Dodaj do ulubionych

Cymbalta ( duloksetyna) ktos zna?

17.12.10, 16:18
Mam brac ten lek od dzisiaj, zadzialal jak zaczarowany, ma mi zstapic zoloft na ktory jestem lekoodporna. jest ok, glosy nie strasza, omamy sie uspokoily. Znacie ten lek? Tyje sie po nim?
jezeli bedzie tak dobrze dzialal jak dzis to unikne elektrowstrzasow w styczniu...
Moze ktosik sie podzieli doswiadczeniami...
--
Dziura w Bucie
Edytor zaawansowany
 • czubata 17.12.10, 16:41
  Ciekawe.Czytałam teraz o tym leku i nic tam nie wspomniano o tym że należy ostrożnie podawać pacjentom maniakalnym.Czyżby nie było ryzyka? Fajnie byłoby.
  --
  http://teraz.com.pl/vardata/gify/tanczace/tanczace013.gif
  Staram się podchodzić do życia bardzie "jajecznie"
 • czubata 17.12.10, 16:48
  A nie,pomyliłam się,jest ostrzeżenie w innej ulotcesad
  --
  http://teraz.com.pl/vardata/gify/tanczace/tanczace013.gif
  Staram się podchodzić do życia bardzie "jajecznie"
 • beatrix-kiddo 17.12.10, 17:14
  Nie znam, ale wklejam Ci info z portalu dla lekarzy:
  Działanie: Inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny (5-HT) i noradrenaliny. Słabo hamuje zwrotny wychwyt dopaminy, nie wykazuje istotnego powinowactwa do receptorów histaminowych, dopaminowych, cholinergicznych i adrenergicznych. Zwiększenie stężenia 5-HT i noradrenaliny w odcinku krzyżowym rdzenia kręgowego zwiększa napięcie cewki moczowej w fazie gromadzenia moczu, co prowadzi u kobiet do silniejszego zamknięcia cewki podczas wysiłku. W zależności od dawki duloksetyna powoduje również zwiększenie zewnątrzkomórkowego stężenia serotoniny i noradrenaliny w różnych obszarach mózgu. Duloksetyna normalizuje próg bólowy u pacjentów z cukrzycowym bólem neuropatycznym. Dobrze się wchłania po podaniu p.o. tmax - 6 h. Całkowita dostępność biologiczna wynosi 32-80% (średnio 50%). Pokarm wydłuża tmax do 10 h i nieznacznie zmniejsza odsetek wchłanianej dawki, nie ma to jednak istotnego znaczenia klinicznego. Wiąże się w ok. 96% z białkami osocza - albuminą i alfa-1-kwaśną glikoproteiną. Lek jest w znacznym odsetku metabolizowany przez izoenzymy CYP1A2 i polimorficzny CYP2D6 cytochromu P-450, a następnie ulega sprzęganiu. Metabolity leku są farmakologicznie nieaktywne. Farmakokinetyka duloksetyny wykazuje dużą zmienność osobniczą ze względu na wiek, płeć, palenie tytoniu i aktywność CYP2D6. t1/2 wynosi 8-17 h (średnio 12 h). Metabolity duloksetyny wydalane są głównie z moczem. U kobiet pozorny klirens osoczowy jest o ok. 50% mniejszy, nie ma jednak konieczności zmiany dawkowania ze względu na płeć chorego. U osób w podeszłym wieku AUC zwiększa się o ok. 25% i wydłuża się t1/2. U chorych z krańcową niewydolnością nerek cmax i AUC duloksetyny zwiększają się 2-krotnie. W przypadku umiarkowanej niewydolności wątroby pozorny klirens kreatyniny jest o 79% mniejszy, pozorny t1/2 jest 2,3 razy dłuższy, a AUC 3,7 razy większe w porównaniu z osobami zdrowymi.

  Wskazania: Leczenie epizodów dużej depresji. Leczenie bólu w obwodowej neuropatii cukrzycowej u dorosłych. Leczenie zaburzeń lękowych uogólnionych. Lek jest również stosowany u kobiet z umiarkowanym lub ciężkim wysiłkowym nietrzymaniem moczu; preparat przeznaczony do zastosowania w tym wskazaniu nie jest dostępny w Polsce.

  Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, choroby wątroby powodujące zaburzenia czynności wątroby, ciąża, okres karmienia piersią, równoległe stosowanie niewybiórczych, nieodwracalnych inhibitorów MAO. Nie stosować w skojarzeniu z silnymi inhibitorami izoenzymu CYP1A2 cytochromu P-450 (np. fluwoksaminą, cyprofloksacyną, enoksacyną). Nie stosować u chorych, u których występuje ciężka niewydolność nerek. Należy zachować szczególną ostrożność u chorych z napadami manii w wywiadzie lub z rozpoznaniem zaburzeń afektywnych dwubiegunowych i/lub napadów padaczkowych. W związku z przypadkami rozszerzenia źrenic po zastosowaniu leku należy zachować szczególną ostrożność u chorych ze zwiększonym ciśnieniem śródgałkowym i/lub ryzykiem wystąpienia ostrych napadów jaskry zamkniętego kąta przesączania. Zaleca się kontrolowanie ciśnienia tętniczego u chorych na nadciśnienie tętnicze i/lub choroby serca. U chorych z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym nie należy rozpoczynać leczenia duloksetyną. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leku równolegle z lekami przeciwdepresyjnymi. Depresja i zaburzenia lękowe uogólnione wiążą się ze zwiększonym ryzykiem samobójstw, a ryzyko ich popełnienia może się zwiększać we wczesnym okresie poprawy stanu chorego, dlatego leczenie chorych z grupy dużego ryzyka powinno się odbywać pod ścisłym nadzorem lekarza; należy poinformować chorych i ich opiekunów o konieczności niezwłocznego zgłaszania lekarzowi wystąpienia u chorego myśli lub zachowań samobójczych lub myśli o samookaleczeniu. Myśli samobójcze mogą wystąpić także podczas leczenia duloksetyną pacjentów z cukrzycowym bólem neuropatycznym. Należy zachować ostrożność u chorych przyjmujących leki przeciwzakrzepowe i/lub leki wpływające na czynność płytek krwi oraz u chorych ze stwierdzoną skłonnością do krwawień, a także u chorych ze zwiększonym ryzykiem hiponatremii (chorzy w podeszłym wieku, z marskością wątroby, odwodnieni lub przyjmujący leki moczopędne). W przypadku odstawienia leku u niektórych chorych mogą wystąpić objawy odstawienia, zwłaszcza gdy leczenie przerwano nagle. Należy zachować ostrożność u chorych w podeszłym wieku. Ze względu na brak badań nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży do 18. rż. Ze względu na opisywane przypadki uszkodzenia wątroby objawiające się bólem brzucha, hepatomegalią, zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych do wartości 20-krotnie większych niż wartości prawidłowe i współwystępowaniem żółtaczki lub bez jej współwystępowania, jak również przypadki żółtaczki cholestatycznej, nie należy stosować duloksetyny u chorych nadużywających alkoholu, ani u chorych z przewlekłą niewydolnością wątroby.

  Interakcje: Należy zachować ostrożność w przypadku równoległego stosowania duloksetyny i leków wpływających na OUN (np. pochodne benzodiazepiny, opioidowe leki przeciwbólowe, leki przeciwpsychotyczne, fenobarbital, leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym). Ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego nie stosować duloksetyny równolegle z niewybiórczymi, nieodwracalnymi inhibitorami MAO ani w okresie 14 dni po ich odstawieniu; przed rozpoczęciem stosowania IMAO powinno upłynąć co najmniej 5 dni po zaprzestaniu stosowania duloksetyny. W przypadku wybiórczych, odwracalnych inhibitorów MAO ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego jest mniejsze, nie zaleca się jednak ich równoległego stosowania. Należy zachować ostrożność podczas równoległego stosowania duloksetyny i wybiórczych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny, przeciwdepresyjnych leków trójpierścieniowych (np. klomipramina, amitryptylina), preparatów zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum), wenlafaksyny, tryptanów, tramadolu, petydyny i tryptofanu, doustnych leków przeciwzakrzepowych lub przeciwpłytkowych. Nie należy stosować równoległe duloksetyny i silnych inhibitorów izoenzymu CYP1A2 cytochromu P-450 (np. fluwoksamina, cyprofloksacyna, enoksacyna), ponieważ w przypadku takiego skojarzenia następuje zmniejszenie klirensu osoczowego duloksetyny i zwiększenie jej AUC. Należy zachować ostrożność w trakcie stosowania duloksetyny i leków metabolizowanych przez izoenzym CYP2D6 o małym indeksie terapeutycznym (flekainid, propafenon, metoprolol). U osób palących stężenie duloksetyny we krwi jest prawie o 50% mniejsze niż u osób niepalących. Podczas stosowania duloksetyny równolegle z innymi lekami z tej samej grupy farmakoterapeutycznej może wystąpić hiponatriemia. In vitro duloksetyna nie wpływa na aktywność izoenzymu CYP3A cytochromu P-450. Na farmakokinetykę duloksetyny nie wpływają leki zobojętniające sok żołądkowy czy famotydyna.

  Działanie niepożądane: Bardzo często: nudności, suchość w ustach, ból głowy, senność, zawroty głowy. Często: zmniejszenie łaknienia, zmniejszenie masy ciała, bezsenność, pragnienie, niepokój, zmniejszenie libido, anorgazmia, drżenie, parestezje, zaburzenia widzenia, szum w uszach, kołatanie serca, uderzenia gorąca, ziewanie, zaparcie, biegunka, wymioty, niestrawność, wzdęcia, zwiększona potliwość, osutka, ból mięśniowo-szkieletowy, sztywność i kurcze mięśni, zaburzenia erekcji, zmęczenie. U mężczyzn leczonych duloksetyną z powodu depresji rzadko uczucie parcia na mocz. Niezbyt często: zapalenie krtani, hiperglikemia, głównie u chorych na cukrzycę, zaburzenia snu, dezorientacja, apatia, drgawki kloniczne, nerwowość, zaburzenia uwagi, letarg, zaburzenia smaku, zaburzenia snu, zespół niespokojnych nóg, rozszerzenie źrenic, zawroty głowy, ból ucha, tachykardia, nadkomorowe zaburzenia rytmu, migotanie przedsionków, zwiększenie ciśnienia tętniczego, niedociśnienie ortostatyczne, omdlenia, zapalenie żołądka i jelit, zapalenie wątroby, ostre uszkodzenie wątr
 • beatrix-kiddo 17.12.10, 17:15
  Działanie niepożądane: Bardzo często: nudności, suchość w ustach, ból głowy, senność, zawroty głowy. Często: zmniejszenie łaknienia, zmniejszenie masy ciała, bezsenność, pragnienie, niepokój, zmniejszenie libido, anorgazmia, drżenie, parestezje, zaburzenia widzenia, szum w uszach, kołatanie serca, uderzenia gorąca, ziewanie, zaparcie, biegunka, wymioty, niestrawność, wzdęcia, zwiększona potliwość, osutka, ból mięśniowo-szkieletowy, sztywność i kurcze mięśni, zaburzenia erekcji, zmęczenie. U mężczyzn leczonych duloksetyną z powodu depresji rzadko uczucie parcia na mocz. Niezbyt często: zapalenie krtani, hiperglikemia, głównie u chorych na cukrzycę, zaburzenia snu, dezorientacja, apatia, drgawki kloniczne, nerwowość, zaburzenia uwagi, letarg, zaburzenia smaku, zaburzenia snu, zespół niespokojnych nóg, rozszerzenie źrenic, zawroty głowy, ból ucha, tachykardia, nadkomorowe zaburzenia rytmu, migotanie przedsionków, zwiększenie ciśnienia tętniczego, niedociśnienie ortostatyczne, omdlenia, zapalenie żołądka i jelit, zapalenie wątroby, ostre uszkodzenie wątroby, zwiększenie aktywności AST, ALT, CPK, zatrzymanie moczu, zaburzenia oddawania moczu, zaburzenia wytrysku, złe samopoczucie, pragnienie, uczucie zimna lub gorąca, dreszcze, zaburzenia chodu. W przypadku nagłego odstawienia leku: zawroty głowy, nudności, bezsenność, bóle głowy i niepokój. W przypadku przedawkowania brak swoistego antidotum; leczenie podtrzymujące i objawowe. W przypadku równoległego stosowania z lekami o tym samym mechanizmie działania, szczególnie u osób starszych, rzadko zgłaszano wystąpienie hiponatremii.

  Ciąża i laktacja: Kategoria C. Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

  Dawkowanie: P.o., niezależnie od posiłków. Depresja. 60 mg 1 ×/d; dawka maks. 120 mg/d; odpowiedź na leczenie obserwuje się zwykle 2-4 tyg. po rozpoczęciu leczenia; po utrwaleniu odpowiedzi na leczenie zaleca się kontynuowanie terapii przez kilka miesięcy. Zaburzenia lękowe uogólnione. Początkowo 30 mg 1 ×/d, w razie braku odpowiedniej poprawy zwiększyć do 60 mg 1 ×/d. U chorych ze współistniejącymi ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi niereagujących na dawkę 60 mg/d można zwiększyć dawkę do 90-120 mg/d. Ból w obwodowej neuropatii cukrzycowej. Zwykle 60 mg 1 ×/d, w razie niewystarczającej odpowiedzi dawkę można zwiększyć; dawka maks. 120 mg/d. Odpowiedź kliniczną należy ocenić po 2 mies. leczenia, a następnie oceniać korzyści z leczenia regularnie co 3 mies. W przypadku odstawiania leku po okresie leczenia dłuższym niż 1 tydz. zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki w ciągu co najmniej 2 tyg., stosując połowę dawki lub podając lek co 2. dzień.

  Uwagi: Duloksetyna może powodować sedację i zawroty głowy, dlatego w razie ich wystąpienia należy unikać prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

  --
  Leki są dobre tylko ludzie do dupy - copyright by Euforyk
  Pomóż zwierzakom
 • beatrix-kiddo 17.12.10, 17:18
  Czyli ogólnie - na dużą depresję, nie dla chadowców (może powodować manię), raczej można po nim schudnąć niż utyć.
  --
  Leki są dobre tylko ludzie do dupy - copyright by Euforyk
  Pomóż zwierzakom
 • xsenia 17.12.10, 17:28
  duloksetyna ma podobny profil działania jak wenlafaksyna, też należy do grupy SNRI, ponoć ma działać bardziej wybiórczo i silniej hamować wychwyt zwrotny - tyle teorii wg wujka Googla
  pytałam o cymbaltę swojego świrologa - brak doświadczeń z tym preparatem - wygląda na to, że jesteś pionierką wink i nic dziwnego, bo Polska zawsze wlecze się w ogonie. bardzo jestem ciekawa jak będziesz się czuła po tym leku. Pisz koniecznie, najlepiej każdego wieczora wink

  gdyby stawiał do pionu skuteczniej, niż wenla to byłoby naprawdę COŚ!
 • beatrix-kiddo 17.12.10, 18:25
  Mnie mój świrolog kategorycznie odmówił wypisania Cymbalty. Powody odmowy tłumaczył mętnie.
  --
  Leki są dobre tylko ludzie do dupy - copyright by Euforyk
  Pomóż zwierzakom
 • madau 17.12.10, 18:43
  ja wzielam dzis pierwszy raz 60 mg i czuje sie moze nie znakomicie ale... duuuzo lepiej! Odstawilam zoloft jak lekarz nakazal a po nim mialam wrazenie ze sie powoli "otruwam" bralam wielka dawke bo az 200 mg, dzis wzielam cymbalte i... wszystko gra smile. Bede Was ostrzegala jezeli cos sie zmieni ale na razie jest raczej lepiej ( i to duuzo) niz gorzej.
  --
  Dziura w Bucie
 • beatrix-kiddo 17.12.10, 18:48
  Pisz pisz, kochana, może przekonam mojego świrologa! Mam wizytę w poniedziałek, to dam mu "pracę domową" na święta, żeby sobie poczytał amerykańskie artykuły o Cymbalcie. Co cenię w tym facecie, to jego otwartość i chęć uczenia się, wiem, że wciąż czyta i się doszkala, więc jestem dobrej myśli.
  (Tzn. mnie na razie jest dobrze z wenla, ale niech sobie doktorek poczyta na wypadek, jak wenla przestanie działać)
  --
  Leki są dobre tylko ludzie do dupy - copyright by Euforyk
  Pomóż zwierzakom
 • obecna_xyz 22.12.10, 18:43
  Czyżby groziły Ci elektrowstrząsy po zaledwie jednym nietrafionym antydepresancie? Odpisz koniecznie.
 • madau 23.12.10, 16:50
  Mialam juz 4 serie elektrowstrzasow. Na zolofcie bylam 2 i pol roku, prawie 3 lata. Nie dzialal - lekoodporna bylam, takze chyba na abilify ktory biore w dawce 30 mg. Zwiekszyc sie nie da, proponuja mi ripsolept na dodatek ale jeszcze sie wstrzymali. teraz na cymbalcie jest duzo lepiej. Oby tak zostalo. A antydepresanty to przeszlam juz przez wszystkie dostepne...
  --
  Dziura w Bucie
 • xsenia 27.12.10, 11:59
  hej,
  dobrze, ze na Cymbalcie Ci lepiej.
  wydawalo mi się, że Abilify Ci służy. ja biorę to drugi tydzień i pomału wyłażę z barłogu.

  brałaś może to www.valdoxan.com/ ? psych kiedyś mi proponował, ale jakoś nie miałam przekonania i nie sporóbowałam. ciekawam czy w ogóle jest ktoś, na kogo to cudo działa, antydep test total atypowy, do niczego niepodobny.


 • madau 27.12.10, 16:40
  hej xeniu! Nie nie bralam waldoksanu. Chociaz nazwa jakas dla ucha znajoma... na razie po cymbalcie jest rewelacyjnie. Mialam dolek przed swietami i balam sie ze nie dzialala ale teraz jestem w sytuacji stresujacej ( bo jestem z narzeczonym u jego rodzicoww z ktorymi mam bardzo zly kontakt) a czuje sie w miare dobrze. A zawsze mialam jazdy w czasie tych wizyt. To chyba znaczy ze Cymbalta dziala - zmniejszylo sie jakby laknienie wiec moze schudne cos troche? wink
  buzik
  --
  Dziura w Bucie
 • xsenia 28.12.10, 19:25
  fajno, ze cymbal dziala smile
  mnie abilify poprawilo aktywnosc, niestety ma w pakiecie niepokoj
  pa
 • happier 22.08.19, 12:59
  Hej,może ktoś mógłby mi pomoc
  Biorę Duloksetyne od 5 miesiecy , pierwsze pozytywne,efekty już po 11/12 dniach , wróciło życie,energia, dobre samopoczucie i tak się utrzymywało przez cały ten czas ,aż do ostatniego poniedziałku ,coś się zmieniło ,spadek nastroju ,odczucie ciężkiej głowy,lęk i stres dodam tylko że ten stan jest o wiele mniej nasilony niż kiedy miałam ta ciężka depresję,nie jest aż tak źle ale przejmuje się tym dlaczego tak się stało ,czy to jest wina lekarstwa że już na mnie nie działa ,może ktoś miał podobnie ,proszę o odpowiedź bo nie mogę się dodzwonic do mojego lekarza bo prawdopodobnie jest ma urlopie
  Bardzo chciałabym żeby to się już skończyło ,bo wszystko było wporzadku uncertain
 • neutralna123 22.08.19, 18:31
  Biorę duloksetynę od marca tego roku, nadal bywają gorsze dni staram się myśleć,że tak się może jeszcze zdarzać choć ostatnio prosiłam moją dr o zmianę leku na inny, przedtem brałam wenlafaksynę ale przestała pomagać bądz więc cierpliwa!
 • happier 26.08.19, 12:31
  Dziękuję ,po tygodniu przeszedł atak,ale myślę że ot ale powinnam o tym poinformować moja lekarkę smile

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka