Dodaj do ulubionych

Cos nowego

02.09.04, 18:14
Bliskość cielesna w okresie wstrzemięźliwości seksualnej
Wstrzemięźliwość seksualna w małżeństwie jest najczęściej związana z decyzją
odłożenia poczęcia. Unikanie współżycia seksualnego w tym okresie rodzi
napięcie między potrzebą bliskości drugiej osoby a koniecznością oddalenia
się od jej ciała. Zbyt duża bliskość powoduje pobudzenie seksualne, którego w
którymś momencie nie można już opanować. Z kolei utrzymywanie zbyt dużego
dystansu często rodzi sztywność w zachowaniu, pozbawia relację małżeńską
serdeczności i czułości. Może osłabiać wzajemną miłość, rodzić oschłość i
poczucie samotności. Może być źle zrozumiane przez współmałżonka jako oznaka
niechęci do niego.
Ideał - obdarowywanie się znakami czułości, szacunku i uznania
Relacja małżeńska w okresie wstrzemięźliwości seksualnej ma swoją wyjątkową
specyfikę, która wymaga szczególnego podejścia. Ideałem w tym czasie nie jest
ani pełna swoboda seksualna związana z szukaniem największej przyjemności ani
upodobnienie relacji między małżonkami do związku brata z siostrą, a więc
pozbawienie jej odczuć seksualnych, wyeliminowanie ich, odseksualizowanie
się. Małżonkowie w tym okresie są nadal małżonkami i dlatego muszą nauczyć
się kochać w sposób odpowiedni dla małżeństwa. "Oznacza to poszukiwanie
nowych sposobów wyrażania wzajemnego zainteresowania i miłości, a więc czegoś
na wzór przedmałżeńskich zalotów" . Czas oczekiwania na współżycie seksualne
jest w myśl tej koncepcji przede wszystkim czasem adoracji, czułości,
okazywaniem sobie szacunku i uznania. Kochający się małżonkowie uświadamiają
sobie wtedy, że łączy ich głęboka więź, wspólnota miłości, że odczuwają
siebie w najbardziej ukrytych drganiach duszy. Czują się duchowo i
psychicznie zespoleni ze sobą, ogarnięci poczuciem bliskości.

Przybliżyć się czule, to znaczy zakomunikować kochanej osobie zrozumienie,
współodczuwanie, szacunek i uznanie. Dokonuje się to poprzez czułe słowa,
objęcia, przytulenia, pocałunki. Są to wszystko sygnały żywych uczuć, miłosne
gesty, delikatne i subtelne, które rodzą się wobec "człowieka drugiej płci".
Różnią się one od pocałunków, gestów i pieszczot podejmowanych z zamiarem
rozpoczęcia współżycia seksualnego, mających na celu szybkie rozbudzenie
sfery zmysłowej. Kobiety bardziej potrzebują przytulenia, romantyczności,
opieki; mężczyźni szacunku i uznania. Jest bardzo ważne, aby w tym okresie
mąż zadbał o emocjonalne potrzeby żony, zaopiekował się dziećmi, dając jej
chwile wytchnienia, okazję pozostania samą, przytulał ją, zaznaczał, że
pamięta o niej; a ona doceniała męża w jego trudzie wstrzemięźliwości,
szanowała go, dostrzegała jego pracę zawodową, sukcesy, troskę o dom i
rodzinę. Wrażliwość na swoje potrzeby, zdolność obdarzania się czułością,
szacunkiem i uznaniem jest barometrem twórczej relacji między mężem a żoną.

Kobiety właśnie w okresie wstrzemięźliwości są gotowe do zrodzenia potomstwa,
i równocześnie z mocy samej natury są pobudzone, spragnione współżycia
seksualnego. Zachęcając mężczyzn do rozpoczęcia godów, nawet nieświadomie,
wysyłają im subtelne sygnały, wyczuwalne przez nich miłosne fluidy. Jeżeli
małżonkowie nie decydują się na poczęcie dziecka, a tym samym na współżycie
seksualne, to nie mogą, bez gwałtu na swoje naturze pozostać nieczuli wobec
siebie. Zaloty, okazywanie sobie czułości i uznania stają się w tym wypadku
konieczną odpowiedzią na pragnienie natury (choć subiektywnie nie
wystarczającą, ale jednak bardzo płodną psychicznie i duchowo). Naturalne
pragnienie bliskości cielesnej kochających się małżonków, choć w pełni
niezaspokojone musi być koniecznie zrekompensowane przez okazywanie sobie
czułości. "Takiej czułości ogromnie wiele potrzeba w małżeństwie, w całym tym
wspólnym życiu, gdzie przecież nie tylko "ciało" potrzebuje "ciała", ale
przede wszystkim człowiek potrzebuje człowieka" . Czas wstrzemięźliwości jest
nie tylko czasem umiarkowanego dystansu cielesnego, ale także, a nawet przede
wszystkim, czasem rozmowy, budowania małżeńskiej przyjaźni.

Nie można zapominać, że liczna grupa małżonków nie jest wychowana do
okazywania sobie czułości. "Czułość bowiem domaga się pewnej czujności
zwróconej ku temu, aby różnorodne jej przejawy nie nabrały innego znaczenia,
nie stały się tylko formami zaspokojenia zmysłowości i wyżycia seksualnego.
Dlatego czułość nie obejdzie się bez wyrobionego opanowania wewnętrznego,
które w tym ujęciu staje się wykładnikiem wewnętrznej subtelności i
delikatności względem osoby drugiej płci" . Wielu małżonków nie ma w sobie na
tyle wrażliwości, aby w okresach wstrzemięźliwości seksualnej umieli
wykreować nowy styl bycia razem. Do takiej wrażliwości trzeba się wychować,
dorosnąć, czasami rozwiązać zadawnione problemy rodzinne. Na pewno
niedocenioną wartością, na drodze uczenia się takiej postawy jest zachowanie
czystości przedmałżeńskiej. We współczesnej kulturze nie jest ona jednak
ceniona.

Radykalny dystans - smutne oblicze wstrzemięźliwości
Zdarza się czasami, że małżonkowie nie chcą w ogóle współżycia seksualnego
albo przesadnie je ograniczają, nie tylko z powodu lęku przed poczęciem
dziecka, ale w wyniku spirali problemów we wzajemnej komunikacji,
nawarstwionych i zadawnionych urazów. Życie we dwoje staje się wtedy puste i
smutne, naznaczone cierpieniem, zamiast radością. Zachowania paraliżujące
miłość, choć wypływają z urazów lub lęków, znajdują pozorne wsparcie w
zasadach moralnych, które małżonkowie katoliccy chcą zachowywać. Może nawet
być tak, że głównym powodem podawanym współmałżonkowi, uzasadniającym
oziębłość, radykalne oddalenie od siebie, a nawet wyraźne odrzucenie, stają
się wymagania nauki Kościoła. W takich przypadkach manipulacja moralnością
katolicką, traktowanie jej jako parawan skrywający rzeczywiste motywacje,
jest szczególnie szkodliwa. Małżonkowie przekonują siebie wzajemnie, że
lepiej, ze względu na Boga zrezygnować, radykalnie i jednoznacznie, z
intymności, z wszelkiego rodzaju gestów, pieszczot, nawet i z czułości.
Czułość przecież też bardzo łatwo może przerodzić się w zmysłowe pragnienie,
trudne do opanowania. Wtedy jako jedynie moralny, zgodny z wolą Bożą, sposób
życia widzi się unikanie siebie wzajemnie, spanie osobno, zasłanianie przed
sobą swojej nagości, zrezygnowanie z pocałunków.

Wytworzony dystans oznacza oziębłość, oddalenie emocjonalne, życie w
odosobnieniu. Siła do wytrwania we wstrzemięźliwości płynie nie z miłości,
nie ze zgody na czekanie na upragnione współżycie seksualne, ale z niechęci
do drugiej osoby, lęku przed pobudzeniem, współżyciem i poczęciem dziecka.
Czym większy lęk tym większy dystans. Im większe ryzyko pobudzającej
bliskości tym większa surowość moralna. Sens i wartość okresu
wstrzemięźliwości zostaje wypaczona i sprowadzona przede wszystkim do wysiłku
unikania siebie. Bycie z sobą oznacza uciekanie przed intensywnością
wysyłanych i odbieranych bodźców seksualnych. Konsekwencją takiego podejścia
są potem trudności uzyskania satysfakcji w czasie współżycia seksualnego, w
okresie niepłodnym. Nie można bowiem nagle przejść z zagrożenia w ufność, ze
sztywności w spontaniczność, z zamknięcia w otwartość.

Edytor zaawansowany
 • praktycznyprzewodnik 02.09.04, 18:15
  Radykalny dystans - smutne oblicze wstrzemięźliwości
  Zdarza się czasami, że małżonkowie nie chcą w ogóle współżycia seksualnego albo
  przesadnie je ograniczają, nie tylko z powodu lęku przed poczęciem dziecka, ale
  w wyniku spirali problemów we wzajemnej komunikacji, nawarstwionych i
  zadawnionych urazów. Życie we dwoje staje się wtedy puste i smutne, naznaczone
  cierpieniem, zamiast radością. Zachowania paraliżujące miłość, choć wypływają z
  urazów lub lęków, znajdują pozorne wsparcie w zasadach moralnych, które
  małżonkowie katoliccy chcą zachowywać. Może nawet być tak, że głównym powodem
  podawanym współmałżonkowi, uzasadniającym oziębłość, radykalne oddalenie od
  siebie, a nawet wyraźne odrzucenie, stają się wymagania nauki Kościoła. W
  takich przypadkach manipulacja moralnością katolicką, traktowanie jej jako
  parawan skrywający rzeczywiste motywacje, jest szczególnie szkodliwa.
  Małżonkowie przekonują siebie wzajemnie, że lepiej, ze względu na Boga
  zrezygnować, radykalnie i jednoznacznie, z intymności, z wszelkiego rodzaju
  gestów, pieszczot, nawet i z czułości. Czułość przecież też bardzo łatwo może
  przerodzić się w zmysłowe pragnienie, trudne do opanowania. Wtedy jako jedynie
  moralny, zgodny z wolą Bożą, sposób życia widzi się unikanie siebie wzajemnie,
  spanie osobno, zasłanianie przed sobą swojej nagości, zrezygnowanie z
  pocałunków.

  Wytworzony dystans oznacza oziębłość, oddalenie emocjonalne, życie w
  odosobnieniu. Siła do wytrwania we wstrzemięźliwości płynie nie z miłości, nie
  ze zgody na czekanie na upragnione współżycie seksualne, ale z niechęci do
  drugiej osoby, lęku przed pobudzeniem, współżyciem i poczęciem dziecka. Czym
  większy lęk tym większy dystans. Im większe ryzyko pobudzającej bliskości tym
  większa surowość moralna. Sens i wartość okresu wstrzemięźliwości zostaje
  wypaczona i sprowadzona przede wszystkim do wysiłku unikania siebie. Bycie z
  sobą oznacza uciekanie przed intensywnością wysyłanych i odbieranych bodźców
  seksualnych. Konsekwencją takiego podejścia są potem trudności uzyskania
  satysfakcji w czasie współżycia seksualnego, w okresie niepłodnym. Nie można
  bowiem nagle przejść z zagrożenia w ufność, ze sztywności w spontaniczność, z
  zamknięcia w otwartość.

  Szukanie złotego środka
  Mając na uwadze wyżej sygnalizowane zagrożenia trzeba nauczyć się w okresie
  wstrzemięźliwości seksualnej elastycznego poruszania się, oscylowania między
  bliskością a oddaleniem, intymnością a samotnością. Na tej drodze małżonkowie
  powinni unikać dwóch skrajności. Pierwszej - radykalnej rezygnacji z
  całkowitego obdarowywania się ciepłem, bliskością, intymnością i drugiej -
  regularnego poszukiwania bliskości i intymności poprzez zbyt intensywne, mocno
  rozbudzające pieszczoty.

  Praktyka życia pokazuje, że znalezienie złotego środka nie jest umiejętnością
  łatwą do opanowania. Sztuka ta może być dla niektórych małżeństw podobna do
  chodzenia po linie. Utrzymanie równowagi okazuje się bardzo trudne, a czasami
  wydaje się niemożliwe. Szczególnie wtedy, gdy pragnienie współżycia okazuje się
  bardzo silne. Gdy jednak po okresie prób, błędów i grzechów uda się dobrze
  opanować sztukę równowagi, wzrośnie więź małżeńska, zwiększy się wzajemne
  zaufanie. Zanim to jednak nastąpi małżonkowie muszą dojrzeć w swojej miłości i
  dlatego nie powinni dramatyzować trudności seksualnych, pojawiających się
  właśnie w okresie wstrzemięźliwości. Nie mogą zrażać się porażkami, lecz
  ciągle, nieustępliwie uczyć się sztuki panowania nad siłą swoich zmysłów.
  Jeżeli małżonkowie chcą budować zdrową, pełną miłości i ciepła relację, to
  muszą liczyć się z tym, że pojawią się takie sytuacje, w których ulegną sile
  zmysłów, i co jakiś czas, w swojej ludzkiej słabości, posunął się w
  pieszczotach zbyt daleko, doprowadzając się (lub jedną stronę) do orgazmu poza
  stosunkiem seksualnym. Są okresy wstrzemięźliwości, w których łatwiej jest
  pielęgnować miłość tylko poprzez znaki czułości i uznania, np. wtedy, gdy
  małżonkowie są codziennie razem, obserwują swoje nastroje, mają ze sobą ciągły
  kontakt. Znacznie gorzej, gdy małżonkowie nie widzą się przez kilka dni, może
  tygodni. Narasta wtedy tęsknota za sobą, napięcie seksualne jest przeżywane w
  samotności, bez fizycznej bliskości kochanej osoby. Gdy po tej przerwie
  małżonkowie spotykają się ze sobą pragnienie bycia razem może okazać się bardzo
  silne. Dlatego w pewnych okresach sztuka utrzymania wspomnianej równowagi
  będzie bardzo trudna, dla niektórych wprost niemożliwa, do zachowania
 • praktycznyprzewodnik 02.09.04, 18:15
  Największa wartość - pełne współżycie seksualne
  Nie tylko katoliccy małżonkowie mają poczucie, że dobrze przeżyty akt małżeński
  rodzi pokój w sercu i ożywia miłość. Daje znacznie głębsze poczucie jedności,
  wzajemnej wdzięczności i pełni zaspokojenia uczuciowego i seksualnego niż
  pieszczoty doprowadzające do orgazmu poza stosunkiem seksualnym. Wrażliwi
  małżonkowie, gdy porównują te dwa doświadczenia czują istotną różnicę. Pomimo
  często dobrej intencji podejmowania mocno pobudzających pieszczot (np. ulżenia
  mężowi nie umiejącemu poradzić sobie ze swoją seksualnością) pojawia się
  podczas tych czynności jakieś zafałszowanie relacji miłosnej między mężem a
  żoną. Kobieta może poczuć się wystarczająco zaspokojona poprzez same pieszczoty
  (mogą one zaspokoić jej potrzeby do tego stopnia, że nie będzie oczekiwała
  współżycia seksualnego), ale też może bardzo boleśnie odczuć fałszywą nutę
  używania jej przez mężczyznę. Czuje się wtedy samotna i oddalona. Mężczyzna ma
  znowu większą świadomość, że tylko w pełnym zbliżeniu, wnikając w żonę czuje
  się na swoim miejscu - spełniony, szczęśliwy, dowartościowany, obdarowany.
  Pieszczoty bez współżycia seksualnego nie są dla niego wystarczające. Dlatego w
  okresie wstrzemięźliwości mężczyzna będzie zawsze chciał tylko jednego - jak
  najszybciej podjąć współżycie seksualne. Gdy kobieta wytwarza niezrozumiały dla
  niego dystans i nie pozwala zbliżyć się do swego ciała może czuć się samotny i
  upokorzony.

  Delikatni, czuli względem siebie małżonkowie pieszcząc się w okresie płodnym
  przeżywają miłość, bliskość, wdzięczność, podarowanie sobie intymnych chwil.
  Mają przy tym uczucie bliskości duchowej. Co jakiś czas może się tak zdarzyć,
  że w wyniku swojej słabości przesadzą z pieszczotami i się nadmiernie rozbudzą,
  doprowadzając się do orgazmu. Takich przejawów bliskości fizycznej nie można
  traktować jako małżeńskiej masturbacji i dopatrywać się w nich zaraz grzechu.
  Nie zawsze jednak mamy do czynienia z opisaną wrażliwością. W wyniku zbyt
  częstego doprowadzania się do orgazmu poza stosunkiem seksualnym pojawia się u
  małżonków, w jakiejś perspektywie czasu, coraz większa niemożność panowania nad
  własnymi popędami, zanika zdolność do samokontroli . Otwiera się droga do
  szukania zaspokojenia seksualnego kiedy się tylko chce. Przymus zaspokojenia
  seksualnego sprawia, że coraz łatwiej jest się wzajemnie wykorzystywać,
  uprzedmiotawiać i to pod pretekstem miłości. Idąc w tym kierunku można nie
  zauważyć regresji seksualności cofania się relacji miłosnej, jej zaniku na
  korzyść płytkiego zaspokojenia seksualnego. Kontakt między małżonkami traci
  głębię (nie tylko w przenośni) i zatrzymuje się na powierzchni ich ciał. Posuwa
  się biologizacja aktu małżeńskiego.

  Gorzkim owocem takiego zachowania są potem zranienia, najczęściej kobiet, które
  mówią z goryczą, że świadczą mężczyźnie jedynie "usługi seksualne". Kobiety te
  bardzo dobrze czują, że dla mężczyzny seks z nimi stał się tanim towarem
  niewypływającym z prawdziwej miłości do nich. Małżonkowie pomimo, że fizycznie
  zostali zaspokojeni pozostają wobec siebie samotni, może nawet obojętni dla
  siebie, skoncentrowani na sobie, i tym samym oddaleni od siebie. Takie
  zachowania nie przyczyniają się do pogłębienia i uduchowienia miłości
  małżeńskiej, umacniają egoizm małżonków, a zarazem osłabiają więź między nimi.
  Nauka Kościoła nie bez powodu zwraca uwagę, że podejmowanie intensywnych,
  rozbudzających pieszczot bez zamiaru pełnego współżycia seksualnego wprowadza
  nieład moralny w życie małżonków. Dlatego małżonkowie powinni intensywnie się
  rozbudzać tylko wtedy, gdy planują zakończyć takie pieszczoty pełnym aktem
  małżeńskim. W takim współżyciu seksualnym zawiera się plan Boży wobec
  małżeństwa. Należy starać się go jak najlepiej wypełnić, ale też i pamiętać, że
  tylko nielicznym małżeństwom udaje się szybko uporządkować sferę seksualną.
  Większość ludzi potrzebuje czasu, pracy nad sobą i Bożej łaski, aby osiągnąć
  dojrzałość w tej ważnej dziedzinie życia. Nie wszystkie zachowania seksualne są
  związane ze świadomymi i dobrowolnymi wyborami. Wielu ludzi przeżywa swoisty
  przymus wyładowania napięcia seksualnego, od którego nie umieją się uwolnić.
  Nie są w stanie wytrwać w decyzji zaprzestania czynów, które sami uznają za
  złe. Problem ten dostrzega Magisterium Kościoła, które głosi, że "ze względu na
  rodzaj i przyczyny grzechów natury seksualnej, łatwiej się zdarza, iż nie
  występuje w nich w pełni wolne przyzwolenie. Wskutek tego wymaga się tu
  roztropności i ostrożności w wydawaniu jakiegokolwiek sądu o odpowiedzialności
  człowieka".

  Naturalna dynamika przyjemności seksualnej
  Małżonkowie, którzy razem z sobą przebywają nawet jeżeli nie chcą doprowadzić
  się do pobudzenia niemożliwego do opanowania, to jednak mimowolnie ulegają
  wzrastającemu rozbudzeniu. Wraz ze wzrostem napięcia seksualnego pragnienie
  zaspokojenia seksualnego jest coraz większe. Dynamika seksualności rządzi się
  swoimi prawami, które są wpisane w naturę ludzką. Rozbudzane zmysły nie
  uspokajają się automatycznie gdy pobudzające bodźce przestaną działać albo gdy
  człowiek postanowi zatrzymać proces rozbudzania. "Reakcja zmysłowości zwykle w
  swojej (tj. zmysłowej) sferze psychiki niejako przebrzmiewa do końca, nawet
  chociaż w sferze woli spotyka się z wyraźną opozycją. Nikt zaś nie może żądać
  od siebie ani tego, by reakcje zmysłowości w nim się nie pojawiały, ani też
  tego, by ustępowały one natychmiast, skoro tylko wola nie pozwoli czy nawet
  wyraźnie opowie się "przeciw". (...) Czymś innym jest "nie chcieć", a czym
  innym "nie czuć", "nie doznawać"". Dlatego w wielu przypadkach małżonkowie,
  odkładając na później zbliżenie seksualne, będą czuli wzbierający w nich napór
  zmysłowości. Będą coraz bardziej tęsknili za sobą i coraz wyraźniej pragnęli
  współżycia seksualnego. Bez względu na to czy będą chcieli rozładowania
  napięcia seksualnego czy też nie, gdy do współżycia zawczasu nie dojdzie, ich
  organizm może go bardzo potrzebować. Rozładowanie napięcia seksualnego nie
  obciążone żadną winą moralną dokonuje się zazwyczaj podczas polucji nocnej, w
  czasie snu. Może jednak także następować na jawie, w stanie półsnu. Gdy
  małżonkowie śpią razem takie wyładowania będą wzmocnione wzajemną bliskością
  cielesną.

  Wezwania moralne wobec małżonków
 • praktycznyprzewodnik 02.09.04, 18:16
  Wezwania moralne wobec małżonków
  Małżonkowie, którzy żyją w jednym mieszkaniu, dzielą wspólne łoże zawsze będą
  balansować między bliskością a oddaleniem. Trudności związane z opanowaniem
  popędu seksualnego pojawiają się przecież często w łożu małżeńskim i znikają
  najczęściej dopiero wtedy, gdy już doświadczeni w sztuce miłosnej małżonkowie
  nabędą zdolności powstrzymywania się od naporu impulsów seksualnych. Jedni
  małżonkowie przezwyciężą te trudności wraz z osiągnięciem dojrzałości
  psychoseksualnej, inni dopiero wtedy, gdy z czasem wyciszą się w sferze
  seksualnej. Nie bez znaczenia jest poznanie głębokiego doświadczenia jedności w
  akcie małżeńskim i w imię pogłębiania tego doświadczenia dążenie do
  oczyszczenia w pełni, nawet z najmniejszej niedoskonałości, swojego pożycia
  seksualnego. Takie dążenia pojawiają się jednak dopiero na pewnym etapie
  rozwoju.

  Szybki wzrost napięcia seksualnego i rozbudzenie zakończone orgazmem może
  pojawić się spontanicznie w czasie zalotów, okazywania sobie znaków czułości.
  Nawet gdy wola trwania w dobru jest stała, małżonkowie zbliżając się do siebie
  nie są w stanie przewidzieć jak bardzo się pobudzą, czy będą umieli przerwać
  niewinnie zapowiadające się czułości i pieszczoty. Czasami szybkość wzbierania
  fali rozbudzanych zmysłów zaskoczy ich i nagle ogarnie. Niektóre osoby są z
  natury tak wrażliwe na punkcie seksualnym, że wystarczy im nawet mała
  pieszczota, aby nie były w stanie opanować narastającego podniecenia. U osób
  szczególnie uwrażliwionych pod względem seksualnym podniecenie prowadzące
  szybko do orgazmu może się pojawić nawet przy podejmowaniu czynności wydawałoby
  się niewinnych (rozmowa, obserwacja kąpiącego się współmałżonka, jego
  spojrzenie, gest, dotyk jego ciała). Takie całkiem naturalne reakcje się
  zdarzają i jeżeli pojawiły się bez jakiegoś zaplanowanego dążenia do ich
  wywołania nie można zaraz doszukiwać się w nich grzechu i obciążać winą
  moralną. W ogóle tego typu problemów nie wolno traktować rygorystycznie. Nie
  można surowo osądzać takich chwil zapomnienia, nieopanowania namiętności
  wynikłej z braku czujności przy okazywaniu sobie czułości. Obraźliwe jest
  nazywanie pieszczot, nawet przesadnych, "wspólnym onanizowaniem się" lub
  jeszcze bardziej dobitnie "masturbacją we dwoje". Poprzez takie słowa degraduje
  się bardzo bogactwo psychicznej i duchowej więzi małżeńskiej. Relację między
  małżonkami opisana jest jednowymiarowym językiem, który pozbawia ją siły
  przywiązania, szczerości uczucia, wzajemnej troski, a słabość małżonków w
  trudnej sztuce wychowania swojej seksualności interpretuje się jedynie jako
  wyrachowane świadczenie sobie usług seksualnych.

  Zanim małżonkowie osiągną ideał stoją przed zadaniem poznania siebie wzajemnie,
  swoich zachowań w różnych intymnych sytuacjach. Niekiedy trzeba lat, aby dobrze
  poznać wzajemne reakcje i wypracować umacniające miłość sposoby komunikacji.
  Ważne jest, aby małżonkowie ustalili wspólnie granicę, której nie chcą
  przekraczać, podjęli szczerą decyzję trzymania się swoich postanowień,
  motywowali się do unikania, w miarę możliwości, sytuacji nadmiernie ich
  rozbudzających. Wymaga to wytężonej pracy nad samoopanowaniem. W sferze
  seksualnej nic nie jest ustalone raz na zawsze. Podejmując pieszczoty, ale w
  taki sposób, aby nie doprowadzić się wzajemnie do orgazmu, trzeba nieustannie
  zachowywać czujność, ponieważ pod wpływem pragnienia przyjemności bardzo łatwo
  przesuwać ustalone wcześniej granice intymności. Gdy się je za bardzo rozszerzy
  trzeba spokojnie rozmawiać i wrócić do wcześniejszych postanowień. W ich
  zachowaniu pomóc może wspólna modlitwa, która porządkuje sferę seksualną i
  stanowi nieocenioną pomoc w osiągnięciu wewnętrznej dyscypliny w okresie
  wstrzemięźliwości. Jednocześnie podsyca głębokie poczucie duchowej jedności i
  bliskości.

  Potrzeba pieszczot i reakcja na nie, sposób odbierania bodźców seksualnych,
  jest sprawą bardzo zindywidualizowaną. Nie da się wskazać konkretnie, jakich
  pieszczot mają małżonkowie unikać, a jakie mogą podjąć. Nie można
  stworzyć "katalogu pieszczot dozwolonych". Im bardziej intymny sposób pieszczot
  małżonkowie podejmują, tym bardziej powinni uwzględniać wzajemne reakcje i
  oczekiwania. Istotne jest, aby to sami małżonkowie we wzajemnym dialogu odkryli
  własną linię napięcia między takimi formami bliskości, które będą wspierały ich
  miłość, ale ich nie będą za bardzo rozbudzały i takim sposobem oddalenia, który
  pomoże im wytrwać bez rozbudzenia, ale nie zabije czułości i poczucia
  emocjonalnej i cielesnej bliskości. Dla jednych czułe przylgnięcie do siebie
  czy namiętny pocałunek spowoduje rozbudzenie seksualne, które po chwili trudno
  będzie opanować. Inni, powoli osiągający stan rozbudzenia, będą mogli sobie
  pozwolić na dużo śmielsze gesty. Dla jednej osoby podejmowanie pieszczot będzie
  miało duże znaczenie, dla drugiej ich brak nie będzie szczególnie dokuczliwy.
  Dlatego ustalenia tego typu należą do samych małżonków i nie mogą być odgórnie
  znormalizowane. Są one kwestią wewnętrznej ich uczciwości wobec samych siebie,
  wcześniej podjętej decyzji nie przekraczania ustalonych granic, ich świadomego
  aktu woli, aby sfera seksualna była przed Bogiem uporządkowana, czysta i święta.
 • poprzezknieje 02.09.04, 22:56
  czy na prawde nie da sie pisac o npr bez mowy o:
  grzechu
  Bogu
  czystosci
  darze z siebie
  itd itp

  przciez jest tyle propagandowych stron katolickich z ktorych wylewaja sie hymny
  pochwalne na czesc npr i sączy jad na antykoncepcje ... czy to za malo?

  czy i to forum ma spelniac funkcje oreza katolikow do walki o swoj swiatopoglad?
  przeciez jest juz cudowne forum na www.lmm.pl z szalejacym adminem ktory tnie
  wszystko na lewo i prawo co tylko jest niepochlebne o npr

  jak ktos chce niech sobie wejdzie na www.szansaspotkania.net i tam odda sie
  wielogodzinnemu praniu mózgu ale zostawcie to forum w spokoju...
 • jur_gor 03.09.04, 00:32
  Przecież nie musisz czytać wszystkiego. Taki inteligentny gość jak TY już po
  pierwszym zdaniu zorientuje się, że to katolicki jad i może przerzucić się na
  inny wątek
 • poprzezknieje 03.09.04, 08:43
  ja nie pisze o wątku tylko o forum ... jur gor
  przeciez macie swoje fora jak wychowanie w wierze, koscioł, religja,
  chrzescijanstwo itd itp malo tego jest ???
  czy tutaj tez musi byc ideologia, propaganda i pranie mózgu ?
  chyba wam za ciasno na forum lmm.pl i musicie jakas krucjate zrobic na inne
  fora
 • jur_gor 03.09.04, 11:16
  Jeśli się nie mylę to to forum założyła Adzia_a, może pozwólmy Jej decydować co
  jest poprawne ideologiczne i który wątek ma zostać. Ja wchodząc tutaj czuję się
  gościem, a nie współwłaścicielem tego forum. A jak Ci się nie podoba profil
  forum to przecież możesz założyć konkurencyjne w którym nie będzie
  ideologicznej propagandy. A tak z ciekawości – czy Ty stosujesz NPR, bo
  merytorycznie to się za bardzo nie udzielasz w odróżnieniu od PP, którego
  ideologiczny wątek tak Cię zdenerwował?
 • poprzezknieje 03.09.04, 11:45
  Jezeli adzia_a chce zrobic z tego forum
  narzedzie do walki o jedyną słuszną wizję płciowości głoszoną przez KK na wzór
  forum lmm.pl
  jezeli celem jest nawracanie ludzi, uswiadamianie co jest grzechem a co nie, co
  robic aby zyc w czystosci, jaki jest Bozy zamysl w kwestii aktu malzenskiego
  itd. itp.
  to rzeczywiscie jej sprawa i nikt tego nie zabroni
  żałuję ze parktycznyprzewodnik ktory udziela bardzo wielu istotnych i
  pożytecznych rad na tym forum
  postanowil przemycac po malu propagandowe teksty ze stron katolickich (ktore z
  obiektywizmem niewiele maja wspolnego)

  czy to jest cena ktora trzeba placic za uzyskanie jakże cennych, praktycznych
  informacji na temat npr?
 • ciociacesia 03.09.04, 12:02
  naprawde nie musisz tego czytać. serio-serio. a mi sposób w jaki pp "przemyca
  propagandowe teksty" :)) moze nie do konca jestem na te propagande podatna, ale
  nie widze nic złego w przeczytaniu odmiennej opinii i rozwazeniu, przeciez nie
  musze sie z nią zaraz zgadzać
  --
  how far is from heart to heart
 • poprzezknieje 03.09.04, 13:24
  odpowiedz sobie na pytanie
  "odmiennej opinii" na temat czego ?
  jestes na forum religijnym czy npr-owskim?
 • ciociacesia 03.09.04, 16:00
  > odpowiedz sobie na pytanie
  > "odmiennej opinii" na temat czego ?
  > jestes na forum religijnym czy npr-owskim?

  ta linia jest tez chyba odmienna od twojej skoro sie tak burzysz. odmiennej
  lini na temat okresów wstrzemięźliwości, które sie "zdarzają" w npr :)

  forum jest npr-owski, ale ja tu estem tylko gosciem, i jezeli ktos ma se prawo
  burzyc to admin - własciciel forum i moderatorzy. ja zawsze moge nie czytac
  dalej. a katolikom zyjącym według npr-u moze to pomóc, wiec czemu nie?
  --
  how far is from heart to heart
 • poprzezknieje 03.09.04, 12:03
  ciesze sie jur_gor ze rowniez zauwazyles ze ten watek jest ideologiczny
  przynajkniej tu sie zgadzamy
  ale czy uwazasz ze powinien funkcjonowac jakis przelicznik np. jak napisze sie
  10 postow merytorycznych na temat npr to mozna napisac 1 post ideologiczno-
  propagandowy ?
  swoja droga ciekawe dlaczego praktyczny nie podaje informacji ze autorem tego
  tekstu jest ksiadz !
 • zamia1 03.09.04, 12:45
  Pójdę tropem Jur_gora i spytam, co Ciebie tu trzyma, na tym forum poświęconym
  NPR? (chociaż ja Twoje posty zaaaawsze czytam, o czym później).

  Powtórzę radę - załóż własne forum, np: "NPR a niewygodne pytania", gdzie
  będziesz je zadawał i udowadniał ewentualnym rozmówcom brak wewnętrznej logiki
  w ich rozumowaniu.
  Ja sobie czasem poczytam, bo - jak Ci już kiedyś pisałam - jestem wielbicielką
  PASJI, z jaką uświadamiasz, jak bardzo wyprane mamy mózgi ;-)

  A po ludzku - nie ma przymusu czytania, żyjemy w wolnym kraju.

  I jeszcze: PP wkleiła tekst (chociaż ja bym wkleiła tylko link), opatrzyła go
  niewinnym tytułem i nie umieściła żadnego komentarza, który by upoważniał
  Ciebie do oskarżania jej o sianie propagandy. Ponadto omawiany tekst nie odnosi
  się bezpośrednio do nikogo, więc nie widzę powodu, dla którego Adzia miałaby go
  usunąć. Chociaż zrobi, co zechce, bo to Jej ogródek (a ja jestem wdzieczna za
  możliwość przebywania w nim:-)

  Miłego dnia :-)
 • poprzezknieje 03.09.04, 13:50
  ja równiez wkleilbym tylko link (co uczynilem nawet)
  jezeli chodzi o pytanie dlaczego tu jestem
  to po prostu lubie czytac to forum gdyz jest doskonalym przykladem
  na zaklamanie jakie funkcjonuje na stronach propagandowych npr-u
  zamiast czytac o swietnej super prostej metodzie naturalnej ktora zajmuje
  raptem mniej niz 5 min dziennie i daje 100% pewnosci
  moge poczytac co chwile watki w ktorych zawarta jest cala masa problemow,
  niepewnosci i
  watpliwosci zwiazanych z stosowaniem npr

  uwielbiam watki w ktorych doswiadczeni npr-owcy chwala sie ze w zasadzie to
  nawet temperatury nie mierza opierajac sie wylacznie na objawach
  a jak ktos nagle ma problem i podejrzewa ze moglo dosc do neiplanowanego
  poczecia to pierwsze pytanie jest o wykres temperatury ;-)
  po prostu super !

  a teksty po analizie wykresow ze "owulacja byla 16 dnia (plus minus 2-3 dni)"
  to juz szczyt szczytow

  a najbardziej podobaja mi sie watki zawzietych wyznawcow npr-u ktorzy w pewnym
  momencie z przerazeniem pisza
  ze cos sie poprzestawialo w cyklu i nie wiedza co sie dzieje ...
  ah te nerwy ... cudowne prawda?

  nigdzie cenzura przeciez nie posci takich tekstow tylko tutaj ;-)

  lubie to forum bo tu jest prawdziwe zycie a nie lukrowane regulki propagandowe

  zamia1 ciekawe ze lubisz tylko czytac a nie dyskutowac ... w sumie lepiej nie
  dyskutowac bo moglyby z tego rozne ziwne rzeczy powychodzic ...
 • aniael 03.09.04, 14:36
  "Forum służy wymianie doświadczeń związanych ze stosowaniem naturalnych metod
  diagnozowania płodności - zarówno z celu poczęcia dziecka, jak też jego
  uniknięcia bądź odłożenia.

  Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi wątpliwościami,
  bądź służyć radą.

  Forum jest otwarte, jedyne obowiązujące reguły to zasady kultury i trzymanie
  się tematu :-) Usuwane będą posty zaczepne i niemerytoryczne."

  To wstęp, którego jak rozumiem nie przeczytałeś. Powtórzę za przedmówczyniami:
  nie jest to forum dla Ciebie, sądzę, że Twoje posty powinny zostać wykasowane.
  Do siania uprzedzeń znajdź sobie inne forum, lub załóż swoje.
  Powodzenia.


  --
  A po nas choćby potop!


  Moja słodka Monisia
 • poprzezknieje 03.09.04, 15:03
  no bardzo ciekaw jestem
  jak do tematu tego forum maja sie rozwazania na temat grzesznosci osiagania
  orgazmu
  po przez wzajemne pieszczoty małżonków ?
  na pewno nie znajac odpowiedzi na tak istotne pytanie trudno jest stosowac npr
  prawda?

  aniael - złoż jakies forum, ja tam napisze i sobie skasujesz wtedy mojego posta
  OK?
 • aniael 03.09.04, 15:23
  poprzezknieje napisała:

  > no bardzo ciekaw jestem
  > jak do tematu tego forum maja sie rozwazania na temat grzesznosci osiagania
  > orgazmu
  > po przez wzajemne pieszczoty małżonków ?
  > na pewno nie znajac odpowiedzi na tak istotne pytanie trudno jest stosowac
  npr
  > prawda?

  Ty zdaje się npr nie stosujesz, więc masz średnie na ten temat pojęcie. Jeśli
  ktoś stosuje npr ze względów religijnych, przytoczony tekst przeczyta. Jest
  zatem związany z tematem forum.
  >
  > aniael - złoż jakies forum, ja tam napisze i sobie skasujesz wtedy mojego
  posta
  >
  > OK?

  Wiesz szkoda by mi było czasu, którego Ty zdaje się masz za wiele. Czytasz to
  forum z nudów i szukasz pretekstu, żeby narobić zamieszania.
  --
  A po nas choćby potop!


  Moja słodka Monisia
 • zamia1 03.09.04, 14:43
  Ależ ja chętnie podyskutuję, jak tylko będzie o czym :-)

  Miłego dnia :-)
 • poprzezknieje 03.09.04, 15:05
  czytac masz o czym
  a dyskutowac nie masz?
 • zamia1 03.09.04, 15:43
  > czytac masz o czym
  > a dyskutowac nie masz?


  Dokładnie tak jest. To, co mnie przyciąga do lektury Twoich postów, to -
  powtarzam - pasja, z jaką je formułujesz, Twój niepowtarzalny styl wypowiedzi
  :-)
 • jur_gor 03.09.04, 15:13
  Nie stosujesz NPR-u, nie masz problemów i nie potrafisz pomóc tym, którzy je
  mają. Siedzisz tu i zaspokajasz jakieś swoje dziwne potrzeby. Zamia1 jest miła
  ja nie, gdyby to ode mnie zależało to bym Cię wyciął z tego Forum, żebyś nie
  przeszkadzał w realizacji "statutowych obowiązków"
 • skrzynka3 03.09.04, 16:44
  Dla czesci praktykujacych NPR z powodow religijnych -czy Ci sie to podoba
  Poprzez Knieje czy nie tacy tez sa, tekst PP porusza istotne problemy z ktorymi
  spotykaja sie w "codziennej praktyce" dla czesci jest zupelnie nieprzydatny bo
  Oni nie maja problemow z okresowa wstrzemiezliwoscia (ich swiatopoglad
  dopuszcza inne rozwiazania) ta grupa pewnie zacznie czytac i da spokoj bo tekst
  nie bedzie dla nich interesujacy.

  A jeszcze w kwestii merytorycznej tak Cie cieszy ze tyle tu osob z
  watpliwosciami -wejdz na jakakolwiek stronke o antykoncepcji -prawda?- zadnych
  watpliwosci, klopotow ze strony uzytkowniczek wszystko proste i bezbolesne ;)))
  I na przyklad mnie NPR zajmuje "reklamowe 5 min" dziennie.Nie znam rzeczy w
  ktorej nauczenie nie trzeba wlozyc wysilku i jest to chyba normalne.

  Skoro interesujesz sie NPR to powinienes choc znac podstawy i nie powinny Cie
  dziwic komentarze ze "owu byla 16 dnia plus minus 2 dni" ta metoda nie wyznacza
  dnia owu tylko dni potencjalnie plodne i na pewno nienieplodne dla ich
  wyznaczenia nie jest potrzebne okreslenie daty owu (niemozliwe zreszta w
  warunkach domowych)
  Pozdrawiam Skrzynka
  --
  moje trzy skarby ;))
 • poprzezknieje 03.09.04, 17:35
  ehh jur_gor a mogloby byc tak pieknie
  ze pisalbys swoje propagandowe teksty na temat wyzszosci
  npr nad innymi formami antykoncepcji i wszyscy by cie chwalili jak
  to pieknie napisales
  a takich jak ja co to ci napisza pare słów prawdy
  to byś wycinał i banował az do trzeciego pokolenia
  i wsyzscy zyliby długo i szczesliwie w Kraju Rad wielbiac towarzysza jur_gor

  tylko problem polega na tym ze nie jestes adminem i nie mozesz
  niestety sie powyzywac
 • orla6 07.09.04, 13:34
  Kochani (w tym również Poprzezknieje)!
  JA osobiście jestem wdzieczna ze te watki sie pojawiaja. One same, moze nawet
  bardziej niz pomoc merytoryczna, pomagaja mi trwac przy npr mimo czestych
  trudnosci i watpliwosci. Dzieki Wam ze jestescie. Poprzez knieje ma pretensje
  o wstawki "ideologiczne" - z jego punktu widzenia. dla mnie aspekt duchowy i
  merytoryczny npr (ktory moim zdaniem jest najskuteczniejszym i
  najbezpieczniejszym dla zdrowia sposobem planowania rodziny, niezaleznie od
  trudnosci emocjonalnych i praktycznych mu towarzyszacych) sa rownie istotne i
  jezeli istnieje forum mu poswiecone to uwazam za wysoce sluszne aby poruszalo
  wszystkie towarzyszace mu tematy. Przeciez i tak kazdydecyduje za siebiei jak
  cos mu nie pasuje, to nie musi sie tym przejmowac, ani czytac, ale dlaczego
  odbierAC tę możliwosc innym. Poprzezknieje odsyla nas na inne fora. Powiem
  szczerze,ze moj czas jako pracujacej matki dwojki bardzo zaborczych i
  balaganiacych dzieci- niejadkow jest ograniczony do minimum i nie uczesczam
  niegdzie indziej, a jesli to bardzo rzadko. Powtarzam: sa to tematy, ktore
  przynajmniej dla niektorych, takich jak ja, sie nierozlacznie wiaza, wiec
  dlaczego nie mozemy o nich rozmawiac w tym samym miejscu? bo mamy irozne
  poglady? Wejscie na jedno forum jest szczytem tego na co pozwala mi moj "wolny"
  czas. Apeluje: dyskutujmy, czytajmy, poszukujmy razem dalej, a nie wsciekajmy
  sie ze nie wszyscy uwazaja tak jak my i jeszcze smieja o tym rozmawiac ( a nie
  narzucac komus swoje poglady). Ja jeszcze raz Wam dziekuje, że jestescie,
  inaczej bym pewnie juz zrezygnowala. Lubie tu byc.
  Pozdrowionka.
  PS. Sorry za chaos wypowiedzi i literowki, ale jak zwykle sie spiesze, a
  dziecko za wszelka cene chce mi wylaczyc komputer.
 • praktycznyprzewodnik 03.09.04, 16:59
  Znalazlam ten tekst na stronie Ligi Malzenstwo Malzenstwu i pomyslalam, ze
  dobrze byloby go wkleic do watku, ktorego tytul brzmial jakos "co robicie w dni
  plodne" czy podobnie. Ale szukalam, szukalam i nie znalazlam. Stad pomysl
  na "cos nowego".
  Jesli ktos poczul sie indoktrynowany, przepraszam.
  Wklejac bede,chyba ze mi zabronia. Ale od dzis zaznacze "uwaga,
  indoktrynacja !".
 • poprzezknieje 03.09.04, 17:38
  > Ale od dzis zaznacze "uwaga, indoktrynacja !".

  o i odrazu wiadomo o co chodzi ;-)
  sadze ze wystarczy sam link jak kogos to interesuje to bedzie sobie grzebal tam
  a nie tutaj...
 • reszka2 03.09.04, 22:11
  Bo będę zmuszona użyć współmoderatorskiej siekierki i powycinać to i owo.

  Nie czuję się indoktrynowana przez praktycznyprzewodnik - wszak nigdy, ale to
  nigdy nie udzielała porad forumowiczkom przez pryzmat swojej wiary. Ten tekst
  jest dla mnie pewną ciekawostką - wzresztą przyszła w dobrym momencie. Na lmm
  nie zaglądam nigdy, więc nie trafiłabym na to za nic w świecie.


  Aha, dobrze że juz wróciłaś, praktycznyprzewodniku! Brakowało tu Ciebie.
  --
  Reszka mama Michałka i Madzi
  Proszę nie dodawać mojego adresu do książki. Nie umiem walczyć z wirusami.
 • praktycznyprzewodnik 03.09.04, 23:26
  A bo ja byłam na Ukrainie i na własne uszy słyszałam szum Prutu i Czeremoszu !
 • artus1231 05.09.04, 19:23
  Poprzezknieje, od dawna chciałem zapytać Cię, czy Ty nie jesteś przypadkiem
  Metplanetycznymiznakami z forum Katolika? (styl i pasję macie bardzo podobne!)

  Co do przytoczonego tekstu, o. Knotz jest jedynym znanym mi księdzem, który
  szczerze stara się zrozumieć problemy małżonków (za co go cenię) i... pogodzić
  wodę (naukę Kościoła) z ogniem (miłością małżeńską). Jak wiadomo jednak woda
  gasi ogień. Dlatego jego praca trochę jest syzyfowa :(
  Te sprzeczności widać w tekście.
  Jeżeli małżonkowie mają pozostać małżonkami w okresie wstrzemięźliwości to
  trudno by jednocześnie starali się być "zalotnymi narzeczonymi":

  ("Małżonkowie w tym okresie są nadal małżonkami i dlatego muszą nauczyć
  się kochać w sposób odpowiedni dla małżeństwa. "Oznacza to poszukiwanie
  nowych sposobów wyrażania wzajemnego zainteresowania i miłości, a więc czegoś
  na wzór przedmałżeńskich zalotów" . Czas oczekiwania na współżycie seksualne
  jest w myśl tej koncepcji przede wszystkim czasem adoracji, czułości,
  okazywaniem sobie szacunku i uznania. Kochający się małżonkowie uświadamiają
  sobie wtedy, że łączy ich głęboka więź, wspólnota miłości, że odczuwają
  siebie w najbardziej ukrytych drganiach duszy. Czują się duchowo i
  psychicznie zespoleni ze sobą, ogarnięci poczuciem bliskości".)

  To jest proponowanie, by małżonkowie zachowywali się w sposób sztuczny i
  wymuszony. To nie podczas wstrzemięźliwości (!!!) tylko podczas współżycia (!)
  kochający się małżonkowie uświadamiają sobie, że łączy ich głęboka więź,
  wspólnota miłości, że odczuwają siebie w najbardziej ukrytych drganiach duszy;
  czują się duchowo i psychicznie zespoleni ze sobą, ogarnięci poczuciem
  bliskości. Mamy tu do czynienie rzeczywiście z ideologią - odwracaniem kota
  ogonem do przodu. Niestety, nauka Kościoła od początku szczególne dobro
  małżeństwa widzi w opanowywaniu popędu, a nie w jego używaniu. :( • poprzezknieje 05.09.04, 21:29
  artus1231 napisał:

  > Niestety, nauka Kościoła od początku szczególne dobro
  > małżeństwa widzi w opanowywaniu popędu, a nie w jego używaniu. :(

  taaa... szczegolnie to widac gdy jest mowa o opanowaniu popedu w okresie
  ciąży ;-) jest to pierwszy z rzedu przyklad na absurdalnosc nauki Koscioła w
  tych sprawach

  Jezeli chodzi o Knotza to takie wrazenie odnosisz po czytaniu jego tekstow na
  temat malzenstw stosujacych npr bo niejako stara sie z tej absurdalnej nauki
  zrobic cos bardziej ludzkiego ale i tak kiepsko mu to wychodzi
  natomiast gdybys poczytal cos z jego tekstow na temat malzenstw ktore stosuja
  taki szatanski wynalazek jak prezerwatywa to bys dopiero sie przekonal ze w
  swoich pogladach niczym nie rozni sie od nawiedzonych sluchaczy radia maryja

  juz bardziej polecam
  tygodnik.onet.pl/1544,5498,1144041,tematy.html
 • mamakamilaikasi 07.09.04, 12:50

  >
  > taaa... szczegolnie to widac gdy jest mowa o opanowaniu popedu w okresie
  > ciąży ;-)


  a to gdzie przeczytales?
  pytam nie z przekory ale z ciekawosci...
  m

 • poprzezknieje 07.09.04, 15:41
  mam nadzieje ze wyczulas ironie
  a sprawa jest bardzo prosta
  chodzi o to ze aby jakos wytlumaczyc nauke KK o zakazie antykoncpecji
  caly sztab ludzi siedzi i wymysla przerozne teorie na temat szkodliwosci
  fizycznej, duchowej, moralnej itd antykoncepcji
  jednym z takich wymyslow jest to ze antykoncepcja jest zla bo powoduje ze
  czlowiek traci kontrole nad swoim popedem
  i tutaj mozna by wymieniac przerozne sposoby jak to jest opisywane
  i wydawaloby sie ze wszystko jest jasne -> czeste wspolzycie jest be bo traci
  sie kontrole (jest to tez poniekad proba uzasadnienia ze wstrzemiezliwosc jest
  bardzo potrzebna)
  i w zasadzie powinnismy byc wdzieczni za to ze Kościół stoi na strazy i w pore
  ostrzega nas przed tymi zgubnymi skutkami czestego wspolzycia
  ale problem pojawia sie gdy zaczynamy pytac o okres ciazy kiedy to przez 9 m-cy
  nie ma cykli, okresow plodnych a wiec i wstrzemiezliwosci itd
  Ktos kto na serio bierze te wymysly o rzekomej szkodliwosci antykoncepcji
  moglby sobie pomyslec - aha, jak nie ma cykli to aby dalej usilnie trenowac
  panowanie nad popedem trzeba sobie jakos ustalic 1-2 tygodniowe okresy
  wstrzemiezliwosci tak sztucznie ! (ciekaw jestem czy ktos jest az tak
  nawiedzony)
  Otoz nic bardziej błednego bo okazuje sie ze w okresie ciazy nawet wskazane
  jest uzywanie do woli i tutaj pojawia sie cala masa opisow jak to mozna, wręcz
  nalezy korzystac z tego wyjatkowego okresu itd itp nagle to cale pisanie o
  zagrozeniach zwiazanych z nieujarzmionym popedem traci na znaczeniu
  (o malzenstwach bezplodnych to nawet nie wspominam)
  i tym prostym sposobem widac ze to cale panowanie nad popedem to po prostu
  czysty wymysl i punkt widzenia zalezy od punktu siedzenia a cala argumentacja
  jest dobrana tak aby mialo wyjsc to co ma wyjsc - hipokryzja w czystej postaci
  (jakbys nie wiedziala to sie nazywa "szukanie prawdy")
  a ze wychodza z tego potem głupoty to juz inna sprawa
 • mamakamilaikasi 07.09.04, 16:18
  faktycznie to nie wyczulam ironi...
  ale nie potrzebuje byc uswiadamiana takim irodnicznym tonem,

  ja tez nie rozumiem argumentowania religijnego npr, ale nie wysmiewam i nie
  krytykuje, a moze kiedys sama trafie na artykul z ktorym sie zgodze calkowicie
  m
 • poprzezknieje 07.09.04, 18:20
  przeciez wlasnie dalem tobie odpowiedz dlaczeog nie rozumiesz argumenatacji
  Kosciola bo jest po prostu nielogiczna i tyle
  - swoja droga nie rozumiem dlaczego uwazasz to za argumentacja religijna
  przeciez w tym co napisalem nie ma ani jednego watku religijnego
 • mamakamilaikasi 07.09.04, 19:44
  poprzezknieje napisała:

  > - swoja droga nie rozumiem dlaczego uwazasz to za argumentacja religijna
  > przeciez w tym co napisalem nie ma ani jednego watku religijnego

  jezeli odwolujesz sie do tego czego uczy Kosciol to w pewien sposob z nim
  polemizujesz, uwazasz argumenty za nielogiczne... - ja tez, ale ich nie wymiewam

  ale schodzimy z tematu watku,
  dla mnie ciekawe bylo przeczytac zamieszczony artykul,
  jednak jestem taka ze na kazde zdanie mam albo kilka komentarzy albo kilka
  pytan, i jak napisalam nie znalazlam jeszcze takiego artykulu z ktorym moje wew
  ja by sie zgadzalo,

  a poza tym to bede stosowac npr,
  ale tez bede nadal szukac zrozumienia argumentacji KK
  m
 • artus1231 09.09.04, 14:48
  Do tego, co pisze Poprzezknieje:
  Widziałem na własne oczy (gdzieś na stronach lmm), jak guru NPR John Kipley
  zachęca małżonków w okresie menopauzy do... okresowej wstrzemięźliwości. :)
  Serio, serio
 • poprzezknieje 09.09.04, 19:18
  ale chyba nie pod grozba grzechu ciezkiego ...
 • praktycznyprzewodnik 09.09.04, 20:56
  Przeczytalam raz jeszcze cały tekst i wyszło mi, ze wcale nie jest taki
  bardzo indoktrynujacy. Jest przeznaczony dla osób praktykujacych
  wstrzemiezliwosc okresowa od pozycia małzenskiego i wychodzi na przeciw ich
  problemom.
  Praktykujacych wstrzemiezliwosc z przyczyn przynaleznosci do KK, ale
  niekoniecznie.
  Mowa jest o motywacji religijnej, duchowej.

 • poprzezknieje 09.09.04, 22:17

  No dobrze praktcznyprzewodnik jak uwazasz ze nie jest to indoktrynacja to
  prosze bardzo na razie dwa cytaty:

  "Jeżeli małżonkowie chcą budować zdrową, pełną miłości i ciepła relację, to
  muszą liczyć się z tym, że pojawią się takie sytuacje, w których ulegną sile
  zmysłów, i co jakiś czas, w swojej ludzkiej słabości, posuną się w
  pieszczotach zbyt daleko, doprowadzając się (lub jedną stronę) do orgazmu poza
  stosunkiem seksualnym."
  Pisanie o pieszczotach małżeńskich ktore koncza sie orgazmem w kategoriach
  ludzkiej słabości jest wlaśnie indoktrynacją bo niby z jakiej racji Knotz
  twierdzi ze swiadomy seks oralny malzonkwo jest słabością ???
  Jest to przyklad wmawiania ludziom ze maja problem tam gdzie go nie ma!
  Bo niby z czego wynika przeswiadczenie ze orgazm nie moze byc poza stosunkiem ?
  Tylko i wylacznie z ideologii praktycznyprzewodniku i wlasnie o tym piszę.

  Kolejny cytat dotyczy postrzegania mezczyzny jak zwierze ktore nie potrafi
  opanowac swoich popedow:
  "Dlatego w
  okresie wstrzemięźliwości mężczyzna będzie zawsze chciał tylko jednego - jak
  najszybciej podjąć współżycie seksualne. Gdy kobieta wytwarza niezrozumiały dla
  niego dystans i nie pozwala zbliżyć się do swego ciała może czuć się samotny i
  upokorzony."
  zupelnie tak jakby mezczyzna byl osobnikiem pozbawionym rozumu ktoremu nic nie
  da sie wyltumaczyc i nic nie jest w stanie zrozumiec a jedyne czym sie kieruje
  to checia wsadzenia czlonka do pochwy zony. Tylko zupelny ignorant moze takie
  bzdury wypisywac.
  Jak wypaczony obraz swiata prezentuje Pan Knotz w swoim felietoniku niech
  swiadczy chociazby jeszcze to ze mu do glowy pewnie nie przyjdzie ze to kobieta
  np moze miec chec zaspokojenia swojego popedu i moze prowokowac meza do tego.

  Na razie o tekscie zwiazanym z biologizacją aktu małżeńskiego nie pisze, ale
  jak trzeba bedzie to moge i te czesc rozwinac ukazujac kolejne szerzenie
  ideologii.

  Indoktrynacja w tym przypadku polega na tym ze ludziom wmawia sie ze sa
  problemy tam gdzie ich nie ma, ze zle sa zachowania ktore zle nie sa, zmusza
  sie ludzi do walki z problemami ktorych nie ma a ktore sa tylko elementem
  wyobrazni Pana Knotza.
 • jur_gor 10.09.04, 09:31
  Drodzy dyskutanci czy nie uważacie, że dobre wychowanie wymaga, aby odpowiadać
  na pytania zadane w czasie dyskusji?

  1. Poprzezknieje, od dawna chciałem zapytać Cię, czy Ty nie jesteś przypadkiem
  Metplanetycznymiznakami z forum Katolika? (styl i pasję macie bardzo podobne!)

  2. A tak z ciekawości – czy Ty stosujesz NPR, bo
  merytorycznie to się za bardzo nie udzielasz w odróżnieniu od PP, którego
  ideologiczny wątek tak Cię zdenerwował? • artus1231 12.09.04, 17:15
  Jurgor, na moje właściwie prywatne pytanie Poprzezknieje odpowiedział mi
  prywatnie.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka