale rodzice nie dociekali, kto w nim mieszkał za panowania
  Polaków ani później, za Niemców. Podziwiam, że po tak bolesnych doświadczeniach
  wojennych nie zgorzknieli i nigdy nie nabrali do Polaków szowinistycznych
  uprzedzeń.

  Z fotografem prezydenta

  Do saloniku dla gości w siedzibie Kongresu Polaków w czeskim Cieszynie
  sekretarka wnosi dzbanek z gorącą herbatą i solidną porcją miodu. Z fotografii
  na ścianie spogląda polski prezydent Ignacy Mościcki, stojący na czele państwa
  od roku 1926 aż do niemieckiego najazdu w 1939 roku. Pożółkłe zdjęcie pochodzi
  z jesieni 1938 r., kiedy to odwiedził "starą ojczyznę" - Zaolzie, zajęte przez
  polskie wojsko.

  - Zrobiłem wtedy we Frysztacie cały reportaż z prezydenckiej wizyty - wyjaśnia
  autor zdjęcia, 87-letni Frantiszek Sikora. Na stole pojawia się jedna
  fotografia za drugą. Ze wszystkich bije pogodny nastrój: Mościcki radośnie
  witany przez dzieci w cieszyńskich strojach ludowych, polski generał Edward
  Rydz-Śmigły podczas przeglądu przybyłych wojsk, Mościcki z karwińskim starostą,
  czy pani prezydentowa kosztująca zupę z kuchni polowej.

  - To był wielki dzień dla Polaków w mieście. Czesi i Niemcy dla odmiany woleli
  raczej nie wychodzić na ulice - wspomina Sikora. Sam wówczas deklarował czeską
  narodowość. - Byłem handlowcem w trójjęzycznym mieście, a to wymagało dobrej
  znajomości czeskiego, polskiego i niemieckiego. A do tego jeszcze trzeba było
  władać gwarą cieszyńską - wyjaśnia. O pozwolenie na dokumentację wizyty
  poprosił płynną polszczyzną samą głowę państwa: Miałem już doświadczenie z
  prezydentami, w 1935 r. we Frysztacie pytałem o możliwość fotografowania
  Masaryka.

  O tym że Polacy wyganiają tysiące Czechów, wiedział, ale nie sądził, żeby padło
  także na niego. Nie padło. Po wejściu Niemców został nawet nadwornym fotografem
  karwińskiego barona węglowego Larischa.
  1234567  --
  Ignorant
  +++
 • ignorant11 05.08.03, 23:11
  ... ciąg dalszy

  Po drugiej stronie barykady

  Koleżanka Sikory Wanda Vantuchowa po wkroczeniu Niemców znalazła się po drugiej
  stronie barykady z racji polskiej narodowości. - W 1938 r. widziałam, jak
  Polacy wyganiają Czechów, a na spakowanie się dają im sześć, dwanaście albo
  dwadzieścia cztery godziny. Ani mi przez myśl nie przeszło, że za kilka
  miesięcy będziemy uciekać i my - opowiada. Jej ojciec próbował chronić rodzinę
  przed groźbą niemieckiego ataku ewakuacją do wschodniej Polski. Doszli do
  Lublina, ale hitlerowskie wojska były szybsze.

  Potem nastąpił zwrot, znamienny dla targanej politycznymi wichrami ziemi
  cieszyńskiej. Ciotka wyszła za niemieckiego żołnierza, rodzina podpisała
  volkslistę i praktycznie całą wojnę spędziła w Berlinie. - Nawet jeszcze
  pamiętam adres, Steinmetzstrasse 62 - mówi kobieta. Inni Polacy z ziemi
  cieszyńskiej wyszli na tym gorzej. Zwłaszcza ci, którzy w 1939 r. zdążyli na
  mobilizację. Na wschodzie czekała ich pułapka zastawiona przez Hitlera i
  Stalina, dzielących między siebie Polskę. Niejeden cieszyński krajan, który
  zakładał mundur polskiego oficera i wierzył, że w radzieckiej Rosji powstanie
  teraz legionowe wojsko przeciwko hitlerowcom, gorzko się rozczarował. Czekał go
  łagier, a później zbiorowy grób w Katyniu.

  Ondrzej Polok, ojciec Stebelovej, dostał jesienią 1938 r. ostrzeżenie od
  Polaków, że przyjdą go pociąć piłą. - Tata przez to kilka tygodni ukrywał się
  nocami w lesie, a w tym czasie polskie bojówki systematycznie wybijały nam
  okna. Powiem panu, baliśmy się o swoje życie - opowiada Stebelova. Rodzina
  deklarowała się jako czeska, choć w praktyce przynależność narodowa była tu
  sprawą względną. Mieszkańcy górskich wsi na ziemi cieszyńskiej byli przede
  wszystkim "gorolami". Do tego wszyscy mówili po "gorolsku" - gwarą do dziś
  określaną tu jako "po naszemu" - barwną mieszanką czeskiego i polskiego (z
  wieloma neologizmami), z której równie mało zrozumie Polak z Warszawy, co Czech
  z Pragi.

  Z okupacji pod okupację

  Czescy i polscy nauczyciele zgadzają się w jednym. Podręczniki historii
  praktycznie nie poświęcają miejsca polskiej okupacji ziemi cieszyńskiej, a całe
  zagadnienie spada na barki wykładowcy. - Nie wiem, czy taki temat da się w
  ogóle obiektywnie przedstawić. Polski nauczyciel będzie zawsze wykładał
  materiał inaczej niż czeski - mówi dyrektorka polskiej szkoły w Hradku Renata
  Czaderova. - Spór o ziemię cieszyńską ma swoje korzenie między innymi w
  konflikcie o te tereny z lat 1918-1920, przy czym nieporozumienia między dwoma
  narodami nie ustały też w międzywojennej Czechosłowacji - przypomina historyk
  Petr Beck. - Raz paliło się w gminie Szumbark i do pożaru jechała czeska
  drużyna strażacka. Kiedy strażacy zobaczyli, że pali się polskie gospodarstwo,
  zawrócili i pozwolili mu spłonąć - opowiada. Podobnie zachowywali się, jego
  zdaniem, polscy strażacy, kiedy płonęły zabudowania czeskie.
  Ocenia się, że z ziemi cieszyńskiej w 1938 i na początku 1939 roku wygnano od
  20 do 30 tysięcy Czechów. - To był czas wielkiego zamętu, liczby wypędzonych do
  dziś nie możemy dokładnie ustalić - mówi historyk. Zwykle wyganiano według
  klucza: kto nie jest rodakiem, musi opuścić Polskę. Podobną zasadę stosowano
  wobec tych, którzy przedtem pracowali w administracji czeskiej i działali w
  czeskich organizacjach. - Jak udało mi się stwierdzić na podstawie zapisków
  kronikarskich i rozmów ze świadkami, polscy urzędnicy z Warszawy czy Krakowa w
  większości zachowywali się po rycersku. Najgorsi byli sfanatyzowani miejscowi
  ludzie - podkreśla Beck.

  Ziemię cieszyńską trudno jest zdefiniować pod względem etnicznym. Według
  autochtonów - Czechów, Niemców i Polaków - żyli tu ludzie, którzy deklarowali
  swego rodzaju "przynależność ziemską" do Śląska Cieszyńskiego. Podczas gdy
  hitlerowcy terroryzowali Polaków, co było w części zemstą za wypędzenie podczas
  krótkotrwałych polskich rządów około pięciu tysięcy Niemców, prześladowania
  Czechów były dość umiarkowane.

  Hitlerowcy umożliwili większości obywateli wybranie tzw. narodowości śląskiej,
  a nadana z urzędu volkslista uczyniła z nich obywateli niemieckich,
  podzielonych na cztery kategorie wedle ich lojalności w ocenie okupanta. - Mnie
  wpisali na volkslistę od razu, mimo że o nią nie prosiłem. Dla odmiany
  szwagier, aktywny członek organizacji Sokol i przedwojenny kolejarz, prosił o
  nią kilka razy, ale nigdy nie dostał. I na szczęście dla niego - Jan Stebel
  wraca wspomnieniami do początku lat 40.

  Ziemia paradoksów

  W 1942 r. zmobilizowano go do Wehrmachtu i po krótkim szkoleniu pomaszerował na
  front wschodni. - Kierunek Moskwa. 17 września 1942 r. zostałem po raz pierwszy
  ranny - opowiada ten były żołnierz armii niemieckiej. - To było straszne.
  Rosjanie uzbrojeni w zwykłe karabiny napierali na nas chmarą. Pierwszy szereg
  powaliliśmy seriami z ckmów, ale zaraz za nim ruszał drugi - po plecach
  zabitych. Kiedy w panice chcieliśmy się wycofać, uzbrojeni po zęby esesmani
  pędzili nas z powrotem - Stebel opowiada, jak polityczna zawierucha rzucała
  zwyczajnymi ludźmi ze Śląska Cieszyńskiego.  --
  Ignorant
  +++
 • ignorant11 05.08.03, 23:12
  ... ciąg dalszy

  Zbliżamy się do historycznego mostu nad graniczną rzeką w czeskim Cieszynie,
  którą Czesi nazywają Olszą, a Polacy Olzą. Aż do roku 1920, kiedy to jednolite
  dotąd miasto śląskie podzieliła granica państwowa, przez most co pół godziny
  przejeżdżał tramwaj. - W październiku 1938 r. przechodziły tędy na mocy
  ultimatum mego imiennika, ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, polskie
  jednostki - mówi historyk Beck. Jak się okazało po przebadaniu drzewa
  genealogicznego, wywodzi się on z tego samego rodu co ten zmarły w 1944 r.
  polityk. - Ale jest to naprawdę dalekie pokrewieństwo z wielkim europejskim
  rodem szlacheckim Becków - dodaje z uśmiechem historyk. Ziemia cieszyńska jest
  krainą paradoksów, których trudno by szukać gdzie indziej w Czechach.

  * * *

  Rok 1938 na ziemi cieszyńskiej - co mówią Czesi?

  Księstwo Cieszyńskie zalicza się do pozostałości Górnego Śląska, utraconego po
  roku 1742 przez habsburżankę Marię Teresę w wojnach z Prusami. Wielonarodowy
  skrawek ziemi o powierzchni 2,2 tys. kmkw. po kryzysie i krótkiej wojnie w
  latach 1918-1920 rozdzieliły między siebie Czechosłowacja i Polska.

  Od wiosny 1938 r. zarówno przedstawiciele mniejszości polskiej jak i Warszawa
  domagali się pełnej autonomii dla czechosłowackiej ziemi cieszyńskiej.
  Niemieckie i proniemieckie siły na ziemi cieszyńskiej żądały plebiscytu.

  - Polska mniejszość jest zdecydowana postawić żądanie poprawy jej sytuacji w
  republice poprzez akt prawny zapewniający takie swobody autonomiczne, które nie
  tylko uchroniłyby Polaków w Czechosłowacji przed dalszym wynaradawianiem, lecz
  również umożliwiły przywrócenie własności ziemi, którą im w roku 1920 odebrano -
  mówił na przykład 28 marca 1938 r. w czeskim parlamencie poseł Wolf ze Związku
  Polaków w Republice Czechosłowackiej. Inny polski poseł, komunista Śliwka,
  kontrował wówczas: Tam gdzie stanie stopa pana Wolfa i jego wspólników, trawa
  nie rośnie przez siedem lat. Program autonomii przedstawiony tu przez posła
  Wolfa jest wierną kopią tego, co głosi i pisze Konrad Henlein. (Henlein
  przewodził tzw. Niemcom Sudeckim, dążącym do oderwania od Czechosłowacji
  terenów zamieszkanych przez mniejszość niemiecką (przyp. FORUM).

  ... ciąg dalszy

  27 września 1938 r. polski rząd przedłożył w Pradze notę z żądaniem oddania
  czechosłowackiej części ziemi cieszyńskiej. Notę odrzucono, a rząd
  Czechosłowacji zaproponował powołanie mieszanej, czesko-polskiej komisji pod
  patronatem Wielkiej Brytanii i Francji. Jednak Józef Beck, polski minister
  spraw zagranicznych, wystosował kolejną notę - z 12-godzinnym ultimatum. Żądał
  między innymi "wycofania z Zaolzia czechosłowackiego wojska i policji".

  1 października, w napiętej sytuacji po układzie monachijskim, Czechosłowacja
  skapitulowała i przyjęła polskie warunki. - Oczywiście niepodobna zgadzać się z
  teoriami niektórych polskich historyków, że nic się nie stało, a Polska jedynie
  zajęła, po oficjalnym porozumieniu z rządem w Pradze, sporne terytorium z lat
  1918-1920 - mówi polski historyk i przewodniczący Kongresu Polaków w Republice
  Czeskiej Józef Szymeczek.

  Zajmowanie obszaru o powierzchni 810 kmkw. zakończono 11 października 1938
  roku. Granica przebiegała między dzisiejszymi dzielnicami Ostrawy - Hruszov i
  Michalkovice, przez Radwanice, Orłową i Ligotkę do wsi Tyra i dalej do granicy
  ze Słowacją.

  Czeskie organizacje i stowarzyszenia zostały rozwiązane, podobnie jak wiele
  organizacji niemieckich. Wysiedlono 20 do 30 tysięcy Czechów i około pięciu
  tysięcy Niemców. Historia ziemi cieszyńskiej pod rządami Polski kończy się 1
  września 1939 r., kiedy tereny te zajęli Niemcy. Do rąk czeskich wróciły one po
  sześciu latach. Na podstawie Týden

  Co mówią Polacy?

  Konflikt wokół Śląska Cieszyńskiego ma swoją genezę w pierwszych latach po I
  wojnie światowej, a więc na dwa dziesięciolecia przed zajęciem Zaolzia przez
  wojska polskie w 1938 roku. 23 stycznia 1919 r. armia czechosłowacka wkroczyła
  na polską część Śląska Cieszyńskiego, podzielonego tymczasowo 5 listopada 1918
  roku na podstawie porozumienia dwóch władz lokalnych - polskiej Rady Narodowej
  Księstwa Cieszyńskiego i czeskiej Rady Narodowej Śląska - według kryteriów
  etnicznych.

  Śląsk Cieszyński był atrakcyjny dla władz praskich głównie ze względów
  gospodarczych. Na jego terytorium znajdowały się kopalnie węgla w Zagłębiu
  Karwińskim, huta żelaza w Trzyńcu oraz odcinek linii kolejowej łączącej Czechy
  ze Słowacją. Czesi zamierzali zająć cały Śląsk Cieszyński, od Ostrawy po
  Bielsko, jednak po starciach z siłami polskimi zatrzymali się na linii górnej
  Wisły. O ostatecznym podziale Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy zadecydowała
  28 lipca 1920 roku Konferencja Ambasadorów, ciało wykonawcze Rady Najwyższej
  zwycięskich mocarstw alianckich. Strona polska musiała ograniczyć swój stan
  posiadania, tracąc dodatkowo część Cieszyna, na zachodnim brzegu Olzy, oraz
  Frysztat, Trzyniec i Jabłonków. (Polsce przyznano tylko północno-wschodnią
  Orawę i północno-zachodni Spisz). W granicach Czechosłowacji znalazło się 184
  tys. Polaków.

  Zanim to nastąpiło, władze czeskie nasilały ucisk ludności polskiej, zwłaszcza
  w obliczu planowanego plebiscytu, do którego ostatecznie nie doszło. Należy
  dodać, że w okresie międzywojennym, mimo pewnego złagodzenia represji, prawa
  polskiej mniejszości narodowej w Czechosłowacji nie były w pełni respektowane.

  Na podst. książki prof. Marka Kamińskiego "Konflikt polsko-czeski 1918-1921",
  Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2001.  --
  Ignorant
  +++
 • lacietis 21.10.03, 13:31
  W czasach komunistycznych - ale i dzisiaj - za bardzo przejmowano się w Polsce
  polskimi "grzechami" wobec Czechosłowacji, a zupełnie ignorowano
  czechosłowackie...
  Nie widzę problemu wyzwolenia Zaolzia z Czeskiej niewoli, tylko problem
  Czechosłowackiej agresji na polską część Śląska Cieszyńskiego w 1919roku!
  Bo, że sobie panowie Masaryk i Beneš, założyli państwo czechosłowackie w
  granicach historycznych Królestwa Czech i Górnych Węgier - to raczej ich
  problem, a nie polski, czy niemiecki. To, że Czechosłowacja potrzebowała linii
  kolejowej Ostrawa-Cieszyn_czadca, czy huty w Trzyńcu, jest po prostu bezczelnym
  argumentem. Polacy też potrzebowali huty w Trzyńcu i kopalnii w Karwinie, a
  przede wszystkim miejscowi Polacy mieli prawo przy rozpadzie poprzedniego
  państwa {Austro-Węgier} do SAMOSTANOWIENIA!
  Nic nie wiem na ten temat by Czesi przeprowadzali debaty, o tem jak to
  podstępnie i bezczelnie zagarnęli połowę Księstwa Cieszyńskiego - z dominującą
  ludnoscią polską! A może górnicy w Karwinie powinni byli byś lojalni wobedz
  Czechosłowacji w styczniu 1919, gdy oddziały czechosłowackie pod dowództwem
  francuskich oficerów napadły na Polskę?... Może Polska powinna przeprosić
  jeszcze za to, że nie oddała wówczas całego Cieszyńskiego i że granica zamiast
  na Białce, przebiega dzisiaj na Olzie?...
  Udział Hitlera w sprawie "Sudetów" i wyzwolenia Zaolzia zaciemnia sprawę.
  Powoduje, że sprawy oczywiste zmieniają swe kształty. Bo ani Polacy
  zaolziańscy, ani Niemcy "sudeccy" nie mieli żadnych powodów do lojalnosci wobec
  Czechosłowacji - która siłą i wbrew oporowi zbrojnemu owej ludności, dzięki
  poparciu Francji {czy nie czas na zrewidowanie naszej nieuzasadnionej sympatii
  do żabojadów?] zagarnęła prawem kaduka ziemie z miażdżącą przewagą ludności
  polskiej i niemieckiej (a także węgierskiej). A może jest inaczej - może to
  Polacy byli nielojalni wobec Niemiec wszczynając powstania: wielkopolskie i
  śląskie? Może powinni byli być lojalni wobec Rzeszy, na terenie Warthelandu -
  bądź co bądź włączonego dekretem Hitlera (coś jak decyzja Masaryka) do Rzeszy
  (coś jak Czechosłowacja)? I na koniec pytam się: gdzie lojalność Czechów wobec
  władz Protektoratu, gdy (dopiero) w maju 1945roku zwrócili się przeciwko
  wojskom niemieckim na nieodłącznym terenie Rzeszy Wielkoniemieckiej - w
  Protektoracie Czech i Moraw!
  Najlepszym dowodem na słuszność polskiej akcji w 1938r. są dwa fakty:
  1.Czeskich kolonistów (jakby ktoś nie rozumiał - tacy czescy Volksdeutsche -
  czyli Volkstschechen)wyrzucali spontanicznie miejscowi Polacy - a więc: nie
  pragnęli oni władzy ČS, byli zadowoleni z powrotu do Polski, rzady czeskie były
  dla nich dokuczliwe (stąd brzydkie, ale zrozumiałe pragnienie zemsty...).
  2.Dziś na Zaolziu, niewiele jest miejsc gdzie Polacy stanowią choćby połowę
  populacji - a przed wojną było odwrotnie. Zostali w państwie Czechosłowackim
  zbohemizowani - gdyż obcy okupant nie umiał i nie chciał zapewnić im właściwych
  warunków rozwoju...

  Dobrze jest bić się w piersi za swoje winy - ale nie winy urojone i wmówione
  nam przez bezczelnych (w tym wypadku) sąsiadów.

  p.s.:Cieszyn Zachodni zawsze był czeski - ale jeszcze wróci do macierzy
 • ignorant11 07.08.03, 04:13
  CZESI
  Nowa encyklopedia powszechna PWN © Wydawnictwo Naukowe PWN SA


  CZESI, naród zachodniosłow. zamieszkujący gł. Czechy (9,7 mln), mieszkają
  również w USA (ok. 500 tys.), Słowacji (ok. 63 tys.), Kanadzie (ok. 50 tys.),
  Francji, Niemczech, ogółem ok. 10,4 mln; język czeski. Ludność słow. napłynęła
  na te tereny (określane hist. nazwą łac. Bohemia) w V w. Były to plemiona
  Czechów, Chorwatów czes., Łuczan, Zliczan, Dudletów, Deczan, Pszowian. Po
  upadku państwa wielkomorawskiego, na przeł. IX i X w. zjednoczyły się wokół
  najsilniejszego plemienia — Czechów; powstało państwo z dyn. czes. Przemyślidów
  na czele; w IX w. rozpoczął się proces chrystianizacji Czechów; od 2 poł. XII
  w. w obrębie Rzeszy; od 1526 podlegali władzy Habsburgów, później wchodzili w
  skład monarchii austro-węg. (do końca I wojny świat.). W XVI–XIX w. wyraźne
  nasilenie wpływów niem., zwł. w wyższych warstwach społ.; mimo germanizacji
  język i kultura czes. przetrwały w warstwach ludowych. W XIX w. rozpoczął się
  proces odrodzenia nar., zainicjowany przez czes. inteligencję (początki nauki i
  literatury w języku czes.), w wyniku którego ukształtował się współcz. naród
  czeski.
  Czesi w Polsce. W II RP mieszkało 38 tysięcy Czechów (spis z 1931); gł. rolnicy
  w woj. wołyńskim (osiedlali się tam od 2 poł. XIX w.) oraz 4 tys. w woj. łódz.,
  gł. w Zelowie (od pocz. XIX w.), przede wszystkim rzemieślnicy i robotnicy.
  Ludność czes. nie brała udziału w życiu polit. Polski, natomiast przywiązywała
  wielką wagę do zachowania tradycji oraz odrębności nar.; na Wołyniu istniały
  szkoły czes., działała Czes. Macierz Szkolna i inne lokalne organizacje (m.in.
  Tow. Roln., Stowarzyszenie Sport. „Sokół”wink. Obecnie Polskę zamieszkuje ok. 4
  tys. Czechów, gł. w Zelowie i okolicy; tworzą wspólnie ze Słowakami Tow. Społ.-
  Kult. Czechów i Słowaków (zał. 1957), wydają pismo „Żivot”.

  J. TOMASZEWSKI Mniejszości narodowe w Polsce XX wieku, Warszawa 1991.


  WIĘCEJ;

  encyklopedia.pwn.pl/15153_1.html
  -- I
  Ignorant
  +++
 • ignorant11 30.08.03, 23:37
  Czechy/ Brytyjscy ochotnicy chcieli bronić Praskiej Wiosny

  (PAP) 20-08-2003, ostatnia aktualizacja 20-08-2003 14:54

  20.8.Praga (PAP) - Na kilka tygodni przed inwazją wojsk Układu Warszawskiego na
  Czechosłowację w 1968 roku w kraju tym przebywało kilkudziesięciu brytyjskich
  ochotników wojskowych, którzy chcieli wesprzeć ówczesne władze w walce z
  interwentami

  Wiadomość taką podał w najnowszym dodatku magazynowym czeski dziennik "Pravo".
  Według byłego pracownika sekcji brytyjskiej w ministerstwie spraw zagranicznych
  Czechosłowacji Jana Mrazka, ówczesne władze brytyjskie, mocno sympatyzujące z
  Praską Wiosną, sondowały różne możliwości wsparcia ówczesnych przemian

  O możliwościach pomocy wojskowej Mrazek rozmawiał m.in. z korespondentem
  wojennym "Timesa" Charlesem Humem (bratankiem byłego brytyjskiego premiera) i
  ówczesnym konserwatywnym posłem Montgomerym Hydem, który w czasie II wojny
  światowej był szefem brytyjskiego wywiadu na Dalekim Wschodzie

  W pierwszych dniach lipca 1968 roku, kiedy w kręgach ówczesnych władz coraz
  głośniej zaczęto mówić o możliwej interwencji, a naciski Rosjan na ekipę
  Alexandra Dubczeka nasilały się, czechosłowackie ministerstwo spraw
  zagranicznych otrzymało anonimowy (jak ustalono, napisany na maszynie
  brytyjskiej ambasady w Pradze) tekst, określający warunki, na jakich brytyjscy
  ochotnicy wojskowi gotowi byliby bronić "integralności terytorialnej
  Czechosłowacji przeciwko interwencji zewnętrznej i w przypadku próby puczu"

  Jan Mrazek (który przed 1968 rokiem przez wiele lat pracował jako dyplomata w
  Londynie) opisał spotkanie z mężczyzną, który przedstawił się jako Cape, a
  który - jak ocenił Mrazek - był przedstawicielem brytyjskiego wywiadu i
  koordynował akcję brytyjskich ochotników wojskowych, chcących walczyć w
  Czechosłowacji w obronie Praskiej Wiosny

  Od mężczyzny tego dowiedział się, że grupy ochotników (w większości
  czechosłowackich emigrantów) przebywają już w okolicach Pragi, Brna i
  Bratysławy. Kilka grup oczekiwało ponoć na rozkaz w Austrii w regionach
  przygranicznych. W Pradze ochotnicy zakonspirowani zostali jako statyści,
  występujący w kręconym tam akurat amerykańskim filmie wojennym "Most w Remagen"
  (The Bridge at Remagen)

  Ostatecznie czechosłowackie władze nie przyjęły pomocy brytyjskich ochotników.
  Jan Mrazek sądzi, że całą akcję podjęto z inicjatywy rządzącej wówczas w
  Wielkiej Brytanii Parti Pracy, za wiedzą i zgodą premiera Harolda Wilsona,
  który jednak oficjalnie nie mógł jej wesprzeć

  Zbigniew Krzysztyniak (PAP) dmi/ kan/ mw/
  --
  Ignorant
  +++
 • ignorant11 26.09.03, 20:59
  Czechy zaczną reformę finansów


  d, PAP 26-09-2003, ostatnia aktualizacja 26-09-2003 20:37

  Czeski parlament uchwalił w piątek wszystkie projekty ustaw związanych z
  reformą finansów; jest ich jedenaście. To podwójny sukces czeskiego rządu
  koalicyjnego Vladimira Szpidli, który kilka godzin wcześniej przetrwał
  głosowanie nad wotum nieufności

  Rządowy pakiet reform wprowadza cięcia w wydatkach budżetowych i zmiany
  podatkowe. Celem reformy jest zmniejszenie deficytu do 4 proc. PKB w 2006 r. z
  oczekiwanych w tym roku 7 proc. Wśród uchwalonych reform znalazło się stopniowe
  podnoszenie wieku emerytalnego, tak by w 2013 r. mężczyźni i bezdzietne kobiety
  przechodzili na emeryturę po ukończeniu 63 lat. Obniżany ma być z kolei wymiar
  wcześniejszych emerytur. Obniżony został też zasiłek chorobowy: za pierwszy
  trzy dni zwolnienia lekarskiego - aż do połowy obecnego poziomu. Niższy będzie
  także zasiłek za pierwsze 14 dni zwolnienia.

  Posłowie uchwalili też zamrożenie na trzy lata wynagrodzeń urzędników
  państwowych, których płaca nie będzie mogła przekraczać trzykrotności
  przeciętnego wynagrodzenia w sektorze publicznym.

  "Położyliśmy solidne fundamenty pod budżet" - skomentował po głosowaniu premier
  Szpidla. Minister finansów Bohuslav Sobotka przypomniał, że przegłosowany
  pakiet to dopiero początek głębokiej reformy finansów
  publicznych. "Przygotowujemy drugą fazę, która rozpocznie się wraz ze złożeniem
  trzech projektów ustaw dotyczących walki z szarą strefą" - zapowiedział.


  --
  Pozdrawiam!

  Ignorant
  +++
 • ignorant11 03.10.03, 00:51
  W Czechach tylko do końca miesiąca będzie można płacić 10- i 20-halerzówkami


  Tomasz Grabiński 02-10-2003, ostatnia aktualizacja 02-10-2003 21:50

  Tylko do końca października będzie można płacić w Czechach najmniej
  wartościowymi monetami - 10- i 20-halerzówkami (ok. 14 i 28 gr). Czeski Bank
  Narodowy wycofuje je z obiegu, m.in. dlatego, że koszty produkcji są dwukrotnie
  wyższe od ich wartości. Na dodatek z tymi monetami były same problemy

  - Od kilku lat te monety były tylko kawałkiem blaszki jednokrotnego użytku -
  mówi Jan Frait z rady banku centralnego. W przeciwieństwie do pozostałych monet
  o wyższej wartości większość Czechów wyciągała bowiem "dziesiątki"
  i "dwudziestki" z portfeli i portmonetek, wskutek czego nie wracały one do
  obiegu. Np. z 10-halerzówek wydanych w 2001 r. do banku centralnego wróciło
  tylko 19,2 proc., podczas gdy dla pozostałych monet wskaźnik ten wynosił ponad
  86 proc. Tymczasem duże sieci handlowe słały do banku centralnego nieustanne
  zamówienia na monety o najniższym nominale. By je spełnić, bank musiał
  produkować nowe. Szacuje się, że dzięki wycofaniu 10- i 20-halerzówek Czeski
  Bank Narodowy zaoszczędzi 20-30 mln koron (2,8-4,2 mln zł).

  Przedstawiciele banku uspokajają, że ta operacja nie powinna spowodować dużego
  wzrostu cen. W najbardziej pesymistycznym wariancie (jeśli wszystkie ceny
  zaokrąglono by w górę) ceny towarów wzrosłyby o 0,5 proc., a w wypadku
  produktów o wartości do 50 koron o ponad 1 proc. Manipulowanie cenami powinna
  jednak ograniczyć konkurencja na rynku. Jeden z operatorów komórkowych
  zapowiedział już, że wszystkie rachunki będzie zaokrąglał tylko w dół.

  Zgodnie z zaleceniem banku centralnego dotychczasowe ceny w sklepach powinny
  pozostać bez zmian. Do połowy lub pełnej korony będzie zaokrąglana dopiero
  ostateczna cena za wszystkie zakupy. Klientom z kolei też nie będzie łatwo
  pozbyć się w październiku zbieranych przez lata monet. Sprzedawca może odmówić
  przyjęcia więcej niż dziesięciu monet naraz.

  Banki komercyjne będą wymieniać wycofane halerze jeszcze przez rok, a bank
  centralny do końca października 2009 r. Szacuje się jednak, że wróci do niego
  najwyżej jedna trzecia monet, a większości Czechów nie będzie się chciało
  fatygować do banku. Monety będzie można wymienić za darmo, ale pod warunkiem że
  będą zapakowane w rulony po 50 lub 100 sztuk.

  Pierwotnie halerze o najmniejszym nominale miano wycofać jeszcze w maju.
  Decyzję przesunięto, by mieć więcej czasu na dostosowanie cen regulowanych
  przez państwo, m.in. znaczków pocztowych i energii. Bliski podjęcia podobnego
  kroku jak Czesi jest również Narodowy Bank Słowacji.

  W połowie roku w obiegu było 705 mln monet 10-halerzowych i 540 mln 20-
  halerzówek. W sumie ważyły 822 tony. Statystycznie każdy mieszkaniec Czech ma w
  domu 69 "dziesiątek" i 53 "dwudziestki". Monety 10-halerzowe wprowadzono do
  obiegu przed 80 laty, a "dwudziestki" dwa lata wcześniej. W latach 1953-70
  wzorem radzieckim zastąpiono je monetami o wartości 25 halerzy.


  --
  Pozdrawiam!

  Ignorant
  +++
 • ignorant11 20.10.03, 19:55

  --
  Sława!

  Armia zawodowa  Już w 2005 r. czeska armia będzie w pełni zawodowa. Ostatni poborowi trafią do
  jednostek na początku przyszłego roku. Ministerstwo obrony planowało
  przeprowadzenie pełnej profesjonalizacji sił zbrojnych w 2006 r., jednak
  zdecydowało się na przyspieszenie tego procesu.
  Czeskie siły zbrojne mają liczyć po reformie 25 tysięcy żołnierzy zawodowych i
  8-10 tysięcy pracowników cywilnych. Zawodowe siły zbrojne uzupełni jednak
  ochotnicza armia rezerwistów. W 2008 r. do dyspozycji dowództwa będzie
  pozostawać 3700 "aktywnych" rezerwistów. Rezerwistami będą przede wszystkim
  byli żołnierze, byli policjanci i strażacy. Obecnie czeska armia utrzymuje
  w "aktywnej" rezerwie 300 osób.
  Władysław Sidor, Brno  Pozdrawiam i zapraszam na:
  Forum Słowiańskie


  Ignorant

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka