Dodaj do ulubionych

Obrzędy pogrzebowe

21.04.05, 19:47
Kie do nieba wiedom duse cystom
Święci pańscy cekajom z asystom
Dusycko, idźze hań
Ka Maryja Matka nasa
Weźnie Tobie do Jego sałasa
Hej ! Boskiego sałasa


Takie pieśnicki śpiywajom na pogrzebak w Skrzypnym i tom pieśnicke śpiywali
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II na pogrzebie górole w Watykanie.
Ciekawok jesce inksyk regionalnyk zwyków związanyk z tym smutnym tematem.
Mój Tata Ś.P. Francisek Sikoń zaś przemowioł na pogrzebak tymi słowami:Pozegnanie

Franciszek Sikoń

Dziś nad trumnon tom stoimy przyjaciele drodzy
Pamiętojmy ze na świecie syćka my ubodzy
Syćka z prochu my powstali w proch siy obrócimy
Choć może nolepsym zdrowiem teroz siy ciesymy

Nas Ksiądz Kaźmierz przed Sędziom Sprawiedliwym zdoł już swój rachunek
A rodzinie pozostawiył smutek i frasunek
Nic ze sobom nie zabiyro tu ze świata tego
Ino te dobre ucynki zywota swojego

Zostawiył całom gazdówke i tyn dom rodzinny
Bez całe zycie gromadziył on majątek inny
Bo jako ksiądz syćkim słuzył, dziś zegno go rodzina
Bo mu już ostanio zycio wybiyła godzina

A on zegno tyk, co ś nimi Panu Bogu służył
Swoik bracisków klostornyk, kany do końca był
Zegno brata, zegno siostre i całom rodzine
W tom ostatniom już odejścio do grobu godzine

Nie fce cobyście płakali, to mu nie pomoze
Bo nik się wyrokom Boskim sprzeciwić nimoze
Sąsiedzi i przyjaciele zegno się dziś s wami
A za nieporozumienia tu pomiędzy nami

Syćkik wos dzisiok przeproso za rózne przykrości
I syćkim wom dziś przeboco idąc do wiecności
Ponad syćkie skarby świata drozsym mu to stanie
Kie za jego duse zmówimy : Wiecne odpoczywanie…

Edytor zaawansowany
 • jessyk 24.04.05, 19:23
  Cemu ni mozno połozyć umartego na ziym, dopiyro na smyntorzu?
 • jessyk 26.04.05, 11:30
  Moze zmiunić temat na barzyj wesoły, bo nik nie fce godać o tej z kosom?
 • dialektolog 29.04.05, 13:44
  Tego nie wiem.
  Zdaje się, że za to, jak umierał któryś góralski muzyka, to się sam na podłodze
  położył.
  A czemu się zasłania lustra w domu, jak ktoś umrze?

  --
  Dialektolog
  Słownictwo gwarowe
 • laband 30.04.05, 11:38
  to jo od sie dodom przepijanie skorki
 • laband 30.04.05, 12:12
  abo inaczyj "polywanie skorki"
 • ciupazka 01.05.05, 16:59
  jessyk przyryktuj wiersycek na mój pogrzyb, piyknie pytom, hehe... hale bee
  radocha na Forumie, nie inacyj. Jesce troske i sie wykopyrtne, haj! Hej!
  Telo.Pozdr.
 • ciupazka 05.05.05, 10:24

  Choć nie syćka co pomarli som jest święci, to ku nim tyz chodzimy, a po co,
  nei przecie trza im pedzieć, jako nom sie jesce zyje, haj.

  Nie wiym, cy bocycie ksiązke Jalu Kurka "Legenda Tatr"? Opisoł w niyj, jako
  umiyroł Jan Krzeptowski-Sabała. Podobno przy tyj śmierzci on nie był, jako i
  nie było tyk, ftorzy o tym pisali przed Jalu Kurkiym. A kie umiyroł Sabała
  (1894), to nieftoryk ś nik nawet jesce w kapuście nie było.

  Piyknie do cudu opisoł tyn fragmynt zywobycio Sabały mój ujyk górol Jasiek Gut
  Mostowy ( syn prawego włościciela Wańkowki ( brata mojygo dziadka), a pote za
  komuny Muzeum Lynina, hehe) w ksiązce "Gwara o gwarze".

  Piykno ta nasa gwara! Tak przy tym wątku Jessyk pasowało mi
  nawiązać i do tego tematu. I o umiyraniu górola ciosi rzyc.

  Musicie o tym wiedzieć, ze po góralsku inacyj sie umiyro, ba jako! I temu
  przybocem wom fragmenty związane ze śmierzciom Jana Krzeptowskiego-SABAŁY.

  "Do izby przysła z gaździnom tego domu, paniom Lilpopowom, hrabini
  Krasińska, co to juz od kiela roków o Sabale wiedziała.
  - Jak sie macie, Sabała?
  - Jako deska zbutrzniało na dyscu - ośmioł sie Sabała
  - Podłyk. Ale sie trzymiem jakosi. Pokiel sie ta do jesce,
  -Może wam zawołać księdza?
  Przekrzywił wargi.
  -Ee, po co? Mnie go ta nie trza na nic. Co bede haw z parobkami ukwalowoł,
  kie idem do samego gazdy. To se ś nim uradzimy. Sami.

  Za trzy dni było juz ś nim het płonó. Oddychoł ciynzko, charcyncy,
  przyblizała sie śmierzć.
  Pozegnoł sie rano z rodzinom, co przyjechała z Kościelisk, ale pote juz ik
  wiyncyj nie fcioł widzieć, bo narobiyli płacu na cały dóm, a Sabała nigda nie
  rod widzioł markotności i lamyntów. Matke przywióz syn na wozie, wniós jom z
  bratem na ryncach, coby sie pozegnała ze swoim chłopem, bo juz nie zdolała
  iść na nogach.
  I małe wnuki tyz przywieźli wozem.
  - Ze dyć ni ma co jojceć - pedzioł Sabała do nojstarsego syna - Ludzko rzec.
  Biercie sie dó domu. Gazdówki pilnujcie. Przyboccie se casem ojca. Bydźcie
  zdrowi.
  Tak napominoł synów gazda, ftory po prowdzie nigda o swoje gazdostwo wiela
  nie dboł.

  Przyseł pote doktor, co go pani Lilpopowo zawołała.
  - No, jak sie czujecie, Sabała?
  - Juzek rzodki. Nozki by jesce łaziyły, miechy tyz jesce chodzom, ino serce
  płone. Hej!
  - No, zobaczymy - doktór na to.
  - Nie poradzem długo - rzók chory - trza sie wynosić prec ze świata.
  Doktor nie obezwoł sie juz nic. Osłuchoł starego w jednym, drugim miyjscu,
  pote pojrzoł na paniom Lilpopowom, co stola we dźwiyrzach. Nic juz wiyncyj
  nie trza było godać. Kóniec był bliski.
  Lezoł cicho i patrzoł do okna, jako sie słonko zachylo ku Cyrwonym Wiyrchom,
  razym z tym krótkim, grudniowym dniem.
  - Słonko zachodzi - sepnon - na mnie cas.
  Popytoł gaździnom, coby zawołała Jyndrzka Skupnia, ftory w tym domu słuzył.
  Kie parobek przyseł, Sabała uniós sie z pościyli, odchylył koce i pokozoł
  palcym na skrzynie:
  - Ubier mnie!
  Na skrzyni lezało ubranie Sabały. Jyndrek przybocył se z juhaskik roków, jako
  baca opowiadoł o starodownym pod holami zwyku umiyranio w ubraniu.
  - Óno ta śmierzć musi być kajsi nieobdolno. Słysem, idzie po mnie. Kaz
  idzies? Ku Jasiowi, ona ta wiy po co. Oblecem sie, jak sie patrzy. I obuć sie
  trza.
  Spuściył obie nogi z pościyle. Jyndrek odzioł mu portki biołe, sukniane,
  proste, bo Sabała zawse sie nosiył wedle staryj mody. Kosule wdzioł
  staroświyckom, krótkom po pympek. Owinon onycki na ozpolonyk do gorącości
  nogak. Stary mu dorodzoł:
  - Trza sie wyj ubrać piyknie. Coby cie śmierzć spotkała godnie.
  Goniyły Jyndrzkowi rynce, kie zawionzowoł kiyrpce...
  - Dej cuche! Uwiń sie wartko!
  Komandirowoł Jyndrzkiym, ftory jakby mało co wiedzyncy o świecie, robiył to,
  co mu Sabała kozowoł. Teroz zapinoł mu na sprzącke cuche pod syjom.
  - Słysem, śmierzć chodzi koło domu. Tup, tup, tup. Zbiyroj sie Jasiek, idem
  ku tobie. Tup, tup, tup. Był z tobie chłop przy chuci, hej, był! Ale, coz?
  Roki ci wysły. Cas na cie. Chyboj se mnom!
  - No, to póde. Cemu niy. Ze śmierzciom ne bees sie przegadowoł.
  Pani Lilpopowo płakała w kącie.
  - Ze dyć nie płaccie , pani - pedzioł Sabała - umiyrać sprawa prosto. Zyłek
  dość długo na tym świecie, piyńć osiymdziysiąt roków. Jesce by sie i pozyło,
  cemu nie, no ale kie juz wołajom, to trza iść. Inni byli młodsi ode mnie, a
  piyrwyj pośli. Choćby jako ik miełość pon Ałubiński. On mi stoł za ojca i za
  matke. I za dziecko nolepse. To był pon, jakiego juz nie bedzie.
  Dźwignon ocy na Jyndrzka, ftory wyciyroł świyrcki:
  - Pódź haw! - pedzioł ostro.
  Chyciył parobka za ramie, przeseł pore kroków ku drugiemu oknu, co
  wychodziyło ku Cyrwonym Wiyrchom.

  - Legnem se, skoro ta mo po mnie przyńść. Óna ta nojlepiyj wiy, kie mo
  przyńść.

  Ułozył sie na fośtach w ubraniu, tak jak robowali dziadkowie i pradziadkowie,
  na tym miyjscu ka sie oparło słonko, co zajrzało bez okno do izby. Coby
  śmierzci leko było sie ześlizgnąć po słonecnyj drózce.
  - Chłopu nie hónor na pościyli umiyrać. Kie mie śmierzć nie ucapiyła na
  Krywaniu abo i w Koprowej Dolinie, niek mie biere, tustela, ze smrekowyk
  desek.
  Lezoł na gołyk deskak, na dylak, oświetlony zachodzoncym słonkiem, ubrany po
  niedzielnemu. Na nogak wymascony bez roki kapelus ze skórzanom stonzkom.

  - Dej ciupage!
  Jyndrek włozył mu ciupage do prawyj rynki.
  - Złóbcoki połóz mi haw na piersiak.
  I to Jyndrek zrobiył.
  - A teroz idźcie stela. Pozdrówkojcie syćkik, pana Witkowica. Jo ostane som.
  - Pani - obróciył głowe ku Lilpopowej...
  - Co wom potrzeba, Sabliku? - załkała.
  Siwe, długie do ramion włosy Sabałowe lezały ozrucone koło głowy, kościsto,
  sucho krztoń drygała bez ustanku nad spinkom, co spinała kosule.
  - Nic. Ino cobyście mi dali rynke.
  Przełozył ciupage z prawyj do lewyj rynki, a prawom uścisnon rynke gaździnie.
  No, nie cynsto Sabała dawoł rynke babie...
  - Dziynkujym wom, zeście mnie, starego dziada, przyjyna, zeście sie mnie nie
  wrodziyła. I nie boccie mi zodnego złego.

  Odprawiył ik oboje, aly oni nie pośli z izby. Sowali sie ino po kontak i tam
  płakali cichućko, coby ik nie usłysoł i coby nie moncić tyj cisiny, we ftoryj
  Sabała cekoł na śmierzć.
  Nie musioł cekać długo. Umar w spokoju i wnet. Kie słonko zasło za Cyrwone
  Wiyrchy i posorzało w izbie, posorzoł tyz i Sabała. Nie rusoł sie wiyncyj.
  Głowa z ozesutymi włosami zmortwiała. Krztoń juz nie drygała. Jego ciało
  przecinało na ukos deski podłogi. Było juz marwe.

  Jak zawse, kie słonko zojdzie, ruso sie jaki taki wiaterek. Zasumiały i wte
  cichućko smreki, a w tym ik sumie dały sie słyseć gęślicki i cichućkie
  śpiywanie:

  Byli chłopcy, byli, ale sie minyni,
  I my sie miniemy po malućkiyj kwili.

  I jako sie wom widzi ? He?
  Bars piyknie mój ujyk Jasiek ( mo 82 rocki, zyje we Wrocławiu, choć ukociył
  sie w Poroninie) to opisoł, starsy cłek, moze temu cuje to
  lepiyj, nie umie urzędować w necie, pise ksiązki, wydaje, coby my syćka
  mieli jaki taki hasyn ś nik, a tak przy okazji daje młodym naucke, co majom
  robić, kie sie matka z ojcem sie postarzejom i trza sie nimi przecie tyz
  zajońć, pozegnać, kie przydzie cas na koniyc ik zywobycio. Takie wielgie Bóg
  zapłoć Ujkowi Jaśkowi Gutowi " Mostowemu" za to, co robi i niek mu zdrowio
  Pon Bócek do jaknojwiyncyj! On juz tyz niemłody, ponad 80-ke mo. A jesce dodom,
  ze mi ujek nagrołmi to po po góralsku swoim głosym na kasete, piyknie
  odryktowoł, ciarki mnie przechodzom , kie tego słuchom, nie inacyj. Cemu?
  Moze fto wie? Hehe... Hej!
  Telo. Pozdr.

  " Jako Sabała umiyroł" -
  Autor: Jan Gut "Mostowy" w : " Gwara o gwarze". Kraków. Wyd. Miniatura.

 • laband 07.05.05, 14:32
  Cos naprowdy piyknego tyn tekst i ta geszichta, aze richtik za serce chyto.
  Zaciekawiou mie tyn zwyczaj ize Goral umiyro na ziymi - mogesz cosik wiyncyj na
  tyn temat pedziec Ciupazko?
 • ciupazka 08.05.05, 20:47
  Podejrzewom, ze cysto piyknie z praktycnyk wzlędów , stężenie pośmiertne
  ciała u pomarłego powoduje, ze nie odkształcis pote ciała przykurconego "we
  dwoje", a do truchły kie wkłados, to dobrze byłoby coby było prościutkie,
  przecie go nie bees na siełe prościył, haj, bo trza by uzyc moze
  siekierki, hehe...
  Na pościylak tyz były deski i na nik siennik ze słomy (dlo zdrowio!).
  Kręgosłup po nojcieżsyj robocie piyknie odpocon i nifto na dyskopatie nie
  cierpioł. Krzyze tyz przestawały boleć, bajako! A kie byś pomar to tyz na
  prostym i twardym łozu boleści wyprostowany, nie inacyj. A jesce kie sie
  wcesniyj poubiyroł piyknie, to nie trza było sie mordować z ubiyraniem
  nieboscyka, cosik o tym wiem, bo w chałupie u mnie pomar teść i teściowo i
  syćko spadło na mnie. Jeee, o cym oto ukwalujymy, nydyś zycie i śmierzć
  musi być.

  A kie byś słysoł mojygo ujka , jako to godo i opowiado, to ciarki het
  mnie przechodzom. Gwara to gwara, piykno i juz. Wasa godka tyz piykno, a
  ludziska jyj nie sanujom, u nos barzyj sanujom , nawet władze w gminie to
  rozumiejom i dotujom syćkie wydawnictwa, przynojmniyj cęściowo, coby
  światło dzienne ujrzały. Dzięki temu duzo sie tyj twórcosci w gwarze
  ukazuje sie w postaci ksiązek i róznyk wydawnictw. Nej fajnie.
  Telo.Pozdr.
 • laband 09.05.05, 01:52
  kule, ale nom sam na tematy slazuo, przinajmiyj tela w tym fajnego ize
  faktycznie piyknie szkryfnine.
 • ciupazka 08.05.05, 21:06
  dialektolog napisał:

  > Tego nie wiem.
  > Zdaje się, że za to, jak umierał któryś góralski muzyka, to się sam na
  podłodze
  >
  > położył.
  > A czemu się zasłania lustra w domu, jak ktoś umrze?

  A fciołbyś pore trupów widzieć w chałupie kieś dzieckiem a poziyros do
  lustra , jednego, cy drugiygo? Downo były ino dwie izby, corno i bioło.
  Pozegnanie pomarłego zawse robiyło sie w biołyj izbie i cało wieś sie
  schodziyła i go zegnała, modlyła sie przy nim. Casami cekało sie nieroz i dwa
  dni, zakiela sie rodzina ze świata pozjyzdzała. Z chałupy wyprowadzało sie
  trumne i pogrzyb do kościoła, a z koscioła dopiyro na smyntorz. Downo rodziyło
  sie i umiyrało sie w chałupie, a nie po śpytolak. To było normalne i
  naturalne, nikomu nie dziwne. Cosik mi sie widzi, ze do tego wracomy sie
  nazod.
  >
 • laband 09.05.05, 01:51
  prawie mi sie cosik spomniauo - pamiyntom bouech roz na pogrzebie we kieleckim -
  trumna stoua na czaszkach a ksiondz miou kropiduo ze suomy i jak je pomoczou we
  wodzie swiynconyj i machnou to czuowiek bou mokry choby go kiblym wody obloli
  jak miou pecha.

  a jak to bouo ze oknami? miauy byc otwarte abo zamknione i poczamu? (boch juz to
  zapomniou ...)
 • jessyk 09.05.05, 18:46
  Do pierwszej wojny światowej natychmiast po zgonie w pomieszczeniu, gdzie leżał
  zmarły, zakrywano okno płachtą. Pewna kobieta powiedziała: 'Wesłak do izby, ka
  lezała babka, a tu sie telo migło cosi bez okno, co az płachtom zarusało".Okna
  były zasłonięte do momentu wyniesienia zwłok na cmentarz.
 • jessyk 09.05.05, 19:30
  Jeszcze do II wojny światowej przestrzegano, by mężatka miała na głowie
  chustkę.Ubranie zmarłego musi być porządne, nie tyle ze względu na opinię
  sąsiadów, ale by zmarły nie musiał się wstydzić na Sądzie Ostatecznym.Dawniej
  na Podhalu ubierało się zmarłego wyłącznie w strój góralski "coby Pon Bóg
  wiedzioł, skąd przysed"
 • jessyk 10.05.05, 09:44
  W czasie przenoszenia trumny na cmentarz nie wolno jej postawić na ziemi,
  bowiem ksiądz nie pokropił ciała święconą wodą i dusza niepoświęcona poszłaby
  do ziemi.
 • laband 10.05.05, 12:55
  bouo jeszcze cosik ze przenoszyniym trumna przez prog drzwiow - niy klupauo sie
  trumno pora razy o futryna (?)
 • laband 10.05.05, 12:57
  znom jeszcze cosik takego ize jak bajtel umar to sie mu dowauo do truchliczki
  pouno swiyntych obrozkow(takich mauych malowanych, o sie je mo we ksionzeczce do
  koscioua)
 • jessyk 10.05.05, 15:41
  Do trumny wkłada się obrazki zbierane przez wiele lat z kolędy a ręce zmarłego
  oplata się różańcem
 • jessyk 10.05.05, 15:45
  Przy przechodzeniu przez próg uderza się trzy razy trumną . Zmarły w ten sposób
  żegna się z domem rodzinnym. Zabezpiecza to przed wracaniem zmarłego do domu w
  postaci ducha.
 • jessyk 10.05.05, 15:46
  Dlaczego uczestnicy pogrzebu wrzucają grudkę ziemi do grobu na trumnę?
 • laband 11.05.05, 10:59
  hm, jo ino wia ize mojymu fatrowi sam wciepli my ziymia ze Glywic do grobu cobu
  mu lekszo bouo
 • ciupazka 11.05.05, 12:45
  ...o cym ludziska nie myślom, haj. A Ty jessyk znos te załobne pieśni
  naskie, ftore sie śpiywo na pogrzebie? To ik tu podej!
 • laband 11.05.05, 13:00
  no to i jo czekom blank ciekawy !
 • jessyk 11.05.05, 15:55
  jak pozbiyrom te pieśnicki to wom napisem
 • jessyk 12.05.05, 13:48
  Po niedzieli cosik tu wrucem tyk pieśnicek, a wy jak wiycie, tyz sie podzielcie
  z Forumowicami
 • ungur 13.05.05, 12:27
  Jaghk świczka(grumnica) zagaśnie podczas mszy wzanim zmarłego odprowadzum z
  kościoła na smyntorz- znaczy że 'zmarły jeszcze kogoś z rodziny pociungnie'(i
  na ogół to się sprawdza).
 • laband 13.05.05, 23:50
  tu mi sie spomniauo ize kobiyty w cionzy niy powinny uazic na cmyntorz (np na
  wszyskich swiyntych)
 • ciupazka 15.05.05, 09:50
  Nie nolezy włościwie nic kupować po zmarłym gaździe, bo sie nie bedzie
  darzyć nowemu. Fto po pomarłym pscoły na tyn przykłod kupuje, to nabędzie
  pscoły pazerne, dropiezne. Takie wej napadajom pote na ule spokojne i
  robotne, podjodajom im miód i cudzom krzywdom sie zywiom. A po cym to mozno
  uznać? Kie pscoły abo bydło zacyno chorować po kupnie , ba nawet zdychać, to
  znak, ze bierom sie za swoim pomarłym gazdom i idom za nim,
  biedniejom, krowy mlyka nie dajom, banujom za gazdom, cy gaździnom, nei tak
  jak i cłek z tęsknicy , bydle smutnieje, zol go tyz kansi ogarnio, za
  cłekiem, do ftorego sie przyzwycajyło i takie z nienacka śmierztecka
  zgarnio. Godajom ze to przesądy, hale przecie cosi w tym jest, nie inacyj.

  Górole wierzom tyz w rozmaite strzygonie, mary, duchy przodkow i po śmierzci
  bliskiyj osoby, one ik nojcęściej nękajom i męcom. Nobarzyj topielec.
  Downo topielcym nazywali dziecko nieślubne, ftore matcysko, kie fciało być
  jesce dziywkom, to dziecisko utopiyła, do tego bez krztu i takie pod wodom
  bez siedem roków stawało sie tym topiylcym. Dopiyro kie sie fto zaś nie
  utopiył, to ono biydok ni mogło być oswobodzone i uwolnione od dalsyj
  pokuty. I choć było niekrzcone, to wte dopiyro ulatywało do cyśca. Mozno
  było wceśniyj oswobodzić topiylca i całom wieś, hale musioł sie nońść z
  wielgom odwagom i barz przebiegły cłek, ftory topiylcowi zarucoł snurek i za
  gać go wyciągnon, wte cało wieś była juz tyz oswobodzono, bo topiylyc
  straciył swojom moc.

  I jesce jedyn przesąd pogrzebowy. KIe pocho pogrzebowy zaskocy turyste,
  abo inksego podróżującego po świecie i stanie mu na przedzie, to go ceko
  wielgo biyda. Cy jest na to jako rada? Nei trza sie wrócić sie do chałupy
  i cofnąc sie z podroży. Nie trza nigdy dać sobie zajść drógi , a kie
  uwidzicie pochód załobny to trza sie zatrzymać o staje przed pomarłym i o
  staje za nim. Jechać, abo iść trza z odsłoniętom głowickom i mówić
  pociorek: "Wiecne odpocywanie..."

  Staja - miara odleglości(staje, stajanie); stosowana XIX w odpowiadała
  odległości około jednego kilometra (1000 m(
 • jessyk 18.05.05, 15:42
  Jo słysała, ze jak umarty przelezy w doma, abo w śpytolu bez niedziele, to tyz
  kogosi z rodziny za sobom pociągnie.
 • ciupazka 02.06.05, 19:59
  Ryktuj te modlitwy...
 • ungur 04.06.05, 10:54
  Ha!
  Borzdzo ciekowy tymot.
  Kiej byl ze mnie maly chlopok bobcia temi slowy mnie odsraszala od Wisly:
  'Nie wychodz nad brzeg rzeki bo cie topielce zlapiim i wciugnum pod wode.
  Niedaleko od nos Zabiegalica(corka Zabiegalow) sie utopila.
  Jach tam podziesz to una cie zlapie i wciugnie w glymbiny'.

  *topielce-ludzie ktorzy sie utopili(niewazne :chrzczeni czy nie).

  Bywojta w zdrowiu!
 • laband 04.06.05, 11:47
  Zaro mi sie nasze slonske Utopce spomniauy:

  schlesien.nwgw.de/93x5x0.xhtml
 • ciupazka 06.06.05, 10:01
  laband, super mos te teksty! Piykniyjse som jest w godce, jako w literackim
  języku, z nasom gwarom to samo, lepiyj oddaje temat, nastroj, śpas, chojco!
  Hej!
 • jessyk 07.06.05, 19:42
  Pisem jesce roz tom pieśń, co na pocątku tematu, ale juz teroz jest w całości,
  obydwie zwrotki. Jutro bedzie następno:


  Kie do Nieba (na mel. Kie Janicka wiedli od Lewoce)

  Kie do Nieba wiedom duse cystom
  Święci Pańscy cekajom z asystom
  Dusycko idźze hań, ka Maryja Matka nasa
  Weźnie Tobie do Jego sałasa
  Hej! Boskiego sałasa

  Maryjo Nojświętso zmiłuj się nad nami
  Bo my haw na ziymi łostali ze łzami
  Pocies serca nase, oświeć wiarom mojom duse
  Dej mi siyły, bo zrozumieć muse
  Hej! Ufać Panu muse
 • laband 08.06.05, 11:57
  no tosz piyknie, ajo wom powia co jo znod o smiertce, piesniczkach, Goralach i
  takich godkach roztomaitych o tynsknicy smile

  monika.univ.gda.pl/~literat/podhal/0027.htm
 • jessyk 08.06.05, 16:07
  Tak, jako obiecowałak, jest i drugo pieśnicka, co jom śpiywali górole Ojcu
  Świętemu na pogrzebie:
  Ześli sie dziś syćka tu przed te ołtorze
  Coby Cie pozegnać Ojce Święty razem
  Ześli sie tu syćka, by Ci podziękować
  Za Twom radość zycio i pogode ducha
  Juz Twoje przesłanie posło w świat daleki
  Bedzie królowało hań bez całe wieki
  Bedzie brakowało nom Twojego słowa
  Ftore jednocyło syćkik dookoła
  Dziękujemy Tobie, ześ był zawse s nami
  Złomołeś przeskody między narodami
  Miyłowołeś zawse syćkik dookoła
  Twoja wielgo miyłość do nos przeniknyna
  Teroz my górole Tobie dziękujemy
  Za Twojom gazdówke i pielgrzymowanie
  Z zolem Cie zegnomy i nadzieje momy
  Ze za pore roków w Niebie sie spotkomy
 • ciupazka 09.06.05, 01:10
  W cwortom niedziele postu, nazywanom śmiertnom chodzom dziywcęta po wsi ze
  śmierzciom zrobionom ze smatek, na kiju, podchodzom do okiyn gazdów i
  pokazujom im śmierztecke bez okno, opiyrajom jom o sybe i śpiywajom:

  Idzie śmiertka z miasta
  Pon Jezus do miasta,
  Dziewcęta jom niesom,
  o jojecka prosom,
  Cobyście im dali,
  a nie załowali.
  Śmierzć piniyndzy nie fce
  Mo sobie za lekce.
  Śmierzć pałasem zwijo,
  Nikogo nie mijo,
  Ale ona woli
  Jak cłowieka zgoli
  Smyk do dołu.

  A dejciez nom, dejcie,
  Co nom mocie dać,
  Bo wom kurke oskubiymy,
  Pod nózecki podścielimy,
  Bo nom zimno stoć,
  Bo nom zimno stoć.
 • ungur 12.06.05, 20:05
  U nas jest taka brzydkawa przyspiewka:
  'Umarl stary,umarl
  Jus lezy na desce
  Loj zagrajta mu na skrzypkach
  To podskocy jesce'.
 • jessyk 20.06.05, 11:18
  A u nos ta śpywka jest piykno:
  Umar stary umar, juz lezy na desce
  kieby mu zagrali, podskocył by jesce

  abo inkso:
  Choćby jo se umar
  moja dusa stanie
  ino se usłysy
  Sabałowe granie
 • jessyk 20.06.05, 11:20
  Abo i tako :

  Moja staro nie umiyroj
  Fto mi bedzie gacie piyroł
  Ty wypieres, wyprasujes
  I w powrózek pocałujes
 • ungur 20.06.05, 13:39
  Pinkne sum te wose przyspiwki j borzdzo podobne do nosych.
  (Spjiwo sie ije po wesielichach ).
 • jessyk 20.06.05, 17:36
  Ojce Święty Janie Pawle Drugi
  Gazdowołeś w Watykanie cas długi
  Naucołeś miyłości bliźniego
  Syćik ludzi ze świata całego

  Kochajom Cie i starsi i młodzi
  Ty umiołeś kozdego pogodzić
  Twoje pielgrzymowanie po świecie
  Zjednocyło cały świat nareście

  I my tyz tu spod Giewontu przybyli
  Boś Ty bardzo miyłowoł góroli
  Miyłowołeś i Tatry i hole
  Dziś Ci pokłon składajom górole
 • ungur 30.06.05, 11:20
  Ja czytalem,ze slowo 'gazda' wywodzi sie z wegierskiego.
  U nas sie'gospodorzy' abo'wlodarzy'(to drugie moze bardziej w
  znaczeniu'zarzadza').
  Mowi sie tez'un siedzi na swych wlosciach'.
 • ciupazka 22.06.05, 11:01
  No, labandzie, piyknie ryktujys te swoje ślonskie legyndy! Fajnie sie je
  cyto!

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

Zapamiętaj mnie

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.