Dodaj do ulubionych

rozmowa z drugim człowiekiem jest prosta heh

11.11.19, 19:50
gdy zamiast uprzedzeń natychmiastowych zastanowimy się nad...
dlaczego w ten sposób hmmm
potrzeba czegoś
trauma po czymś
chęć na coś
mimo zwykłego pitu pitu
to ma jakiś podkład którego się nie zdradza
w większości jest to samotność
ale i inne czynniki
które mimo lat niebywania
sprowadzają tu znowu

i wracamy po detoxach bo wiemy
że tu osiągniemy to minimum jakie jest nam potrzebne do...

heh ale pojechałem tongue_out--
mam jak mam heh
Obserwuj wątek
    • turma.mortis Re: rozmowa z drugim człowiekiem jest prosta heh 12.11.19, 03:01
     "

     Idąc w ciem­ny szlak nie­zna­ny,
     Od złych du­chów opę­ta­ny,
     Z kra­in, kędy bó­stwo Noc
     Sa­mo­wład­ną dzier­ży moc
     I w gwieź­dzi­stej lśniąc ko­ro­nie
     Na swym czar­nym sie­dzi tro­nie,
     Świe­rzom wró­cił w na­sze świa­ty...
     Spo­za Thu­le lo­do­wa­tej -
     Z sfer, co we mgłach się pro­mie­nią,
     Poza C z a s e m i P r z e s t r z e n i ą.

     Tam do­li­ny są bez­den­ne,
     Tam urwi­ska są ka­mien­ne,
     Tam są gła­zy fan­ta­stycz­ne -
     Le­tar­gicz­ne - ma­gne­tycz­ne -
     I ot­chła­nie - i pie­cza­ry -
     I ol­brzy­mich lą­dów jary -
     Nie­po­ję­tych kształ­tów mary -
     Wie­ku­istych mgieł opa­ry.
     Nie­bo­tycz­ne dzi­kie góry
     I bez­brzeż­nych mórz la­zu­ry,
     Mórz, co dy­szą bez wy­tchnie­nia
     Pod błę­ki­tem z krwi pło­mie­nia.
     I je­zio­ra nie­skoń­czo­ne,
     W mar­twą wodę skrysz­ta­lo­ne,
     W mar­twą wodę lo­do­wa­tą,
     Śnie­żnych li­lij stroj­ne sza­tą.

     U tych je­zior nie­skoń­czo­nych,
     W mar­twą wodę skrysz­ta­lo­nych,
     W mar­twą wodę lo­do­wa­tą,
     Śnie­żnych li­lij stroj­nych sza­tą -
     U tych gór - i u tych rzek,
     Któ­re szu­mią z wie­ku w wiek -
     U tych bo­rów - u tych błót,
     Gdzie jasz­czu­rek żyje ród -
     U tych mrocz­nych ka­łuż brze­gu,
     Prze­raź­li­wych wiedźm noc­le­gu,
     I w wsze­tecz­nej każ­dej pla­mie,
     I w roz­pacz­nej każ­dej ja­mie,
     Gdy tu błą­dzisz, wszę­dzie ci
     Za­po­mnia­na, ni­kła lśni
     Ja­kaś mara prze­szłych dni,
     Za­cza­jo­ne błęd­ne twa­rze,
     Gdy wę­dro­wiec się uka­rze,
     Na­gle ja­wią się jak cie­nie,
     Dreszcz w nim bu­dzą i wes­tchnie­nie.
     Dro­gie wid­ma w bia­łych sza­tach,
     Nie­cie­le­sne w obu świa­tach -
     I na zie­mi - i na nie­bie -
     Scho­dzą - niby mgła - do cie­bie.

     Bo­wiem ser­com bo­le­ją­cym
     Kraj ten świa­tem jest ko­ją­cym;
     Tym, co męką dy­szą bla­dą,
     Kraj ten jest - jak El­do­ra­do.
     Bo wę­dro­wiec, co tu zbo­czy,
     Przez za­mknię­te wi­dzi oczy,
     Przed otwar­tą zaś źre­ni­cą
     Świat ten - wiecz­ną ta­jem­ni­cą.
     Tak chce Pan, co za­kaz świę­ty,
     Dał po­wie­ce nie za­mknię­tej.
     Duch, co błą­dzi zie­mią tą,
     Przez za­ćmio­ne pa­trzy szkło.

     Idąc w ciem­ny szlak nie­zna­ny,
     Od złych du­chów opę­ta­ny,
     Z kra­in, kędy bó­stwo Noc
     Sa­mo­wład­ną dzier­ży moc
     I w gwieź­dzi­stej lśniąc ko­ro­nie
     Na swym czar­nym sie­dzi tro­nie,
     Świe­rzom wró­cił w na­sze świa­ty...
     Spo­za Thu­le lo­do­wa­tej "

     --
     mam jak mam heh

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka