Dodaj do ulubionych

Stawki opłat za śmieci

26.07.13, 17:21
Wcześniej nie miałem czasu na przemyślenia, ale w chwili obecnej przynajmniej mogę je oprzeć na ogólnodostępnych dokumentach.

Zastanawiam się, czy uchwała Rady Miasta określająca stawki opłaty za gospodarowanie odpadami jest zgodna z prawem w takim zakresie w jakim te stawki określa na poziomie 10zł i 16zł.

Zgodnie z art.6k ust.2 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz.391, z późn. zm.) Rada, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art.6r ust. 2
Art.6r ust.2 wspomnianej ustawy natomiast stanowi iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu.

Intencja ustawodawcy jest taka, że gmina nie może zarabiać na systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Opłaty są bowiem przeznaczane wyłącznie na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które wskazane są powyżej.

Uważam, że Rada uchwałę określającą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna podjąć po wyborze Wykonawcy. W takim bowiem wypadku jest dopiero możliwe ustalenie faktycznych kosztów, na podstawie ustalonego wynagrodzenia wykonawcy za całość zadania.

Wybrano ofertę firmy PEKOM i ustalono wynagrodzenie na kwotę 949.977,00zł za okres VII – XII 2013r. Zatem miesięczne wynagrodzenie wykonawcy wynosić ma kwotę 158.329,50zł.
Z wykazu zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Żary o statusie miejskim – stanowiącego załącznik do opisu przedmiotu zamówienia wynika, iż zamieszkałych jest 36.858 osób. Z powyższego wynika, iż na jednego mieszkańca opłata miesięczna winna wynosić kwotę 4.30zł. To powinna być kwota wyjściowa dla ustalenia wyższej opłaty za zbiórkę nieselektywną i niższej opłaty za zbiórkę selektywną.

A ile „zarobi” gmina przy tak ustalonych stawkach? Też można w przybliżeniu wyliczyć: nie chciało mi się liczyć ile zadeklarowanych jest mieszkańców dla zbiórki selektywnej, a ile dla nieselektywnej, ale przyjmując średnią dwóch stawek – 13zł daje to kwotę miesięcznie 479.154,00zł. Odejmując od tej kwoty wynagrodzenie Wykonawcy (158.329,50zł) daje nam to w przybliżeniu miesięcznie kwotę 320.824,50zł, w skali roku – 3.849.894zł.

Nadto zauważyłem, że PEKOM nie wypełnia w całości obowiązków wynikających z umowy. Dotyczy:
1) wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich nieruchomości, wymienionych w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia, w pojemniki do gromadzenia odpadów zgodne z przeznaczeniem na dany rodzaj odpadu, o właściwej pojemności wg zabudowy terenu i liczby osób zamieszkałych w nieruchomości, zgodne z zadeklarowanym sposobem zbiórki odpadów w nieruchomości
2) wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojemników na teren nieruchomości jeżeli nastąpi konieczność zmiany ilości albo rodzaju pojemników na danej nieruchomości
3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i pozostałości po segregacji - częstotliwość wywozu wynosi 2 razy w tygodniu.
4) w transporcie odpadów Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych.

Jeżeli się mylę i w swoich przemyśleniach czegoś nie uwzględniłem, poprawcie mnie.

PS. Uchwała w sprawie ustalenia stawek została podjęta przez Radę jednogłośnie.
Edytor zaawansowany
 • croolick 28.07.13, 00:28
  mkuba79 napisał:

  > PS. Uchwała w sprawie ustalenia stawek została podjęta przez Radę jednogłośnie.

  A myślisz, że radnym chciało się tyle myśleć, co Tobie?;-)
  --
  Podgląd Żarski
  ZlikwidujMY lubuskie!
  Największe żarskie forum dyskusyjne

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka