Dodaj do ulubionych

Prawo jazdy

IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 06.11.13, 08:45
Prawo jazdy Warszawa

Prawo jazdy może otrzymać osoba, która:

- osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek
- uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
- uzyskała orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (o ile jest ono wymagane)
- odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie
- zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za zgodą rodziców lub opiekuna.

[b]Prawo jazdy
[/b] nie może być wydane osobie w stosunku, do której orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (np.: prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń, lub orzeczeniem innego uprawnionego do tego organu orzekającego) - w okresie obowiązywania tego zakazu.

Orzeczenie lekarskie dla kandydatów na kierowców

Należy udać się do lekarza uprawnionego do badań kierowców (kandydatów na kierowców), by uzyskać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie, prawo jazdy osobie tej nie może być wydane. Prawo jazdy może zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu, decyduje o tym lekarz w orzeczeniu lekarskim (np. osoba jest uprawniona do prowadzenia pojazdu, ale tylko w okularach).

Szkolenie na prawo jazdy

Przed szkoleniem
Po skompletowaniu dokumentów (m.in. orzeczenie lekarskie, zgoda rodziców, itp.) należy złożyć je dostarczyć d wydziału komunikacji celem uzyskania profilu kursanta.

Celem szkolenia jest przygotowanie, osoby ubiegającej się o prawo jazdy, do kierowania odpowiednimi rodzajami pojazdów w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu.

Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Liczbę godzin zajęć ustala dla każdej osoby indywidualnie instruktor nauki jazdy - w zależności od posiadanej wiedzy i uzdolnień kandydata - z tym, że w przypadku teorii ilość godzin dla jednej kategorii prawa jazdy nie może być mniejsza niż:

30 godzin dla kategorii A, A1, B, B1, T
20 godzin dla kategorii C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E

Dla zajęć praktycznych ilość godzin nie może być mniejsza niż:


15 godzin przy kategorii B+E
20 godzin przy kategorii A, A1, C1, C1+E, D1+E, T
25 godzin przy kategorii C+E lub D+E
30 godzin przy kategorii B, B1, C, D1 lub pozwoleniu
60 godzin przy kategorii D.

Ilość godzin przy poszczególnych kategoriach może ulec zmianie w przypadku szkolenia w zakresie więcej niż jednej kategorii jednocześnie lub posiadania już odpowiedniej kategorii uprawnienia. Na zakończenie szkolenia osoba otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego.

Egzamin Państwowy na prawo jazdy


W celu przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy należy udać się, z zaświadczeniem uzyskanym w Ośrodku Szkolenia Kierowców, do wybranego przez siebie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (ośrodków jest w Polsce 49, a egzamin można zdawać w dowolnie wybranym). Tam opłaca się egzamin i uzgadnia termin jego zdawania.

Egzamin teoretyczny odbywa się za pomocą urządzenia komputerowego. W przypadku egzaminu praktycznego w WORD Warszawa obowiązuje komputerowe losowanie egzaminatorów do osób egzaminowanych. W związku z powyższym oczekiwanie na rozpoczęcie egzaminu praktycznego może trwać do 2 godzin od wyznaczonego terminu egzaminu (dotyczy to egzaminów na kat. A i B).

Odbiór prawa jazdy


Prawo jazdy wydaje za opłatą starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nie. Wyjątkiem jest Miasto Stołeczne Warszawa, w którym prawa jazdy wydawane są przez właściwe ze względu na miejsce zamieszkania Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Urzędach Dzielnic, a konkretnie Wydziały lub Referaty Komunikacji Urzędów Dzielnicowych). Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej, prawo jazdy wydaje na czas nie dłuższy niż 1 rok dowódca jednostki wojskowej. Po zakończeniu służby wojskowej, wydany przez dowódcę jednostki dokument podlega wymianie przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

Zapisz się już dziś na prawo jazdy.

Prawo jazdy Warszawa
Edytor zaawansowany

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka