Dodaj do ulubionych

Sławni Polscy Żydzi.

22.01.04, 23:32
1./Abraham Judaeus Bohemus {?-1533},poborca podatków,bankier,faktor królewski.
W 1512 król Zygmunt I powierzył mu pobór podatków żydowskich w Wielkopolsce
na Mazowszu ,a w 1514 w całej Koronie.W 1518r dał mu przywilej zezwaljacy na
osiedlanie się wybranym miejscu i prowadzenie niczym nie ograniczonej
działalności handlowej.Po wycofaniu się z służby królewskiej osiadł we
Lwowie,gdzie zajął się handlem i kredytami.
Edytor zaawansowany
 • kdesw 22.01.04, 23:41
  2/ Abraham Hirszowicz/XVIIIw/-kupiec,faktor królewski Stanisława Augusta
  Poniatowskiego.Przedstawił w 1791 podczas Seimu Czteroletniego projekt reformy
  ustawodawstwa wobec Żydów w duchu ich asymilacji.W siedmiu paragrafach
  postulował równouprawnienie ŻZydów w rzemiośle,zachęcania ich do zawodów
  rolniczych,m.innymi nadania ziemi na Ukrainie.
 • freemason 22.01.04, 23:43
  Helena Wolińska-Bruswink))
  --
  Pozdrawiam.

  "Nie wiem towarzysze, ja wam tylko mówię, a wy i tak zrobicie jak chcecie"
 • kdesw 22.01.04, 23:53
  Baruch ben Dawid Jawan/XVIIIw/-finansista,bankier,faktor króla Augusta
  III.Studia talmudyczne pobierał u Jakuba Joszuy Falka.Jako sztadlan Seimu
  Czterech Ziem/żydowskiego w RP/ zwalczał herezję Sabatajską i Frankistowską.
 • kdesw 23.01.04, 00:08
  Calahora Salomon{?-1592},rabin,lekarz,kupiec.Pochodził z Hiszpanii skąd jego
  rodzina przeniosła sie do Polski ok.1560r. w Krakowie.Osobisty lekarz królów
  Zygmunta Augusta i Stefana Batorego.Leczył członków gminy na Kazimierzu.
 • kdesw 23.01.04, 00:28
  -Ezofowicz Rabinkowicz Abraham Jan,finansista,nadworny bankier Zygmunta
  I,kredytował wydatki związane wojnami z Moskwą,administrował większością ceł
  litewskich.Znaczną część jego majątku pochłonęły wydatki na wojny z Moskwą,co
  było przyczyną upadku jego ogromnej fortuny za czasów jego synów.W 1504r. król
  Aleksander nadał mu majątek Wajduny z okolicznymi ziemiami orza herb.Leliwa co
  zostało potwierdzone nadaniami szlacheckimi.

  Ezofowicz Michel-brat Abrahama ,kupiec dzierżawca ceł na Litwie.Od 1508
  zarządzał komorami celnymi na Litwie,Wołyniu i Podlasiu.W 1514 uszlachcony i
  przyjety do rodu Leliwa.Pasowany na rycerza osobiście przez króla Zygmunta I
  podczas Hołdu Pruskiego 10.04.1525r.
 • kdesw 23.01.04, 00:38
  Fiszel Mojżesz{1480-1542},rabin,talmudysta,lekarz,pochodził z bogatej kupiecko-
  bankierskiej rodziny osiadłej w XV wieku w Krakowie i zyskała znaczenie ze
  względu na usługi bankierskie i finansowanie wypraw wojennych Kazimierzowi
  Jagielończykowi , Janowi Olbrachtowi i Aleksandrowi .
  Leczył wielu dygnitarzy świeckich i duchownych,m.in. arcybiskupa
  poznańskiego.Wraz z żoną Esterą pełnił usługi lekarskie na rzecz dworu
  królewskiego.W 1541 mianowany wraz z Szachną Rabinem Generalnym dal Małopolski.
 • freemason 23.01.04, 02:27
  Kdsw, doceniam Twoją pracę, ale po co ci to wszystko? To taki śliski temat...

  --
  Pozdrawiam.

  "Nie wiem towarzysze, ja wam tylko mówię, a wy i tak zrobicie jak chcecie"
 • kdesw 23.01.04, 14:06
  Grynszpan Herschel-{1921-1945}syn obyw.polskich Sendla i Ryfki,wygnanych z
  Niemiec 29.10.1938 podczas tzw "POLENACTION"/wygnano wtedy tysiące polskich
  Żydów z IIIRzeszy,dowożąc ich do granicy polskiej/.W odwet za cierpienie
  rodziców dokonał terrorystycznego zamachu w Paryżu na niemieckiego dyplomatę
  Ernsta von Ratha,którego śmiertelnie zranił 7.11.1938r.
  Zamach ten stał się pretekstem do masowego pogromu Żydów w Niemczech,znanego
  jako "Noc Kryształowa".Po mklęsce Francji ujęty przez hitlerowców i
  więziony.Losy nieznane.
 • Gość: Józef Zawadzki IP: *.arbornet.org 23.01.04, 00:43
 • kdesw 23.01.04, 14:14
  Izaak ben Abracham Hispanus-{?-1510}Naczelny lekarz na dworze królów Jana
  Albrachta,Aleksandra Jagielończyka,Zygmunta I Starego.Zosatał zwolniony z
  płacenia podatków,otrzymał indywidualny przywilej na mocy którego podlegał
  tylko jurysdykcji królów.
 • Gość: jack IP: *.proxy.aol.com 23.01.04, 16:58
  1. Jerzy Albrecht - Finkelstein
  2. Amsterdamski - Saul Henrykowski
  3. Stanisław Arski - Apfelbaum
  4. Stefan Arski - Artur Salman
  5. Bronisław Baczko - Gideon
  6. Leszek Balcerowicz - Aaron Bucholtz
  7. Ryszard Bender - Fajwisch Berenstein
  8. Jan Krzysztof Bielecki - Izaak Blumenfeld
  9. Bolesław Bierut - Rotenschwanz (morderca Narodu Polskiego)
  10. Alef Bolkowiak - Alef Gutman
  11. Michał Boni - Jakub Bauer
  12. Jerzy Borejsza - Beniamin Goldberg
  13. Wiktor Borowicki - Aaron Berman
  14. Marek Borowski - Szymon Berman (syn zbrodniarza)
  15. Stefan Bratkowski - Blumstejn
  16. Stanisław Brodzki - Bronstejn
  17. Jan Brzechwa - Jan Worobiec
  18. Ryszard Bugaj - Izaak Blumfeld
  19. Zbigniew Bujak - lewy syn rabina Małachowskiego
  20. August Chełkowski - Dawid Cnajbaum
  21. red. Kamila Chilińska - Halpern
  22. Wiesław Chrzanowski - Szymon Knopfstejn
  23. Adam Cichocki - Aaron Zigenbaum
  24. Włodzimierz Cimoszewicz - Dawid Goldstein (syn zbrodniarza)
  25. Bernard Cukier - Kolski
  26. Józef Cyrankiewicz - Izaak Cymerman (oprawca PRLu)
  27. Marek Czekalski (prezydent Łodzi) - Wachter
  28. Tadeusz Daniszewski - Dawid Kirschbaum
  29. Ostap Dłuski - Adolf Langer
  30. Jan Dobraczyński (pisarz) - Gutmacher
  31. Ludwik Dorn - Dornbaum
  32. Andrzej Drzycimski - Abraham Engel
  33. Lech Falandysz - Aaron Fleischman
  34. Arkady Fidler - Efroim Trusker
  35. Pawel Finder - Pinkus
  36. Aleksander Ford - Liwczyc
  37. Władysław Frasyniuk - Rotenschwanz
  38. Jerzy Frydberg - Izrael Frydberg
  39. Bronisław Geremek - Berele Lewartow
  40. Zofia Gomułkowa - Liwa Szoken
  41. Henryk Goryszewski - Jakub Glikman
  42. Jan Górecki - Muhlrad, dyr. gen. Min. Finansów
  43. Wiktor Górecki - Muhlrad,"komandos" z 1968
  44. Maria Górowska (sędzia) - Sand lub Berger
  45. Halina Górska - Sara Kugelschwanz
  46. Alina Grabowska - Sara Rotenfisch
  47. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Hajka Grundbaum
  48. Ryszard Marek Groński - Goldberger
  49. Wiktor Grosz - Izaak Medres
  50. Jacek Groszkowski - Hersz Herszkowicz
  51. Leon Halban - Blumenstok, prof. KUL-u
  52. Aleksander Hall - Miron Hurman
  53. Marian Hemar - jan Marian Herscheles
  54. Józefa Hennelowa - Zyta Goldmond
  55. Szymon Hirszowski - Szymon Hirsz
  56. Józef Hubner - Dawid Szwarc
  57. Piotr Ikonowicz - Dawid Goldsmith
  58. Henryk Jabłoński - Apfelbaum
  59. Jerzy Jakubowski - Miszkatenblit
  60. Ludwika Jankowska - Luba Kowieńska
  61. Andrzej Jaroszewicz - Aron Samet
  62. Piotr Jasienica - Lech Benar
  63. Jerzy Jaskiernia - Aaron Aksman
  64. Mieczysław Jastrun - Agatstein
  65. Tomasz Jastrun s. Mieczysława - Agatstein
  66. Kalina Jędrusik - Makusfeld
  67. Roman Juryś - Chaim Szacht
  68. Jarosław i Lech Kaczyńscy - Kalkstein
  69. Ida Kamińska - Rachel, dyr. Teatru Żyd. w W-wie
  70. Jan Karski (kurier AK) - J. Kozielewski-?
  71. Andrzej Kern - Dawid Ginsberg
  72. Jan Kobuszewski - Weisleder
  73. Leszek Kolakowski - nn (komunista, marksista, stalinista)
  74. adm. Piotr Kołodziejczyk - Robert Cajmer
  75. Grzegorz Kołodko - Samuel Hanerman
  76. Maria Komar (generałowa) - Riwa Zukerman
  77. Janusz Korczak - Henryk Goldszmit
  78. Janusz Korwin-Mikke - Ozjasz Goldberg
  79. Jerzy Kosiński - Josek Lewinkopf
  80. Janina Kotarbińska - Dina Steinberg,ż.prof. Kotarbińskiego
  81. Mikołaj Kozakiewicz - Jakub Kleinman
  82. Helena Kozłowska - Bela Frisch
  83. Stanisław Krajewski - Abel Kaimer
  84. Hanna Krall - Hajka Rejchgold
  85. Krzysztof Król - Aaron Rosenbaum
  86. Marian Krzaklewski - Dawid Zimmerman
  87. Lucyna Krzemieniecka - Wiera Zeidenberg
  88. Edward Krzemień - Wolf (dziennikarz GW)
  89. Kunicki - Goldfinger
  90. Kazimierz Kuratowski - Kuratow
  91. Zofia Kuratowska-Jaszuńska - Goldman
  92. Jacek Kuroń - Icek Kordblum (polonofob,szuja)
  93. Aleksander Kwaśniewski - Izaak Stoltzman (syn zbrodniarza)
  94. Jolanta Kwaśniewska - Konty - Kohn
  95. Stanisław Jerzy Lec - Letz de Tusch
  96. Janusz Lewandowski - Aaron Langman
  97. Olga Lipińska - Fajga Lippman
  98. Teresa Liszcz - Sara Lankamer
  99. Jan Lityński - Jakub Leman
  100. Lubiejski - Zygielman
  101. Łozowski - Salomon Abramowicz
  102. Aleksander Łuczak - Dawid Lachman
  103. Helena Łuczywo - Chaber (ojciec), Guter (matka)
  104. Antoni Macierewicz - Izaak Singer
  105. Aleksander Małachowski - Jakub Goldsmith (polonofob)
  106. Marek Markiewicz - Samuel Moritz
  107. Tadeusz Mazowiecki - Icek Dikman
  108. Jacek Merkel - Samuel Nelken
  109. Adam Michnik - Aaron Szechter (polonofob, syn zbrodniarza NKWD)
  110. Andrzej Milczanowski - Aaron Edelman
  111. Jerzy Milewski - Dawid Machonbaum
  112. Leszek Moczulski - Robert Berman
  113. Karol Modzelewski - Samuel Mendel
  114. Zygmunt Modzelewski - Fischer
  115. Jerzy Morawski - Izaak Szloma
  116. Stanisław Nadzin - Gutman
  117. Stefan Niesiołowski - Aaron Nusselbaum
  118. Jerzy Robert Nowak (prof.) - Moritz Neuman
  119. Piotr Nowina-Konopka - Haim Kromer
  120. Róża Ochabowa - Grunbaum
  121. Andrzej Olechowski - Mosze Brandwein
  122. Józef Oleksy - Szymon Buchwio (Łemek)
  123. Jan Olszewski - Izaak Oksner
  124. Janusz Onyszkiewicz - Jojne Grynberg
  125. Jerzy Osiatyński - Szymon Weinbach
  126. Janina Paradowska - Rachela Busch
  127. Jan Parys - Haim Pufahl
  128. Aleksander Paszyński - Finkelstein
  129. Mirosława Pażyńska - Srula Kundelman
  130. Lesław Podkański - Izaak Freinkel
  131. Ezdra Podlaski - Rotenschwanz
  132. Kazimierz Pomian - Furman lub Rotenschwanz
  133. Radkiewiczowa, żona min. - Ruta Teitsch
  134. Helena Radlińska, prof.- Rajchman,Akad.Organ.Sł.Społ.
  135. Mieczysław Rakowski - Mojżesz Rak
  136. Jan Reguła - Josek Mützenmacher
  137. Jan Maria Rokita - Izaak Goldwicht
  138. Andrzej Rosiewicz - A. Jarosiewicz
  139. Adolf Rudnicki (pisarz) - Schneider
  140. Jan Rulewski - Fikelman
  141. Rutkowski - Botwin
  142. Hanka Sawicka - Szapiro
  143. Ryszard Setnik - Szymon Bauman
  144. Izabela Sierakowska - Rebeka Sommer
  145. Janusz Sityński - Jakub Leman
  146. Ernest Skalski - Wilker lub Nimen

  147. Skrzeszewski - Fokenman
  148. Krzysztof Skubiszewski - Szymon Schimel
 • Gość: felusiak IP: *.nyc.rr.com 23.01.04, 17:35
  Jozef Pilsudski- Osip Pinkelman
  Rydz-Smigly - Icchak Ridelbaum
  Wincenty Witos - Wentzel Wiederman
  Roman Dmowski - Roman Derschel
  Karol Wojtyla - Karl Wasbuch
  Jozef Glemp - Glemp Schnitzelbaum
  kard. Wyszynski - Moryc Hochberg
  gen. Sikorski - Wieser Siegelman
  gen. Haller - Haller Gutzenheimer
  prez. Narutowicz - Mosche Niederlaender
  prez. Moscicki - Dov Moelsberg
  Jan III Sobieski - Johann Soberberg
  Stefan Batory - Batog Verhoven

  No to chyba bedzie na tyle. Zachecam wszystkich do dopisywania podobnych idiotyzmow.

  Jozef Poniatowski -
  Ignacy Kraszewski -
  Adam Mickiewicz -
  Juliusz Slowacki -

  itd.
 • Gość: Blong IP: *.zabkowska.sdi.tpnet.pl 02.02.04, 16:35
  Koziolek Matolek - Jaakob Meekowitz
  Mis Puchatek - Izaak Futerbaum
 • freemason 23.01.04, 20:33

  --
  Pozdrawiam.

  "Nie wiem towarzysze, ja wam tylko mówię, a wy i tak zrobicie jak chcecie"
 • Gość: jack IP: *.proxy.aol.com 24.01.04, 03:13
  Naprawde jestes tego pewny?
  Opieram sie na faktach.
  W Polsce podalo narodowosc zydowska 1200 osob?
  W organizacjach zydowskich zajestrowanych jest ca. 3000.
  Tzn. reszta to "cichociemni"?
  Zydzi sa organizacja ponadnarodowa i o strukturach klanowych.
  Tzn. np. starasz sie ty i zyd o jakas fuche.
  Jaka mozliwosc w % oceniasz, ze ty ta fuche dostaniesz? Optymistycznie prosze.
  Zwrociles uwage na narodowosc ruskich oligarchow?
  Czy w Polsce jest inaczej? Czy na calym swiecie jest inaczej?
  Nie ja bylem tworca tej listy tylko zydowska organizacja, jesli strona nie jest
  przez Polakow zablokowana to znajdziesz ja: www.yahoodi.co m/famous/in dex.html
  Jest tam i lista swiatowa narodu wybranego.
  Im wyzej w gore kolego, tym bardziej liczy sie przynaleznosc do narodu
  wybranego.
 • Gość: wikul IP: *.aster.pl / *.aster.pl 24.01.04, 03:27
  Gość portalu: jack napisał(a):

  > Naprawde jestes tego pewny?
  > Opieram sie na faktach.
  > W Polsce podalo narodowosc zydowska 1200 osob?
  > W organizacjach zydowskich zajestrowanych jest ca. 3000.
  > Tzn. reszta to "cichociemni"?
  > Zydzi sa organizacja ponadnarodowa i o strukturach klanowych.
  > Tzn. np. starasz sie ty i zyd o jakas fuche.
  > Jaka mozliwosc w % oceniasz, ze ty ta fuche dostaniesz? Optymistycznie
  prosze.
  > Zwrociles uwage na narodowosc ruskich oligarchow?
  > Czy w Polsce jest inaczej? Czy na calym swiecie jest inaczej?
  > Nie ja bylem tworca tej listy tylko zydowska organizacja, jesli strona nie
  jest
  >
  > przez Polakow zablokowana to znajdziesz ja: www.yahoodi.co m/famous/in
  dex.html
  > Jest tam i lista swiatowa narodu wybranego.
  > Im wyzej w gore kolego, tym bardziej liczy sie przynaleznosc do narodu
  > wybranego.


  Niestety , freemason ma rację a jego określenie stanu twego umysłu jest
  stosunkowo łagodne . Czy ty wierzysz w to co napisałes powyżej ? Jeżeli tak
  to można ci tylko współczuć .
 • Gość: jack IP: *.proxy.aol.com 24.01.04, 03:36
  Uderz w stol, a zydzi sie odezwa.
  Ladne nie?
 • Gość: wikul IP: *.aster.pl / *.aster.pl 24.01.04, 03:42
  Gość portalu: jack napisał(a):

  > Uderz w stol, a zydzi sie odezwa.
  > Ladne nie?


  Nie rozumiem . Jesteś Żydem bo odezwałeś się na post kdesw ? Tak ?
  To gratuluję .
 • Gość: jack IP: *.proxy.aol.com 24.01.04, 03:52
  Ja tylko wikul patrze na ten swiat wg. mnie obiektywnie.
  Z mojej perspektywy otrzymuje ww. obraz.
  A gdzie prawda lezy, tego i ty nie wiesz.
  Po co wiec flaki prujesz?
  Uwazam, ze w puszczonej w obieg famie narodu wybranego tkwi wiecej niz wartosci
  religijne.
 • Gość: wutea IP: *.aster.pl / *.aster.pl 02.02.04, 12:34
  Piast Kołodziej -
  Król Krak -
  Popiel -
  Mieszko I -
  Wszyscy Żydzi, a ten ostatni to nawet przechrzta!
 • Gość: t IP: *.krosno.cvx.ppp.tpnet.pl 23.01.04, 17:29
  Morel i Wolańska. Ten pierwszy pobiera 5000 zł emerytury, ta druga 1600 zł. To
  jest osiągnięcie!
 • Gość: . IP: *.227-1-64736c10.cust.bredbandsbolaget.se 23.01.04, 23:43
  Zapomnieliscie o Papie rzymskim.
 • Gość: MagdaEriksfru IP: *.cm.chello.no 23.01.04, 23:56
  O nie !!.Nie zapomnieli!!!.To przeciez Karl Wasbuch .Tak nas informuje (w
  zartach z dodatkiem zlosliwosci--brawo!!) gosc fellusiak.
  Kiedys ludzie w Polsce wyzywali sie od chamow,swin itp.Teraz wystarczy nazwac
  kogos ZYDEM i sprawa zalatwiona.Jak prosto.Swojsko i milo.Tak
  trzymac!!!!"Slownik Polskich Wyzwisk" wzbogacil sie o jeszcze jedno
  haslo.Gratuluje.
 • kdesw 24.01.04, 17:24
  Chciałem przybliżyć Forumowiczom zapomniane postacie,które oddały cały swój
  dorobek życia RP i wiernie jej służyły.Spodziewałem się ataków ze strony
  antysemitów,bo przekonać ich ,że jest inaczej jest rzeczą bardzo trudną.
  Ale i tak nie jest zle,mogło być gorzej.
  Za wsparcie dziekuję i zapraszam do przybliżenia forumowiczom setek następnych
  zasłużonych postaci dla RP.
 • bystrzacha85 01.02.04, 22:22
  za czasów kontrreformacji zabito w Polsce jedynie kilkadziesiąt osób innego niż
  katolicyzm wyznania...
  i wielu żydów, żeby ustrzec się torturwink zmieniało nazwiska...
  i tak powstały nowe rody, na przykład DOBROWOLSCY [bo przyjęli krzyż z dobrej
  woli], ZIELIŃSCY [bo przyjęli katolicyzm w czasie święta matki boskiej
  zielnej], KRZYŻANOWSCY, bo krzyż przyjęli, LUTOSŁAWSCY [bo w lutym się
  przechrzcili]...

  z przechrztami można spotkać się także w Nie-boskiej komedii Krasińskiego...
  Żydzi pojawili się w Polsce w X wieku i NAPRAWDĘ wielu z nich zmeiniało
  nazwiska...


  a jeśli już ktoś chce być antysemitą to dobrze, aby i swoje krzoenie zbadał, bo
  jak tego nie zrobi to może go na przykłąd spotkać taka sytuacja jak na filmie
  CUD PURYMOWY...  [a .... przypomniało mi się... Kazimierz Wielki miał kochankę Żydówkę-
  Esterę : ) jej dzieciaki pocżeły ród MAŁACHOWSKICH... bo małąch to po
  hebrajsku król smile]
 • Gość: Zasymilowany IP: 80.53.175.* 01.02.04, 22:46
  A kto Cię bracie takich rzeczy nauczył?
 • Gość: bob IP: *.is.net.pl / *.is.net.pl 02.02.04, 11:38
  Snajper i Doku ?
 • Gość: bystrzacha85 IP: *.aster.pl / *.aster.pl 02.02.04, 11:55
  Paweł Jasienica [Polska Piastów]; Wacław Urban [Polska i jej sasiedzi do 1939
  roku]; podręczniki do liceum; wykłady na UW...
 • panidanka 02.02.04, 12:37
  Gość portalu: bystrzacha85 napisał(a):

  > Paweł Jasienica [Polska Piastów]; Wacław Urban [Polska i jej sasiedzi do 1939
  > roku]; podręczniki do liceum; wykłady na UW...

  Jasienica był Żydem?
  nigdy bym nie zgadła czytając jego książki które przesiąknięte są historycznym
  patriotyzmem

  D.
 • Gość: Zasymilowany IP: 80.53.175.* 02.02.04, 12:46
  Bystrzacha85 ma duże szanse wpaść w obłęd ,jeżeli będzie czytał nasycony jadem
  wątki co niektórych forumowiczów.
 • Gość: bystrzacha85 IP: *.aster.pl / *.aster.pl 02.02.04, 13:22
  ???
  a czy ja gdzieś napisałem, że Jasienica był Żydem i że go nie lubię z tego
  powodu ?
  Może i był, ale co mi do tego ?

  I niech PANIDANKA trochę dokładniej przeczyta to co ja napisałem w poprzednich
  wątkach... a to o Jasienicy, to tylko dlatego, aby pokazać źródła, z których
  można się dowiedzieć czegoś o Żydach w Polsce...

  Byli z nami od X wieku i są do tej pory.
  I tak jak wśród Polaków tak i wśród Żydów byli lepsi i gorsi...  Lewka pani zna ? :]]]
  I dlaczego wygonili Krakowianie Żydów na Kazimierz ?
  I co robili studenci w XV i XVI wieku ?
  A to Esterze pani zna ?

  Historia to bardzo ciekawa dziedzina nauki... I tak wiele można się
  dowiedzieć...
 • Gość: kibic IP: *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl 02.02.04, 14:06
  A Morel to nie ?
 • Gość: bystrzacha85 IP: *.aster.pl / *.aster.pl 02.02.04, 14:23
  Emeryt Morel

  Ścigany otrzymuje miesięcznie 2,5 tysiąca złotych z polskiego Ministerstwa
  Sprawiedliwości. Około 2,5 tysiąca zł netto emerytury otrzymuje z Ministerstwa
  Sprawiedliwości Salomon Morel, były komendant obozu pracy w Świętochłowicach -
  dowiedziała się wczoraj nieoficjalnie PAP.
  Polska ściga Morela międzynarodowym listem gończym za zbrodnie przeciw
  ludzkości. Według dobrze poinformowanego źródła w Ministerstwie
  Sprawiedliwości, Morel otrzymuje emeryturę dlatego, że był m.in. naczelnikiem
  Wojewódzkiego Aresztu Śledczego w Katowicach, skąd odszedł na emeryturę w 1968
  roku. Emerytura ta jest przelewana na konto w Polsce.
  Izrael odmówił ekstradycji Morela do Polski, ponieważ przestępstwa, za które
  jest ścigany b. komendant obozu, nie są w Izraelu zbrodniami ludobójstwa i
  uległy już przedawnieniu.
  Salomon Morel był m.in. komendantem obozu pracy dla Niemców w Świętochłowicach.
  W obozie tym przebywali jednak nie tylko Niemcy i volksdeutsche, zsyłano do
  niego także ludzi niewygodnych dla ówczesnych, komunistycznych władz. Od lutego
  do listopada 1945 r. przebywało w nim ponad 3 tysiące więźniów; połowa z nich
  została zamordowana lub zmarła. Obóz podlegał początkowo NKWD, a potem UB.
  W śledztwie ustalono, że w obozie istniały ekstremalnie złe warunki pod każdym
  względem, panował głód (dzienna racja chleba wynosiła 125 g), a więźniowie
  spali po trzech na jednej pryczy, bez koców i sienników. W końcu w obozie
  wybuchła epidemia tyfusu oraz dyzenterii.
  Według świadków, Morel wielokrotnie sam bił więźniów, powodując u nich niekiedy
  uszkodzenia ciała i kalectwo, m.in. głuchotę. Bicie w obozie było nagminne, tak
  jak i inne metody znęcania się nad więźniami, np. stanie na placu przez
  kilkadziesiąt godzin.
  Doprowadzenie do takiego stanu, będącego przyczyną śmierci co najmniej 1538
  więźniów, obciąża osobiście Morela, który stanowił jednoosobowe kierownictwo
  obozu; był on odpowiedzialny za panujące w nim warunki zdrowotne i bytowe, jak
  i za los poszczególnych więźniów.
  We wrześniu 1996 r. prokuratura przedstawiła Morelowi zarzuty; później sąd
  wydał nakaz aresztowania go i list gończy. Obszerny materiał dowodowy uzyskano
  m.in. z prokuratury w Dortmundzie, która również badała tę sprawę. (PAP)

  --------------------------------------------------------------------------------

  on akurat nie...  CZY TO TAK ZAWSZE JEST Z WAMI, ŻE JAKIEKOLWIEK SŁOWO NA TEMAT ŻYDÓW, NAWET
  NIEOBRAŹLIWE, WYWOŁUJE W WAS GŁUPIE KOMENTARZE I ŹŁOŚLIWE UWAGI ?

  Jeśli możńa rozmawiać o NIemcach, Polakach, Amerykańcach i Francuzach, to
  dlaczego do jasnej cholery nie można dyskutować na temat historii Zydów w
  Polsce ?  Mimo wszystko pozdrawiam...
 • Gość: kibic IP: *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl 02.02.04, 16:08
  Ostatnio w Sejmie dowiedziałem się, że ten człowiek otrzymuje 5000 PLN.
  Czy ktoś jest w stanie to zrozumieć ? Porównania do innych zbrodniarzy
  wojennych jest chyba zbędne, Polska to "bardzo bogaty" kraj dla tego typu
  kreatur ?
 • Gość: leje-sie IP: 193.235.118.* 02.02.04, 16:26
  1. Emeryture dostaje sie nie po uznaniu tylko po przepracowaniu. Nie ma
  zadnego znaczenia gdzie sie pracowalo i co sie robilo. Odbieranie emerytur
  stosowali komunisci za pomoca roznych kruczkow prawnych ale nawet oni nie
  zdobyli sie na otwarte pozbawianie praw nabytych. Morelowi mozna emeryture
  zabrac pod warunkiem, ze sie udowodni, ze nie robil tego co robil i nie
  pracowal tam gdzie pracowal! Trudno to zrozumiec? No to trudno zrozumiec
  cokolwiek.
  2. Ekstradycja wlasnych obywateli jest w wiekszosci panstw zabroniona. Panstwo
  jest od tego zeby wlasnych obywateli chronic. Niezaleznie od tego co zrobili w
  innych krajach. Owszem, zasada ta uchronila wiele kanalii przed osadzeniem ich
  win - ale przyczynila sie rowniez do ochrony niewinnych przed lapskami Hitlera
  i Stalina. A lepiej zeby dziesiec kanalii od stryczka sie wywinelo, niz aby
  jeden niewinny mial na nim zawisnac.
  3 Procedury nabywania obywatelstwa sa rozne w roznych krajach i najczesciej
  tez nie sa rewersyjne - tzn raz nabytego obywatelstwa nie mozna utracic -
  jako, ze panuje rownosc wszystkich obywateli i zakaz dyskriminacji - poprowadz
  sobie dalej sam rozumowanie i wyprowadz wnioski.
  4. Wzystko powyzsze bylo juz pewnie nieraz na Forum przywolywane, ale
  niektorym nic do rozumu nie trafia.
 • Gość: kibic IP: *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl 02.02.04, 17:15
  CZY TY KOMPLETNIE SKRETYNIAŁEŚ ?
  MAMY, JAKO PAŃSTWO DALEJ PŁACIĆ MARELOWI 5000 PLN MIESIĘCZNIE ?
  TWOJA ARGUMENTACJA JEST SZOKUJĄCA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  CIEKAWE CZY TAKIE SAME ARGUMENTY OBOWIĄZUJĄ INNYCH ZBRODNIARZY WOJENNYCH ?
  PEWNIE WYJĄTKIEM SĄ OBYWATELE "WIELKIEGO IZRAELA" BO TAKA TAM OBOWIĄZUJE
  KONSTYTUCJA.
  POWODZENIA W POROZUMIENIA Z ARAFATEM !!!!!!!!!!!!!!!!!
 • panidanka 02.02.04, 18:15
  Gość portalu: bystrzacha85 napisał(a):

  > ???
  > a czy ja gdzieś napisałem, że Jasienica był Żydem i że go nie lubię z tego
  > powodu ?
  > Może i był, ale co mi do tego ?
  >
  > I niech PANIDANKA trochę dokładniej przeczyta to co ja napisałem w
  poprzednich
  > wątkach... a to o Jasienicy, to tylko dlatego, aby pokazać źródła, z których
  > można się dowiedzieć czegoś o Żydach w Polsce...
  >
  > Byli z nami od X wieku i są do tej pory.
  > I tak jak wśród Polaków tak i wśród Żydów byli lepsi i gorsi...
  >
  >
  >
  > Lewka pani zna ? :]]]
  > I dlaczego wygonili Krakowianie Żydów na Kazimierz ?
  > I co robili studenci w XV i XVI wieku ?
  > A to Esterze pani zna ?
  >
  > Historia to bardzo ciekawa dziedzina nauki... I tak wiele można się
  > dowiedzieć...

  bystrzacha

  tytuł wątku jest "sławni Polscy Żydzi" i ty bez słowa wstępu napisałeś
  wymieniając Paweł Jasienica
  no to ja nie taka bystrzacha zrozumiałam, że wymieniasz Jasienicę jako sławnego
  Polskiego Żyda

  i nie wiem kogo teraz mam przeprosić za swój brak bystrości
  ciebie czy Jasienicę
  ale czy za takie "podejrzenie" należy przepraszać?
  doprawdy nie wiem

  D.
 • Gość: bystrzacha85 IP: *.aster.pl / *.aster.pl 02.02.04, 18:50
  ok... wreszcie sie zrozumielismy...
  pozdrawiam...
 • kdesw 02.02.04, 19:16
  Zalcstein Gecel{1773-1841}antykwariusz,księgarz,protoplasta rodu
  Geclów.Zgromadził najbogatszą kolekcję starodruków,odkupijąc je po podupadłych
  dworkach szlacheckich.Jego księgozbiór dał poczatek Bibliotece
  Uniw.Warszawskiego i Biblioteki Ordynacji Krasińskich.W jego antykwariacie
  spotykała sie elita polskich intelektualistów.

  A PROPO: Ten WĄTEK słuzy innemu celowi ,jak tym ,którzy prubują tu brudzić.
 • Gość: kibic IP: *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl 02.02.04, 19:41
  "prubują" brawo !
 • kdesw 02.02.04, 19:22
  może być inny nie chodzi o mnie,będziemy pisać pozytywnie o tych co żyli kiedyś
  obok nas?
 • Gość: kibic IP: *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl 02.02.04, 19:38
  Dlaczego o Żydach pisać tylko pozytywnie ?
 • Gość: Zasymilowany IP: 80.53.175.* 02.02.04, 19:47
  który ma wyciągać z niepamięci i zapomnienia Tych co wiernie RP słuzyli.
 • Gość: kibic IP: *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl 02.02.04, 20:08
  Np. Pan Morel ! ŚMIECHU WARTE.
  "WSZYSCY SĄ WINNI TYLKO NIE MY" SKĄD MY TO ZNAMY ?
  A te 5000 PLN to za co bierze ? Czekam na odpowiedz, nie tylko informacyjną.
 • Gość: Zasymilowany IP: 80.53.175.* 02.02.04, 20:12
  zapraszaj.Jak będziesz dalej tu mącił ,to sam tu zostaniesz.
 • Gość: kibic IP: *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl 02.02.04, 20:16
 • Gość: kibic IP: *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl 02.02.04, 20:23
  Ty jesteś "zasymilowany" czy "zaasymilowany"
  A gdzie odpowiedzi na postawione pytania ?
  Pamiętasz może nie jakiego Wisenthala z Wiednia ? Na całym świecie
  tropił zbrodniarzy hitlerowskich Niemiec / i słusznie zresztą /
  ale jak sprawa dotyczy Żydów to inna miara sprawiedliwośći ?
  Ślepy jesteś koleś !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 • Gość: aha IP: *.internetdsl.tpnet.pl 05.02.04, 10:38
  Zydzi od zawsze zajmowali sie lichwa, to im najlepiej wychodzilo.
 • Gość: Oozie IP: *.sth.shb.se / *.handelsbanken.se 05.02.04, 11:01
  Gość portalu: aha napisał(a):

  > Zydzi od zawsze zajmowali sie lichwa, to im najlepiej wychodzilo.

  Aha, zwłaszcza niejaka Aurora Krejser (zwana też Krejser Aurora).
  Tak nabroiła że do dziś się sprząta po niej.
 • panidanka 05.02.04, 11:30
  Gość portalu: aha napisał(a):

  > Zydzi od zawsze zajmowali sie lichwa, to im najlepiej wychodzilo.

  a czy acha nie pisze się właśnie acha jak ach!?

  D.
 • Gość: aha IP: *.internetdsl.tpnet.pl 05.02.04, 15:17
  "ach" sie pisze inaczej niz "aha", a poza tym forum to jest poswiecone
  nienawisci miedzy roznymi narodami i religiami a nie ortografii.
 • Gość: Józef Szczydomiski IP: 80.53.175.* 06.02.04, 00:28
  Wahl Saul ben Jehuda{1541-1617};-Kupiec,faktor,bankier Stefana Batorego i
  Zygmunta III,pochodził z rabinackiej rodziny włoskiej z m.Padwa.Do Polski
  przybył studiować Talmud w Brześciu Litewskim.Powiazany z magnatami litewskim
  uzyskał ogromne wpływy na dworze królewskim.1587 dzierzawił litewskie warzelnie
  soli,dochody z komór celnych ,browarów.W posłem w Seimie Czterech Ziem /Sejm
  Żydowski w RP-działał wieleset lat do upadku RP/.
  Legenda głosi,że Saul był pośmierci Stefana Batorego przez jedną noc Królem
  Polski.Miał się do tego przyczynić Mikołaj Krzysztof Radziwiłł
  zwany"Sierotką",który chciał się zrewanżować za pomoc finansową jaką miał
  otrzymać we Włoszech od Ojca Saula.Rózne wersje tej legendy oprac. w Londynie w
  1854r. Hirsz Edelman po tyt."Gdulat Szaul".
  Żródłem legendy jest przywilej królewski na mocy którego Saul jak jeden z
  głównych doradców królewskich podlegał Im bespośrednio.
 • kdesw 06.02.04, 00:40
  Wolczko Czolner{?-1441} Pochodził z Drohobycza.Kupiec,Faktor,Dzierżawca
  ceł.Dużą część życia spędziłwe Lwowie.Dzierżawił cła Lwowskie i żupy solne w
  Drohobyczu.Związany ze Władysławem Jagiełłą i dworem jako doradca.
  Z polecenia Króla zajmował się osadnictwem na Rusi
  Czerwonej,zaludnianiem,zakładaniem nowych wsi i miejscowości w których pełnił
  rolę wójta.
  W 1423 Król Jagiełło nadaje mu na własność więś WERBIŻ ,a pózniej ziemie
  połozone wokół rzeki Szczerzec.
 • rolotomasi 06.02.04, 01:34
  I Ja ! Ja też jestem Żydem! wprawdzie urodzonym i zamieszkałym Polakiem, ale że
  miejscowy ksiądz i jego owieczki traktują mnie wraz z rodziną jak Izraelitę więc
  zgłaszam się na listę; Tylko sławny nie jestem, ale pracuję usilnie nad zmianą.
  --
  właśnie> Dajemy radę
 • Gość: mupofk.New york IP: 80.53.175.* 06.02.04, 14:08
  congratulations.
 • Gość: kibic IP: *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl 06.02.04, 16:02
  WHAT DO YOU THINK ABOUT MR. MOREL ?
 • rolotomasi 06.02.04, 18:36
  Czink ju

  beło: "Gość: mupofk.New york IP: 80.53.175.*

  congratulations."

  --
  właśnie> Dajemy radę

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.