Dodaj do ulubionych

Cholera, znow nie dla hitlerkow :O)

22.05.16, 22:45
"Beata Szy­dło, gdy obej­mo­wała swój urząd nie znała daty przy­stą­pie­nia Pol­ski do Unii i pew­nie nie do końca wie­działa, że będzie fir­mo­wać próbę wypro­wa­dze­nia Pol­ski z UE. To doświad­czona ręka pre­zesa usta­wiła młoty pneu­ma­tyczne pod fun­da­men­tem pań­stwa prawa i roz­po­częła kucie pod Try­bu­na­łem Kon­sty­tu­cyj­nym wzo­rem nazi­stów z Austrii, wzo­rem Hitlera i każ­dego póź­niej­szego auto­ry­tar­nego reżimu włą­cza­jąc w to reżim węgier­skiego bra­tanka Orbana.

Czy Beacie Szy­dło zabra­kło suwe­ren­no­ści, by powstrzy­mać szkody wyrzą­dzane przez pre­zesa na jej konto?"

studioopinii.pl/jola-sacewicz-suwerenni-po-zeby-i-do-bolu/
Obserwuj wątek

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka