• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

Sławni Polscy Żydzi.

 • 22.01.04, 23:32
  1./Abraham Judaeus Bohemus {?-1533},poborca podatków,bankier,faktor królewski.
  W 1512 król Zygmunt I powierzył mu pobór podatków żydowskich w Wielkopolsce
  na Mazowszu ,a w 1514 w całej Koronie.W 1518r dał mu przywilej zezwaljacy na
  osiedlanie się wybranym miejscu i prowadzenie niczym nie ograniczonej
  działalności handlowej.Po wycofaniu się z służby królewskiej osiadł we
  Lwowie,gdzie zajął się handlem i kredytami.
  Edytor zaawansowany
  • 22.01.04, 23:41
   2/ Abraham Hirszowicz/XVIIIw/-kupiec,faktor królewski Stanisława Augusta
   Poniatowskiego.Przedstawił w 1791 podczas Seimu Czteroletniego projekt reformy
   ustawodawstwa wobec Żydów w duchu ich asymilacji.W siedmiu paragrafach
   postulował równouprawnienie ŻZydów w rzemiośle,zachęcania ich do zawodów
   rolniczych,m.innymi nadania ziemi na Ukrainie.
   • 22.01.04, 23:43
    Helena Wolińska-Bruswink))
    --
    Pozdrawiam.

    "Nie wiem towarzysze, ja wam tylko mówię, a wy i tak zrobicie jak chcecie"
  • 22.01.04, 23:53
   Baruch ben Dawid Jawan/XVIIIw/-finansista,bankier,faktor króla Augusta
   III.Studia talmudyczne pobierał u Jakuba Joszuy Falka.Jako sztadlan Seimu
   Czterech Ziem/żydowskiego w RP/ zwalczał herezję Sabatajską i Frankistowską.
  • 23.01.04, 00:08
   Calahora Salomon{?-1592},rabin,lekarz,kupiec.Pochodził z Hiszpanii skąd jego
   rodzina przeniosła sie do Polski ok.1560r. w Krakowie.Osobisty lekarz królów
   Zygmunta Augusta i Stefana Batorego.Leczył członków gminy na Kazimierzu.
  • 23.01.04, 00:28
   -Ezofowicz Rabinkowicz Abraham Jan,finansista,nadworny bankier Zygmunta
   I,kredytował wydatki związane wojnami z Moskwą,administrował większością ceł
   litewskich.Znaczną część jego majątku pochłonęły wydatki na wojny z Moskwą,co
   było przyczyną upadku jego ogromnej fortuny za czasów jego synów.W 1504r. król
   Aleksander nadał mu majątek Wajduny z okolicznymi ziemiami orza herb.Leliwa co
   zostało potwierdzone nadaniami szlacheckimi.

   Ezofowicz Michel-brat Abrahama ,kupiec dzierżawca ceł na Litwie.Od 1508
   zarządzał komorami celnymi na Litwie,Wołyniu i Podlasiu.W 1514 uszlachcony i
   przyjety do rodu Leliwa.Pasowany na rycerza osobiście przez króla Zygmunta I
   podczas Hołdu Pruskiego 10.04.1525r.
  • 23.01.04, 00:38
   Fiszel Mojżesz{1480-1542},rabin,talmudysta,lekarz,pochodził z bogatej kupiecko-
   bankierskiej rodziny osiadłej w XV wieku w Krakowie i zyskała znaczenie ze
   względu na usługi bankierskie i finansowanie wypraw wojennych Kazimierzowi
   Jagielończykowi , Janowi Olbrachtowi i Aleksandrowi .
   Leczył wielu dygnitarzy świeckich i duchownych,m.in. arcybiskupa
   poznańskiego.Wraz z żoną Esterą pełnił usługi lekarskie na rzecz dworu
   królewskiego.W 1541 mianowany wraz z Szachną Rabinem Generalnym dal Małopolski.
   • 23.01.04, 02:27
    Kdsw, doceniam Twoją pracę, ale po co ci to wszystko? To taki śliski temat...

    --
    Pozdrawiam.

    "Nie wiem towarzysze, ja wam tylko mówię, a wy i tak zrobicie jak chcecie"
    • 23.01.04, 14:06
     Grynszpan Herschel-{1921-1945}syn obyw.polskich Sendla i Ryfki,wygnanych z
     Niemiec 29.10.1938 podczas tzw "POLENACTION"/wygnano wtedy tysiące polskich
     Żydów z IIIRzeszy,dowożąc ich do granicy polskiej/.W odwet za cierpienie
     rodziców dokonał terrorystycznego zamachu w Paryżu na niemieckiego dyplomatę
     Ernsta von Ratha,którego śmiertelnie zranił 7.11.1938r.
     Zamach ten stał się pretekstem do masowego pogromu Żydów w Niemczech,znanego
     jako "Noc Kryształowa".Po mklęsce Francji ujęty przez hitlerowców i
     więziony.Losy nieznane.
  • Gość: Józef Zawadzki IP: *.arbornet.org 23.01.04, 00:43
  • 23.01.04, 14:14
   Izaak ben Abracham Hispanus-{?-1510}Naczelny lekarz na dworze królów Jana
   Albrachta,Aleksandra Jagielończyka,Zygmunta I Starego.Zosatał zwolniony z
   płacenia podatków,otrzymał indywidualny przywilej na mocy którego podlegał
   tylko jurysdykcji królów.
  • Gość: jack IP: *.proxy.aol.com 23.01.04, 16:58
   1. Jerzy Albrecht - Finkelstein
   2. Amsterdamski - Saul Henrykowski
   3. Stanisław Arski - Apfelbaum
   4. Stefan Arski - Artur Salman
   5. Bronisław Baczko - Gideon
   6. Leszek Balcerowicz - Aaron Bucholtz
   7. Ryszard Bender - Fajwisch Berenstein
   8. Jan Krzysztof Bielecki - Izaak Blumenfeld
   9. Bolesław Bierut - Rotenschwanz (morderca Narodu Polskiego)
   10. Alef Bolkowiak - Alef Gutman
   11. Michał Boni - Jakub Bauer
   12. Jerzy Borejsza - Beniamin Goldberg
   13. Wiktor Borowicki - Aaron Berman
   14. Marek Borowski - Szymon Berman (syn zbrodniarza)
   15. Stefan Bratkowski - Blumstejn
   16. Stanisław Brodzki - Bronstejn
   17. Jan Brzechwa - Jan Worobiec
   18. Ryszard Bugaj - Izaak Blumfeld
   19. Zbigniew Bujak - lewy syn rabina Małachowskiego
   20. August Chełkowski - Dawid Cnajbaum
   21. red. Kamila Chilińska - Halpern
   22. Wiesław Chrzanowski - Szymon Knopfstejn
   23. Adam Cichocki - Aaron Zigenbaum
   24. Włodzimierz Cimoszewicz - Dawid Goldstein (syn zbrodniarza)
   25. Bernard Cukier - Kolski
   26. Józef Cyrankiewicz - Izaak Cymerman (oprawca PRLu)
   27. Marek Czekalski (prezydent Łodzi) - Wachter
   28. Tadeusz Daniszewski - Dawid Kirschbaum
   29. Ostap Dłuski - Adolf Langer
   30. Jan Dobraczyński (pisarz) - Gutmacher
   31. Ludwik Dorn - Dornbaum
   32. Andrzej Drzycimski - Abraham Engel
   33. Lech Falandysz - Aaron Fleischman
   34. Arkady Fidler - Efroim Trusker
   35. Pawel Finder - Pinkus
   36. Aleksander Ford - Liwczyc
   37. Władysław Frasyniuk - Rotenschwanz
   38. Jerzy Frydberg - Izrael Frydberg
   39. Bronisław Geremek - Berele Lewartow
   40. Zofia Gomułkowa - Liwa Szoken
   41. Henryk Goryszewski - Jakub Glikman
   42. Jan Górecki - Muhlrad, dyr. gen. Min. Finansów
   43. Wiktor Górecki - Muhlrad,"komandos" z 1968
   44. Maria Górowska (sędzia) - Sand lub Berger
   45. Halina Górska - Sara Kugelschwanz
   46. Alina Grabowska - Sara Rotenfisch
   47. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Hajka Grundbaum
   48. Ryszard Marek Groński - Goldberger
   49. Wiktor Grosz - Izaak Medres
   50. Jacek Groszkowski - Hersz Herszkowicz
   51. Leon Halban - Blumenstok, prof. KUL-u
   52. Aleksander Hall - Miron Hurman
   53. Marian Hemar - jan Marian Herscheles
   54. Józefa Hennelowa - Zyta Goldmond
   55. Szymon Hirszowski - Szymon Hirsz
   56. Józef Hubner - Dawid Szwarc
   57. Piotr Ikonowicz - Dawid Goldsmith
   58. Henryk Jabłoński - Apfelbaum
   59. Jerzy Jakubowski - Miszkatenblit
   60. Ludwika Jankowska - Luba Kowieńska
   61. Andrzej Jaroszewicz - Aron Samet
   62. Piotr Jasienica - Lech Benar
   63. Jerzy Jaskiernia - Aaron Aksman
   64. Mieczysław Jastrun - Agatstein
   65. Tomasz Jastrun s. Mieczysława - Agatstein
   66. Kalina Jędrusik - Makusfeld
   67. Roman Juryś - Chaim Szacht
   68. Jarosław i Lech Kaczyńscy - Kalkstein
   69. Ida Kamińska - Rachel, dyr. Teatru Żyd. w W-wie
   70. Jan Karski (kurier AK) - J. Kozielewski-?
   71. Andrzej Kern - Dawid Ginsberg
   72. Jan Kobuszewski - Weisleder
   73. Leszek Kolakowski - nn (komunista, marksista, stalinista)
   74. adm. Piotr Kołodziejczyk - Robert Cajmer
   75. Grzegorz Kołodko - Samuel Hanerman
   76. Maria Komar (generałowa) - Riwa Zukerman
   77. Janusz Korczak - Henryk Goldszmit
   78. Janusz Korwin-Mikke - Ozjasz Goldberg
   79. Jerzy Kosiński - Josek Lewinkopf
   80. Janina Kotarbińska - Dina Steinberg,ż.prof. Kotarbińskiego
   81. Mikołaj Kozakiewicz - Jakub Kleinman
   82. Helena Kozłowska - Bela Frisch
   83. Stanisław Krajewski - Abel Kaimer
   84. Hanna Krall - Hajka Rejchgold
   85. Krzysztof Król - Aaron Rosenbaum
   86. Marian Krzaklewski - Dawid Zimmerman
   87. Lucyna Krzemieniecka - Wiera Zeidenberg
   88. Edward Krzemień - Wolf (dziennikarz GW)
   89. Kunicki - Goldfinger
   90. Kazimierz Kuratowski - Kuratow
   91. Zofia Kuratowska-Jaszuńska - Goldman
   92. Jacek Kuroń - Icek Kordblum (polonofob,szuja)
   93. Aleksander Kwaśniewski - Izaak Stoltzman (syn zbrodniarza)
   94. Jolanta Kwaśniewska - Konty - Kohn
   95. Stanisław Jerzy Lec - Letz de Tusch
   96. Janusz Lewandowski - Aaron Langman
   97. Olga Lipińska - Fajga Lippman
   98. Teresa Liszcz - Sara Lankamer
   99. Jan Lityński - Jakub Leman
   100. Lubiejski - Zygielman
   101. Łozowski - Salomon Abramowicz
   102. Aleksander Łuczak - Dawid Lachman
   103. Helena Łuczywo - Chaber (ojciec), Guter (matka)
   104. Antoni Macierewicz - Izaak Singer
   105. Aleksander Małachowski - Jakub Goldsmith (polonofob)
   106. Marek Markiewicz - Samuel Moritz
   107. Tadeusz Mazowiecki - Icek Dikman
   108. Jacek Merkel - Samuel Nelken
   109. Adam Michnik - Aaron Szechter (polonofob, syn zbrodniarza NKWD)
   110. Andrzej Milczanowski - Aaron Edelman
   111. Jerzy Milewski - Dawid Machonbaum
   112. Leszek Moczulski - Robert Berman
   113. Karol Modzelewski - Samuel Mendel
   114. Zygmunt Modzelewski - Fischer
   115. Jerzy Morawski - Izaak Szloma
   116. Stanisław Nadzin - Gutman
   117. Stefan Niesiołowski - Aaron Nusselbaum
   118. Jerzy Robert Nowak (prof.) - Moritz Neuman
   119. Piotr Nowina-Konopka - Haim Kromer
   120. Róża Ochabowa - Grunbaum
   121. Andrzej Olechowski - Mosze Brandwein
   122. Józef Oleksy - Szymon Buchwio (Łemek)
   123. Jan Olszewski - Izaak Oksner
   124. Janusz Onyszkiewicz - Jojne Grynberg
   125. Jerzy Osiatyński - Szymon Weinbach
   126. Janina Paradowska - Rachela Busch
   127. Jan Parys - Haim Pufahl
   128. Aleksander Paszyński - Finkelstein
   129. Mirosława Pażyńska - Srula Kundelman
   130. Lesław Podkański - Izaak Freinkel
   131. Ezdra Podlaski - Rotenschwanz
   132. Kazimierz Pomian - Furman lub Rotenschwanz
   133. Radkiewiczowa, żona min. - Ruta Teitsch
   134. Helena Radlińska, prof.- Rajchman,Akad.Organ.Sł.Społ.
   135. Mieczysław Rakowski - Mojżesz Rak
   136. Jan Reguła - Josek Mützenmacher
   137. Jan Maria Rokita - Izaak Goldwicht
   138. Andrzej Rosiewicz - A. Jarosiewicz
   139. Adolf Rudnicki (pisarz) - Schneider
   140. Jan Rulewski - Fikelman
   141. Rutkowski - Botwin
   142. Hanka Sawicka - Szapiro
   143. Ryszard Setnik - Szymon Bauman
   144. Izabela Sierakowska - Rebeka Sommer
   145. Janusz Sityński - Jakub Leman
   146. Ernest Skalski - Wilker lub Nimen

   147. Skrzeszewski - Fokenman
   148. Krzysztof Skubiszewski - Szymon Schimel
   • Gość: felusiak IP: *.nyc.rr.com 23.01.04, 17:35
    Jozef Pilsudski- Osip Pinkelman
    Rydz-Smigly - Icchak Ridelbaum
    Wincenty Witos - Wentzel Wiederman
    Roman Dmowski - Roman Derschel
    Karol Wojtyla - Karl Wasbuch
    Jozef Glemp - Glemp Schnitzelbaum
    kard. Wyszynski - Moryc Hochberg
    gen. Sikorski - Wieser Siegelman
    gen. Haller - Haller Gutzenheimer
    prez. Narutowicz - Mosche Niederlaender
    prez. Moscicki - Dov Moelsberg
    Jan III Sobieski - Johann Soberberg
    Stefan Batory - Batog Verhoven

    No to chyba bedzie na tyle. Zachecam wszystkich do dopisywania podobnych idiotyzmow.

    Jozef Poniatowski -
    Ignacy Kraszewski -
    Adam Mickiewicz -
    Juliusz Slowacki -

    itd.
    • Gość: Blong IP: *.zabkowska.sdi.tpnet.pl 02.02.04, 16:35
     Koziolek Matolek - Jaakob Meekowitz
     Mis Puchatek - Izaak Futerbaum
   • 23.01.04, 20:33

    --
    Pozdrawiam.

    "Nie wiem towarzysze, ja wam tylko mówię, a wy i tak zrobicie jak chcecie"
    • Gość: jack IP: *.proxy.aol.com 24.01.04, 03:13
     Naprawde jestes tego pewny?
     Opieram sie na faktach.
     W Polsce podalo narodowosc zydowska 1200 osob?
     W organizacjach zydowskich zajestrowanych jest ca. 3000.
     Tzn. reszta to "cichociemni"?
     Zydzi sa organizacja ponadnarodowa i o strukturach klanowych.
     Tzn. np. starasz sie ty i zyd o jakas fuche.
     Jaka mozliwosc w % oceniasz, ze ty ta fuche dostaniesz? Optymistycznie prosze.
     Zwrociles uwage na narodowosc ruskich oligarchow?
     Czy w Polsce jest inaczej? Czy na calym swiecie jest inaczej?
     Nie ja bylem tworca tej listy tylko zydowska organizacja, jesli strona nie jest
     przez Polakow zablokowana to znajdziesz ja: www.yahoodi.co m/famous/in dex.html
     Jest tam i lista swiatowa narodu wybranego.
     Im wyzej w gore kolego, tym bardziej liczy sie przynaleznosc do narodu
     wybranego.
     • Gość: wikul IP: *.aster.pl / *.aster.pl 24.01.04, 03:27
      Gość portalu: jack napisał(a):

      > Naprawde jestes tego pewny?
      > Opieram sie na faktach.
      > W Polsce podalo narodowosc zydowska 1200 osob?
      > W organizacjach zydowskich zajestrowanych jest ca. 3000.
      > Tzn. reszta to "cichociemni"?
      > Zydzi sa organizacja ponadnarodowa i o strukturach klanowych.
      > Tzn. np. starasz sie ty i zyd o jakas fuche.
      > Jaka mozliwosc w % oceniasz, ze ty ta fuche dostaniesz? Optymistycznie
      prosze.
      > Zwrociles uwage na narodowosc ruskich oligarchow?
      > Czy w Polsce jest inaczej? Czy na calym swiecie jest inaczej?
      > Nie ja bylem tworca tej listy tylko zydowska organizacja, jesli strona nie
      jest
      >
      > przez Polakow zablokowana to znajdziesz ja: www.yahoodi.co m/famous/in
      dex.html
      > Jest tam i lista swiatowa narodu wybranego.
      > Im wyzej w gore kolego, tym bardziej liczy sie przynaleznosc do narodu
      > wybranego.


      Niestety , freemason ma rację a jego określenie stanu twego umysłu jest
      stosunkowo łagodne . Czy ty wierzysz w to co napisałes powyżej ? Jeżeli tak
      to można ci tylko współczuć .
      • Gość: jack IP: *.proxy.aol.com 24.01.04, 03:36
       Uderz w stol, a zydzi sie odezwa.
       Ladne nie?
       • Gość: wikul IP: *.aster.pl / *.aster.pl 24.01.04, 03:42
        Gość portalu: jack napisał(a):

        > Uderz w stol, a zydzi sie odezwa.
        > Ladne nie?


        Nie rozumiem . Jesteś Żydem bo odezwałeś się na post kdesw ? Tak ?
        To gratuluję .
        • Gość: jack IP: *.proxy.aol.com 24.01.04, 03:52
         Ja tylko wikul patrze na ten swiat wg. mnie obiektywnie.
         Z mojej perspektywy otrzymuje ww. obraz.
         A gdzie prawda lezy, tego i ty nie wiesz.
         Po co wiec flaki prujesz?
         Uwazam, ze w puszczonej w obieg famie narodu wybranego tkwi wiecej niz wartosci
         religijne.
   • Gość: wutea IP: *.aster.pl / *.aster.pl 02.02.04, 12:34
    Piast Kołodziej -
    Król Krak -
    Popiel -
    Mieszko I -
    Wszyscy Żydzi, a ten ostatni to nawet przechrzta!
  • Gość: t IP: *.krosno.cvx.ppp.tpnet.pl 23.01.04, 17:29
   Morel i Wolańska. Ten pierwszy pobiera 5000 zł emerytury, ta druga 1600 zł. To
   jest osiągnięcie!
   • Gość: . IP: *.227-1-64736c10.cust.bredbandsbolaget.se 23.01.04, 23:43
    Zapomnieliscie o Papie rzymskim.
    • Gość: MagdaEriksfru IP: *.cm.chello.no 23.01.04, 23:56
     O nie !!.Nie zapomnieli!!!.To przeciez Karl Wasbuch .Tak nas informuje (w
     zartach z dodatkiem zlosliwosci--brawo!!) gosc fellusiak.
     Kiedys ludzie w Polsce wyzywali sie od chamow,swin itp.Teraz wystarczy nazwac
     kogos ZYDEM i sprawa zalatwiona.Jak prosto.Swojsko i milo.Tak
     trzymac!!!!"Slownik Polskich Wyzwisk" wzbogacil sie o jeszcze jedno
     haslo.Gratuluje.
  • 24.01.04, 17:24
   Chciałem przybliżyć Forumowiczom zapomniane postacie,które oddały cały swój
   dorobek życia RP i wiernie jej służyły.Spodziewałem się ataków ze strony
   antysemitów,bo przekonać ich ,że jest inaczej jest rzeczą bardzo trudną.
   Ale i tak nie jest zle,mogło być gorzej.
   Za wsparcie dziekuję i zapraszam do przybliżenia forumowiczom setek następnych
   zasłużonych postaci dla RP.
   • 01.02.04, 22:22
    za czasów kontrreformacji zabito w Polsce jedynie kilkadziesiąt osób innego niż
    katolicyzm wyznania...
    i wielu żydów, żeby ustrzec się torturwink zmieniało nazwiska...
    i tak powstały nowe rody, na przykład DOBROWOLSCY [bo przyjęli krzyż z dobrej
    woli], ZIELIŃSCY [bo przyjęli katolicyzm w czasie święta matki boskiej
    zielnej], KRZYŻANOWSCY, bo krzyż przyjęli, LUTOSŁAWSCY [bo w lutym się
    przechrzcili]...

    z przechrztami można spotkać się także w Nie-boskiej komedii Krasińskiego...
    Żydzi pojawili się w Polsce w X wieku i NAPRAWDĘ wielu z nich zmeiniało
    nazwiska...


    a jeśli już ktoś chce być antysemitą to dobrze, aby i swoje krzoenie zbadał, bo
    jak tego nie zrobi to może go na przykłąd spotkać taka sytuacja jak na filmie
    CUD PURYMOWY...    [a .... przypomniało mi się... Kazimierz Wielki miał kochankę Żydówkę-
    Esterę : ) jej dzieciaki pocżeły ród MAŁACHOWSKICH... bo małąch to po
    hebrajsku król smile]
    • Gość: Zasymilowany IP: 80.53.175.* 01.02.04, 22:46
     A kto Cię bracie takich rzeczy nauczył?
     • Gość: bob IP: *.is.net.pl / *.is.net.pl 02.02.04, 11:38
      Snajper i Doku ?
      • Gość: bystrzacha85 IP: *.aster.pl / *.aster.pl 02.02.04, 11:55
       Paweł Jasienica [Polska Piastów]; Wacław Urban [Polska i jej sasiedzi do 1939
       roku]; podręczniki do liceum; wykłady na UW...
       • 02.02.04, 12:37
        Gość portalu: bystrzacha85 napisał(a):

        > Paweł Jasienica [Polska Piastów]; Wacław Urban [Polska i jej sasiedzi do 1939
        > roku]; podręczniki do liceum; wykłady na UW...

        Jasienica był Żydem?
        nigdy bym nie zgadła czytając jego książki które przesiąknięte są historycznym
        patriotyzmem

        D.
        • Gość: Zasymilowany IP: 80.53.175.* 02.02.04, 12:46
         Bystrzacha85 ma duże szanse wpaść w obłęd ,jeżeli będzie czytał nasycony jadem
         wątki co niektórych forumowiczów.
        • Gość: bystrzacha85 IP: *.aster.pl / *.aster.pl 02.02.04, 13:22
         ???
         a czy ja gdzieś napisałem, że Jasienica był Żydem i że go nie lubię z tego
         powodu ?
         Może i był, ale co mi do tego ?

         I niech PANIDANKA trochę dokładniej przeczyta to co ja napisałem w poprzednich
         wątkach... a to o Jasienicy, to tylko dlatego, aby pokazać źródła, z których
         można się dowiedzieć czegoś o Żydach w Polsce...

         Byli z nami od X wieku i są do tej pory.
         I tak jak wśród Polaków tak i wśród Żydów byli lepsi i gorsi...         Lewka pani zna ? :]]]
         I dlaczego wygonili Krakowianie Żydów na Kazimierz ?
         I co robili studenci w XV i XVI wieku ?
         A to Esterze pani zna ?

         Historia to bardzo ciekawa dziedzina nauki... I tak wiele można się
         dowiedzieć...
         • Gość: kibic IP: *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl 02.02.04, 14:06
          A Morel to nie ?
          • Gość: bystrzacha85 IP: *.aster.pl / *.aster.pl 02.02.04, 14:23
           Emeryt Morel

           Ścigany otrzymuje miesięcznie 2,5 tysiąca złotych z polskiego Ministerstwa
           Sprawiedliwości. Około 2,5 tysiąca zł netto emerytury otrzymuje z Ministerstwa
           Sprawiedliwości Salomon Morel, były komendant obozu pracy w Świętochłowicach -
           dowiedziała się wczoraj nieoficjalnie PAP.
           Polska ściga Morela międzynarodowym listem gończym za zbrodnie przeciw
           ludzkości. Według dobrze poinformowanego źródła w Ministerstwie
           Sprawiedliwości, Morel otrzymuje emeryturę dlatego, że był m.in. naczelnikiem
           Wojewódzkiego Aresztu Śledczego w Katowicach, skąd odszedł na emeryturę w 1968
           roku. Emerytura ta jest przelewana na konto w Polsce.
           Izrael odmówił ekstradycji Morela do Polski, ponieważ przestępstwa, za które
           jest ścigany b. komendant obozu, nie są w Izraelu zbrodniami ludobójstwa i
           uległy już przedawnieniu.
           Salomon Morel był m.in. komendantem obozu pracy dla Niemców w Świętochłowicach.
           W obozie tym przebywali jednak nie tylko Niemcy i volksdeutsche, zsyłano do
           niego także ludzi niewygodnych dla ówczesnych, komunistycznych władz. Od lutego
           do listopada 1945 r. przebywało w nim ponad 3 tysiące więźniów; połowa z nich
           została zamordowana lub zmarła. Obóz podlegał początkowo NKWD, a potem UB.
           W śledztwie ustalono, że w obozie istniały ekstremalnie złe warunki pod każdym
           względem, panował głód (dzienna racja chleba wynosiła 125 g), a więźniowie
           spali po trzech na jednej pryczy, bez koców i sienników. W końcu w obozie
           wybuchła epidemia tyfusu oraz dyzenterii.
           Według świadków, Morel wielokrotnie sam bił więźniów, powodując u nich niekiedy
           uszkodzenia ciała i kalectwo, m.in. głuchotę. Bicie w obozie było nagminne, tak
           jak i inne metody znęcania się nad więźniami, np. stanie na placu przez
           kilkadziesiąt godzin.
           Doprowadzenie do takiego stanu, będącego przyczyną śmierci co najmniej 1538
           więźniów, obciąża osobiście Morela, który stanowił jednoosobowe kierownictwo
           obozu; był on odpowiedzialny za panujące w nim warunki zdrowotne i bytowe, jak
           i za los poszczególnych więźniów.
           We wrześniu 1996 r. prokuratura przedstawiła Morelowi zarzuty; później sąd
           wydał nakaz aresztowania go i list gończy. Obszerny materiał dowodowy uzyskano
           m.in. z prokuratury w Dortmundzie, która również badała tę sprawę. (PAP)

           --------------------------------------------------------------------------------

           on akurat nie...           CZY TO TAK ZAWSZE JEST Z WAMI, ŻE JAKIEKOLWIEK SŁOWO NA TEMAT ŻYDÓW, NAWET
           NIEOBRAŹLIWE, WYWOŁUJE W WAS GŁUPIE KOMENTARZE I ŹŁOŚLIWE UWAGI ?

           Jeśli możńa rozmawiać o NIemcach, Polakach, Amerykańcach i Francuzach, to
           dlaczego do jasnej cholery nie można dyskutować na temat historii Zydów w
           Polsce ?           Mimo wszystko pozdrawiam...
           • Gość: kibic IP: *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl 02.02.04, 16:08
            Ostatnio w Sejmie dowiedziałem się, że ten człowiek otrzymuje 5000 PLN.
            Czy ktoś jest w stanie to zrozumieć ? Porównania do innych zbrodniarzy
            wojennych jest chyba zbędne, Polska to "bardzo bogaty" kraj dla tego typu
            kreatur ?
            • Gość: leje-sie IP: 193.235.118.* 02.02.04, 16:26
             1. Emeryture dostaje sie nie po uznaniu tylko po przepracowaniu. Nie ma
             zadnego znaczenia gdzie sie pracowalo i co sie robilo. Odbieranie emerytur
             stosowali komunisci za pomoca roznych kruczkow prawnych ale nawet oni nie
             zdobyli sie na otwarte pozbawianie praw nabytych. Morelowi mozna emeryture
             zabrac pod warunkiem, ze sie udowodni, ze nie robil tego co robil i nie
             pracowal tam gdzie pracowal! Trudno to zrozumiec? No to trudno zrozumiec
             cokolwiek.
             2. Ekstradycja wlasnych obywateli jest w wiekszosci panstw zabroniona. Panstwo
             jest od tego zeby wlasnych obywateli chronic. Niezaleznie od tego co zrobili w
             innych krajach. Owszem, zasada ta uchronila wiele kanalii przed osadzeniem ich
             win - ale przyczynila sie rowniez do ochrony niewinnych przed lapskami Hitlera
             i Stalina. A lepiej zeby dziesiec kanalii od stryczka sie wywinelo, niz aby
             jeden niewinny mial na nim zawisnac.
             3 Procedury nabywania obywatelstwa sa rozne w roznych krajach i najczesciej
             tez nie sa rewersyjne - tzn raz nabytego obywatelstwa nie mozna utracic -
             jako, ze panuje rownosc wszystkich obywateli i zakaz dyskriminacji - poprowadz
             sobie dalej sam rozumowanie i wyprowadz wnioski.
             4. Wzystko powyzsze bylo juz pewnie nieraz na Forum przywolywane, ale
             niektorym nic do rozumu nie trafia.
             • Gość: kibic IP: *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl 02.02.04, 17:15
              CZY TY KOMPLETNIE SKRETYNIAŁEŚ ?
              MAMY, JAKO PAŃSTWO DALEJ PŁACIĆ MARELOWI 5000 PLN MIESIĘCZNIE ?
              TWOJA ARGUMENTACJA JEST SZOKUJĄCA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              CIEKAWE CZY TAKIE SAME ARGUMENTY OBOWIĄZUJĄ INNYCH ZBRODNIARZY WOJENNYCH ?
              PEWNIE WYJĄTKIEM SĄ OBYWATELE "WIELKIEGO IZRAELA" BO TAKA TAM OBOWIĄZUJE
              KONSTYTUCJA.
              POWODZENIA W POROZUMIENIA Z ARAFATEM !!!!!!!!!!!!!!!!!
         • 02.02.04, 18:15
          Gość portalu: bystrzacha85 napisał(a):

          > ???
          > a czy ja gdzieś napisałem, że Jasienica był Żydem i że go nie lubię z tego
          > powodu ?
          > Może i był, ale co mi do tego ?
          >
          > I niech PANIDANKA trochę dokładniej przeczyta to co ja napisałem w
          poprzednich
          > wątkach... a to o Jasienicy, to tylko dlatego, aby pokazać źródła, z których
          > można się dowiedzieć czegoś o Żydach w Polsce...
          >
          > Byli z nami od X wieku i są do tej pory.
          > I tak jak wśród Polaków tak i wśród Żydów byli lepsi i gorsi...
          >
          >
          >
          > Lewka pani zna ? :]]]
          > I dlaczego wygonili Krakowianie Żydów na Kazimierz ?
          > I co robili studenci w XV i XVI wieku ?
          > A to Esterze pani zna ?
          >
          > Historia to bardzo ciekawa dziedzina nauki... I tak wiele można się
          > dowiedzieć...

          bystrzacha

          tytuł wątku jest "sławni Polscy Żydzi" i ty bez słowa wstępu napisałeś
          wymieniając Paweł Jasienica
          no to ja nie taka bystrzacha zrozumiałam, że wymieniasz Jasienicę jako sławnego
          Polskiego Żyda

          i nie wiem kogo teraz mam przeprosić za swój brak bystrości
          ciebie czy Jasienicę
          ale czy za takie "podejrzenie" należy przepraszać?
          doprawdy nie wiem

          D.
          • Gość: bystrzacha85 IP: *.aster.pl / *.aster.pl 02.02.04, 18:50
           ok... wreszcie sie zrozumielismy...
           pozdrawiam...
  • 02.02.04, 19:16
   Zalcstein Gecel{1773-1841}antykwariusz,księgarz,protoplasta rodu
   Geclów.Zgromadził najbogatszą kolekcję starodruków,odkupijąc je po podupadłych
   dworkach szlacheckich.Jego księgozbiór dał poczatek Bibliotece
   Uniw.Warszawskiego i Biblioteki Ordynacji Krasińskich.W jego antykwariacie
   spotykała sie elita polskich intelektualistów.

   A PROPO: Ten WĄTEK słuzy innemu celowi ,jak tym ,którzy prubują tu brudzić.
   • Gość: kibic IP: *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl 02.02.04, 19:41
    "prubują" brawo !
  • 02.02.04, 19:22
   może być inny nie chodzi o mnie,będziemy pisać pozytywnie o tych co żyli kiedyś
   obok nas?
   • Gość: kibic IP: *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl 02.02.04, 19:38
    Dlaczego o Żydach pisać tylko pozytywnie ?
    • Gość: Zasymilowany IP: 80.53.175.* 02.02.04, 19:47
     który ma wyciągać z niepamięci i zapomnienia Tych co wiernie RP słuzyli.
     • Gość: kibic IP: *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl 02.02.04, 20:08
      Np. Pan Morel ! ŚMIECHU WARTE.
      "WSZYSCY SĄ WINNI TYLKO NIE MY" SKĄD MY TO ZNAMY ?
      A te 5000 PLN to za co bierze ? Czekam na odpowiedz, nie tylko informacyjną.
      • Gość: Zasymilowany IP: 80.53.175.* 02.02.04, 20:12
       zapraszaj.Jak będziesz dalej tu mącił ,to sam tu zostaniesz.
       • Gość: kibic IP: *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl 02.02.04, 20:16
       • Gość: kibic IP: *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl 02.02.04, 20:23
        Ty jesteś "zasymilowany" czy "zaasymilowany"
        A gdzie odpowiedzi na postawione pytania ?
        Pamiętasz może nie jakiego Wisenthala z Wiednia ? Na całym świecie
        tropił zbrodniarzy hitlerowskich Niemiec / i słusznie zresztą /
        ale jak sprawa dotyczy Żydów to inna miara sprawiedliwośći ?
        Ślepy jesteś koleś !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  • Gość: aha IP: *.internetdsl.tpnet.pl 05.02.04, 10:38
   Zydzi od zawsze zajmowali sie lichwa, to im najlepiej wychodzilo.
   • Gość: Oozie IP: *.sth.shb.se / *.handelsbanken.se 05.02.04, 11:01
    Gość portalu: aha napisał(a):

    > Zydzi od zawsze zajmowali sie lichwa, to im najlepiej wychodzilo.

    Aha, zwłaszcza niejaka Aurora Krejser (zwana też Krejser Aurora).
    Tak nabroiła że do dziś się sprząta po niej.
   • 05.02.04, 11:30
    Gość portalu: aha napisał(a):

    > Zydzi od zawsze zajmowali sie lichwa, to im najlepiej wychodzilo.

    a czy acha nie pisze się właśnie acha jak ach!?

    D.
    • Gość: aha IP: *.internetdsl.tpnet.pl 05.02.04, 15:17
     "ach" sie pisze inaczej niz "aha", a poza tym forum to jest poswiecone
     nienawisci miedzy roznymi narodami i religiami a nie ortografii.
  • Gość: Józef Szczydomiski IP: 80.53.175.* 06.02.04, 00:28
   Wahl Saul ben Jehuda{1541-1617};-Kupiec,faktor,bankier Stefana Batorego i
   Zygmunta III,pochodził z rabinackiej rodziny włoskiej z m.Padwa.Do Polski
   przybył studiować Talmud w Brześciu Litewskim.Powiazany z magnatami litewskim
   uzyskał ogromne wpływy na dworze królewskim.1587 dzierzawił litewskie warzelnie
   soli,dochody z komór celnych ,browarów.W posłem w Seimie Czterech Ziem /Sejm
   Żydowski w RP-działał wieleset lat do upadku RP/.
   Legenda głosi,że Saul był pośmierci Stefana Batorego przez jedną noc Królem
   Polski.Miał się do tego przyczynić Mikołaj Krzysztof Radziwiłł
   zwany"Sierotką",który chciał się zrewanżować za pomoc finansową jaką miał
   otrzymać we Włoszech od Ojca Saula.Rózne wersje tej legendy oprac. w Londynie w
   1854r. Hirsz Edelman po tyt."Gdulat Szaul".
   Żródłem legendy jest przywilej królewski na mocy którego Saul jak jeden z
   głównych doradców królewskich podlegał Im bespośrednio.
  • 06.02.04, 00:40
   Wolczko Czolner{?-1441} Pochodził z Drohobycza.Kupiec,Faktor,Dzierżawca
   ceł.Dużą część życia spędziłwe Lwowie.Dzierżawił cła Lwowskie i żupy solne w
   Drohobyczu.Związany ze Władysławem Jagiełłą i dworem jako doradca.
   Z polecenia Króla zajmował się osadnictwem na Rusi
   Czerwonej,zaludnianiem,zakładaniem nowych wsi i miejscowości w których pełnił
   rolę wójta.
   W 1423 Król Jagiełło nadaje mu na własność więś WERBIŻ ,a pózniej ziemie
   połozone wokół rzeki Szczerzec.
   • 06.02.04, 01:34
    I Ja ! Ja też jestem Żydem! wprawdzie urodzonym i zamieszkałym Polakiem, ale że
    miejscowy ksiądz i jego owieczki traktują mnie wraz z rodziną jak Izraelitę więc
    zgłaszam się na listę; Tylko sławny nie jestem, ale pracuję usilnie nad zmianą.
    --
    właśnie> Dajemy radę
    • Gość: mupofk.New york IP: 80.53.175.* 06.02.04, 14:08
     congratulations.
     • Gość: kibic IP: *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl 06.02.04, 16:02
      WHAT DO YOU THINK ABOUT MR. MOREL ?
     • 06.02.04, 18:36
      Czink ju

      beło: "Gość: mupofk.New york IP: 80.53.175.*

      congratulations."

      --
      właśnie> Dajemy radę
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.